A MAGYAR ELEKTRONIKUS KÖNYVTÁRÉRT
   EGYESÜLET HONLAPJA

Új könyvek a MEK-ben

Magyar Elektronikus Könyvtár
 1. Néhai udvari cancellarius gróf széki Teleki Sámuel ur ö excellentiája' emlékezetének tiszteletére Kolo'svárt, N. Enyeden, M: Vásárhelyen, Udvarhelyen, és Zilahon tartatott halotti beszédek, egy rövid prologussal együtt

  Néhai udvari cancellarius gróf széki Teleki Sámuel ur ö excellentiája' emlékezetének tiszteletére Kolo'svárt, N. Enyeden, M: Vásárhelyen, Udvarhelyen, és Zilahon tartatott halotti beszédek, egy rövid prologussal együtt / Csiszár Sámuel, Méhes Sámuel, Szász Lajos, Hegedűs Sámuel, Antal János, Bodor Pál, Bodola Sámuel, Szigethi Gyula Mihály, Salamon József
  Keresztény vallások, Klasszikus magyar irodalom
  arisztokrata, köztisztviselő, gyászbeszéd, gyászvers, nekrológ, prédikáció, református egyház, Teleki Sámuel (1739-1822), Erdély, 18. sz.
  "Jó lenne ha a' Státus' Fő-emberei megannyi tudósok vólnának, - a' kik mint ugyan annyi tudósok vólnának, - a' kik mint ugyan annyi oskolák' fejei úgy nézettethetnének. - Hogy a hadi vezér ne csak a' kard forgatásához értene, hanem esmérné a' Státus' törvényeinek lelkét is."

 2. XX. századi híres magyar közgazdászok XXI. században is érvényes gondolatai

  XX. századi híres magyar közgazdászok XXI. században is érvényes gondolatai / szerkesztő Katona Klára, Schlett András
  Tudománytörténet
  közgazdász, jogász, politikus, egyetemi tanár, külföldön élő magyar személyiség, gazdaságtan, gazdaságtörténet, tudománytörténet, eszmetörténet, Heller Farkas Henrik (1877-1955), Navratil Ákos (1875-1952), Varga István (1897-1962), Bauer Péter Tamás (1915-2002), Lámfalussy Sándor (1929-2015), Scitovszky Tibor (1910-2002), Muzslay István (1923-2007), Magyarország, Anglia, Belgium, Egyesült Államok, 20-21. sz.
  "Heller Farkas az a Magyarországon dolgozó közgazdász, akinek a munkásságát szinte a világ minden táján ismerték. Könyveit számos világnyelven, németül, angolul, sőt spanyolul is kiadták, Közgazdaságtanából Németországban, Latin-Amerikában, de még Ausztráliában is tanítottak, még az 50-es években is!"

 3. Móló

  Móló : Régi és új versek / Nagy Anna ; szerkesztő Cseke Gábor; illusztrátor Nagy Anna
  Kortárs magyar irodalom, Határontúli magyar irodalom, Festészet, grafika
  magyar irodalom, határon túli magyar irodalom, grafika, képzőművészet, 21. sz.
  "Képek vetültek szememre
  Önkéntelen megrajzolom
  Az élő vászonra rovom
  A táj kusza körvonalait"

 4. Matek-étek

  Matek-étek : Hatodikosoknak
  Algebra, Geometria, Matematikai logika, Pedagógiai módszerek, Alsófokú oktatás, Rejtvény
  aritmetika, algebra, geometria, matematika, matematikai fejtörő, matematikatanítás, általános iskola, felső tagozat, példatár
  "A tízes számrendszerben a tíz számjegy segítségével minden szám leírható. Fontos-e, hogy milyen sorrendben vannak? Miért? Írd le azokat a kilencjegyű, különböző számjegyekből álló számokat, amelyek első két jegyének összege kisebb 5-nél és utolsó két jegyének összege nagyobb 10-nél."

 5. A magyarság és az egyház szolgálatában

  A magyarság és az egyház szolgálatában : Életútinterjú dr. Keresztes Sándorral / Javorniczky István, Keresztes Sándor
  Magyar történelem 1919-1945, Magyar történelem 1946-1989, Magyar történelem 1989 után, Egyháztörténet, Magyar belpolitika, Politikatörténet
  magyar történelem, egyháztörténet, egyházpolitika, pártpolitika, állam és egyház viszonya, keresztényszocializmus, kereszténydemokrácia, erdélyi magyarság, rendszerváltás, politikus, életútinterjú, Vatikán, Magyarország, Erdély, 20. sz.
  "Mert hiszen nyilvánvalóvá vált 1956 után, hogy minket senki nem szabadít föl erőszakkal, csak egyfajta metamorfózisra számíthatunk, tehát mondjuk fokozatos nyitásra a szabadságjogok irányába. Én a fő tevékenységemet az egyházpolitikára korlátoztam. Ehhez bázist jelentett a katolikus egyház nemzetközi jellege és jelentősége."

 6. Avarok

  Avarok : A szkíták hihető története / Ádám László
  Magyar történelem 1526 előtt, Európai országok történelme, Ázsiai országok történelme
  magyar őstörténet, avarok, szkíták, ókor, honfoglalás előtti kor, kora középkor
  "Az avarok birtokait az i. e. 7. században valószínűleg bekebelezte a terjeszkedő Méd birodalom, források híján azonban ezzel kapcsolatban csak találgatni lehet. II. Kurus (i. e. 559-530.) idején bizonyosan az Óperzsa Birodalom hűbéres szövetségesei voltak. Ktesias (i. e. 5. század) szerint ez időben nem fizettek adót."

 7. A Vallás és Közoktatási M. Kir. Ministerium felügyelete alatt álló alapítványi erdőségek fatermelési viszonyainak ismertetése

  A Vallás és Közoktatási M. Kir. Ministerium felügyelete alatt álló alapítványi erdőségek fatermelési viszonyainak ismertetése / Hoffmann Sándor
  Erdészet, vadászat, halászat, Fa- és bútoripar, Civil szervezetek, Adattárak
  erdő, erdészet, erdőművelés, fakitermelés, faáru, alapítvány, vagyon, gazdálkodás, kereskedelem, Magyarország, 19. sz.
  "A magyarországi egyetemi, tanulmányi, vallás-alapitványi és megürült egyházi javak birtokaihoz tartozó erdőségek összesen 101,536.2 1600 öles holdra terjednek, melyből 21.681.2 hold egyetemi, 21.849.4 hold tanulmányi, 55.080.6 hold vallás-alapitványi, és 2925 hold megürült egyházi birtoku tulajdont képez."

E-posta: info@mek.oszk.hu • Telefon: (36)-1-224-3741 • Fax: 1-202-0804
Postacím: Magyar Elektronikus Könyvtárért Egyesület, Országos Széchényi Könyvtár, 1827 Budapest, Budavári Palota F. épület