A MAGYAR ELEKTRONIKUS KÖNYVTÁRÉRT
   EGYESÜLET HONLAPJA

Új könyvek a MEK-ben

Magyar Elektronikus Könyvtár
 1. Libri liturgici manuscripti bibliothecarum Hungariae

  Libri liturgici manuscripti bibliothecarum Hungariae / Radó Polikárp
  Szakbibliográfiák, Könyv- és írástörténet
  misekönyv, kéziratos könyv, régi kézirat, kódex, témabibliográfia, szakbibliográfia, lelőhelyjegyzék
  "1. Sacramentarium Gelasianum (Fragmentarium) Italiae Septentrionalis (S. VIII). (Mus. Nat. C. l. M. ae. 441.) - Mmembranaceum - ff 4 - ultima pars tertia saeculi VIII. - scriptura uncialis unica columna - excisum e tegumento libri cuiusdam - litterae initiales 33 rubro, fulvo, fusco, viridi et aureo colore depictae."

 2. A Kárász uraság kocája és más elbeszélések

  A Kárász uraság kocája és más elbeszélések / Móricz Pál
  Klasszikus magyar irodalom
  magyar irodalom, 19-20. sz.
  "A horgosi uradalom bővelkedett mocsárban, lápföldben és Kárász ur az olvasatlan számú kondáiból a nagy kocát, a lógósfülü nagy kocát szerette legjobban. Ángliusfajta volt ez a nagy koca. Grassalkovieh herceg ajándéka volt. Ez a koca mindig kilenc malacot vetett."

 3. A műfordítás elvi kérdései megújhodáskori irodalmunkban

  A műfordítás elvi kérdései megújhodáskori irodalmunkban / Zsigmond Ferenc
  Műfordítás, Irodalomelmélet, Magyar irodalom története, Világirodalom története
  műfordítás, irodalmi hatás, magyar irodalom története, európai irodalom története, felvilágosodás, 18-19. sz.
  "A fordítói munka nagy jelentősége hamarosan behatol íróink tudatába, s a fordítói tevékenység fogalma mintegy önnön dialektikájának parancsára azonnal kitermeli magából az egymás ellentétévé sarkított két végletet: a fordító vajjon másol-e vagy társszerző?"

 4. Jelentés a mélyből

  Jelentés a mélyből : Válogatott írások / Horváth Sándor
  Kortárs magyar irodalom, Határontúli magyar irodalom, Szociográfia
  magyar irodalom, kárpátaljai magyar irodalom, szociográfia, Kárpátalja, Ukrajna, 20-21. sz.
  "Első beszélgető partnerem ötvennégy éves asszony. 150 cm magas, vékony negyven-negyvenöt kiló, ha lehet. Egy 10 négyzetméteres szobában lakik; ágy, szekrény, tűzhely, tükör és néhány szék. Az egyik sarokban nagy földkupac és háztartási szemét. A falakon színészek újságokból kivágott képei. Fojtogató a bűz."

 5. Magyarország geológiája

  Magyarország geológiája / Fülöp József ; illusztrátor Németh Lászlóné, Tóth Józsefné
  Geológia, földtörténet, Őslénytan
  paleozoikum, szilur, devon, karbonkor, perm, földtani formáció, sztratigráfia, szerkezeti földtan, földtani képződmény, geológia, Magyarország
  "A Balaton környék paleozóos képződményeinek részletes tanulmányozására a századfordulót megelőző és azt követő évtizedben - a Balaton és környékének tudományos tanulmányozására - Lóczy Lajos vezetésével került sor (1913). Az elterjedés, a település és a földtani kifejlődés pontos és érzékletes leírása ma is élvezetes olvasmány."

 6. Az Alföld talajvíztérképe

  Az Alföld talajvíztérképe : Magyarázó a talajvíztükör felszínalatti mélységének 1:200.000-es méretű térképéhez / Rónai András
  Hidrogeológia, Vízügy általában, Szakmai térképek
  vízföldtani térkép, földtudományi térkép, talajvíz, felszín alatti víz, vízkészlet, vízállás, hidrogeológia, Alföld
  "A talajvízszíntre vonatkozólag Magyarországon a nagy folyószabályozások kora óta, tehát több mint egy évszázada gyűjtenek adatokat. Az országos szintezések során, az Alföld és a Tisza vízvidékének felmérése alkalmából több helyen végeztek talajvíz megfigyelést."

 7. A katonai logisztika szakfolyóiratainak áttekintése és fejlődési lehetőségei

  A katonai logisztika szakfolyóiratainak áttekintése és fejlődési lehetőségei / Druzsin József
  Hadtudomány általában, Sajtó- és médiatörténet, Elektronikus szöveg és könyvtár, Információs rendszerek, Elektronikus publikáció
  szakfolyóirat, katonai logisztika, hadtudomány, tudományos munka, dokumentáció, dokumentalisztika, sajtótörténet, Magyarország, 2010-es évek, 18-21. sz.
  "A hadtudomány területén nem áll rendelkezésre szakterületi alapú, Impaktfaktoros, illetve SJR mutatókat (SCImago SJR index) generálni képes Q1 - Q4 besorolási rendben működő szakfolyóirat. Továbbra is a hivatkozás-számhoz nem kötődő A-B-C-D besorolási kategóriák kerülnek alkalmazásra."

E-posta: info@mek.oszk.hu • Telefon: (36)-1-224-3741 • Fax: 1-202-0804
Postacím: Magyar Elektronikus Könyvtárért Egyesület, Országos Széchényi Könyvtár, 1827 Budapest, Budavári Palota F. épület