FÜLÖP KÁLMÁN

Kilátástalanság
Esti dal
Paraméter változások
Egyedül
Dilemma
Remény
Boldog kamasz
Séta
Bíbor
Édesapám
Tűzkereszt
Őzek csapásán
A nyár lába
SorsFülöp Kálmán

Sz. 1948-ban, Marosvásárhelyen. Erdőszentgyörgyön érettségizett. Teológiai tanulmányait abbahagyta, kétkezi munkás, Maros megyei Nagykenden él. Versei Magyarországon, Kanadában és Erdélyben jelennek meg. A Népújság Múzsa című mellékletében közöl rendszeresen. Verskötetei: Egyedül a parton (2000), Élek tüzek lobogásán (2008), Elégia a Megváltóhoz (2010).

 

Kilátástalanság

Kint álmosan
nyüszít fel
kiskutyám, s
nehéz bakancs
csattog a didergő
útszegélyen.
A mély-sötétben
olyanok ezek a
kísérteties hangok,
mintha a hajnalt
gyilkolná a reggel -
úgy érzem én,
hogy ma már
nem kelek fel
Esti dal

Mint kóbor farkas
sovány, lapos az este.
Fent vén hold strázsál
kikenve, megmeredve.

Vért szomjazó kutya
perel az öreg csenddel.
Egy csillag álmosan
tele kupával rendel.

A sűrű csend-ködébe
csak lelkem huhog bele.
Vár hamvas pirkadásra
bús bagoly éneke.
Paraméter változások

Amerikában jó az élet,
mondják Párizsban szép a nő.
Nekem már egyik sem hiányzik,
fejemre nőtt a zord idő.

Londonban ködös alkonyok,
Berlinben szajha prostik.
Minden már úgy van jól, ahogy,
fejem fölé magaslik.

Csak azt szeretném, mielőbb
folyna a Nílus... restben.
S a Kisküküllő boldogan
hömpölyögne át Pesten.
Egyedül

Csábít a csend. Csupasz magány
cseveg a lombos almafán.
Csigaházba zárt félelem.
Ma önmagamat érlelem.
Dilemma

Az egész részekre osztható.
A részben az egész benne van.
Valami mégsem törvényszerű:
én meddig oszthatom magam?
Remény

Te a szikrázó
napot becézed.

Én a szépülő
felhőt faggatom.

Ők mindkettőnket
megbecsülnek.

Esőben áldás -
fényben élek.

Remény kopog
az ablakon.
Boldog kamasz

Magam vagyok
- konok felnőtt.

Sokan
azt mondják:
túl szerény -

boldog kamasz,
ki félve lépked
a Múzsa
nyitott tenyerén.
Séta

Pereltem
néma
hóhullással,

véremben
avas csend
dalolt.

Koldusra várt
az utcasarkon
a macskakő -
már zárt a bolt.
Bíbor

Szikratűz
lobog
az estben,
leheletünk
páratánca -
bodorított
füstfüzérek
esnek bódult
ájulásba
- bíbor lelkem
bársonyán

a csend
csillagfátyolán.
Édesapám

Arcán
az árnyék
elbóbiskolt

- csak suttogása
riogat:

dorgál vagy
éppen
simogat -

a reves
hamvas
képkeretben

kettétörik
a pillanat.
Tűzkereszt

Tűzkereszt,
vér,

boldog tekintet

nem rágja
moly
a
büszke éjt.

Tíz aranypénz
a bakó bére -

megduplázzák
a szenvedélyt...
Őzek csapásán

Őzek csapásán
erdők hangján

véremben
forró
nyári hajnal

lángot karcol
a barna égre,
és el viharzik
vad robajjal...
A nyár lába

Mosolygó ég bordó
sátrán kátrányízű pillanat,
szőke mozdonyfüttyök
árnyán ücsörög a csorba nap -

varjú száll egy vak karóra
s állingál a délibáb,
sántán menetel az óra,
mánus csücskén a világ

úgy kongatja víz-harangját,
mintha balga kis halak
édes nászát, zsolozsmáját
zengené a víz alatt,

s míg a szél függönyén
körbe hálót sző egy pöffedt pók,
fűszál székén büszkén ülve
a nyár lába vízbe lóg.
Sors

                 B. D. barátomnak

- és sánta lábú rímek
kínjából pattan szikra,

szavakra szakadó út:
tíz láb odáig s vissza.Kezdőlap