A MAGYAR ELEKTRONIKUS KÖNYVTÁRÉRT
   EGYESÜLET HONLAPJA


A Magyar Elektronikus Könyvtárért Egyesület

Pénzügyi beszámoló

DÁTUM
2000.12.31
I. BEVÉTELEK
Tagdíjak és támogatások
342000
Kamatbevétel pénzintézettől
2202
Rövid lejáratú kölcsön
25000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN
369202
II. KIADÁSOK
Nyomtatványok
125
Fénymásolás, bélyegző
3105
Alapítási költségek
212600
Banki költségek
4508
KIADÁSOK ÖSSZESEN
220338
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
148864
III.MÉRLEG
ESZKÖZÖK
Pénzeszközök bankszámlán
122194
Pénzeszközök pénztárban
26670
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN
148864
FORRÁSOK
Rövidlejáratú kölcsön
25000
Tartalék
123864
FORRÁSOK ÖSSZESEN
148864

2000. évi beszámoló

2001. december 4.

"Az Egyesület célja, hogy saját tevékenysége és tagjainak közreműködése révén elősegítse a magyar kultúra és tudomány területén keletkező elektronikus dokumentumok megőrzését, s az Interneten való nyilvános és ingyenes terjesztését a Magyar Elektronikus Könyvtár nevű szolgáltatás keretében."

A MEK-et évek óta a lassú, de megbízható fejlődés jellemzi, amely megragadható szervezeti kereteinek alakulásában is. Hosszas előkészületek után 1999. november 8-án történt meg az alakuló közgyűlés, amelyet - az Alapszabály formai problémáira hivatkozva - a Fővárosi Bíróság rendelkezése alapján 2000. május 18-án ismételtünk meg újra. A 2000. év eleje azonban nemcsak a MEK, hanem az egész felsőoktatás életében mozgalmas időszak volt, a felsőoktatási integráció kapcsán jelentős mozgás, átszervezés zajlott le a hazai felsőoktatásban. Ezen kívül 2000. évtől jelentősen változtak, szigorodtak az egyesületek létrejöttének szabályai. E két tényező jelentősen lelassította, késleltette az Egyesület formai létrejöttét, munkájának tartalmi megindítását. Végül 2000. augusztus 28-án a Fővárosi Bíróság bejegyezte a MEK Egyesületet.

Az idei év legfontosabb feladata volt, hogy kidolgozzuk az Egyesület profilját, meghatározzuk konkrét tevékenységi körét, különös tekintettel az Országos Széchényi Könyvtárban létrejött és ott tevékenykedő MEK osztályra. Ezt a feladatot azonban nem igazán tudtuk teljesíteni, a MEK konkrét továbbfejlesztési feladatai, a MEK osztály tevékenységi körének üzemszerűvé tétele, egyéb feladatok miatt. Ennek ellenére bizonyos eredményeket, tevékenységet fel tudunk mutatni. Az alábbiakban ezért először röviden áttekinteném Egyesületünk idei tevékenységét, helyzetét, majd vázolnám a MEK fejlesztésével kapcsolatos ténykedéseinket. Ezek után vázolnék fel néhány javaslatot, ötletet az Egyesület jövőjét, az Egyesület és az OSZK jövőbeni munkamegosztását illetően.

***

Március 23-án Miskolczi József meghívta az Egyesület ügyvezető elnökét Szabadkára, hogy ott megbeszélést kezdjünk a MEK és egy később kialakítandó Vajdasági Magyar Elektronikus Könyvtár együttműködéséről. Miskolczi József a Zenith Műhely Polgárok Egyesületét képviselte, emellett a Vajdaság egyik vezető Internet szolgáltató cégének is a tulajdonosa, kiterjedt helyi kapcsolatokkal rendelkezik a könyvkiadókkal is. A megbeszélés kibővült Beszédes Istvánnal, aki a zentai zEtna Polgárok Egyesülete elnöke, valamint a ZEtna elektronikus folyóirat főszerkesztője. A megbeszélés végül egy háromoldalú Együttműködési megállapodás megfogalmazásával és aláírásával ért véget, amely célkitűzésként a határontúli magyar elektronikus könyvtárak létrehozását jelölte ki a magyarországi tapasztalatok felhasználásával.

A kezdeményezés folytatásaként a MEK új szerverén létrehoztunk egy zárt levelező listát - Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. -, amely a kezdeményezésben résztvevők számára szolgál online fórumként. A nyár folyamán a lista segítségével kibővítettük az érintettek körét szlovéniai, szlovákiai, kárpátaljai és erdélyi szakemberekkel.

Az NKA Könyvtári Kollégiuma által kiírt pályázat lehetővé tette ugyan határon túli könyvtárak katalógusainak digitalizálását, de - mint egyeztetés során kiderült - könyvek, dokumentumok digitalizálását nem támogatta. Támogatta viszont szakmai rendezvények megrendezését. Kezdeményezésünk támogatására ezért megkerestük a szolnoki Verseghy Ferenc Megyei Könyvtárat, amely vállalta egy NKA pályázat beadását egy szakmai rendezvény lebonyolítására. A rendezvény a Szabadkán megfogalmazott célok továbbgondolását, a kibővített szakmai kör számára egy személyes találkozót célzott meg. (A kiírásra se civil szervezetek, se az OSZK nem adhatott be pályázatot)

A beadott pályázat sikeres volt. Az elnyert összegből a Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár október 13-14-én otthont adott egy két napos szakmai rendezvénynek. A találkozón a vajdasági kollégákon kívül Szlovéniából, Szlovákiából is részt vettek szakemberek. A rendezvényen részletesen áttekintettük a határon túli elektronikus könyvtárak létrehozásának lépéseit, kulcspontjait, majd egy rövid sajtónyilatkozatot fogalmaztunk a rendezvényről. Ez utóbbi néhány külföldi és hazai helyi lapban meg is jelent. A találkozón körvonalazódott, hogy a MEK Egyesület keretén belül lenne érdemes szervezeti keretet - szakosztályok - adni ennek a kezdeményezésnek, lehetővé téve, hogy határon túli szervezetek hazai szakmai és pénzügyi támogatást kaphassanak a MEK-hez hasonló és azzal együttműködő szolgáltatások kialakítására.

Az eddigi eredmények:

- a szolnoki találkozón részt vett muraszombati könyvtáros, Papp József néhány szlovéniai magyar szépirodalmi művel gazdagította a MEK állományát, szervezte az ottani írókat publikációik elektronikus közzétételére;

- Szlovákiában a szolnoki találkozón részt vett kollégák létrehozták a Zenith Polgári Társulást azzal a céllal, hogy létrehozzák a Felvidéki Magyar Elektronikus Könyvtárat. A szolgáltatásnak már el is készítettek egy kísérleti változatban lévő honlapot: http://www.felvidekiek.sk/

- a szolnoki Megyei Könyvtárban készül a kezdeményezés külön honlapja az eddigi dokumentumokkal, részt vevők címeivel, szolgáltatásaival. A honlap a későbbiek során a MEK-en keresztül is elérhető lesz.

Júliusban elkészült az egyesület honlapja, amelyen megtalálhatóak az egyesület alapdokumentumai, eddigi közgyűléseinek jegyzőkönyvei, a taglisták, valamint a belépéshez szükséges nyilatkozatok. A honlap címe: http://mek.iif.hu/egyesulet/ vagy https://mek.oszk.hu/egyesulet/

Szeptemberben elkészültek a belépési lapok, amelyek egyben az egyesület tagnyilvántartását is szolgálják. A lapok letölthetőek az egyesületi honlapról. Szeptemberben kiküldtük a belépési lapokat és a tagdíjfizetéshez szükséges csekkeket. Azóta folyamatosan érkeznek be a nyilatkozatok és a tagdíjak. A beérkezett adatlapokból a KFKI egyik munkatársa fog készíteni egy online menedzselhető tagnyilvántartó adatbázist.

Október 7-én a rádióban tartott Könyves Vasárnap keretében a MEK javára ajánlották fel a jótékony licitálás által befolyt összeget. Az összeget - 40 e Ft-ot - azóta átutalták az Egyesület számlájára.

***

A MEK tartalmi szolgáltatásában történt változások, fejlesztések:

Márciusban a szervezők meghívására részt vettünk a Saldo Rt által szervezett szakkönyvkiállításon;

Áprilisban az OSZK telematikai pályázatának egyik részösszegéből beszereztünk és üzembe állítottunk egy LINUX szervert. A szerveren a nyár folyamán kidolgoztuk a MEK teljes szolgáltatásának tükrözését, így a https://mek.oszk.hu címen jelenleg egy napos késéssel megjelenik a teljes állomány valamint azóta működnek a különböző interaktív szolgáltatások is (pl. katalógus, teljes szövegű kereső, Vendégkönyv, bejelentő űrlap)

MEK 2.0 Az új szerver ad otthont a MEK 2.0 fejlesztési munkálatainak. A nyár óta folyamatosan dolgozunk a 2.0-ás változat kifejlesztésén. Az ősz elejére elkészült az új MEK rekordstruktúrája, jelenleg az adatbázis és egyéb digitális könyvtári szolgáltatások kialakítása folyik. A fejlesztés iránya végül public domain eszközökön (pl. MySQL, PERL, Zebra) saját kivitelezés. Olyan alkalmazást céloztunk meg, amely egyszerű, könyvtári rendszerekkel kompatibilis és más hasonló elektronikus könyvtári kezdeményezéseknél felhasználható. Jelen pillanatban ez a legfontosabb feladatunk.

MAILMAN Az új szerveren installáltunk egy MAILMAN listakezelő programot. Ennek segítségével azóta néhány belső, saját kezelésű listát üzemeltetünk, többek között a MIT-HOL szolgáltatás számra.

VRML. A tavasz folyamán egy megújult, "fotorealisztikus" VRML felületet dolgoztunk ki a MEK számára. Ez a háromdimenziós felület az OSZK belső tereinek fényképeit felhasználva biztosít újszerű navigációt az elektronikus könyvtárban.

Kereső Az új szerveren a közelmúltban egy új teljes szövegű keresőt állítottunk üzembe.

Domain. A nyár folyamán sikerült megvásárolni az ELIB.HU domaint. Ezt főként a később beinduló MEK 2.0 szolgáltatás számára, másrészt a hazai Interneten tájékozatlan külföldi felhasználók számára gondoltuk alkalmazni. A domain-hez tartozó Web címen jelenleg az OSZK-s tükrözés érhető el: https://www.elib.hu

eFestival Ugyancsak a szervezők felkérésére júniusban beneveztünk az eFestival-ra. A MEK ugyan helyezést nem ért el, de az ünnepélyes őszi díjkiosztáson bemutatták a MEK pályázati anyagát is.

MEKKA Az új e-book kiadókkal való együttműködés szép példájaként az Objection Kft-vel kötöttünk olyan megállapodást, amelynek alapján számos, a MEK-ben sima ASCII formában megtalálható klasszikus szépirodalmi művet a kiadó PDF formába konvertált, saját ingyenes terjesztés ellenében.

Statisztika. Az ARTISJUS kérésére készített részletes dokumentum letöltési statisztikáink összesített adatait nyilvánossá tettük a MEK Faliújságján a szerzők, kutatók, egyéb érdeklődők számára.

EPA. A nyáron kísérleti jelleggel elkezdtük a magyar nyelvű vagy magyar vonatkozású elektronikus periodikák szelektív archiválását is. Az egyes szolgáltatókkal, folyóirat szerkesztőségekkel egyedi megállapodásokat kötve mentjük le, archiváljuk és szolgáltatjuk ezentúl az elektronikus periodikákat is. A kísérleti szolgáltatás az alábbi címen érhető el: https://epa.oszk.hu

Szeptembertől a MEK munkatársaitól az OSZK Tájékoztatási és Olvasószolgálati Főosztálya vette át a MIT-HOL online tájékoztatás szervezését, koordinálását. A MEK a továbbiakban a honlapot, belső levelezőlistát és egyéb technikai segítséget biztosít a szolgáltatás számára.

Kérdőív. Október 1-től egy online kérdőívet tettünk elérhetővé a MEK honlapján. A kérdőíves felmérés során felhasználóink technikai körülményeit, szociológiai jellemzőit, MEK használati szokásait igyekeztünk felmérni. Az adatgyűjtésen túl olvasóinktól véleményt kértünk a jelenlegi szolgáltatásról, ötleteket, javaslatokat a továbbfejlesztés irányairól. A felmérést december 1-vel zártuk le, a két hónapos időszak alatt közel 1500 kitöltött kérdőívet kaptunk, amelyek feldolgozása folyamatban van.

MEKHIREK. A kérdőíven érkezett javaslatok alapján a saját listakezelőnk segítségével a szokásos havi MEK gyarapodást 2002. január 1-től elektronikus hírlevélként fogjuk terjeszteni. A hírlevél december eleji meghirdetése után pár nappal már több mint 50-en iratkoztak fel rá.

Intézményi gyarapodás. Újabb intézményi együttműködőkkel gyarapodik a MEK. A gyarapodás szervezettebbé tétele érdekében sikerült együttműködési megállapodást kötnünk a Magyar Nemzeti Bankkal, az MTA Közgazdaságtudományi Intézetével. Továbbra is folyamatosan kapjuk korábbi partnereinktől a dokumentumokat, a Terebess Kiadótól, a korábbi Sharkprinttől jelenleg Serdián Kft-től, a GL-4 Pénzügyi Kft- től. Megkötés alatt van egy ilyen együttműködés a Magyar Művelődési Intézettel, valamint előkészítés alatt a Teleki László Alapítvánnyal.

***

Javaslatok, elképzelések az Egyesület tevékenységével kapcsolatban:

- határon túli szervezetek számára egy önálló Szakosztály létrehozása, amely biztosít(hat)ja nem-magyar szervezetek hazai képviseletét az Egyesület keretén belül digitalizálási, tartalomfejlesztési tevékenységben, amennyiben azok a MEK fejlesztését is szolgálják;

- útmutató a digitalizáláshoz, e-könyvtárak kialakításához. Egyre több hazai könyvtárban vállalkoznak digitalizálásra, sőt helyi e-könyvtárak létrehozására. Ehhez lenne fontos mielőbb útmutatók, segédletek összeállítására, támaszkodva a MEK eddigi tapasztalataira;

- a közművelődési könyvtárakat szervezetten segíteni, támogatni helytörténeti, helyi dokumentumok elektronikus összegyűjtésében, digitalizálásban. Fontos lenne, hogy az eddigi kezdeményezéseknek helyet, teret adjunk, nyilvánosságot, tapasztalatcserét stb. (pl. Eger, Veszprém, Zalaegerszeg, Várpalota, Hódmezővásárhely)

- a felsőoktatási könyvtárakat szervezetten segíteni, támogatni, ösztönözni kellene az anyaintézményben (egyetem, főiskola) született szakdolgozatok, disszertációk szelektív, elektronikus gyűjtésére, archiválására, nyilvános internetes szolgáltatására.

- az egyes szakterületek képviselői digitalizálási projektekben vehetnének részt az Egyesület keretében, támaszkodva a MEK-es tapasztalatokra, sokrétű kapcsolatokra. (pl. MTA Irodalomtudományi Intézet pályázata középkori latin források digitalizálására)

- Hungarológiai Társasággal együttműködést, kapcsolatot kiépítve a közeljövőben elkészülő felújított Hungarológiai Alapkönyvtárt forrásul véve meg lehetne/kellene célozni az abban szereplő művek digitalizálását.

- célzottan, hangsúlyosan fel kellene vállalni a klasszikus irodalom idegennyelven történő digitalizálását, elektronikus szolgáltatását a MEK-en (egyéb tagok szolgáltatásain) keresztül. Ehhez alkalmas pályázat, támogató keresése szükséges.

Moldován István
Magyar Elektronikus Könyvtárért Egyesület,
Országos Széchényi Könyvtár,
Budapest, Budavári Palota F. épület, 1827


 

E-posta: info@mek.oszk.hu • Telefon: (36)-1-224-3741 • Fax: 1-202-0804
Postacím: Magyar Elektronikus Könyvtárért Egyesület, Országos Széchényi Könyvtár, 1827 Budapest, Budavári Palota F. épület