A MAGYAR ELEKTRONIKUS KÖNYVTÁRÉRT
   EGYESÜLET HONLAPJA

 

BESZÁMOLÓ
a 2009. évi ISZT támogatás felhasználásáról


Budapest, 2010. április 20.

 

Az alábbi dokumentum a MEK Egyesület 2009. évben az ISZT Internet Szolgáltatók Hálózati Koordinációs Központjától tartalmi szolgáltatásai fejlesztésére kapott támogatás felhasználását tartalmazza. A kapott támogatást a 2009. évi javaslataink alapján használtuk fel.


1. Kézikönyvek, szakkönyvek; A 2009. évi támogatásból ismét sikerült néhány fontos kézikönyvet digitalizáltatni, főként a Hungarológiai Alapkönyvtár listája nyomán.

  • Zemplén Jolán, M.: A magyarországi fizika története 1711-ig valamint
  • Hóman Bálint: Hóman Bálint munkái-t.

Tavaly ünnepeltük Kőrösi Csoma Sándor születésének 225. évfordulóját, amelynek alkalmából digitalizáltak a Kőrösit őt méltató, ismertető Duka Tivadar művét:

  • Duka Tivadar: Life and works of Alexander Csoma de Körös

A tervbe vett Kőrösi művet megtaláltuk egy amerikai archívumban – archive.org – ezért már szükségtelen volt digitalizálni, azonban átvettük a MEK állományába

  • Kőrösi Csoma Sándor: Essay towards a dictionary, Tibetan and English

A Magyar Földrajzi Társaság Könyvtára sorozatban 63 mű jelent meg 1902-től 1943-ig. A sorozat szerzői között nemzetközi hírű magyar tudósok és külföldi szerzők egyaránt megtalálhatóak voltak. Az év során digitalizáltuk a sorozat már nem jogvédett kiadványait.

Digitalizáltuk továbbá a nemrég elhunyt Köpeczi Béla professzor néhány fontosabb művelődéstörténeti művét

Szépirodalmi művek digitalizálása

A szakirodalmi anyagokon kívül folytattuk a klasszikus magyar és világirodalom digitalizálását olyan szerzők műveivel mint pl. Apáczai Csere János, Cholnoky Viktor, Faludi Ferenc, Karinthy Frigyes, Kemény Zsigmond, Verseghy Ferenc.


2. Digitalizált Képarchívum fejlesztése;
https://keptar.oszk.hu

Tovább gyarapítottuk az ISZT támogatással elindított Digitális Képarchívumunkat. Továbbfejlesztjük az adatbázist:

  • Összetett keresőt fejlesztettünk ki a hatékony visszakeresésre,
  • Önálló gyűjteményi oldalt dolgoztunk ki egy-egy gyűjtemény különálló kezelésére, böngészésére, keresésére,
  • Közös keresőt alakítottunk ki a Magyar Digitális Képkönyvtárral,
  • Felhasználói statisztikát indítottunk el.

A tavaly tavaszi állományt a tervezett 2000-es gyarapodáshoz képest több mint 3000 képpel bővítettük, jelenleg több mint 10500 dokumentumot tartalmaz.


3. Hírlapok digitalizálása

Folytatjuk a 19. századi sajtótörténeti szempontból fontos hírlapjaink, folyóirataink digitalizálását. Előzetes terveink alapján két természettudományos folyóiratot digitalizáltunk:

  • Kócsag : madártani és madárvédelmi évnegyedes képes folyóirat : a Magyar Ornithologusok Szövetségének és a Tiszántúli Madárvédelmi Egyesületnek hivatalos közlönye / fel.szerk. Szalóki Navratil Dezső. (1928-1943) valamint
  • A természet : állattani és vadászati folyóirat (1897-1944)

Digitalizáltuk továbbá a Magyar Iparművészet további tíz évfolyamát (1909-1919), ezek feldolgozása folyamatban van.

A tervbe vett, Herman Ottó által szerkesztett folyóiratot, az Aquila-t végül nem digitalizáltuk. Egy amerikai egyetemi könyvtárakból álló projekt (Biodiversity Heritage Library) keretében ezt már digitalizálták. Egy együttműködés keretében ezt az anyagot átvettük az EPA adatbázisába: https://epa.oszk.hu/01600/01603


4. Hangoskönyvek

2009-ben is bővítettük a hangoskönyveink állományát. Az MVGYOSZ mellett egy miskolci hangstúdióval, helyi színészek segítségével készíttettünk újabb hangoskönyveket. Elsősorban a középiskolákban kötelező irodalomként előírt magyar és világirodalmi művekből készítünk hallgatható műveket.

***

A MEK forgalma tovább nőtt a tavalyihoz képest. Így a napi forgalom a központi és az NIIF tükörszerverünk forgalmát összesítve 60-70.000 fő. A napi forgalmat bővíti továbbá a határon túli tükörszervereink. Az NIIF támogatásával 2009. októberében egy újabb tükörszervert telepítettünk, Kárpátaljai Magyar Főiskolára.

A fentieket összefoglalva: az ISZT támogatással az elmúlt időszakban is folytattuk közhasznú tartalomfejlesztéseinket. A könyvek mellett jelentősen gyarapítottuk a digitalizált folyóirat állományunkat, valamint a digitális képarchívumunkat. Igyekszünk kielégíteni a hangoskönyvekkel szemben jelentkező növekvő igényt is, bízunk benne, hogy a megfelelő kapcsolatot kialakítva ezt az állományt jövőben tovább tudjuk bővíteni. A szöveges tartalmak mellett legalább olyan jelentőséggel, használati tartalommal bírnak a képi dokumentumok. Digitális Képarchívum adatbázisunk gyarapításával ezt az igényt elégítjük ki.

Moldován István
MEK Egyesület
ügyvezető elnök

 


 

Függelék:

Szakkönyvek, kézikönyvek

Ferenczi Zoltán: A kolozsvári nyomdászat története
https://mek.oszk.hu/07800/07852

Zemplén Jolán, M.: A magyarországi fizika története 1711-ig
https://mek.oszk.hu/07200/07228

Hóman Bálint: Hóman Bálint munkái
https://mek.oszk.hu/07100/07139

Duka Tivadar: Life and works of Alexander Csoma de Körös
https://mek.oszk.hu/07000/07014

A Magyar Földrajzi Társaság Könyvtára

Almásy László: Az ismeretlen Szahara
https://mek.oszk.hu/07600/07650

Almásy László: Autóval Szudánba
https://mek.oszk.hu/07500/07530

Cholnoky Jenő: A sivatag
https://mek.oszk.hu/07500/07532

Fehér Géza: Kanitz Fülöp Félix "a Balkán Kolumbusa" élete és munkássága
https://mek.oszk.hu/07600/07649

Festetics Rudolf: Emberevők között : Nyolc évi csendes-óceáni hajózás a “Tolna” yachton
https://mek.oszk.hu/07300/07397

Forbáth László: A megújhodott Mongolia
https://mek.oszk.hu/07500/07529

Gubányi Károly: Ausztrália
https://mek.oszk.hu/07300/07396

Gubányi Károly: Öt év Mandzsuországban
https://mek.oszk.hu/07400/07454

Stein Aurél: Homokba temetett városok : Régészeti és földrajzi utazás Indiából Kelet-Turkesztánba 1900-1901-ben
https://mek.oszk.hu/07300/07398

Stein Aurél: Nagy Sándor nyomában Indiába
https://mek.oszk.hu/07500/07533

Köpeczi Béla művei

Köpeczi Béla: Egy cselszövő diplomata, Klement János Mihály 1689-1720
https://mek.oszk.hu/06600/06679

Köpeczi Béla: Eszme, történelem, irodalom
https://mek.oszk.hu/07000/07045

Köpeczi Béla: Függetlenség és haladás : Politikai gondolkodás a régi magyar függetlenségi harcok századaiban
https://mek.oszk.hu/07000/07049

Köpeczi Béla: A magyar kultúra harminc éve 1945-1975
https://mek.oszk.hu/07000/07044

Szépirodalom:

Apáczai Csere János: Apáczai Csere János válogatott pedagógiai művei
https://mek.oszk.hu/07300/07334

Egy aradi fogoly levelezése menyasszonyával, 1850-1856 : Korrajz 2 kötetben saját leveleik után
https://mek.oszk.hu/07500/07568

Bársony István: Súgok valamit
https://mek.oszk.hu/08000/08077

Barta Sándor: Aranyásók
https://mek.oszk.hu/07100/07141

Barta Sándor: Ki vagy? : Válogatott versek
https://mek.oszk.hu/06900/06988

Barta Sándor: Pánik a városban : Válogatott prózai írások
https://mek.oszk.hu/07600/07675

Beniczkyné Bajza Lenke: Végzetes tévedés
https://mek.oszk.hu/07700/07737

Beöthy László: Goldbach & Comp. fűszerkereskedése "A kék macskához"
https://mek.oszk.hu/07600/07661

Beöthy Zsolt: Beöthy Zsolt munkái : Irodalmi tanulmányok
https://mek.oszk.hu/07500/07516

Brontë, Charlotte: Villette ; Henry Hastings kapitány
https://mek.oszk.hu/06600/06646

Bródy Sándor: Bródy Sándor legszebb írásai
https://mek.oszk.hu/07400/07457

Bródy Sándor: Don Quixote kisasszony
https://mek.oszk.hu/07400/07450

Bródy Sándor: Egy rossz asszony természetrajza : Erkölcsrajz
https://mek.oszk.hu/07300/07380

Cervantes Saavedra, Miguel de: Példás elbeszélések
https://mek.oszk.hu/06800/06817

Chaucer, Geoffrey: Canterbury mesék
https://mek.oszk.hu/06700/06739

Cholnoky Viktor: Kaleidoszkop
https://mek.oszk.hu/07100/07119

Cseke Gábor: Tornác
https://mek.oszk.hu/08100/08111

Csiky Gergely: Az Atlasz-család
https://mek.oszk.hu/04200/04261

Csiky Gergely: Csiky Gergely válogatott művei
https://mek.oszk.hu/07700/07790

Deák Ferencz-adomák
https://mek.oszk.hu/07100/07115

Degré Alajos: A száműzött leánya
https://mek.oszk.hu/07600/07693

Dóczi Lajos: Carmela ; Kis Murányvár ; Mennyi? ; Fifine bosszúja ; Saeckerhets-Taenstickor ; Egy vegyes házasság ; A gróf szava
https://mek.oszk.hu/07700/07716

Dsida Jenő: Dsida Jenő összegyűjtött versei : Új összegzés
https://mek.oszk.hu/07800/07886

Dugonics András: Etelka Karjelben : Szomorkás történet
https://mek.oszk.hu/08000/08051

Dugonics András: Téténynek ékessége
https://mek.oszk.hu/08000/08005

Dumas, Alexandre: Gróf Monte Cristo : Regény négy kötetben
https://mek.oszk.hu/08100/08150

Elekes Ferenc: Városi veréb : Versek
https://mek.oszk.hu/08000/08002

Eötvös Károly: Aki örökké bujdosott
https://mek.oszk.hu/08000/08078

Eredeti népmesék
https://mek.oszk.hu/08100/08132

Faludi Ferenc: Téli éjszakák : Válogatás Faludi Ferenc prózai műveiből
https://mek.oszk.hu/07500/07553

Fáy András: Jávor orvos és szolgája, Bakator Ambrus : Szeszélyes regény
https://mek.oszk.hu/08100/08163

Gaál József: Szirmay Ilona : Történeti regény
https://mek.oszk.hu/07500/07543

Gárdonyi Géza: Pesti úr
https://mek.oszk.hu/08000/08035

Gárdonyi Géza: Veszödelmek más szóval: nem matska ugrás ide Amerika se
https://mek.oszk.hu/08100/08151

Hevesi Sándor: Amit Shakespeare álmodott
https://mek.oszk.hu/07900/07946

Huszti József: Janus Pannonius
https://mek.oszk.hu/08000/08091

Herczeg Ferenc: Balatoni rege : Regényes vígjáték négy felvonásban
https://mek.oszk.hu/07100/07122

Homérosz : Homer Odysseája
https://mek.oszk.hu/07100/07118

Jókai Mór: Árnyképek
https://mek.oszk.hu/07300/07324

Jókai Mór: Börtön virága
https://mek.oszk.hu/08100/08117

Kafka, Franz: A per
https://mek.oszk.hu/07100/07123

Karinthy Frigyes: Jelbeszéd
https://mek.oszk.hu/06900/06980

Karinthy Frigyes: Hököm-színház
https://mek.oszk.hu/08000/08026

Karinthy Frigyes: Kötéltánc
https://mek.oszk.hu/06900/06983

Kazinczy Ferenc: Versek, műfordítások, széppróza, tanulmányok
https://mek.oszk.hu/07000/07016

Karinthy Frigyes: Nevető Dekameron : Száz humoreszk
https://mek.oszk.hu/08100/08196

Kemény Zsigmond: Élet és irodalom
https://mek.oszk.hu/07500/07554

Kemény Zsigmond: A rajongók
https://mek.oszk.hu/08000/08034

Kemény Zsigmond: Sorsok és vonzások
https://mek.oszk.hu/08100/08141

Kemény Zsigmond: A szív örvényei : Kisregények és elbeszélések
https://mek.oszk.hu/08100/08105

Kosztolányi Dezső: Béla, a buta : Ujabb elbeszélések
https://mek.oszk.hu/07200/07279

Mikszáth Kálmán: Az apró gentry és a nép
https://mek.oszk.hu/08100/08178

Móricz Zsigmond: Arany szoknyák : Történelmi melódiák
https://mek.oszk.hu/07000/07064

Sebők Zsigmond: Szinfoltok
https://mek.oszk.hu/08100/08167

Széchenyi István: Adó és Két garas
https://mek.oszk.hu/08100/08188

Sajóvölgyi eredeti népmesék
https://mek.oszk.hu/07900/07953

Stendhal : A szerelemről ; Napóleon élete
https://mek.oszk.hu/07000/07020

Szini Gyula: Jókai : Egy élet regénye
https://mek.oszk.hu/07000/07060

Toldy István: Anatole
https://mek.oszk.hu/07600/07694

Tolnai Lajos: Az urak
https://mek.oszk.hu/07700/07751

Tolnai Lajos: A báróné ténsasszony
https://mek.oszk.hu/07700/07738

Tompa László: Ne félj! : Összegyűjtött költemények
https://mek.oszk.hu/07600/07685

Tormay Cécile: A régi ház
https://mek.oszk.hu/07200/07264

Kosztolányi Dezső: Béla, a buta : Ujabb elbeszélések
https://mek.oszk.hu/07200/07279

Vadnai Károly: A kis tündér
https://mek.oszk.hu/07700/07703

Váczy János: Tompa Mihály életrajza
https://mek.oszk.hu/06800/06851

Verseghy Ferenc: Gróf Kaczaifalvi László avagy a természetes ember : Egy igen mulatságos tanúságokkal bővelkedő történet
https://mek.oszk.hu/07500/07541


Sajtódigitalizálás

Kócsag (1928-1943) : madártani és madárvédelmi évnegyedes képes folyóirat : a Magyar Ornithologusok Szövetségének és a Tiszántúli Madárvédelmi Egyesületnek hivatalos közlönye
https://epa.oszk.hu/01600/01630

A természet (1897-1944) : állattani és vadászati folyóirat
https://epa.oszk.hu/01600/01649

Magyar Iparművészet (1909-1919) : az Orsz. M. Iparművészeti Muzeum és Iskola és a Magyar Iparművészeti Társulat Közlönye
https://epa.oszk.hu/01000/01059


Hangoskönyvek állományának bővítése

Fazekas Mihály: Lúdas Matyi [Hangoskönyv]
https://mek.oszk.hu/07100/07120

Gárdonyi Géza: Egri csillagok [Hangoskönyv]
https://mek.oszk.hu/07300/07363

Katona József: Bánk bán [Hangoskönyv]
https://mek.oszk.hu/07000/07027

Mikszáth Kálmán: Tót atyafiak [Hangoskönyv]
https://mek.oszk.hu/07600/07625

Nagy László: Versek és versfordítások [Hangoskönyv]
https://mek.oszk.hu/07700/07736

Shakespeare, William: Romeo és Júlia [Hangoskönyv]
https://mek.oszk.hu/07000/07036

E-posta: info@mek.oszk.hu • Telefon: (36)-1-224-3741 • Fax: 1-202-0804
Postacím: Magyar Elektronikus Könyvtárért Egyesület, Országos Széchényi Könyvtár, 1827 Budapest, Budavári Palota F. épület