A MAGYAR ELEKTRONIKUS KÖNYVTÁRÉRT
   EGYESÜLET HONLAPJA

2006. 01. 06.

A Fővárosi Infopolitikai Testület civil oldala megtartotta alakuló ülését a Budapest V. Városház u. 9-11. I. emelet 133/b tárgyalóban. A napirendi pontok:

- Fővárosi Infopolitikai Testület civil oldalának megalakítása
- A civil oldalt képviselő 6 fős grémium tagjainak megválasztása (2 évre)
- A civil oldalt képviselő elnök megválasztása (1 évre)
- Egyebek

Az Egyesület képviseltette magát az ülésen.


2006. 01. 06.

Shoji Nagamiya japán fizikus professzor nagyapja, Sasaki Kichisaburo 1907-ben Budapesten elsőként tanított judo-t magyar érdeklődőknek. Tanításáról egy nagysikerű könyvet is írt, amelyet magyarra Dr. Speidl Zoltán fordított le. Egy tavalyi, Budapesten tartott fizikus konferencia alkalmából Nagamiya professzor megtekintette az OSZK-ban nagyapja könyvét, amelyet eddig csak hírből ismert. A könyvet később tiszteletére digitalizáltuk és elhelyeztük a MEK állományában. A digitális változatból Japánban Nagamiya professzor igényes nyomtatott reprint kiadványt készíttetett, amely januárban érkezett meg az OSZK-ba. A közel 100 éves könyv így kelt új életre, járta meg Japánt és érkezett vissza Magyarországra.
https://mek.oszk.hu/03100/03192


2006. 01. 16.

Az ISZT által támogatott digitalizációs programunk keretében olyan nagyobb, átfogó kézikönyvek kerültek a MEK állományába, mint pl. Alfred Brehm "Az állatok világá"-nak teljes, magyar vonatkozásokkal kiegészített változata, valamint a Pecz Vilmos által szerkesztett "Ókori lexikon".
https://mek.oszk.hu/03400/03408
https://mek.oszk.hu/03400/03410
http://www.iszt.hu


2006. 01. 21.

A Magyar Nemzet online változatában interjú jelent meg Legeza Ilonával, aki részt vett a MEK vakos változatának elkészítésében. Az interjúban szó esik a MEK-ről is, a vakok által használt képernyőolvasó programról is.
http://www.mno.hu/index.mno?cikk=331697&rvt=51


2006. 01. 21.

Az Echo TV Art d'Echo c. műsorában Moldován Istvánnal készített interjút elektronikus dokumentumokról, olvasásról, Internetről Széphelyi Petra műsorvezető.
http://www.echotv.hu/


2006. 02. 08.

A Magyar Elektronikus Könyvtárért Egyesület ezúton is ismételten megköszöni mindazok támogatását, akik 2004. évi személyi jövedelemadójuk egy százalékát tavaly az Egyesület számára ajánlották fel. Az Egyesülethez 2006-ban is eljuttatható a 2005. év személyi jövedelemadójának 1 százaléka. Az Egyesület adószáma: 18100277-2-41 Az 1%-ról való rendelkezéshez szükséges űrlap megtalálható az APEH által kiküldött űrlap-csomagban, vagy letölthető innen: PDF illetve RTF formátumban.
https://mek.oszk.hu/egyesulet/mek-egyszazalek.pdf
https://mek.oszk.hu/egyesulet/mek-egyszazalek.rtf

Bővebben: https://mek.oszk.hu/egyesulet/1szazalek.htm

Előre is köszönjük az adófelajánlásokat, szolgáltatásainkkal továbbra is igyekszünk olvasóink, felhasználóink rendelkezésére állni.


2006. 02. 08.

Megindult az ISZT támogatásával megvalósított, még tesztelés alatt álló új szolgáltatás, Dr. Finály Henrik: A latin nyelv szótára
https://finaly.oszk.hu vagy https://latin.oszk.hu
https://www.mek.oszk.hu/03500/03502/


2006. 02. 15.

A MEK forgalmának hiteles mérése érdekében február hónap közepétől működik a MEK web auditálása, amelyet a Medián végez. A szolgáltatást az ISZT támogatásával tartjuk fenn.
http://webaudit.hu/object.8D7ED62D-1CED-4E84-BAD3-4944E7412406.ivy?session.folder=10136


2006. 02. 16.

A könnyebb megtalálhatóság érdekében elhelyeztünk a MEK nyitólapján egy új, "CC" gombot, amellyel a Creative Commons licenccel ellátott anyagainkat lehet egyből kilistázni.
https://mek.oszk.hu/keresesek/keresescc.phtml?licensz=''
http://creativecommons.hu/?page_id=2


2006. 02. 25.
Az Egyesület elkészítette beszámolóját a 2005-ben az Internet Szolgáltatók Tanácsától (ISZT) kapott támogatás felhasználásáról. A támogatás nagyobb részét a Hungarológiai Alapkönyvtár digitalizálásának folytatására, kisebb részt a hangoskönyv állományunk valamint a Száz szép kép sorozat bővítésére fordítottuk.
https://mek.oszk.hu/egyesulet/iszt-beszamolo.htm


2006. 02. 27.

Ezen a napon a Medián által végzett auditálás szerint új látogató-rekordot ért el a Magyar Elektronikus Könyvtár. A napi látogatók száma meghaladta a 42.000-et.
http://www.mediainfo.hu/hirek/article.php?id=6927
https://mek.oszk.hu/webalizer/usage_200602.html#DAYSTATS


2006. 03. 09.

Már csaknem száz - nagyrészt a MEK-ből származó - magyar digitális szöveget tartalmaz az IntraText Digital Library. Az olasz kezdeményezésű projektben 37 nyelven, több mint 6000 dokumentum (nagyrészt klasszikus irodalom és vallásos szöveg) olvasható egy speciális hipertext rendszerben, melyben minden szóhoz konkordancia-listák vannak kapcsolva, vagyis a szó összes előfordulásának szövegkörnyezete is megnézhető. A fordításhoz, nyelvtanuláshoz és nyelvelemzéshez egyaránt jól használható rendszert különböző statisztikák is kiegészítik.
http://www.intratext.com/
http://www.intratext.com/HUN/


2006. 03 20.

Az Egyesület az Országos Széchényi Könyvtár VIII. emeleti társalgójában (Budavári Palota F. épület) megrendezte az eredetileg az elmúlt év decemberére tervezett könyvtáros-olvasó találkozót. Ezt megelőzően az elmúlt évben az Interneten kérdőíves felmérést végeztünk a MEK olvasói között. Az összejövetelen megjelent közel egy tucat érdeklődő először rövid tájékoztatást kapott a MEK helyzetéről, munkájáról, szerepéről, a felmérés eredményeiről, majd érdekes beszélgetés bontakozott ki különböző témákban, többek között a digitális szövegek hitelességének, a dokumentumok hitelesítésének kérdéseiről is. Olvasóink számos javaslatot tettek a MEK munkájának jobbítására.
https://www.mek.oszk.hu/html/irattar/felmeres/index.html


2006. 03. 24.

A MATARKA konzorcium által rendezett szakmai napon, a Miskolci Egyetemi könyvtárban, Renkecz Anita Orsolya EPA könyvtáros "Magyar elektronikus folyóiratok" címmel tartott előadást.
http://www.uni-miskolc.hu/uni/esemenynaptar/esemeny.php?esemeny_id=604


2006. 03. 27.

A "Securing and opening of the library and archival cultural heritage of the Honterus Lutheran parish in Brasov" EU-Kultur 2000-Projekt keretében az OSZK-ban rendezett többnapos szemináriumot a Siebenbürgen-Institut an der Universität Heidelberg "Archiv- und Bibliothekswesen" címmel. A rendezvényen Moldován István MEK könyvtáros "Archiving the World Wide Web - Digital Preserving Initiatives in Hungary" valamint "Datenmanagement in Archiven" címmel tartott előadásokat. A rendezvény végén a vendégek megtekintették a MEK Osztályon folyó digitális dokumentum feldolgozási valamint a régi könyvek digitalizálási munkáit, amelyeket Török Máté mutatott be.
https://mek.oszk.hu/html/irattar/eloadas/2006/digipreserv.ppt


2006. 03. 29.

"A kultúra szabadsága, a szellemi javak gazdaságtana" címmel workshop-ot szervezett a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Média Oktató és Kutató Központ. A rendezvényen elsőként a könyvek témájával foglalkoztak, ahol egy kerekasztal-beszélgetésen az alábbi résztvevők között a MEK is képviseltette magát: Kitzinger Dávid (Neumann-ház), Moldován István (OSZK MEK), Dudás Ágnes (Creative Commons Magyarország), Kelényi Attila (Kiskapu Kiadó), Tóth Péter (Artisjus) moderátor: Bodó Balázs (BME MOKK)
http://mokk.bme.hu/kozpont/konferenciak/minikonferencia


2006. 03. 29.

Az ELTE Egyetemi könyvtár konferenciát szervezett "Polcológiától" az "információs bumm"-ig - a gyakorlat : avagy könyvtárak válaszai a XXI. századi információs társadalom kihívásaira címmel. A konferencián Drótos László MEK könyvtáros "A Creative Commons és a könyvtárak" címmel tartott előadást.
http://www.konyvtar.elte.hu/hirek/rendezvenyek/
https://mek.oszk.hu/html/irattar/eloadas/2006/cc.ppt


2006. 03. 30.

A Szombathelyi Könyvtároshallgatók Egyesülete "A nyomtatott és a digitális források egymás mellett élése" címmel rendezett könyvtáros szakmai napot. A rendezvényen Moldován István MEK könyvtáros is tartott előadást "Nyomtatott helyett digitális források?" címmel.
https://mek.oszk.hu/html/irattar/eloadas/2006/szombathely-mi.ppt


2006. 04. 20.

A Miskolcon rendezett idei Networkshop-on a MEK osztály több munkatársa is előadást tartott:
- Drótos László: Mi a MIA? - Javaslat egy magyar internet-archívum létrehozására
- Káldos János: Könyvtár a digitális korban
- Moldován István: Felhasználói kérdőíves felmérés a MEK-ben [PowerPoint]
Az előadásokat az NIIF online közvetítette, ezek archivált változatai elérhetőek az NIIF videoarchívumában.
https://nws.niif.hu/ncd2006/
http://vod.niif.hu/player/index.php?q=1035/500K
http://vod.niif.hu/player/index.php?q=855/500K
http://vod.niif.hu/player/index.php?q=859/500K


2006. 04. 20.

A Networkshop-pal egybekötve a MEK Osztály munkatársa, Drótos László javaslatot dolgozott ki egy magyar internet-archívum (MIA) létrehozására. A javaslat egy konzorcium létrehozását célozza a feladat megtervezésére és egy 2-3 éves pilot-projekt elindítására. A javaslat alapján, a konferencia után pár nappal egy felhívást küldtünk el néhány, a konzorciumba javasolt intézménybe (NKÖM, BME, MTA SZTAKI, NIIF, Hungarnet, IHM, Neumann Kht. - szakmai irányítónak az OSZK-t megjelölve.)
https://mek.oszk.hu/html/irattar/eloadas/2006/mia.htm


2006. 04. 21.

A XIII. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon Renkecz Anita Orsolya tartott előadást a MEK részéről "Magyar irodalom és fordításai az Interneten" címmel. A rendezvényről a Litera részletes beszámolót közölt.
http://www.bookfestival.hu/
http://tinyurl.com/h4sz7


2006. 04 21-22.

A Networkshop után, ahhoz kapcsolódóan Miskolcon a MEK Egyesület az NCA Nemzetközi Civil Kapcsolatok és Európai Integráció Kollégiuma 2005-ben elnyert pályázati támogatásával egy műhelykonferenciát szervezett határon túli partnerei bevonásával. A műhelykonferencia célja együttműködéseink áttekintése, lehetséges továbbfejlesztése és a MEK tükörszerverek jövőjének megbeszélése volt. A legfontosabb téma azonban egy konzorcium létrehozásának a javaslata volt. A konzorciumot Közép-Európai hatókörrel javasoltuk létrehozni, az írott kultúra digitális formában lévő megtalálhatóságának és hozzáférhetőségének érdekében. Eddigi partnereinkkel és új intézményekkel elkezdtük a konzorcium létrehozásának első lépéseit. Az összejövetelnek volt résztvevője Kolozsvárról, Zentáról, Beregszászról is.
https://mek.oszk.hu/egyesulet/digitalis-karp.htm


2006. 04. 26.

A MEK munkatársai kidolgoztak egy magyar nyelvű Dublin Core generálót. A honlapon egy egyszerű űrlap kitöltésével lehet szabványos, a HTML oldalakba beépíthető metaadatokat létrehozni. A szolgáltatás egyelőre kísérleti jelleggel működik, munkatársaink a MEK info címén várják az észrevételeket, véleményeket. A DC hazai terjedését segítheti továbbá, hogy a munka során sikerült elérnünk, hogy a Magyar Szabványügyi Hivatal honlapján nyilvánosan elérhetővé tette a Dublin Core honosított magyar szabványát (MSZ ISO 15836)
https://mek.oszk.hu/dc
http://www.mszt.hu/dokumentumok/134715.pdf


2006.05.04.

Moldován István, az Egyesület ügyvezető elnöke részt vett Washingtonban az OSZK képviseletében az International Summit on a Global Registry for Digital Masters nemzetközi rendezvényen, melyet az EROMM és a LIBER európai szervezetek rendeztek. A rendezvényen amerikai oldalról az OCLC, az RLG, a DLF, az Internet Archive valamint a Library of Congress képviselői is jelen voltak. A megbeszélés célja az volt, hogy megegyezés szülessen a digitalizált dokumentumok minimális metaadat leírásának MARC alkalmazásában. Fontos még megemlíteni, hogy a megegyezés hátterében egy készülő EROMM és OCLC együttműködés van, amelynek révén a két, digitális dokumentumokat nyilvántartó nagy adatbázis kicseréli rekordjait. Az OCLC által működtetett WorldCat adatbázis is megnyitotta és összekötötte katalógusát a nagyobb, ismertebb webkeresőkkel, mint pl. a Google-lal és a Yahoo-val.
http://www.oclc.org/worldcat/open/

A megbeszélésről készített útijelentés megtalálható és letölthető a MEK Irattárában.
https://mek.oszk.hu/html/irattar/sajto/2006/eromm.htm

Ugyancsak itt található a megbeszélés után készült konkrét javaslat, ajánlás a digitalizált dokumentumok minimális metaadataira, konkrét MARC mezőkre, almezőkre vonatkozóan:

Global Digital Registry - Dupont Circle Recommendations for Recording Digital Masters
https://mek.oszk.hu/html/irattar/sajto/2006/globaldigreg.doc

Az EROMM-OCLC kezdeményezés szintén figyelmet érdemel az Európai Digitális Könyvtár, a TEL közös katalógusa mellett. A meglévő átfedés ellenére célszerű könyvtári körökben ezzel az ajánlással is foglalkoznunk.


2006. 05. 08-09.

Moldován István MEK könyvtáros részt vett és előadást tartott a Tel-Me-Mor projekt kétnapos, OSZK-ban rendezett workshopján. A "Participation in European digitisation projects and activities" címen tartott előadás PPT változata letölthető a honlapról.
http://telmemor.net/workshops/hungary/
https://mek.oszk.hu/html/irattar/eloadas/2006/telmi-mi.ppt


2006. 05. 10.

Megjelent a Tudományos és Műszaki Tájékoztatás idei áprilisi számában kollégánk, Drótos László "Két kultúra? - A (c) és a (cc)" című cikke az Interneten folyó szerzői jogi háborúról és a Creative Commons-ról.
http://tmt.omikk.bme.hu/show_news.html?id=4370&issue_id=471
https://mek.oszk.hu/html/irattar/sajto/2006/cc.htm


2006. 05. 11-13.

Káldos János és Moldován István könyvtárosok vettek részt az OSZK részéről a Besztercebányán rendezett a V4+ országok könyvtár-informatikusainak első könyvtári találkozóján. A találkozón az OSZK digitalizálásáról, benne a MEK szolgáltatásairól előadást (PPT) tartottak, amely letölthető a rendezvény honlapjáról valamint a MEK Irattárából.
https://mek.oszk.hu/html/irattar/eloadas/2006/besztercebanya.ppt


2006. 05. 22.

Főként a Mercator Stúdió Elektronikus Könyvkiadónak köszönhetően mintegy 140-nel növekedett a mobil eszközökön is olvasható LIT formátumú könyvek száma a MEK-ben az elmúlt hetekben. A LIT verziók a kezdőlapon levő kis "lit" gombra kattintva listázhatók ki.
http://www.akonyv.hu/
https://mek.oszk.hu/keresesek/keresesf.phtml?formatum=LIT


2006. 05. 25.

Drótos László MEK könyvtáros "Metaadatok és metaadatkezelő rendszerek" (PPT változat) tartott előadást a Debreceni Városi Könyvtár rendezvényén.
http://www.dbvk.hu/digitalizalas/
https://mek.oszk.hu/html/irattar/eloadas/2006/metaadatok.ppt


2006. 05. 31.

Az IHM felkérésére egész május hónapban egy banneren hirdettük az eMagyarország portált. A hirdetésért a Minisztérium egyhavi hirdetési díjat fizetett a MEK Egyesületnek. Az összeget irodalmi szövegeink korrektúrájára, majd később infrastruktúránk felújítására, hardware beszerzésekre fordítottuk.
http://www.emagyarorszag.hu/


2006. 05. 31.

Az Egyesület székhelyén, Budapest, Budavári Palota F. épület VIII. emeleti előadótermében megtartotta 2006. évi rendes közgyűlését, amelyen a tagok elfogadták a 2005. évi Közhasznúsági beszámolót. A beszámoló szövege felkerült az Egyesület honlapjára, mind a tavalyi szakmai-, mind a pénzügyi beszámoló olvasható. A közgyűlés dokumentumai:
https://mek.oszk.hu/egyesulet/besz2005.htm
https://mek.oszk.hu/egyesulet/jkv2006maj.htm


2006.06.02

Felkerült az EPA archívumába a magyar média, sajtótörténet első latin nyelvű hírlevele. A Mercurius Hungaricus a II. Rákóczi Ferenc által vezetett szabadságharc félhivatalos tájékoztatója volt a magyar függetlenségi háború eseményeiről a külföld felé, főképp ezért latin nyelven jelent meg. Első száma 1705 áprilisában jelent meg, Esterházy Antal kuruc tábornok indította. A sajtótörténeti digitalizálást az ISZT támogatta, az OSZK-ban hiányzó példányok digitális változatait az Evangélikus Országos Könyvtárból és Berlinből szereztük meg.
https://epa.oszk.hu/00900/00904
https://epa.oszk.hu/00900/00904/mv.html
https://sajtomuzeum.oszk.hu/
http://hu.wikipedia.org/wiki/Mercurius_Hungaricus


2006. 06. 02.

Drótos László a "Műszaki szakfolyóiratok digitalizálása és archiválása a versenyképesség növelése érdekében" címmel tartott előadást Lillafüreden a Palota Szállóban a INNOTOOL 3 - "Versenyképes Észak-Magyarország - az innováció, mint kitörési pont" című konferencián. Az előadás PowerPoint változata letölthető a MEK Irattárból.
http://www.innotool.hu/
https://mek.oszk.hu/html/irattar/eloadas/2006/digitalizalas.ppt


2006. 06. 08.

Moldován István részt vett június 8-án az Internethajó-n szervezett "Üzleti, közszolgálati és kulturális tartalomszolgáltatás az Interneten" kerekasztal beszélgetésen. A rendezvényre a szervezők elkészítették és online megjelentették a Kék notesz 2006-ot. A kiadvány a magyar információs társadalom eredményeiről, az infokommunikáció magyarországi helyzetéről ad rövid összefoglalót.
http://internethajo.hu/pdf/keknotesz2006.pdf
http://internethajo.hu/2006/kek-notesz-jelentes-a-magyar-infokommunikaciorol


2006. 06. 26.

Drótos László "E-könyvtári újdonságok" címmel tartott előadást Szegeden, az Egyházi Könyvtárak Egyesülésének "A jövő korszerű könyvtárai: modernizálás műemléki környezetben, könyvtárépítés, könyvtártechnológia" című konferenciáján.
http://www.eke.hu/2006_szeged.html
https://mek.oszk.hu/html/irattar/eloadas/2006/ekonyvtar.ppt


2006. 07. 21.

Az Európai Digitális Könyvtár alapjául szolgáló TheEuropeanLibrary honlapon megjelentek a régen várt magyar adatok. A honlapon a szerdán, 19-én megjelent sajtóközlemény szerint számos új ország adatai, közöttük Magyarországról a Corvinákkal gyarapodott a TEL gyűjteménye. Ezen felül számos további magyar forrás adatbázis vált kereshetővé a TEL-Me-Mor projekt segítségével:
- az OSZK katalógusa
- az OSZK-ban lévő Corvinák,
- az OSZK térképgyűjteménye,
- a MOKKA,
- a MEK valamint
- a teljes NDA adatbázis.
http://www.theeuropeanlibrary.org/
http://search.theeuropeanlibrary.org/portal/en/collections_all.html#OSZK


2006. 07. 24.

Együttműködés indult a MEK és az európai Distributed Proofreaders magyar csapata között. A DP projekt a Gutenberg projekt hivatalos támogatója, főként könyvek korrektúrázásával segíti a szabad felhasználású könyvek kínálatát. A magyar oldalt Róth Tamás szervezi, aki örömmel várja a segítők jelentkezését. A DP csapattól a MEK júliusban kapta meg azt a Donászy Ferenc könyvet, amelyik az első magyar könyvként jelent meg a Gutenberg projekt honlapján is.
http://dp.rastko.net/
http://www.gutenberg.org/browse/languages/hu
https://mek.oszk.hu/03900/03948


2006. 07. 31.

Kosáry Domokos professzor úr kérésére és az általa adott szolgáltatási engedély alapján digitalizáltuk a hazai történettudomány fontos kézikönyveinek egyikét, a Bevezetés a magyar történelem forrásaiba és irodalmába 1. és 3. kötetét. A kötetek felismertetett szöveganyaga egy hosszabb távú történészi kutatómunka számára készült.
https://mek.oszk.hu/03900/03960
https://mek.oszk.hu/03900/03967/


2006. 08. 08.

A Nemzetközi Olvasástársaság 21. Olvasás Világkongresszusán Moldován István, MEK könyvtáros tartott előadást "Elektronikus könyvtár(ak) az olvasás szolgálatában" címmel.
https://mek.oszk.hu/html/irattar/eloadas/2006/olvasas-mek.ppt


2006.08.21.

Az "Alföld" 2006/8. számában Eisemann György irodalomtörténész közölt tanulmányt "Egy kézirat közegváltása: a konverzivitás mint olvasástapasztalat" címmel. Ebben Arany Kapcsos könyvének ill. az Őszikék ciklusnak az utóéletét elemzi. A dolgozat rendes hivatkozással és igen pozitívan kitér a Kokas Károly és Tóth Margit által összeállított MEK-es változatra is, mégpedig a tanulmány egyik fontos állításának bizonyítására. A lábjegyzet mint elektronikus kiadásra hivatkozva említi forrásként a MEK-et. További érdekesség, hogy a 2006. augusztus 21-i Magyar Nemzetben Kákonyi Péter külön cikkben referálja Eisemann írását, s pont azt a részt idézi a cikkből, ami a MEK-es Őszikékről szól (mindkét helyen a pontos címmel és a szerzők említésével, korrektül).
http://www.mno.hu/portal/369959


2006. 08. 22.

A VI. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszuson, Debrecenben Káldos János, MEK könyvtáros tartott előadást a Magyar Elektronikus Könyvtárról és a Hungarológiai Alapkönyvtár Digitalizálási Programjáról.
http://www.hungkong.unideb.hu/


2006.09.06

Az NCA Országos Hatókörű Civil Szervezetek Támogatásának Kollégiuma 2006. évi működési célú pályázatán az Egyesület 1 millió Ft támogatást nyert el. A teljesítési határidő 2007.05.31. Három másik pályázatot is nyújtottunk be ez évben az NCA-hoz, ezeket azonban elutasították.


2006. 09. 12.

Elkészítettünk egy Támogatás oldalt, amely a MEK címlapján lévő menüsorból kattintható. Az oldalon különböző pénzügyi lehetőségeket ajánlunk, amelyekkel a MEK fejlesztéseit, gyarapodását lehet támogatni. A költségvetési helyzet szigorodásával, a pályázati lehetőségek szűkülésével igyekszünk felhasználóink segítségét kérni, felhasználni szolgáltatásaink fenntartásához, bővítéséhez. Újdonságként próbálunk ki egy emelt díjas SMS szolgáltatást, amelynek segítségével néhány 100 Ft-ot lehet elküldeni az Egyesületnek egy sima SMS segítségével. Felhasználóink támogatását előre is köszönjük!
https://mek.oszk.hu/html/tamogatas.html


2006. 09. 20.

Moldován István MEK könyvtáros előadást tartott a vámospércsi könyvtárban az "Új szolgáltatások a könyvtárban az Internetre építve" című konferencián. A rendezvényen nemcsak a megyéből, de határon túlról, romániai magyar könyvtárosok is résztvettek. Az előadás PowerPoint változata letölthető az Irattárból.
https://mek.oszk.hu/html/irattar/eloadas/2006/vamospercs.ppt


2006. 09. 30.

Az 1956-os forradalom 50. évfordulójára készülve összeállítottunk egy virtuális kiállítást az októberi eseményekkel foglalkozó - a MEK-ben és az EPA-ban archivált - dokumentumokból. A kiállítás tartalmaz továbbá egy válogatást a 1956-os röplapokból, napilapokból. Emellett önálló dokumentumként került fel a MEK-be továbbá "Az Országos Széchényi Könyvtár Kisnyomtatványtárának 1956-os különgyűjteménye". A gyűjteményben 1033 korabeli röplap és 333 plakát digitális változata található JPG és PDF formátumban. Utóbbiakban a kiadványok szövege is kereshető.
https://mek.oszk.hu/kiallitas/1956/
https://mek.oszk.hu/04000/04056


2006. 10. 04.

"A könyvtárak összefogása a társadalomért" rendezvény-sorozat keretében a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárban rendezett "Tudástár - Könyvtár" konferencián Moldován István MEK könyvtáros részt vett a "Változó könyvtárak változó környezetben" című délutáni kerekasztal beszélgetésben.
http://www.fszek.hu/konyvtaraink/kozponti_konyvtar/rendezvenyek/konyvtarak_osszefogasa_a_tarsadalomert/?article_hid=16702


2006. 10. 09.

Moldován István MEK könyvtáros előadást tartott a Magyar Elektronikus Könyvtár Osztály és Egyesület tevékenységeiről, szolgáltatásairól Tatabányán, a József Attila Megyei Könyvtárban, a VI. ODR konferencián.
https://mek.oszk.hu/html/irattar/eloadas/2006/mek-tatabanya.ppt


2006. 10. 16-17.

Káldos János, "Elektronikus dokumentumok a nemzeti könyvtár gyűjteményében" címen tartott előadást október 16-án Nagykanizsán, október 17-én pedig Keszthelyen a "Dokumentum - nyilvántartás - számbavétel" címen szakmai konferencián.
http://www.nagykar.hu/esemenynaptar/1/540.html


2006. 10. 19.

A Magyar Elektronikus Könyvtárért Egyesület részt vett a magyarországi civil szervezetek - tizenegyedik alkalommal megrendezett - éves találkozóján: a CIVILIÁDA 2006 kiállításon. A MEK standjáról készült fotók az Egyesület honlapján tekinthetők meg.
https://mek.oszk.hu/egyesulet/civiliada2006


2006. 10. 26.

Megkezdtük a nagyméretű, ZIP csomagként nem letölthető dokumentumaink - első lépésben a legnépszerűbb hangoskönyvek - torrent technológiával való terjesztését. A http://tracker.aladar.com szerveren megtalálhatók a jelenleg elérhető torrent állományok, a szükséges kliens pedig a http://utorrent.com/download.php címről telepíthető. A torrenttel való lementés annál gyorsabb, minél többen töltötték már le az adott könyvet. A fájlmegosztó rendszer működéséről bővebben a Wikipédiában lehet olvasni.


2006. 11. 03.

Felkerültek a MEK-be is a Nemzetközi Digitális Gyermekkönyvtárba eljuttatott első magyar mesekönyvek, közöttük Fecske Csaba könyvei.
https://mek.oszk.hu/html/vgi/kereses/keresesujgy.phtml?tip=gyors&szerzo=fecske


2006. 11. 06.

Káldos János, MEK könyvtáros "Elektronikus dokumentumok a nemzeti könyvtár gyűjteményében" címen tartott előadást november 6-án Zalaegerszegen a Deák Ferenc Megyei Könyvtárban a "Dokumentum - nyilvántartás - számbavétel" című szakmai konferencián.
https://mek.oszk.hu/html/irattar/eloadas/2006/e_dok_oszk_kaldos.ppt


2006. 11. 15.

Az OSZK Hírlapcsoportjában számos napilapnak beszkennelték az 56-os számait, amelyeket az EPA-ban archiváltunk. Az EPA-ban összegyűjtöttük egy oldalra ezeket az 56-os újságokat a könnyebb áttekinthetőség érdekében.
https://epa.oszk.hu/html/56/


2006. 11. 23.

Létrehoztunk az iWiW-en is egy MEK azonosítót. Egyre több intézmény, könyvtár használja felhasználóikkal való kapcsolattartásra az iWiW népszerű technológiáját. Mi ezen keresztül is szeretnék összegyűjteni olvasóinkat, értesíteni őket az üzenőfalon keresztül fontosabb híreinkről, eseményekről. Az iWiW szabályainak változása miatt később (2008. 11. 22-án) klubbá alakult a MEK Egyesület oldala az iWiW közösségi site-on. A MEK klubhoz az alábbi oldalon tud csatlakozni az, aki szereti a MEK-et és van iWiW azonosítója:
http://iwiw.hu/pages/community/comdata.jsp?cID=2218221


2006. 12. 06.

Moldován István előadást tartott "Elektronikus könyvtári kezdeményezések a hazai közkönyvtárakban" címmel az Eötvös Károly Megyei Könyvtárban, az MKE Veszprém Megyei Szervezete szakmai napján.
http://www.mke.oszk.hu/szervezet/ter_szekciok/veszprem/veszprem.html
https://mek.oszk.hu/html/irattar/eloadas/2006/veszprem-ektarak.ppt

 

E-posta: info@mek.oszk.hu • Telefon: (36)-1-224-3741 • Fax: 1-202-0804
Postacím: Magyar Elektronikus Könyvtárért Egyesület, Országos Széchényi Könyvtár, 1827 Budapest, Budavári Palota F. épület