Féja Géza bibliográfiaÖsszeállította: Balogh Ferentz
Lektor: Péter László


Békés Megyei Könyvtár
Békéscsaba, 1997.Impresszum:
A Féja-bibliográfia megjelenését a Békés Megyei Könyvtár és Féja Endre
kezdeményezte, a Nemzeti Kulturális Alap támogatta. Készült a Békés
Megyei Könyvtárban. Felelős kiadó: dr. Ambrus Zoltán igazgató.
Szerkesztő: Csobai László. Hypertext: Honfi Pál.


TARTALOM

Bevezető
Hírlap és folyóiratcímek, rövidítéseik
Bibliográfia
Cím- és névmutató
UtószóBevezető

Ez a bibliográfia Féja Géza írói munkásságát és a róla szóló irodalmat időrendben sorolja fel. Az éveket *élőfej* jelöli. Ha az írás keletkezésének ideje megállapítható, úgy ott szerepel; ha nem, akkor az első megjelenés időpontjában. A folyóiratokban megjelent írások az adott hónap elején, kettős szám esetén a második hó elején találhatók. A könyveket első ismertetésük elé helyeztem; ha a kiadás évében ilyen nem jelent meg az év végére kerültek.

A többszöri megjelenést az első megjelenés tételében soroltam fel. Néhány korai időszaki kiadványt kivéve, a napi- és hetilapok oldalszámát /pagináját/ elhagytam, hiszen a cikkek megtalálása nem okoz gondot. Egyenlőségjelet csak a könyvekből kiemelt írások tételében alkalmaztam.

Féja írásainak műfaját rövidítve a cím után zárójelben jelölöm (v) vers, (e) elbeszélés, (ea) előadás, (t) tanulmány, (sz) szociográfia, (p) publicisztika, (i) ismertetés, (it) irodalomtörténet; az ettől eltérőket (regény, visszaemlékezés) kiírom. Csak a gyakran előforduló újságok címeit rövidítettem.

Ha a könyv, folyóirat, lap Budapesten jelent meg ezt nem tüntettem fel.

A tételben ismétlődő nevet, így Féja Gézáét is, központozás nélküli monogramként szerepeltetem.

Féja írásai halála napjáig (1978. augusztus 14.) szerepelnek. Itt sorolom fel a hagyatékból elő került, később megjelent, keltezés nélküli írásokat és posztumusz köteteket. Az ezt követő tételekben csak a gyűjteményes kötetek és a róla szóló írások szerepelnek.

Az anyaggyűjtést 1992. december 31-én zártam le. A mutató egységes betűrendben sorolja fel a személy és földrajzi neveket, egy-egy írás tárgyszavait, Féja írásainak címét, amelyeket a tételeknél és a mutatóban egyaránt aláhúzással jelöltem.

Balogh FerentzHírlap- és folyóiratcímek, rövidítéseik


Alföld
Álláspont
Amerikai Magyar Népszava = Amerikai MNszava
Aurora
Békés
Békés Megyei Hírlap = BMH
Békés Megyei Népújság = BMNÚ
Békési Élet =
Borsodi Könyvtári Krónika
Brassói Lapok
Budapesti Hírlap = BH
A Cél
Codben
Confessio
Corvina
Csabai Hírmondó
Csepel (Olvasó Munkás)
Csongrád Megyei Hírlap = CSMH
Debreceni Független Újság = Debreceni FüggÚ
Debreceni Szemle = Debreceni Szle
Debreczen
Debreczeni Újság - Hajdúföld
Dél-Garamvölgye (Levice)
Déli Hírlap
Dél-Kelet
Délsziget
Délvidéki Magyarság (Szabadka) = Délvidéki Mság
Délvidéki Szemle = Délvidéki Szle
Délmagyarország = DM
Deutsche Zeitung (Budapest)
Diárium
Dolgozók Lapja (Tatabánya)
Dunántúli Napló
Dunántúli Szemle
Dunatáj (Szekszárd)
ef-Lapok
Egyedül Vagyunk
Egyetemi Híradó
Élet
Élet és Irodalom
Életünk
Ellenzék
Előörs
Az Ember (New York)
Emericana
Erdélyi Fiatalok
Erdélyi Helikon
Erdélyi Múzeum
Erdélyi Szemle
Az Est
Esti Hírlap
Esti Kurír
Esti Újság (Pozsony) = Esti Ú
Esztergom
Evangélikus Élet
Fejér Megyei Hírlap = Fejér M Hírlap
Fény
Fiatal Magyarság
Film, Színház, Irodalom
Film, Színház, Muzsika
Forrás
Fotóművészet
Földmívelő
Független Kisgazda = FKg
Független Színpad
Független Újság (Békéscsaba) = Függ Ú
Független Újság (Cluj)
Független Újság (Makó)
Gondolat
A Gyorsuló Időben
Gyula Regős
Gyulai Hírlap
Hajdúböszörményi Hírlap
Hajlék
Hajnalodik
Haladás
[Hat] "6 órai Újság" (Temesvár)
A Hét (Bucuresti)
Heti Mérleg
Heti Újság
Heves Megyei Népújság = Heves MNÚ
Hevesi Szemle
Hid (Subotica)
Híradó (Pozsony)
História
Hitel
Hitel (Kolozsvár)
Hódmezővásárhely
Honismeret
[Huszonnégy] 24 Óra (Tatabánya)
Igaz Szó
Igaz Szó (Marosvásárhely)
Igazság
Irodalmi Szemle (Pozsony)
Irodalmi Újság
Irodalomtörténet = IT
Irodalomtörténeti Közlemények = ITK
Irodalomtudomány = ITud
Írott Kő (Szombathely)
Jászkunság
Jelenkor
Jövendőnk
Jövőnk
Juss
Kalangya
Kanadai Magyar Munkás = Kanadai MMunkás
Kassai Napló
Katolikus Szemle = Kat Szle
Kecskeméti Lapok
Kelet Népe = KN
Képes [Hét] 7
Képes Újság = Képes Ú
Képes Világlap
Keresztény Magvető
eresztyén Igazság
Kéve
Kis Újság =
Kisalföld
Kohó
Kortárs
Korunk
Korunk Szava = KorSz
Kossuth Népe (Békéscsaba)
Koszorú
Könyvjelző
Könyvtári Jegyzések
Könyvtári Levelezőlap
Könyévtáros
Könyvvilág
Körösök Vidéke
Köznevelés
Kritika
Kritikai Szemle = Krit Szle
Láthatár
Levéltári Szemle
Literatura = Lit
Ludové Noviny
Magyar Alföld = MAlföld
Magyar Csillag = MCsillag
Magyar Egyetemi Híradó = M Egyet H
Magyar Élet =
Magyar Figyelő (Pozsony) = MFigyelő
Magyar Hírlap = MH
Magyar Hírlap (Bratislava)
Magyar Honvéd = MHovéd
Magyar Írás = MI
Magyar Kultúra = MKult
Magyar Kulturális Szemle = M Kult Szle
Magyar Minerva = MMinerva
Magyar Nemzet = MN
Magyar Nap = MNap
Magyar Szaybadsdág = MSzab
Magyar Szemle = MSzle
Magyar Szó (Novi Sad) = MSzó
Magyar Újság (Bratislava) =
Magyar Út = MÚt
Magyarok
Magyarország = MO
Magyarság = Mság
Makói Független Újság = Makói Függ Ú
Makói Újság
Megyei Pedagógiai Körkép (Veszprém)
A Mi Lapunk (Losonc)
Minerva (Bratislava)
Mozgó Világ = MVilág
Múltunk
Munka
Napjaink
Napkelet
Napló (Veszprém)
Napóra
Nemzet
Nemzeti Kultúra (Komárom)
Nemzeti Újság
Nemzetőr
Népi Magyarság = Népi Mság
Népművelés
Népszabadság = Nszab
Népszava = Nszava
Népújság (Eger)
Népünk és Nyelvünk
Nevelésügyi Szemle
Nouvelles Études Hongroises
Nők Lapja
[Nyolc] 8 Órai Újság
Nyugat
Nyugati Őrszem (Sopron)
Nyugatmagyarország (Szombathely)
Olvasó Nép
Az Ország Útja
Országépítés
Ország-Világ = O-V
Összetartás
Párisi Magyar Évkönyv
Párizsi Hírlap
Pásztortűz
Pest Megyei Hírlap = Pest MH
Pester Lloyd
Pesti Napló = PN
Pesti Riport
Petőfi Népe
Photo Espanol
Politika
Prágai Magyar Hírlap = Prágai MH
Pro Christo
Protestáns Szemle = Prot Szele
Rádióélet
Rakéta Regényújság = Rakéta RegényÚ
Református Élet = Ref Élet
Református Jövő = Ref Jövő
Reformátusok Lapja = Ref Lapja
A Reggel
Reggeli Magyarország = RMO
Sárkány
Sarló és Kalapács
Somogy
Soproni Hírlap
Sorakozó
Sorsunk
Szabadság = SZ
Szabad Föld = SZF
Szabad Szó (Páris) = SzSz
Szabolcs-Szatmári Szemle
Századunk
Századvég
Széchényista Ifjúság
Szélrózsa
Szép Szó
Színházi Élet
A Színpad
Szob
Szocializmus
Szombat
Szovjet Irodalom
Tanügyi Szemle
Tanyai Újság
Társadalmi Szemle = TSzle
Társadalmunk
Társadalomtudomány = TársTud
Tátra (Kassa-Pozsony)
Termés (Kilozsvár)
Theológiai Szemle
Tiszántúl
Tiszatáj
A Toll
Tolna Megyei Népújság = Tolna MNÚ
Tovább
Tribuna Ardealului (Cluj)
Turbina
Tükör
Új Aurora = ÚjA
Új Élet (Kassa)
Új Ember
Új Forrás
Új Hang (Moszkva)
Új Horizont
Új Írás = ÚI
Új Kor
Új Látóhatár
Új Látóhatár (München)
Új Magyarország = Új MO
Új Magyarság = Új Mság
Új Sopronvármegye
Új Szellem (Prága)
Új Szó (Bratislava)
Új Tükör
Az Újság
Ungarn
Utunk
Ünnep
Üzenet (Párizs)
Üzenet (Szabadka)
Válasz
Valóság
Várospolitika Szemle (Makó)
Vas Népe
Vásárhelyi Szó
Vasárnap (Arad)
Vasárnapi Hírek
Vasárosnamény
Vasi Szemle
Vasmegyei Magyar Jövő = Vasm M Jövő
Vasvármegye (Szombathely)
Verhovayak Lapja
Vigilia
Viharsarok
Világirodalmi Szemle
Virradat
Zalai HírlapBibliográfia

1919-1934
1935-1937
1938-1940
1941-1942
1943-1961
1962-1975
1976-1992

Cím- és névmutató
Utószó

Ez a lemezbibliográfia a Békés Megyei Könyvtár harmadik floppy-könyve. Az első a megyei könyvtár múltjáról szól. Évtizedkönyv a címe. Készült 1995-ben. A második a megyei könyvtár hálózati híradója, a Könyvtári Jegyzések. A kiadványszerkesztők országos tanácskozása 1995. szeptember 19-20-án tartott előadásainak szövegét tartalmazza. Készült é.n. [1996]. Ez, a jelenlegi, Féja Géza (1900-1978) írói, újságírói pályájának bibliográfiai igényű feltárása. Bényei Miklós ajánló sorai szerint fontos művelődéstörténeti érték, örökség. "Hiszen - mint írja - Féja Géza életműve több tudományág kutatóit is foglalkoztatja; az irodalomtörténészeken kívül a történettudomány jó néhány ágazatának, különösen a politika- és művelődéstörténetnek művelői is komoly segítséget kapnak e bibliográfiai összeállításból, amely az író munkásságának kevésbé ismert, feltáratlan területeire is ráirányítja a figyelmet. A munka sokszor használt segédlet lehet az irodalom- és történelemtanárok, könyvtárosok, és újságírók kezében is.

A bibliográfia szakmai szempontból megalapozott, körültekintően kimunkált, jeles teljesítmény. Balogh Ferentz kiterjedt forrásbázisból dolgozott, imponáló az átnézett, feldolgozott időszaki kiadványok listája. Nem elégedett meg Féja Géza műveinek számbavételével. Az anyag jellegéből következő adekvát szerkezetet - a szoros kronológiai rendet - választotta. Ezt kellő következetességgel végig viszi. Külön értéke az összeállításnak a részletes, összevont mutató, amely a visszakeresést nagymértékben megkönnyíti, mert a szokásos személy- és földrajzi nevek mellett Féja írásainak címeit is kivetíti."

A Féja-bibliográfia megjelenését a Békés Megyei Könyvtár és Féja Endre kezdeményezte, a Nemzeti Kulturális Alap támogatta. Készült a Békés Megyei Könyvtárban. Felelős kiadó: dr. Ambrus Zoltán igazgató. Szerkesztő: Csobai László. Hypertext: Honfi Pál.