TARTALOMA

Ara Ubiorum

eredetileg a germaniabeli Ubii által Augusutus tiszteletére emelt oltár, a melyhez utóbb egész község fűződött az oppidum, civitas Ubiorum, m. Köln (Colonia Agrippinensis) s nem mint Ukert mondja, Godesberg Bonn közelében: Tac. ann. 1, 36. 37. 39. 45 é. t. hist. 4, 39. – Irodalom: Mommsen, Hermes XIX, 70. Düntzer, Westdeutsche Zeitschrift, IV (1885). 23–42 és Festschrift des rhein. Alterthumsvereins 1891. 35–61. Hübner és Hettner, u. o. V (1886) 238–248. Bergk, Zur Geschichte und Topographieder Rheinhande, 1882, 137 köv.

B. G.