Vissza a MEK kezdőlapjára Back to the MEK homepage

Az alábbi találati lista szerző és azon belül a főcím szerint rendezve sorolja fel a dokumentumokat (elöl a szerző nélküli művek vannak), de átrendezhető cím, illetve a MEK-be kerülés dátuma szerinti (fordított) sorrendbe is. Ha a keresőprogram nem talál megfelelő dokumentumot, akkor automatikusan megnézi ékezet nélkül, majd szótőre csonkolva is a beírt szavakat. Amennyiben így sincs találat, akkor próbáljon meg kevesebb szót, vagy általánosabb témakört megadni, vagy használja a mek.oszk.hu kezdőlapon balra a téma szerinti böngészés lehetőségét.


Keresőkérdés: Téma="1848-1849" (ékezetesen) A találatok száma: 75
Rendezés: Cím szerint ☐ - Szerző szerint ☑ - Időrendben ☐
1848-1849 emlékei Edelényben és környékén
https://mek.oszk.hu/12300/12317
2014-01-15
Az 1848-49. évi forradalom és szabadságharc, az abszolutizmus kora, az 1948-49-es honvédmenház, az 1848-49-es honvédegyletek iratainak ismertető- és raktárjegyzéke
https://mek.oszk.hu/01300/01335
2000-08-22
Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc egészségügye és honvédorvosai
https://mek.oszk.hu/05100/05112
2007-08-14
1848dik évi magyar országgyülésen alkotott törvényczikkelyek
https://mek.oszk.hu/18500/18553
2018-09-07
Az aradi vértanúk
https://mek.oszk.hu/06100/06162
2008-08-05
A cibakházi híd, 1849
A cibakházi hídért 1849. január-márciusában folytatott harcok katonai irataiból
https://mek.oszk.hu/04900/04974
2007-06-29
Emléke az 1849-dik mártius 15-kén a' szarvasi honvédelmi egyletben tartott nemzeti ünnepélynek
https://mek.oszk.hu/20500/20588
2020-05-19
Emlékezés Kossuth Lajosra Erdélyben 1994-ben
Az Erdélyi Múzeum-Egyesület emlékülése
https://mek.oszk.hu/02800/02870
2005-06-28
Gróf Batthyány Lajos, az első magyar miniszterelnök élete és vértanúi halála
https://mek.oszk.hu/02600/02610
2005-04-06
Haza és haladás
A reformkortól a kiegyezésig (1790-1867)
https://mek.oszk.hu/01900/01903
2004-06-15
Hol sírjaik domborulnak
Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc a mai Szlovákia területén
https://mek.oszk.hu/03300/03330
2005-12-08
Honvédtiszti koszoru az 1848/9 évből
https://mek.oszk.hu/18500/18508
2018-08-30
Naplók, versek, levelek a szabadságharc korából
https://mek.oszk.hu/02200/02217
2002-04-02
Oktató szabályzat a' magyar honvéd és nemzetőri gyaloghad' számára
https://mek.oszk.hu/18900/18978
2019-01-14
Saját kezébe, ott, ahol...
Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc Hadtörténelmi Levéltárban őrzött katonai irataiból
https://mek.oszk.hu/01300/01344
2000-09-19
A vértanúk sírja
Cikkek és adatok
https://mek.oszk.hu/14600/14645
2015-10-30
Ábrai Károly: 48-tól Világosig
Regény két kötetben az 1848-49-iki szabadságharc idejéből
https://mek.oszk.hu/18400/18411
2018-07-18
Asbóth Lajos: Asbóth Lajos emlékiratai az 1848-iki és 1849-iki magyarországi hadjáratból
https://mek.oszk.hu/16800/16828
2017-05-03
Bagu Balázs: Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc Kárpátalján
https://mek.oszk.hu/11000/11021
2012-09-27
Bánlaky József: Magyarország 1848/49. évi függetlenségi harczának katonai története
https://mek.oszk.hu/15400/15492
2016-05-04
Barna Jónás: Rablánczon
A szabadságharc hősregéi
https://mek.oszk.hu/18600/18666
2018-10-10
Bettoni-Cazzago, Francesco: Gli Italiani nella guerra d'Ungheria 1848-49
Storia e documenti
https://mek.oszk.hu/18300/18341
2018-06-28
Brankovics György: A magyar szabadságharcz története
https://mek.oszk.hu/18500/18533
2018-09-04
Bulla György - Zámbelli Lajos: Pöltenberg Ernő és a kápolnai csata
Klapka tbk. czáfolatául
https://mek.oszk.hu/16800/16858
2017-05-17
Burchard-Bélaváry, Jules-Conrad: A törököknél
Magyar és lengyel emigránsok az 1848-49-es szabadságharc után
https://mek.oszk.hu/02200/02212
1998-11-09
Chassin, Charles-Louis: Alexandre Petœfi
Le poète de la révolution hongroise
https://mek.oszk.hu/07300/07322
2009-09-03
Egervári Ödön: Az 1849-ik évi magyar hadsereg feloszlásának okai az aradi s temesvári táborozással
https://mek.oszk.hu/18700/18710
2018-10-19
Faragó Miksa: A Kossuth-bankók kora
A szabadságharc pénzügyei
https://mek.oszk.hu/18200/18208
2018-05-25
Fitz József: A magyar nyomdászat, 1848-1849
https://mek.oszk.hu/09500/09585
2011-06-08
Gaál Mózes: Bem hadsegéde
Elbeszélés a szabadságharc idejéből
https://mek.oszk.hu/18700/18704
2018-10-18
Gaál Mózes: Francia háború és a szabadságharc
Történeti elbeszélések a régi időkből
https://mek.oszk.hu/18600/18668
2018-10-11
Garay Antal: Párisi és hazai forradalmi emlékeim ; Gyakorlati parancs szavak a 49-ik honvéd zászlóalj számára
1848-1849
https://mek.oszk.hu/18500/18552
2018-09-07
Görgey Artúr: My life and acts in Hungary in the years 1848 and 1849
https://mek.oszk.hu/18200/18290
2018-06-15
Gracza György: Az 1848-49-iki magyar szabadságharcz története
https://mek.oszk.hu/06900/06972
2009-04-22
Gyalókay Jenő: A besztercei hadosztály harcai 1849 nyarán
https://mek.oszk.hu/16200/16270
2016-11-25
Gyalókay Jenő: Az első orosz megszállás és Erdély felszabadítása
1849. januárius 31 - március 28.
https://mek.oszk.hu/16300/16319
2016-12-08
Gyalókay Jenő: Az erdélyi hadjárat 1849 nyarán
https://mek.oszk.hu/14900/14992
2016-02-04
Gyalókay Jenő: Az erdélyi hadjárat 1849 nyarán
https://mek.oszk.hu/15000/15025
2016-02-10
Hamary Dániel: Komáromi napok 1849-ben, Klapka György honvédtábornok alatt
https://mek.oszk.hu/16800/16899
2017-05-17
Hermann Róbert: Az ihászi ütközet emlékkönyve, 1849-1999
https://mek.oszk.hu/02200/02215
1999-09-15
Horn Ede: Arthur Görgei, Obercommandant der ungarischen Armee
Ein Beitrag zur Geschichte der ungarischen Revolution
https://mek.oszk.hu/18900/18921
2018-12-28
Imreh Sándor: Emlékek az 1848-49-ik évi szabadságharcz korszakából Erdélyben
https://mek.oszk.hu/18400/18403
2018-07-17
Imreh Sándor: Visszaemlékezés az 1848-49. évi szabadságharcra Erdélyben
https://mek.oszk.hu/01600/01642
2004-03-25
Jókai Mór: Forradalom alatt irt művek
https://mek.oszk.hu/18300/18372
2018-07-06
Jósika Miklós: Egy magyar család a' forradalom alatt
Korrajz
https://mek.oszk.hu/19100/19183
2019-03-15
Kacziány Géza: Magyar vértanuk könyve
https://mek.oszk.hu/20400/20489
2020-05-19
Kemény Gábor: Nagy-Enyednek és vidékének veszedelme 1848-49-ben
Történeti vázlat
https://mek.oszk.hu/18700/18797
2018-11-15
Klapka György: Memoirs of the war of independence in Hungary
https://mek.oszk.hu/16800/16832
2017-05-17
Kovách Ernő: Aradvár és Aradváros ostroma 1848-49-ben
Galsai Kovách Ernő 1848/49-iki honvédőrnagy naplója
https://mek.oszk.hu/15800/15806
2016-07-22
Krivácsy József: Görgey és Klapka
vagy Az 1848/9-ki önvédelmi harcz
https://mek.oszk.hu/16800/16861
2017-05-17
László Károly: Katonai életemből
Napló, 1848. szept. 25-e és 1851. szept. 10-e között
https://mek.oszk.hu/03800/03822
2006-06-15
Lukács Béla: Az 1848-49-ki pénzügy
A forradalmi időszak pénzügyének, hitelmüveleteinek és a forradalmi kiadásoknak ismertetése az eredeti számadások alapján
https://mek.oszk.hu/18500/18516
2018-08-31
Mészáros György: Az 1848-1849. évi polgári forradalommal és szabadságharccal összefüggő utcaelnevezések a főváros területén
https://mek.oszk.hu/02200/02219
1998-03-17
Mészáros Lázár: Eszmék és jellemrajzok az 1848/9. forradalom eseményei- és szereplőiről
https://mek.oszk.hu/18500/18520
2018-08-31
Mészáros Lázár: Mészáros Lázár törökországi naplója
1849-1850
https://mek.oszk.hu/02700/02746
2005-05-19
Nagy Sándor: Háromszék önvédelmi harcza 1848-49
https://mek.oszk.hu/16300/16320
2016-12-08
Palóczi Edgár: Woroniecki-Korybut Miecislav herceg
https://mek.oszk.hu/15700/15737
2016-07-01
Petőfi Sándor: Petőfi és a szabadságharc
Az ifjuság számára
https://mek.oszk.hu/18200/18230
2018-05-31
Plosszer Ferenc: Plosszer Ferenc káplán feljegyzései 1848-1849-ről a pápai Szent István Római Katolikus Plébánia historia domusában
https://mek.oszk.hu/02200/02218
1998-06-14
Rüstow, Friedrich Wilhelm: Az 1848-1849-diki magyar hadjárat története
https://mek.oszk.hu/11900/11905
2013-09-06
Schlesinger Miksa: Storia della guerra d'Ungaria negli anni 1848 e 1849
https://mek.oszk.hu/18300/18344
2018-06-29
Siposné Seregi Zsuzsanna: A független magyar postaigazgatás és a tábori postaszolgálat története, 1848-1849
https://mek.oszk.hu/18200/18247
2018-05-25
Szilágyi Sándor: A magyar forradalom története 1848- és 49-ben
https://mek.oszk.hu/05700/05799
2008-03-14
Szilágyi Sándor: A magyar forradalom története 1848- és 49-ben
https://mek.oszk.hu/18500/18530
2018-09-04
Szmrskovszky György: Egy honvéd-köztüzér élete 1848/49-ben
Történeti ön-életleírás
https://mek.oszk.hu/18500/18506
2018-08-29
Ternajgó Cézár: Emlékbeszéd, az aradi vérmezőn 1849. évi október 6-án kivégzett tizenhárom vértanú 29-ik gyásznapja alkalmára
https://mek.oszk.hu/16500/16537
2017-02-07
Thallóczy Lajos: Vasvári Pál s a pesti egyetemi ifjuság, 1844-1848/9
https://mek.oszk.hu/18200/18243
2018-06-05
Tóth Márton: Szabadság-harcztéri emlékeim
https://mek.oszk.hu/14200/14274
2015-07-01
Tóvölgyi Titusz: A magyar forradalom és önvédelmi harcz története 1848-1849-ben
Regényes leírásokkal a népnek
https://mek.oszk.hu/18500/18515
2018-08-30
Vahot Imre: Gróf Batthyány Lajos, az első magyar ministerelnök élet- és jellemrajza
https://mek.oszk.hu/11900/11906
2013-09-06
Vajda Emil: Komárom hőse
https://mek.oszk.hu/16800/16860
2017-05-17
Vargyas Endre: Magyar szabadságharcz története
1848-1849
https://mek.oszk.hu/18500/18502
2018-08-29
Virághalmy Lea, B.: A Cserepár naplója
Historioszociográfiai áttekintés a XIX. század Magyarországából
https://mek.oszk.hu/17900/17924
2018-02-27
Waldapfel Eszter: A forradalom és szabadságharc levelestára
https://mek.oszk.hu/19600/19671
2019-08-23
Waldapfel Eszter: A forradalom és szabadságharc levelestára
https://mek.oszk.hu/19600/19672
2019-08-23