A MAGYAR ELEKTRONIKUS KÖNYVTÁRÉRT
   EGYESÜLET HONLAPJA

Új könyvek a MEK-ben

Magyar Elektronikus Könyvtár
 1. A forradalom és szabadságharc levelestára

  A forradalom és szabadságharc levelestára / Waldapfel Eszter
  Magyar történelem 1791-1867, Hadtörténet, Levéltári kutatás
  1848/49-es forradalom és szabadságharc, magyar történelem, hadtörténet, levelezés, történelmi forrás, Magyarország, 1848-1849, 19. sz.
  "Mándy Péter - Kossuth Lajoshoz
  ... A nép új forrongás küszöbén áll; amely vágyak ez előtt néhány hetekkel még mérsékelhetők s szelídebb természetűek valának, ma már vulkánná kezdenek fajulni, mely szikrát egy muszkabetörés, Madarász-féle izgatás, ügyvédek nyerészkedése, sőt képviselők botor fölbiztatása könnyen lángba boríthat."

 2. A forradalom és szabadságharc levelestára

  A forradalom és szabadságharc levelestára / Waldapfel Eszter
  Magyar történelem 1791-1867, Hadtörténet, Levéltári kutatás
  1848/49-es forradalom és szabadságharc, magyar történelem, hadtörténet, levelezés, történelmi forrás, Magyarország, 1848-1849, 19. sz.
  "Gámán Zsigmond - Szilágyi Sándorhoz
  A rólad szórt rágalmakra, mig a civil élethez tartoztam, hallgatnom kellett, nehogy védelmem által e forradalmi korban magam száműzessem a térről, melyre a szükség szorított. S ezt úgy hiszem megtudod fogni. Midőn katona lettem, első voltam, ki megmutattam vétkességed lehetetlenségét..."

 3. Hasszán kincse

  Hasszán kincse / Somogyi Dénes
  Kortárs magyar irodalom
  magyar irodalom, 21. sz.
  "Most éppen egy Hasszán nevű bosztancsik gyalogos harcos rótta buzgón az őrző, vigyázó köreit, mintha valóban fontos lenne számára a felséges pasa és kincseinek védelme. Keserűen emlékezett a korábbi évekre, amikor szerelmét - Fatimát -, hazájában elrabolták tőle. Mindezt azért, hogy valamelyik pasa, vagy basa, vagy más kiválóság háremében rabul ejtsék."

 4. Édes fiam! Édesapám!

  Édes fiam! Édesapám! / Somogyi Dénes ; illusztrátor Demeter László
  Kortárs magyar irodalom
  magyar irodalom, 21. sz.
  "Most már látom édes fiam, valóban nem lesz belőled kupcihér, kapcabetyár, adóvégrehajtó, semmilyen politikus, de még csak mások vagyonkáját lefoglaló hitvány gazember sem! Hála a nevelésemnek, belőled rendes ember lesz, aki másét nem kívánja! Aki nem fog más rendes, dolgos ember nyakán élni úgy, mint teheneinken a bögölyök hada!"

 5. Media and Literature in Multilingual Hungary, 1770-1820

  Media and Literature in Multilingual Hungary, 1770-1820 / szerkesztő Dóbék Ágnes, Mészáros Gábor, Vaderna Gábor
  Sajtó- és médiatörténet, Kulturális antropológia
  sajtótörténet, irodalmi hatás, nemzetiségi kérdés, interkulturális kapcsolat, kulturális dinamika, Magyarország, felvilágosodás kora, felvilágosult abszolutizmus, 1770-1820
  "The launch of Hazai Tudósítások was a significant event in Hungarian media history. It is usually regarded as the first Pest paper with regular and uninterrupted publication practice, and it marked the end of eighteenth-century journalistic literature and the beginning of a new era. However, this is only partly true..."

 6. Nógrádi Gábor novellái

  Nógrádi Gábor novellái / Nógrádi Gábor
  Kortárs magyar irodalom
  magyar irodalom, 21. sz.
  "Nyilas volt. Éppen a Dunához kísért egy csoportot a társaival, amikor az egyik kapun kilépett egy idős ember sárga csillaggal a kabátján meg orvosi táskával a kezében. Ő észrevette az öreget, és mielőtt az visszamenekülhetett volna a kapualjba, a kabátjánál fogva megragadta, és hozzálökte a többiekhez."

 7. A Borzovai Nagy család

  A Borzovai Nagy család / Nagy Ottó, borzovai
  Genealógia, családtörténet, Helytörténet, helyismeret
  nemesi család, családtörténet, családfa, Borzovai Nagy család, Nemesborzova, Szatmár vármegye
  "Ha napjainktól visszafelé forgatjuk a történelem lapjait, olyan bizonyitékok birtokába jutunk, melyek valóra váltják abbeli sejtelmünket, hogy ezen helységek a hozzájuk tartozó földekkel együtt hajdan egy összefüggő jószágtestet képeztek. Önként kínálkozik itt bizonyitékul ezen helységek hajdani egyházi hovatartozandósága."

E-posta: info@mek.oszk.hu • Telefon: (36)-1-224-3741 • Fax: 1-202-0804
Postacím: Magyar Elektronikus Könyvtárért Egyesület, Országos Széchényi Könyvtár, 1827 Budapest, Budavári Palota F. épület