A MAGYAR ELEKTRONIKUS KÖNYVTÁRÉRT
   EGYESÜLET HONLAPJA

 


Közhasznúsági beszámoló

a Magyar Elektronikus Könyvtárért Egyesület
2010. évi szakmai tevékenységéről


Készült a 2000. évi C. törvény
és a
224/2000 (XII.19.) Korm. Rend. alapján

 

Elfogadva a 2011. május 20-án tartott közgyűlésen.

A MEK Egyesületet a Fővárosi Bíróság a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 27. §-ában rögzítetteknek megfelelően 2000. augusztus 28-án jegyezte be. A MEK Egyesület közhasznúsági tevékenységét a Fővárosi Bíróság 9024. sz. nyilvántartási és Pk. 61.156/1999/4 ügyiratszám alapján látja el. A fellebbezési idő lejárta után a Bíróság a végzést 2000. szeptember 22-én jogerőre emelte. Ennek megfelelően az Egyesület beszámolási kötelezettségének teljesítése során a közhasznú szervezetekről szóló (módosított) 1997. évi CLVI. törvény, a számvitelről szóló, többször módosított 2000. évi C. törvény, valamint a számviteli beszámolással kapcsolatban a számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek éves beszámoló készítésének és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 224/2000 (XII.19) Korm. sz. rendeletben foglaltak szerint kell eljárnia. A jelen közhasznúsági jelentés az említett jogszabályok előírásainak figyelembevételével készült.

A közhasznúsági jelentésnek az alábbi adatokat kell tartalmaznia:

 1. a számviteli beszámolót: ez a jelen beszámoló mellékletét képezi;
 2. a költségvetési támogatás felhasználását: az Egyesület közvetlen költségvetési támogatásban nem részesült, támogatást NCA pályázati támogatás formájában kapott, ennek felhasználását a számviteli beszámoló tartalmazza;
 3. a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást;
 4. a cél szerinti juttatások kimutatását: az Egyesület cél szerinti juttatásokban nem részesült;
 5. a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékét: juttatásokban az Egyesület csak NCA pályázati támogatás formájában részesült, ezekre az alábbiakban kitérünk;
 6. a közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értékét, illetve összegét: ilyen juttatások nem voltak, az Egyesület tisztségviselői társadalmi munkában látják el feladatukat;
 7. a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámolót.

 

I. Szakmai beszámoló

Az Egyesület célja az Alapszabály szerint:

 • a magyar és az egyetemes kultúra, valamint a tudomány alkotásainak elektronikus formában történő gyűjtése és terjesztése a világhálón keresztül, s ezzel az információs társadalom első magyar elektronikus könyvtárának folyamatos építése és fejlesztése,
 • az idegen nyelven, különös tekintettel a nemzetiségek anyanyelvén, megjelenő alkotások hozzáférhetővé tétele elektronikus formában,
 • az elektronikus publikálás támogatása, elősegítése és ösztönzése,
 • közhasznú szolgáltatásainak tagjain túl mások számára történő széleskörű hozzáférésének biztosítása,
 • az ismeretterjesztő, a tudományos munka támogatása.

"Az Egyesület célja, hogy saját tevékenysége és tagjainak közreműködése révén elősegítse a magyar kultúra és tudomány területén keletkező elektronikus dokumentumok megőrzését, s az Interneten való nyilvános és ingyenes terjesztését a Magyar Elektronikus Könyvtár (MEK) nevű szolgáltatás keretében."

A közhasznú szervezetekről szóló törvény 26. §. c) pontjában meghatározott közhasznú tevékenységek közül az Egyesület cél szerinti feladatkörébe tartozik:

 • tudományos tevékenység, kutatás; (3.)
 • nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés; (4.)
 • kulturális tevékenység; (5.)
 • kulturális örökség megóvása; (6.)
 • hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése; (11.)
 • a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység; (13)
 • közhasznú szervezetek számára biztosított - csak közhasznú szervezetek által igénybe vehető - szolgáltatások (20.)

Pályázatok, projektek

NCA pályázatok

Az Egyesület a 2010. év során is nyert pályázati támogatást a Nemzeti Civil Alapprogramtól (NCA).

Az NCA Országos Hatókörű Civil Szervezetek Támogatásának Kollégiuma által kiírt pályázaton támogatást nyertünk az Egyesület működési költségeinek finanszírozására. Ebből fedeztük az Egyesület szabályszerű működéséhez feltétlenül szükséges tevékenységek költségeit: a könyvelés költségeit, bankköltségeket, postai költségeket stb. Ebből fizettük az SZJA 1%-os hirdetési költségeket, valamint rendezvényeink költségét. Ezen kívül ebből fedeztük az egyesület adminisztratív ügyeinek, rendezvények szervezésének, pályázati ügyek intézésének stb. költségeit. Ezt a munkát az elmúlt évben odaadással és szorgalommal Góczán Andrea végezte. Ugyancsak működési pályázatunkból fedeztük néhány irodaszer beszerzését is, a fennmaradó támogatási összeget szépirodalmi szövegek javítására (korrektúra) fordítottuk.

ISZT támogatás

2010-ben is jelentős támogatást kaptunk az Internet Szolgáltatók Tanácsától (ISzT). A támogatásnak köszönhetően továbbra is kézi- és szakkönyveket, régi sajtótermékeket digitalizáltattunk, hangoskönyveket készíttettünk, valamint továbbfejlesztettünk a képi adatbázisunkat.

A kézikönyvek és szakkönyvek közül példaként megemlítendő:

Az MTA Irodalomtudományi Intézetével közösen digitalizáltattuk Mikes Kelemen halálának 250. évfordulója alkalmából “Mikes Kelemen összes művei” kiadvány 7 kötetének 7000 oldalát: https://mek.oszk.hu/09000/09000

Felkerült a MEK-be a Szabó T. Attila által szerkesztett nagy Erdélyi magyar szótörténeti tár első 12 kötete. Sajnos ezek elektronikus változatai már nem voltak fellelhetőek, ezért az OSZK újraszkennelte a köteteket és kétrétegű PDF változatban szolgáltatjuk. A böngészést az oldalakról kiemelt címszavak listája is segíti: A PDF fájlokban történő teljes szövegű keresés kifejlesztését az Egyesület támogatta: https://mek.oszk.hu/08300/08370

A tervezetteken túl digitalizáltuk a Hungarológiai Alapkönyvtárba tartozó alábbi lexikonok köteteinek egy részét is, amelyek nem voltak megtalálhatóak eddig más digitális archívumokban.

A szakirodalmi anyagokon kívül folytattuk a klasszikus magyar és világirodalom digitalizálását olyan szerzők műveivel, mint pl. Ábrányi Kornél, Arany János, Aszlányi Károly, Bródy Sándor, Csiky Gergely, Karinthy Frigyes, Krúdy Gyula, Pósa Lajos, Sebők Zsigmond, Surányi Miklós, Szomaházy István, Wesselényi Miklós.

Kortárs szépirodalmi és szakirodalmi szerzők, vagy örökösök, az írók hozzátartozóinak kérésére, felhasználói engedéllyel digitalizáltuk olyan szerzők műveit, mint pl. Dániel Anna, Dánielné Lengyel Laura, Fodor József költő, Forrai Eszter (Párizsban élő magyar költőnő), Hegyi Klára történész, Kamarás István, Komáromi János, Koppány Zsolt író, Ponori Thewrewk Aurél csillagász, Szenti Tibor néprajzkutató, Végh György író.

Folytattuk az EPA folyóiratgyűjtemény bővítését a magyar sajtó digitalizálásával, megkezdett állományok bővítésével.

Olvasói igényre a tervezet alapján beszereztük a Vasárnapi Ujság 1901-1921. számait is, amelynek előzményét korábbi ISZT támogatásból emeltük be az EPA adatbázisunkba. Így már a keresett hetilap teljes állománya - 1854-1921. - megtalálható gyűjteményünkben: https://epa.oszk.hu/00000/00030

Digitalizáltattuk továbbá:

 • A Természet - állattani és vadászati folyóirat 1900-1944. közötti 45 évfolyamát
  https://epa.oszk.hu/01600/01649
 • a Mi újság az állatkertben? - Budapest Székesfőváros Állat- és Növénykertjének közleményei 1914-1928. közötti 14 évfolyamát
  https://epa.oszk.hu/01600/01675
 • a Magyar Iparművészet 1909-1917 közötti 9 évfolyamát. Digitalizáltattuk továbbá az 1918-1930 közötti évfolyamokat is, folyamatban van a szkennelt állományok feldolgozása.
  https://epa.oszk.hu/01000/01059

Tovább bővítettük az elsősorban vakok, gyengénlátók számára készülő hangoskönyvek állományát, fejlesztettük szolgáltatásunkat:

 • Egy miskolci hangstúdióval együttműködve tavaly Petőfi Sándor Az apostol (https://mek.oszk.hu/08700/08799) és a János vitéz (https://mek.oszk.hu/08700/08789) című művei készültek el hangoskönyvben.
 • Ezenkívül a Szent István Társulat hozzájárulásával hozzáférhetővé tettük a Biblia, a teljes Ószövetségi és Újszövetségi Szentírás hangoskönyv változatát (https://mek.oszk.hu/08800/08820) valamint egy régi partnerünk, Váli Dezső önéletrajzi leveleinek hangoskönyv változatát (Deske.hu - https://mek.oszk.hu/08800/08839)
 • A Pécsi Tudományegyetem Digitális könyvtárából számos hangoskönyvet kaptunk, amelyekben egy helyi felolvasó – Engler József - ízes kiejtéssel Gárdonyi Géza könyveit olvasta fel. (pl. https://mek.oszk.hu/09400/09405)
 • 2011. tavaszán azonban együttműködési megállapodást kötöttünk az Egyszervolt Alapítvánnyal hangoskönyvek készítésére ez alapján folyamatosan készíttetjük majd a kötelező magyar irodalom hangoskönyveit pénzügyi forrásaink függvényében. Elsőként elkészült a Kincskereső Kisködmön és a Kőszívű ember fiai hangoskönyvei, ezek a közeljövőben válnak hozzáférhetővé a MEK honapján.

Tovább gyarapítottuk az ISZT támogatással elindított Digitális Képarchívumunkat: https://keptar.oszk.hu és továbbfejlesztjük a szolgáltatás:

Elkészült egy képnézegető alkalmazás, amelynek segítségével a képek fogathatóak, tükrözhetőek és nagyíthatóak.

A https://keptar.oszk.hu/kepalbum címen elkészült és rövidesen nyilvános lesz egy, a DKA anyagára alapozott webkettes felület, ahol a regisztrált felhasználók saját válogatásokat alakíthatnak ki maguknak, illetve speciális funkciókat (pl. pontozási és címkézési lehetőség, képeslapküldés, diavetítés) érhetnek el. Ez az alkalmazás egyben kísérlet arra is, hogy a három gyűjteményünkhöz (MEK, EPA, DKA) jövőre egy közös, személyre szabható felületet alakítsunk ki.

A tavaly tavaszi állományt a tervezett 3000-es gyarapodáshoz képest 10982 képpel bővítettük, 2011. május közepén a gyűjtemény 21 530 képi dokumentumot tartalmazott.

Újabb értékes képgyűjteményeket kaptunk (pl.Varga József fotóit budapesti temetőkről, Nagy Pál II világháborús képeit). Több könyv és folyóirat képanyagát dolgoztuk fel (pl. A világháború képes krónikája, A mi hadseregünk, Magyar közgazdaság és kultúra, A magyar királyi vár). Folytattuk a nyilvános hozzáférésű képgyűjteményekből a szabadon felhasználható (Creative Commons) képek reprezentatív gyűjtését (pl. az Országalbumból Növényvilág és Állatvilág gyűjteményeket), pl.:

Az ISZT támogatás Továbbra is teszi lehetővé az Egyesület számára a rendszeres webauditálást. A MEK szolgáltatásai a Medián listáján az 50. helyet foglalják el: http://webaudit.hu/

A támogatásból az elmúlt támogatási időszakban elkészült munkákat összefoglaló, az ISZT számára készült beszámolót ez év áprilisában tettük nyilvánossá az Egyesület honlapján:
https://mek.oszk.hu/joomla/index.php/147

Kulturális tevékenység, kulturális örökség megóvása

A 2010-ben a MEK-ben tárolt könyvek száma 8862-re növekedett. 2011. május közepére ez a szám elérte a 9200-at. A gyarapítás új forrása a külföldi Internet archívumokban megtalálható digitalizált magyar nyelvű, vagy magyar vonatkozású művek átvétele. Ezeket PDF és DjVu-formátumban feltesszük a MEK-be, a szépirodalmi írások utólagos korrektúrázás után kerülnek a MEK-be.

Az EPA-ba bekerült kiadványok, periodikumok száma 2010-ben elérte az 1800 címet, az archivált füzetek száma meghaladta a 24.700-at. 2010-ben jelentős állománygyarapodás volt a városi könyvtárak helytörténeti sajtóinak digitalizálásával.

A Nemzeti Fejlesztési minisztérium társadalmi vitára bocsátotta "A Digitális Magyarország Programot", amelyre várták szervezetek, magánszemélyek véleményét. A vitairatról közös véleményt fogalmazott meg a Magyar Elektronikus Könyvtárért Egyesület, a Magyar Könyvtárosok Egyesület Helyismereti Könyvtárosok Szervezete, valamint a Wikimédia Magyarország Egyesület.

A véleményt határidőre eljuttattuk a minisztériumnak, amely az Infokommunikációs Államtitkárság nevében megköszönte hozzászólásunkat. https://mek.oszk.hu/joomla/index.php/136

Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése

A MEK a hátrányos helyzetű csoportok közül elsősorban a speciális igényt jelentő vak felhasználók számára végez fejlesztéseket, bővítéseket. A 2010. évben az ISzT már említett támogatásával bővítettük hangoskönyv-állományunkat, erről az ISzT támogatásról szóló részben számoltunk be.

Régi pályázati együttműködő partnerünk (Kpro) továbbfejlesztette a Világhalló szolgáltatást (http://sounds.kpro.hu/), amely fejlettebb szolgáltatásokkal biztosítja a MEK szöveges állományának online felolvastathatóságát. Az új szolgáltatásba folyamatosan kerülnek be a MEK szöveges állományai, új funkciókkal, pl. kétféle hangon, teszi lehetővé a művek felolvasását. A szolgáltatáshoz egy másik honlap is készült kiegészítésképpen, a Beszélő könyvek (http://www.magan-kiadas.hu/). Ennek segítségével a felolvastatott MEK könyvek MP3 formában le is tölthetőek a honlapról.

A magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység

Folytatódott együttműködésünk székelyudvarhelyi Haáz Rezső Múzeummal, valamint a csíkszeredai Kájoni János Megyei Könyvtárral, amelyektől folyamatosan kapjuk az állományukból digitalizált régi könyveket. A MEK határon túli proxy-szerverei (http://www.mek.ro, http://www.mek.sk, http://mek.vmmi.org) továbbra is működnek, oly módon, hogy nem a MEK teljes anyagát, csak a helyben használt, kért anyagot tárolják az ottani szervereken. A 2009-ben elindított kárpátaljai szerverünk Beregszászott viszont teljesértékű szerverként üzemel (http://mek-oszk.uz.ua/). 2010-ben kísérleti jelleggel elindítottunk egy GEOIP szolgáltatást, amely alapján a Szlovákia felől érkező felhasználóink automatikusan a www.mek.sk címre érkeznek.

A MEK Egyesület 10 db cserépjegy vásárlásával támogatta a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola építését, helyreállítását. https://mek.oszk.hu/~joomla/index.php/141

A cserépjegyekre több listán és fórumon felhívtuk a figyelmet, bízva abban, hogy más támogatókat is szerzünk a Főiskola helyreállításához:https://listserv.niif.hu/pipermail/mek-l/2011-February/004330.html

Infrastruktúra fejlesztés

A 2010. évben infrastruktúra fejlesztésre nem álltak rendelkezésünkre források.

Egyéb fejlesztések

Különböző együttműködésekkel támogattuk a MEK szolgáltatás megjelenését az egyre jobban terjedő mobil eszközökön:

 • A Kindlevarázs nevű weboldallal együttműködve folyamatosan vesszük az általuk PRC formátumba konvertált dokumentumokat;
 • Az egyesület támogatta a MEK egyik munkatársának – Dávid Adrienn – e-book készítő tanfolyami részvételét, amely után saját erőből is elkezdtük dokumentumaink PRC konverzióját.
 • Szerződést kötöttünk továbbá egy külsős segítőnkkel – Kis András – aki könyveink EPUB formátumba való konverziójával foglalkozik.
 • Egy önkéntes segítőnk MEK katalógust készített az egyre népszerűbb Android operációs rendszerre
  http://www.tinyappworks.com/mek.html

Rendezvények

 • 2010. május 14. MEK15 találkozó

Nagy sikerrel rendezte meg a MEK Egyesület a Magyar Elektronikus Könyvtár működésének 15 éves évfordulójára emlékező találkozót. A résztvevők egy ajándék pendrive-on válogatást kaptak a MEK-ről az elmúlt 15 évben megjelent sajtócikkekből. A rendezvény elején felkért hozzászólók tekintettek vissza az elmúlt 15 évre; Szilasi Ferenc irodalmár esszéjében, a "A MEK hatása az emberi gondolkodásra" címmel, valamint felkért hozzászóló volt még Horváth Iván irodalomtörténész (ELTE), Róth András könyvtáros (Székelyudvarhely), valamint Ferenczi István vak olvasónk.
https://mek.oszk.hu/~joomla/index.php/115

 • 2010. július 16. MKE Vándorgyűlés, Baja, MEK szekció

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete 42. Vándorgyűlésén, Baján, az Egyesület Magyar Elektronikus Könyvtár Szekció szervezett. Ezen a MEK 15 éves történetének bemutatásán túl Király Péter, a MEK Egyesület elnökségének új tagja tartott vitaindító előadást a MEK és a hazai elektronikus könyvtárak fejlesztési lehetőségeiről:
http://vandor2010.ejf.hu/index.php?option=com_content&id=85&catid=0&sectionid=0&Itemid=64

 • 2010. szeptember 30. MEK15 sajtótájékoztató

A MEK 15 éves működése alkalmával a MEK Egyesület "15 év - 15 könyv" címen 15 ismert, neves szép- és szakírót keresett meg azzal a kéréssel, hogy ajánlja fel egy vagy több könyvét az elektronikus könyvtár számára. A megkeresések sikeresek voltak, a könyveket, engedélyeket megkaptuk. Komoly érdeklődés és szimpátia kísérte a "15 év - 15 könyv" akcióval kapcsolatban a szeptember 30-án az OSZK-ban szervezett sajtótájékoztatónkat.

A tizenöt kortárs szerző és könyv bemutatása a https://mek.oszk.hu/html/15.html oldalon található.

 • 2011. április. 15-16. A MEK Egyesület a Könyvfesztiválon

Április 14-17 között a Könyvfesztiválon a MEK Egyesület is részt vett, az Országos Széchényi Könyvtárral és a Magyar Könyvtárosok Egyesületével közös standon. Dávid Adrienne, Rónay Gabriella és Moldován István adták egymást váltva az ügyeletet, egy laptoppal felszerelkezve. Meglehetősen nagy volt az érdeklődés. Sokan álltak meg a standnál, MEK, EPA, DKA és egyesületi szórólapokat vittek, kérdéseket tettek fel. Visszatérő volt az e-book-okról való érdeklődés, a MEK kötetei hozzáférhetők lesznek-e e-book-olvasón. https://mek.oszk.hu/~joomla/index.php/149

Kapcsolattartás a felhasználókkal, olvasókkal

Igyekeztünk fejleszteni felhasználóinkkal való kapcsolattartást. Az eddigi eszközeink mellett aktívan használjuk a MEK Facebook oldalát is, amelynek már több mint 1300 állandó támogatója van:
http://www.facebook.com/pages/Magyar-Elektronikus-K%C3%B6nyvt%C3%A1r/338675729150

Díjak, kitüntetések

2011. áprilisában, az idei Networkshop konferencián, Drótos Lászlónak, az Egyesület elnökségi tagjának a Magyar Felső-, Középfokú Oktatási, Kutatási és Közgyűjteményi Számítógéphálózati Egyesület, rövid nevén Hungarnet Egyesület által alapított Hungarnet-díjat adták át. http://nemzetikonyvtar.blog.hu/2011/04/27/drotos_laszlo_hungarnet_dijas

2011. 01. 24-én a Magyar Kultúra Napja alkalmából Szeged Megyei Jogú Város Kölcsey-emlékérmét dr. Mader Béla, az SZTE Egyetemi Könyvtár főigazgatója, a MEK Egyesület volt elnöke vehette át Botka László polgármester úrtól könyvtárosi munkájáért, életműve elismeréseképpen. http://csmke.klog.hu/2011/01/gratulacio-magyar-kultura-napja/#24511950

Egyéb pénzügyi források

Az Egyesület fő bevételi forrásai a tagdíjbevételen kívül a személyi jövedelemadó 1%-ából felajánlott összeg, a pályázati források, valamint a külső támogatások. Ez idő szerint az Egyesületnek - most már több éve - egyetlen aktív támogatója van, az ISZT, melynek nagyvonalú támogatása teszi lehetővé az Egyesület biztonságos munkáját.

Az Egyesület 2010-ben is részesült a 2009. évi személyi jövedelemadó 1%-ából felajánlott összegekből: az APEH-től összesen 530 eFt összeg folyt be az Egyesület számára több részletben, ezt elsősorban a beérkezett szövegek minőségellenőrzésére fordítottuk.

Néhány önkéntes tagunk szerény, de rendszeres pénzbeli támogatással segíti munkánkat. A pénzbeli támogatásokon kívül nagyszámú önkéntes segítő (tagok és nem egyesületi tagok egyaránt) munkája (szkennelés, szkennelt dokumentumok felajánlása, adminisztratív feladatokban való részvétel, pályázati munkák támogatása) segíti az Egyesület munkáját. Ugyancsak nagy segítséget jelent számos partnerintézmény, amelyektől térítésmentesen kaptunk dokumentumokat közzétételre, vagy technikai segítséget nyújtottak az Egyesületnek. Ezeket a nem pénzbeli támogatásokat nem tudjuk számszerűsíteni, de nélkülük az Egyesület nem folytathatná működését.

A MEK forgalma tovább nőtt a tavalyihoz képest. Így a napi forgalom a központi és az NIIF tükörszerverünk forgalmát összesítve 60-70.000 fő. A napi forgalmat bővítik továbbá a határon túli tükörszerverek.

Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés

A MEK fejlesztésekről, projektekről a 2010. évben a MEK Egyesület tagjai az alábbi cikkeket publikálták, illetve az alábbi előadásokat tartották:

Konferenciák, előadások

Moldován István: Az e-könyvek használata a könyvtáron kívül és belül 2010. december 9. - Budapest
"Budapest iskolakönyvtári hálózatának fejlesztése az élethosszig tartó tanulás érdekében" projekt - Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet

Drótos László: Honnan jönnek az e-könyvek
2010. november 24. - Budapest
A digitalizálástól az e-könyvekig - OSZK, K2 kísérleti műhely szakmai nap

Moldován István: A Magyar Elektronikus Könyvtár 15
2010. július 15-17. - Baja
Magyar Könyvtárosok Egyesülete 42. Vándorgyűlése

Moldován István: Digitális gyűjtemény kialakítása
2010. június 10. - Túrkeve
Nagykun Tudásdepo-Expressz - Könyvtári Szolgáltatások Összehangolt Infrastruktúra Fejlesztése - Túrkevei Városi Művelődési Intézmény és Könyvtár

Csáki Zoltán: EPA fejlesztések, együttműködések 2009-ben, idei tervek
2010. április 7. - Debrecen
Networkshop 2010 - Debreceni Egyetem

Moldován István: Határon túli magyar tartalomszolgáltatások
2010. április 7. - Debrecen
Networkshop 2010 - Debreceni Egyetem

Cikkek, interjúk

Zimányi Magdolna: Cselgáncs és részecskefizika
= Természet Világa, 2010. március

Drótos László - Kőrös Kata: Adattármustra. Metaadat-keresők
= Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 57. évf. 5. szám 2010. p. 196-216.

Zimányi Magdolna - Moldován István - Drótos László: Mérföldkövek a Magyar Elektronikus Könyvtár életében
= Könyv, könyvtár, könyvtáros, 19. évf. 9. sz. 2010. p. 31-36.

"Felszabadított" szövegek őre Drótos László budapesti könyvtárost a számítógépek csábították a könyvtárba
= Új magyar szó - színkép / Cseke Gábor, 2010-02-26

Oktatás

Moldován István: Digitalizálás II. Elektronikus dokumentumok kezelése, szolgáltatása (2 óra előadás)
Könyvtári Intézet; A kulturális örökség védelme 1850 előtti dokumentumok esetében - lehetőségek és feladatok a könyvtárakban II. c. 30 órás program

Drótos László - Moldován István: Személyes információmenedzsment
Informatika a Nemzetvédelmi Képzésben Alapítvány 30 órás akkreditált tanfolyama

Drótos László - Moldován István: Digitális dokumentumgyűjtemények kialakítása
Informatika a Nemzetvédelmi Képzésben Alapítvány 30 órás akkreditált tanfolyama

Csáki Zoltán - Renkecz Anita: "Digitalizálás, digitális dokumentumok közzététele az interneten"
Csíkszereda, Kájoni János Megyei Könyvtár, négy napos tanfolyam 2010. 03. 22-25.

 

A 2010. évi aláírt beszámoló
PDF formátumban: beszamolo010.pdf


 

II. Pénzügyi beszámoló

 

A 2010. évi mérleg
PDF formátumban: merleg2010.pdf

A 2010. évi eredménykimutatás
PDF formátumban: eredmeny2010.pdf

A 2010. évi közhasznúsági jelentés
PDF formátumban: kozhasznu2010.pdf

A 2010. évi tájékoztató adatok a kettős könyvvitelt vezető közhasznú szervezetek részére
PDF formátumban: tajek2010.pdf

 

E-posta: info@mek.oszk.hu • Telefon: (36)-1-224-3741 • Fax: 1-202-0804
Postacím: Magyar Elektronikus Könyvtárért Egyesület, Országos Széchényi Könyvtár, 1827 Budapest, Budavári Palota F. épület