TARTALOMA

Alma mons

hegység Alsó-Pannoniában, melyet a nagy pannoniai lázadás alkalmával az egyik Bato, a breucusok vezére, megszállott. Dio. 55, 30. Csak a mai szerémségi Fruska Gora lehet az, mert csak ez a hegység fekszik Sirmium (Mitrovicz) táján, melyről a történelem (Hist. Aug. Probus 18, 8 és Eutropius 9, 11) följegyezte, hogy Probus császár katonái által szőlővel ültette be. Nem kevésbé nevezetes a kereszténység martyrologiumában, mint a Passio, st. quattuor coronatorum szinhelye. A Passióban említett mons Pinquis, melyen Diocletianus császár a keresztényekkel pogány templomot építtetett, továbbá a mons Porphyreticus a hegylánc egyes részeit jelölhetik. A Tabula Peutingerián is fel van tüntetve.

K. BÁ.