A MAGYAR ELEKTRONIKUS KÖNYVTÁRÉRT
   EGYESÜLET HONLAPJA

Új könyvek a MEK-ben

Magyar Elektronikus Könyvtár
 1. Eljön az Újszövetség népének ideje

  Eljön az Újszövetség népének ideje / Abonyi Péter
  Keresztény vallások
  kereszténység, evangéliumi gyülekezet, modern keresztény mozgalom, New Age
  "Olyanná lettetek, mint a világ. Mindenféle világi szervezetet utánozva alapítványokat, mozgalmakat hoztok létre, és akik az újszövetségi gyülekezeti modellt hirdetik, azokat elnyomjátok, minden rosszat - tévedéseket és a Sátán által kreált hazugságokat - terjesztetek róluk, és még ráadásul megszégyenítve eltiporjátok őket."

 2. Kant prekritikai fordulata

  Kant prekritikai fordulata / Horváth Zoltán
  Újkori filozófiák, Metafizika, Filozófusok
  filozófus, filozófia, metafizika, filozófiatörténet, Kant, Immanuel (1724-1804), 18. sz.
  "Az egyszerű emberben is meglévő erkölcsiséget és az abból fakadó vallásosságot jelöli meg Kant olyan értékekként, amelyek »megelőzik« azt, amit majdan kritikának nevez. Megelőzik, amennyiben a megújítandó metafizika feladata az lesz, hogy az ész határainak megvonásával a »bölcs együgyűség« »kísérője« és védelmezője legyen."

 3. I. Rákóczy György és a porta

  I. Rákóczy György és a porta : Levelek és okiratok / szerkesztő Beke Antal, Barabás Samu
  Magyar külpolitika, Politikatörténet, Magyar történelem 1527-1790, Levéltári kutatás, Nemzetközi konfliktusok
  magyar történelem, külpolitika, diplomáciatörténet, harmincéves háború, levelezés, történelmi forrás, Rákóczi György (Erdély: fejedelem), I. (1593-1648), Erdély, Oszmán-török Birodalom, 17. sz.
  "Az gallus agens bizony csak szóval tart, semmit nem effectuál; most ujobban kezeseket kiván az igéretről, noha mi még azelőtt levelet adtunk volt neki, kihez képest nekünk is immár az utolsó orvassághoz kelletik nyulnunk és magunknak kelletik ajálnunk az dolgot, úgy azért, hogy ha lehet magát is ki ne hagyjuk az dologból."

 4. Csetneki magyar csipke

  Csetneki magyar csipke : [Második füzet]
  Tárgyi népművészet, Tárgyi néprajz, Szabás-varrás, kézimunka, Iparművészet, divattervezés
  csipke, csipkekészítés, népi textilművészet, népi díszítőművészet, népművészet, kézműipar, Csetnek, Gömör és Kishont vármegye, századforduló, 20. sz.
  "Vagyunk egynéhányan, akit az a könyvecske más szempontból is érdekel. Ez az első ilyenfajta tisztán magyar könyv. Azt mondom, tisztán magyar könyv. Igen, mert akármilyen hihetetlenül hangzik is ez: ilyen nekünk nincs. Nagy divatlapjaink átveszik a külföldi lapok clichéit, mert az olcsó."

 5. Csetneki magyar csipke [1. füzet]

  Csetneki magyar csipke [1. füzet]
  Tárgyi népművészet, Tárgyi néprajz, Szabás-varrás, kézimunka, Iparművészet, divattervezés
  csipke, csipkekészítés, népi textilművészet, népi díszítőművészet, népművészet, kézműipar, Csetnek, Gömör és Kishont vármegye, századforduló, 20. sz.
  "Elhatároztuk tehát 1905. év nyarán, hogy ezen háziipar egy - az irlandi guipure technikájával - tehát horgolással készülő csipke legyen. De ha át is vettük ezen - most a divattól is kedvelt csipke készités módját, mindjárt első perctől arra törekedtünk, hogy a mi készitményünk... mégis valami uj és különleges legyen."

 6. A pozsonyi hídfő

  A pozsonyi hídfő : A Magyar-Csehszlovák Határrendező Bizottság tárgyalásai, 1947-1949 / Hollósi Gábor
  Magyar történelem 1946-1989, Európai országok történelme, Nemzetközi politika, szervezetek, Kisebbségek, Politikatörténet
  határkérdés, nemzetközi egyezmény, külpolitika, határon túli magyarság, magyar történelem, Magyarország, Csehszlovákia, 1945 utáni időszak
  "Az 1947. február 10-én, Párizsban aláírt békeszerződéssel Magyarország területe tovább csökkent, a trianoni határokhoz képest három, Pozsonyhoz közeli településsel lett kisebb. Horvátjárfalu, Oroszvár, Dunacsún, Rajka és Bezenye szerepelt a tervezetben, végül azonban... Csehszlovákia csak az első három községet kapta meg."

 7. Testis historicum

  Testis historicum : Adalékok egy kor megértéséhez, 1944-2015 / Rezsőházy Rudolf
  Magyar történelem 1946-1989, Európai országok történelme, Kortárs magyar irodalom, Politikatörténet
  történész, történelem, magyar irodalom, Magyarország, 20. sz.
  "Naplóm tanúsága szerint 1946 márciusában kezdődnek a Kisgazdapárt jobbszárnya elleni támadások. Március 7-én nagy fölvonulást rendeznek a »reakció« ellen. Ebben a kommunisták, a szociáldemokraták, a parasztpárt és a szakszervezetek vesznek részt. Csak később veszem észre, hogy ez a híres »szalámitaktika« kezdete..."

E-posta: info@mek.oszk.hu • Telefon: (36)-1-224-3741 • Fax: 1-202-0804
Postacím: Magyar Elektronikus Könyvtárért Egyesület, Országos Széchényi Könyvtár, 1827 Budapest, Budavári Palota F. épület