A MAGYAR ELEKTRONIKUS KÖNYVTÁRÉRT
   EGYESÜLET HONLAPJA

JEGYZŐKÖNYV
A MAGYAR ELEKTRONIKUS KÖNYVTÁRÉRT EGYESÜLET
KÖZGYŰLÉSÉRŐL

 

A taggyűlés helye: az Egyesület hivatalos székhelye, 1827 Budapest, Budavári Palota F épület, V. szinti tanácsterem

A taggyűlés ideje: 2017. május 26. 10.30 h.

Jelen vannak: a jelenléti ív szerint megjelent és igazolt egyesületi tagok és a nyilvános meghívásra érkezett vendégek.


A taggyűlés megkezdte munkáját. Levezetője Monok István, az Egyesület elnöke. Megállapítja, hogy a 72 szavazásra jogosult egyéni és intézményi tag közül 38 fő jelent meg vagy meghatalmazással képviseltette magát, tehát a taggyűlés határozatképes.

A meghívóban javasolt napirendi pontok a következők voltak.

 1. Elnöki megnyitó
 2. A közgyűlési jegyzőkönyv vezetője és a jegyzőkönyvet hitelesítő két egyesületi tag megválasztása
 3. A 2016. évi közhasznúsági beszámoló előterjesztése és a 2017. évi munkaterv előterjesztése
 4. Beszámoló a tavalyi és idei pályázatokról
 5. A Felügyelő Bizottság beszámolója
 6. A jelentések vitája, indítványok, javaslatok
 7. Döntés a közhasznúsági beszámoló és a munkaterv elfogadásáról
 8. Drótos László előadása az OSZK pilot webarchiválási programjáról, annak állásáról
 9. Ebédszünet
 10. „A MEK jövője az OSZK informatikai projektjében” – helyzetjelentés, kötetlen beszélgetés
 11. Elnöki zárszó


1. Monok István köszönti a megjelent tagságot. Bevezetőjében reagál arra, hogy a Tett és Védelem Alapítvány (TVA) egy 2017. május 17-i keltezésű ügyiratban a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökségen (KIFÜ) keresztül, tartalmi okokra hivatkozva egy, a MEK-en szolgáltatott dokumentum eltávolítását kezdeményezte. Történelmi példákat említve kifejti, hogy tartalmi-ideológiai okok miatt közgyűjtemények gyarapításába senki nem avatkozhat be. A MEK-ben előforduló tudománytalan tartalmakat illető kérdésekre, kritikákra reagálva elmondja: ennek semmi köze ahhoz, hogy a MEK mint gyűjtemény az MTMT által minősített repozitórium legyen-e. A gyűjtemény tagolásának lehetőségét veti fel.

Kokas Károly: a TVA beadványában nem ideológiai kifogások (antiszemitizmus), hanem a tárgyi tévedések és a tudománytalanság vádja szerepel. Egyébként a legkülönbözőbb okokra hivatkozva próbálnak eltávolíttatni anyagokat - egy pécsi gimnázium „irodalomkedvelő diákjai” egy hangoskönyv „rossz intonációja” miatt tették ugyanezt.


2. Az elnök javaslatára a taggyűlés nyílt szavazással egyhangúan megválasztja jegyzőkönyv-vezetőnek Vajda Henriket, jegyzőkönyv-hitelesítőnek Seregély-Nagy Erzsébetet és Uri-Kovács Józsefet.


3-4. Monok István felkéri Moldován István ügyvezető elnököt a 2016. évi pénzügyi beszámoló és a 2017. évi munkaterv előterjesztésére.

Moldován István összefoglalja a tavalyi közgyűlés óta a tagságban bekövetkezett személyi változásokat. Megemlékezik a 2017-ben elhunyt Aradi Olgáról és Válas Györgyről.

Március 31-én az Óbudai Egyetemen az Informatikatörténeti Fórum konferenciát rendezett a Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Programról (NIIF), annak 30 éves jubileuma alkalmából. Az Egyesület tagságát előadóként Kokas Károly, látogatóként Moldován István képviselte. Tószegi Zsuzsanna „Szemelvények a MEK történetéből” címmel tartott előadást, ahol az Egyesület szerepét is kiemelte. Egy másik előadó elmondta, az önállóságát elvesztett NIIF szakmai örökségének szempontjából aggasztó a szakemberek elvándorlása.

A pénzügyi támogatások keresése folyamatosan zajlik. Sólyom László volt köztársasági elnök 500 ezer Ft-nyi támogatását az Egyesület 2016 őszén kapta meg, és 2017 tavaszán használta fel, e-könyv-konverziókra és szépirodalmi művek korrektúrájára. A 2017. évi támogatási keretet az elnök már szétosztotta, ősszel jelentkezhetünk erre a forrásra az újabb tervekkel.

Az Internet Szolgáltatók Tanácsa (ISZT), ahonnan első alkalommal 2005-ben kaptunk támogatást, fokozatosan meg fogja szüntetni a civil szervezetek támogatását. Az Országos Könyvtári Rendszer (OKR) projekt miatt mindenekelőtt a digitalizálás és szolgáltatás-fejlesztés pénzügyi támogatásának elmaradására kell számítanunk. A rövidesen indulásának 10. évfordulóját ünneplő Digitális Képarchívum (DKA) tevékenysége a MEK szolgáltatásai közül különösen nagy arányban alapul ISZT-támogatáson. A DKA-s munkát 2017-től Simon Jennifer mellett most már Nagy Zsuzsanna is teljes munkakörben végzi az OSZK-ban.

A Recski Szövetségnek köszönhetően került sor egykori politikai foglyok könyveinek digitalizálására, erre támogatást is kaptunk a Szövetségtől.

Megemlítendők még a magánszemélyektől befolyt egyéni támogatások. A 2016 eleje óta a szolgáltatás felületein lehetővé tett Paypal-támogatás révén a 2016-os pénzügyi évben kb. 80 ezer Ft volt a bevétel.

A MEK szolgáltatásait működtető OSZK még nem kapta meg az OKR-projekthez tartozó pénzeket. Az intézmény 100 milliós hiányai miatt a MEK infrastruktúrájának karbantartását és a fejlesztéseket végző Vitéz Bt. számláinak kifizetése továbbra is rendszeresen késik. (Ezeket azóta pótolták)


5. Monok István felkéri Telek Lászlónét a Felügyelőbizottság beszámolójának megtartására.


6. Monok István felkéri a tagságot, hogy tegye fel kérdéseit, adja elő javaslatait.

Mészöly Tamás: Hogyan értendő a beszámolóban említett, a látogatottságra vonatkozó 19 milliós adat?

Moldován István: Ez a három adatbázis (MEK, EPA, DKA) forgalmának Webalizerrel mért, a szerver naplófájljainak elemzésével kapott adata. Tartalmazza az NIIF-es tükrözés forgalmát is, a telefonhoz készült oldalakét (m.mek.oszk.hu, m.epa.oszk.hu) külön mérjük.

Mészöly Tamás: A mobiloldalak jelentősége növekszik, a Wikimedia forgalmának kb. 40 %-a már ezen megy végbe.


7. Monok István szavazásra bocsátja a közhasznúsági beszámoló, a 2017. évi tervek és a felügyelőbizottság beszámolójának elfogadását.

A tagság mindhármat egyhangúlag elfogadja.


8. Monok István elővezeti a webarchiválás napirendi pontját. Említi, hogy Drótos Lászlónak és Kokas Károlynak a Digitális Bölcsészet c. új folyóiratban tanulmánya jelenik meg a témában. Felkéri Drótos Lászlót a webarchiválási projekt ismertetésére.

Drótos László: Az Országos Könyvtári Rendszer (OKR) projekt keretében 2017 márciusától 2018 végéig kísérleti fázisban folyik egy webarchiválási projekt. Ebben közreműködik a 2017-től ismét az OSZK-ban dolgozó Németh Márton, Kovács Péter, egy további munkatárssal a későbbiekben fog bővülni. Kovács Péter a szoftvereket és az NIIF által a feladathoz biztosított szervert teszteli, Németh Márton a külföldi projekteket tanulmányozza. A kísérleti fázist követően az OSZK más intézményekkel együtt tervezi majd a magyar web archiválását, már felvettük a kapcsolatot néhány könyvtárral, levéltárral. A pilot tájékoztató oldala: http://mekosztaly.oszk.hu/mia/

Drótos László: Felhívja a figyelmet a http://mekosztaly.oszk.hu/mia címen található, a kísérleti projektről tájékoztató oldalra, és prezentációban mutatja be az archiválás szakmai-műszaki koncepcióját.


(9. - ebédszünet -)


10. Monok István felkéri Káldos Jánost, hogy adjon helyzetjelentést az OKR-projektről, és ismertesse, hogy az OSZK milyen szerepet képzel el a MEK-nek.

Káldos János: A 2016. novemberi kormányhatározat mintegy 10 milliárd Ft-ot rendelt a projekthez. Az összeg két csatornán keresztül fog érkezni. Mintegy 75 %-a a KIFÜ felügyelete alatt megvalósítandó informatikai fejlesztésekre fordítódik, a maradék negyedrész az EMMI-n keresztül kerül az OSZK-hoz, és fejlesztést, illetve a projektmunkához szükséges emberi erőforrást finanszíroznak vele. Az OKR-projekt elemei a következők. Informatikai infrastruktúra-fejlesztés: az OSZK teljes számítógépparkjának cseréje. Az IKR cseréje, az OSZK-t informatikailag is alkalmassá téve az országos feladatok ellátására (MOKKA stb.). A könyvtár szakmai feladatok között még a digitális könyvtár egységesítése, az MNB szolgáltatás megújítása, egy közös országos cikk adatbázis is szerepel. Ezek mellett számos kiemelt tartalomszolgáltatást terveznek, valamint egy nemzeti névtér kialakítását. Az OSZK-ban egy digitalizáló központ kiépítésének tervezése is elkezdődött.

Monok István: Az Egyesület szerepe a projekt végrehajtása utáni időszakban tisztázásra szorul. Hangsúlyozza, hogy a civil szféra rugalmassága és innovativitása nélkülözhetetlen a szolgáltatások folyamatos fejlesztéséhez és bővítéséhez. Utal a kudarcba fulladt központi nagyprojektekre (pl. NDA). Az Egyesület jövőjének kérdéseit illetően átadja a szót Moldován Istvánnak.

Moldován István: Pontosan mit nevezzünk a jövőben MEK-nek - csak a nyilvánosan szolgáltatandó gyűjteményrészt? Milyen legyen a digitalizálással való viszonyunk - ha nem csak a digitális dokumentumok megőrzését és szolgáltatását tekintjük feladatunknak, akkor a tematikus és publikus digitalizálást tekintsük annak (szemben a tömeges, állományvédelmi célú, illetve megrendelésre végzett digitalizálással)? A digitális dokumentumok katalogizálása az OSZK-ban, a mai IKR-ben részben megoldatlan. Az új kötelespéldány-rendelet hatására tartósan olyan mennyiségű dokumentum érkezik az OSZK-ba, aminek katalogizálása a mostani módon és létszámmal nem megoldható, márpedig a projekthez rendelt pénzből hosszú távon nem lehet a létszámot növelni. Az OSZK Digitális Könyvtárába (DK) érkező digitális köteles példányok katalogizálásának már most is megengedhetetlenül nagy, többéves az átfutási ideje.

Monok István: A rendszernek képesnek kell lennie arra, hogy kezelje a prioritásokat az átfutási időket illetően is.

Kokas Károly (Drótos László prezentációjára reagálva): a webarchiválási gyakorlatban előfordulnak olyan esetek, hogy pl. egy projekt megszűnésekor teljes webtartalmakat kell menteni, szemben a folyamatosan működő, fokozatosan változó tartalmú webhelyek rendszeres aratásával.

Németh Márton: elengedhetetlen a webtartalmak mentésének kötelespéldány-rendelettel analóg szabályozása. Addig és amellett pedig ápolni kell a kapcsolatot a civil szervezetekkel.

Drótos László: az archiválást alapvetően aratáson alapuló, futószalagszerű folyamatnak képzeljük el. A beadási csomagok jelentős többletmunkával járnak.

Kokas Károly: akkor is meg kell oldani adott helyzetekben, hogy az egyébként örökre eltűnő tartalmat megmentsük.

Mészöly Tamás: A gyűjtőkörnek szélesebbnek kell lennie a .hu-ra végződő tartománynál.

Drótos László: Az előre definiált webhelyekre kiterjedő rendszeres aratás az archiválásnak a legnagyobb részét, de nem egészét jelentené. Ez a webarchiválás három fajtájából valóban csak az egyik.

Lendvay Miklós (Káldos J. válaszához csatlakozva): A tenderkiírásban nagy súllyal szerepelnek a MEK szempontjai. Az OSZK most és a jövőben is úgy tekint a MEK-re, mint a nemzeti digitális könyvtárra.

Mészöly Tamás: Fel kellene készülni a webhelyek gazdái által kezdeményezett és végzett közvetlen feltöltésre is.

Drótos László: Fel kell készülnünk erre is, sok más lehetséges esethez hasonlóan. De ahogy az akadálymentesítést és a keresőre való optimalizálást ma már magától értetődően a webhelyek oldalán végzik, az is biztosra vehető, hogy a webarchiválás elterjedésével az archiválhatóságra is ugyanez lesz még inkább jellemző.

Kokas Károly a fájlformátumok elavulásának problémáját veti fel, és utal ennek egyik aktuális példájára, a „Prezi Classic” és „Prezi Next” típusra.

Moldován István: Szakmai napokra volna szükség a repozitóriumok, a hazai elektronikus könyvtárak részvételével. Az együttműködésre egyébként is szükség van, mert az OSZK nem fog tudni mindent begyűjteni, de terjedjen ez ki a módszertanra is.

Kokas Károly: A digitális köteles példányok beadása bizonyos méretek fölött technikailag lehetetlen. A Szegedi Tudományegyetemnek (SZTE) például 30 TB anyagot kellene a rendelet alapján beadnia, de a jogszabály szellemének azzal tesz eleget, hogy ezt az anyagot arathatóvá teszi. Valószínű, hogy ez lesz az általános gyakorlat.

Németh Márton említi a másolásvédelemmel ellátott médiatartalmak problémáját (tervezett élettartam, csak bizonyos számú alkalommal lehet másolni).

Mészöly Tamás: A portálok átlagosan öt év alatt eltűnnek, archiválni pedig jogilag nem lehet őket.

Németh Márton: Minden nyilvánosan szolgáltatott webhelynek arathatónak kell lennie. Engedély a tartalom további nyilvános szolgáltatásához kell. A kötelespéldány-rendelet a közeljövőben fog megjelenni, véleményezésre pedig kiküldték, most tehát még lehet a hasonló szempontokat érvényesíteni.

Az ügyvezető elnök megköszönte a meghívott vendégek hozzászólásait, a tagoknak a részvételt és lezárta a közgyűlést.

 

E-posta: info@mek.oszk.hu • Telefon: (36)-1-224-3741 • Fax: 1-202-0804
Postacím: Magyar Elektronikus Könyvtárért Egyesület, Országos Széchényi Könyvtár, 1827 Budapest, Budavári Palota F. épület