TARTALOMA

Aeolia

Aiolih, Hom. szerint (Od. 10, 1 é. t.) egy uszó sziget, a szelek urának, Aetolusnak, Hippotes fiának székhelye. Verg. A. 1, 52; 8, 415. Valószinű, hogy mint más, Homerusnál olvasható megnevezést, úgy ezt is a chalcisi gyarmatok vonatkoztatták Sicilia környékére: A Sic.-tól északra fekvő 7 sziget – többnyire hetet említenek – neve ugyanis a későbbieknél Aeoli insulae, Aeoliae, Aiolou nhsoi (Thuc. 3, 115, m. Lipari vagy Vulkán szigetek). Nevezetesebbek. Hiera, ’Iera, vagy Thermissa (Volcano); Lipara, Lipara, mely után, minthogy legnagyobb, néha az egész csoport Liparenses-nek neveztetik; Strongyle, Stroggolh, m. Stromboli, a régiek hite szerint Aeolus tartózkodási helye, vulkánja még manapság is működik. A többiek (Phoenicusa, Ericusa, Eunonymus, Didyme) jelentéktelenek. Strab. 6, 256. 275. Cic. n. d. 3, 55. Plin. 3, 14. Mela 2, 7. V. ö. Nissen. Ital. Landeskunde, I. 250 é. t.

T. K.