A MAGYAR ELEKTRONIKUS KÖNYVTÁRÉRT
   EGYESÜLET HONLAPJA

 

BESZÁMOLÓ
a 2010. évi ISZT támogatás felhasználásáról

Budapest, 2011. április 15.

Az alábbi dokumentum a MEK Egyesület 2010. évben az ISZT Internet Szolgáltatók Hálózati Koordinációs Központjától tartalmi szolgáltatásai fejlesztésére kapott támogatás felhasználását tartalmazza. A kapott támogatást a 2010. évi javaslataink alapján használtuk fel.

 

1. Könyvek

A tervezetnek megfelelően megvásároltunk és elérhetővé tettünk néhány újabb fontos kézikönyv anyagát, amelyek korábban CD-ROM-on jelentek meg. Így ezek a MEK révén szélesebb körben válnak hozzáférhetővé, másrészt biztosítjuk a digitális tartalom hosszú távú megőrzését a bizonytalan élettartamú optikai lemezek helyett.

   • Magyar művelődéstörténet / szerk. Domanovszky Sándor [et al.].
    A Magyar Történelmi Társulat gondozásában, Domanovszky Sándor, valamint Balanyi György, Lukinich Imre, Mályusz Elemér, Miskolczy Gyula, Szentpétery Imre, Váczy Péter, Varjú Elemér, Wellmann Imre szerkesztésében 1939-1942 között jelent meg az ötkötetes Magyar Művelődéstörténet. A több mint 2500 képpel illusztrált, magyar nyelven lényegében előzmény nélkül való munka az egyes területek jeles tudósainak élvezetes stílusú tolmácsolásában adja történeti kultúránk, a művelődéstörténeti kutatások szintézisét.
    https://mek.oszk.hu/09100/09175
   • A magyar nemzet hadtörténelme / doberdói Bánlaky [Breit] József
    Ez a munka máig páratlan a magyar történetírásban, s hasonló terjedelmű és színvonalú alkotás azóta sem készült a magyar hadtörténelem ezer évéről. A 24 kötetből álló mű ma már csak alig néhány szakkönyvtárban férhető hozzá, holott forrásbázisa és adatai alapján ma is jól használható. Az összes kötet szövege mellett a nagyszámú térképmellékletet is tartalmaz.
    https://mek.oszk.hu/09400/09477
   • Régi magyar szólások és közmondások
    https://mek.oszk.hu/09100/09112
    Az összefoglaló műben az alábbi régi kiadványok találhatóak:
    • Dugonics András: Magyar példa beszédek és jeles mondások. Szeged 1820.
    • Erdélyi János: Magyar közmondások könyve. Pest 1851.
    • Sirisaka Andor: Magyar közmondások könyve. Pécs 1891.
    • Margalits Ede: Magyar közmondások és közmondásszerű szólások. Budapest 1896.
   • Magyarország vármegyéi és városai / [szerk. Sziklay János és Borovszky Samu]
    https://mek.oszk.hu/09500/09536
    Magyarország vármegyéi és városai (Magyarország monografiája) - a magyar korona országai történetének, földrajzi, képzőművészeti, néprajzi, hadügyi és természeti viszonyainak, közmüvelődési és közgazdasági állapotának enciklopédiája Az alábbi megyék és városok anyaga található a kiadványban:

    Abaúj-Torna vm. és Kassa, Bars vm., Bihar vm. és Nagyvárad, Bács-Bodrog vm., Esztergom vm., Fiume és a magyar-horvát tengerpart, Győr vm., Gömör-Kishont vm., Heves vm., Hont vm. és Selmecbánya, Komárom vm. és Komárom, Nyitra vm., Nógrád vm., Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm., Pozsony vm. és Pozsony, Somogy vm., Szabolcs vm., Szatmár vm. és Szatmár-Németi, Temes vm. és Temesvár, Torontál vm., Vas vm., Zemplén vm. és Sátoraljaújhely

   • Mikes Kelemen összes művei / [kész. a Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézetében] ; szerk. Hopp Lajos. Bp. : Akad. K., 1966-1989
    Mikes Kelemen halálának 250. évfordulója alkalmából az MTA Irodalomtudományi Intézete egy Mikes szótárt állít össze. A kiadványt a MEK Egyesület az Intézettel együtt készítette, az egyesület vállalta a kiadvány digitalizálását, míg az Intézet a szöveges anyagból készíti el XML alapú szótárát. A mű 6 kötete több mint 6500 oldal. A MEK-be felkerült a 6 kötet eredeti oldalképeinek digitális változata, valamint később a javított, szöveges verzió is.
    https://mek.oszk.hu/09000/09000
   • "Irodalmi gyöngyhalászat"
    A tervezett digitális kiadványsorozat szervezési problémák miatt lassan indult el, jelenleg fejeződik be Mándy Iván elbeszéléseinek kötete, amely közel 200, csak folyóiratban megjelent művet tartalmaz. A kiadványhoz térítés nélkül felhasználói engedélyt adott a szerző felesége.
   • A tervezetteken túl digitalizáltuk a Hungarológiai Alapkönyvtárba tartozó alábbi lexikonok köteteinek egy részét is, amelyek nem voltak megtalálhatóak eddig más digitális archívumokban.

Szépirodalmi és ismeretterjesztő művek digitalizálása

A szakirodalmi anyagokon kívül folytattuk a klasszikus magyar és világirodalom digitalizálását olyan szerzők műveivel, mint pl. Ábrányi Kornél, Arany János, Aszlányi Károly, Bródy Sándor, Csiky Gergely, Karinthy Frigyes, Krúdy Gyula, Pósa Lajos, Sebők Zsigmond, Surányi Miklós, Szomaházy István, Wesselényi Miklós.

Kortárs szépirodalmi és szakirodalmi szerzők, vagy örökösök, az írók hozzátartozóinak kérésére, felhasználói engedéllyel digitalizáltuk olyan szerzők műveit, mint pl. Dániel Anna, Dánielné Lengyel Laura, Fodor József költő, Forrai Eszter (Párizsban élő magyar költőnő), Hegyi Klára történész, Kamarás István, Komáromi János, Koppány Zsolt, Ponori Thewrewk Aurél (csillagász), Szenti Tibor (néprajzos), Végh György.

2010. nyarán ünnepeltük meg a MEK működésének 15 éves évfordulóját. Ebből az alkalomból szerveztük meg a "15 év - 15 könyv" akciónkat, amelynek keretében 15 ma élő, neves, ismert szép- és szakírót kértünk fel, ajánlják fel egy vagy több művüket a MEK számára. Az esetek egy részében a felajánlott művek már nem voltak meg digitális formában, így azokat digitalizáltattuk. Olyan szerzők művei kerültek így a MEK állományába, mint pl. Kenyeres Zoltán irodalomtörténész, Csányi Vilmos biológus, Darvasi László író, Nemeskürty István történész, Nyíri Kristóf filozófus, Szilágyi Szabolcs író, újságíró, Vekerdi József nyelvész, Zimányi Vera történész.
https://mek.oszk.hu/html/15.html


2. Hangoskönyvek

Hangoskönyveink sajnos a tervezettnél lassabban készültek, korábbi partnerünkkel végül megszakítottuk a kapcsolatot. Az év második felében kezdtünk együttműködést kialakítani az Egyszervolt.hu-val hangoskönyvek elkészítésére. Egy pilot szakaszban két Petőfi mű készült el, a közelmúltban fejeződött be Móra Ferenc: Kincskereső Kisködmön című művének felvétele, továbbá körülbelül a felénél tart Jókai Kőszívű ember fiainak felolvasása, egy hónapon belül várható, hogy szolgáltatásba kerül.


3. Folyóiratok digitalizálása

Olvasói igényre a tervezet alapján beszereztük a Vasárnapi Ujság 1901-1921. számait is, amelynek előzményét korábbi ISZT támogatásból emeltük be az EPA adatbázisunkba. Így a keresett hetilap teljes állománya, 1854-1920. között megtalálható szolgáltatásunkban: https://epa.oszk.hu/00000/00030

Digitalizáltattuk továbbá:

   • A Természet - állattani és vadászati folyóirat 1900-1944. közötti 45 évfolyamát
    https://epa.oszk.hu/01600/01649
   • a Mi újság az állatkertben? - Budapest Székesfőváros Állat- és Növénykertjének közleményei 1914-1928. közötti 14 évfolyamát
    https://epa.oszk.hu/01600/01675
   • a Magyar Iparművészet 1909-1917 közötti 9 évfolyamát. Digitalizáltattuk továbbá az 1918-1930 közötti évfolyamokat is, folyamatban van a szkennelt állományok feldolgozása.
    https://epa.oszk.hu/01000/01059

 

4. Digitális Képarchívum

Tovább gyarapítottuk az ISZT támogatással elindított Digitális Képarchívumunkat: https://keptar.oszk.hu és továbbfejlesztjük a szolgáltatást is:

   • Elkészült egy képnézegető alkalmazás, amelynek segítségével a képek fogathatóak, tükrözhetőek és nagyíthatóak.
   • A https://keptar.oszk.hu/kepalbum címen elkészült és rövidesen nyilvános lesz egy, a DKA anyagára alapozott webkettes felület, ahol a regisztrált felhasználók saját válogatásokat alakíthatnak ki maguknak, illetve speciális funkciókat (pl. pontozási és címkézési lehetőség, képeslapküldés, diavetítés) érhetnek el. Ez az alkalmazás egyben kísérlet arra is, hogy a három gyűjteményünkhöz (MEK, EPA, DKA) jövőre egy közös, személyre szabható felületet alakítsunk ki.

A tavaly tavaszi állományt a tervezett 3000-es gyarapodáshoz képest 10982 képpel bővítettük, jelenleg 20597 dokumentumot tartalmaz.

***

A MEK használata tovább nőtt a tavalyihoz képest. Így a napi forgalom a központi és az NIIF tükörszerverünk adatait összesítve 70-80.000 látogatás, a januári vizsgaidőszakban elérte a 90 ezret is. Ezeket a számokat tovább növelik a határon túli tükörszervereink.

A fentieket összefoglalva: az ISZT-támogatással az elmúlt időszakban is folytattuk közhasznú tartalomfejlesztéseinket. A könyvek mellett jelentősen gyarapítottuk a digitalizált folyóirat állományunkat, valamint a digitális képarchívumunkat. Igyekszünk kielégíteni a hangoskönyvekkel szemben jelentkező növekvő igényt is, bízunk benne, hogy a megfelelő kapcsolatot kialakítva ezt az állományt a jövőben tovább tudjuk bővíteni. A szöveges tartalmak mellett legalább olyan jelentőséggel, használati tartalommal bírnak a képi dokumentumok is. Digitális Képarchívum adatbázisunk gyarapításával ezt az igényt elégítjük ki.


Moldován István
MEK Egyesület
ügyvezető elnök

 


 

Függelék:

Kézikönyvek:

Magyar művelődéstörténet
https://mek.oszk.hu/09100/09175

Régi magyar szólások és közmondások
https://mek.oszk.hu/09100/09112

Mikes Kelemen összes művei
https://mek.oszk.hu/09000/09000

A Pallas nagy lexikona [Pótkötetek]
https://mek.oszk.hu/09300/09332

Révai nagy lexikona (1-2., 13. és 16-21. kötetek)
https://mek.oszk.hu/06700/06758/

Szépirodalom és szakirodalom:

Ábrányi Kornél: Erkel Ferenc élete és működése
https://mek.oszk.hu/08600/08648

Arany János: Arany János magyar irodalomtörténete
https://mek.oszk.hu/09100/09161

Aszlányi Károly: Hét pofon ; Aludni is tilos
https://mek.oszk.hu/08700/08738

Aszlányi Károly: Özöngáz
https://mek.oszk.hu/08600/08665

Bársony István: Délibáb
https://mek.oszk.hu/08500/08594

Bársony István: Dobogó szívek
https://mek.oszk.hu/08500/08545

Bársony István: Egy darab élet
https://mek.oszk.hu/08800/08889

Bársony István: Róka a körben
https://mek.oszk.hu/08500/08592

Beksics Gusztáv: Ködös problémák
https://mek.oszk.hu/09200/09286

Benedek Elek: Édes anyaföldem!
https://mek.oszk.hu/08300/08358

Bródy Sándor: A kőtörő és egyéb történetek
https://mek.oszk.hu/09200/09204

Bródy Sándor: A Rózsák szigete
https://mek.oszk.hu/08800/08876

Bródy Sándor: Két szőke asszony
https://mek.oszk.hu/09000/09094

Bródy Sándor: Lárvák
https://mek.oszk.hu/09200/09259

Csányi Vilmos: Malion és Thea
https://mek.oszk.hu/08300/08317/

Csiky Gergely válogatott munkái
https://mek.oszk.hu/08700/08781

Dániel Anna: A világ színpadán
https://mek.oszk.hu/09200/09287

Dániel Anna: Az együttes
https://mek.oszk.hu/08900/08965

Dániel Anna: Diderot világa
https://mek.oszk.hu/08700/08773

Dániel Anna: Hiányzik Szecső
https://mek.oszk.hu/08900/08997

Dániel Anna: Ibsen
https://mek.oszk.hu/08700/08790

Dániel Anna: Így élt Türr István
https://mek.oszk.hu/08400/08413

Dániel Anna: Karambol
https://mek.oszk.hu/09000/09036

Dániel Anna: Margot királyné gobelinjei
https://mek.oszk.hu/08700/08796

Dániel Anna: Meneküljön, aki fél
https://mek.oszk.hu/08800/08861

Dániel Anna: Schiller világa
https://mek.oszk.hu/08800/08859

Dániel Anna: Találkozások napja
https://mek.oszk.hu/09100/09131

Dániel Anna: Teréz küldetése
https://mek.oszk.hu/09300/09382

Dániel Anna: Toll és trónus
https://mek.oszk.hu/09200/09289

Dánielné Lengyel Laura: A boldogság útja
https://mek.oszk.hu/08700/08719

Dánielné Lengyel Laura: A császár udvarában
https://mek.oszk.hu/08400/08463

Dánielné Lengyel Laura: Elbeszélések
https://mek.oszk.hu/08700/08782

Dánielné Lengyel Laura: Hágár a pusztában
https://mek.oszk.hu/08600/08666

Dánielné Lengyel Laura: Rolandné
https://mek.oszk.hu/08500/08553

Darvasi László: A vonal alatt
https://mek.oszk.hu/08500/08569

Diderot, Denis: Házasság és hűség
https://mek.oszk.hu/09300/09302

Donászy Ferenc: Ozdor Telegd
https://mek.oszk.hu/08400/08453

Dumas, Alexandre: Charny grófné
https://mek.oszk.hu/08800/08819

Dunamelléki eredeti népmesék
https://mek.oszk.hu/08600/08653

Endrődi Sándor: A pálya végén
https://mek.oszk.hu/09100/09166

Enyedi György válogatott művei
https://mek.oszk.hu/08700/08787

Faludi Ferenc: Téli éjszakák
https://mek.oszk.hu/07500/07553

Fáy András: Lúd és orr
https://mek.oszk.hu/09100/09114

Filozófia - művelődés - történet, [1997]
https://mek.oszk.hu/09300/09370

Fodor József: A tékoai pásztor
https://mek.oszk.hu/09000/09020

Fodor József: Egy költészet története
https://mek.oszk.hu/08900/08957

Fodor József: Egy Plánta énekei és más versek
https://mek.oszk.hu/08600/08683

Fodor József: Énekek napközben
https://mek.oszk.hu/08500/08590

Fodor József: Felkavart világ
https://mek.oszk.hu/09000/09065

Fodor József: Magam nyomában
https://mek.oszk.hu/08500/08549

Fodor József: Magyarság iskolája
https://mek.oszk.hu/08900/08996

Fodor József: Nagy szelekben
https://mek.oszk.hu/08600/08613

Fodor József: Szertelen ünnep
https://mek.oszk.hu/08800/08834

Fodor József: Végtelen menet
https://mek.oszk.hu/08600/08650

Forrai Eszter: A Harmadik
https://mek.oszk.hu/08300/08365

Forrai Eszter: Felhőszakadás
https://mek.oszk.hu/08300/08364

Fülöp Áron kisebb költeményei
https://mek.oszk.hu/08200/08238

Fülöp Árpád: Költemények
https://mek.oszk.hu/09000/09092

Gárdonyi Géza: Zéta
https://mek.oszk.hu/09100/09113

Geréb József: A római kultúra legjelentősebb vonásai
https://mek.oszk.hu/08700/08774

Gyarmathy Zsigáné: Erdélyország tündérország
https://mek.oszk.hu/08400/08407

Hegyi Klára: Az oszmán birodalom Európában
https://mek.oszk.hu/08900/08980

Herzl Tivadar: Ősújország
https://mek.oszk.hu/08100/08197

Hevesi András: Irén
https://mek.oszk.hu/09100/09108

Hevesi András: Párizsi eső
https://mek.oszk.hu/09100/09109

Jókai Mór: Magyarhon szépségei ; A legvitézebb huszár
https://mek.oszk.hu/09200/09290

Jósika Miklós: Zrinyi Miklós a költő
https://mek.oszk.hu/08300/08323

Kamarás István: Kis magyar religiográfia
https://mek.oszk.hu/08900/08944

Kamarás István: Origósdi
https://mek.oszk.hu/08700/08740

Karinthy Frigyes: Miniatűrök
https://mek.oszk.hu/08900/08973

Karinthy Frigyes: Tanár úr kérem
https://mek.oszk.hu/08700/08724

Karinthy Frigyes: Új görbe tükör
https://mek.oszk.hu/08900/08935

Kárpáti Aurél: Budai képeskönyv
https://mek.oszk.hu/08300/08302

Kemény Zsigmond: Változatok a történelemre
https://mek.oszk.hu/08800/08888

Kenyeres Zoltán: Tündérsíp
https://mek.oszk.hu/08300/08337

Komáromi János: A régi szerető
https://mek.oszk.hu/08500/08529

Komáromi János: Esze Tamás, a mezitlábasok ezredese
https://mek.oszk.hu/08200/08273

Komáromi János: Harangoz a mult ; Különös utazás
https://mek.oszk.hu/08300/08341

Komáromi János: Nagy leányka, kis legényke
https://mek.oszk.hu/08300/08322

Komáromi János: Ordasok
https://mek.oszk.hu/08300/08313

Komáromi János: Szép vagy, Magyarország!
https://mek.oszk.hu/08700/08777

Komáromi János: Szülőföldem szép határa
https://mek.oszk.hu/08400/08454

Komáromi János: Zúg a fenyves
https://mek.oszk.hu/08200/08274

Koppány Zsolt: A gondolat birodalma
https://mek.oszk.hu/09100/09199

Koppány Zsolt: A munkanélküliség diszkrét bája
https://mek.oszk.hu/09200/09206

Koppány Zsolt: Amikor a belgák tolatnak
https://mek.oszk.hu/09200/09269

Koppány Zsolt: Árnyékban a Megváltó
https://mek.oszk.hu/09100/09169

Koppány Zsolt: Az elkésett halott
https://mek.oszk.hu/09200/09258

Koppány Zsolt: Feltámadás és az élet
https://mek.oszk.hu/09300/09341

Koppány Zsolt: Hétköznapi passió
https://mek.oszk.hu/09100/09148

Koppány Zsolt: Könyvháború
https://mek.oszk.hu/09200/09239

Koppány Zsolt: Sírbérlet
https://mek.oszk.hu/09200/09249

Koppány Zsolt: Szavak és szenvedélyek
https://mek.oszk.hu/09300/09320

Krúdy Gyula: Festett király
https://mek.oszk.hu/09100/09100

Krúdy Gyula: Hét bagoly
https://mek.oszk.hu/09000/09048

Kun József: Anyanyelvünk szépségében gyönyörködöm
https://mek.oszk.hu/09300/09377

Kun József: Hozzátok szólok, magyarok!
https://mek.oszk.hu/08200/08261

Lázár István: A Nílus rózsája
https://mek.oszk.hu/08700/08735

Lőrincz L. László: A kicsik
https://mek.oszk.hu/08600/08674

Lőrincz L. László: Sindzse szeme
https://mek.oszk.hu/09300/09383

Malonyay Dezső: Munkácsy Mihály
https://mek.oszk.hu/09200/09243

Máté G. Péter: Szakállas angyal és egyéb férfias történetek
https://mek.oszk.hu/09100/09157

Maupassant, Guy de: Guy de Maupassant válogatott elbeszélései
https://mek.oszk.hu/09300/09309

Mikszáth Kálmán: Tavaszi rügyek
https://mek.oszk.hu/08300/08312

Mikszáth Kálmán: Urak és parasztok
https://mek.oszk.hu/08200/08212

Nagy Endre: Szerelmesek kalauza
https://mek.oszk.hu/09100/09104

Nemeskürty István: A magyar irodalom története, 1000-1945
https://mek.oszk.hu/08600/08687

Nemeskürty István: Requiem egy hadseregért
https://mek.oszk.hu/08500/08575

Nyíri Kristóf: A Monarchia szellemi életéről
https://mek.oszk.hu/08500/08566

Olcsvay Géza: Taifunnyomok
https://mek.oszk.hu/09000/09091

Ponori Thewrewk Aurél: Nyugatosok
https://mek.oszk.hu/09000/09037

Pósa Lajos: Arany kert
https://mek.oszk.hu/08300/08334

Pósa Lajos: Dalok, regék az ifjúság számára
https://mek.oszk.hu/08200/08225

Pósa Lajos: Pósa bácsi meséskönyve
https://mek.oszk.hu/09100/09130

Pósa Lajos: Tiz év alatt
https://mek.oszk.hu/08200/08226

Radó Vilmos: Gróf Benyovszky Móric élete és kalandjai
https://mek.oszk.hu/08500/08574

II. Rákóczi Ferenc válogatott levelei
https://mek.oszk.hu/08300/08339

Rákosi Jenő: A magyarságért
https://mek.oszk.hu/08700/08772

Renard, Jules: Az élősdi
https://mek.oszk.hu/09000/09044

Röck Gyula: Utolsó idők és korunk
https://mek.oszk.hu/08700/08704

Sand, George: A kis Fadette
https://mek.oszk.hu/09200/09288

Sebők Zsigmond: Dörmögő Dömötör szerencséje
https://mek.oszk.hu/08200/08235

Sebők Zsigmond: Dörmögő Dömötör utazása hegyen, völgyön és a nagy ládával
https://mek.oszk.hu/08200/08217

Sebők Zsigmond: Mackó úr újabb utazásai
https://mek.oszk.hu/08200/08231

Sebők Zsigmond: Mackó úr utazásai
https://mek.oszk.hu/08200/08237

Sebők Zsigmond: Mackó úr vendégei
https://mek.oszk.hu/08200/08290

Surányi Miklós: A csodavárók
https://mek.oszk.hu/08300/08369

Surányi Miklós: A szent hegy ; A mágus
https://mek.oszk.hu/08200/08279

Surányi Miklós: A szörnyeteg
https://mek.oszk.hu/08500/08586

Surányi Miklós: A vízözön
https://mek.oszk.hu/08600/08643

Surányi Miklós: Aranybástya
https://mek.oszk.hu/08900/08928

Surányi Miklós: Az örvény
https://mek.oszk.hu/08600/08603

Surányi Miklós: Domoszlay László
https://mek.oszk.hu/08500/08577

Surányi Miklós: Kain és Ábel
https://mek.oszk.hu/08600/08602

Surányi Miklós: Sorsok
https://mek.oszk.hu/09300/09327

Surányi Miklós: Tömeg és lángész
https://mek.oszk.hu/08800/08863

Swift, Jonathan: Gulliver utazásai
https://mek.oszk.hu/08300/08351

Szalay Károly: A magam útján
https://mek.oszk.hu/09300/09318

Szenti Tibor: A tanya
https://mek.oszk.hu/08700/08709

Szenti Tibor: A tetejetlen fán
https://mek.oszk.hu/08800/08803

Szenti Tibor: Egészségünkért!
https://mek.oszk.hu/08900/08983

Szenti Tibor: Jocó, szólnak a harangok!
https://mek.oszk.hu/08800/08833

Szenti Tibor: Készülődés az elmúlásra
https://mek.oszk.hu/08900/08982

Szenti Tibor: Vér és pezsgő
https://mek.oszk.hu/08700/08715

Szilágyi Szabolcs: Varsói krónika, 1979-1981
https://mek.oszk.hu/08500/08565

Szilágyi Szabolcs: Wałęsa, a Nobel-díjas villanyszerelő
https://mek.oszk.hu/08100/08184

Szomaházy István: A kétszívű Pethő
https://mek.oszk.hu/08800/08828

Szomaházy István: A méltóságos asszony
https://mek.oszk.hu/08900/08992

Szomaházy István: A méltóságos asszony lovagjai
https://mek.oszk.hu/08800/08836

Szomaházy István: A selyemruha és egyéb elbeszélések
https://mek.oszk.hu/09000/09038

Szomaházy István: Aranyköd
https://mek.oszk.hu/08600/08646

Szomaházy István: Az elvált asszony
https://mek.oszk.hu/08800/08835

Szomaházy István: Egy éjszaka Péterpusztán
https://mek.oszk.hu/08800/08837

Szomaházy István: Előadások a feleségképző akadémián
https://mek.oszk.hu/08800/08830

Szomaházy István: Költöző nimfák
https://mek.oszk.hu/08500/08557

Szomaházy István: Mindennapi problémák
https://mek.oszk.hu/08800/08821

Szomaházy István: Muzsikáló óra
https://mek.oszk.hu/08500/08571

Szomaházy István: Szilveszter testvér álma és egyéb elbeszélések
https://mek.oszk.hu/09000/09039

Szomaházy István: Villányi professzor
https://mek.oszk.hu/08400/08476

Takáts Sándor: Magyar küzdelmek
https://mek.oszk.hu/08600/08663

Tolnai Lajos: A polgármester úr
https://mek.oszk.hu/08500/08500

Tolnai Lajos: Az új főispán
https://mek.oszk.hu/08400/08462

Toró Árpád: Mi, székelyek
https://mek.oszk.hu/08800/08865

Tóth Béla: 100 esti levél
https://mek.oszk.hu/09000/09062

Tóth Kálmán: Bolond Miska költeményei
https://mek.oszk.hu/09300/09389

Török Gyula: A zöldköves gyűrű
https://mek.oszk.hu/09100/09105

Végh György: A gonosz angyal
https://mek.oszk.hu/08500/08593

Végh György: Modern Orfeusz
https://mek.oszk.hu/08300/08367

Végh György: Mostoha éveim ; A garabonciás diák ; Eszter
https://mek.oszk.hu/08300/08335

Végh György: Végh György összegyűjtött versei
https://mek.oszk.hu/08400/08437

Vekerdi József: Cigány nyelvjárási népmesék
https://mek.oszk.hu/08400/08455/

Vidocq, Eugene François: Egy kalandor a múlt századból
https://mek.oszk.hu/09200/09299

Wesselényi Miklós: Báró Wesselényi Miklós útinaplója
https://mek.oszk.hu/09200/09257

Zimányi Vera: Lepanto, 1571
https://mek.oszk.hu/08200/08248

Hangoskönyvek

Petőfi Sándor: Az apostol
https://mek.oszk.hu/08700/08799

Petőfi Sándor: János vitéz
https://mek.oszk.hu/08700/08789


Sajtódigitalizálás

Mi újság az állatkertben? (1914-1929) : Budapest Székesfőváros Állat- és Növénykertjének közleményei 1914-1928. közötti 14 évfolyama
https://epa.oszk.hu/01600/016375

A természet (1900-1944) : állattani és vadászati folyóirat
https://epa.oszk.hu/01600/01649

Magyar Iparművészet (1909-1917-1930) : az Orsz. M. Iparművészeti Muzeum és Iskola és a Magyar Iparművészeti Társulat Közlönye
https://epa.oszk.hu/01000/01059

Az Állatok Őre : az Országos Állatvédelmi Egylet közlönye 1891-1896
(feldolgozás alatt)

Állatvédelem : az Országos Állatvédő Egyesület hivatalos közlönye 1901., 1905-1916
(feldolgozás alatt)

Az Állatvilág : a Hazai Zoológiai Laboratórium folyóirata 1908 1-6.; 1909. 1-6., 1910. 1-2.
(feldolgozás alatt)

Tudománytár 9., 10., 11., 12. kötet (1836.)
(feldolgozás alatt)


A Digitális Képarchívum gyarapodása

Állatvilág
https://keptar.oszk.hu/kereses/gyujtemenylista.phtml?gyujt=Állatvilág

Apák és fiúk
https://keptar.oszk.hu/kereses/gyujtemenylista.phtml?gyujt=Apák_és_fiúk

Flickr válogatás
https://keptar.oszk.hu/kereses/gyujtemenylista.phtml?gyujt=Flickr

Hóman Bálint munkái
https://keptar.oszk.hu/kereses/gyujtemenylista.phtml?gyujt=Hóman_Bálint_munkái

Inda fotó válogatás
https://keptar.oszk.hu/kereses/gyujtemenylista.phtml?gyujt=Inda fotó

A magyar képírás úttörői
https://keptar.oszk.hu/kereses/gyujtemenylista.phtml?gyujt=A_magyar_képírás_úttörői

Magyar könyvtárak
https://keptar.oszk.hu/kereses/gyujtemenylista.phtml?gyujt=Magyar_könyvtárak

Magyar közgazdaság és kultúra
https://keptar.oszk.hu/kereses/gyujtemenylista.phtml?gyujt=Magyar_közgazdaság_és_kultúra

Magyarország megye- és településcímerei
https://keptar.oszk.hu/kereses/gyujtemenylista.phtml?gyujt=Magyarország megye- és településcímerei

Nagy Pál visszaemlékezései
https://keptar.oszk.hu/kereses/gyujtemenylista.phtml?gyujt=Nagy_Pál_visszaemlékezései

Nincs királyi út!
https://keptar.oszk.hu/kereses/gyujtemenylista.phtml?gyujt=Nincs_királyi_út
!

Növényvilág
https://keptar.oszk.hu/kereses/gyujtemenylista.phtml?gyujt=Növényvilág

Orincsay László képei
https://keptar.oszk.hu/kereses/gyujtemenylista.phtml?gyujt=Orincsay_László_képei

Országalbum
https://keptar.oszk.hu/kereses/gyujtemenylista.phtml?gyujt=Országalbum

Sári Balázs fotói
https://keptar.oszk.hu/kereses/gyujtemenylista.phtml?gyujt=Sári_Balázs_fotói

Varga József fotói
https://keptar.oszk.hu/kereses/gyujtemenylista.phtml?gyujt=Varga_József_fotói

A világháború képes krónikája
https://keptar.oszk.hu/kereses/gyujtemenylista.phtml?gyujt=A_világháború_képes_krónikája

Wikimedia Commons válogatás
https://keptar.oszk.hu/kereses/gyujtemenylista.phtml?gyujt=Wikimedia_Commons

Wikipédia válogatás
https://keptar.oszk.hu/kereses/gyujtemenylista.phtml?gyujt=Wikipédia

E-posta: info@mek.oszk.hu • Telefon: (36)-1-224-3741 • Fax: 1-202-0804
Postacím: Magyar Elektronikus Könyvtárért Egyesület, Országos Széchényi Könyvtár, 1827 Budapest, Budavári Palota F. épület