TARTALOMG

Gratidii

Arpinumból származtak. – 1. M. Gratid., egy szülőhelyére vonatkozó lex-tabellaria szerzője, a mely ellen Cicero nagyatyja, noha sógora volt, hevesen küzdött. Cic. legg. 3, 16. Kiváló míveltségű, derék szónok volt (Cic. Brut. 45), a szónok M. Antonius alatt harczolt a ciliciai kalózok ellen s e háborúban el is esett Kr. e. 103-ban. – 2. M. Gratid., Q. Cicero alatt szolgált Kr. e. 61–59 között mint legatus Asiában. Cic. Flacc. 21. – 3. Gratidianus, M. (C.) Marius, az első helyen említett M. Gratidius fia, kit C. Marius gyermekévé fogadott. Először Kr. e. 84 körül (Cic. off. 3, 20. Plin. 33, 46. Sen. de ira 3, 18), másodszor meg 82-ben volt praetor. Sulla száműzte s Catilina ölte meg. Val. Max. 9, 2, 1. Ascon. in or. in tog. cand. p. 75.

B. G.