A MAGYAR ELEKTRONIKUS KÖNYVTÁRÉRT
   EGYESÜLET HONLAPJA


JEGYZŐKÖNYV

amely készült 2011. május 20-án, a Magyar Elektronikus Könyvtárért Egyesület,
rövidített nevén MEK Egyesület

2011. évi Közgyűlésén,

az Egyesület székhelyén, Budapest Budavári Palota F. épületben

 

Jelen vannak: a jelenléti ív szerinti egyesületi tagok, intézményi tagok képviselői, valamint érdeklődők, és pártoló tagok.

Horváth Sándor Domonkos az Egyesület elnöke,
Drótos László elnökségi tag,
Moldován István elnökségi tag,
Dr. Kokas Károly elnökségi tag,
Király Péter elnökségi tag
Bánhegyi Zsolt, a Felügyelő Bizottság elnöke
Telek Lászlóné, a Felügyelő Bizottság tagja
Markója Szilárd, a Felügyelő Bizottság tagja
valamint Elter András, a Közgyűlés által felkért jegyzőkönyvvezető.


HORVÁTH SÁNDOR DOMONKOS elnök köszönti a Közgyűlés résztvevőit. Megállapítja, hogy a meghirdetett időpontban (2011. 05. 20. 10:30) a határozatképességhez szükséges 50%+1 fő nincs jelen, ezért a Közgyűlés nem határozatképes. Bejelenti, hogy Alapszabályban rögzítettek és a meghívóban közöltek szerint 11 órakor lesz az ismételt közgyűlés. Egyben felkéri Moldován István ügyvezető elnököt a közgyűlés levezetésére.

MOLDOVÁN ISTVÁN levezető elnök 11 órakor megnyitja a Közgyűlést. Góczán Andrea a jelenléti ívekkel igazolja, hogy a Közgyűlés immár határozatképes.

MOLDOVÁN ISTVÁN köszönti a tagságot, valamint a vendégeket. A jegyzőkönyv vezetésére felkéri Elter Andrást, a jegyzőkönyv hitelesítésére pedig Király Péternét és Trautmann Györgynét. Felkéri az egybegyűlteket, hogy a jegyzőkönyvvezetőt és jegyzőkönyv-hitelesítőket fogadják el. A tagság egyhangúlag elfogadja a jelöléseket. Ismerteti a tervezett napirendet:

  1. Elnöki megnyitó
  2. A 2010. évi közhasznúsági beszámoló és a 2011. évi munkaterv előterjesztése
  3. Beszámoló a tavalyi és idei pályázatokról
  4. A Felügyelő Bizottság beszámolója
  5. A jelentések vitája, indítványok, javaslatok
  6. A közhasznúsági beszámoló és a munkaterv elfogadása szavazással
  7. Kávészünet
  8. Az Alapszabály módosításának előkészítése
  9. Király Péter vitaindító kérdései a "mit digitalizáljunk" kérdéséről, és a tagság megújításáról, bővítéséről
  10. Elnöki zárszó

A napirend a tagság által elfogadásra kerül.

 

1. Elnöki megnyitó

HORVÁTH SÁNDOR DOMONKOS újból köszönti a közgyűlést. Megelégedéssel tudatja, hogy a legutóbbi közgyűlés, és elnökválasztás óta az elnökség gyakran tudott egyeztetni, tárgyalni, főleg Skype-on. Az elmúlt év munkájáról immár számvetést lehet készíteni. Amikor a MEK létrejött, még senki nem gondolta, hogy az elmúlt 15 évben mennyire átalakul az információs társadalom. Napjainkban a könyvtáraknak és könyvkiadóknak megkerülhetetlen a digitális könyv, mint új médium. Nagyon intenzív a MEK dokumentumai iránti érdeklődés. A kiadók gyakran adnak ki elektronikus könyveket MEK-ből származó dokumentumok alapján, a MEK-kel való egyeztetés nem is mindig történik meg.

Szerzők is jelentkeznek nálunk, akik korábban engedélyt adtak a műveik közlésére, de - az e-book kiadókkal történő újabb szerződéskötésük miatt - ettől most visszalépnek.

A MEK jelentősége ebben a felgyorsuló folyamatban nem csökken, hanem fokozódik, és az Egyesület szerepe is egyre hangsúlyosabb lesz.

Rövid megnyitója után átadja a szót Moldován István ügyvezető elnöknek.

 

2. A 2010. évi közhasznúsági beszámoló és a 2011. évi munkaterv előterjesztése

MOLDOVÁN ISTVÁN: a beszámolót a tagok elolvashatták az interneten, azt részletesen nem ismerteti, pár pontot emelne csak ki:

- 2 tag is kitüntetésben részesült:

Dr. Mader Béla, az Egyesület volt elnöke Szeged városától Kölcsey emlékérmet kapott.

2011 áprilisában Drótos László Hungarnet-díjat vehetett át Kaposváron.

- Tavaly júniusban tartottuk a MEK 15 éves jubileumi rendezvényét. Ehhez kapcsolódóan 15 neves szerző egy-egy művét ajánlotta fel a MEK-nek.

Néhány hete a Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon az Egyesület az OSZK-val és a Magyar Könyvtárosok Egyesületével közösen bérelt standot. Az Egyesület képviselői 2 napon keresztül fogadták a számos érdeklődőt.

- Fontos előrelépés, hogy a műveink a "Világhalló" szolgáltatás révén jó hangminőséggel felolvastathatók, "profivox" helyett "text to speech" szoftver támogatással. A géppel felolvastatott szövegek immár MP3 formátumban is letölthetők, és bármely eszközön off-line üzemmódban meghallgathatók. A szolgáltatás alkalmas saját begépelt szöveg konvertálására is.

- Sajnos korábbi együttműködő partnerünknél, az MVGYOSZ-nél a hangoskönyv-készítést leállították. Ezért tavaly óta a MEK saját készítésű hangoskönyvekkel gyarapítja állományát, két kitűnő felolvasó is munkába állt: Sudár Annamária és Lázár Csaba. Az első két mintakönyv - a János vitéz és Az apostol - már el is készült.

- A mobil eszközök elterjedésével jelentősen megnőtt az e-book-ok iránti igény.

Fehér Péter ELTE oktató a Kindle számára alkalmas PRC formátumba konvertálja az elektronikus könyveket, amelyre növekvő igény van.

Ezen kívül egy Origo-n közzétett felhívásra több önkéntes jelentkezett, akik PRC formátumba konvertálják a könyveket, munkájukat Dávid Adrienne hangolja össze.

Android operációs rendszerre készült MEK katalógus, és készülőben van a Nokia operációs rendszerére is.

A MEK-nek szüksége lenne jogi segítségnyújtásra is, mert számos esetben párhuzamosan is fejlesztenek hasonló mobil-eszközös felhasználásokat.

Összességében azt lehet mondani, hogy Magyarországon a könyvtárak még nem igazán figyeltek fel a mobil alkalmazások lehetőségeire.

- Tavaly elkészült a MEK Egyesület és az OSZK közötti keret-megállapodás tervezete. Sajnos a főigazgató-váltás miatt leálltak a megbeszélések, jó lenne ezeket később folytatni.

ZIMÁNYI MAGDOLNA Legeza Ilona nevével egészíti ki a MEK munkáját önkéntesen segítők felsorolását. Legeza Ilona betegen is fáradhatatlanul készíti a könyvismertetőket, már 3000-nél több is elkészült. Javasolja, hogy a közgyűlés fejezze ki külön köszönetét az önkéntes segítőknek..

MOLDOVÁN ISTVÁN a beregszászi II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola tetőfelújításához hozzájárult Egyesületünk: Zimányi Magdolna javaslatára 10 db cserépjegyet vásároltunk 18.000 Ft értékben.

A munkatervre áttérve ebből is kiemel pár pontot.

- A MEK tovább folytatatja, könyv-, folyóirat-, és hangoskönyv-digitalizálási tevékenységét.

- A Digitális Képarchívum bővítése tovább folyik.

Az OSZK-ban működik a Magyar Digitális Képkönyvtár, ez azonban főleg digitalizált dokumentumokat tartalmaz, ezzel szemben a Digitális Képarchívum leginkább a már digitális formában készült képi dokumentumokat kívánja gyűjteni, és szolgáltatni.

Mindemellett természetesen nem zárhatók ki a gyűjteményből az értékes digitalizált alkotások, napjainkban történik Benyó Ildikó képzőművész alkotásairól készült színes diák feldolgozása.

- A MEK és az e-book kiadók közt érdekellentét feszül. Gyakran jelennek meg a piacon új e-book kiadók, akikkel a szerzők vagy jogörököseik kizárólagossági szerződést kötnek, és sajnos sok művet emiatt törölni kell.

E miatt is döntött úgy a MEK, hogy elindít egy visszamenőleges revíziót, és ennek során kiemeli a nyilvános szolgáltatásból azokat a könyveket, melyeknél a jogviszony nem tisztázott. Ennek kapcsán merült fel, hogy önkéntesek segítségével lehetne új, public domain fordításokat készíteni a már nem jogvédett világirodalmi művekből.

DRÓTOS LÁSZLÓ megjegyzi, hogy önkéntesek bevonásával lehetne az előzőhöz hasonlóan magyar nyelvű művek idegen nyelvre való lefordításával is próbálkozni.

ZIMÁNYI MAGDOLNA ehhez kapcsolódóan javasolja, hogy az újabb digitalizálásokhoz szükséges figyelmet fordítani arra, hogy számos műnek - sokszor politikai okból - cenzúrázott, csonkított szövege került a MEK-be. Törekedni kell arra, hogy az ilyen műveknek a cenzúra által nem érintett kiadásai is felkerüljenek.

KOKAS KÁROLY utal egy 14 éve megtartott előadására, melyben a MEK hozzáállását vizsgálta a művek szövegéhez. Óva int attól, hogy a MEK a jobb szöveg, vagy fordítás kedvéért a korábbi változatokat levegye a szolgáltatásról. Hangsúlyozza a MEK könyvtári funkcióját, és véleménye szerint, még a pártállami rendszerben cenzúrázott "rontott", csonkított kiadásokat is meg kéne hagyni.

MOLDOVÁN ISTVÁN pontosítja, hogy a MEK célja a pontosabb kiadások, szövegváltozatok keresése, de szó sincs arról, hogy a kevésbé pontosak törlésre kerülnének.

Azonban a tapasztalat azt mutatja, hogy a felhasználók sokszor nem igazán könyvtárként tekintenek a MEK-re, hanem mint hiteles információk kútfőjére. Ezen a téren még nem teljes a szemléletváltás.

Ugyancsak a munkatervhez kapcsolódóan kiemeli a határon túli kapcsolatok építésének fontosságát.

 

3. Beszámoló a tavalyi és idei pályázatokról

MOLDOVÁN ISTVÁN: NCA pályázatból műanyag tagkártyákat gyártunk, most készülnek hozzá a grafikai tervek.

Idén is pályáztunk az NCA-nál.

Terveink között szerepelt pályázat benyújtása a Széchenyi Terv keretei között, de ez mégsem valósult meg.

GÓCZÁN ANDREA kiegészítése: az NCA-tól 1,3 millió Ft vissza nem térítendő támogatást kaptunk működési célokra.

MOLDOVÁN ISTVÁN felkéri Bánhegyi Zsoltot, a Felügyelő Bizottság elnökét, hogy ismertesse beszámolóját.

 

4. A Felügyelő Bizottság beszámolója

BÁNHEGYI ZSOLT: mielőtt ismertetné a beszámolót, megjegyzi, hogy véleménye szerint a MEK nem rendelkezik kellő kapacitással és szakértelemmel ahhoz, hogy a pontosabb szövegek kiválogatása során a textológia terén átvegye a tanszékek feladatait, munkáját.

Az elmúlt év a vezetőség tagjai közötti a kommunikáció megújulása jegyében telt el.

A Felügyelő Bizottságnak is lehetősége nyílt az elnökség levelezésébe való betekintésre.

A pénzügyi beszámoló kapcsán észrevételezi, hogy a pénzügyi mérleg tételeit leltárral kell alátámasztani, és fontos, hogy évente legyen leltár.

A közhasznúsági beszámolóban egy költségvetési támogatásként szerepeltetett tétel, véleménye szerint nem nevezhető költségvetési támogatásnak.

MOLDOVÁN ISTVÁN megköszöni a beszámoló véleményezését, és Góczán Andreát kérdezi erről az utóbb felmerülő problémáról.

GÓCZÁN ANDREA ígéretet tesz arról, hogy a javított változatban pontosításra kerül ez a rész.

MOLDOVÁN ISTVÁN javasolja, hogy a kiegészítésekkel együtt kerüljön elfogadásra a beszámoló. A szavazás előtt azonban megkérdezi, hogy a munkabeszámolóhoz, munkatervhez kinek van kérdése.

 

5. A jelentések vitája, indítványok javaslatok

KIRÁLY PÉTER úgy véli, hogy az elnökség és a tagság közt nem volt elégséges a kommunikáció. Megkérdezi, hogy mi lehetne a megfelelő kommunikációs csatorna.

BÁNHEGYI ZSOLT: a Facebook és a Twitter erre nem megfelelő.

KOKAS KÁROLY ajánl egy kommentelhető blogot a kapcsolattartásra.

CSÁKI ZOLTÁN: az eszköz maga nem lényeges, csak az a fontos, hogy valahogy eljusson az információ a vezetőségtől a tagok felé.

TRAUTMANN GYÖRGYNÉ a nyilvánosan elérhető internetes felületeket nem tartja alkalmasnak, de úgy véli, hogy a MEK-L levelezőlista eddig bevált, és ez által minden fontos információ időben eljutott eddig is a tagokhoz.

ZIMÁNYI MAGDOLNA: havonta készül beszámoló az elnökségi ülésekről. Ő is a levelezőlistát tartja a leghatékonyabbnak.

HORVÁTH SÁNDOR DOMOKOS: meg kell különböztetni a kommunikációt az interakciótól. Fontos az, hogy ne csak a lényeges információk jussanak el a tagokhoz, hanem gyakori, kölcsönös megbeszélések is történjenek, amelyek túlmutatnak az évente egyszeri taggyűlés lehetőségein. Ezen belül az eszköz kérdése másodlagos.

 

6. A közhasznúsági beszámoló és a munkaterv elfogadása szavazással

MOLDOVÁN ISTVÁN szavazásra bocsátja a közhasznúsági beszámoló szakmai és számviteli részét és a munkatervet.

Ezeket a tagság egyhangúlag elfogadja.

1/2011. (V.20.) Közgyűlési határozat: a MEK Egyesület közgyűlése 32 fő igen szavazattal 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az Egyesület 2010. évi közhasznúsági beszámolóját és pénzügyi beszámolóját (benne a 2010. évi mérleggel és eredmény-kimutatással) - a Felügyelő Bizottság észrevételeinek megfelelő módosítással - elfogadja.

 

7. Szünet

8. Az Alapszabály módosításának előkészítése

HORVÁTH SÁNDOR DOMOKOS: Zimányi Magdolna kezdeményezésére elindult egy munka, amely az alapszabály módosítását tűzte ki célul. Elmondja, hogy mielőtt Zimányi Magdolna felvetéseit elolvasta, az alapszabályt teljesen rendben valónak gondolta, de azt elolvasva be kellett látnia, hogy a felvetések jogosak. Az alapszabályt legkorábban jövőre lehetne módosítani.

A jelenlegi szabályok szerint, ha egy egyéni tag nem fizet tagdíjat, akkor 3 hónap elteltével törölhető a tagok sorából.

Ha ezt most precízen betartanánk, a tagok 40 %-át érintené.

Zimányi Magdolna javasolja, hogy a türelmi időt 3 évre módosítsuk.

A tagdíj megléte valójában nem követelmény egy egyesületnél.

Úgy gondolja, ez egyfajta "indikátor", azt jelzi a tagdíjfizetéssel a tag, hogy tagságát annak ellenére fenn kívánja tartani, még ha esetleg a taggyűléseken nem tud részt venni.

Horváth Sándor Domokos a 3 évet soknak tartja, egy év türelmi időt javasol.

Mivel az Elnökség kinevezése 4 évre, a Felügyelő Bizottságé 3 évre szól, a két ciklus nincs szinkronban, a jövőben ezt is célszerű lenne azonos időtartamra hozni.

 

9. Király Péter vitaindító kérdései a "mit digitalizáljunk" kérdéséről

KIRÁLY PÉTER: a digitalizálandó művek között fontossági különbségeket kell tenni.

A prioritás eldöntésének egyik legfontosabb forrása a Hungalap-lista, ez a 80-as években készült, azóta sajnos nem lett aktualizálva.

Egy következő iránymutató lehetne a könyvtárak statisztikája a leginkább igényelt, keresett művekről.

Jelentős probléma hogy a Hungalap listán nem szerepelnek a természettudományos művek.

A MEK-ben erősen felülreprezentáltak az ún. "amatőr" szerzők, akik maguk ajánlják fel műveiket. Ezt az aránytalanságot ellensúlyozni lehetne saját digitalizálással.

Külön nem tér ki részletesen a szerzői jog problémájára - mely többször említésre került már -, de úgy gondolja, ha ezt nem tudjuk mielőbb megoldani, a MEK könnyen könyvmúzeummá válhat, mert a friss műveket nélkülözni kénytelen.

VÁLAS GYÖRGY: a könyvtáraktól csak olyan kurrens listát kaphatnánk, amelyek főleg szerzői jogi védelem alá tartozó műveket tartalmazna, így ezzel sokra nem mennénk.

A MEK-nek elsősorban az ismeretterjesztő irodalomra kéne koncentrálni, és nem a tudományos szakirodalomra, mert az alig keresett, és akinek arra van szüksége, más forrásból elérheti.

MOLDOVÁN ISTVÁN: a MEK-ben tudatosan helyezünk hangsúlyt a tudományos szakirodalom kutatóhelyekről történő begyűjtésére, mert ezek tárolása általában nagyon "múlékony" webhelyeken történik, megőrzésük kiemelten fontos. A MEK fő profilja a digitális megőrzés, és nem a digitalizálás.

CSÁKI ZOLTÁN: a Biodiversity Heritage Library (http://www.biodiversitylibrary.org) magyar kiadású anyagának archiválását ajánlja. Élettudományi témakörben tartalmazza a magyar kiadású tudományos munkákat. A 87 éve megjelent munkákat, az USA-beli szerzői jogi szabályozásnak megfelelően külön engedély nélkül nyilvánosan publikálják online. A kiadványok szkennelt képanyagát nagy felbontásban JP2000 formátumban közzéteszik. Kétrétegű PDF-et is szolgáltatnak, amiben a szövegfelismertetésnél nem használtak magyar szótárat, ezért a magyar nyelvű anyag szövegminősége javítható. A kiadó engedélyével a BHL a kurrens állományokat is digitalizálja és publikálja. Magyar részről eddig, Büki József kollégánk közreműködésével, az Aqulia című hazai ornitológiai folyóirat kiadója (Budapest Ministry of Environment and Water) engedélyezte a digitalizálást és a nyilvános publikálást 10 éves késleltetéssel: (http://biodivlib.wikispaces.com/Permissions). Az Aqulia teljes digitalizált állománya magyar nyelven újra OCR-ezve folyamatosan kerül be az EPA archívumba. A BHL anyagának átvétele mellett javasolta még az élettudományi témakörben a tudományos-ismeretterjesztő művek digitalizálását. A Fővárosi Állatkert kiadványaira meg is van az engedély Persányi Miklós aláírásával: A Természet, Süni, Vadon (és egyéb címeken máig megjelenő színes ismeretterjesztő kiadványok).

 

10. Elnöki zárszó

HORVÁTH SÁNDOR DOMOKOS elnök megköszöni a tagság figyelmét, és lezárja a közgyűlést.

 

K. m. f.

 

.................................

dr. Horváth Sándor Domonkos
elnök

.................................

Elter András
jegyzőkönyvvezető

 

.................................

Király Péterné
jegyzőkönyv hitelesítő

.................................

Trautmann Györgyné
jegyzőkönyv hitelesítő
A 2011. május 20-i aláírt jegyzőkönyv
PDF formátumban:
jegyzokonyv2011.pdf

 

 

E-posta: info@mek.oszk.hu • Telefon: (36)-1-224-3741 • Fax: 1-202-0804
Postacím: Magyar Elektronikus Könyvtárért Egyesület, Országos Széchényi Könyvtár, 1827 Budapest, Budavári Palota F. épület