Vissza a MEK kezdőlapjára 
Back to the MEK homepage

Az alábbi lista időrendben visszafelé mutatja a dokumentumokat. A dátum a felkerülés vagy az utolsó jelentős módosítás időpontját jelzi (ezért előfordulhat, hogy egy régebbi, de nemrég frissített mű újra megjelenik az újdonságok között). A lista alján százasával lehet lapozni, és ha valamelyik tételre kattintunk, akkor a borítólapok is végiglapozhatók (az adott százas csoporton belül) az alsó nyilakkal. JavaScriptet nem támogató böngészők esetében az URL címre kell kattintani, de ekkor csak sorszám szerint fog menni a lapozás. Ha szeretné minden hónap elején levélben megkapni az új művek listáját, akkor iratkozzon fel a HÍRLEVELÜNKRE.


A találatok száma: 24695
[25158] Schlauch Lőrinc: Fontana d'Angioli báró Lo Presti család nemzedék-rendje 
Lo Presti József arcképével, a család czimerével, a német eredeti szöveg hű lenyomatával, és három genealogiai táblával

https://mek.oszk.hu/25100/25158
2023-11-30
[25157] Schlauch Lőrinc: A bukovinai és csángó magyarok, és a Szent-László-Társulat feladata 
Schlauch Lőrincz elnöki megnyitó beszéde a Szent László-Társulat 1883. szept. 27. közgyűlésén

https://mek.oszk.hu/25100/25157
2023-11-30
[25156] Schlauch Lőrinc: Társadalmi átalakulás vallás nélkül! 
Egyházi beszéd, melyet Sz. István, Magyarország első apostoli királyának ünnepén ... tartott Schlauch Lőrinc

https://mek.oszk.hu/25100/25156
2023-11-30
[25155] Schlauch Lőrinc: Életemnek két vezércsillaga 
Szent beszéd, melyet ... aranymiséje alkalmából mondott Schlauch Lőrinc

https://mek.oszk.hu/25100/25155
2023-11-30
[25154] Schlauch Lőrinc: A magyarországi katholikus egyház jogairól 
Megnyitó beszéd

https://mek.oszk.hu/25100/25154
2023-11-30
[25153] Schlauch Lőrinc: Schlauch Lőrinc beszédei és dolgozatai 
https://mek.oszk.hu/25100/25153
2023-11-30
[25152] Schlauch Lőrinc: Egyházi beszéd, melyet Schlauch Lőrinc szatmári püspök ... beigtatása alkalmával megyéje híveihez intézett 
https://mek.oszk.hu/25100/25152
2023-11-30
[25151] Schlauch Lőrinc: Válasz az "Észrevételek a katholikus congressus bizottságának király ő felségéhez 1871. esztendei junius 12. benyújtott kérvényére" című röpiratra 
https://mek.oszk.hu/25100/25151
2023-11-30
[25150] Schlauch Lőrinc: Dr. Schlauch Lőrinc bibornok, váradi püspök fölterjesztése az "Egységes polgári házasságjogról" szóló törvényjavaslatra és indokolására 
https://mek.oszk.hu/25100/25150
2023-11-29
[25149] Schlauch Lőrinc: A magyar főiskolai ifjúsághoz 
Beszéd, melyet a Magyar Diák-Szövetség által Nagyváradon 1897. évi ápril 22-24. napjain tartott Diák-kongresszus megnyító gyülésén mondott Schlauch Lőrincz bibornok, váradi püspök

https://mek.oszk.hu/25100/25149
2023-11-29
[25148] Schlauch Lőrinc: A magyar királyi főkegyúri jog 
https://mek.oszk.hu/25100/25148
2023-11-29
[25147] Schlauch Lőrinc: Ideen aus dem Kulturleben des Mittelalters 
https://mek.oszk.hu/25100/25147
2023-11-29
[25146] Schlauch Lőrinc: Kibékítése az egyénnek és családnak a vallással, és az államnak az egyházzal 
https://mek.oszk.hu/25100/25146
2023-11-29
[25145] Schlauch Lőrinc: Der Sklavenhandel in Afrika 
https://mek.oszk.hu/25100/25145
2023-11-29
[25144] Schlauch Lőrinc: Divina vis movens 
Schlauch Lőrincz elnöki megnyitó beszédje a Szent-István-Társulat 1898 márcz. 31-én ... tartott nagygyűlésén

https://mek.oszk.hu/25100/25144
2023-11-29
[25143] Schlauch Lőrinc: Erzsébet királyné emléke 
Emlék-beszéd

https://mek.oszk.hu/25100/25143
2023-11-28
[25142] Schlauch Lőrinc: Das Andenken der Königin Elisabeth 
https://mek.oszk.hu/25100/25142
2023-11-28
[25141] Schlauch Lőrinc: A katholikus álláspont a középtanodák kérdésében 
https://mek.oszk.hu/25100/25141
2023-11-28
[25109] Pellegrini Albert: Nagy dolog a háború 
https://mek.oszk.hu/25100/25109
2023-11-28
[25108] Abonyi Lajos: Itt a szép Alföldön 
https://mek.oszk.hu/25100/25108
2023-11-28
[25107] Abonyi Lajos: Kenyér és becsület 
https://mek.oszk.hu/25100/25107
2023-11-28
[25106] Abonyi Lajos: A betyár kendője 
https://mek.oszk.hu/25100/25106
2023-11-28
[25105] Abonyi Lajos: Az utolsó kuruczvilág 
https://mek.oszk.hu/25100/25105
2023-11-27
[25140] Nyugat Plusz Extra 2.
https://mek.oszk.hu/25100/25140
2023-11-27
[25128] Vida Gergő: Együtt, értük 
A tanulási zavar diagnosztikus azonosításának új lehetőségei

https://mek.oszk.hu/25100/25128
2023-11-27
[25139] Csodás ünnepek, ünnepi csodák
Versek és novellák

https://mek.oszk.hu/25100/25139
2023-11-27
[25104] Faylné Hentaller Mariska: A Sződy lányok 
Regény fiatal leányok számára

https://mek.oszk.hu/25100/25104
2023-11-21
[25103] Schwaben-Durneiss Gyula: Kék csákóban 
https://mek.oszk.hu/25100/25103
2023-11-21
[25102] Kner Izidor: Keserves kenyér 
Tréfa két felvonásban

https://mek.oszk.hu/25100/25102
2023-11-21
[25101] Móricz Zsigmond: Vérben, vasban 
Kis képek a nagy háborúból

https://mek.oszk.hu/25100/25101
2023-11-21
[25100] Abonyi Lajos: Pásztortűz 
https://mek.oszk.hu/25100/25100
2023-11-21
[25099] Bodnár István: Alkonyat 
Versek

https://mek.oszk.hu/25000/25099
2023-11-21
[25098] Gajdács Pál: Simonyi József a híres óbester 
Népies elbeszélés 12 énekben

https://mek.oszk.hu/25000/25098
2023-11-20
[25097] Pellegrini Albert: Galicia 
Háborús históriák

https://mek.oszk.hu/25000/25097
2023-11-20
[25096] Tóth Ede: Tóth Ede válogatott munkái 
https://mek.oszk.hu/25000/25096
2023-11-20
[25095] Ágai Adolf: Ha'sszólljék! ... 
Dombszögi és bugaczi Mokány Berczi viselt dolgai...

https://mek.oszk.hu/25000/25095
2023-11-20
[25094] Pellegrini Albert: A Hannover-huszárok 
https://mek.oszk.hu/25000/25094
2023-11-20
[25093] Pellegrini Albert: Asszonyok - huszárok 
Békés lovashistóriák

https://mek.oszk.hu/25000/25093
2023-11-20
[25092] Garay János: Garay János válogatott költeményei 
https://mek.oszk.hu/25000/25092
2023-11-20
[20997] Sebesi Samu: Toll 
https://mek.oszk.hu/20900/20997
2023-11-17
[25137] Dézsi Zoltán: Hűség és hűtlenség 
https://mek.oszk.hu/25100/25137
2023-11-17
[25136] Dézsi Zoltán: Mesekalap 
https://mek.oszk.hu/25100/25136
2023-11-17
[25135] Dézsi Zoltán: Hargitai medvetánc 
https://mek.oszk.hu/25100/25135
2023-11-17
[25134] Dézsi Zoltán: Foltbolt 
https://mek.oszk.hu/25100/25134
2023-11-17
[25133] Dézsi Zoltán: A drótostót meséi 
[Gyerekversek]

https://mek.oszk.hu/25100/25133
2023-11-17
[25132] Dézsi Zoltán: Csillogó december 
Ünnep köszöntő versek gyerekeknek és felnőtteknek

https://mek.oszk.hu/25100/25132
2023-11-17
[25131] Dézsi Zoltán: Bubu a kopasz sárkány 
https://mek.oszk.hu/25100/25131
2023-11-17
[25130] Dézsi Zoltán: Az idő szálai 
https://mek.oszk.hu/25100/25130
2023-11-17
[25129] Dézsi Zoltán: A nap és a hold mesélte 
Gyermekversek

https://mek.oszk.hu/25100/25129
2023-11-17
[25091] Bodor Aladár: Virrasztó 
Újabb versek

https://mek.oszk.hu/25000/25091
2023-11-16
[25090] Bodor Aladár: Zátonyon 
Új versek

https://mek.oszk.hu/25000/25090
2023-11-16
[25089] Bodor Aladár: Töredelem 
Újabb versek

https://mek.oszk.hu/25000/25089
2023-11-16
[25088] Bodor Aladár: Keletiek Nyugaton 
Úti levelek Gyökössy Endréhöz

https://mek.oszk.hu/25000/25088
2023-11-16
[25087] Bodor Aladár: Versek 
https://mek.oszk.hu/25000/25087
2023-11-16
[25127] Kollár Ferenc - Orgovány Erika: Orgovány Erika: Démonok és angyalok között 
https://mek.oszk.hu/25100/25127
2023-11-15
[25086] Lovászy Károly: Napoleon a szanatóriumban 
Budapesti szatírikus regény és egyéb komédiák

https://mek.oszk.hu/25000/25086
2023-11-15
[25085] Lovászy Károly: Kis imbisz 
Iskolai gyakorlatok, természetrajzi, nép- és földrajzi tanúlmányok, különös tekintettel a pesti viszonyokra

https://mek.oszk.hu/25000/25085
2023-11-15
[25084] Lovászy Károly - Kálnoki Izidor: Utazás egy cigaretta körül ; Éjszakai kóborlások 
https://mek.oszk.hu/25000/25084
2023-11-15
[25083] Lovászy Károly: Pfújságok és pfújságírók 
Így nyírtok ti!

https://mek.oszk.hu/25000/25083
2023-11-15
[25082] Lovászy Károly: Különös könyv 
Lovászy Károly tréfája

https://mek.oszk.hu/25000/25082
2023-11-15
[25081] Lovászy Károly: Gyenge Szovjet ... 
Egy csendes ellenforradalmár megfigyelései

https://mek.oszk.hu/25000/25081
2023-11-15
[25080] Lovászy Károly: Butapest 
https://mek.oszk.hu/25000/25080
2023-11-15
[25126] Gaál Mózes: Münchhausen [Hangoskönyv] 
Az igazmondó német báró csodálatos kalandjai

https://mek.oszk.hu/25100/25126
2023-11-14
[25079] Kempelen Béla: Magyar nemes családok 
https://mek.oszk.hu/25000/25079
2023-11-14
[25078] Kempelen Béla: A nemesség 
Útmutató az összes nemességi ügyekben

https://mek.oszk.hu/25000/25078
2023-11-14
[25077] Kempelen Béla: Magyar nemesi almanach 
Az 1867-1909-ben magyar nemességre, bárói, grófi és herczegi méltóságra emelt családok

https://mek.oszk.hu/25000/25077
2023-11-14
[25076] Kempelen Béla: Magyar nemes családok czímerei 
https://mek.oszk.hu/25000/25076
2023-11-14
[25075] Kempelen Béla: Magyar nemesi családkönyv 
https://mek.oszk.hu/25000/25075
2023-11-14
[25074] Kempelen Béla: Csonka-Magyarország compass-szerű helységnévtára 
https://mek.oszk.hu/25000/25074
2023-11-14
[25073] Kempelen Béla: Családkönyv. I., Nemes családok, polgárcsaládok 
https://mek.oszk.hu/25000/25073
2023-11-14
[25072] Haiczl Kálmán: Léva története a XVII. században 
https://mek.oszk.hu/25000/25072
2023-11-13
[25071] Haiczl Kálmán: Léva története a XVI. század végéig 
https://mek.oszk.hu/25000/25071
2023-11-13
[25070] Haiczl Kálmán: Egyháztörténelmi emlékek a cseh megszállás korából 
https://mek.oszk.hu/25000/25070
2023-11-13
[25069] Haiczl Kálmán: Kakath, Dsigerdelen-Csekerdén, Párkány 
https://mek.oszk.hu/25000/25069
2023-11-13
[25068] Haiczl Kálmán: Érsekújvár múltjából 
https://mek.oszk.hu/25000/25068
2023-11-13
[25067] Haiczl Kálmán: A garamszentbenedeki apátság története 
https://mek.oszk.hu/25000/25067
2023-11-13
[25066] Haiczl Kálmán: Páduai Szent Antal 
A nagy csodatevő szent tiszteletének emelésére

https://mek.oszk.hu/25000/25066
2023-11-13
[25065] Boissarie, Prosper-Gustave: Lourdes története orvosi szempontból 
1858-1891

https://mek.oszk.hu/25000/25065
2023-11-10
[25063] Haiczl Kálmán: A kistapolcsányiak 
https://mek.oszk.hu/25000/25063
2023-11-10
[25062] Grousset, René: L'empire des steppes 
Attila

https://mek.oszk.hu/25000/25062
2023-11-10
[25060] Hamsun, Knut: Az utolsó fejezet 
Északi írások

https://mek.oszk.hu/25000/25060
2023-11-10
[25059] Hamsun, Knut: Éhség 
Regény

https://mek.oszk.hu/25000/25059
2023-11-10
[25058] Hamsun, Knut: Tóbiás király városa 
https://mek.oszk.hu/25000/25058
2023-11-10
[25057] Hamsun, Knut: New-Foundland zátonyain 
Elbeszélések

https://mek.oszk.hu/25000/25057
2023-11-10
[25056] Scheffler János: A szerzetesi élet katekizmusa 
https://mek.oszk.hu/25000/25056
2023-11-10
[25061] Hamsun, Knut: Őszi csillagok 
https://mek.oszk.hu/25000/25061
2023-11-10
[25055] Eymard, Pierre-Julien: Az isteni nagy szentség 
Jézus valóságos jelenléte

https://mek.oszk.hu/25000/25055
2023-11-10
[25053] Scheffler János: VIII. Sándor pápa és a bécsi udvar 
1689-1691

https://mek.oszk.hu/25000/25053
2023-11-10
[25054] Scheffler János: Szatmártól Chicágóig 
Úti élmények és tapasztalatok

https://mek.oszk.hu/25000/25054
2023-11-10
[25052] Scheffler János: Az egyke 
Egy lap a keresztény erkölcstanból

https://mek.oszk.hu/25000/25052
2023-11-10
[25051] Scheffler János: A családi szentély papja 
https://mek.oszk.hu/25000/25051
2023-11-10
[25050] Gyalui Farkas: A régi jó világból 
Kolozsvár 200 év előtt

https://mek.oszk.hu/25000/25050
2023-11-10
[25049] Gyalui Farkas: Hatvan éves irodalmi munkám, 1882-1942, név- és tárgymutatója 
https://mek.oszk.hu/25000/25049
2023-11-10
[25113] Krúdy Gyula: Rózsa Sándor [Hangoskönyv] 
A betyárok csillaga Magyarország történetében

https://mek.oszk.hu/25100/25113
2023-11-10
[25047] Gyalui Farkas: Adatok a könyvnyomtatás történetéhez Magyarországon 
https://mek.oszk.hu/25000/25047
2023-11-10
[25046] Gyalui Farkas: Látomány az éjszakában és más történetek 
https://mek.oszk.hu/25000/25046
2023-11-10
[25045] Tótfalusi Kis Miklós: M. Tótfalusi K. Miklósnak maga személyének, életének, és különös tselekedetinek mentsége 
... Kolozsvárott 1698. esztendőben

https://mek.oszk.hu/25000/25045
2023-11-10
[25044] Gyalui Farkas: A könyvtári tudományok célja és feladata Magyarországon 
https://mek.oszk.hu/25000/25044
2023-11-10
[25043] Gyalui Farkas: Irodalmi munkásságom 1882-1933 
https://mek.oszk.hu/25000/25043
2023-11-10
[25042] Gyalui Farkas - Hamvas József: Kolozsvári kalauz 
https://mek.oszk.hu/25000/25042
2023-11-10
    1   100   200   300   400   500   600   700   800   900