Vissza a MEK kezdőlapjára Back to the MEK homepage

Az alábbi találati lista szerző és azon belül a főcím szerint rendezve sorolja fel a dokumentumokat (elöl a szerző nélküli művek vannak), de átrendezhető cím, illetve a MEK-be kerülés dátuma szerinti (fordított) sorrendbe is. Ha a keresőprogram nem talál megfelelő dokumentumot, akkor automatikusan megnézi ékezet nélkül, majd szótőre csonkolva is a beírt szavakat. Amennyiben így sincs találat, akkor próbáljon meg kevesebb szót, vagy általánosabb témakört megadni, vagy használja a mek.oszk.hu kezdőlapon balra a téma szerinti böngészés lehetőségét.


Keresőkérdés: Téma="családtörténet" (ékezetesen) A találatok száma: 198
Rendezés: Cím szerint ☐ - Szerző szerint ☑ - Időrendben ☐
150 éve született Dr. Porteleky László (1870-1953)
https://mek.oszk.hu/20200/20262
2020-02-26
"Árpád-vére" családfa
https://mek.oszk.hu/01500/01577
2004-03-04
Báró Eötvös József
Ercsi gyermeke és halottja
https://mek.oszk.hu/20000/20039
2020-01-07
Borsodnak hírneves követe Ragályi Tamás
https://mek.oszk.hu/13100/13130
2014-07-17
A Capetingek genealógiája és heraldikája
https://mek.oszk.hu/02100/02100
2003-02-05
Columna memorialis, statuta et inscripta, viro bono, id est, illustrissimo et magnifico viro, domino Nicolao Kemény, libero baroni de Magyar Gyerö-Monostor
https://mek.oszk.hu/20800/20839
2020-06-25
Családtörténet
A felvidéki Gőcze familia káldi és váti ágának története
https://mek.oszk.hu/11800/11883
2013-08-30
A császtai Lónyayak
Szemelvénygyűjtemény
https://mek.oszk.hu/12200/12260
2013-12-18
A csiksomlyói róm. kath. főgymnasium értesitője az 1896-97. tanévről
https://mek.oszk.hu/12900/12920
2014-05-29
A csíkszentkirályi és krasznahorkai Andrássy család nyomában
https://mek.oszk.hu/04600/04690
2007-03-29
A csíkszentmihályi Sándor család levéltára
https://mek.oszk.hu/11200/11221
2012-12-17
A dalmadi Dalmady-család leszármazása
https://mek.oszk.hu/13300/13357
2014-10-10
Emlékalbum gróf Wenckheim Frigyes ... és neje Wenckheim Krisztina grófnő ... ezüst menyegzőjére
1872-1897 jún. 18.
https://mek.oszk.hu/17400/17477
2017-11-06
Emlékkönyv Imreh István születésének nyolcvanadik évfordulójára
https://mek.oszk.hu/02600/02643
2005-04-15
Eötvös báróval Ercsiben
https://mek.oszk.hu/19000/19060
2019-02-06
A Faragó család
Rólunk, egymásnak, gyermekeinknek: a tizenegy testvér, valamint Vince László nagybátyánk és Kántor Ervin református lelkész
https://mek.oszk.hu/19000/19058
2019-02-06
Gróf Széchenyi István emlékkönyv
https://mek.oszk.hu/16300/16351
2016-12-16
Gvadányi József magyar lovas generális emlékezete
https://mek.oszk.hu/11300/11315
2013-02-01
Helytörténet és családkutatás határok nélkül
https://mek.oszk.hu/22400/22463
2021-10-13
A Hodossyak
Egy edelényi kovácsdinasztia történetéből
https://mek.oszk.hu/12900/12963
2014-06-10
Identifizierung der Skelette von Angehörigen des Arpadenhauses in der Matthiaskirche
Unter Verwendung von historischen, archäologischen, anthropologischen, radiologischen, morphologischen, Radiokarbondatierungs- und genetischen Daten
https://mek.oszk.hu/22000/22046
2021-06-01
Identifying the Árpád dynasty skeletons interred in the Matthias Church
Applying data from historical, archaeological, anthropological, radiological, morphological, radiocarbon dating and genetic research
https://mek.oszk.hu/22000/22045
2021-06-01
Igaz hittel, jo tselekedetekkel és ala mi'snálkodásokkal gazdag magyar Tábitha..., néhai ... vajai Vaji Judith ... néhai ... tzegei Vass Dániel urnak ... házas tarsa, XXIX. esztendöktöl fogva ... özvegye
https://mek.oszk.hu/15700/15754
2016-07-08
Jeszenszky-krónika, 1818-1900
Egy mezővárosi kisnemes és emlékezései a XIX. századból
https://mek.oszk.hu/08600/08669
2010-09-15
Kossuth László síremlékének leleplezési ünnepélye
Tartatott Alsó-Dabason, 1880. junius 13-án
https://mek.oszk.hu/06100/06147
2008-07-19
Középkori magyar címereslevelek
https://mek.oszk.hu/19400/19498
2019-06-27
Magyar czímeres emlékek
https://mek.oszk.hu/09400/09495
2011-05-13
A Magyar Családtörténeti Szemle repertóriuma, 1935-1944
https://mek.oszk.hu/03900/03972
2006-08-01
Magyarország címeres könyve
https://mek.oszk.hu/06900/06911
2009-04-04
Magyarország vármegyéi és városai
Magyarország monografiája
https://mek.oszk.hu/11800/11859
2013-08-21
A' nemes székely nemzetnek jussait világosító némely darab levelek, többek által magyar nyelvre fordítva, némelyek pedig eredetileg magyar nyelven
https://mek.oszk.hu/09400/09468
2011-05-04
A név kötelez... Eötvös
https://mek.oszk.hu/21200/21282
2020-10-15
Sóstói út 53.
Egy elvetélt (köz)élet
https://mek.oszk.hu/12100/12106
2013-10-25
Szuper Károly színész, vándorszínész-társaság igazgatójának élete, ősei dióhéjban
https://mek.oszk.hu/19500/19572
2019-07-17
Történelmi kalászok
1603-1711
https://mek.oszk.hu/12600/12611
2014-03-17
A' valoságos keresztyéni virtusoknak eleven példája, avagy A' néhai ... malomvizi Kendeffi Gábor... tanu-bizonyság tétele, ki ... e' halandóságból a' halhatatlanságra szóllíttaték, Idvezitöje születésének 1722-dik, életének pedig 51. esztendejében ...
https://mek.oszk.hu/21600/21628
2021-01-07
Verzeichniss der in dem Stammbaume der fürstlichen und gräflichen Familie v. Batthyány vorkommenden Familienmitglieder sammt biographischen Daten
https://mek.oszk.hu/15400/15400
2016-05-09
Ács Irén: "Őrizd meg..."
https://mek.oszk.hu/13700/13774
2015-02-10
Apor Péter: Altorjai B. Apor Péter munkái
https://mek.oszk.hu/08800/08885
2010-11-19
Apor Péter: Br. Apor Péter verses művei és levelei
1676-1752
https://mek.oszk.hu/18200/18203
2018-05-24
Aranka György [et al.]: Örökös ház mellynek epitetését igérte Isten Dávidnak, ...
https://mek.oszk.hu/16500/16585
2017-02-21
Arday Pál: Nagyercsei Tholdalagi Mihály élete és történeti szereplése
Született 1580 táján, meghalt 1642-ben
https://mek.oszk.hu/16900/16949
2017-06-02
Balla Eszter: Korláthelmec
A község történelmi, szociális-gazdasági és vallásfelekezeti fejlődésének sajátosságai a XIV. századtól a XX. század elejéig
https://mek.oszk.hu/21800/21815
2021-03-23
Balla István: Sóstói út 53.
Egy elvetélt (köz)élet
https://mek.oszk.hu/12000/12044
2013-10-09
Balogh Gábor: A Balogh nemzetség eredetéről
https://mek.oszk.hu/10600/10630
2012-05-04
Balogh Gábor: Az Óperencián innen és túl
https://mek.oszk.hu/17700/17772
2018-02-01
Bárczay Oszkár: A heraldika kézikönyve műszótárral
714 szövegközti ábrával és 3 melléklettel
https://mek.oszk.hu/06700/06701
2009-02-06
Bárth János: Tanyasors, gazdasors
Egy illancsi tanya néprajza és vizuális antropológiája
https://mek.oszk.hu/21400/21478
2020-11-26
Bedőházy János: A két Bolyai
Élet és jellemrajz
https://mek.oszk.hu/10500/10559
2012-04-12
Bencze László: Uralkodók, főrangúak, katonák
https://mek.oszk.hu/04900/04998
2007-07-05
Berecz Endre: Emlékezés a csornai zsidóság történetére
https://mek.oszk.hu/05000/05085
2007-08-02
Beregszászi Mózes - Deáki Filep Sámuel: Meg-betsülhetetlen drága köntös, mellyet minekutánna tulajdonává tett és fel-öltözött ... Toldalagi Er'sébeth aszszony ... díszes halotti frequentiában ... MDCCLVIIIdik esztendöben, Szent Jakab havának II-dik napján beszéllgetett Beregszászi Moyses ...
https://mek.oszk.hu/21600/21663
2021-02-01
Bessenyei József: Enyingi Török Bálint okmánytára
https://mek.oszk.hu/02200/02211
1996-05-15
Bethlen Gábor: Bethlen Gábor fejedelem végrendelete
https://mek.oszk.hu/12700/12778
2014-04-18
Biró Endre: Bucsa
Emberek, sorsok, dokumentumok
https://mek.oszk.hu/15600/15617
2016-06-10
Biró Endre - Varró Anikó: Karcagi pillanatok
A Varró család
https://mek.oszk.hu/15600/15664
2016-06-16
Biró Endre: Szigethalom
Szilágyitelep, Hortyliget
https://mek.oszk.hu/15600/15618
2016-06-10
Bor Dezső - Bor György: A halmaji, gibárti és szikszói Bor családok története
https://mek.oszk.hu/02100/02132
2001-11-14
Borosnyai Nagy Zsigmond - Deáki Filep Pál: Igaz magyar izraélita, a' kiben álnokság nem találtatott, az, az: az idvezült, néhai ... Intzédi Sámuel ur ..., a' kinek érdemlett ditséretére, és áldott örök emlékezetére, midön koporsójában bé-zárattatott uri drága teste, Babutzon, ...
https://mek.oszk.hu/21800/21839
2021-03-10
Budai Ézsaiás: Magyar ország históriája melyben a' felséges ausztriai ház örökös uralkodása foglalódik
https://mek.oszk.hu/04400/04473
2007-01-30
Cseke Gábor: Krajczáros napló
https://mek.oszk.hu/08600/08664
2010-09-14
Cseke Gábor: A Strada Bravilortól a Vígszínház utcáig és vissza
https://mek.oszk.hu/15600/15631
2016-06-13
Csiffáry Gergely: Ruszkai Dobó István életrajza
https://mek.oszk.hu/13800/13824
2015-02-23
Csikós Zsuzsanna - Soós Kálmán: A Micz bán-legendáról
https://mek.oszk.hu/15900/15909
2016-08-29
Csuday Jenő: Zrínyiek családja
Egy magyar család, 1566-1664
https://mek.oszk.hu/10300/10343
2012-02-06
Dálnoki Veres Demeter [et al.]: Szüntelen az Istennel járo néhai ... grof Losontzi Bánffi György ... e' földröl az egekbe lett költözésén keserves siralma az egész Aron hazanak ... mellyet ... le-rajzolt Dalnoki Veres Demeter ...
https://mek.oszk.hu/20100/20123
2020-02-14
Daniel Gábor: Adatok a vargyasi Daniel család történetéhez
Pótfüzet "A vargyasi Daniel család eredete s tagjainak rövid életrajza" czimű munkához
https://mek.oszk.hu/07900/07992
2010-02-24
Darnai Zsuzsanna: Nemes várjobbágyok utódai
https://mek.oszk.hu/17700/17732
2018-01-17
Deák Farkas: Forgách Zsuzsánna
1582-1632
https://mek.oszk.hu/05600/05619
2008-01-30
Deák Farkas: Wesselényi Anna özv. Csáky Istvánné 1584-1649 életrajza és levelezése
https://mek.oszk.hu/22300/22333
2021-09-01
Dindi István: Történetek Nagytétény múltjából
Évszázadok históriái az ókori Camponától a rendszerváltásig
https://mek.oszk.hu/21500/21543
2020-12-10
Diósady Pál: Csíkszeredától Torontóig vagy Hogy került a Diósady név az amerikai kontinensre
https://mek.oszk.hu/16300/16389
2016-12-29
Dobai István: Tisztességnek fel-állított oszlopa
mellyet eleven betükben foglalván, a ... Nemes Hunyad Vármegyét meg-ékesítő, Uri és Méltóságos Rendeknek, Nagy Columnáknak jövendöbéli emlekezetekre emelt-fel néha-napi ö Nagyságok szólgája, ... az ide alá subscribens öreg férjfi
https://mek.oszk.hu/17600/17656
2017-12-23
Dobó László: Beszélyek, költemények, szónoklatok, ódák
https://mek.oszk.hu/21600/21638
2021-01-08
Elek András: 730 év
Az Elek család története
https://mek.oszk.hu/16200/16246
2016-11-10
Elek András: A Bodrogi család
500 éve a Tisza mentén
https://mek.oszk.hu/14500/14505
2015-09-15
Elek András: A Kárpátokból a Vásárhelyi Pusztára
A Maczelka család 300 éves története
https://mek.oszk.hu/14400/14496
2015-09-08
Eötvös József: Szikrák
Nemes rózsa. Népoktatás. Ellentét
https://mek.oszk.hu/16500/16567
2017-02-16
Eötvös Károly: A Jókay-nemzetség
https://mek.oszk.hu/22400/22451
2021-10-06
Fekete János: Shalom, Barátaim!
Úti jegyzetek a megbékélésről
https://mek.oszk.hu/10300/10351
2012-02-08
Forgách József: Szalánczvár eredete és nevezetesebb eseményei
https://mek.oszk.hu/13200/13297
2014-09-19
Földváry-Boér Benedekné: Mami naplója
A Földváry-Boér család szenvedései a kommunista Magyarországon, 1945-1956
https://mek.oszk.hu/21700/21758
2021-02-10
Fraknói Vilmos: Széchényi Ferencz
1754-1820
https://mek.oszk.hu/05400/05481
2007-11-22
Frimmová, Eva [et al.]: Blue blood, black ink
Book collections of aristocratic families from 1500 to 1700
https://mek.oszk.hu/06600/06644
2009-01-22
Frimmová, Eva [et al.]: Kék vér, fekete tinta
Arisztokrata könyvgyűjtemények 1500-1700
https://mek.oszk.hu/06600/06643
2009-01-21
Frimmová, Eva [et al.]: Plava krv, crna tinta
Knjižnice velikaških obitelji od 1500. do 1700.
https://mek.oszk.hu/06600/06645
2009-01-22
Frivaldszky János: A Rajeci völgy és a Frivaldszkyak
Egy közép-európai kistérség története tanulmányokban és e történet története
https://mek.oszk.hu/18200/18255
2018-06-07
Gaal György: Magyarok utcája
A kolozsvári egykori Bel- és Külmagyar utcák telkei, házai, lakói
https://mek.oszk.hu/02800/02808
2005-06-08
Gombási István - Borosnyai Lukács Simon - Basa István: Emlékezet köveiböl épült tisztesség temploma mellyet ... Kemény Miklós urnak utólsó tisztességére el-mondatott sz. beszélgetéseknek világ eleibe lett botsáttatások által ... készittetett ... Was Kristina
https://mek.oszk.hu/15900/15948
2016-09-08
Gyöngyösy László: Gyöngyösy István élete és munkái
https://mek.oszk.hu/19300/19309
2019-04-30
Hacsavecz Béla: Neveinkben élünk
Markaz község földrajzi, vezeték- és ragadványnevei
https://mek.oszk.hu/03500/03596
2006-03-16
Hankó Ildikó - Kiszely István: A nádori kripta
https://mek.oszk.hu/01500/01599
2004-03-11
Hegedűs Mihály - Hegedűs Gyula: Soproni emléklapok, 1824-1828
https://mek.oszk.hu/19000/19054
2019-02-05
Hornyák Mária: Beethoven, Brunszvikok, Martonvásár
https://mek.oszk.hu/15600/15676
2016-06-20
Hornyák Mária: De Gérando Ágostné Teleki Emma, 1809-1893
https://mek.oszk.hu/15800/15824
2016-08-02
Huber András: Töredékek Huber András és Györköny, Jerking életéből
https://mek.oszk.hu/19400/19418
2019-05-31
Huber Andrásné Gyuriczki Anna: Fejezetek apám és Tokod életéből, 1901-1953
https://mek.oszk.hu/18700/18739
2018-10-30
Ipolyi Arnold: Bedegi Nyáry Krisztina
1604-1641
https://mek.oszk.hu/05600/05698
2008-02-22
Izsó István: A miskolci Izsó család története
https://mek.oszk.hu/20600/20678
2020-05-25
Jalsoviczky Zoltánné Bárczay Róza: Amit a XX. században láttam és megéltem
https://mek.oszk.hu/13100/13118
2014-07-15


1 100