A MAGYAR ELEKTRONIKUS KÖNYVTÁRÉRT
   EGYESÜLET HONLAPJA

Új könyvek a MEK-ben

Magyar Elektronikus Könyvtár
 1. Fonotaktikai szerkezetet módosító hangváltozások az ómagyar korban

  Fonotaktikai szerkezetet módosító hangváltozások az ómagyar korban / Katona Csilla
  Hangtan, Nyelvtörténet, Finnugrisztika
  magyar hangtan, hangtörvény, diakronikus fonológia, magyar nyelv, nyelvtörténet, középkor, 10-16. sz.
  "Kutatásom során a kétnyíltszótagos tendenciát, a tővégi magánhangzók problematikáját, a hangátvetést, valamint az inetimologikus magán- és mássalhangzók kérdésköreit ómagyar kori helyneveken és - egyfajta kontrollanyagként - modern tájszavakon végzett vizsgálatokon keresztül tártam fel."

 2. Kézdivásárhelyi Szőtsi István főbíró élete (1675-1760) és nemességi pöre (1721-1754)

  Kézdivásárhelyi Szőtsi István főbíró élete (1675-1760) és nemességi pöre (1721-1754) / Szalay Gyula
  Levéltári kutatás, Helytörténet, helyismeret, Tudománytörténet, Államjog, Polgári jog
  nemesség, székelyek, előjog, adómentesség, per, Szőtsi István (1675-1760), Kézdivásárhely, Erdély, 18. sz.
  "A város azonban bízva kiváltságaiban és abban, hogy a polgárság összességével szemben nem fog egy ember érdeke érvényesülni, Szőtsi nemességét ugyan személyére és családjára nézve elismerte, de másként őt a terhek viselésében és az adózásban a többi polgárokkal egyenlőnek tekintette."

 3. Petelei István

  Petelei István / Rossmann Magda
  Magyar irodalom története, Műelemzés
  író, magyar irodalom története, Petelei István (1852-1910), Erdély, Magyarország, 19-20. sz.
  "... Megállapíthatjuk, hogy Petelei a századvég legkiválóbb elbeszélői közé tartozik. Önálló és újszerű egyéniség, az ú. n. epigon-korszakban. Elszigeteltsége mellett is a magyar novella fejlődésében jelentős szerepet foglal el. Tárgyválasztása, jellemzése, szerkezeti és előadási sajátsága újság volt a nyolcvanas években."

 4. A reformáció neveléstörténeti jelentősége

  A reformáció neveléstörténeti jelentősége / Podmaniczky Pál
  Nevelés- és iskolatörténet, Egyháztörténet, Keresztény vallások
  reformáció, felvilágosodás, neveléstörténet, vallásos nevelés, kereszténység, protestáns egyház, evangélikus egyház, egyháztörténet
  "Az egyént a közösségnek feláldozó pápasággal, a közösséget az egyénnek feláldozó renaissanceszal egyaránt szembefordult a reformáció. Az az elv, amellyel paedagogiai téren is mindkettőnek föléemelkedett, az evangélium elve volt. Az evangéliumi paedagogia eszményét klasszikus tökéletességgel rajzolta meg Luther..."

 5. Megnyílt szemek

  Megnyílt szemek : Elbeszélések / Podmaniczky Pál
  Klasszikus magyar irodalom
  magyar irodalom, 20. sz.
  "Szivében vágy támadt, hogy ő is megszólalhasson s feleletet kaphasson Istentől. De ajka csak nem akart megnyílni. Gyötrelmes bátortalanság tartotta zsibbadtságban. Szive mélyén valami egyre azt hajtogatta, hogy az Isten messze van, messze elérhetetlen távolságban..."

 6. Betyárnak áll a világ

  Betyárnak áll a világ / Boér T. Albert
  Kortárs magyar irodalom, Szórakoztató irodalom, sci-fi
  magyar irodalom, 21. sz.
  "Azt a betyár hétszentségit a mögfásult büdös életbe! - Üvöltött Szabó Márton az erdész. - Önni hívott kend, vagy lebetegíteni? Szánt szándékkal nem táplálkoztam otthon katonányit se, oszt most egész éjszakára éhön maradok? A Jóisten csapná mög kancsikával a büdös szipirtyót!"

 7. Reggeli nap

  Reggeli nap / Máté G. Péter
  Kortárs magyar irodalom
  magyar irodalom, 21. sz.
  "Sokszor gondolkodtam már azóta, hogy hogyan is alakul az életem, ha Joci másként viselkedik, ha meg akar győzni, hogy maradjak. Nyilvánvalóan eljöttem volna, aztán anyámnak megint elsírtam volna a bánatomat, mert a srác tulajdonképpen meglehetősen szimpatikus volt már az első pillanattól. Nem úgy, mint egykor a Pöttyös könyvek sorozatának lányregényeiben..."

E-posta: info@mek.oszk.hu • Telefon: (36)-1-224-3741 • Fax: 1-202-0804
Postacím: Magyar Elektronikus Könyvtárért Egyesület, Országos Széchényi Könyvtár, 1827 Budapest, Budavári Palota F. épület