TARTALOMG

Gessius Florus,

Kr. u. 64 óta római procurator Judaeában, a ki zsarolásaival és kegyetlenkedéseivel a kétségbeeső zsidók felkelését okozta (66. aug. 6), a mi azután Jeruzsálem bukását és pusztulását (70) vonta maga után. Tac. hist. 5, 10. Suet. Vesp. 4, Joseph bell. Jud. 2, 14 sk.

M. L.