TARTALOMG

Galinthias

GalinJiaV, a thebaei Proetus leánya, Alcmenének barátnője (Ovidius szerint szolgálója). Midőn Alcmene épen Heraclesszel vajúdott és Ilithyia és a moerák Juno kedvéért a ház ajtaja elé telepedve bűbájos kéz- és lábmozdulatokkal a szülést 9 napon és 9 éjjelen át feltartóztatták, G. egy jámbor cselt gondolt ki. Hirtelen kilépett és a bámuló istenasszonyoknak tudtára adta, hogy Alcmene Zeus akarata szerint egy fiúgyermeket szült. Erre a meglepődött istenasszonyok felhagytak a bűbájos mozdulatokkal s egyszerre megszületett Hercules. Büntetésül a félrevezetett istenasszonyok G.-t menyétté változtatták (galh), Hercules azonban háladatosságból szentélyt épített neki Thebaeben, mely még a késő utókor részéről is tiszteletnek tárgya volt, a mennyiben Hercules ünnepségein (’Hracleia) legelébb is hűséges G.-nak áldoztak. L. Welcker, Kleine Schriften, 3, 190 skk. Preller, Griechische Mythologie, 1, 423. 2, 184 skk.

L. M.