Vissza a MEK kezdőlapjára Back to the MEK homepage

Az alábbi találati lista szerző és azon belül a főcím szerint rendezve sorolja fel a dokumentumokat (elöl a szerző nélküli művek vannak), de átrendezhető cím, illetve a MEK-be kerülés dátuma szerinti (fordított) sorrendbe is. Ha a keresőprogram nem talál megfelelő dokumentumot, akkor automatikusan megnézi ékezet nélkül, majd szótőre csonkolva is a beírt szavakat. Amennyiben így sincs találat, akkor próbáljon meg kevesebb szót, vagy általánosabb témakört megadni, vagy használja a mek.oszk.hu kezdőlapon balra a téma szerinti böngészés lehetőségét.


Keresőkérdés: Téma="1848/49-es forradalom és szabadságharc" (ékezetesen) A találatok száma: 180
Rendezés: Cím szerint ☐ - Szerző szerint ☑ - Időrendben ☐
1848-1849 emlékei Edelényben és környékén
https://mek.oszk.hu/12300/12317
2014-01-15
1848/49 és ami utána következett...
Válogatott dokumentumok a Kalocsai Érseki Levéltár 1848-1851 közötti anyagából
https://mek.oszk.hu/04600/04628
2007-03-10
Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc egészségügye és honvédorvosai
https://mek.oszk.hu/05100/05112
2007-08-14
1848dik évi magyar országgyülésen alkotott törvényczikkelyek
https://mek.oszk.hu/18500/18553
2018-09-07
Az aradi vértanúk
https://mek.oszk.hu/06100/06162
2008-08-05
Aradi vértanúk albuma
https://mek.oszk.hu/20300/20393
2020-04-23
"Barátja, Kossuth"
Forráskiadvány Kossuth Lajos Hadtörténelmi Levéltárban és Hadtörténeti Múzeumban őrzött irataiból
https://mek.oszk.hu/05000/05065
2007-07-26
Buda és Pest a szabadságharc idején
1848-1849
https://mek.oszk.hu/18200/18231
2018-06-01
A cibakházi híd, 1849
A cibakházi hídért 1849. január-márciusában folytatott harcok katonai irataiból
https://mek.oszk.hu/04900/04974
2007-06-29
Edelény környéki emlékek az 1848-49-es szabadságharcról
https://mek.oszk.hu/14100/14188
2015-06-10
Emléke az 1849-dik mártius 15-kén a' szarvasi honvédelmi egyletben tartott nemzeti ünnepélynek
https://mek.oszk.hu/20500/20588
2020-05-19
"Fényesebb a láncnál a kard"
Elbeszélők 1848-49-ről
https://mek.oszk.hu/02200/02286
2004-12-23
A forradalom költészete
Költemények és közlemények az 1848/49-ki szabadságharc idejéből
https://mek.oszk.hu/18200/18223
2018-05-28
Honvédtiszti koszoru az 1848/9 évből
https://mek.oszk.hu/18500/18508
2018-08-30
Klasszikusok novellái a magyar szabadságharcról [Hangoskönyv]
https://mek.oszk.hu/11400/11424
2013-03-13
Kossuth Lajos azt üzente...
Kossuth Lajos és az 1848/49-es szabadságharc emléke a szlovákiai magyar szájhagyományban
https://mek.oszk.hu/01800/01844
2004-06-03
Kossuth Lajos még a betyárokat is meghódítja
Elbeszélés a szabadságharczból
https://mek.oszk.hu/18400/18489
2018-08-27
Kossuth Lajos táborában
Negyvennyolcas dalok
https://mek.oszk.hu/05300/05333
2007-10-24
Kossuth Lajos üzenetei
https://mek.oszk.hu/04800/04882
2007-06-06
Kossuth levelezése a magyar szabadságharc karvezéreivel, 1848-1849-ben
https://mek.oszk.hu/09200/09274
2011-03-10
A' magyar nemzeti őrseregnek kötelező szabályai
https://mek.oszk.hu/18500/18580
2018-09-14
Nagykanizsa az 1800-as évek első felében
Olvasókönyv diákoknak és egykori diákoknak hajdani kanizsai diákokról
https://mek.oszk.hu/16800/16851
2017-05-09
"A néppel tűzön-vízen át!"
Nemzetőrjelvény
https://mek.oszk.hu/10400/10456
2012-03-08
"A néppel tűzön-vízen át!"
Nemzetőrjelvény
https://mek.oszk.hu/10400/10457
2012-03-08
"A néppel tűzön-vízen át!"
Nemzetőrjelvény
https://mek.oszk.hu/10400/10458
2012-03-08
"A néppel tűzön-vízen át!"
Nemzetőrjelvény
https://mek.oszk.hu/12600/12668
2014-03-28
Okmánytár az 1848-9-ki erdélyi eseményekhez
https://mek.oszk.hu/08100/08135
2010-03-30
Oktató szabályzat a' magyar honvéd és nemzetőri gyaloghad' számára
https://mek.oszk.hu/18900/18978
2019-01-14
La plaque commémorative Klapka à Genève inaugurée le 10 Juillet 1908 par la Hungaria Société des Étudiants Hongrois à Genève
https://mek.oszk.hu/16800/16894
2017-05-17
A riadó
Költemények az 1848-49-iki magyar szabadságharc idejéből
https://mek.oszk.hu/18200/18229
2018-05-31
Sketches in remembrance of the Hungarian struggle for independence and national freedom
In the years 1848, 1849, 1850 & 1851
https://mek.oszk.hu/07000/07023
2009-05-07
Szabadság és halál, 1848-49
Szem- és fültanúk híradásai
https://mek.oszk.hu/21500/21534
2020-12-08
A szabadság lantja
Költemények az 1848-49-ki függetlenségi harc idejéből
https://mek.oszk.hu/18400/18444
2018-07-27
A szabadságharc arany-könyve
Verses krónika az ifjuság számára
https://mek.oszk.hu/18200/18239
2018-06-05
A szabadságharc emlékei Zalában, 1848-1849
https://mek.oszk.hu/08300/08327
2010-05-31
A szabadságharcz emlék-albuma
https://mek.oszk.hu/18200/18240
2018-06-05
A vértanúk sírja
Cikkek és adatok
https://mek.oszk.hu/14600/14645
2015-10-30
Ábrai Károly: 48-tól Világosig
Regény két kötetben az 1848-49-iki szabadságharc idejéből
https://mek.oszk.hu/18400/18411
2018-07-18
Ábrányi Kornél: Graf Julius Andrássy
Ein politisches Lebens- und Charakterbild
https://mek.oszk.hu/17200/17293
2017-09-18
Ábrányi Kornél: Gróf Andrássy Gyula
Politikai élet- és jellemrajz
https://mek.oszk.hu/17200/17292
2017-09-18
Arany János: Népies politikai cikkek, 1848
https://mek.oszk.hu/05000/05039
2007-07-18
Asbóth Lajos: Asbóth Lajos emlékiratai az 1848-iki és 1849-iki magyarországi hadjáratból
https://mek.oszk.hu/16800/16828
2017-05-03
Babucs Zoltán [et al.]: A honfoglalás és az 1848-1849-es magyarországi polgári forradalom és szabadságharc évfordulójára
A Tizenharmadik Magyar Őstörténeti Találkozó és a Hetedik Magyar Történelmi Iskola előadásai és iratai, Tapolca, 1998
https://mek.oszk.hu/06500/06536
2008-12-12
Bagu Balázs: Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc Kárpátalján
https://mek.oszk.hu/11000/11021
2012-09-27
Balás György: Bem József
1794-1850
https://mek.oszk.hu/11900/11926
2013-09-12
Bánffy Jánosné Wesselényi Józefa: Báró Bánffy Jánosné Wesselényi Józéfa bárónő emlékirata 1848-49-i éleményeiről
https://mek.oszk.hu/09300/09328
2011-03-25
Bánlaky József: Magyarország 1848/49. évi függetlenségi harczának katonai története
https://mek.oszk.hu/15400/15492
2016-05-04
Barna Jónás [et al.]: A hazáért és szabadságért
Történetek a kuruc-labanc világból
https://mek.oszk.hu/21200/21272
2020-10-14
Barna Jónás: Rablánczon
A szabadságharc hősregéi
https://mek.oszk.hu/18600/18666
2018-10-10
Bauer Lajos: Bauer őrnagy Bem tábornok főhadsegédének hagyományai 1848 és 1849-ből
https://mek.oszk.hu/09600/09663
2011-07-07
Bernstein Béla: 1848 és a magyar zsidók
https://mek.oszk.hu/06900/06923
2009-04-08
Bettoni-Cazzago, Francesco: Gli Italiani nella guerra d'Ungheria 1848-49
Storia e documenti
https://mek.oszk.hu/18300/18341
2018-06-28
Birányi Ákos: Pesti forradalom
Martius 15-19.
https://mek.oszk.hu/18500/18547
2018-09-06
Brankovics György: A magyar szabadságharcz története
https://mek.oszk.hu/18500/18533
2018-09-04
Bulla György - Zámbelli Lajos: Pöltenberg Ernő és a kápolnai csata
Klapka tbk. czáfolatául
https://mek.oszk.hu/16800/16858
2017-05-17
Chassin, Charles-Louis: Alexandre Petœfi
Le poète de la révolution hongroise
https://mek.oszk.hu/07300/07322
2009-09-03
Czenczy Jenő: Virradatkor
Regény a magyar szabadságharcz idejéből
https://mek.oszk.hu/18200/18228
2018-05-30
Czetz János: Bem erdélyi hadjárata 1848-49-ben
https://mek.oszk.hu/09600/09664
2011-07-08
Czetz János: Emlékezéseim
https://mek.oszk.hu/08500/08509
2010-07-13
Csutak Kálmán: Aradi fogságom alatt irt adatok az 1848/9 évi szabadságharc különösen az Erdély havasai ellen vezetett hadjáratról
https://mek.oszk.hu/12600/12643
2014-03-24
De Puy, Henry Walter: Kossuth and his generals
With a brief history of Hungary; select speeches of Kossuth; etc.
https://mek.oszk.hu/07300/07349
2009-09-10
Demeter Zsófia: A pákozdi győzelem
Dunántúli védelmi hadművelet: 1848. szeptember 29-október 7.
https://mek.oszk.hu/08800/08851
2010-11-11
Egervári Ödön: Az 1849-ik évi magyar hadsereg feloszlásának okai az aradi s temesvári táborozással
https://mek.oszk.hu/18700/18710
2018-10-19
Egyed Ákos: Az erdélyi magyarság történetéből
1790-1914
https://mek.oszk.hu/08700/08747
2010-10-12
Fabó Edit: A hazáért és egymásért
Nemzeti ünnepeink az 1870-es évek végén
https://mek.oszk.hu/23200/23254
2022-08-09
Faragó Miksa: A Kossuth-bankók kora
A szabadságharc pénzügyei
https://mek.oszk.hu/18200/18208
2018-05-25
Farkas Emőd: Az 1848-49-iki szabadságharc anekdota kincse
https://mek.oszk.hu/18700/18745
2018-11-05
Farkas Emőd: Az 1848/49-ki szabadságharcz hősnői
https://mek.oszk.hu/18200/18220
2018-05-28
Fazekas Csaba: Protestantizmus és közélet a 19. századi Bihar vármegyében: Szilágyi Lajos életútja
https://mek.oszk.hu/17700/17774
2018-02-01
Fialovszky Béla: Almási Balogh Pál dr. élet- és jellemrajza
https://mek.oszk.hu/07200/07296
2009-08-18
Fitz József: A magyar nyomdászat, 1848-1849
https://mek.oszk.hu/09500/09585
2011-06-08
Frost, John: A complete history of the Hungarian war, including outline history of Hungary and biographical notices of the most distinguished officers
https://mek.oszk.hu/07000/07018
2009-05-06
Gaál Mózes: Bem hadsegéde
Elbeszélés a szabadságharc idejéből
https://mek.oszk.hu/18700/18704
2018-10-18
Gaál Mózes: Francia háború és a szabadságharc
Történeti elbeszélések a régi időkből
https://mek.oszk.hu/18600/18668
2018-10-11
Gál Sándor: A nemzeti őrsereg oktatási és gyakorlati szabályzata, 1848
https://mek.oszk.hu/09600/09642
2011-06-24
Garay Antal: Párisi és hazai forradalmi emlékeim ; Gyakorlati parancs szavak a 49-ik honvéd zászlóalj számára
1848-1849
https://mek.oszk.hu/18500/18552
2018-09-07
Gáspár Ármin: Teleki Blanka grófnő Golgothája
Történelmi képek a szabadságharcból
https://mek.oszk.hu/21000/21017
2020-12-08
Gáspár Ármin: Teleki Blanka grófnő Golgothája
Történelmi képek a szabadságharcból
https://mek.oszk.hu/22500/22526
2021-11-05
Görgey Artúr: Életem és működésem Magyarországon 1848-ban és 1849-ben
https://mek.oszk.hu/04700/04739
2007-04-13
Görgey Artúr: Gazdátlan levelek
https://mek.oszk.hu/06800/06807
2009-03-09
Görgey Artúr: My life and acts in Hungary in the years 1848 and 1849
https://mek.oszk.hu/18200/18290
2018-06-15
Gracza György: Az 1848-49-iki magyar szabadságharcz története
https://mek.oszk.hu/06900/06972
2009-04-22
Gracza György: Talpra magyar!...
1848-iki szabadságharcunk rövid története a serdültebb ifjúságnak
https://mek.oszk.hu/19200/19215
2019-03-29
Gyalókay Jenő: A besztercei hadosztály harcai 1849 nyarán
https://mek.oszk.hu/16200/16270
2016-11-25
Gyalókay Jenő: Az első orosz megszállás és Erdély felszabadítása
1849. januárius 31 - március 28.
https://mek.oszk.hu/16300/16319
2016-12-08
Gyalókay Jenő: Az erdélyi hadjárat 1849 nyarán
https://mek.oszk.hu/14900/14992
2016-02-04
Gyalókay Jenő: Az erdélyi hadjárat 1849 nyarán
https://mek.oszk.hu/15000/15025
2016-02-10
Hamary Dániel: Komáromi napok 1849-ben, Klapka György honvédtábornok alatt
https://mek.oszk.hu/16800/16899
2017-05-17
Hentaller Lajos: Kossuth és kora
https://mek.oszk.hu/09100/09107
2011-01-27
Hoffmann Arnold: Az 1848-49-iki Vörös-sapkás 9-ik Honvédzászlóalj története
https://mek.oszk.hu/04900/04947
2007-06-22
Horn Ede: Arthur Görgei, Obercommandant der ungarischen Armee
Ein Beitrag zur Geschichte der ungarischen Revolution
https://mek.oszk.hu/18900/18921
2018-12-28
Hornyák Mária: Brunszvik Teréz "szellemi gyermeke": Teleki Blanka (1806-1862)
https://mek.oszk.hu/15800/15827
2016-08-04
Hornyák Mária: De Gérando Ágostné Teleki Emma, 1809-1893
https://mek.oszk.hu/15800/15824
2016-08-02
Imreh Sándor: Emlékek az 1848-49-ik évi szabadságharcz korszakából Erdélyben
https://mek.oszk.hu/18400/18403
2018-07-17
Jakab Elek: Szabadságharczunk történetéhez
Visszaemlékezések 1848-1849-re
https://mek.oszk.hu/08700/08707
2010-09-29
Jókai Mór: 1848
Nagy idők emlékei
https://mek.oszk.hu/18700/18755
2018-11-07
Jókai Mór: Csataképek a magyar szabadságharczból
https://mek.oszk.hu/18300/18387
2018-07-12
Jókai Mór: Az én kortársaim
1848-as emlékek
https://mek.oszk.hu/18800/18835
2018-11-27
Jókai Mór: Forradalom alatt irt művek
https://mek.oszk.hu/18300/18372
2018-07-06
Jókai Mór: Jókai Mór forradalom alatt írt művei
1848-1849
https://mek.oszk.hu/07200/07214
2009-07-08


1 100