A MAGYAR ELEKTRONIKUS KÖNYVTÁRÉRT
   EGYESÜLET HONLAPJA

Közhasznúsági beszámoló

a Magyar Elektronikus Könyvtárért Egyesület
2012. évi szakmai tevékenységéről

Készült a 2000. évi C. törvény
és a
224/2000 (XII.19.) Korm. Rend. alapján


Az Egyesület közgyűlése elfogadta 2013. május 24-én

A MEK Egyesületet a Fővárosi Bíróság a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 27. §-ában rögzítetteknek megfelelően 2000. augusztus 28-án jegyezte be. A MEK Egyesület közhasznúsági tevékenységét a Fővárosi Bíróság 9024. sz. nyilvántartási és Pk. 61.156/1999/4 ügyiratszám alapján látja el. A fellebbezési idő lejárta után a Bíróság a végzést 2000. szeptember 22-én jogerőre emelte. Ennek megfelelően az Egyesület beszámolási kötelezettségének teljesítése során a közhasznú szervezetekről szóló (módosított) 1997. évi CLVI. törvény, a számvitelről szóló, többször módosított 2000. évi C. törvény, valamint a számviteli beszámolással kapcsolatban a számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek éves beszámoló készítésének és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 224/2000 (XII.19) Korm. sz. rendeletben foglaltak szerint kell eljárnia. A jelen közhasznúsági jelentés az említett jogszabályok előírásainak figyelembevételével készült.

A közhasznúsági jelentésnek az alábbi adatokat kell tartalmaznia:

 1. a számviteli beszámolót: ez a jelen beszámoló mellékletét képezi
 2. a költségvetési támogatás felhasználását: az Egyesület közvetlen költségvetési támogatásban nem részesült, támogatást NCA pályázati támogatás formájában kapott, ennek felhasználását a számviteli beszámoló tartalmazza
 3. a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást
 4. a cél szerinti juttatások kimutatását: az Egyesület cél szerinti juttatásokban nem részesült
 5. a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékét: juttatásokban az Egyesület csak NCA pályázati támogatás formájában részesült, ezekre az alábbiakban kitérünk
 6. a közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értékét, illetve összegét: ilyen juttatások nem voltak, az Egyesület tisztségviselői társadalmi munkában látják el feladatukat
 7. a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámolót.

 

I. Szakmai beszámoló

Az Egyesület célja az Alapszabály szerint:

 • a magyar és az egyetemes kultúra, valamint a tudomány alkotásainak elektronikus formában történő gyűjtése és terjesztése a világhálón keresztül, s ezzel az információs társadalom első magyar elektronikus könyvtárának folyamatos építése és fejlesztése,
 • az idegen nyelven, különös tekintettel a nemzetiségek anyanyelvén, megjelenő alkotások hozzáférhetővé tétele elektronikus formában,
 • az elektronikus publikálás támogatása, elősegítése és ösztönzése,
 • közhasznú szolgáltatásainak tagjain túl mások számára történő széleskörű hozzáférésének biztosítása,
 • az ismeretterjesztő, a tudományos munka támogatása.

„Az Egyesület célja, hogy saját tevékenysége és tagjainak közreműködése révén elősegítse a magyar kultúra és tudomány területén keletkező elektronikus dokumentumok megőrzését, s az Interneten való nyilvános és ingyenes terjesztését a Magyar Elektronikus Könyvtár (MEK) nevű szolgáltatás keretében.”

A közhasznú szervezetekről szóló törvény 26. §. c) pontjában meghatározott közhasznú tevékenységek közül az Egyesület cél szerinti feladatkörébe tartozik:

 • tudományos tevékenység, kutatás (3.)
 • nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés (4.)
 • kulturális tevékenység (5.)
 • kulturális örökség megóvása (6.)
 • hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése (11.)
 • a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység (13)
 • közhasznú szervezetek számára biztosított - csak közhasznú szervezetek által igénybe vehető - szolgáltatások (20.)


Pályázatok, projektek

2012. évben a megszűnt NCA helyett a Nemzeti Együttműködési Alap (NEA) írt ki pályázatokat. Ezeket megkésve írták ki, csak 2012. decemberében tudtuk beadni, így a 2012-es működésünket nem tudtuk ebből az állami forrásból támogatni.


ISZT támogatás

2012-ben is jelentős támogatást kaptunk az Internet Szolgáltatók Tanácsától (ISZT).

Terveinknek megfelelően digitalizáltattuk a magyar és világirodalom számos alkotását. Így a nyugatos írók közül Babits Mihály számos művét, Hunyady Sándor, Oláh Gábor, és az idén felszabadult Móricz Zsigmond több könyvét digitalizáltattuk, korrektúráztattuk és karakteres formában is előállítottuk. A fontosabb, népszerűbb világirodalmi művek közül a nem-jogvédett fordításokat válogattuk ki, így Jules Verne, Tolsztoj, Stevenson, Oscar Wilde művei kerültek a MEK gyűjteményébe.

Beszereztük a tervben szereplő Csánki Dezső Magyarország történelmi földrajza a Hunyadiak korában c. több kötetes művének CD változatát, a szolgáltatáshoz még a CD verziót statikus, hosszabb távon megőrizhetőbb, online szolgáltatásra alkalmas HTML formába kell konvertáltatnunk.


Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése

Több hangoskönyv készült el, már nyilvánosan elérhetőek az alábbi művek:

Terveinknek megfelelően az 1912-től megjelenő Színházi élet című (http://nektar.oszk.hu/hu/manifestation/978572) illusztrált színházi és művészeti hetilapot digitalizáltattuk. Az eredetileg tervezett 60-70000 oldal helyett azonban több mint 140000 oldal, 1266 szám lett az 1912-1938. közötti állomány. https://epa.oszk.hu/02300/02343


Kulturális tevékenység, kulturális örökség megóvása

Tovább gyarapítottuk az ISZT támogatással elindított Digitális Képarchívumunkat 2012-ben közel 9000 feldolgozott képpel. A havi látogatók száma folyamatosan növekedett, év végére megközelítette a havi 40.000 látogatást. (https://dka.oszk.hu)

 

Fejlesztés

Az ISZT támogatásból elkészítettük három, az Egyesület által támogatott tartalomszolgáltatás közös keresőjét: https://mek.oszk.hu/kozoskereso

A szolgáltatásnak köszönhetően egyszerre lehet keresni a MEK, az EPA és a DKA adatbázisok metaadatai között, vagy a teljes szövegében, valamint a közös osztályozási rendszernek köszönhetően egységesen böngészni a három adatbázis tételei között.


A könyvek borítólapjaira felkerült egy Mobil QR-kód feliratú gomb. Erre kattintva egy olyan QR-kódot generál a rendszer, amely a könyv szerzőjén és címén kívül egy, a MEK mobil felületére mutató URL címet is tartalmaz. Vagyis ha ezt a négyzetes ábrát egy mobiltelefonnal lefényképezzük a képernyőről, majd egy QR olvasóprogrammal dekódoljuk, akkor az URL-t megnyitva gyorsan eljuthatunk az adott könyv mobil-oldalára. QR dekóderek a legtöbb operációs rendszerre ingyenesen letölthetők, illetve egyes mobil eszközökön eleve van ilyen alkalmazás.


A MEK mobil felülete most már a https://m.mek.oszk.hu domain név alatt is elérhetővé vált. A mobil eszközökről (pl. okostelefonról, táblagépről) érkező kéréseket ezentúl automatikusan ide irányítjuk, de a felhasználónak lehetősége van a nyitóképernyő alján levő „Eredeti honlap” linkre mutatva visszatérni a MEK hagyományos kezdőlapjára, amennyiben azt szeretné továbbra is használni. Az automatikus átirányítás csak akkor történik meg, ha valaki a mek.oszk.hu címet írja be a mobil böngészőjébe, egyéb aloldalak esetében nem (vagyis például ha egy keresőgép találati listájából választ ki egy MEK-es címet).


Rendezvények, események

A XIX. Könyvfesztiválon a Magyar Elektronikus Könyvtárért Egyesület is jelen volt, a Magyar Könyvtárosok Egyesületével közös standon, a Millenáris Fogadó F13 standján. Kollégáink bemutatták a MEK, EPA és DKA szolgáltatásaink újdonságait, könyveket, folyóiratokat, képeket, hangoskönyveket, e-book-okat, mobiltelefonra letölthető dokumentumokat, honlapunknak vakok és gyengénlátók számára kialakított vakbarát változatát.


Kapcsolattartás a felhasználókkal, olvasókkal

Továbbra is kiemelt figyelmet fordítottunk felhasználóinkkal való kapcsolattartásra. A MEK és a DKA szolgáltatás is külön Facebook oldalon, folyamatosan tájékoztatta híreiről a felhasználóit, a MEK oldala elérte a 4000 követőt. Továbbra is havonta küldjük a MEK Hírlevelet híreinkkel, gyarapítási listáinkkal, több mint 1500 feliratkozott címre.


Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés

Fejlesztéseinkről, eredményeinkről 2012-ben a MEK Egyesület tagjai az alábbi előadásokat tartották:

Moldován István: A digitalizálás problémái, az ebook-ok helyzete és egy jó példa: Magyar Elektronikus Könyvtár
ELTE BTK, 2012. november 20. - Budapest

Moldován István: Digitális dokumentumok a könyvtárban
2012. november 14. - Kaposvár
„Könyvtári stratégiák - könyvtári informatika” - Kaposvári Egyetem

Moldován István: Könyvek, e-bookok és digitális könyvtárak
2012. szeptember 18. - Tatabánya
Webszerkesztő Workshop - Tatabányai Városi Könyvtár

Dávid Adrienne - Renkecz Anita: The Current Situation and Possible Future Solutions Regarding the Digitisation and Dissemination of Historical Collections in the National Széchényi Library
2012. szeptember 11. - Budapest
Manuscriptorium Workshop - Országos Széchényi Könyvtár

Csáki Zoltán: Az Elektronikus Periodika Archívum és Adatbázis, avagy hogyan lesz a papír folyóiratból digitális? (A Keresztény Magvető online archívuma)
2012. május 17. - Budapest
„Interneten a Keresztény Magvető” rendezvény

Moldován István: Új fejlesztések, együttműködések a Magyar Elektronikus Könyvtárban, 2011-ben
2012. április 12. - Veszprém, Networkshop 2012

Vitéz Gáborné - Drótos László - Moldován István - Simon Jennifer: DKA Képalbum - Egy webkettes alkalmazás fejlesztése QxTransformer/qooxdoo eszközökkel
2012. április 11. - Veszprém, Networkshop 2012


Budapest, 2013. május 7.

Moldován István
MEK Egyesület 
ügyvezető elnök

 

E-posta: info@mek.oszk.hu • Telefon: (36)-1-224-3741 • Fax: 1-202-0804
Postacím: Magyar Elektronikus Könyvtárért Egyesület, Országos Széchényi Könyvtár, 1827 Budapest, Budavári Palota F. épület