TARTALOMA

Androsthenes

AndrosJenhV, valószínűleg Thasusban született s Amphipolisban élt. Résztvett Nagy Sándor hadjárataiban s Nearchus vezérlete alatt végighajózott az Induson (Strabo 16. 766. Arr. Ind. 18, 7), végre Nagy Sándor megbízásából Arabia partvidékét is kutatta. Arr. Anab. 7, 20, 7. Könyvének czíme paraplous thV ’IndichV volt (Athen. 3, 93 b), töredékeit összegyűjtötte c. Müller, scriptor. rer. Alex. M. 72 kv. – Irodalom: Ukert, Geogr. d. Gr. u. röm. I, 1, 98. 108. Campe, Philol. 4 (1849) 134. Droysen, Gesch. des Hellenism. I. 2, 170. 327. 382. Susemihl, Griech. Litt. in der Alexandrinerzeit I. 653 kv.

SZ. M.