Vissza a MEK kezdőlapjára Back to the MEK homepage

Az alábbi találati lista szerző és azon belül a főcím szerint rendezve sorolja fel a dokumentumokat (elöl a szerző nélküli művek vannak), de átrendezhető cím, illetve a MEK-be kerülés dátuma szerinti (fordított) sorrendbe is. Ha a keresőprogram nem talál megfelelő dokumentumot, akkor automatikusan megnézi ékezet nélkül, majd szótőre csonkolva is a beírt szavakat. Amennyiben így sincs találat, akkor próbáljon meg kevesebb szót, vagy általánosabb témakört megadni, vagy használja a mek.oszk.hu kezdőlapon balra a téma szerinti böngészés lehetőségét.


Keresőkérdés: Téma="kémia" (ékezetesen) A találatok száma: 67
Rendezés: Cím szerint ☐ - Szerző szerint ☑ - Időrendben ☐
Adsumus XIX.
Tanulmányok a XXI. Eötvös Konferencia előadásaiból
https://mek.oszk.hu/22300/22344
2021-09-06
Adsumus XV.
https://mek.oszk.hu/21600/21660
2021-02-17
Dögészek a Filoszterben
https://mek.oszk.hu/19500/19506
2019-07-09
A magántermészetű geológiai szakvélemények és kémiai elemzések szabályzata
https://mek.oszk.hu/18500/18554
2018-09-07
Magyar gyógyszerkönyv
https://mek.oszk.hu/11800/11892
2013-09-03
A magyar vegyészet arcképcsarnoka
https://mek.oszk.hu/02000/02060
2001-08-05
Ökolabor hulladékból
25 kísérlettel
https://mek.oszk.hu/11500/11571
2013-05-07
Poliuretán termékeknél alkalmazható égésgátlási technológia fejlesztése
https://mek.oszk.hu/21500/21576
2020-12-17
A Szerves Vegytani Intézet 1957-1997 közötti története
https://mek.oszk.hu/19400/19422
2019-06-03
Tájékoztató irodalom a magyarországi kémia és vegyipar történetének tanulmányozásához
https://mek.oszk.hu/05400/05444
2007-11-24
Talajvizsgálati módszerkönyv
A talajtani értekezletek előterjesztései és határozatai alapján
https://mek.oszk.hu/18400/18449
2018-08-01
Vegyészkonferencia, 2000
https://mek.oszk.hu/03500/03503
2006-02-14
Balogh Kálmán: Gyógyszertan
https://mek.oszk.hu/13900/13916
2015-03-18
Bárdossy György: A magyar bauxit geokémiai vizsgálata
https://mek.oszk.hu/20100/20167
2020-03-04
Beöthyné Kozocsa Ildikó: Középkori pergamen kéziratok konzerválási eljárásainak kutatása és fejlesztése
A vizsgálati módszerek és restaurálási eredmények összefoglalása és értékelése
https://mek.oszk.hu/19400/19421
2019-05-31
Bernáth József [et al.]: Gyógyszeres értekezések, mellyeket a' Királyi Magyar Tudományos Mindenességben tekintetes Schuster János királyi oktató vezérlése alatt a' magyar nevendék gyógyszeresek kiszabott készítményeik elő állításakor közönségesenn elmondottak 1829-dik esztendőben
https://mek.oszk.hu/18500/18544
2018-09-06
Bódis Jenő [et al.]: Magyar nyelvű szakelőadások a 2000-2001-es tanévben
Babeş-Bolyai Tudományegyetem Vegyészmérnöki Kar
https://mek.oszk.hu/01100/01106
2003-09-19
Both Mária - Csorba F. László: Természet, tudomány, történet
https://mek.oszk.hu/16800/16816
2017-04-13
Böckh János - Kalecsinszky Sándor: A Magy. Kir. Földtani Intézet vegyészeti laboratóriumának szabályai és díjjegyzéke
Hivatalos közlemény
https://mek.oszk.hu/18500/18526
2018-09-03
Buchwald Péter - Bodor A. András: A gyógynövényektől a megtervezett gyógyszerekig
A gyógyszerkutatás múltja, jelene és lehetőségei
https://mek.oszk.hu/09200/09229
2011-02-28
Elter András - Korim Ildikó: Szilárdtestkémia
Szerkezet, fizikai tulajdonságok, fázisátalakulások
https://mek.oszk.hu/03100/03154
2005-09-28
Földvári Mária: Handbook of thermogravimetric system of minerals and its use in geological practice
https://mek.oszk.hu/18000/18031
2018-04-06
Gánti Tibor: Az élet általános elmélete
Az élet mivolta, az élet princípiuma, az élet és a halál szintjei
https://mek.oszk.hu/03200/03287
2005-11-21
Geszti Tamás [et al.]: Nanofizikai tudásbázis
https://mek.oszk.hu/16100/16167
2016-10-25
Horváth Tibor: Könyvismeret
Tájékozódás a természettudományok irodalmában
https://mek.oszk.hu/11400/11444
2013-03-21
Kárpáti Jenő: Fizikokémiai kutatások
https://mek.oszk.hu/18200/18210
2018-05-25
Katona Gabriel - Muzsnai Csaba - Poppe László: Magyar nyelvű szakelőadások a 2001-2002-es tanévben
Kolozsvári Műszaki Egyetem Vegyészmérnöki Kar
https://mek.oszk.hu/02500/02541
2005-03-17
Kliburszkyné Vogl Mária: A differenciális termikus elemzés szerepe az ásványtanban és a földtani nyersanyagkutatásban
https://mek.oszk.hu/20100/20152
2020-02-26
Kosutány Tamás: Az országos m. kir. chemiai intézet és központi vegykisérleti állomás 25 éves működése
Emlékirat és beszámoló
https://mek.oszk.hu/11700/11781
2013-07-15
Krajsovszky Gábor: Collection of organic chemical problems
https://mek.oszk.hu/17200/17281
2017-09-13
Krajsovszky Gábor: Heterociklusos vegyületek
https://mek.oszk.hu/18300/18318
2018-06-22
Krajsovszky Gábor: Heterocyclic compounds
https://mek.oszk.hu/19100/19197
2019-03-26
Krajsovszky Gábor: Szerves kémiai feladatgyűjtemény
https://mek.oszk.hu/14700/14733
2015-11-24
Kriesch János - Koch Antal - Koch Ferenc: A természetrajz vezérfonala
Harmadik rész. Ásvány-, kőzet- és földtan
https://mek.oszk.hu/14100/14119
2015-05-23
Kühn István: A kovasav és az alumínium acidimetriás titrálása, ezzel kapcsolatban az acidimetriás titrálások elméletének kibővítése
https://mek.oszk.hu/18400/18456
2018-08-13
Lajos Tamás: Az áramlástan alapjai
https://mek.oszk.hu/00500/00584
1995-07-20
Lénárd Fülöp: Grosse Naturforscher
Eine Geschichteder Naturforschung in Lebensbeschreibungen
https://mek.oszk.hu/18000/18074
2018-04-21
Lengyel Dániel: Fürdői-zsebkönyv
Magyar-, Erdély-, Horvát-Tótország, a Szerbvajdaság, s Temesi-Bánság, nemkülönben a Határőrvidék ásványvizei s fürdő-intézetei ismertetését tárgyalva
https://mek.oszk.hu/18500/18510
2018-08-30
Lukács Manuéla - Lukács István: Az élet kialakulásának kutatása a Naprendszerben
I. rész
https://mek.oszk.hu/13200/13212
2014-08-21
Milakovszky László: Galvanoplasztika és galvanosztégia
https://mek.oszk.hu/06300/06340
2008-10-07
Mitsa Volodomir [et al.]: Raman szórás nanoszerkezetű kalkogenid üvegekben
https://mek.oszk.hu/11300/11389
2013-02-28
Móra László - Próder István: A magyar kémia és vegyipar kronológiája, 1800-1944
https://mek.oszk.hu/04900/04955
2007-06-25
Móra László: Zemplén Géza
https://mek.oszk.hu/04800/04854
2007-05-24
Nemecz Ernő: Nyomelemek szerepe a geológiában
https://mek.oszk.hu/20200/20219
2020-03-23
Németh László: Négy könyv
https://mek.oszk.hu/01000/01014
1998-01-13
Pattantyús-Ábrahám Géza: Gyakorlati áramlástan
https://mek.oszk.hu/04900/04956
2007-06-25
Proszt János: A selmeci bányászati akadémia, mint a kémiai tudományos kutatás bölcsője hazánkban
https://mek.oszk.hu/09700/09736
2011-08-04
Pungor Ernő: Ifjan, éretten, öregen
80 kérdés-válasz közel nyolc évtizedről
https://mek.oszk.hu/16400/16489
2017-01-25
Remete Farkas László: Régies, házi alkímia
avagy, "Mit, miért és hogyan kotyvasztottak" egykor elődeink
https://mek.oszk.hu/18900/18992
2019-01-18
Szabó József: Ásványtan felsőbb tanításra és gyakorlati használatra
https://mek.oszk.hu/23100/23153
2022-07-01
Szabó László - Krajsovszky Gábor: Isomerism in organic compounds
https://mek.oszk.hu/17200/17283
2017-09-14
Szabó László - Krajsovszky Gábor: Szerves vegyületek izomériája
https://mek.oszk.hu/17200/17282
2017-09-14
Szabó László - Krajsovszky Gábor: Válogatott fejezetek a szerves kémiából
https://mek.oszk.hu/19900/19977
2019-12-02
Szakács Zoltán - Váradi József: Matematikai hálók a kémiai elemek rendszerén
https://mek.oszk.hu/04900/04994
2007-07-04
Szathmáry László: Adalékok a magyar kémia és vegyipar történetéhez
https://mek.oszk.hu/05400/05440
2007-11-23
Szathmáry László: Magyar alkémisták
https://mek.oszk.hu/14700/14709
2015-11-18
Szitnyai József: Történelme az alsó-magyarországi kémlőintézet egyesületének és az ércz- és fémpróbavételnek ugyanazon bányakerületben
https://mek.oszk.hu/07200/07284
2009-08-04
Tóth Gyula: Chemische Analyse der Trinkwässer Ungarns
https://mek.oszk.hu/19900/19922
2019-11-15
Tóth Gyula: A magyarországi ivóvizek chemiai elemzése
https://mek.oszk.hu/09300/09330
2011-03-28
Tőkés Béla - Dónáth-Nagy Gabriella: Kémiai előadások és laboratóriumi gyakorlatok
https://mek.oszk.hu/01800/01836
2004-06-01
Tömösváry László: Magyar fényképész
Kézikönyv
https://mek.oszk.hu/21400/21439
2020-11-17
Vághidi Ferenc: A dynamit regénye
Alfred Nobel élete
https://mek.oszk.hu/14900/14961
2015-01-27
Vángel Jenő: Az állatok konzerválása gyűjtemények számára
kiváló tekintettel a gerincztelen állatokra
https://mek.oszk.hu/23100/23140
2022-06-16
Váradi József - Tóth Pál: Mértéktéka
Különféle mértékek gyűjteménye
https://mek.oszk.hu/22500/22531
2021-11-26
Váray Károly: A Váray-féle kvantummechanikai elektronszerkezeti periódusos rendszer
Új módszer az elektronszerkezet oktatásában kiemelten didaktikai szempontból
https://mek.oszk.hu/05800/05807
2008-03-26
Vuk Mihály: Az élelmiszerek chemiai technológiája
https://mek.oszk.hu/06300/06342
2008-10-07
Zemplén Géza: Fából készített czukor és alkohol
https://mek.oszk.hu/21800/21869
2021-03-22