A

Abacus
Abae
Abantes
Abantiades
Abaris
Abas
Abdalonymus, Abdalonimus
Abdera
Abderus
Abdicatio
Abella, Avella
Abellinum
Abeona
Abii
Abisares
Abnoba mons
Abolitio
Abolla
Aborigines
Abradatas
Abraxas
Abrocomas
Abrogatio
Absentia.
Abstinendi beneficium
Absyrtus
Abulites
Abundantia
Abydenus
Abydus
Abyla columna
Academia
Academus
Acamas
Acanthus
Acarnan
Acarnania
Acastus
Acca Larentia
Accensi
Accius
Acclamatio
Accumbere
Acerra
Acerrae
Acesines
Acestes
Achaei
Achaemenes
Achaemenides
Achaeus
Achaia, Achaja
Acharnae
Achates
Achelous
Acheron
Acherontia
Acherusia
Achillas
Achilles,
Achilles Tatius
Achradina
Acidalia
Acies,
Acilii
Acinaces
Acipenser
Acis
Acoetes
Acontius
Acra
Acrae
Acraephia, Acraephium
Acrisius
Acritas
Acro
Acroama
Acroceraunia
Acrostichis
Acrotatus
Acta.
Actaeon
Acte
Actio
Actium, Acte
Actor.
Actoriones
Actuaria
Actuarii
Aculeo
Acumincum
Acus
Acusilaus
Acustika
Ada
Adamantius
Adamas
Addictus
Adeia
Adeona
Adherbal
Adiabene
Adiaum
Adimantus
Adlecti
Admagetobriga, Magetobriga
Admete
Admetus
Admissio
Adó
Adonis
Adony
Adoptio
Adoratio
Adramyttium
Adrana
Adranum, Hadranum
Adrastea
Adrastus
Adria, Hadria
Adrumetum, Hadrumetum
Aduatuci
Adula
Adulterium
Adversaria
Adversitor
Advocatus
Adumatoi
Adyrmachidae
Adytum
Aea
Aeaces
Aeacides
Aeacus
Aedepsus
Aedes
Aedicula
Aediles.
Aedituus
Aëdon
Aedui, Haedui
Aeetes
Aegae.
Aegaeum mare
Aegaleos
Aegates
Aegeria
Aegeus
Aegialea, Aegialus
Aegialeus
Aegimius
Aegina
Aegira.
Aegis,
Aegisthus,
Aegium
Aegyptius,
Aegyptus.
Aeisitoi,
Aelia.
Aelianus
Aelius
Aëllo
Aemilia lex
Aemilianus
Aemilia via
Aemilii
Aemilius Probus
Aemodae
Aenaria
Aeneas
Aenesidemus
Aenianes
Aenus
Aeoles
Aeolia
Aeolis
Aeolus
Aepytus
Aequi
Aequitas
Aera
Aerarii
Aerarium
Aërope
Aerugo
Aes.
Aesacus
Aeschines
Aeschrion
Aeschylus
Aesculapius
Aesepus
Aesernia, Esernia
Aeserninus.
Aesis
Aeson
Aesopus.
Aestimatio litis
Aesula
Aesymnetes
Aeternitas
Aether
Aethiopes, Aethiopia
Aëthlius
Aethra
Aëtion
Aëtius
Aetna
Aetolia
Aetoliai szövetség
Aetolus
Aetwma
AetoV
Afer
Affinitas
Afranii
Africa
Africanus
Africus
Agamedes
Agamemnon
Aganippe
Agapenor
Agasias
Agasones
Agathangelus
Agatharchides
Agatharchus
Agathemerus
Agathias
Agathocles
Agathon
Agathyrsi
Agaue
Agbatana
Agdistis
Agedincum
Ageladas
Agelh
Agema
Agenor
Ager publicus.
Agesander
Agesilaus
Agesipolis
Agger.
Agis
Agitator
Aglaia
Aglaophamus
Aglaophon
Agmen
Agnatio
AgwneV, mousicoi
Agonia, Agonalia
Agwn timhtoV
Agora
Agoracritus
Agoranomoi
Agcajoi nomoi
Agraulus
Agrianes
Agricola
Agri decumates
Agrigentum
Agrimensor
Agrionia
Agrippa
Agrippina
Agroecius
Agron
Agrotera
Agubium
AguieuV
Agulla
Agyrrhius
AgurthV,
Ágy.
Ahala
Aiax
AidhV,AidwneuV
AidwV
Aigaion pelagoV
Aigesta
AigikoreiV
AigiloV
AigojagoV
AigoV poiamoi
Aigoussai
Aisa
AisumnhthV
AiJalh, AiJaleia, AiJalia
Aius Locutius, Aius Loquens.
Ajtók
AkersekomhV
Akwn, akontion
AkontismoV
AkragaV
Akatisma
AkroJinia
Ala.
Alabanda,
Alabastrum
Alaisa
Alalcomenae
Alani
Alaricus
Alarii
Alastwr
Alba.
Albania
Albanum
Albanus lacus
Albanus mons
Albinovanus
Albintimilium
Albinus
Albis
Album
Albunea, Albuna
Alburnus major
Alcaeus
Alcamenes
Alcathous
Alcestis.
Alcetas
Alcibiades
Alcidamas
Alcinous
Alciphron
Alcmaeon
Alcman
Alcmene
Alycone
Alcyoneus
Áldozás.
Alea.
Alec, halec, halex
Alecto
AleipthV
Aleius campus
Alekiruonwn agwneV
Alemanni
Aleria
Alesa
Alesia
Aletes
Aleuadae
Alexander, ’AlexandroV.
Alexandra
Alexandria, Alexandrea
Alexis
Alfenus
Algidum
Algidus mons
Alimentarii
Alimentus
Aliphera
Alipilus
Alisca
Aliso
AlcuonideV hmerai, Alcyonii dies;
Államformák.
Államháztartás
Államirnokok
Államkincstár
Állattan
Allia, Alia
Allienus
Allifae
Allobroges
Alma mons
Almás-Füzitő
Almo
Aloadae, Aloidae
Alope
Alopece
Alpes
Alphesiboea
Alpheus
Alphito
Alpinus
Alsium
Altaria
Alta ripa
Althaea
Althaemenes
Altinum.
Altis
Aluntium, Haluntium
Alvilág.
Alyattes
Alyzia
Amalthea
Amaltheum, Amalthea
Amanicae pylae
Amantia
Amantini
Amanus
Amaracus
Amardi, Mardi
Amarion
Amarynceus
Amarynthus
Amasenus
Amasia
Amasis
Amastris, Amestris, Amastrine
Amata
Amathus
Amazones
Ambacti
Ambarri
Ambarvale sacrificium
Ambiani
Ambibarii
Ambilareti
Ambiliati
Ambiorix
Ambitus
Ambivariti
Ambivius.
Ambluareti
Ambracia
Ambrones
Ambrosia
Ambrosius
Ambrysus
Ambubajae
Ambulatio
Amburbium, amburbiale sacrificfium
Ameria, Amerium
Amethystus
Amicus.
Amipsias
Amisia, Amisius
Amisodarus
Amisus
Amiternum
Ammentum
Ammianus Marcellinus
Ammon
Ammonia
Ammonium
Ammonius
Amnestia
Amnisus
Amor
Amorgus
Ampelius
Ampelum
Amphea
Amphiaraus
Amphiclea
Amphictyones
Amjidromia, ta.
Amphilochus
Amphion
Amphipolis
AmjiprostuloV.
Amphis
Amphissa
Amphitheatrum
Amphitrite
Amphitryon
Amphora
Amphoterus
Amphrysus
Ampliatio
Ampsancti lacus
Ampsivarii
Ampulla
Amulius
Amyclae
Amycus
Amymone
Amynander
Amyntas
Amyntor
Amusti pinein
Amythaon
AnabathV
Anacharsis
Anacreon,
Anactorium
Anaduomenh
Anacea
Anagluja
Anagnia
Anagnostes
Anagogia
Anaitis
Anakagupthcria, ta
AnakeV
AnakrisiV
Ananius
Anaphe
Anaphlystus
Anapiesma
Anapus
Anartes
Anas
Anathemata
Anatocismus
Anaua
Anaxagoras
Anaxander
Anaxandrides
Anaxarchus
Anaxibius
Anaxilaus
Anaximander
Anaximenes
Anazarbus, Anazarba
Ancaeus
Anchesmus.
Anchiale
Anchises.
Agcisteia
Ancile
Ancitia
Ancona
Ancora
Ancus Martius
Ancyra
Andania
Andautonia
Andes
Andizetes
Andocides
Andraemon
AndrapodokaphloV
Andceia, ta.
Andriscus
Androcles
Androclidas
Androclus
Androgeos
Andcolhyia, androlhyion
Andromache
Andromeda
Andronicus
Androsthenes
Androtion
Andrus
Anumerium
Angdistis
Angerona
Angitia, Ancitia
Angli
Angrivarii
Anguitia
Anicius
Anio
Anius
Annaeus
Annales
Annamatia
Anna Perenna
Anniceris
Annii
Annona
Annulus, anulus.
Annus
Anquisitio
Anser
Antaeus
Antalcidas
Antander
Antandrus
Antaradus
Antea
Anteambulones
Antecessores
Antefixa
Antejus
Antemnae
Antennae
Antenor
Anteros
Antesignani
Antestari, Antestatio
Antestatus
Anthedon
Anthele
AnJehion
Anthemus
Anthemusia
AnJesjoria
Anthesteria
AnJesihriwn
Anthologia graeca
Anthologia latina.
Anthylla
Antianae
Antias
Anticlea
Anticyra
AntidosiV
Antigone
Antigonea, -ia
Antigonus
Antigraji
Antilibanus
Antilochus
Antimachus
Antinous
Antiochia
Antiochus
Antiope
Antipater
Antiphanes
Antiphates
Antiphilus
Antiphon
Antipolis
Antiquarius
Antirrhium
Antissa
Antisthenes
Antistii
Antium
Antlia
Antwmosia
Antonia.
Antonii
Antoninus
Antoninus Liberalis,
Antoninus Pius
Anubis,
Anxur
Anytus
Aon
Aornus
Apagwgh
Apamea
Apaturia
Apeliotes.
Apella
Apelles
Apenninus, Appenninus, Apenninus mons
Aper
Apex
Aphaca
AjairesewV dikh
Ajamiwtai
Aphareus
Aphetae
Ajetoihmerai
Aphidnae
Aphrodisia
Aphrodisias
Aphrodisium
Aphrodite
Aprohoditopolis
Ajrogeneia
Apthhonius
Aphytis
Apia
Apicius
Apidanus
Apion
Apis
Apium
Apneusti pinein
ApobaihV, anabathV.
Apocolocyntosis
Apocryphus könyvek
Apodektai
Apograjh.
Apollinares ludi
Apollinarius, Apollinaris
Apollinis promunturium
Apollinopolis
Apollo
Apollodorus
Apollonia
Apollonis
Apollonius
Apologeták
Apomagdaliai
Aponus fons, Aponi fons
Apopempein, apopomph, apopemyiV, apoleipein, apoleiyiV
Apojoca
Apophoreta
ApojradeV, hmerai
Aporrhta
ApostoleiV
Apostoli atyák
Apotheca
Apotheosis
ApotropaioV
Apparitor
Appelatio
Appenninus
Appianus
Appia via
Apries
Aprilis
Apronianus
Apronius.
Apsines
Apsyrtus
Apulejus
Apulia
Apulum
Aquae
Aquae ductus
Aquaeductus
Aquae et ignis interdictio
Aquae haustus
Aquarius
ad Aquas
Aqua viva
Aquila.
Aquileja
Aquilii, Aquilii
Aquilo
Aquilonia
Aquincum
Aquinum
Aquitania
Ara
Arabia
Arabicus sinus
Arabus
Arachne
Arachosia
Arachthus
Aracynthus
Aradus
Arae Philaenorum
Arar
Araspas
Arator
Aratrum
Aratus
Ara Ubiorum
Arausio
Aravisci
Araxes
Arbaces
Arbela
Arbiter
Arbiter bibendi
Arbuscula
Arca
Arcadia
Arcadius
Arcanum
Arcas
Arcesilaus
Arcairesiai
ArcairesiazonteV
Arch, arcein
ArchgethV
Arceia
Archelaeus
Archemorus
Archeptolemus
Archermus
Archestratus
Archetypum
Archias
Archidamus
Archilochus
Archimedes
Archinus
Archippus
Architheoria
Archon
Archytas
Arcidava
Arcisius
Arconnesus
Arcticus
Arctinus
Arctus
Arcus
Ardana
Ardea
Ardericca
Ardescus
Ardettus
Ardeunna silva
Ardys
Area
Arehithous
Arelas, Arelate, Arelatum
Aremorica
Arena
Areopagites
Areopagus
Ares
Aretaeus
Aretalogus
Aretas
Arete
Arethusa
Areus
Argaeus
Arganthonius
Argei.
Argentarius
Argentarius mons
Argentoratum
Argentum
Arges
ArgesthV
Argia
Argiletum
Arginusae
Argippaei
Argiva
Argivi
Argo
Argolis
Argonautae
Argos
Argos, Amphilochicum
Argus
Argyraspides
Argukologein, argurologoi.
Aria
Ariabignes
Ariadne
Ariaeus
Ariana
Ariarathes
Ariaspae
Aricia
Aries
Arii
Arimaspi
Arimazes, Ariamazes
Arimi
Ariminum
Ariobarzanes
Arion
Ariovistus
Ariphron
Arisbe
Aristaenetus
Aristaeus
Aristagoras
Aristarchus
Aristeas
Aristides,
Aristippus
Aristius Fuscus
Aristobulus
Aristocles
Aristocrates
Aristocratia
Aristodemus
Aristogiton
Aristomachus
Aristomenes
Ariston
Arision
Aristonicus
Aristophanes
Aristophon
Aristoteles
Aristoxenus
Aristus
Ariusia
Arma
Armamenta
Armamentarium
Armarium
Armatura.
Armene
Armenia
Armilla
Armilustrum, Armlustrium
Arminius,
Armorica
Arne
Arnobius.
Arnus
Aromata
Arpi
Arpinum
Arrabo
Arrabona
Arretium
Arrha, arrhabo
Arrhephoria
Arrhidaeus
Arria
Arrianus
Arrii
Arrogatio
Arruntius, Aruntius.
Arsaces
Arsaica
Arsamosata
Arsanias
Arses
Arsia
Arsinoë
Artabanus
Artabazanes
ArtabazhV
Artabazus
Artaei
Artaphernes
Artaunum
Artavasdes, Artuasdes
Artaxata
Artaxerxes
Artaxias
Artemidorus
Artemis
Artemisia
Artemisium
Artiazein
Artolaganum
ArtopwlideV
Artuasdes
Árulás
Arulenus
Arundo
Aruns, Arruns
Aruntius
Arusianus
Aruspices
Arvales fratres
Arverni
Arx
Arybbas, Arrybas
As
Asander
Asarotum
Asbestus
Asbolus
Ascalaphus
Ascalon
Ascania
Ascanius
Asciburgium
Asclepiades
Asclepiodotus
Asclepius
Asconius
Ascra
Asculum
Asdrubal
Asellio
Asia
Asia prata
Asinarus
Asine
Asinii
Asisium
Asius
Askwlia, askwliazein
Asopus
Aspasia
AspazesJai
Aspendus
Asper
Asphaltites lacus
Asphodelus
Aspis
AspiV
Aspledon
Asperanas
Assa, Assera
Assaceni
Assaracus
Assarhaddon
Asser
Assertor
Assessor
Assur-idil-ili, Assur-edil-ilani
Assurnasirpal
Assus
Assyria
Asta
Astaboras
Astacus
Astapus
Astarte
Asteria
Asterion
Asterope
Astrabacus
Astraea
AstragaloV
Astrologia és astronomia.
Astura.
Asturia
Astayges
Astyanax
Astydamas
Astunomoi
Astyoche
Astypalae
Astyra, -ae
Ásványtan
Asulia
Asylum.
Asymbolus
Asztal
Atabulus
Atabyris
Atalanta
Atarneus
Atax
Ate
Ateji.
Ateleia
Atella
Atellanae fabulae, ludi Atellani
Aternum
Aternus
Atesis
Athamania
Athamas
Athanas, Athanis
AJanatoi
AJhna
Athenae
Athenaeum
Athenaeus
Athenagoras
AJhnaih
Athenais
AJhnaV akron.
AJhnh.
Athenion
Athenodorus
Athesis
Athleta
Athlothetae
Athos
Atii, Attii
Atilii, Attilii
Atimia, atimoV
Atina
Átkozás
Atlantes
Atlantis
Atlas
Átok
Atossa
Atra,Atrai
AtrakioV
Atramentum
Atrax
Atrebates
Atreus
Atriensis
Atrium
Atropates
Atropus
Atta
Attalia
Attalus
Attes
AtJiV
Attica
Atticistae
Atticus
Attii
Attila
Attin, Attis, Atys
Attus Navius
Auctio
Auctor
Auctoramentum.
Auctoritas.
Audata
Aufidii
Aufidus
Auge
Augias
Augila
Augur
Augurium salutis
Augusta
Augustales ludi
Augustales sodales
Augustinus
Augustodunum
Augustus.
Aulaeum
Aulh
Aulerci
Aulis
Aulon
AiloV
Aurelianus.
Aurelii
Aureolus
Aureus
Auriga
Aurinia
Aurora
Aurum
Aurunci
Aurunculejus
Ausci
Ausculum
Ausones
Ausonius
Auspex
Auster
Autesion
Autochthon
Autolycus
Antomedon
Autonoë
Autonomia
Autronius, Paetus
Auxesia
Auxilia
Auximum
Auxo
Auxumitae
Avaricum
Avella
Aventinus
Avernus lacus
Averruncus
Avianus
Avienus
Avil-Marduk
Avitus
Axamenta
Axinomantia
Axioche
Axionicus
Axius
Axona
AxoneV
Azali
Azalum
Azan
Azania
Azizis
Azotus