A MAGYAR ELEKTRONIKUS KÖNYVTÁRÉRT
   EGYESÜLET HONLAPJA

 

BESZÁMOLÓ
a 2008. évi ISZT támogatás felhasználásáról


Budapest, 2009. április 19.

 

Az alábbi dokumentum a MEK Egyesület 2008. évben az ISZT Internet Szolgáltatók Hálózati Koordinációs Központjától tartalmi szolgáltatásai fejlesztésére kapott támogatás felhasználását tartalmazza. A kapott támogatást a 2008. évi javaslataink alapján használtuk fel.


Kézikönyvek digitalizálása

A támogatás egy részét fontosabb kézikönyvekre fordítottuk. Részint a Hungarológiai Alapkönyvtárban meglévő művekre, részint más, fontos kézikönyvekre. Ezek többsége jogvédett, ezért csak kisebb mértékben, a jogi engedélyek megszerzése esetén tudtunk a digitalizálásra vállalkozni. Néhány fontosabb szerző esetében - a szerző vagy az örökös engedélyével - jogdíj fizetése nélkül nyílt lehetőségünk műveik szolgáltatására (Köpeczi Béla, Várnai Péter).

Az alábbi kézikönyveket sikerült digitalizáltatnunk és szolgáltatni:

Catalogus incunabulorum quae in bibliothecis publicis Hungariae asservantur - https://mek.oszk.hu/06100/06119

A magyarországi közgyűjteményekben található ősnyomtatványok feltérképezését tartalmazó országos katalógust nemcsak digitalizáltuk, de felújított, kiegészített adatokkal látták el a kollégák, így ez most digitális változatában teljesebb, aktuálisabb, mint az alapul vett nyomtatott.

Várnai Péter: Operalexikon - https://mek.oszk.hu/06600/06654

Az ismert zenetörténész fontos, széles közönségnek szánt lexikonát a szerző fiának engedélyével, szerzői jogdíj elengedésével digitalizáltuk és szolgáltatjuk.

Az Osztrák-Magyar Monarchia hadereje I.
Az osztrák-magyar haderő első világháború alatti magasabb parancsnokságai
A Hadtörténelmi Levéltárban őrzött katonai iratok levéltári segédlete - https://mek.oszk.hu/06000/06051

A tervek szerint már digitalizált forrásból megszereztük az alábbi fontos és régóta keresett kézikönyveket:

- Czuczor Gergely - Fogarasi János: A magyar nyelv szótára 1-6. kötet (Pest, 1862.-1874.)

- A magyar nyelv értelmező szótára 1-7. kötet (Bp. 1959-1962, Akad. K. 4. kiad.: 1984.)

Ezeket a közeljövőben kezdjük el szolgáltatni. Az indok: az összetett kézikönyveket hagyományos, könyvszerű módban nem tudjuk, nem célszerű szolgáltatni. Korábban ezekhez külön keresőrendszereket fejlesztettünk (pl. Finaly latin-magyar szótár). A fenti műveknél azonban költséghatékonyság miatt ezektől eltekintettünk. T.i. az OSZK Magyar Digitális Képkönyvtár projektje keretében beszerezni terveztünk egy olyan általános célú, strukturált keresőalkalmazást (Anacleto), amely képes ezen szótárok hatékony szolgáltatására is. A projekt késedelmet szenvedett, az alkalmazás telepítése 2009. tavaszára húzódott, a közeli befejezése várható. Ezután lesz lehetőség a fenti szótárak szolgáltatására, várhatóan a közeli jövőben.


Szépirodalmi művek digitalizálása

A szakirodalmi anyagokon kívül szép számmal digitalizáltattunk fontos és népszerű klasszikus magyar irodalmat; pl. Barcsay Ábrahám, Czuczor Gergely, Gárdonyi Géza, Kaffka Margit, Krúdy Gyula, Pázmány Péter műveit.


Hírlapok digitalizálása

A könyvek mellett tovább folytattuk a történeti magyar sajtó digitalizálását is.

Folytattuk a terveinkben szereplő Borsszem Jankó (1868-1938) folyóirat digitalizálását. További 4 évfolyam 210 számát digitalizáltattuk. - https://epa.oszk.hu/01300/01338

Terveinknek megfelelően a további sajtótörténeti kiadványokat digitalizáltattuk még:

- Charivari, 1848. - https://epa.oszk.hu/01400/01436

- Lombok, 1838. - https://epa.oszk.hu/01400/01411

- Suhogó, 1884. - https://epa.oszk.hu/01400/01458

Állományunkba vettük továbbá a népszerű 19. századi hetilap, a Vasárnapi Ujság 29 évfolyamát, 1573 füzetét, 1871-től 1900-ig. A kiadvány két évtizedét már szolgáltattuk, de most a teljes, nyomdahű változatot szereztük meg az elektronikus folyóirat archívumunk számára. - https://epa.oszk.hu/vu

Egy másik jelentős folyóirat digitalizálási programunk volt az Irodalomtörténeti Közlemények 102 évfolyamának, 406 füzetének digitalizálása 1891-től 2003-ig. A felmerült hiányokat igyekszünk beszerezni és a továbbiakban azokat is digitalizáltatni. - https://epa.oszk.hu/itk


Hangoskönyvek

2008-ban is bővítettük a hangoskönyveink állományát, a Magyar Vakok és Gyengénlátók Szövetségének segítségével. Az MVGYOSZ szervezeti átalakulása miatt az együttműködés lassabb. Ezért további együttműködést alakítottunk ki egy miskolci hangstúdióval, amely helyi színészek segítségével vállalkozott hangoskönyvek elkészítésére Egyesületünk megrendelésére. Elsősorban a középiskolákban kötelező irodalomként előírt magyar és világirodalmi művek felolvastatására kötöttünk szerződést, ezeket kívánjuk hangoskönyvként szolgáltatni.


Képadatbázis fejlesztése, gyarapítása

Idei fejlesztéseink:

- Az újdonságainkra RSS csatornát indítottunk - https://keptar.oszk.hu/rss/rsscat.xml

- Az NIIF támogatásának köszönhetően üzembiztosan elindítottuk az ottani tükörszerverünkön a képadatbázis biztonsági másolatát - http://keptar.niif.hu

A támogatás jelentősebb részét az adatbázis feltöltésére fordítottuk. A feldolgozott állományt több mint megdupláztuk, jelenleg 7258 képi dokumentum található az adatbázisban. További városi és megyei könyvtárak képeslapállományát dolgoztuk fel (Hódmezővásárhely, Pápa, előkészületben van Eger). Megkaptuk továbbá a hódmezővásárhelyi Németh László Városi Könyvtártól a veszélyeztetett Plohn József üvegnegatív gyűjtemény digitalizáltatott változatát, közel 1000 db. 20. század eleji fotót. Feldolgoztunk mintaként néhány száz képet Váli Dezső festőművész honlapjáról: festményeket, grafikákat és ugyancsak fotókat. Folytattuk továbbá a MEK-ben található, értékes illusztrációval bíró könyvek képállományának a feldolgozását is.

Az OSZK-ban párhuzamosan fejlesztett Magyar Digitális Képkönyvtár keretében egy országos képi metakereső készül. A metakeresőbe bekerültek a DKA rekordjai is. A Képkönyvtár átadása a metakeresővel együtt 2009. május elején várható.

A kereső címe: http://www.kepkonyvtar.hu/metakereso


Webauditálás

A támogatás segítségével tovább folytattuk a MEK auditálását. A MEK forgalma tovább nőtt a tavalyihoz képest. A forgalomnövekedés már sajnos technikai problémákat okozott. Ezért 2008. végén kénytelenek voltunk a MEK központi és az NIIF-es tükörszerver között egy forgalommegosztást kialakítani, amelyet később követett a statisztikai rendszerünk. Így a napi forgalom már 60.000 látogatás fölött jár.

***

A fentieket összefoglalva; az ISZT támogatással az elmúlt időszakban is jelentős, hasznos közhasznú tartalomfejlesztést sikerült teljesíteni. A könyvek mellett jelentősen sikerült gyarapítanunk a digitalizált folyóirat állományunkat, amely mind az oktatásban, mind a kutatásban elengedhetetlen. Igyekszünk kielégíteni a hangoskönyvekkel szemben jelentkező növekvő igényt is, bízunk benne, hogy a megfelelő kapcsolatot kialakítva ezt az állományt továbbiakban tovább tudjuk bővíteni. A szöveges tartalmak mellett legalább olyan jelentőséggel, használati tartalommal bírnak a képi dokumentumok: Digitális Képarchívumunk gyarapításával ezt az igényt elégítjük ki.

Elektronikus könyvtárunk 2008. őszén csatlakozott az Európai Digitális Könyvtár prototípusaként elindult Europeana - http://www.europeana.eu - nemzetközi katalógushoz. Jelenleg ebben a nagy nemzetközi nyilvánosságnak örvendő közös katalógusban a legtöbb magyar kulturális tartalmat a Magyar Elektronikus Könyvtár szolgáltatja.

Moldován István
MEK Egyesület
ügyvezető elnök

 


Függelék:

Szakkönyvek, kézikönyvek

Czuczor Gergely - Fogarasi János: A magyar nyelv szótára 1-6. kötet
Pest, 1862.-1874.

A magyar nyelv értelmező szótára 1-7. kötet
Bp. 1959-1962, Akad. K. 4. kiad.: 1984.

Catalogus incunabulorum quae in bibliothecis publicis Hungariae asservantur
https://mek.oszk.hu/06100/06119

Várnai Péter: Operalexikon
https://mek.oszk.hu/06600/06654

Az Osztrák-Magyar Monarchia hadereje I.
Az osztrák-magyar haderő első világháború alatti magasabb parancsnokságai
A Hadtörténelmi Levéltárban őrzött katonai iratok levéltári segédlete
https://mek.oszk.hu/06000/06051

Köpeczi Béla: A bujdosó Rákóczi
https://mek.oszk.hu/06600/06699

Szépirodalom:

Ady Endre levelei
https://mek.oszk.hu/06000/06054

Almásy László: Levegőben... homokon...
https://mek.oszk.hu/06300/06371

Ambrus Zoltán: Ambrus Zoltán levelezése
https://mek.oszk.hu/05900/05974

Aszlányi Károly: Haybodyt nem lehet agyonütni
https://mek.oszk.hu/06600/06665

Babits Mihály: Az európai irodalom története
https://mek.oszk.hu/06300/06304

Barcsay Ábrahám: Barcsay Ábrahám költeményei - Magyar irodalmi ritkaságok
https://mek.oszk.hu/06000/06015

Cholnoky Viktor: A kísértet - Válogatás Cholnoky Viktor publicisztikájából
https://mek.oszk.hu/06200/06248

Cholnoky Viktor: Trivulzio szeme - Válogatás Cholnoky Viktor novelláiból
https://mek.oszk.hu/06200/06242

Csokonai Vitéz Mihály: Csokonai Vitéz Mihály minden munkája
https://mek.oszk.hu/06300/06302

Czuczor Gergely: Czuczor Gergely válogatott művei
https://mek.oszk.hu/05900/05932

Eötvös József: Kultúra és nevelés
https://mek.oszk.hu/06300/06330

Eötvös József: A XIX. század uralkodó eszméinek befolyása az államra
https://mek.oszk.hu/06600/06619

Eötvös Károly: Megakad a vármegye - Elbeszélések
https://mek.oszk.hu/06500/06577

Gárdonyi Géza: Átkozott józanság
https://mek.oszk.hu/06100/06178

Gárdonyi Géza: Fehér Anna - Betyár-történet 3 felvonásban
https://mek.oszk.hu/05900/05997

Gárdonyi Géza: Hallatlan kiváncsiság
https://mek.oszk.hu/06600/06629

Gárdonyi Géza: Két katica-bogár
https://mek.oszk.hu/06200/06268

Gárdonyi Géza: Krisztus bankója
https://mek.oszk.hu/06100/06194

Gárdonyi Géza: No még öggyet
https://mek.oszk.hu/06300/06346

Gárdonyi Géza: Pöhölyék
https://mek.oszk.hu/05900/05963

Gárdonyi Géza: Szent jánosbogárkák - Kisebb szinmüvek
https://mek.oszk.hu/06000/06063

Gyöngyösi István: Kemény János emlékezete - Porábúl meg-éledett Phonix
https://mek.oszk.hu/06100/06118

Gyöngyösi István: Márssal társolkodó Murányi Vénus
https://mek.oszk.hu/05900/05940

Janus Pannonius: Janus Pannonius összes munkái
https://mek.oszk.hu/06700/06722

Jókai Mór válogatott versei
https://mek.oszk.hu/05100/05177

Kaffka Margit regényei
https://mek.oszk.hu/05900/05909

Katona József: Bánk bán - Dráma öt szakaszban
https://mek.oszk.hu/06400/06409

Kelemen Hunor: Mínuszévek
https://mek.oszk.hu/06400/06429

Kelemen Hunor: Szigetlakó
https://mek.oszk.hu/06400/06428

Kosztolányi Dezső: Álom és ólom
https://mek.oszk.hu/06300/06360

Kosztolányi Dezső: Ércnél maradóbb
https://mek.oszk.hu/06400/06468

Kosztolányi Dezső: Sötét bújócska
https://mek.oszk.hu/06100/06148

Krúdy Gyula: Magyar tükör - Publicisztikai írások 1894-1919
https://mek.oszk.hu/06300/06384

Krúdy Gyula: Pókhálós palackok - Válogatott elbeszélések 1894-1908
https://mek.oszk.hu/05900/05958

Krúdy Gyula: Telihold - Elbeszélések 1916-1925
https://mek.oszk.hu/06100/06195

Krúdy Gyula: Pókhálós palackok - Válogatott elbeszélések 1894-1908
https://mek.oszk.hu/05900/05958

Lengyel József: Lengyel József noteszeiből, 1955-1975
https://mek.oszk.hu/06400/06445

Lengyel József: Mérni a mérhetetlent
https://mek.oszk.hu/06400/06408

A magyar népköltés remekei
https://mek.oszk.hu/06600/06664

Milotay István: A szegedi tanyavilágban - Különlenyomat a Magyarságból
https://mek.oszk.hu/06000/06074

Móricz Zsigmond: Házasságtörés
https://mek.oszk.hu/06000/06043

Örkény István: Tóték ; Macskajáték
https://mek.oszk.hu/06300/06350

Örkény István: Válogatott egyperces novellák
https://mek.oszk.hu/06300/06345

Örkény István: Válogatott kisregények
https://mek.oszk.hu/06300/06320

Örkény István: Válogatott novellák
https://mek.oszk.hu/06300/06319

Pázmány Péter művei
https://mek.oszk.hu/06700/06793

Petőfi Sándor összes prózai művei és levelezése
https://mek.oszk.hu/05900/05911

Vitkovics Mihály költeményei
https://mek.oszk.hu/05900/05953

Sajtódigitalizálás

Borsszem Jankó (1869-)
https://epa.oszk.hu/01300/01338

Vasárnapi Ujság (1871-1900)
https://epa.oszk.hu/00000/00030

Irodalomtörténeti Közlemények (1891-2003)
https://epa.oszk.hu/00000/00001

Suhogó (1884)
https://epa.oszk.hu/01400/01458

Charivari - dongó (1848)
https://epa.oszk.hu/01400/01436

Lombok (1838) - szépművészeti gyűjtemény
https://epa.oszk.hu/01400/01411

Hangoskönyvek állományának bővítése

Austen, Jane: Büszkeség és balítélet - MVGYOSZ hangoskönyvek
https://mek.oszk.hu/06000/06058

Lao-ce : Tao Te King - MVGYOSZ hangoskönyvek
https://mek.oszk.hu/06000/06059

Móra Ferenc: A körtemuzsika - MVGYOSZ hangoskönyvek
https://mek.oszk.hu/06000/06060

Szécsi Margit: Vadak jegyében - Összegyűjtött versek - MVGYOSZ hangoskönyvek
https://mek.oszk.hu/06700/06795

Shakespeare, William: Hamlet - Tragédia öt felvonásban [Hangoskönyv]
https://mek.oszk.hu/06200/06233

Madách Imre: Az ember tragédiája [Hangoskönyv]
https://mek.oszk.hu/06800/06840

Webauditálás

A MEK auditálása a Medián honlapján
http://webaudit.hu/object.8D7ED62D-1CED-4E84-BAD3-4944E7412406.ivy?session.folder=10136

 

E-posta: info@mek.oszk.hu • Telefon: (36)-1-224-3741 • Fax: 1-202-0804
Postacím: Magyar Elektronikus Könyvtárért Egyesület, Országos Széchényi Könyvtár, 1827 Budapest, Budavári Palota F. épület