TARTALOMA

Adversitor

adversum itor, a rómaiaknál azon rabszolga, a ki gazdája elé megy, hogy azt, midőn lakomáról vagy bárhonnan jön, hazakisérje (l. Plaut. Most. személyeit). Ezek azonban nem képeztek olyan külön osztályt, mint a pedissequi, a kik urukat rendesen hazulról kisérték.

SZ. GY.