TARTALOMA

Arae Philaenorum

oi Filainwn bwmoi, a Syrtis major mellett fekvő jó kikötővel biró hely, a carthagói birodalom keleti határa, a mai Muktár környékén. Nevét állítólag két carthagói testvértől vette, kik elevenen eltemették magukat, hogy hazájuk területét gyarapítsák. Sall. Jug. 19. Val. Max. 5, 6. V. ö. Meltzer, Gesch. d. Karthager, I. 185, 490.

T. K.