Vissza a MEK kezdőlapjára 
Back to the MEK homepage

Az alábbi lista időrendben visszafelé mutatja a dokumentumokat. A dátum a felkerülés vagy az utolsó jelentős módosítás időpontját jelzi (ezért előfordulhat, hogy egy régebbi, de nemrég frissített mű újra megjelenik az újdonságok között). A lista alján százasával lehet lapozni, és ha valamelyik tételre kattintunk, akkor a borítólapok is végiglapozhatók (az adott százas csoporton belül) az alsó nyilakkal. JavaScriptet nem támogató böngészők esetében az URL címre kell kattintani, de ekkor csak sorszám szerint fog menni a lapozás. Ha szeretné minden hónap elején levélben megkapni az új művek listáját, akkor iratkozzon fel a HÍRLEVELÜNKRE.


A találatok száma: 21805
[22283] Verne Jules: A dunai hajós 
Regény

https://mek.oszk.hu/22200/22283
2021-07-30
[22223] Egyházi törvények az evangeliom szerint reformált magyarországi keresztyén egyházban
https://mek.oszk.hu/22200/22223
2021-07-30
[22222] Kun Béla: A közjogi alap bukása 
https://mek.oszk.hu/22200/22222
2021-07-30
[22204] Divald Adolf: A természettudományok és az erdészet 
Székfoglaló értekezés

https://mek.oszk.hu/22200/22204
2021-07-30
[22203] Bátky Károly: Futó-homok megfogása és használása módjáról 
Hasznos segéd könyv

https://mek.oszk.hu/22200/22203
2021-07-30
[18077] Benedek Elek: Két gazdag ifjú története 
[ifj.] regény [és elbeszélések]

https://mek.oszk.hu/18000/18077
2021-07-30
[22280] Verne, Jules: Dél csillaga 
A gyémántok hazája

https://mek.oszk.hu/22200/22280
2021-07-29
[22278] Verne, Jules: Egy kínai viszontagságai Kínában 
https://mek.oszk.hu/22200/22278
2021-07-29
[22277] Verne, Jules: Dardentor Clovis 
Regény

https://mek.oszk.hu/22200/22277
2021-07-29
[22202] Schiller Bódog: Az örökös főrendiség eredete Magyarországon 
https://mek.oszk.hu/22200/22202
2021-07-29
[22201] Pulszky Ágost: A jog és az állambölcsészet alaptanai 
https://mek.oszk.hu/22200/22201
2021-07-29
[20636] Ignotus: Vallomások 
https://mek.oszk.hu/20600/20636
2021-07-29
[22274] Verne, Jules: A lángban álló szigettenger 
https://mek.oszk.hu/22200/22274
2021-07-28
[22272] Verne, Jules: Világ ura 
Regény

https://mek.oszk.hu/22200/22272
2021-07-28
[22194] Kondor Vilmos: A házi- vagy futógombáról 
Merulius lacrymans

https://mek.oszk.hu/22100/22194
2021-07-28
[22193] Greiner Lajos: Biztositva vannak-e erdeink a' mostani törvények által visszaélések és pusztitások ellen? 
https://mek.oszk.hu/22100/22193
2021-07-28
[22192] Áldor Imre: A haza bölcse 
Emlékkönyv

https://mek.oszk.hu/22100/22192
2021-07-28
[22275] Mikszáth Kálmán: Csodaszép mesék 
https://mek.oszk.hu/22200/22275
2021-07-27
[22252] Verne, Jules: Antifer mester csodálatos kalandjai 
Regény

https://mek.oszk.hu/22200/22252
2021-07-27
[22190] Bleuer Samu: Az ügyvédség szervezete 
https://mek.oszk.hu/22100/22190
2021-07-27
[22189] Fekete Gyula: A magánelzárás 
https://mek.oszk.hu/22100/22189
2021-07-27
[22185] Kolossváry Szabolcsné: A magyar erdészeti irodalom bibliográfiája, 1945-1965 
https://mek.oszk.hu/22100/22185
2021-07-27
[22184] A földmivelésügyi m. kir. minister rendelete az 1898. évi XIX. törvényczikk életbeléptetése és a törvény első czímében foglalt határozatok végrehajtása tárgyában
https://mek.oszk.hu/22100/22184
2021-07-27
[22269] Konczek József: Egy szó 
Versek

https://mek.oszk.hu/22200/22269
2021-07-27
[22249] Verne, Jules: Világfelfordulás 
Regény

https://mek.oszk.hu/22200/22249
2021-07-26
[22183] Természetbarátok és vadászok évkönyve
https://mek.oszk.hu/22100/22183
2021-07-26
[22180] Tankó János: A forradalmak kora és az ujabb állami alakulások 
https://mek.oszk.hu/22100/22180
2021-07-26
[21565] Burroughs, Edgar Rice: Tarzan a rettenetes 
https://mek.oszk.hu/21500/21565
2021-07-26
[22268] Platschek Sándor: Szerettük a zsidókat... 
Zsidók Piliscsabán, 1856-1944

https://mek.oszk.hu/22200/22268
2021-07-23
[22266] Soldiers from the age of Gábor Bethlen
https://mek.oszk.hu/22200/22266
2021-07-23
[22265] Katonák Bethlen Gábor korából
https://mek.oszk.hu/22200/22265
2021-07-23
[22264] Frivaldszky János: Nyaralás Balatonőszödön 
https://mek.oszk.hu/22200/22264
2021-07-23
[22179] Borovszky Samu: A honfoglalás története 
A művelt közönség számára

https://mek.oszk.hu/22100/22179
2021-07-23
[22246] Napóleon (Franciaország: császár), I. (1769-1821): Julius Caesar története 
https://mek.oszk.hu/22200/22246
2021-07-22
[22182] Fekete Lajos: A tölgy és tenyésztése 
https://mek.oszk.hu/22100/22182
2021-07-22
[22181] Gyurgyik Gyula: Körmöcz-bánya, szab. kir. főbányaváros és a m. k. bányakincstár között a városi területi és Stubna-uradalmi erdők kezelése és használata iránt fenforgó viszály, tekintettel a hazai bányajogra 
https://mek.oszk.hu/22100/22181
2021-07-22
[22177] Czanyuga József: Az újabb magyar és német társalgási nyelv kézikönyve, vagy Teljes útmutató mind a magyar, mind a német nyelvben való helyes és könnyű kifejezésre 
https://mek.oszk.hu/22100/22177
2021-07-22
[22176] Ivánszky János: Tudományos nézetek gyűjteménye 
A mezei köznép czélszerűbb nevelése és mező gazdászat ügye érdekében

https://mek.oszk.hu/22100/22176
2021-07-22
[22253] Ajtai Abod Mihály: Oratio super funere inlustrissimi domini domini Samuelis comitis de Betlen, junioris, ad Musas Anniacas 20. Martii 1751. mortui, dicta ... publico in templo ... 28. Martii 1751. ... 
https://mek.oszk.hu/22200/22253
2021-07-21
[22220] Verne, Jules: Cascabel Caesar 
Regény

https://mek.oszk.hu/22200/22220
2021-07-21
[22178] Ferenc (Magyarország: király), I. (1768-1835): Instruction für die Ober-Forstinspectoren 
https://mek.oszk.hu/22100/22178
2021-07-21
[22175] Lázár Gyula: A régi Egyptom története és miveltsége 
https://mek.oszk.hu/22100/22175
2021-07-21
[22174] Ipolyi Arnold: A beszterczebányai egyházi műemlékek története és helyreállitása 
https://mek.oszk.hu/22100/22174
2021-07-21
[22218] Ugron Gábor: Ugron Gábor beszédei az 1878-1881-diki országgyűlésen 
https://mek.oszk.hu/22200/22218
2021-07-20
[22173] Greguss Ágost: A balladáról és egyéb tanulmányok 
https://mek.oszk.hu/22100/22173
2021-07-20
[22171] Muzsnay Géza: Erdőrendezéstan 
https://mek.oszk.hu/22100/22171
2021-07-20
[22236] Rozványi Dávid: Lullázások 
Szellemi kalandozások a Balaton körül és felé

https://mek.oszk.hu/22200/22236
2021-07-20
[22251] Pásztorné Földi Adrienne: Száll a madár... 
Elbeszélések, fordítások

https://mek.oszk.hu/22200/22251
2021-07-19
[21124] Zsolt Béla: Lohengrin bukása 
Regény

https://mek.oszk.hu/21100/21124
2021-07-19
[21112] Berde Mária: Egy kicsi szolgáló 
Elbeszélések

https://mek.oszk.hu/21100/21112
2021-07-19
[18320] Akantisz Viktor: Japáni mesék az ifjuság számára 
https://mek.oszk.hu/18300/18320
2021-07-19
[21591] Zsolt Béla: Kakasviadal 
https://mek.oszk.hu/21500/21591
2021-07-19
[22169] Rákosi Viktor: György úr mandulái 
Tréfás elbeszélések

https://mek.oszk.hu/22100/22169
2021-07-16
[22168] Bozzay Margit: A hadifogoly 
Elbeszélések

https://mek.oszk.hu/22100/22168
2021-07-16
[22165] Klekner Alajos: Az erdőtörvény (1879. évi XXXI. t. cz.) magyarázata 
https://mek.oszk.hu/22100/22165
2021-07-16
[22160] Byzanz und das Abendland VI.
Studia Byzantino-Occidentalia

https://mek.oszk.hu/22100/22160
2021-07-16
[22159] Byzance et l'Occident V.
Ianua Europae

https://mek.oszk.hu/22100/22159
2021-07-16
[22158] Illés Nándor: Erdőtenyésztéstan 
https://mek.oszk.hu/22100/22158
2021-07-15
[22152] Kaán Károly: Alföldi kérdések 
Erdők és vizek az Alföld kérdéseiben

https://mek.oszk.hu/22100/22152
2021-07-15
[22147] Soltz Gyula - Fekete Lajos: Az erdőbecsléstan kézikönyve 
https://mek.oszk.hu/22100/22147
2021-07-14
[22144] Fischer Mór - Faragó Lajos: A futballjáték technikája 
https://mek.oszk.hu/22100/22144
2021-07-14
[22140] Ipolyi Arnold: Veresmarti Mihály XVII. századi magyar író élete és munkái 
Korrajz a hitújítás idejéből

https://mek.oszk.hu/22100/22140
2021-07-13
[22137] Irínyi József: Az Országgyűlés rendezéséről 
https://mek.oszk.hu/22100/22137
2021-07-13
[22136] Fekete Lajos: A szálalóerdők berendezése 
https://mek.oszk.hu/22100/22136
2021-07-12
[22135] Beöthy Zsolt: A tragikum 
https://mek.oszk.hu/22100/22135
2021-07-12
[22131] Farbaky István - Herrmann Emil Gusztáv: A több pengével fürészelő gépek munkabirása 
https://mek.oszk.hu/22100/22131
2021-07-10
[22130] Ferencz József: Unitárius kis tükör vagyis Az unitárius egyház története, hitelvei, egyház-alkotmánya és szertartásai rövid foglalatja 
https://mek.oszk.hu/22100/22130
2021-07-09
[22129] Székely András Bertalan: Istennel, a hazáért 
[keresztyén és nemzeti megszólalások]

https://mek.oszk.hu/22100/22129
2021-07-08
[22128] Székely András Bertalan: Közép-európai szőttes 
Kisebbség és kultúra, határon innen és túl

https://mek.oszk.hu/22100/22128
2021-07-07
[22125] Illés Nándor: Az ákácz-pajzstetü kérdése Magyarországon 
Tájékoztató és utmutató az ákácz-pajzstetü életrajzának, kártevésének és az ellene való védekezés módjainak tanulmányozására

https://mek.oszk.hu/22100/22125
2021-07-06
[22115] Hagymás István: Shakespeare-látlatok II. 
https://mek.oszk.hu/22100/22115
2021-07-05
[22212] Ugron Gábor: Ugron Gábor beszédei az 1881-1884-diki országgyűlésen 
https://mek.oszk.hu/22200/22212
2021-07-02
[22211] Móricz Zsigmond: Kivilágos kivirradtig és két novella [Hangoskönyv] 
https://mek.oszk.hu/22200/22211
2021-07-02
[22210] Ugron Gábor: Ugron Gábor beszédei az 1884-87-diki országgyűlésen 
https://mek.oszk.hu/22200/22210
2021-07-01
[22114] Szekeres Mária: Felsejlő fohászok 
https://mek.oszk.hu/22100/22114
2021-07-01
[22209] Storm, Theodor: Du graue Stadt 
Auswahl Gedichte von Theodor Storm

https://mek.oszk.hu/22200/22209
2021-06-30
[22207] Vocational teacher training beyond the curricula
Studies

https://mek.oszk.hu/22200/22207
2021-06-30
[22206] Verne, Jules: Utazás a Hold körül 
https://mek.oszk.hu/22200/22206
2021-06-30
[22205] Peters, Benedikt: Bűnbánati zsoltárok - 6, 32, 38, 51, 102, 130, 143 - magyarázata 
https://mek.oszk.hu/22200/22205
2021-06-30
[22200] Szakmai tanárképzés a tanterveken túl
Tanulmányok

https://mek.oszk.hu/22200/22200
2021-06-30
[22208] Lipp Tamás: Sujtásos nemzet 
https://mek.oszk.hu/22200/22208
2021-06-29
[22199] Babits Mihály: Halálfiai [Hangoskönyv] 
https://mek.oszk.hu/22100/22199
2021-06-29
[22197] Hámori István Péter: "A jó nénikédet, Szalachinyi" 
12 : 12 [tizenkét színdarab, tizenkét jelenet]

https://mek.oszk.hu/22100/22197
2021-06-29
[22198] Verne, Jules: Különös végrendelet 
https://mek.oszk.hu/22100/22198
2021-06-29
[22196] Verne, Jules: A hódító Robur 
Regény

https://mek.oszk.hu/22100/22196
2021-06-29
[22195] Kosztolányi Dezső: Nero, a véres költő [Hangoskönyv] 
https://mek.oszk.hu/22100/22195
2021-06-28
[22188] Jókai Mór: És mégis mozog a föld [Hangoskönyv] 
https://mek.oszk.hu/22100/22188
2021-06-28
[22187] Jókai Mór: Sárga rózsa [Hangoskönyv] 
https://mek.oszk.hu/22100/22187
2021-06-28
[22186] Kántás Balázs: Maps of the mind 
Essays on literature, cultural studies and history

https://mek.oszk.hu/22100/22186
2021-06-28
[05703] A szerelmes delfin
Ókori dekameron

https://mek.oszk.hu/05700/05703
2021-06-25
[04003] Apuleius: Az aranyszamár 
https://mek.oszk.hu/04000/04003
2021-06-24
[03979] Apuleius,: Az aranyszamár 
MVGYOSZ hangoskönyvek

https://mek.oszk.hu/03900/03979
2021-06-24
[01051] Révay József: Tűzfolyam 
Elbeszélések

https://mek.oszk.hu/01000/01051
2021-06-24
[01057] Révay József: Százarcú ókor 
https://mek.oszk.hu/01000/01057
2021-06-24
[01056] Révay József: Raevius ezredes utazása 
https://mek.oszk.hu/01000/01056
2021-06-24
[01055] Révay József: A párduc 
https://mek.oszk.hu/01000/01055
2021-06-24
[01054] Révay József: Márvány menyasszony 
Regény

https://mek.oszk.hu/01000/01054
2021-06-24
[01139] Révay József: A költő és a császár 
Történelmi regény

https://mek.oszk.hu/01100/01139
2021-06-24
[01960] Révay József: Elhagytál, Helios 
Regény

https://mek.oszk.hu/01900/01960
2021-06-24
[02108] Révay József: Égi jel 
https://mek.oszk.hu/02100/02108
2021-06-24
    1   100   200   300   400   500   600   700   800   900