A MAGYAR ELEKTRONIKUS KÖNYVTÁRÉRT
   EGYESÜLET HONLAPJA

M E G H Í V Ó
a MEK Egyesület 2010. évi tisztújító közgyűléséreIdőpont: 2010. május 28. 10.30 h
Helyszín: Országos Széchényi Könyvtár,
Budapest, Budavári Palota F. épület VIII. emeleti társalgó

 

A MEK Egyesület ezúton hívja meg tagjait és minden érdeklődőt a MEK Egyesület 2010. évi tisztújító közgyűlésére.

Kérjük, hogy az intézményi tagok képviselői akadályoztatásuk esetén legyenek szívesek lehetőség szerint helyettesről gondoskodni. Ebben az esetben a helyettesítő intézményi képviselőt alkalmilag írásban hatalmazzák fel az adott intézmény képviseletére.

Javasolt napirendi pontok:

1. Elnöki megnyitó
2. A 2009. évi közhasznúsági beszámoló és a 2010. évi munkaterv beterjesztése
3. Beszámoló a tavalyi és idei pályázatokról
4. A Felügyelő Bizottság beszámolója
5. A jelentések vitája, indítványok, javaslatok
6. A közhasznúsági beszámoló és a munkaterv elfogadása szavazással
7. Kávészünet
8. Tisztújítás: az Elnökség 5 és a Felügyelő Bizottság 3 tagjának megválasztása:
- levezető elnök és szavazatszámláló bizottság választása
- a jelölőbizottság jelentése
- hozzászólások
- szavazás
9. Szünet (szavazatszámlálás)
10. A szavazás eredményének kihirdetése
11. Király Péter vitaindító kérdései a MEK és az Egyesület jövőjéről
12. Elnöki zárszó

Amennyiben a Közgyűlés határozatképtelen, úgy ismételt Közgyűlést tartunk 2010. május 28-án, 11.00-kor változatlan helyszínen és változatlan napirendi pontokkal, amely a megjelentek létszámától függetlenül határozatképes.

Moldován István
MEK Egyesület
ügyvezető elnök

E-posta: info@mek.oszk.hu • Telefon: (36)-1-224-3741 • Fax: 1-202-0804
Postacím: Magyar Elektronikus Könyvtárért Egyesület, Országos Széchényi Könyvtár, 1827 Budapest, Budavári Palota F. épület