TARTALOMA

Asulia

feliratokon is gyakran előforduló attikai jogi terminus: állami biztosítása valamely Athenaeben időző idegen ember személyének és javainak mindennemű bántalom vagy kár ellen. ’A.-t az állam megtisztelésül is adományozott.

GY. GY.