TARTALOMA

Asopus

AswpoV. – 1. Folyó a Peloponnesusban, a mely Phliuson felül ered a hegyekből s a sicyoni síkon áthaladva, a corinthusi öbölbe szakad, ma: Hagios Georgios folyója. – 2. Déli Boeotia folyója, ma: Vurienis, Vuriendi, Plataeae közelében ered s felső folyása egykor a határvonalat alkotta e város és Thebae vidéke közt, Tanagrán alól felveszi Thermodon baloldali mellékfolyóját s aztán attikai területen az Oropushoz tartozó Delphiniumnál az euboeai tengerbe szakad. Mellékének lakóit ’Aswpioi- vagy Paraswpieoi-nak, felső és középfolyása vidékét pedig h Paraswpia-nak nevezték. A régiek gyakran említik, p. o. Hom. Il. 4, 383. Hdt. 6, 108. 9. 51. Thuc. 4,95. – 3. Folyócska a Thermopylae közelében, hajdan a tengerbe szakadt, s most az alluvialis rakodmány miatt a Spercheusba. Liv. 36, 22. – 4. Folyó Parus szigetén. – 5. Város Laconicában, a Laconiai öböl keleti oldalán, Asclepius-templommal. – A két legnagyobb A. nevű folyó, azaz a sicyoni és boeotiai gyakran fölcserélve szerepelnek a mythologiában. Asopus mint folyamistenség Oceanus és Tethys fia, Metropénak, Ladon leányának férje, kitől Pelasgus és Ismenus fiai, s valami 20 leánya született, kiknek nevei egyúttal csaknem mind földrajzi nevek. Nagyrészben olyan városok nevei, a melyek a sicyoni vagy a boeotiai A. mellékén feküsznek, mint Thebae, Tanagra, Thespiae, Plataeae stb. Némelyek leányai közül elcsábíttattak, mint Corcyra és Salamis Posidontól, Aegina Zeustől (l. Aeacus) Apollod. 3, 12,6. Midőn a fennebbi mondában a városok mintegy a folyamistenségtől vannak származtatva, ez azon tapasztalat folyománya, hogy a folyók mente elő szokta segíteni városok keletkezését.

S. L.