TARTALOMA

Ambiorix

az Elburones fejedelme Belgiumban (Gallia belgica). Az Elburones eleintén az aduatucusoknak voltak adófizetői; de ezektől felmentette Caesar. A. és Catuvolcus szavára 54 Kr. e. az Elburones fellázadtak és a telelésre hozzájok költözött Q. Titurius Sabinus meg L. Aurunculejus Cotta római alvezérek katonaságát majdnem mind tönkre tették. Caes. b. g. 5, 24–37. Sőt sikerült Amiorixnak a szomszéd aduatucusokat és serviusokat is a lázadásra megnyerni. Caesar, a ki már Italiába akart menni, utjából visszatért s a gallusokat megverte. Ambiorix megszökött, de Caesar büntetésül az Eburones földjét végig elpusztította. Caes. 5, 38–51. 6, 5. 30 k. 43. 8, 24. A. a Rajnán túl a germánok földjén rejtőzött mindvégig. Flor. 3, 10.

V. I.