Vissza a MEK kezdőlapjára 
Back to the MEK homepage

Az alábbi lista időrendben visszafelé mutatja a dokumentumokat. A dátum a felkerülés vagy az utolsó jelentős módosítás időpontját jelzi (ezért előfordulhat, hogy egy régebbi, de nemrég frissített mű újra megjelenik az újdonságok között). A lista alján százasával lehet lapozni, és ha valamelyik tételre kattintunk, akkor a borítólapok is végiglapozhatók (az adott százas csoporton belül) az alsó nyilakkal. JavaScriptet nem támogató böngészők esetében az URL címre kell kattintani, de ekkor csak sorszám szerint fog menni a lapozás. Ha szeretné minden hónap elején levélben megkapni az új művek listáját, akkor iratkozzon fel a HÍRLEVELÜNKRE.


A találatok száma: 23178
[23668] Albert János - Basa Mihály - Miklós Miklós: Gróf Széchenyi István emléke 
Tordán, május 10-kén, 1860-ban

https://mek.oszk.hu/23600/23668
2022-12-01
[23667] Hajnal László: Ilyen vagyok! 
Versek

https://mek.oszk.hu/23600/23667
2022-12-01
[23666] Tusa Gábor: A székely vallási és tanügyi autonomia 
https://mek.oszk.hu/23600/23666
2022-12-01
[23644] Istenhez fohászkodva...
1944 Szolyva

https://mek.oszk.hu/23600/23644
2022-12-01
[23643] Soós Kálmán: Perlekedő évszázadok 
Históriai mozaikok vidékünk múltjából

https://mek.oszk.hu/23600/23643
2022-12-01
[23642] Ozsváth Lajos: Királyháza korok váltóin 
Emlékfoszlányok a legrégibb időktől 1945-ig

https://mek.oszk.hu/23600/23642
2022-12-01
[22674] Mann, Heinrich: Ronda tanár úr 
Regény

https://mek.oszk.hu/22600/22674
2022-12-01
[23665] Barabás Endre: Magyar tanulságok a bukuresti kiállításról 
https://mek.oszk.hu/23600/23665
2022-11-30
[23641] Szöllősy Tibor: "Teccő nekem ez a hely" 
Técső - mondák és tények tükrében

https://mek.oszk.hu/23600/23641
2022-11-30
[23640] Bagu Balázs - Fakász Mihály: A szabadságharc nemzetőrei 
Vidékünk nemzetőrségének történetéből, 1848-1849

https://mek.oszk.hu/23600/23640
2022-11-30
[23639] "Itt élned, halnod kell..."
Kárpátaljai honismereti olvasókönyv

https://mek.oszk.hu/23600/23639
2022-11-30
[23638] Nagy János: Üzenet az éter hullámain ; Emlékeztető levelek 
https://mek.oszk.hu/23600/23638
2022-11-29
[23696] Salga Attila: Innovatív áltudományok 
Az áltudományos kutatás megújításának szürrealista konferenciája

https://mek.oszk.hu/23600/23696
2022-11-29
[23683] Réthy Károly: Misztbánya és Láposbánya monográfiája 
https://mek.oszk.hu/23600/23683
2022-11-29
[23682] Lőrincz Árpád: Maderspach Livius 
Egy bánsági bányamérnök Gömörben

https://mek.oszk.hu/23600/23682
2022-11-29
[23637] Kárpátalja magyar személyi és intézmény-adattára
https://mek.oszk.hu/23600/23637
2022-11-29
[23635] '56 Kárpátalján
Dokumentumgyűjtemény

https://mek.oszk.hu/23600/23635
2022-11-29
[05761] Paget János: Hungary and Transylvania 
with remarks on their condition, social, political, and economical

https://mek.oszk.hu/05700/05761
2022-11-28
[23664] Kovács Dezső: A dráma és regény határai 
https://mek.oszk.hu/23600/23664
2022-11-28
[23663] A fenntartható városfejlesztési stratégiák kézikönyve
https://mek.oszk.hu/23600/23663
2022-11-28
[23634] A digitális biztonságról
Tanári kézikönyv

https://mek.oszk.hu/23600/23634
2022-11-25
[23633] Szabó Sándor, Cs.: Szilveszteri szentfazék 
A karácsonyi (ünnepkór) ünnepkör

https://mek.oszk.hu/23600/23633
2022-11-25
[23623] Kőváry László: A száz évet élt Brassai Sámuel pályafutása és munkái 
1797-1897

https://mek.oszk.hu/23600/23623
2022-11-25
[23622] Hirschler József: X. Pius pápa síremléke 
https://mek.oszk.hu/23600/23622
2022-11-25
[23621] Jánossy Béla, P.: Égő csipkebokor 
Versek

https://mek.oszk.hu/23600/23621
2022-11-24
[23619] Csernátoni Gyula: Petőfiről 
Tanulmányok

https://mek.oszk.hu/23600/23619
2022-11-24
[23616] "Élő történelem"
Válogatás a meghurcolt magyarok visszaemlékezéseiből (1944-1992)

https://mek.oszk.hu/23600/23616
2022-11-24
[23627] Horváth Ciprián: Honfoglalás és kora Árpád-kori sírok, temetők és szórványleletek a Nyugat-Dunántúlon I. 
https://mek.oszk.hu/23600/23627
2022-11-24
[23626] Katona-Kiss Attila: A kései nomád műveltség nyomai a Maros-Körös közén 
Adatok a térség kun időszakának történetéhez

https://mek.oszk.hu/23600/23626
2022-11-24
[23625] Kovács Péter: Fontes Sarmatarum in Hungaria habitantium - A magyarországi szarmatákra vonatkozó antik forrásaink 
https://mek.oszk.hu/23600/23625
2022-11-24
[23628] Schönstart
Házasságépítés, önnevelés, eszmény - ismerkedés a schönstatti lelkiséggel

https://mek.oszk.hu/23600/23628
2022-11-23
[23615] Csatáry György: Levéltári kalászatok 
Tanulmányok, szövegközlemények

https://mek.oszk.hu/23600/23615
2022-11-23
[23614] Az Ungvári Hungarológiai Intézet tudományos gyűjteménye
A Magyar Filológiai Tanszék fennállásának 30. és az Ungvári Hungarológiai Központ 5. évfordulójára

https://mek.oszk.hu/23600/23614
2022-11-23
[23624] Garai Imre: A középiskolai tanári professzió intézményesülésének folyamatai 
A tanárvizsgáló bizottság és a tanárképző intézet működése a pesti tudományegyetemen az 1862-1919 közötti időszakban

https://mek.oszk.hu/23600/23624
2022-11-23
[23618] Klasszikus kert
Régi román költők antológiája

https://mek.oszk.hu/23600/23618
2022-11-22
[23617] Makkai Sándor: Számadás 
https://mek.oszk.hu/23600/23617
2022-11-22
[23606] Gara Ákos: Napkelettől napnyugatig 
https://mek.oszk.hu/23600/23606
2022-11-22
[23613] Szabó László: Kárpátaljai demográfiai adatok 
https://mek.oszk.hu/23600/23613
2022-11-22
[23612] Katekizmus
Görög katolikus hívők és hittanosok számára

https://mek.oszk.hu/23600/23612
2022-11-22
[23611] Árpa István: A tiszaháti nemzetiségek életéből 
Pillanatképek múltunkból

https://mek.oszk.hu/23600/23611
2022-11-21
[23610] "Sötét napok jöttek..."
Koncepciós perek magyar elítéltjeinek emlékkönyve, 1944-1955

https://mek.oszk.hu/23600/23610
2022-11-21
[23609] Egyetlen bűnük magyarságuk volt
Emlékkönyv a sztálinizmus kárpátaljai áldozatairól, 1944-1946

https://mek.oszk.hu/23600/23609
2022-11-21
[23608] Rákóczi virágai
Kárpátaljai történeti és helyi mondák

https://mek.oszk.hu/23600/23608
2022-11-21
[23607] Nagy Jenő: Megaláztatásban 
A kárpátaljai magyar férfiak deportálása 1944 őszén

https://mek.oszk.hu/23600/23607
2022-11-21
[21612] Balázs Béla: Álmodó ifjúság 
Regény

https://mek.oszk.hu/21600/21612
2022-11-18
[22151] Verne, Jules: Utazás a Holdba kilenczvenhét óra és húsz percz alatt 
https://mek.oszk.hu/22100/22151
2022-11-18
[23605] Kemény Gábor: Gajdács Pál költészete 
https://mek.oszk.hu/23600/23605
2022-11-18
[23603] Adamát Péter: Idővihar 
Pivarcsi Gábor, Krakkó Zoltán és Adamát Péter története alapján

https://mek.oszk.hu/23600/23603
2022-11-18
[23602] Adamát Péter: Amnézia 
Pivarcsi Gábor története alapján

https://mek.oszk.hu/23600/23602
2022-11-18
[23601] Adamát Péter: Emlékcsavar 
Pivarcsi Gábor története alapján

https://mek.oszk.hu/23600/23601
2022-11-18
[23600] Horák Andrea Kankalin: Csillagokba írva 
Válogatott versek és prózák

https://mek.oszk.hu/23600/23600
2022-11-17
[23604] Móricz Zsigmond: Úri muri [Hangoskönyv] 
https://mek.oszk.hu/23600/23604
2022-11-17
[23599] Aṣṭāvakra gītā
https://mek.oszk.hu/23500/23599
2022-11-17
[23598] Bhaṭṭatirippadu, Melpattūr Nārāyaṇa: Śrīman Nārāyaṇīyaṃ 
A Śrīmad Bhāgavataṃ sűrítve 1036 strófában

https://mek.oszk.hu/23500/23598
2022-11-17
[23597] Dattātreya: Avadhūta gītā 
Az örökké szabad éneke

https://mek.oszk.hu/23500/23597
2022-11-17
[23596] Rozványi Dávid: Erdélyi útiképek [Hangoskönyv] 
Török Tünde hangján Rozványi Dávid versei

https://mek.oszk.hu/23500/23596
2022-11-17
[22959] Körmendi Anna: A Körmendi Galéria kiadói tevékenysége, 1992-2022 
https://mek.oszk.hu/22900/22959
2022-11-16
[23595] Kocán Béla: A régi Ugocsa vármegye helyneveinek történeti-etimológiai szótára 
https://mek.oszk.hu/23500/23595
2022-11-16
[23594] Benedek Gergely: Komlóska ruszin nyelvjárása 
https://mek.oszk.hu/23500/23594
2022-11-16
[07985] Tapody Péter László: Szalmaszál a Göncöl alatt 
Versek

https://mek.oszk.hu/07900/07985
2022-11-16
[23175] Gábris Gyula: A folyóvíz felszínalakító tevékenysége Magyarországon 
https://mek.oszk.hu/23100/23175
2022-11-16
[00130] Kun Ákos: Reformételek ínyenceknek 
https://mek.oszk.hu/00100/00130
2022-11-14
[23592] Bárdos László: Változatok fordításra 
https://mek.oszk.hu/23500/23592
2022-11-09
[23591] Szuchánszki Aranka: Homokszemek 
Versek

https://mek.oszk.hu/23500/23591
2022-11-09
[23590] Szuchánszki Aranka: A lélek zenéje 
Versek 3

https://mek.oszk.hu/23500/23590
2022-11-09
[23589] Kolosai Nedda: Anya, menjünk ma múzeumba! 
A múzeum mint innovatív kulturális játszótér kisgyerekeknek és családjaiknak

https://mek.oszk.hu/23500/23589
2022-11-09
[23588] Király László: A mezőgazdaság amerikai utas tőkés fejlődése és a népi demokratikus agrárátalakulás Bács-Kiskun megyében 
Kandidátusi értekezés

https://mek.oszk.hu/23500/23588
2022-11-08
[23578] Gubcsi Lajos: Ne kérj, adj! 
Adj, mielőtt kapsz

https://mek.oszk.hu/23500/23578
2022-11-08
[23497] Balla Gyula: Az Ung partjától a Szabad Európa Rádióig 
Beszélgetés Skultéty Csabával (Ambrus Mártonnal)

https://mek.oszk.hu/23400/23497
2022-11-07
[23468] Pisni naših predkiv
Száz ruszin népdal

https://mek.oszk.hu/23400/23468
2022-11-07
[23525] Bagu Balázs - Deák Ferenc: Beszéljünk magyarul! 
Magyar nyelvi tanterv és segédanyag a nem magyar iskolákban tanulók és tanítók számára

https://mek.oszk.hu/23500/23525
2022-11-07
[23462] Bartha Gusztáv: Sajgás 
Kisregény

https://mek.oszk.hu/23400/23462
2022-11-07
[23463] Lengyel János: Fallal az arcnak 
https://mek.oszk.hu/23400/23463
2022-11-07
[23506] Kovács Gábor: Az önvaló dicsérete 
Esszék

https://mek.oszk.hu/23500/23506
2022-11-07
[23482] Weinrauch Katalin: Ezüst barka gömbölyödik 
Versek és mesés történetek gyerekeknek

https://mek.oszk.hu/23400/23482
2022-11-07
[23587] Chartaszó 3
Válogatás a Megbékélési Mozgalom honlapjának írásaiból, 2016-2017

https://mek.oszk.hu/23500/23587
2022-11-07
[23586] Widman, Peter: Peter Widman 
https://mek.oszk.hu/23500/23586
2022-11-07
[23585] Ezüst György: Ezüst György 
https://mek.oszk.hu/23500/23585
2022-11-07
[23582] Mándy Gábor: Jegyzetek egy memoárhoz 
https://mek.oszk.hu/23500/23582
2022-11-04
[23496] Szalai Borbála: Morzsák 
Életem igaz történetei

https://mek.oszk.hu/23400/23496
2022-11-04
[23490] Mandrik Erzsébet: A pokol tornácain 
https://mek.oszk.hu/23400/23490
2022-11-04
[23481] Róka koma
Ukrán népmesék

https://mek.oszk.hu/23400/23481
2022-11-04
[23505] Benedek András, S.: Készülődés 
A kárpátaljai magyar írás

https://mek.oszk.hu/23500/23505
2022-11-04
[23461] Kovács Vilmos: Holnap is élünk 
Regény

https://mek.oszk.hu/23400/23461
2022-11-04
[23471] Füzesi Magda: Szőttes pirossal, feketével 
Versek

https://mek.oszk.hu/23400/23471
2022-11-03
[23517] Ivaskovics József: Indián ének 
Megzenésített versek

https://mek.oszk.hu/23500/23517
2022-11-03
[23465] Bartha Gusztáv: Talált történetek 
Novellák és színművek

https://mek.oszk.hu/23400/23465
2022-11-03
[23460] Lengyel János: A valóság szaga 
Kisprózai vegyestál verskörettel, kárpátaljai módra

https://mek.oszk.hu/23400/23460
2022-11-03
[23470] József Attila: Znav â... 
Viìršì...

https://mek.oszk.hu/23400/23470
2022-11-03
[23480] Király Benedek Lőrinc: Megálmodott szivárványok 
Tizenhárom kaland a Tisza partján

https://mek.oszk.hu/23400/23480
2022-11-03
[23464] Horváth László - Horváth Simon: Élet a halál árnyékában 
Emlékeim a "malenykij robot"-ról

https://mek.oszk.hu/23400/23464
2022-11-02
[23469] Dupka György - Horváth Sándor - Somos Béla: Hon... szerelem... elmúlás... 
https://mek.oszk.hu/23400/23469
2022-11-02
[23479] Olasz Tímea: Tücsök meséi 
https://mek.oszk.hu/23400/23479
2022-11-02
[23504] Gortvay Erzsébet: Emlékezni szükséges 
Esszék, emlékezések, jegyzetek

https://mek.oszk.hu/23500/23504
2022-11-02
[23516] Ivaskovics József - Tóth Lajos: Gyertyaláng 
Megzenésített versek, kórusok, grafikák

https://mek.oszk.hu/23500/23516
2022-11-02
[23584] Farkas József: Elbeszélések a magyarországi protestáns egyház hitbajnokainak és vértanúinak életéből 
https://mek.oszk.hu/23500/23584
2022-11-02
[23583] Garibaldi
https://mek.oszk.hu/23500/23583
2022-11-02
[23581] Szabó Miklós: Meggyőződés és opportunizmus 
Tanulmányok, politikai cikkek és interjúk

https://mek.oszk.hu/23500/23581
2022-10-28
[23579] Kovács László: Neumann János és magyar tanárai 
https://mek.oszk.hu/23500/23579
2022-10-28
[23569] Ivanics György: Appendix szindróma 
https://mek.oszk.hu/23500/23569
2022-10-28
    1   100   200   300   400   500   600   700   800   900