A MAGYAR ELEKTRONIKUS KÖNYVTÁRÉRT
   EGYESÜLET HONLAPJA

Új könyvek a MEK-ben

Magyar Elektronikus Könyvtár
 1. Karácsonyi pillanatok

  Karácsonyi pillanatok : Kortárs írók, költők antológiája, 2021 / szerkesztő Baranyai Attila
  Kortárs magyar irodalom
  magyar irodalom, 21. sz.
  "Ablaküvegen jégvirág-kotta,
  dúdolgatom az ismert dallamot.
  Varázsidőben jégcsap csilingel,
  karácsonyt hoznak fehér angyalok."

 2. Utasitás az erdei kihágási biróságok által használandó érték- és árszabályzatok kidolgozásánál követendő eljárásról

  Utasitás az erdei kihágási biróságok által használandó érték- és árszabályzatok kidolgozásánál követendő eljárásról / Kemény Gábor
  Erdészet, vadászat, halászat, Gazdasági jog
  erdészet, erdő, kihágás, pénzbüntetés, földművelésügyi minisztérium, Magyarország, 19. sz.
  "Az 1879. évi XXXI. törvényczikk 85. §-a értelmében erdei kihágások birói tárgyalásánál az eltulajdonitott dolog értéke, a kártéritési összeg és a hajtópénz előre megállapitott állandó érték- és árszabályzatok alapján szabandó meg."

 3. A satyrdráma

  A satyrdráma : Tanári székfoglaló / Szabó András
  Világirodalom története, Műfajelmélet, Színházművészet
  szatírdráma, műfajtörténet, ókori görög irodalom története, színielőadás
  "A satyrdráma tárgyára nézve sok tekintetben egyezik a tragoediával. Tárgyát ez is, mint amaz, meríti hős mondákból is, csakhogy míg a tragoedia ezekből a megrázó, néha megalázó és fölemelő momentumokat öleli föl..., addig a satyrdráma tisztán mulattató czéljához képest a vidámabb, nevetséges situatiókat állítja elénk."

 4. Attila

  Attila : Történeti kor- és jellemrajz / Amédée Thierry ; fordító Szabó Károly
  Európai országok történelme, Magyar történelem 1526 előtt
  hunok, uralkodó, történelem, Attila (Hun Birodalom: király) (406?-453), Hun Birodalom, 5. sz.
  "E név: Attila az emberiség emlékezetében Nagy Sándor és Caesar neve mellett vívott magának helyet; ezek hiröket a csodálatnak köszönhetik, ő a rémületnek; legyen azonban bármellyik érzelem, csodálat vagy rémület, melly egy férfiúnak halhatatlanságot ad, bizonyosak lehetünk, csak lángészre vonatkozik."

 5. A magyar művészet jövője

  A magyar művészet jövője : Száznál több képpel / Lázár Béla
  Képzőművészet általában, Muzeológia, műemlékvédelem, Közművelődés, népművelés, Kormányzat, parlament
  képzőművészet, építőművészet, nemzeti kultúra, művészetpolitika, művészeti élet, kulturális politika, cselekvési program, Magyarország, 1910-es évek
  "Az áradó érzés heve, a magyar művészet alap-sajátossága, itt erősen érvényesül. Nem lehet nekünk az individuális építés elvétől eltávolodnunk, csak azt kell elösmernünk, hogy mindezt a sok egyéni hangot egy alapérzés - a magyar lélek hangja - kösse össze."

 6. A bükk-tüzifa tartósságának és kelendőségének kérdéséhez

  A bükk-tüzifa tartósságának és kelendőségének kérdéséhez / Kaán Károly
  Fa- és bútoripar, Erdészet, vadászat, halászat
  bükk, tűzifa, fa, fakitermelés, faanyag, korhadás, gazdasági veszteség, erdészet, erdő
  "A faanyagok tartósságának kulcsa tehát a szárazföldi szállitóeszközök helyes berendezésében, az okszerüen feltárt erdők gazdaságának olyan rendszerében rejlik, mely a fahasználat, de egyáltalán a kezelés minden ágának könnyed lebonyolitását teszi lehetővé, s egyben módot nyujt az erdőgazdaság belterjesebbé tételéhez..."

 7. Az Aradi és Csanádi Egyesült Vasutak erdőbirtokának rövid ismertetése

  Az Aradi és Csanádi Egyesült Vasutak erdőbirtokának rövid ismertetése : Az Országos Erdészeti Egyesületnek 1902. évi közgyűlése alkalmából / Ajtay Sándor
  Erdészet, vadászat, halászat, Vasút, Civil szervezetek
  erdészet, erdőbirtokosság, egyesület, szakmai szervezet, vasút, Aradi és Csanádi Egyesült Vasutak, Arad vármegye, Csanád vármegye, Magyarország, 20. sz.
  "Faragott gerendák, pallók, talpfák, telephon- és táviró-rudak stb. állandó szükségletet képeznek. Müfán kivül közönséges tüzifára is nagy a szükséglet, a mennyiben nemcsak az állomások és más, a vasut tulajdonát képező épületek, hanem a vasuti forgalomban levő mozdonyok is fával füttetnek."

E-posta: info@mek.oszk.hu • Telefon: (36)-1-224-3741 • Fax: 1-202-0804
Postacím: Magyar Elektronikus Könyvtárért Egyesület, Országos Széchényi Könyvtár, 1827 Budapest, Budavári Palota F. épület