A MAGYAR ELEKTRONIKUS KÖNYVTÁRÉRT
   EGYESÜLET HONLAPJA

Új könyvek a MEK-ben

Magyar Elektronikus Könyvtár
 1. A HUNSTEP2 és Entry Point Szolgáltatások Üzletszabályzata

  A HUNSTEP2 és Entry Point Szolgáltatások Üzletszabályzata
  Pénzügy, bankügy, Egyéb szolgáltatások
  pénzforgalom, átutalás, nemzeti bank, üzleti szolgáltatás, szabályzat, Magyar Nemzeti Bank, Magyarország, Európai Unió
  "Az MNB a Résztvevők számára euró számlát vezet az általános számlavezetési feltételek szerint. A fizetési megbízások fedezetének euró számlákon történő terhelése és jóváírása az MNB számlavezető rendszerében történik, az elszámolásforgalmi ügyletet a GIRO Rt végzi."

 2. Moartea şi experienţa muririi

  Moartea şi experienţa muririi : In(tro)specţie metafizică şi filosofico-aplicativă / Király István
  Modern filozófiák, Metafizika, Ismeretelmélet, tudománytan
  halál, halálhoz való viszony, fenomenológia, metafizika, filozófia, alkalmazott tudomány
  "Facticitatea (metafizică) a morţii nu înseamnă însă nici faptul că moartea nu ar avea sens şi semnificaţie hermeneutică, dar nici faptul că, sub pretextul acestui înţeles hermeneutic, ne-am putea debarasa de facticitatea ei. Altminteri, cădem în derizoriu, în arbitrar şi în «convenabil»."

 3. A középiskolás fiatalok és a könyv

  A középiskolás fiatalok és a könyv : Felmérés három középiskolában és egy közművelődési könyvtárban / Gereben Ferenc
  Olvasáskutatás és -történet, Könyvtárhasználat, Művelődésszociológia, Gyermekek, ifjúság
  könyv, olvasáskutatás, olvasásszociológia, ifjúság, könyvtárhasználat, szociológiai vizsgálat, Magyarország, 1960-as évek
  "Mintasokaságunk könyvvel-olvasással való kapcsolatának legfőbb meghatározóját a középiskola végzésének, illetve elvégzésének tényében kell keresnünk, és a középiskola befejezése után lejátszódó változások pozitiv, illetve negativ volta lényegében a középiskolás évek alapozó munkája során dől el."

 4. A felnőtt népesség olvasási és olvasmánybeszerzési szokásai

  A felnőtt népesség olvasási és olvasmánybeszerzési szokásai : Egy reprezentatív országos vizsgálat eredményei / Gereben Ferenc
  Olvasáskutatás és -történet, Könyvtárhasználat, Művelődésszociológia
  olvasás, olvasáskutatás, olvasásszociológia, könyvtárhasználat, Magyarország, 1960-as évek, 1970-es évek, 1980-as évek
  "Az 1978-as KMK-MKKE felmérés során ugyanazokat tekintettük könyvolvasónak és rendszeres olvasónak, mint az 1964-es KTTK-vizsgálat;... az 1964-es felmérés 20 éven felüli megkérdezettjeinek olvasói arányszámait vetjük egybe az 1978-as kutatás ugyancsak 20 éven felüliekre vonatkozó adataival."

 5. Az egységes euro pénzforgalmi térség, SEPA (Single Euro Payments Area)

  Az egységes euro pénzforgalmi térség, SEPA (Single Euro Payments Area) / Dávid Sándor
  Pénzügy, bankügy
  valutaunió, euró, pénzforgalom, bankügy, Európai Unió
  "Összefoglalva tehát a SEPA-vízió és -projekt lényege, illetve célja az euro pénzforgalmi szolgáltatások piacainak egyesítése és egységesítése, intenzív versenyhelyzet kialakítása a szolgáltatók között, ahol nincs különbség a határokon belüli és a határokon átnyúló eurofizetések között az EU területén."

 6. A keszthelyi Helikon-Könyvtár balatoni gyűjteménye

  A keszthelyi Helikon-Könyvtár balatoni gyűjteménye
  Könyvtártörténet, Helytörténet, helyismeret, Szakbibliográfiák, Katalógusok
  különgyűjtemény, szakkönyvtár, múzeumi könyvtár, könyvtári katalógus, szakbibliográfia, helyismereti bibliográfia, Országos Széchényi Könyvtár (Budapest). Helikon Könyvtár (Keszthely), Keszthely, Balaton
  "ÁMOSSY Zoltán - LENKEI V[ilmos] Dani - SCHULHOF Vilmos: A magyar Szent Korona országainak Balneológiai Egyesületébe tartozó fürdők és források képes ismertetése. - 1913-1914. Bp. 1913-[1914], Orsz. Baln. Egy., Pátria. 2 db. - 23 cm. - Borítékcím: Magyarországi fürdők és források képes ismertetése."

 7. Katalógus a Szegedi Műbarátok Köre 1917. évi pünkösdi kiállításához

  Katalógus a Szegedi Műbarátok Köre 1917. évi pünkösdi kiállításához / szerkesztő Lugosi Döme
  Képzőművészet általában, Művészettörténet, Katalógusok
  képzőművészeti kiállítás, festészet, szobrászat, műgyűjtés, Back Bernát (1871-1953), Szeged, századforduló, első világháború
  "A műgyüjtés, az amatőrség alatt egyeseknek a műtárgyak összeszedésére s megőrizésére irányuló és saját kedvtelést szolgáló, szakismereten alapuló rendszeres tevékenységét értjük. Érdeklődése leginkább a képzőművészeti, műipari, néprajzi tárgyak, régiségek, történelmi ereklyék, könyvek s kéziratok összegyüjtésére irányul."

E-posta: info@mek.oszk.hu • Telefon: (36)-1-224-3741 • Fax: 1-202-0804
Postacím: Magyar Elektronikus Könyvtárért Egyesület, Országos Széchényi Könyvtár, 1827 Budapest, Budavári Palota F. épület