TARTALOMA

Abradatas

AbradataV, a perzsa Susiana nevű tartomány fejedelme; valószínűleg csak Xenophon regényes alkotása; az assyriaiakkal Cyrus ellen harczolt. Nejét Pantheát a perzsák elfogták; mivel Cyrus minden bántalomtól megvédte, a nő rábírta férjét, hogy Cyrushoz pártoljon. Cyrusnak Ldyia ellen vívott harczában elesett, neje pedig ezen való fájdalmában önmagát megölte. Mindkettőnek tetemét Cyrus nagy tisztességgel eltakaríttatta és sírhalmukon syr nyelvű felirattal ellátott oszlopot emeltetett. Maga a név jó régi perzsa: Ahura-dáta, az Ahura (a legfőbb szellem) adta Xen. Cyr. 5, 1, 3. 6, 1, 46. s k. 6, 3, 36. 6, 4 2–11. 7, 1, 29–32, 7, 3, 2. s. k. Lucian. imag. 10. Phitostrat. imag. 2, 9. Justi, Iranisches Namensbuch, 2.

P. K.