TARTALOMA

Argei.

– 1. Huszonnégy kápolna neve Rómában, melyek közül 6–6 esett a régi négyes felosztás szerint egy városnegyedre. Márczius 16-án és 17-én a pontifexek körmenetben ezekhez vonultak s mnidenüvé egy kákából készített emberi bábút állítottak. E szertartás volt a sacra Argeorum, melynél a flamen Dialis neje fésületlenül, gyászöltözetben jelent meg. Ovid. Fast. 3, 791. Liv. 1, 21. – 2. Az előbb említett 24 emberi bábú neve, melyeket május idusán a pontifexek, a Vesta-szűzek és a praetorok élén egy körmenet a pons subliciushoz vitt, hol a Tiberisbe vetették. E szertartás valószínűleg engesztelő áldozat volt régibb valóságos emberáldozatok helyett. Magát a nevet az ókorban a Rómát meglátogató Argosi Heracles kisérőitől származtatták, kik a Heros távozása után is a Capitolium alján maradtak Saturnus városában. Varro ling. 1. 5, 45, 7, 44. Ovid. Fast. 5, 621 sk.

G. J.