A MAGYAR ELEKTRONIKUS KÖNYVTÁRÉRT
   EGYESÜLET HONLAPJA

Új könyvek a MEK-ben

Magyar Elektronikus Könyvtár
 1. Onomastica Uralica 11.

  Onomastica Uralica 11. / szerkesztő Richard Coates, Reszegi Katalin
  Szófajtan, lexikológia, Nyelvtörténet, Népnyelv, nyelvjárások, Pszicholingvisztika
  névtan, szótan, nyelvjárás, nyelvtörténet, névadás, magyar nyelv, francia nyelv, albán nyelv, lengyel nyelv, angol nyelv, spanyol nyelv, lett nyelv, finn nyelv, cseh nyelv, afrikai nyelvek
  "It is of a great importance that the term shift is most frequently used in the names of smaller objects, i.e. microtoponyms. Less significance of microobjects for man is obvious. Besides, they are unstable for they can suddenly disappear and emerge again, sometimes in different aspects. It also influences names."

 2. A Király ítélt...

  A Király ítélt... : Színmű két részben / Mihályi Antal
  Kortárs magyar irodalom
  magyar irodalom, 21. sz.
  "LÁSZLÓ: Lehetségesnek tartod, hogy király urunk ítélete nem igazságos?
  BÖJTE: Siheder korom óta szolgálom Károly királyt. Soha nem jutna eszembe bírálni uralkodóm tetteit. De a király is ember és ő is tévedhetett Feliciánt kísérő fia bűnösségének megítélésében."

 3. A Csocsó bácsi-féle összeesküvés

  A Csocsó bácsi-féle összeesküvés : Apor Viktor tartalékos honvéd főhadnagy és társai hatalomátvételi terve, 1923 / Kántás Balázs
  Egyéb bűncselekmények, Egyéb fegyveres testületek, Politikatörténet, Magyar történelem 1919-1945
  összeesküvés, politikai bűncselekmény, szélsőjobboldali irányzat, félkatonai szervezet, ügyészségi végzés, nyomozás, történelmi forrás, Magyarország, Horthy-korszak, 1920-as évek
  "Ami a Csocsó bácsi-féle összeesküvést illeti, Apor patrónusai valóban elérték, hogy a kétes tevékenységeket űző, paramilitáris vezetői szerepben tetszelgő tartalékos főhadnagynak államellenes bűncselekményekért ne kelljen vezekelnie, törvénytelen tevékenységei azonban itt nem értek véget."

 4. Az alátelepitésről, mint a fanem megváltoztatásnak és a talajjavitásnak egyik módjáról

  Az alátelepitésről, mint a fanem megváltoztatásnak és a talajjavitásnak egyik módjáról / Tomcsányi Gyula
  Erdészet, vadászat, halászat
  erdősítés, fásítás, csemetetermesztés, növénytelepítés, talajjavítás, erdészet
  "Ha azonban az oly területeket, a melyeket egyik vagy másik okból tarrá vágni nem lehet, részben vagy egészben nem ugyanazzal a fanemmel szándékozunk felujitani, a mely az erdőt jelenleg képezi, hanem valamely más, czéljainknak megfelelőbbel, ez esetben a kihasználásra szánt erdőt a tarolást megelőzőleg kell mesterségesen felujitanunk..."

 5. Az utolsó kurucz

  Az utolsó kurucz : Krónikás történetek II. Rákóczi Ferenc korából az ifjúság számára / Tóth Sándor ; illusztrátor Pataky László
  Gyermek- és ifjúsági irodalom, Klasszikus magyar irodalom
  magyar irodalom, ifjúsági irodalom, Rákóczi-szabadságharc, 21. sz.
  "Bottyán fiairól, a hősökről szól krónikám. A minő az apó szive, olyanok ők; káprázatos fényvillanás inkább, mint történet az életök; feltűnnek s elenyésznek, de a letarolt föld, melyen áthaladtak, uj világnak, a szabadság honának rejti titkait."

 6. Egzisztencia a háborúban

  Egzisztencia a háborúban / Juhász Anikó
  Világirodalom története, Stilisztika, irodalomesztétika, Műelemzés
  író, német irodalom története, irodalmi motívum, háború, irodalomesztétika, Jünger, Ernst (1895-1998), Németország, 20. sz.
  "Az Acélzivatarban Ernst Jünger máig leghíresebbnek számító műve.... A frontregény hatása átfogta az egész múlt századot... S még most is, a XXI. század elején is olyan irodalmi, ugyanakkor történeti, katonatudományi forrásanyagot is hordozó műnek számít, amely szervesen hozzátartozik az első világháborúról megalkotott képhez..."

 7. A Cet könyve

  A Cet könyve / Erdélyi Z. János
  Kortárs magyar irodalom
  magyar irodalom, 21. sz.
  "S elült a szél. Ő fuldokolva, kábán
  kapálózott, míg szájam nagyra tátván,
  sok más kacattal, mi elém került,
  benyeltem és gyomromban elmerült."

E-posta: info@mek.oszk.hu • Telefon: (36)-1-224-3741 • Fax: 1-202-0804
Postacím: Magyar Elektronikus Könyvtárért Egyesület, Országos Széchényi Könyvtár, 1827 Budapest, Budavári Palota F. épület