A MAGYAR ELEKTRONIKUS KÖNYVTÁRÉRT
   EGYESÜLET HONLAPJA

 

JEGYZŐKÖNYV

amely készült 2005. november 17-én, a Magyar Elektronikus Könyvtárért Egyesület, rövidített nevén

MEK Egyesület

évi rendes Közgyűlésén,

az Egyesület székhelyén, Budapest, Budavári Palota F. épület VIII. emeleti előadótermében

 

Jelen vannak: a jelenléti ív szerinti egyesületi tagok, illetve intézményi tagok képviselői,

Dr. Mader Béla, az Egyesület elnöke,
Drótos László elnökségi tag,
Moldován István elnökségi tag,
Zimányi Magdolna elnökségi tag,
Dr. Kokas Károly elnökségi tag,

valamint Elter András a Közgyűlés által felkért jegyzőkönyvvezető

 

MADER BÉLA elnök köszönti a Közgyűlés résztvevőit. Megállapítja, hogy a meghirdetett időpontban (2005.11.17. 10:30) a határozatképességhez szükséges 50%+ 1 fő nincs jelen, ezért a Közgyűlés nem határozatképes. Fél óra várakozás után 11 órakor nyitja meg ismét a Közgyűlést. Felkéri a jegyzőkönyv vezetésére Elter Andrást.

Ezután ismerteti a napirendi pontokat:

 1. napirendi pont: Tájékoztató és szavazás a tagdíjemelésről.
 2. napirendi pont: Jelenlegi pályázatok ismertetése.
 3. napirendi pont: Tájékoztató az Internet Szolgáltatók Tanácsa támogatásáról
 4. napirendi pont: A Magyar Elektronikus Könyvtár használatával kapcsolatos felmérés eredményeinek ismertetése
 5. napirendi pont: Egyéb bejelentések

A napirendi pontokat a jelenlévők egyhangúlag elfogadják.

Felkéri Moldován Istvánt a közgyűlés lebonyolítására.

 

1. napirendi pont

MOLDOVÁN ISTVÁN kiemeli Góczán Andrea és Zimányi Magdolna segítőkészségét, amelyet a közgyűlés megszervezésében nyújtottak és felkéri utóbbit a tagdíjemeléssel kapcsolatos elnökségi javaslat ismertetésére.

ZIMÁNYI MAGDOLNA utal arra, hogy az 1999-ben elfogadott éves tagdíj értékét 5 év óta nem emelte az egyesület, és az a jelenleg tervezett 50%-os emelés után is elfogadható mértékű lenne.
Ha a közgyűlés elfogadja a javaslatot, a határozatot az ülés jegyzőkönyvével együtt kell közzétenni.

GÓCZÁN ANDREA javasolja, hogy a tagdíj befizetésének a határidejét is szűkítsék le az első negyedév végére, azaz március 31-ére.

VÁLAS GYÖRGY javasolja, hogy az intézményi tagok által fizetendő tagdíj lényegesen magasabb legyen. (7500 Ft helyett 15000 Ft). Ezen kívül javasolja, hogy a METESz egyesületek gyakorlatához hasonlóan a nyugdíjas és diák tagok számára kedvezményes tagdíjat állapítson meg az Egyesület. Ajánlja a befizetési határidő felemelését az első félév végére.

PAPP BÉLA az intézményi tagdíj 15000 Ft-ra való emelését csak a 2007. évre javasolja. Ezen kívül ajánlja, hogy a március 31-éig kiküldött csekkek, ill. számlák befizetésének határideje az azt követő egy hónap legyen.

ZIMÁNYI MAGDOLNA: Egyetért azzal, hogy a jövőben a nyugdíjas és diák tagok számára kedvezményes tagdíj legyen érvényes. Javasolja azonban, hogy a 2006. évre az eredeti javaslatot fogadja el a közgyűlés, kiegészítve a tagdíj befizetésére vonatkozó egyhónapos határidővel. A jövő évet követő esetleges tagdíjváltozásokkal az Egyesület jövő évi közgyűlésén foglalkozzék.

MOLDOVÁN ISTVÁN szavazásra bocsátja határozati javaslatot, mely szerint a megemelt tagdíj 1500 Ft egyéni tagdíj, 7500 Ft intézményi tagdíj legyen, és a befizetés határideje a csekk, ill. számla kézhezkapását követő egy hónap legyen, és az Egyesület 2003/1 számú Közgyűlési határozata a pártoló tagságról továbbra is maradjon érvényben.

A jelenlévő tagok a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadják.

MOLDOVÁN ISTVÁN rátér a következő napirendi pontra.

 

2. napirendi pont

A Nemzeti Civil Alapprogram (NCA) az év elején elfogadta az Egyesület pályázatát az alábbi két célra:

 1. Az Egyesület személyi jövedelemadó 1%-os kampányának támogatása,
 2. Az Egyesület tisztségviselői, dolgozói, önkéntesei képzésének támogatása.

Az utóbbi támogatás segítségével szervezte meg az Egyesület ez év májusában az eleMEK tanfolyamot, melyet a nagy érdeklődésre való tekintettel meg is kellett ismételni.

Ősszel további két NCA pályázatra érkezett pozitív válasz.

 1. 500.000 Ft-ot kértünk és kaptunk az Egyesület működtetésére, többek között laptop vásárlására, rendezvények költségeire, könyvelési költségekre stb.
 2. “Határon túli magyar szervezetekkel való együttműködés erősítése, közös programok támogatása” pályázati kiírásra. egy 2,5 millió Ft-os pályázatot adtunk be, amelyre 500 ezer Ft támogatást ítéltek meg.

A pályázat keretében tervbe vettük egy határon túli partnerekkel történő magyarországi tanácskozás megszervezését, előreláthatólag a jövő tavaszra sikerülne egy ilyen találkozót szervezni. Ez utóbbival kapcsolatban Moldován István elmondja, hogy jó kapcsolataink vannak erdélyi, szlovákiai kulturális szervezetekkel, intézményekkel, és a közeljövőben az NIIF támogatásával megerősíteni szándékozunk a vajdasági és kárpátaljai kapcsolatainkat is.

 

Dr. MADER BÉLA és Kokas Károly javasolja, hogy a rendezvény helyszíne a Szegedi Tudományegyetem Könyvtára legyen.

 

3. napirendi pont

Az Internet Szolgáltatók Tanácsa által nyújtott támogatás.

Az ISzT részéről Martos Balázs megkereste a MEK-et azzal a szándékkal, hogy szervezete anyagilag is támogatni kívánja a MEK gyarapítását. A támogatás elsősorban fejlesztésre, illetve, amennyiben szükséges, a hardware háttér fejlesztésére fordítandó. Októberben sikerült megkötni a szerződést 12 millió forintos támogatásról.

A MEK által az ISzT támogatással való fejlesztésre kiválasztott területek:

 1. A továbbra is rendkívül népszerű hangoskönyveket újabb tételekkel gyarapítjuk.
 2. A “Képzőművészet Magyarországon” online Galéria és a MEK együttműködésében már 25 kép mellékleteként elkészült a szöveggyűjtemény a “100 Szép Kép” virtuális kiállításhoz. További 30 kép és a hozzájuk tartozó szövegek felvitelét tervezzük a támogatás segítségével.
 3. A Hungarológiai Alapkönyvtár digitális gyűjteményét kiegészítjük újabb művekkel. Részben a támogatási összegből szándékozunk finanszírozni az Arcanum Adatbázis Kft néhány kiválasztott CD-ROM anyagából a hosszú távú megőrzést is szolgáló elektronikus változatok elkészíttetését, a 19. századi Vasárnapi Újság, és több fontos alapmű, kézikönyv digitalizálását is. A Vasárnapi Újság digitalizálása a korábban az Országos Hírlapnál bevált kétrétegű PDF technikával történik, így elég gyorsan fel lehet dolgozni kb.10 évfolyamot.

A támogatási összeg felhasználásáról 2006 január végéig kell elszámolni az ISzT-nek.

GÓCZÁN ANDREA felhívja a figyelmet arra, hogy ugyancsak az ISzT támogatás segítségével szándékozik a MEK Egyesület a Finály féle latin-magyar szótárt alapul vévő elektronikus kiadást elkészíteni, ugyanis az Interneten még nem található jelentős latin-magyar szótár.

KOKAS KÁROLY megkérdezi, hogy van-e terv arra, hogy a PDF fájlokat érintő teljes szövegű keresés eredményeképpen megjeleníthetővé váljanak az előfordulásnak megfelelő keresett oldalak képei is, és ne csak a teljes PDF fájl.

MOLDOVÁN ISTVÁN ezzel kapcsolatban megemlíti, hogy a Bécsben tartott “Digitization On Demand” projektmegbeszélésen bemutattak egy olyan lehetőséget, amellyel a Fine Readerrel történő optikai karakterfelismerést követően, megfelelő kiegészítéssel lehetőség nyílott olyan XML változat kimentésére, amelyben már valóban lehetett a kívánt cikk oldalképére rákeresni.

DRÓTOS LÁSZLÓ elmondja, hogy az EPÁ-ban még nincs meg a folyóiratok 3 szintű leírása. Magukban a kétrétegű PDF dokumentumokban természetesen rá lehet keresni a kívánt kifejezésekre, és ilyenkor a megfelelő oldalkép jelenik meg, amely mögött rejtve van a felismertetett szöveg. Ígéretesnek tartja ezen kívül, hogy egy fejlesztő felajánlott a MEK számára egy feltehetően a Google rendszerénél is hatékonyabb kereső szoftvert, amely azonban teljes szövegű kereső, és a megfelelő állományokat adja ki eredményként.

MOLDOVÁN ISTVÁN: Az Interneten sok helyen lehet folyóiratdigitalizálási projekteket találni, úgy tűnik, hazánk még elmaradt ezen a területen. Az OSzK-n belül a képdigitalizáló csoport nagy erővel dolgozik a megfelelő technológiák kidolgozásán.

DRÓTOS LÁSZLÓ megemlíti, hogy sajnos a Jedlik pályázaton nem nyert az OSzK MEK Osztály, ez a pályázat szolgált volna a nagy tömegű digitalizálásra alkalmas technológiák beható kutatására, kidolgozására.

KOKAS KÁROLY megkérdezi, hogy nem nyílna-e lehetőség arra, hogy a Fine Reader magyarországi forgalmazójától olyan ingyenes kiegészítőket kaphasson a MEK, amely az ilyen összetett keresési feladatokat teszi lehetővé, természetesen annak fejében, hogy a MEK honlapján támogatóként feltüntetjük őket.

MOLDOVÁN ISTVÁN ezt jó ötletnek tartja, de még nem történt ilyen próbálkozás. A felvetés azért is indokolt, mert az OCR program kiegészítői jóval drágábbak, mint az alapszoftver.

MOLDOVÁN ISTVÁN rátér a további folyamatban lévő fejlesztésekre: Terv készült a MEK szolgáltatásának MEDIAN általi auditáltatására. Ehhez az összes szolgáltatott HTML fájlba el kell helyezni a letöltés számának mérését lehetővé tevő szkriptet.

Ez a módszer már alkalmas arra, hogy ne csak a letöltéseket számolja, hanem a felhasználókat is. Ez a hitelesítés havi 10 ezer forintba kerülne.

MOLDOVÁN ISTVÁN végül felkéri a jegyzőkönyv hitelesítésére Góczán Andreát és Krén Emilt.

Ezután átadja a szót Mészáros Attilának.

 

4. napirendi pont

MOLDOVÁN ISTVÁN röviden bemutatja a következő előadót, Mészáros Atillát, aki munkájával régóta segítette a MEK-et, és a 2001-es kérdőív is az ő javaslatára és aktív közreműködésével készült

MÉSZÁROS ATILLA beszámol a napokban lezárt, olvasási szokásokat vizsgáló kérdőíves felmérés eredményeiről, valamint ezeknek az adatoknak a 2001-ben elvégzett hasonló vizsgálattal történt összevetéséről.

Néhány jellemző vizsgálati eredmény:

 • 2001-hez képest 10-szeresére nőtt az olvasói forgalom,
 • 4 éve a nők aránya alacsonyabb volt, most a nők vannak nagyobb számban,
 • 4 éve inkább tanulásra használták a szolgáltatást, most már főleg a vegyes érdeklődésű, nem tanulási célú látogatások vannak túlsúlyban,
 • leginkább hiányolt művek főleg a szakirodalom köréből kerülnek ki,
 • jelentősen megnőtt az idősebb korosztály aránya,
 • a munkahelyről történő megkeresésekről áttolódott a súlypont az otthoni, ill. egyéb szabad időben történő használatra.

DRÓTOS LÁSZLÓ: Azért is fontosak ezek a felmérések, mert ezek is indokolják a szolgáltatás fontosságát, így könnyebb esetleges szponzorokat szerezni.

A felmérés lezárult. December elején megrendezésre kerül egy olvasói találkozó. Ez azért is hasznos, mert sokaknak téves képe van a MEK tevékenységéről, és azt kevéssé ismerik.

KOKAS KÁROLY emlékeztet arra, hogy mostanában sok interneten működő szolgáltatás bevezeti azt, hogy a regisztrált törzsvendégek számára exkluzív különszolgáltatásokat, vagy kibővített tartalmat kínál. Tervez-e a MEK is hasonló újítást?

DRÓTOS LÁSZLÓ: Terv van arra, hogy a regisztrált vendégek számára személyre szabottá lehetne tenni a könyvtárat (könyvjelzők, kedvenc könyvek, témák listája stb.), de exkluzív, kibővített tartalmak nyújtása a felhasználók szűk csoportjának ellentétes a MEK alapelképzeléseivel, elveivel.

 

5. napirendi pont

DRÓTOS LÁSZLÓ a továbbiakban rátér arra, hogy a következő év tervei között szerepel a Magyar Internet Archivum építésének megindítása, metaadatokal kiegészített weboldalakkal.

KOKAS KÁROLY: Kiemelten fontos feladat az Internet archiválása az utókor, és az utánunk jövő kutatók számára, mivel ez az egyik legmúlékonyabb, leggyorsabban cserélődő médiaforma.

KRÉN EMIL: Archiválni lényegében csak statikus webhelyeket lehet. Ezt a fejlesztőknek is figyelembe kell venniük, amennyiben azt kívánják, hogy weblapjuk később alkalmas legyen hosszútávú megőrzésre.

MOLDOVÁN ISTVÁN: Elkészült az EPA ajánlása digitális folyóiratokra, ebben vannak utalások az archiválhatóság szempontjaira.

Szükség lenne egy olyan, kulturális honlapok készítőinek szóló ajánlásra is amely még inkább kidomborítja az archiválás speciális követelményeit.

MOLDOVÁN ISTVÁN: Az előző közgyűlésen kiemelt témáként szerepelt a szerzői jogok kérdése. Azóta történt előrelépés ezen a területen. Október 15-én hazánkban is elkezdtek foglalkozni a “Creative Commons” jogkezelés lehetőségével. Az Igazságügyi Minisztérium már elkezdett foglalkozni a CC magyar jogrendbe történő integrálásával.

A megjelentek figyelmébe ajánlja Lawrence Lessing Szabad Kultúra c. könyvét ebben a témában.

A MEK munkatársai már dolgoznak azon hogy a speciális CC licenszek a könyvek metaadatai közé kerüljenek.

További felszólalás nem lévén, ezt követően Moldován István megköszöni a tagok részvételét és lezárja a közgyűlést.

 

K.m.f.

 

...................................

....................................

dr. Mader Béla

elnök

Elter András

jegyzőkönyv vezető

   
   

....................................

...................................

Krén Emil

jegyzőkönyv hitelesítő

Góczán Andrea

jegyzőkönyv hitelesítő

 

 

 

E-posta: info@mek.oszk.hu • Telefon: (36)-1-224-3741 • Fax: 1-202-0804
Postacím: Magyar Elektronikus Könyvtárért Egyesület, Országos Széchényi Könyvtár, 1827 Budapest, Budavári Palota F. épület