Vissza a nyitóoldalra...

Magyar Elektronikus Könyvtár
1994–2014


Elektronikus Periodika Archívum és Adatbázis
2004–2014

   

Sajtóanyagok


1   2   3   4

 • 2014. 07. 07. Két újabb digitalizált kiadvány a jubiláló MEK-ben és EPA-ban
 • A Magyar Elektronikus Könyvtár fennállásának 20. és a Elektronikus Periodika Archívum és Adatbázis elindulásának 10. évfordulója alkalmából ünnepi előlappal jelent meg Gáspár Ferenc A Föld körül című útleírásának hat kötete, illetve az 1920-1932 között kiadott Magyar grafika folyóirat. Mindkét kiadvány digitalizálása a MEK Egyesület megbízásából az Internet Szolgáltatók Tanácsának támogatásával készült. Képanyaguk legjava a szintén az Országos Széchényi Könyvtárban működő Digitális Képarchívumban való feldolgozás után önállóan is kereshető lesz majd.

  Gáspár Ferenc: A Föld körülGáspár Ferenc a Osztrák–Magyar Monarchia tengerészetének hajóorvosaként az egész világot bejárta és élményeiről több, élvezetes stílusban megírt és gazdagon illusztrált könyvben számolt be az egzotikus tájak iránt érdeklődő korabeli olvasóközönségnek (pl. Hét év a tengeren, Negyvenezer mértföld vitorlával és gőzzel). A legteljesebb ezek közül a MEK-be most PDF és DjVu formátumban is felkerült, 1906-1908 között kiadott hatkötetes sorozat, melyből nemcsak Dél-Amerika, Ázsia, Afrika és Ausztrália tájait és népéletét ismerhetjük meg, hanem a vitorlás hadihajózás 19. század végén letűnt korszakát: a "tengerészet lovagkorát" is.

  Gáspár Ferenc: A Föld körülA Magyar Grafika, az alcíme szerint "a grafikai iparágak fejlesztését szolgáló folyóirat", a két világháború között előbb havonta, majd kéthavonta kiadott színvonalas könyvművészeti és nyomdatechnikai szaklap. Felelős szerkesztője Wanko Vilmos mesterszedő volt, szerzői és rajzolói között pedig olyan neves nyomdászokat, grafikusokat és írókat találunk, mint Kner Izidor és Kner Imre, Falk Zsigmond, Bortnyik Sándor, Kmetty János, Kassák Lajos, Benedek Marcell... Az 1932-ben megszűnt lap ugyancsak Magyar Grafika néven 1957-ben újraindult, jelenleg a Papír- és Nyomdaipari Műszaki Egyesület adja ki. Ennek a digitális változatát 2004 óta szintén archiválja az EPA.

  Országos Széchényi Könyvtár

  Magyar Elektronikus Könyvtárért Egyesület

  OSZK logó

  MEK Egyesület logó
 • 2014. 07. 14. 20 érdekes könyv a 20 éves MEK-ből

 • 1. Timár György: Nevető lexikon és agyrémszótár
  https://mek.oszk.hu/13000/13009

  "Tímár György rekeszizom-mozgató és agyműködést-serkentő remekműveinek címszavain nemzedékek röhögték életre magukat. A Nevető lexikon és az Agyrémszótár most javított és átdolgozott kiadásban, egy kötetben lát napvilágot, készen arra, hogy - miközben megerősíti hitükben és kedélyükben a régieket - új híveket toborozzon ennek a sajátos műfajnak" - írja a kiadó a könyv fülszövegében. Tímár György nemcsak humoristaként alkotott maradandót, hanem versei és önéletrajzi jellegű prózai írásai is figyelemre méltóak. - A szerző művei a fia kérésére kerülnek fel ezekben a hónapokban digitalizált formában a MEK-be.


  2. Pray-kódex - Halotti beszéd és könyörgés
  https://mek.oszk.hu/12800/12855

  A kódex fő magyar nevezetessége a Halotti beszédnek nevezett szentbeszéd és könyörgés, amely a magyar nyelv első ismert összefüggő nyelvemléke. A könyv jelentőségét világviszonylatban az adja, hogy öt miniatúrájának egyike (a XXVIII. számmal jelölt), a Bizáncban tisztelt "Mandilion" leplet ábrázolja, pontosan bemutatva azokat a jellegzetességeket, amelyek a ma Torinóban őrzött, Jézusnak tulajdonított halotti lepelre is jellemzőek. A kódex 1240-ben került Pozsonyba, itt bukkant rá 1770-ben Pray György. 1813-ban a pozsonyi káptalan a Nemzeti Múzeumnak ajándékozta, 2001 óta az OSZK őrzi, jelzete MNy. 1. - További információk az OSZK Magyar Nyelvemlékek honlapján találhatók: http://nyelvemlekek.oszk.hu/adatlap-dupla/praykodex_%E2%80%93_halotti_beszed_es_koenyoerges


  3. A Korunk repertóriuma, 1926-1940
  https://mek.oszk.hu/12800/12882

  Szűkebb körben ismert a könyvtártudomány egyik képviselője, Galambos Ferenc, aki az 1950-es és 1980-as évek között számos keresett magyar folyóirat repertóriumát készítette el. Ezeket a cikk-adattárakat nem adták ki, gépiratban terjedtek, és csak néhány nagy budapesti könyvtárban találhatóak meg. Az OSZK megkapta Galambos Ferenc hagyatékát, közte kb. 50 repertóriumot. A szerkesztő rokonának engedélyével ezeket egy szorgalmas közmunkásunk digitalizálta az elmúlt hónapokban és folyamatosan kerülnek fel a MEK-be. - A jelenleg elérhetők listája itt tekinthető meg: https://mek.oszk.hu/html/vgi/kereses/keresesujgy.phtml?tip=gyors&szerzo=galambos%20ferenc


  4. Grazia Deledda: A repkény
  https://mek.oszk.hu/12200/12229

  Grazia Deledda olasz (szárd) írónő (1871-1936) munkássága elismeréseként 1926-ban elnyerte az irodalmi Nobel-díjat. Egyik legkiemelkedőbb műve, A repkény (L'edera) című regénye először 1907-ben német és francia nyelven jelent meg, majd olaszul folytatásokban a "Nuova Antologia" 1908-as számaiban, és még ugyanebben az évben önálló kötetként is. Ezt több nyelvre lefordították, a magyar nyelvű kiadás szintén 1908-ban látott napvilágot. A műből 1950-ben azonos címmel filmdráma is készült. Az erősen vallási inspirációjú mű - amelyet az írónő titokzatos és szövevényes történetként dolgoz fel - középpontjában az elviselhetetlen bűntudat okozta büntetéskeresés áll. - A digitális változat az OSZK-ban rendezett Deledda-emlékesthez kapcsolódva készült el: http://www.oszk.hu/rendezvenyek/irok-koltok-szardinian-grazia-deledda


  5. Papp Tibor: Vendégszövegek (n)
  https://mek.oszk.hu/12000/12075

  "Kevés alkotó van a magyar irodalomban, akinek annyira szerteágazó a művészeti tevékenysége, mint Papp Tiboré. Az 1936-ban Tokajban született író, költő, műfordító, folyóirat-szerkesztő irodalmi munkássága mellett tipográfusi és képzőművészeti tevékenysége is számottevően gazdagította a magyar, valamint a francia könyv- és vizuális kultúrát... A Vendégszövegek (n) című, valóban impozáns terjedelmű gyűjteményes kötetben Papp Tibor munkásságának csak egy részét tudjuk az olvasók elé tárni: az ötvenes évek vége és 2003 között született költői műveket" - írja az ajánló fülszövegben L. Simon László. - A kötetet a tokaji születésű, jelenleg Franciaországban élő szerző kérésére digitalizáltuk. Papp Tiborról életművének kutatója, Kelemen Erzsébet közölt egy érdekes íróportrét a Szépirodalmi Figyelő 2006-os számában, amely az EPA-ban is olvasható: https://epa.oszk.hu/01400/01433/00028/pdf/06-5-010_portre_papp.pdf


  6. A Petőfi Kör vitái (Pedagógusvita)
  https://mek.oszk.hu/12000/12099

  "1956 nyarának elmúltával, szeptember 28-án, tehát szinte napra pontosan egy hónappal az Andics Erzsébet vezette aktívaértekezlet után folyt le a Petőfi Kör első pedagógusvitája a Közgazdaságtudományi Egyetemen. Vitavezető Jóboru Magda volt, a DISZ Központi Vezetőségét Gosztonyi János képviselte. A vitaindító az idézett tanévnyitó eszmekörében mozgott, de annál vázlatosabb és visszafogottabb volt. Érződött rajta, az előadó semmiképpen nem szeretné a nagy előadótermet már a megnyitáskor zsúfoltságig megtöltő érdeklődők lelkének izzó parazsát lángralobbantani." - A Petőfi Kör vitáinak kiadványait az 1956-os Intézet digitalizálta és publikálta online. Az Intézet OSZK-ba való integrálása után kerültek az anyagai a MEK állományába.


  7. Régi magyarországi nyomtatványok, 4. kötet (1656-1670)
  https://mek.oszk.hu/11900/11979

  Részlet az ismertetőből: "Ez a kötet - az 1473-1600, 1601-1635 és 1636-1655 között megjelent művekről számot adó előző kötetek folytatásaként - arról vall, mit tartottak érdemesnek és hasznosnak Magyarországon kinyomtatni 1656-tól 1670-ig egyrészt azok, akiknek módjukban volt egy-egy könyv kiadását anyagilag támogatni, másrészt azok, akik hazánkban ebben az időszakban a könyvnyomtatásból akartak megélni. Túlnyomórészt könyvekről van szó, amelyek között az egykorú tudományosság minden ága képviselve van, de megtalálhatók anyagában az alkalmi, olykor csak egyetlen levél terjedelmű nyomtatványok is." - Az OSZK 2012-ben adta ki a Régi magyarországi nyomtatványok sorozat 4. részét. Mivel a megjelenést támogató pályázat előírta a nyilvános digitális hozzáférést, ezért ez a kötet a MEK-be is bekerült.


  8. Semmelweis Ignác: Die Aetiologie, der Begriff und die Prophylaxis des Kindbettfiebers
  https://mek.oszk.hu/11900/11971

  2013 nyarán az UNESCO a világemlékezet részévé nyilvánította Semmelweis Ignác "A gyermekágyi láz kóroktana, fogalma és megelőzése" című könyvét, amely 1860-ban Bécsben jelent meg (1861-es évszámmal) német nyelven. Ezt a kiadást megtaláltuk digitalizálva a Harvard Egyetem Könyvtárának honlapján és engedélyükkel átvettük a MEK-be. - Továbbá munkatársaink beszkennelték a mintegy 600 oldalas, Semmelweis gyűjteményes munkáit tartalmazó (1905-ös kiadású) kötetet is, melyben szintén megtalálható ez a korszakos fontosságú mű: Semmelweis' gesammelte Werke https://mek.oszk.hu/12600/12641


  9. Vámbéry Ármin: His life and adventures
  https://mek.oszk.hu/11700/11723

  2013-ban volt Vámbéry Ármin, a nemzetközileg is elismert utazó és orientalista halálának 100. évfordulója. Ebből az alkalomból több magyar és angol nyelvű művét is felvettük a MEK állományába. Ez a kötet, amely egy személyes hangvételű beszámoló az Ázsiában és Európában tett utazásairól és a közben átélt kalandjairól, az Internet Archive gyűjteményéből származik, a digitalizáló intézmény pedig a kanadai University of Toronto Robarts Library-ja volt. A metszetekkel illusztrált kötet szkennelt oldalképei a PDF mellett a nálunk kevésbé ismert DjVu változatban is letölthetők. - Magyar nyelvű olvasnivalóként pedig a "Vámbéry Ármin utazásai Ázsiában" c. könyv ajánlható, melyet a MEK Egyesület digitalizáltatott és adott ki korrektúrázott szöveges formátumokban is: https://mek.oszk.hu/11600/11613


  10. Gárdonyi Géza: Láthatatlan ember [Hangoskönyv]
  https://mek.oszk.hu/11200/11242

  Legeza Ilona ismertetője: "Gárdonyi egyik legnépszerűbb történelmi regénye, színes, ősi világot elevenít meg: a népvándorlás korának izgalmas, sorsdöntő fejezetét, Attila - hun királynak - mindent elsöprő uralmát és hirtelen halálát. Egy fiatal görög rabszolga, Zéta, Attila közelébe sodródik és krónikási hűséggel meséli el élményeit, tapasztalatait a hunok táborában. Ő maga művelt, nagytudású ifjú, íródeákja Priszkosz rétornak aki a császár követeként indul Konstantinápolyból a Tisza partjára, Attila udvarába. Zéta szerint rettenthetetlen, vad harcosok élnek a hunok földjén, de asszonyaik sem akármilyenek. Van köztük egy, aki különösen kedves neki. Tőle tanulja meg, hogy az embereknek csak az arca ismerhető meg, igazi lényük rejtett, láthatatlan." - A hangoskönyv a MEK Egyesület támogatásával készült az egyszervolt.hu weboldallal való együttműködés keretében. A művet Sudár Annamária előadóművész, az OSZK munkatársa olvasta fel.


  11. Makkai Sándor: Ágnes
  https://mek.oszk.hu/11000/11030

  Makkai Sándor 1928-ban megjelent regénye szokatlan műfaj az erdélyi magyar író és református püspök életművében: misztikus krimi, egyfajta Dr. Jekyll és Mr. Hyde történet. A címszereplő egy gyönyörű asszony, aki végül a lélekkel és a fantáziával folytatott kísérletek áldozatává válik. - A könyvet eredetileg az Erdélyi Szépmíves Céh adta ki Kolozsvárott, a digitalizált változat a Makkai Sándor Protestáns Népfőiskolai Egyesület és az Élő Erdély Egyesület http://makkaisandor.ro című weboldaláról került a Magyar Elektronikus Könyvtárba.


  12. Almár Iván: A SETI szépsége
  https://mek.oszk.hu/11100/11104

  "Több sikeres könyv jelent már meg magyarul is a Földön kívüli értelem kereséséről, de ez lenne az első, amely a ténylegesen működő SETI-kutatások stratégiájának és technikájának oldaláról vizsgálja ezt az izgalmas problémát. A könyv szerzője a nemzetközi SETI-szimpóziumokon szerzett sokéves tapasztalataira támaszkodva objektíven és szakszerűen, de közérthetően ismerteti a különféle rádiócsillagászati, optikai és egyéb SETI-kutatási programokat." - A könyv digitális változata még 2000-ben jelent meg a magyar SETI Honlap-on, a szerző engedélyével 2012-ben a MEK-ben is archiváltuk.


  13. Mummery Róbert: A világjáró angol
  https://mek.oszk.hu/11000/11047

  Akik ismerik Gárdonyi Géza "göre gáboros" könyveit, azoknak nem újdonság, hogy a kiváló író mélyenszántó, katartikus regények mellett időnként ponyvát is írt - mégpedig sok nyelvi leleménnyel, fordulatos történetvezetéssel. Ez műve, melyet Mummery Róbert álnéven jelentetett meg még 1894-ben, felnőtteknek és gyerekeknek egyaránt mulatságos olvasmány egy New Yorkban született, de ó-angol családból származó ficsúrról, aki a legszebb kockás nadrágokat hordja Amerikában. Miután megismerkedik a hasonló korú néger Pombóval, nekiindul felfedezni az afrikai kontinenst. Útközben krokodilusokkal, múmiákkal, emberevőkkel hadakozva végül egy fa és a nők csapdájába esik. - Az eredetileg Rozsnyai Károly által Budapesten kiadott könyvet a Szegedi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtárában digitalizálták, onnan érkezett a MEK-be, ahol a szöveges formátumok mellett az illusztrált eredeti könyvoldalak is megtekinthetők.


  14. Dr. Nagy Sándor: Kerékpárosok könyve
  https://mek.oszk.hu/10900/10953

  Részlet az előszóból: "Amint a komolyabb cím is sejteti, ezek a fejezetek jobbára az igényes kerékpároshoz szólnak, akit a kerékpározással kapcsolatos miértek legalább annyira izgatnak, mint a hogyanok. Remélem, hogy ez a körülmény inkább bővíteni fogja Olvasóim körét, mint szűkíteni, s ifjú versenyzőink is találnak majd a könyvben egy-két olyan érdekességet, amelyről még nem hallottak, vagy amit a gyakorlatban ugyan nálam százszor jobban tudnak, de amin még sohasem gondolkoztak el." - Dr. Nagy Sándor okleveles vegyész, magkémiát oktató egyetemi tanár, emellett szépirodalmi ill. ismeretterjesztő művek fordítója... és megszállott biciklista. 1987 és 1997 között négy könyve jelent a kerékpározással kapcsolatban, melyekkel több sportirodalmi díjat is elnyert. Közülük három könyv a MEK-ben is olvasható (a másik kettő a Bicajoskönyv: https://mek.oszk.hu/10900/10952, valamint a Versenybringa és társai: https://mek.oszk.hu/11100/11198), melyeket a szerző honlapjáról vettünk át.


  15. Zimányi Vera: Lepanto, 1571 [Hangoskönyv]
  https://mek.oszk.hu/10700/10799

  "Lepanto a mai Görögország egyik kis kikötővárosa a Peloponnészosz félsziget ívében. Itt zajlott le több mint négy évszázada 1571 októberében a világtörténelem egyik legnagyobb tengeri csatája a Szent Ligában tömörült pápai, spanyol, velencei csapatok és a török flotta között... Fondorlatok, ármánykodások, furfang, ravaszság, tudatos munka, hősiesség - ez teszi izgalmassá Zimányi Vera írását, amely sok ismeretet nyújt hajókról, fegyverzetről, történelmi eseményekről, ugyanakkor izgalmas regényként szórakoztatja az olvasót." - A művet Engler József felolvasásában hallgathatjuk meg, a pécsi Digitáliának köszönhetően. A szöveges változat a https://mek.oszk.hu/08200/08248 címen található a MEK-ben.


  16. Sólyom László: Környezetvédelem és polgári jog
  https://mek.oszk.hu/12500/12578

  "Környezetvédelmi jogunkban a polgári jog csak mellékszereplő. Ezt a helyzetet nem az elmélet alapozta meg, hanem a spontán gyakorlat és a közmegegyezés, s a polgári perek szerény eredményei mintegy szentesítették. De vajon szükségszerű-e ez, vajon kihasználja-e a polgári jog minden lehetőségét a környezet védelmére? Ezekre a kérdésekre keres választ a könyv." - Sólyom László, volt köztársasági elnök több digitalizált könyve is felkerült a MEK-be a szerző kérésére az elmúlt hónapokban és még továbbiak is várhatók. A többségükben terjedelmes szakmunkák a polgári és a személyiségi jogokról, valamint az alkotmánybíráskodásról szólnak.


  17. Geréb László: Mátyás király lantosa
  https://mek.oszk.hu/10500/10512

  Részlet a Wikipédiából: "Geréb László (1905-1962) író, irodalomtörténész, műfordító... 1946-1952 között a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár tudományos munkatársa volt. Az 1930-as évektől kezdve fordította és ismertette a középkor és a reneszánsz latin nyelvű magyar irodalmát, így Janus Pannonius költeményeit, Taurinus Paraszti háborúját, Bonfini, Thuróczi, Kálti Márk, Küküllei János és a Névtelen Minorita krónikáit. Bibliográfiáiban, tanulmányaiban a 15-18. század osztályharcait, majd úttörőként a magyar irodalom kezdeti iparimunkás-ábrázolásait dolgozta fel. Regényei történeti korrajzok az ifjúság számára." Ez utóbbiak sorába tartozik az 1940-ben megjelent Mátyás király lantosa c. regényes történet Janus Pannoniusról és Hunyadi Mátyás reneszánsz udvaráról. - Geréb László középkori fordításait és ifjúsági regényeit a lánya, Geréb Zsófia (volt OSZK-s kollégánk) digitalizálta a MEK számára.


  18. Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye
  https://mek.oszk.hu/10200/10292

  Hevesi Erzsébet szenvedélyes bélyeggyűjtő, aki 40 év munkájával hozott létre egy - az év 12 hónapjának megfelelően - 12 kötetből álló, hiteles forrásokból összegyűjtött ismertető szövegekkel ellátott bélyeggyűjteményt. A világ legkülönbözőbb helyeiről származó bélyegek témájuk szerint a tudomány valamennyi területét felölelik. Az így létrejött, eredetileg csak kéziratos formában létező mű különleges és értékes tudástár. A kéziratot a készítője az OSZK-nak ajándékozta és kérésére elvégeztük a kötetek digitalizálását is, melyek PDF és DjVu formátumban letölthetők a MEK-ből. A magyar bélyegek képei pedig - a Magyar Posta engedélyével - egyenként is visszakereshetők lesznek a Digitális Képarchívumban. A DKA-ban már katalogizált tételek listája itt nézhető meg: https://dka.oszk.hu/kereses/gyujtemenylista.phtml?gyujt=Hevesi%20Erzs%E9bet%20%E9s%20Vermes%20Anna%20b%E9lyeggy%FBjtem%E9nye


  19. Rejtő Jenő: Vikend a pokolban
  https://mek.oszk.hu/12500/12543

  "Theodor Emerson, becenevén 'Petróleum Teddy', elkényeztetett milliomos csemete; legjobb barátjával, Gordon kapitánnyal fogadást kötnek. A tét: milliók nélkül megélni úgy, ahogy van, egy szál szmokingban, a Kongó őserdejének közepén. Teddy azonban nem számolt néhány jelentéktelen dologgal: vadállatokkal, kannibálokkal, egyéb vérszopó fenevadakkal, na meg a rekkenő hőséggel sem..." - Rejtő Jenő, a komikus történetei miatt népszerű tragikus sorsú író művei 2014. január 1-től már szabadon terjeszthetők, így most a MEK-be is több, az eredeti első kiadásokból digitalizált "ponyvaregénye" került fel. A Vikend a pokolban című ugyan a kevésbé ismertek közé tartozik, de legalább olyan szórakoztató, mint a kedveltebb légiós történetei. A mű hangoskönyv változatban is meghallgatható: https://mek.oszk.hu/12400/12420


  20. Digitalizálási stratégiák
  https://mek.oszk.hu/10500/10595

  "Az Országos Széchényi Könyvtár Könyvtári Intézete és a Neumann János Digitális Könyvtár és Multimédia Központ az elmúlt években több alkalommal együttműködött a magyar kulturális közvagyon digitalizálási tervének kidolgozását megelőző számbavétel, felmérések és tanulmányok elkészítésében. A magyar kulturális közvagyon feltérképezése. Őrzési helyek, típusok, mennyiségek, digitalizálhatóság, ütemezhetőség, költségigény című, 2003 októberében keltezett tanulmánynak részét képezte egy, A nemzeti kulturális közvagyon digitalizálási stratégiái az EU-ban és néhány külföldi országban című fejezet. Az itt következő szakirodalmi szemle e fejezet átdolgozott anyagát adja közre szélesebb szakmai közönség számára. Négy ország - a Cseh Köztársaság, az Egyesült Királyság, Észtország és Finnország - digitalizálási gyakorlatáról adunk helyzetképet 2003-ból - elsősorban az eredeti irodalomkutatás során összegyűjtött nyersanyagra és az említett fejezetre támaszkodva - és 2004-ből, a Minerva-projekt országjelentéseit felhasználva." - A kötetet Hegyközi Ilona fordította és állította össze, és az OSZK-ban működő Könyvtári Intézet jelentette meg.
 • 2014. 08. 22. Az 1. világháború emlékei a jubiláló MEK-ben és EPA-ban, valamint a DKA-ban
 • Az 1. világháború kitörésének 100. évfordulóján a 20 éve fennálló Magyar Elektronikus Könyvtár (MEK), a 10 éve elindult Elektronikus Periodika Archívum és Adatbázis (EPA) és a szintén az Országos Széchényi Könyvtárban működő Digitális Képarchívum (DKA) 2014-ben fontos feladatának tartotta, hogy minél több forrást közzétegyen a "nagy háború"-ról. Ezekből egy válogatás megtekinthető a mek.oszk.hu/html/1vh.html oldalon. A munka nagyrészt az Internet Szolgáltatók Tanácsának a MEK Egyesület számára nyújtott pályázati támogatásával készült.

  A könyvek egy részét a MEK Egyesület digitalizáltatta, más részét máshonnan vettük át. Szerepelnek köztük Andrássy Gyula, az utolsó osztrák-magyar külügyminiszter, Teleki Pál, Julier Ferenc vezérkari tiszt, később a Tanácsköztársaság vezérkari főnöke és Pogány József haditudósító, majd népbiztos művei is. Pogány József "Lemberg" c. könyvének érdekessége, hogy megtalálható a lengyel polona.pl virtuális könyvtárba felvett, alig néhány magyar nyelvű könyv között is. Az EPA-ban olvasható "A világháború képes krónikája" füzetsorozat, de számot ad a háborús eseményekről sok más korabeli folyóirat és újság, köztük a Nyugat és a Vasárnapi Ujság is. A DKA-ban közel 5000 világháborús tárgyú kép található, az egyik ilyen részgyűjtemény az "Első világháborús hősi emlékművek".

  A világháborúval kapcsolatos dokumentumokat az év végéig még tovább gyarapítjuk.


         


  Országos Széchényi Könyvtár

  Magyar Elektronikus Könyvtárért Egyesület

  OSZK logó

  MEK Egyesület logó
 • 2014. 09. 12. 10 érdekes kiadvány a 10 éves EPA-ból

 • 1. Magyar Grafika
  https://epa.oszk.hu/02500/02506

  A Magyar Grafika, az alcíme szerint "a grafikai iparágak fejlesztését szolgáló folyóirat", a két világháború között előbb havonta, majd kéthavonta kiadott színvonalas könyvművészeti és nyomdatechnikai szaklap. Felelős szerkesztője Wanko Vilmos mesterszedő volt, szerzői és rajzolói között pedig olyan neves nyomdászokat, grafikusokat és írókat találunk, mint Kner Izidor és Kner Imre, Falk Zsigmond, Bortnyik Sándor, Kmetty János, Kassák Lajos, Benedek Marcell... Az 1932-ben megszűnt lap ugyancsak Magyar Grafika néven 1957-ben újraindult, jelenleg a Papír- és Nyomdaipari Műszaki Egyesület adja ki. Ennek a digitális változatát 2004 óta szintén archiválja az EPA.

  Az 1920-1932 között kiadott lapszámok digitalizálása a MEK Egyesület megbízásából az Internet Szolgáltatók Tanácsának támogatásával készült el 2014-ben, az EPA fennállásának 10. évfordulóján. Erről egy, a PDF fájlokban elhelyezett előlap is megemlékezik.


  2. Színházi élet
  https://epa.oszk.hu/02300/02343

  Az 1910-es években Budapesten már hat színházi lap működik sikeresen, amikor Incze Sándor és Harsányi Zsolt a "Színházi Hét" c. folyóiratát először adja ki az 1910. október 30-tól november 6-ig szóló időszakra. Mivel számos próbálkozás, újítás ellenére sikertelen a lap, mecénásra lett szükség. A mecenatúrát adó család rapszodikussága miatt állandósul a bizonytalanság. Pénzügyi támogatójukat otthagyva egy új lapot hoznak létre, "Színházi Élet" címmel. Ex-támogatójuk a bíróságon leállítatja a lap kiadását, aminek híre megy, sajtóbotrány kerekedik, melynek következtében az új lap az utolsó példányig elkel, megalapozva későbbi sikereit.

  A Színházi Életet újabbnál újabb rovatokkal teszi Incze és Harsányi olvasmányosabbá. Munkatársul választják a 19 éves Korda Sándort (a Független Magyarország c. lap párizsi tudósítóját), aki a feljövőfélben lévő mozgókép vonalat képviseli a csapatban: ő viszi a mozi rovatot a lapnál. A címlapra is felkerül innentől fogva a "Mozi" szó. Az eleinte 3000-6000 közötti példányban megjelenő lap egy különszámnak köszönhetően eléri a bűvös 10.000-es határt. A különszám egyébiránt a kor dán mozisztárja: Valdemar Psilander tiszteletére készült. Innentől fogva - kisebb-nagyobb hullámzásoktól eltekintve - a lap példányszáma egyenesen ível felfelé. Az I. világháború végére a 150.000-es példányszám állandósul. Különszámokat a "Kék róka" kapcsán Herczeg Ferencről, azután Varsányi Irénről, Blaha Lujzáról, Fedák Sáriról, Bajor Giziről, Márkus Emíliáról adnak ki, többek között.

  (Az ismertető forrása: Színészkönyvtár - www.szineszkonyvtar.hu)

  Az EPA állománya a teljes 1912-1938 közötti megjelenési időszakot felöleli. Elődje, a Színházi hét is megtalálható az archívumban.


  3. Mercurius Veridicus ex Hungaria
  https://epa.oszk.hu/00900/00904

  A Mercurius Hungaricus ("Magyar Merkúr"), az első magyarországi hírlap, a II. Rákóczi Ferenc által vezetett szabadságharc félhivatalos tájékoztatója volt a magyar függetlenségi háború eseményeiről a külföld felé, ezért főképp latin nyelven íródott. Első száma 1705 június 5-én jelent meg, Esterházy Antal kuruc tábornok indította. Kiadásának oka legfőképp az 1703-ban Bécsben alapított kurucellenes "Wienerisches Diarium" hatásának ellensúlyozása volt. A lap szerkesztését 1705 és 1708 között Rákóczi, 1710-ben Bercsényi Miklós kancelláriáján végezték. Nyomtatásban mindössze hét száma jelent meg. Az első szám, melyet Esterházy Antal kuruc tábornok maga szerkesztett (magyarul, mivel ő más célból adta volna ki a folyóiratot), soha nem került elő. Az 1706. augusztusi száma kéziratban maradt. 1705 augusztusától, a második számától kezdve "Mercurius Veridicus ex Hungaria" címmel jelent meg.

  A kis, nyolcadrét alakú, 4-6 lapos újság csak híreket közölt, azokat is - a kor szokása szerint - mindenféle véleménynyilvánítás nélkül. Példányai rendkívül ritkák, csupán elvétve található belőlük egy-egy Európa könyvtáraiban, így sajnos az Országos Széchényi Könyvtár sem rendelkezik teljes sorozattal belőle. A gyűjteményből hiányzó, más könyvtárakban lévő példányok azonban mikrofilmen és digitalizált változatban is tanulmányozhatóak.

  (Az ismertető forrása: Wikipédia - hu.wikipedia.org)

  Az EPA-ban jelenleg 7 szám található meg, ezek az 1705-ös, 1706-os, 1708-as és 1710-es években jelentek meg.


  4. Nyugat
  https://epa.oszk.hu/00000/00022

  A Nyugat. Mára fogalommá vált ez a név, a minőség szinte elérhetetlen emblémájává nemesült a szellem emberei számára. Egy folyóirat, mintegy hatvan vastag kötet a szerencsésebb könyvtárak polcain. Talán nem is gondolunk rá, de igaz, hogy e századi irodalmunk "összes" és "válogatott" műveinek nagyon-nagy része, az irodalmi szöveggyűjtemények anyagának sava-borsa itt jelent meg először.

  Nyugat. Már maga a név is telitalálat. Orientáció és iránymutatás. A programadó cikk, Ignotus legendás "Kelet népe" című írása mutatja, hogy nemcsak hozni akar odaátról, de átvinni is akar: "A nap s az emberiség s a történelem keletről nyugatra tart. Kelet népének is ez az útja, s ha járja: azon nap alatt jár, annak az emberiségnek felese, annak a történelemnek alakítója, mint a legnagyobb nemzetek." A címlapon végigkíséri a lapot Beck Ö. Fülöp szép Mikes-emlékérme, amely sokaknak az egyszerű magyar deákot, a literátor hagyományt, másoknak a "bujdosót" jelentette, s azt, hogy a világító gyertyafény és a toll mindenképpen megmaradt, lám a legzivatarosabb időkben is.

  Óriási hatású lap volt, de azt kevesen tudják, hogy kezdetben csak pár száz, később is csak pár ezer példányban kelt el. Az eredeti kiadás teljessége csak néhány nagyobb könyvtár kincse, az antikváriumok kirakataiban még egy-egy régebbi szám is csalogató látvány. A hatvan nagyalakú kötet, a benne rejtező 33 évfolyammal, hiánytalanul a lemezen van. A Nyugat - digitálisan.

  (Az ismertető forrása: Kokas Károly: "Nyugat 1908-1941" CD-ROM kiadvány)

  Az EPA a folyóiratban megjelent írások HTML formátumú szövege mellett különféle mutatókat és keresési lehetőséget is biztosít a szerzők és cikkek közötti eligazodáshoz.


  5. Vasárnapi Ujság
  https://epa.oszk.hu/00000/00030

  A Vasárnapi Ujság szerkesztői, szerzői, tudósítói, illusztrátorai jóvoltából hosszú évtizedeken át egyedülállóan teljesítette a jó értelemben vett népművelés feladatát az éppen csak a polgárosodás útjára lépett országban. A felelős szerkesztő, Pákh Albert az első lapszámban így hirdette az újságot:

  "Mik egy néplap kellékei? Az, hogy érdekes legyen. Az, hogy hasznos legyen. És az, hogy olcsó legyen. Ime vállalatunkról bizton hisszük elmondhatni, hogy mind e három tulajdonnal birni fog. Ugy intézkedtünk, hogy legjobb iróink irják, hogy tartalma széles ismeretgazdagságot foglaljon magában, és egész félévi előfizetési ára EGY PENGŐ FORINT legyen. Alólirt felelős szerkesztő mellett, mint főmunkatársat Jókai Mórt mutathatjuk be, kik e népszerü vállalat számára a magyar irodalomnak e téren legelismertebb bajnokait leendnek képesek egyesiteni. S e meggyőződésben kezeskedni merünk, hogy a mit lapunk hasábjain nyujtani fognak, érdekes, ismeretterjesztő, miveltető olvasmány lesz. A népet - mellynek pártolására számitunk - nem nézzük öntudatlan nyers tömegnek, mellynek jó indulatát üres szemfényvesztések által szabad kizsákmányolni, hanem látjuk benne amaz ép, józan fajt, mellynek megvannak nemesebb vágyai s tiszteletreméltó érzelmei. Azon népet látjuk magunk előtt, melly hogyha ezentul is élni akar, ezt csak ismeretek és mivelődés árán válthatjuk meg."

  (Az ismertető forrása: "Vasárnapi Ujság 1854-1921" CD-ROM - www.arcanum.hu)

  Az EPA-ban a Vasárnapi Ujság valamennyi száma megtalálható digitálisan. Az első néhány évfolyam könnyen böngészhető HTML formátumban is rendelkezésre áll, az eredeti lapoldalak képét ill. a felismertetett szöveget tartalmazó kétrétegű PDF fájlok mellett. A képanyag legjava pedig önállóan is kereshető és nagy felbontásban megtekinthető a Digitális Képarchívumban.


  6. Erdészeti Lapok
  https://epa.oszk.hu/01100/01192

  "E lap ... havonként minden hó első napjaiban legalább két nyomott ívnyi terjedtségben fog megjelenni, s annak tiszta jövedelme az erdőszeti irodalom előmozdíttatására fordíttatni." (Előfizetési fölhívás 1862.)

  Az Erdészeti Lapok az Országos Erdészeti Egyesület tulajdonában lévő havi lap, melyet 1862-ben Divald Adolf és Wagner Károly alapított Selmecbányán. A folyóirat kiadásának célja a magyar nyelvű erdészeti szakirodalom megteremtése, a szakmai képzettség fejlesztése és az erdészeti szakszemélyzet összefogása volt. Az Erdészeti Lapok meghatározó szerepet játszott a magyar erdészeti szaknyelv kialakulásában és elterjesztésében.

  A lap 1864-ben a Magyar Erdészegylet közlönye lett. 1866-67-ben "Erdészeti és Gazdasági Lapok", majd 1868-tól ismét "Erdészeti Lapok" címen jelent meg, akkor már az Országos Erdészeti Egyesület közlönyeként. 1873-ban az Egyesület megvásárolta a lap tulajdonjogát Wagner Károlytól - a volt tulajdonosok és a szerkesztő, Bedő Albert egyesületi titkár a lap főmunkatársai lettek. E dátumtól az Erdészeti Lapok Budapesten jelenik meg, tulajdonosa és kiadója pedig az Országos Erdészeti Egyesület.

  A lap a története során történelmi okokból három kényszerű kiadási szünetet élt meg: 1919-ben, 1944-48. valamint 1950-52 között. Az 1952-től ismét megjelenő lap "AZ ERDŐ" címet viselte 1990-ig. 1991-től újra a régi címén, megújult tartalmi és formai keretek között jelenik meg az Erdészeti Lapok.

  Ez a lap nem csupán az Országos Erdészeti Egyesület közlönye, hanem a mindenkori magyar erdészet és erdőgazdálkodás szellemi értékeinek tárháza, iránymutató lámpása, a korabeli erdészeti gyakorlati és tudományos élet tapasztalatainak közreadója és az erdészettörténeti kutatások legfontosabb forrása is egyben.

  (Az ismertető forrása: Erdészeti Lapok honlap - www.erdeszetilapok.hu)

  A kiadvány 143 évfolyamának visszamenőleges digitalizálása 2009-ben történt meg az Országos Erdészeti Egyesület és a MEK Egyesület együttműködése keretében. Az azóta megjelent újabb számok - az Erdészeti Lapok saját honlapján kívül - szintén felkerülnek az EPA-ba is.


  7. Mikes International
  https://epa.oszk.hu/00000/00007

  A Hollandiai Mikes Kelemen Kör 2001. októberében lépett a világ színpadára a Mikes International nevű internetes negyedévi lap első számának kiadásával. A szám előszavában a szerkesztők: Farkas Flórián, Kibédi Varga Áron, Tóth Miklós és Csanády Ágnes röviden összefoglalták a lap profilját:

  "...A magyarság a Kárpát-medencében Európa néptömbjeinek és kultúráinak találkozópontján hozta létre több mint ezer év alatt sajátos kultúrvilágát. A XX. században történelmi erők feldarabolták a magyarságot a Kárpát-medencén belül és szétszórták azon kívül az egész világon. Ez az évszázad egyben lezárta azt a periódust, amelyben népek egyszerűen csupán földrajzi egységeket jelentettek. Az új kor, a tudáson alapuló információs társadalom határtalan. Ennek az új korszaknak, ennek az új globális világrendnek vagyunk aktív része szerte a földgömbön. Ott 'terül el' a mi szellemi hazánk.

  Ebből az következik, hogy problémáinkat egyetemes emberi nézőpontból közelítjük meg. Ezt a világra való nyitottsággal lehet elérni. A Mikes International ezekkel a gondolatokkal indul útjára az 50 éves Hollandiai Mikes Kelemen Kör szellemében. A világon szinte mindenütt jelentős számban élő és a helyi társadalomba integrálódott magyarság különleges helyzetben van: nagyon sok és változatos forrásból tudunk meríteni. Olvasóink számára pedig a Mikes International eszmecserére kíván alkalmat nyújtani.

  Ezt a sokszínűségben rejlő erőt lapunk többnyelvűségén keresztül is igyekszünk kiaknázni. Elsősorban magyarul és angolul, de természetesen más nyelveken is megszólalunk. Az Internet adta lehetőségekkel élve, az információs sztráda csomópontjaiban igyekezünk formálni kultúránkat."

  (Az ismertető forrása: Farkas Flórián: A Mikes jelene és jövője - www.federatio.org)

  Az EPA, mint a Nemzeti Könyvtár periodika archívuma, fontosnak tartja és feladatának tekinti összegyűjteni, archiválni és hosszú távon megőrizni a határon túli magyarság szellemi termékeit is. A Mikes International digitális folyóirat számai a lap 2001-es indulása óta folyamatosan érkeznek be az EPA-ba.


  8. Könyvtári Figyelő
  https://epa.oszk.hu/00100/00143

  A Könyvtári Figyelőt 1955-ben indították az Országos Széchényi Könyvtár és a Magyar–Szovjet Baráti Társaság Könyvtártudományi Szakosztálya közös lapjaként, akkor még "Könyvtári Tájékoztató. Külföldi lapszemle" címen. 1958-tól az OSZK Módszertani osztálya, a következő évtől pedig az akkor megalakult Könyvtártudományi és Módszertani Központ (KMK) jelentette meg "Könyvtári Figyelő" néven. 1969-től a KMK és az Országos Könyvtárügyi és Dokumentációs Tanács (OKDT) közös folyóirata volt, egészen a Tanács megszűnéséig. Jelenleg a Könyvtári Intézet lapjaként az Országos Széchényi Könyvtár kiadásában jelenik meg.

  A folyóiratot azzal a céllal indították, hogy a külföldi könyvtári szakirodalom feltárásával tájékoztassa a könyvtárosokat a nemzetközi fejleményekről, a jelentősebb elméleti és gyakorlati kérdésekről a Könyvtártudományi Szakkönyvtárba járó külföldi folyóiratok dokumentációs feldolgozásával. A lap profilját a hatvanas évektől kezdve kibővítették a hazai könyvtárügy és könyvtárpolitika aktuális kérdéseinek tanulmányokban történő bemutatásával.

  Kisebb-nagyobb változtatások után a hetvenes években alakult ki a folyóirat maihoz hasonló szerkezete, bár formátumában, megjelenési gyakorlatában még többször változott. 1990-ben a korábbi dokumentációs folyóirat, a Könyvtári és Dokumentációs Szakirodalom (KDSZ) Külföldifolyóirat-figyelő rovat címen beolvadt a Könyvtári Figyelőbe, hangsúlyossá téve a lap kezdetektől meglévő dokumentációs funkcióit.

  (Az ismertető forrása: Könyvtári Figyelő honlap - ki.oszk.hu/kf)

  A könyvtár- és információtudományi szakfolyóirat számai HTML, illetve az utóbbi években már PDF formátumban olvashatók az EPA-ban, 1990-ig visszamenően.


  9. Süni
  https://epa.oszk.hu/02100/02150

  "Szereted az állatokat, a virágokat, a kavicsokat? Gyere velünk, kalandozzunk együtt Földanyó birodalmában! Beszélő növények, bohókás állatok, életre kelt kőzetek mesélnek magukról, és arról a világról, amit rajtuk kívül csak kevesen ismerhetnek hiszen nem mindenki ért a madarak, a fák vagy a sziklák nyelvén! Itt minden élőlény (és élettelen képződmény) izgalmas, értékes teremtmény, akit érdemes megismerni, megszeretni és megvédeni. Érdekes írások, gyönyörű fotók, játékok, rejtvények! Mese, varázslat minden oldalon az ezerarcú természetről. Várunk olvasóink közé minden mesebeli lelkű gyereket és gyermeklelkű felnőttet!"

  A Süni magazin 1985-ben született meg. Akkor még kicsi formátumú volt: nagyjából akkora, mint egy iskolai füzet, de nagyon sok mindent lehetett találni benne: volt például csillagászati és számítástechnikai rovat, valamint képregény is. Nagyon hamar népszerű lett a gyerekek körében, és rövidesen Süni-klubok is szerveződtek különféle iskolákban, könyvtárakban és művelődési házakban, szerte az országban...

  2006-ban a Sünit Prima Primissima Díjra jelölték: olyan megtiszteltetés ez, amelyben kevés újság részesült. A lap végül a díj Prima fokozatát kapta, elsőként mind az ismeretterjesztő, mind pedig az ifjúsági sajtótermékek közül. Nemcsak a szerkesztőség és a Göncöl Alapítvány, hanem az egész hazai környezetvédelmi mozgalom számára nagy dicsőség, hogy ebben az elismerésben éppen egy ökológiai gyermekmagazin részesült!

  (Az ismertető forrása: a Süni magazin weblapja - goncol.hu/sunimagazin)

  A gyerekeknek szánt, de felnőtteknek is érdekes Süni magazin számai az EPÁ-ban - a Göncöl Kiadó többi kiadványaihoz hasonlóan - látványos Flash formátumban lapozgathatók.


  10. A természet - Vadon
  https://epa.oszk.hu/01600/01649
  https://epa.oszk.hu/02100/02152

  1897-ben érett meg a magyarországi helyzet arra, hogy útjára indulhasson egy olyan természettudományos - ismeretterjesztő lap, amely kulturális értékeket is hordoz. Ekkor jelent meg először Dr. Lendl Adolf és Lakatos Károly szerkesztésében A Természet magazin, amelyet a Vadon folyóirat tényleges és eszmei elődjének tekintünk. A Természet, amellett, hogy bemutatta az élő és élettelen világ titkait remek írásokkal, tárcákkal és irodalmi ajánlókkal is szórakoztatta olvasóit. A lap 1917-ben a Székesfővárosi Állat- és Növénykert kiadásába került át, külleme jelentősen javult, jobb papíron szebb képekkel, kéthetente látott napvilágot. Mindemellett irodalmi értékekkel is szolgált. A Természet 1944-ben megszűnt, majd 1990-ben, szerény külsővel ismét napvilágot látott. A magazin életében az 1994-es esztendő hozott igazi áttörést. Ekkor az "állatkerti" lap színessé vált, s közös kiadásba került a Göncöl Alapítvány Süni c. magazinjával. Ekkortól a lapot e két tulajdonos neve fémjelzi, míg a kiadói tevékenységet a Göncöl Alapítvány vállalta, vállalja magára. A Természet 1994-99 között számonként 32 színes és 8 fekete-fehér oldalon, havonta jelent meg. Gazdasági okok miatt később a kiadó csak a kéthavonkénti megjelentetésre vállalkozhatott. 2000 áprilisától megújult lapunk, ekkortól 44 színes oldalon, Vadon címen, igényes külcsínnel kéthavonta jelenik magazinunk.

  A Vadon magazin ma az egyik legnépszerűbb ismeretterjesztő folyóirat. Középpontjában az ember és a természet áll, azt sugallva, hogy az ember a természet része, s csak együtt létezhet vele. Lapunk tehát a természetről és rólunk, emberekről szól, ám nem felülről vizsgálja a történéseket. Cikkeinkkel bemutatjuk, mennyire fontos a békés egymás mellett élés, és jövőnk is csak környezetünk maximális tiszteletben tartásával képzelhető el.

  (Az ismertető forrása: Bemutatkozik a Vadon magazin - www.albireo.hu/Goncol_SuniVadon.html)

  Az EPA állományában A természet 1897-1944 között kiadott füzetei (PDF formátumban), az 1990-1994 évi számai (Flash változatban) és a Vadon 2000-2003 között megjelent lapszámai (szintén Flash formátumban) találhatók meg.