BEVEZETŐ
ALKOTÓK

GALÉRIÁK
... ... ... ... fotók
... ... ... ... címlapok
... ... ... ... kéziratok
... ... ... ... első kiadások
... ... ... ... egyéb
HANGANYAGOK
... ... ... ... szerzők hangjai
... ... ... ... mondott vers
... ... ... ... zenés vers

SZAKIRODALOM
... ... ... ... a Nyugatról
... ... ... ... monográfiák
... ... ... ... tanulmányok
... ... ... ... kronológia

NYUGAT 100 események
... ... ... ... PIM
... ... ... ... OSZK
... ... ... ... MTV
... ... ... ... egyéb
ÚJDONSÁGOK

CÍMLAP

   
 

 

 
MONOGRÁFIÁK -
GELLÉRI ANDOR ENDRE
  • VARGHA Kálmán: Gelléri Andor Endre alkotásai és vallomásai tükrében, Budapest, Szépirodalmi Kiadó, 1973. (Arcok és vallomások);
  • KOSZTOLÁNYI Dezső et al.: A gyengéd óriás. Emlékezések Gelléri Andor Endrére, Budapest, Magvető, 1977. (Gyorsuló idő);
  • NAGY SZ. Péter: Az idilltől az abszurdig. Gelléri Andor Endre pályaképe, Budapest, Akadémiai, 1981. (Irodalomtörténeti füzetek);
  • VARGHA Kálmán: Gelléri Andor Endre, Budapest, Gondolat, 1986. (Nagy magyar írók);
    Villám és esti tűz. Gelléri Andor emlékezete, vál., szerk., összeáll. FÜZI László, Budapest, Nap, 2006. (Emlékezet);

    A válogatott bibliográfiát szerkeszti: Kekk Adrienn (OSZK - Elektronikus Dokumentum Központ - Magyar Elektronikus Könyvtár)