A MAGYAR ELEKTRONIKUS KÖNYVTÁRÉRT
   EGYESÜLET HONLAPJA

Digitális középkor?
A digitálisan születő kultúra könyvtári megőrzéséről
Konferencia a MEK 20. és az EPA 10. születésnapja alkalmából

Helyszín: Győri Nemzeti Színház, színházterem
Időpont: 2014. november 7.

A rendezvényt a Győri Könyvszalon és a MEK Egyesület szervezte a Kisalföldi Könyvtárosok és Könyvtárak Egyesületével együttműködésben.


Konferenciánk a digitálisan született kultúra megőrzésére, ezen belül pedig a könyvtárak szerepére koncentrál. Napjainkban az írott kultúra egyre nagyobb arányban jelenik meg az interneten, digitális formában. A hagyományos írott kultúra digitalizált anyagai mellett tehát egyre nagyobb jelentősége van a már eleve digitálisan született és így terjesztett dokumentumoknak. Azonban míg a hagyományos nyomtatott világ feltárására, gyűjtésére, megőrzésére évtizedes, évszázados mechanizmusok vannak a könyvtári világban, addig az újonnan digitálisan születő kulturális tartalmak megőrzéséről aligha mondható el ugyanez. Mindez felveti: lehet, hogy a jelen digitális kultúrája vagy annak jelentős része szinte „középkori” módon semmisül meg, s tűnik el nyomtalanul?

A konferencia néhány közgyűjteményi területen a meglévő jó példákra hívja fel a figyelmet, hazai és nemzetközi kitekintésben. Az előadásokat követő kerekasztal beszélgetés keretei között pedig kísérletet teszünk valamiféle országos munkamegosztás, koordináció mikéntjének megfogalmazására, hogy ösztönözzük, katalizáljuk a magyar digitális kulturális örökség minél hatékonyabb és teljesebb megőrzését.

Program

9.00 Köszöntőt mond Monok István, az MTA Könyvtára főigazgatója

9.10 A web mulandósága, az archiválás fontossága, lehetőségei
Előadó: Kokas Károly, az SZTE Klebelsberg Könyvtár informatikai igazgatóhelyettese

9.40 A tudományos publikációk megőrzése repozitóriumokban
Előadó: Holl András, az MTA Könyvtára informatikai főigazgató-helyettese

10.10 Az európai rendszerváltások dokumentumainak gyűjtése az „Europeana 1989” projekt keretében
Előadó: Szilágyi Csaba, OSA Archivum, Head of the Human Rights Program

11.00 A XIV. Győri Könyvszalon ünnepélyes megnyitója

12.00 Helyi és helyismereti digitális tartalmak gyűjtése a közkönyvtárakban
Előadó: Takáts Béla, a Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény igazgatóhelyettese

12.30 A múzeumi aggregáció kérdései
Előadó: Sz. Fejes Ildikó, az MNM OMMIK főosztályvezetője

13.00 Kerekasztal beszélgetés
Résztvevők: Holl András, Kokas Károly, Sz. Fejes Ildikó, Takáts Béla, a konferencia előadói, valamint Keveházi Katalin, az SZTE Klebelsberg Könyvtár főigazgatója, és Rácz Ágnes, az Országos Széchényi Könyvtár gyűjteményszervezési igazgatója
Moderátor: Monok István

Szilvási Krisztián fényképes beszámolója itt olvasható. 

Prezentációk:

 

  

E-posta: info@mek.oszk.hu • Telefon: (36)-1-224-3741 • Fax: 1-202-0804
Postacím: Magyar Elektronikus Könyvtárért Egyesület, Országos Széchényi Könyvtár, 1827 Budapest, Budavári Palota F. épület