TARTALOME

Extra ordinem

volt az elnevezése minden eljárásnak, a mely eltért a törvényes vagy hagyományos rendtől (ordo legitimus), így 1) cognitio extraordinaria (l. Per, B és Cognitio); 2) crimen extraordinarium, oly vétség, melynek elbirálására nézve a meglevő törvényekben nem volt rendelkezés, a melyet tehát extra ordinem kellett birói vizsgálat alá venni; 3) poena extraordinaria, stb.

CS. JÓ.