1908
ELSŐ ÉVFOLYAM

I. KÖTET (1-15. SZÁM)
FŐSZERKESZTŐ: IGNOTUS
SZERKESZTŐK: FENYŐ MIKSA ÉS OSVÁT ERNŐ


CIKKEK


Ady Endre

A magyar Pimodan. Vallomások és tanulmány 1908. I. 20-23, 91-95, 157-160, 182-187.p.

Tintaszagú szerelem 1908. I. 272-274.p.

Alkalay Ödön

Gabler Hedda [Henrik Ibsen darabja.] 1908. I. 467-471.p.

Balázs Béla

A tragédiának metafizikus teóriája a német romantikában és Hebbel Frigyes 1908. I. 87-90.p.

Maeterlinck [Maurice Maeterlinck.] 1908. I. 446-454.p.

Dialógus a német romantikáról 1908. I. 497-506.p.

Bíró Lajos

Leszámolás Ibsennel [Henrik Ibsen.] 1908. I. 778-786.p.

Blum, Léon

A Romanticizmus körül 1908. I. 795-806.p.

Cholnoky Viktor

Neomongolizmus. Töredékes gondolatok egy könyvből, amelyet talán meg kellene írni 1908. I. 57-59.p.

Modern boszorkánypörök [A szenzációt keltő korabeli perek hátteréről.] 1908. I. 135-138.p.

Az arany 1908. I. 212-215.p.

Shakspere [William Shakespeare.] 1908. I. 233-236.p.

Elek Artúr

Arturo Graf 1908. I. 4-9.p.

Üldözött symbolumok [Henrik Ibsen szimbolizmusának védelmében.] 1908. I. 113-117.p.

D'Annunzio drámái 1908. I. 297-304, 389-400.p.

Fenyő Miksa

Úti jegyzeteimből 1908. I. 96-101.p.

Muzsika. Molnár Ferenc elbeszélései 1908. I. 279-282.p.

Nietzsche-irodalom [Friedrich Nietzsche.] 1908. I. 327-333, 370-375.p.

"Törless növendék" [Robert Musil Die Verwissungen des Zöglings Törless című könyvéről.] 1908. I. 598-602.p.

Gellért Oszkár

Neomongolizmus. Válasz Cholnoky Viktornak [1908. I. 57-59.p.] 1908. I. 161-163.p.

Mózes 1908. I. 220-224.p.

Greiner Jenő

A modern banküzletről 1908. I. 39-42.p.

Hatvany Lajos

H. Taine levelei [Hippolyte Adolphe Taine.] 1908. I. 63-69, 152-156, 207-211.p.

Gyulai Pál. A dramaturgiai dolgozatok megjelenése alkalmából 1908. I. 257-271.p.

Hortense Allart. Cikktöredék a tökéletes asszonyról és egy levél a Nyugat szerkesztőjéhez 1908. I. 424-430.p.

Zola-levelek [Émile Zola.] 1908. I. 480-488.p.

Ignotus

Kelet népe 1908. I. 1-3.p.

A fekete zongora [Ady Endre verséről.] 1908. I. 139-146.p.

A megváltás felé [Garami Ernő darabjáról.] 1908. I. 409-413.p.

Cigányok 1908. I. 476-479.p.

A színház estéje 1908. I. 550-553.p.

Belgrád 1908. I. 645-649.p.

Kéri Pál

A szocialista Anatole France. "Vers les temps meilleurs" 1908. I. 193-197.p.

Kunfi Zsigmond

Marx [Karl Marx.] 1908. I. 376-381.p.

Lánczi Jenő

Szociológiai könyvtár. 1. Menger Antal: A jövő állama. Ormos Ede fordítása, 2. Kropotkin Péter: A kölcsönös segítség, mint természettörvény. Madzsar József fordítása 1908. I. 542-549.p.

Lengyel Géza

Tárlatok és képraktárak 1908. I. 16-19.p.

Száz jó kép 1908. I. 70-74.p.

A divat 1908. I. 198-206.p.

Harc a bálványok körül [A budapesti Kossuth-szoborra meghirdetett pályázat visszásságai.] 1908. I. 435-438.p.

Grafika [A Nemzeti Szalon kiállításáról.] 1908. I. 528-531.p.

Bermudezné arcképe [Francisco Goya festménye.] 1908. I. 700-704.p.

A művész adója 1908. I. 742-747.p.

Lengyel Menyhért

A színház estéje? 1908. I. 594-597.p.

Lukács György

Novalis. Jegyzetek a romantik[u]s életfilozófiáról 1908. I. 313-324.p.

Rudolf Kassner 1908. I. 733-741.p.

Schöpflin Aladár

A város 1908. I. 353-361.p.

A magyar ősi ritmus 1908. I. 521-527.p.

A két Vörösmarty 1908. I. 577-584.p.

A magyar nóta 1908. I. 721-726.p.

Szász Zoltán

Sully Prudhomme 1908. I. 33-35.p.

Wilde Oszkár 1908. I. 650-678.p.

Szini Gyula

A mese "alkonya" 1908. I. 24-28.p.

A Boulevard 1908. I. 177-181.p.

A római Corso 1908. I. 559-564.p.

Alapítvány 1908. I. 696-699.p.

Theatralia 1908. I. 810-816.p.


NOVELLÁK


Ady Endre

Mihályi Rozália csókja. Egy vén hírlapíró meséiből 1908. I. 307-312.p.

Berci és a grófnéja 1908. I. 538-541.p.

Mesék Balog Poétákról: Casimir úr gyógyszere. Raymonde számolni megy. Musset és Múzsa 1908. I. 807-809.p.

Balázs Béla

A csend 1908. I. 748-765.p.

Bíró Lajos

Ilka. Történet egy vidéki városból 1908. I. 75-86, 118-134.p.

Éjszakai történet 1908. I. 439-445.p.

Cholnoky Viktor

A farkas 1908. I. 334-341.p.

Csáth Géza

Anyagyilkosság 1908. I. 489-496.p.

Elek Artúr

A toronyszoba 1908. I. 633-644.p.

Gellért Oszkár

A kendő 1908. I. 382-388.p.

Jób Dániel

Hajnali madarak 1908. I. 10-15.p.

Liegen Egon felesége 1908. I. 243-256.p.

Kabos Ede

Mária látogatói 1908. I. 188-192.p.

Kaffka Margit, Fröhlichné

Neuraszténia 1908. I. 148-151.p.

Az orsó mellől 1908. I. 362-369.p.

Egy nap 1908. I. 705-713.p.

Az ember meséje 1908. I. 817-827.p.

Kemény Simon

Cellón 1908. I. 587-593.p.

Kupcsay Felicián

Egy kézcsók 1908. I. 603-621, 679-690.p.

Lengyel Géza

Lakodalom 1908. I. 472-475.p.

Miklós Jenő

Emberi arcok 1908. I. 416-423.p.

Nagy Lajos

Este van 1908. I. 554-558.p.

Séta régen 1908. I. 729-732.p.

Révész Béla

A völgyben 1908. I. 29-32.p.

Szini Gyula

Yoru herceg legendája 1908. I. 275-278.p.

Szomory Dezső

Ivanhoé 1908. I. 787-790.p.


VERSEK


Ady Endre

A Sionhegy alatt 1908. I. 36-37.p.

A mi Násznagyunk 1908. I. 61.p.

Én fiatal maradok 1908. I. 61-62.p.

A Rothschildék palotája 1908. I. 216.p.

Fekete pillangók fogatján 1908. I. 217.p.

Egy régi Kálvin-templomban 1908. I. 218.p.

A muszáj Herkules 1908. I. 219.p.

A maradandóság városában 1908. I. 284-285.p.

Tavaszt vár a falu 1908. I. 285.p.

Imádság háború után 1908. I. 286.p.

Csukott szemű csókok 1908. I. 401.p.

Csók és imádság 1908. I. 401-402.p.

Az ájulásig-csók 1908. I. 402.p.

A lelkeddel hálni 1908. I. 431.p.

Ha van Isten 1908. I. 432.p.

Akit én csókolok 1908. I. 465.p.

Én kifelé megyek 1908. I. 466.p.

A tavaszi viharban 1908. I. 565.p.

Idő előtt elmúlni 1908. I. 566.p.

Az ó-temetőben 1908. I. 567.p.

A nagy bujósdi 1908. I. 622.p.

Jön az Isten 1908. I. 623.p.

Májusi zápor után 1908. I. 624.p.

Az éjszakai Isten 1908. I. 691.p.

A legjobb ember 1908. I. 692.p.

A te melegséged 1908. I. 693.p.

Isten, a vigasztalan 1908. I. 727.p.

A szív komédiája 1908. I. 728.p.

Ha csókokat hallok 1908. I. 828.p.

Balázs Béla

Éva 1908. I. 288.p.

Az órák 1908. I. 535.p.

Bródy Miksa

Keresek valamit 1908. I. 434.p.

Fekete tündér 1908. I. 714.p.

Byron, George Gordon

Son of the Sleepless... (Ignotus fordítása) 1908. I. 325.p.

Gellért Oszkár

A deltánál 1908. I. 60.p.

Új sötétség 1908. I. 305.p.

Mindvégig egy húron 1908. I. 306.p.

A három keresztfa 1908. I. 414-415.p.

A gyermekisten 1908. I. 507.p.

Barabbás 1908. I. 508-509.p.

A túlsó szobában 1908. I. 537.p.

Homo sapiens 1908. I. 694.p.

Megfeszítés 1908. I. 695.p.

Elvénhedt Jézus 1908. I. 766-769.p.

Amiből a sóhaj támad 1908. I. 793-794.p.

Hatvany Lajos

Cellában 1908. I. 102.p.

Ignotus

A völgyben 1908. I. 38.p.

Hattyú 1908. I. 585.p.

Napraforgó 1908. I. 586.p.

Neki 1908. I. 586.p.

Erdőben 1908. I. 777.p.

Juhász Gyula

Turris Eburnea 1908. I. 164.p.

Kaffka Margit, Fröhlichné

Felföldi románc 1908. I. 433.p.

Keller, Gottfried

Ein Meister bin ich Worden (Ignotus fordítása) 1908. I. 326.p.

Kemény Simon

Az élő harang 1908. I. 37.p.

Fehérfüggönyös szoba 1908. I. 147.p.

Őszi szántás 1908. I. 147.p.

Utolsó mosoly 1908. I. 283.p.

Kosztolányi Dezső

Boszorkányos este 1908. I. 287.p.

Lesznai Anna

Ballagtam az úton... 1908. I. 237.p.

Dédanyám 1908. I. 237-238.p.

Bár rövid még... 1908. I. 238.p.

Későn érkezem 1908. I. 238-239.p.

Őszi válás 1908. I. 239-241.p.

Mi az öröm?... 1908. I. 241.p.

Sötétben, mélyen... 1908. I. 242.p.

Pásztor Árpád

Hajsza... 1908. I. 102.p.

Naplemente 1908. I. 715-716.p.

Reichard Piroska

A jövő felé 1908. I. 532.p.

Diákleány 1908. I. 533.p.

Amphibia 1908. I. 534.p.

A nevetők 1908. I. 791.p.

Nyári éj 1908. I. 792.p.

Szép Ernő

Nézni 1908. I. 342.p.

A harangozó 1908. I. 343.p.

Reggeli vers 1908. I. 536.p.

Verlaine, Paul

Les sanglots longs... (Ignotus fordítása) 1908. I. 325.p.


FIGYELŐ


Ady Endre

A föld meg a város. Dutka Ákos verses könyve 1908. I. 718-719.p.

Balázs Béla

Strindberg-paradoxonok [August Strindberg.] 1908. I. 517-519.p.

Bányai Elemér

Meltzl Hugó 1908. I. 168-170.p.

Bárdos Artúr

A. Lichtwark: Vom Arbeitsfeld des Dilettantismus 1908. I. 174-175.p.

Bernard Shaw: Ein Ibsenbrevier 1908. I. 774-776.p.

Bíró Lajos

"A borzongás" [Hanns Heinz Ewers novelláiról.] 1908. I. 515-517.p.

Strófák. A Bródy Sándor tanítónőjéről 1908. I. 719-720.p.

Bródy Miksa

A Vígszínház 1908. I. 51-52.p.

Károly Császár túsza. Hauptmann Gerhart legendajátéka 1908. I. 171-174.p.

Cholnoky Viktor

Aforizmák 1908. I. 519-520.p.

Magyar Shakespeare-Tár 1908. I. 572.p.

Csáth Géza

Éjszakai esztétizálás 1908. I. 54-55.p.

Eliána [Mihalovich Ödön operájáról.] 1908. I. 294.p.

Vándor-Weiner Leó 1908. I. 294-296.p.

Bartók Béla 1908. I. 513-515.p.

Elek Artúr

Henry Bataille 1908. I. 627-631.p.

Fenyő Miksa

Szini Gyula: Trilibi és egyéb történetek 1908. I. 43-44.p.

Arany János egy kiadatlan levele [Fiktív levél.] 1908. I. 47-48.p.

Szőllősi Zsigmond: Palma di Palma. Elbeszélések 1908. I. 110-111.p.

A félisten. Színmű három felvonásban. Írta: Gozsdu Elek 1908. I. 460-461.p.

Giroflé és Girofla. Ambrus Zoltán regénye 1908. I. 770-771.p.

Rétif de la Bretonne. Coeur humain devoilé [Rétif (=Restif) de la Bretonne önéletrajzi regényének német fordításáról.] 1908. I. 830-831.p.

Gellért Oszkár

Szabolcska Mihály: "A magam ösvényén" 1908. I. 45.p.

Gondolatok 1908. I. 55-56, 831-832.p.

Petőfi-reliquiák 1908. I. 109-110.p.

Homo és Homunkulusz [Harsányi Kálmán kötetéről.] 1908. I. 408.p.

Szabó Endre: Derű-Ború 1908. I. 572-573.p.

"Das Parlament". Hellmuth v. Gerlach könyve 1908. I. 575-576.p.

Hatvany Lajos

Hofmannsthal Der Tor und der Tod-ja 1908. I. 457-460.p.

Szimat és ízlés 1908. I. 568-570.p.

Ignotus

A dada [Bródy Sándor darabjáról.] 1908. I. 52-54.p.

Hagyomány és egyéniség [A "nemzeti költő" fogalmáról; Kiss József költő ünnepléséről.] 1908. I. 103-106.p.

Petőfi-leletek 1908. I. 108-109.p.

Igazgató-ingás a Nemzeti Színházban 1908. I. 166-167.p.

A magyar kultúra s a nemzetiségek 1908. I. 225-227.p.

Utóirat. A perzekútor-esztétikáról 1908. I. 227-228.p.

Mire kapható a magyar? [Válasz Korongi Lippich Eleknek Ignotus Kelet népe című cikkét 1908. I. 1-3.p. támadó írására.] 1908. I. 289.p.

Beck Ö. Fülöpnek 1908. I. 292-293.p.

Neményi Erzsébet 1908. I. 403-404.p.

A Nemzeti Színház 1908. I. 455-456.p.

Mounet-Sully 1908. I. 512-513.p.

Az amerikai magyarság jövője nemzeti szempontból 1908. I. 519.p.

Zola [Émile Zola.] 1908. I. 570-571.p.

Shakespeare-játszás 1908. I. 626-627.p.

Kaffka Margit, Fröhlichné

Kosztolányi Dezső: Négy fal között 1908. I. 45-47.p.

Papp Mariska: Rög. Elbeszélések 1908. I. 290-291.p.

Kemény Simon

Motívumok 1908. I. 175-176.p.

Lánczi Jenő

Politika 1908. I. 772-774.p.

Lengyel Géza

Amatőrök [Az Iparművészeti Múzeum kiállításáról.] 1908. I. 48-49.p.

Téli kiállítás a Műcsarnokban 1908. I. 49-51.p.

Beck Ö. Fülöp 1908. I. 106-108.p.

Akseli Gallén-Kallela 1908. I. 170-171.p.

Rákóczi síremléke 1908. I. 230-232.p.

A Műhely [Az Uránia kiállításáról.] 1908. I. 346-349.p.

Művészpár [Paczka Ferenc és Wágner Kornélia.] 1908. I. 404-405.p.

A Tavasz. A Műcsarnok kiállítása 1908. I. 462-464.p.

Goya [Francisco Goya.] 1908. I. 510-512.p.

Utolsó ábrándok. Kozma Lajos könyve 1908. I. 573-574.p.

Vörösmarty szobra 1908. I. 625-626.p.

A sajtó lélektanához. Bíró Lajos könyve 1908. I. 631-632.p.

Iparművészet és kultúra. Werner Sombart: Kunstgewerbe und Kultur. Berlin 1908. I. 829-830.p.

Lengyel Menyhért

A Thália 1908. I. 345-346.p.

A tanítónő [Bródy Sándor darabjának előadásáról.] 1908. I. 456-457.p.

Meller Simon

Gauguin [Paul Gauguin.] 1908. I. 349-351.p.

Nagy Endre

Blaha Lujza 1908. I. 111-112.p.

Salgó Ernő

A legifjabb Anacharsis utazása [Maurice Barrés: Le voyage de Sparte.] 1908. I. 228-230.p.

Schöpflin Aladár

Bíró Lajos huszonegy novellája [A Huszonegy novella című kötetről.] 1908. I. 717-718.p.

Szász Zoltán

Richepin [Jean Richepin.] 1908. I. 344-345.p.

Ágai Adolf könyve [Utazás Pestről - Budapestre.] 1908. I. 351-352.p.

Nemzeti Színház 1908. I. 405-408.p.

Szocializmus és etika. "Természet és társadalom" című, Deutsch Zsigmond és társa által kiadott s a "Huszadik Század" által szerkesztett népszerű tudományos vállalat 6. füzete 1908. I. 574-575.p.

Szini Gyula

A nagy börtön. Révész Béla könyve 1908. I. 165-166.p.1908
ELSŐ ÉVFOLYAM

II. KÖTET (16-24. SZÁM)
FŐSZERKESZTŐ : IGNOTUS
SZERKESZTŐK: FENYŐ MIKSA ÉS OSVÁT ERNŐ


CIKKEK


Ambrus Zoltán

A felpofozott irodalom [Válasz a Pester Lloyd 1908. október 25-i számában megjelent cikkre.] 1908. II. 281-291.p.

Antal Sándor

Beszélgetés a másikkal 1908. II. 179-184.p.

Balázs Béla

Dialógus a Dialógusról 1908. II. 114-122.p.

Bálint Aladár

Op. 24, 47 [Egy Ludwig van Beethoven-koncertről.] 1908. II. 292-295.p.

Baumgarten Ferenc

A renaissance-probléma 1908. II. 418-424.p.

Bresztovszky Ernő

A Mozi 1908. II. 140-147.p.

Művésznyomor és művészgőg 1908. II. 466-473.p.

Csáth Géza

Puccini [Giacomo Puccini.] 1908. II. 342-354.p.

Elek Artúr

Vádirat a kicsinyes és fontoskodó tudomány ellen. Hatvany Lajos könyve [Wissenschaft des nicht Wissenwerthen.] 1908. II. 44-48.p.

Fenyő Miksa

Két regényről [Herczeg Ferenc: Lélekrablás, Gárdonyi Géza: Isten rabjai.] 1908. II. 18-22.p.

Jób Dániel 1908. II. 403-406.p.

Füst Milán

Peter Altenberg. Die Auswahl aus meinen Büchern 1908. II. 425-430.p.

Hatvany Lajos

Petőfi-könyvtár 1908. II. 1-5.p.

Crimen laesae sanitatis [Lengyel Menyhért Isten című írásáról 1908. II. 49-50.p.] 1908. II. 85-89.p.

Magyar irodalom német nyelven [A keleteurópai irodalmak címmel a Kultur der Gegenwart kiadásában megjelent kötetről.] 1908. II. 243-246.p.

Ignotus

Zeppelin körül 1908. II. 13-17.p.

Zsargon 1908. II. 247-256.p.

Hadi készülődések [Válasz az Újság 1908. december 10-i számában megjelent azonos című Mikszáth Kálmán-cikkre.] 1908. II. 449-454.p.

Kéri Pál

A társadalom és a Nemzeti oszlopai [Henrik Ibsen A társadalom oszlopai című darabjának bemutatója a Nemzeti Színházban.] 1908. II. 187-189.p.

Laczkó Géza

Beöthy Zsolt 1908. II. 225-228.p.

Lengyel Géza

Üzlet és kritika 1908. II. 58-68.p.

A régi mesterek 1908. II. 337-339.p.

Lukács György

Stefan George 1908. II. 202-211.p.

Schöpflin Aladár

Protestantizmus és gondolatszabadság 1908. II. 79-84.p.

A magyar író 1908. II. 310-315.p.

Nick Carter. Beszélgetés egy szép asszonnyal 1908. II. 482-488.p.

Szász Zoltán

A menyország hasadéka. Párbeszéd 1908. II. 409-416.p.

Szilasi Vilmos

Görög derű 1908. II. 128-135.p.

Telekes Béla

Új Mizantróp-fordítás [Bevezető saját, Molière darabjából készített műfordításhoz.] 1908. II. 190-192.p.


NOVELLÁK, SZÍNDARABOK


Ady Endre

A Tilala-tó 1908. II. 432-434.p.

Arisztophanész

Lysistrate (Heltai Jenő fordítása) 1908. II. 462-465.p.

Bíró Lajos

Szeptember. Egy jó férj története 1908. II. 31-43, 92-105.p.

Cholnoky László

A jéglelkű szent 1908. II. 8-12.p.

Vaskarika 1908. II. 359-366.p.

Csáth Géza

Délutáni álom 1908. II. 69-78.p.

Emlékirat eltévedésemről 1908. II. 476-481.p.

Hegedüs Gyula

Az elátkozott ház 1908. II. 296-308.p.

Kabos Ede

A fölösleges ördög. Mai legenda 1908. II. 195-199.p.

Lengyel Géza

Az apa 1908. II. 231-242.p.

Molière

A Mizantróp (Telekes Béla fordítása) 1908. II. 261-273, 318-327, 369-386, 435-443.p.

Móricz Zsigmond

Hét krajczár 1908. II. 257-260.p.

Csipkés Komárominé 1908. II. 396-401.p.

Nagy Lajos

Mariska és János 1908. II. 149-155.p.

Révész Béla

Szocialisták 1908. II. 169-175.p.

Rónai Mihály

A csuda 1908. II. 124-127.p.

Szini Gyula

Groteszk 1908. II. 456-461.p.


VERSEK


Ady Endre

A fehér lótuszok 1908. II. 90.p.

Ásom a gödröt 1908. II. 91.p.

A Nincsen himnusza 1908. II. 156.p.

Gonosz csókok tudománya 1908. II. 157.p.

Egy néhai költő 1908. II. 176.p.

A végtelen szerelme 1908. II. 177.p.

A nagy cethalhoz 1908. II. 178.p.

Az első asszony 1908. II. 316.p.

Híven sohase szerettem 1908. II. 316-317.p.

Seregély és galamb 1908. II. 317.p.

Az asszony jussa 1908. II. 340.p.

Ruth és Delila 1908. II. 340-341.p.

Ez a sorsom? 1908. II. 341.p.

Mért is tettem? 1908. II. 407.p.

Kis, falusi ház 1908. II. 407.p.

Halálba vivő vonatok 1908. II. 408.p.

Egy vidám tor 1908. II. 408.p.

A Hágár oltára 1908. II. 489-490.p.

Babits Mihály

A csendéletekből: Asztalfiók, Cumulus 1908. II. 355.p.

Himnusz Írishez 1908. II. 356-357.p.

Messze... messze... 1908. II. 357-358.p.

Az örök folyosó 1908. II. 393-394.p.

Sunt lacrimae rerum 1908. II. 394.p.

Hegeso sírja. Egy görög emlékre 1908. II. 395.p.

Szőllőhegy télen 1908. II. 395.p.

Bodor Aladár

Magyar dalos Szent-Gallenben 1908. II. 23-24.p.

Az új Tisza 1908. II. 229-230.p.

Gellért Oszkár

Tikkasztó, fojtó... 1908. II. 7.p.

Csak ennyi 1908. II. 148.p.

Megtérés 1908. II. 193.p.

Keresztjeink 1908. II. 493.p.

Ignotus

Vers 1908. II. 57.p.

Évnapra 1908. II. 113.p.

Juhász Gyula

Filológia 1908. II. 27.p.

Hauser Gáspár 1908. II. 28.p.

Athéne Part[h]enosz 1908. II. 455.p.

Mája 1908. II. 455.p.

Kaffka Margit, Fröhlichné

Huro-ki 1908. II. 417.p.

Kemény Simon

Az özvegy 1908. II. 123.p.

Távozás 1908. II. 200-201.p.

Rubinserleg 1908. II. 309.p.

Kezeim 1908. II. 431.p.

Laczkó Géza

Tavaszi elégia 1908. II. 402.p.

Lesznai Anna

A merre én lépek... 1908. II. 136.p.

Ők 1908. II. 137.p.

Aki soh'sem született meg 1908. II. 138.p.

Rázom 1908. II. 139.p.

Tavasz Isten 1908. II. 367-368.p.

Mohácsi Jenő

Halotti dal 1908. II. 29-30.p.

Oláh Gábor

Solnesz mester inassa 1908. II. 25-26.p.

A nagy vezetők 1908. II. 185.p.

Az asszonybálvány 1908. II. 186.p.

Pásztor Árpád

Alkony felé 1908. II. 194.p.

Peterdi István

Szerelem 1908. II. 6.p.

Budapesthez 1908. II. 212.p.

Végzet 1908. II. 494.p.

Szép Ernő

Játék 1908. II. 491-492.p.

Tóth Árpád

Egy leány 1908. II. 474.p.

A parkban 1908. II. 474-475.p.

Meddő órán 1908. II. 475.p.


FIGYELŐ


Ady Endre

A jövő fészke. Kabos Ede regénye 1908. II. 499-500.p.

Babits Mihály

Halálesztétika. Balázs Béla könyve 1908. II. 445-446.p.

Balázs Béla

A nagy véletlen. Ritoók Emma új regénye 1908. II. 497-499.p.

Bíró Lajos

A tetűkirályok. Strindberg kékkönyve 1908. II. 50-52.p.

Bresztovszky Ernő

Negyven kinézerek [Kínai tisztek az osztrák-magyar hadseregben.] 1908. II. 54-56.p.

Csáth Géza

Vén cigányok [Pablo de Sarasate és Szentirmay Elemér halálára.] 1908. II. 328-329.p.

A hegyek alján [Eugen d'Albert zeneszerzőről.] 1908. II. 447-448.p.

Koessler János 1908. II. 495-496.p.

Fémes Beck Vilmos

Olbrich emlék 1867-1908 [Látogatás Joseph M. Olbrich német iparművész műtermében.] 1908. II. 502-504.p.

Gellért Oszkár

Ábrányi Emil 1908. II. 161-163.p.

Auri Fames [Kéri Pál Carmen lugubre című írásáról 1908. II. 158-159.p.] 1908. II. 220-221.p.

Hatvany Lajos

A gymnázium [Válasz Elek Artúrnak 1908. II. 44-48.p.] 1908. II. 160-161.p.

Visszaéneklés [Riedl Frigyes Cultur der Gegenwart című irodalomtörténetéről.] 1908. II. 335-336.p.

Hegedüs Gyula

Keletiek Nyugaton [Oláh Gábor azonos című könyvéről.] 1908. II. 444-445.p.

Ignotus

Herczeg Ferenc [Válasz Fenyő Miksa Két regényről című írására 1908. II. 18-22.p.] 1908. II. 108-109.p.

Thalia Rediviva 1908. II. 331-333.p.

Zarathustra magyarul [Wildner Ödön fordításáról.] 1908. II. 388-389.p.

A Wiener Concertverein vendégjátéka 1908. II. 496-497.p.

Kemény Simon

A Holnap [Az első Holnap antológiáról.] 1908. II. 214-216.p.

Kéri Pál

Carmen lugubre [Jób Dániel első novelláskötetének megjelenése előtt a Pesti Futárban közölt cikkről.] 1908. II. 158-159.p.

Temetés [A Népszínház épületébe átköltözött Nemzeti Színház nyitóelőadásáról.] 1908. II. 163-164.p.

Az erkölcstelen újság 1908. II. 274-275.p.

Françillon [Alexandre Dumas darabjáról.] 1908. II. 277-278.p.

Kosztolányi Dezső

Swinburne [Algernon Charles Swinburne.] 1908. II. 446-447.p.

Laczkó Géza

"Ez a lány meghalt..." [Anka János költészetéről.] 1908. II. 217-218.p.

Jerôme et Jean Tharaud: La ville et les champs 1908. II. 219-220.p.

A Vígszínházban 1908. II. 278-279.p.

A pénz [Garvay Andor darabjának előadása a Vígszínházban.] 1908. II. 329-331.p.

Barbey D'Aurevilly [Barbemada de Torquevilly: L'esprit de J. Barbey d'Aurevilly.] 1908. II. 387-388.p.

Menykőcsapás [Léon Xanorf darabjának bemutatója.] 1908. II. 389-390.p.

Lengyel Géza

Vasút, Automobil, Léghajó 1908. II. 52-54.p.

A Lánchíd 1908. II. 109-110.p.

Egyházművészet 1908. II. 166-168.p.

Kép-vegyeskereskedés [Kunwald Cézár kollekciója a Nemzeti Szalon tárlatán.] 1908. II. 218-219.p.

Gyűjteményes tárlatok [Nagy Vilmos, Frecskay Endre, Halász Elemér, Kisfaludy Zsigmond az Urániában, Pállik Béla a Műcsarnokban.] 1908. II. 275-277.p.

Lengyel Menyhért

Isten 1908. II. 49-50.p.

A Nemzeti Színház 1908. II. 106-108.p.

A színházi üzlet 1908. II. 213-214.p.

Grasso [Egy szicíliai társulat berlini vendégszerepléséről.] 1908. II. 279-280.p.

Lukács György

Der Weg ins Freie. Arthur Schnitzler regénye 1908. II. 222-224.p.

Könyvek Ibsenről 1908. II. 390-392.p.

Pók Ödön

Marton István 1908. II. 216-217.p.

Schöpflin Aladár

A népszínmű 1908. II. 164-165.p.

Szász Zoltán

A "mozi" felé 1908. II. 333-335.p.

"Tűnj fel" [Hugó Károlyról.] 1908. II. 500-502.p.

Tátray Lajos

Kiállítások és bútorok. Kunstschau, Wien 1908. II. 110-112.p.1909
MÁSODIK ÉVFOLYAM

I. KÖTET (1-12. SZÁM)
FŐSZERKESZTŐ: IGNOTUS
SZERKESZTŐK: FENYŐ MIKSA ÉS OSVÁT ERNŐ


CIKKEK


Ady Endre

Szini Gyula 1909. I. 40-43.p.

Önéletrajz [Fenyő Miksa Ady Endre című cikkében közölve.] 1909. I. 512-514.p.

Babits Mihály

Swinburne [Algernon Charles Swinburne.] 1909. I. 113-119.p.

Szagokról, illatokról 1909. I. 240-253.p.

Ady. Analízis 1909. I. 565-568.p.

Balázs Béla

Dialógus a dialógusról II. 1909. I. 125-135.p.

A versről [Ady Endre költeményei kapcsán.] 1909. I. 538-541.p.

Bárdos Artúr

Az új színpad. Gondolatok a sötét nézőtéren 1909. I. 500-504.p.

Bíró Lajos

A termékeny gőg 1909. I. 563-564.p.

Bresztovszky Ernő

Éhe a szépnek 1909. I. 264-268.p.

Új hedonizmus 1909. I. 486-490.p.

Fenyő Miksa

Ady Endre 1909. I. 511-523.p.

Hatvany Lajos

Gaston Boissier 1909. I. 89-93.p.

Indulás [A modern irodalom mozgalmairól.] 1909. I. 550-559.p.

Ignotus

Irodalmi viszonyaink s a magyar lélek 1909. I. 175-178.p.

Új művészet 1909. I. 411-415.p.

Könyveinek összhangja [Ti. Ady Endre könyveinek.] 1909. I. 536-537.p.

Karinthy Frigyes

Ady Endréről 1909. I. 560-562.p.

A mozgófénykép metafizikája 1909. I. 642-646.p.

Kéri Pál

Az új magyar Hamlet [William Shakespeare darabjáról.] 1909. I. 95-97.p.

Ady Endre szociális gyökerei 1909. I. 524-529.p.

Kuncz Aladár

Egyetemi portrék: 1. Riedl Frigyes 1909. I. 309-313.p.

Az utolsó magyar [Gyulai Pálról.] 1909. I. 369-372.p.

Laczkó Géza

Méhek és emberek 1909. I. 85-88.p.

A stílus és az iskola 1909. I. 204-217.p.

Ady költői nyelve 1909. I. 569-586.p.

Lánczi Jenő

Modern metafizikusok. Paulsen. Haeckel. Ostwald. Mach [Friedrich Paulsen, Ernst Heinrich Haeckel, Wilhelm Ostwald, Ernst Mach.] 1909. I. 23-30.p.

Lengyel Géza

A grafikus tárlat [A Műcsarnok új kiállításairól.] 1909. I. 179-186.p.

A múzeum 1909. I. 351-353.p.

A megbántott Benczúr [Benczúr Gyula.] 1909. I. 468-470.p.

Versek és képek [Ady Endréről.] 1909. I. 548-549.p.

Messel Alfréd [Alfred Messel német építész halálára.] 1909. I. 611-625.p.

Lengyel Menyhért

Debrecentől Párisig 1909. I. 587-589.p.

Lesznai Anna

Adyról 1909. I. 543-545.p.

Lukács György

Richard Beer-Hoffmann 1909. I. 151-164.p.

Miklós Jenő

Úgy gondolom... [Ady Endre fellépéséről.] 1909. I. 590.p.

Móricz Zsigmond

Én mámor-fejedelem [Ady Endréről.] 1909. I. 530-535.p.

Salgó Ernő

Az ellendráma [Maurice Donnay és Henry Bernstein darabjairól.] 1909. I. 165-167.p.

Schiller Ottó

Az esztétika biológiája 1909. I. 319-324.p.

Schöpflin Aladár

A fiatal Gyulai [Gyulai Pál.] 1909. I. 57-65.p.

Előszó egy talán megírandó Petőfi-tanulmányhoz 1909. I. 287-291.p.

Levél Osvát Ernőnek [Ady Endréről.] 1909. I. 546-547.p.

Szilasi Vilmos

Péterfy Jenőről 1909. I. 378-384, 418-430.p.


NOVELLÁK


Ady Endre

Anitta, a jósnő 1909. I. 373-376.p.

Ambrus Zoltán

Imogén 1909. I. 7-19.p.

Babits Mihály

Tél 1909. I. 1-5.p.

Balázs Béla

Embermese 1909. I. 190-202.p.

Csáth Géza

Ópium. Egy idegorvos leveles ládájából 1909. I. 221-223.p.

Elek Artúr

A nászhajó 1909. I. 33-37.p.

Jász Dezső

Etelka 1909. I. 651-654.p.

Kádár Endre

Örökimádás 1909. I. 269-276.p.

Kaffka Margit, Fröhlichné

Csendes válságok 1909. I. 68-83.p.

Rablás 1909. I. 491-497.p.

Karinthy Frigyes

A dárda 1909. I. 314-318.p.

Géniusz 1909. I. 433-436.p.

Laczkó Géza

Lucien Bezard históriája 1909. I. 231-237.p.

A kollégium Don Quijotéja 1909. I. 438-445, 471-479.p.

Lengyel Géza

Véletlenek 1909. I. 121-124.p.

Sárosék 1909. I. 401-408.p.

Móricz Zsigmond

A czicza, meg a macska 1909. I. 139-148.p.

Százszínselyem keszkenő 1909. I. 326-331.p.

Cziróka-maróka 1909. I. 457-465.p.

A hiba 1909. I. 630-639.p.

Tóth Wanda

Az ötvenéves ember 1909. I. 255-261, 294-307, 357-366.p.

Turcsányi Elek

Halott Valdemár lelke 1909. I. 389-390.p.

Ujhelyi Nándor

Szemek. Und Tamás élményeiből 1909. I. 481-485.p.


VERSEK


Ady Endre

Egy megíratlan naplóból. 1908 1909. I. 20.p.

Az élet pirkadatán 1909. I. 21.p.

A szent varjak 1909. I. 22.p.

Új vitézi ének 1909. I. 66.p.

Két szent vitorlás 1909. I. 66-67.p.

Tegnapiak és maiak 1909. I. 67.p.

Néhány januári nap 1909. I. 187-188.p.

A szivárvány halála 1909. I. 188-189.p.

A Szajna: éjjel 1909. I. 189.p.

Egy új virágének 1909. I. 254.p.

Elfogyni az ölelésben 1909. I. 254.p.

Bolond, halálos éj 1909. I. 308.p.

Tararrarom, hajh, tararrarom 1909. I. 354.p.

Bánom is én 1909. I. 355.p.

Szelíd, esti imádság 1909. I. 355-356.p.

A tízéves Éva 1909. I. 431.p.

Zilahi ember nótája 1909. I. 431.p.

Észak és Dél 1909. I. 432.p.

Haragvó bércek alatt 1909. I. 498.p.

Sirató ember dala 1909. I. 498-499.p.

Virág-kezek a fejemen 1909. I. 626.p.

Első szeretőm ölében 1909. I. 626-627.p.

Asszír király síréneke 1909. I. 627-628.p.

A Dál-kisasszonyok násza 1909. I. 628-629.p.

Babits Mihály

Óda a bűnhöz 1909. I. 277-278.p.

Sugár 1909. I. 278-279.p.

San Giorgio Maggiore 1909. I. 279.p.

Zrínyi Velencében 1909. I. 280.p.

Itália 1909. I. 280.p.

Balázs Béla

Lehetett volna 1909. I. 98.p.

Ti 1909. I. 98.p.

Az asszony és a kert 1909. I. 99.p.

Útilapu a talpamon 1909. I. 99.p.

Baudelaire, Charles

- - nemrég megjelent hátrahagyott műveiből

Léthe (Babits Mihály fordítása) 1909. I. 44.p.

Ó éjszaka! (Babits Mihály fordítása) 1909. I. 44-45.p.

Sírvers (Babits Mihály fordítása) 1909. I. 45-46.p.

Mozgófénykép (Babits Mihály fordítása) 1909. I. 46-47.p.

Füst Milán

Szétforgácsolt erők 1909. I. 84.p.

Hajó megy el 1909. I. 416.p.

Notturno 1909. I. 416.p.

Zsoltár 1909. I. 417.p.

Meghaltam 1909. I. 480.p.

Gellért Oszkár

Nem csábít már... 1909. I. 39.p.

Az örök pillanat 1909. I. 455-456.p.

Tükör 1909. I. 591.p.

A fűrész 1909. I. 591-592.p.

A harmadik emeletről 1909. I. 592-593.p.

Ó sok kevés! 1909. I. 593.p.

Nem lehet már így sem 1909. I. 594.p.

Szemérem-szeretőm 1909. I. 595.p.

Kérdőjeles vers 1909. I. 596.p.

Szalmaszálak 1909. I. 647.p.

Eresz alatt 1909. I. 647-648.p.

Á 1909. I. 648.p.

Só 1909. I. 648.p.

Öt-hat hónap 1909. I. 649.p.

Piros a fehéren 1909. I. 649.p.

A tolvaj 1909. I. 650.p.

Ignotus

Várnod egy jelre... 1909. I. 6.p.

Változatok szemjátékra 1909. I. 343-350.p.

Akarom 1909. I. 446.p.

Juhász Gyula

Gemmák és hermák 1909. I. 409.p.

Könyvek és könnyek 1909. I. 409.p.

Egy Duse fej alá... 1909. I. 410.p.

Giorgione 1909. I. 640.p.

Beato Angelico... 1909. I. 640.p.

Dante Beatricéje 1909. I. 641.p.

Karinthy Frigyes

Hangversenyen 1909. I. 238-239.p.

Kemény Simon

Két órára az első háztól 1909. I. 38.p.

Négy vers

Az énekes 1909. I. 136.p.

Gyümölcsök 1909. I. 136-137.p.

Vak fej képe a tükörben 1909. I. 137-138.p.

Brilliáns 1909. I. 138.p.

Napos februári dél a Dunaparton 1909. I. 377.p.

Kosztolányi Dezső

Gyűlölöm magamat 1909. I. 94.p.

Órák 1909. I. 94.p.

Laczkó Géza

Intérieur 1909. I. 292.p.

Nap-játék 1909. I. 292-293.p.

Lesznai Anna

Ezeregy éjszaka 1909. I. 31-32.p.

A szó 1909. I. 32.p.

Mért oly hosszú... 1909. I. 367.p.

Félek tőlük 1909. I. 367-368.p.

Móricz Zsigmond

Édes kicsi bimbóm 1909. I. 218-220.p.

Csönd 1909. I. 220.p.

Nagy Zoltán

Izenet 1909. I. 262-263.p.

Altató 1909. I. 263.p.

Hidak 1909. I. 466-467.p.

Páva a lépcsőn 1909. I. 467.p.

Pásztor Árpád

Hol? 1909. I. 39.p.

Kivándorlók 1909. I. 325.p.

Peterdi István

Lefekvés előtti beszéd 1909. I. 203.p.

Egy húszéves lány halála. Fantázia, te jó, te hatalmas... 1909. I. 203.p.

Meddig szerelem? 1909. I. 203.p.

Este az utcán 1909. I. 332.p.

Asszonyi lélek 1909. I. 332-333.p.

Circulus vitiosus 1909. I. 333.p.

Ne legyen áldott 1909. I. 334.p.

Élni? 1909. I. 334.p.

A bajban 1909. I. 399.p.

Csak a múlt 1909. I. 400.p.

Reichard Piroska

Egy szobor előtt 1909. I. 437.p.

Álmatlan éjek 1909. I. 437.p.

Szép Ernő

Falióra 1909. I. 120.p.

Tóth Árpád

Kisvendéglőben 1909. I. 149.p.

Szobák 1909. I. 150.p.

Tavaszi elégia 1909. I. 385.p.

Látomás 1909. I. 385-386.p.

Reggel 1909. I. 386.p.

Légyott 1909. I. 387.p.

Tavaszi holdtölte 1909. I. 387-388.p.

Ady Endrének 1909. I. 542.p.

Vergődés 1909. I. 655.p.

Déli derű 1909. I. 656.p.


FIGYELŐ


Ady Endre

Az élet lobogója alatt. Oláh Gábor verses könyve 1909. I. 104-105.p.

Babits Mihály

Maupassant - Kosztolányi [Kosztolányi Dezső fordításai Guy de Maupassant verseiből.] 1909. I. 228.p.

Én is Shaw Caesarjáról [George Bernard Shaw darabjáról.] 1909. I. 449.p.

Kék hegyek. Kun József versei 1909. I. 453.p.

Beatrix királynő [Berzeviczy Albert könyvéről.] 1909. I. 601-602.p.

Pour mieux connaître Homère [Michel Bréal nyelvész könyvéről.] 1909. I. 657-658.p.

Balázs Béla

Tantris a bolond [Ernst Hardt Tristan és Isolda-témájú darabjáról.] 1909. I. 110-112.p.

A két férfi. Capus A. darabja a Nemzeti Színházban 1909. I. 339-341.p.

Bródy Miksa

Falusi idill. Lengyel Menyhért színdarabjáról 1909. I. 225-226.p.

Csáth Géza

Bartók Béla új kottái 1909. I. 108-109.p.

Lányi Ernő új dalai 1909. I. 172-173.p.

Kun László [Wolfgang Amadeus Mozart szerenádjának előadásáról.] 1909. I. 230.p.

Bartók Béla első suiteje 1909. I. 338-339.p.

A pesti dal 1909. I. 391-392.p.

Elek Artúr

Móricz Zsigmond állatmeséi 1909. I. 102-103.p.

Fenyő Miksa

Hadi készülődések [Rákosi Jenőnek a Holnap című antológiát támadó cikkéről.] 1909. I. 48-51.p.

Henry Bataille: A meztelen nő. Színmű. Előadták a Magyar Színházban 1909. I. 284-285.p.

Földes I.: Hivatalnok urak [Földes Imre színművéről.] 1909. I. 342.p.

"A divat". Vígjáték három felvonásban. Írta: Ráth-Végh István 1909. I. 396.p.

Dr. Szélpál Margit. Dráma három felvonásban. Írta: Balázs Béla 1909. I. 509-510.p.

Bíró Lajos: Férfiak. Színjáték három felvonásban. Előadták a Nemzeti Színházban 1909. I. 660-662.p.

Füst Milán

Szigeti József [A fiatal hegedűművészről.] 1909. I. 106-108.p.

Gyulai Pál

Aktuális idézetek. Kritikai dolgozataiból 1909. I. 100-101.p.

Hegedüs Gyula

Forradalmi nász [Sophus Michaëlis dán író darabjáról.] 1909. I. 54-56.p.

Első versekről 1909. I. 105-106.p.

A kivándorló [Herczeg Ferenc darabjáról.] 1909. I. 224-225.p.

A varázsló kertje [Csáth Géza novelláskötetéről.] 1909. I. 227-228.p.

Janus lelke. Mohácsi Jenő versei 1909. I. 600-601.p.

Ignotus

A perspektíva 1909. I. 51-52.p.

A gümőkór [A tuberkulózis irodalmáról.] 1909. I. 285-286.p.

Jász Dezső

A magyar nők karegyesülete 1909. I. 397.p.

Karinthy Frigyes

Shaw Bernát Caesarja [George Bernard Shaw darabjáról.] 1909. I. 393-394.p.

Levél a Nyugat szerkesztőjéhez [Arról, hogy a budapesti ügyészség vádat emelt a cikk írója ellen Mihail Petrovics Arcibasev Szanin című regényének karikatúrája miatt.] 1909. I. 447-448.p.

"Az ideál" [Rózsahegyi Kálmánné darabja a Vígszínházban.] 1909. I. 453-454.p.

Vers és szavalás 1909. I. 598-600.p.

Vermes Ernő versei. "Járok a tarlón" 1909. I. 663-664.p.

Laczkó Géza

Fehér kőről a pingvinek szigetére [Anatole France Fehér kövön és a Pingvin-sziget című regényeiről.] 1909. I. 170-172.p.

Hock János az Urániában [Hock János Jézusról szóló filmjéről.] 1909. I. 452.p.

Lengyel Géza

Közízlés 1909. I. 168-169.p.

Hamis romok 1909. I. 173-174.p.

A Miénk [Fiatalok képzőművészeti tárlata.] 1909. I. 281-283.p.

Alexander Bernát könyve [Művészet. A művészet értékéről. A művészeti nevelésről.] 1909. I. 335-336.p.

A Nemes-gyűjtemény [Nemes Marcell gyűjteménye a Szépművészeti Múzeumban.] 1909. I. 341-342.p.

Lakásberendezések [Az Iparművészeti Társulat kiállításáról.] 1909. I. 505-506.p.

Művészház [A Nemzeti Szalonból kivált új egyesülésről.] 1909. I. 597-598.p.

Nemzeti szalon 1909. I. 658-660.p.

Lengyel Menyhért

Az utolsó lovag 1909. I. 53-54.p.

Schalom Asch 1909. I. 109-110.p.

A honfitárs [Magyar színdarabok külföldi bemutatóinak magyar közönségéről.] 1909. I. 228-230.p.

Hauptmann [Gerhart Hauptmann Griselda című színdarabjának bemutatójáról.] 1909. I. 336-338.p.

A Remény [Herman Heyermanns darabja a Nemzeti Színházban.] 1909. I. 660.p.

A szomorúság tarlóján [Vértessy Gyula verseskötetéről.] 1909. I. 662-663.p.

Lukács György

Jegyzetek Szélpál Margitról [Balázs Béla drámájáról.] 1909. I. 604-610.p.

Nagy Zoltán

Philae halála [Pierre Loti La Mort de Philae című könyvéről.] 1909. I. 449-452.p.

Téglás Béla

"A divat". Vígjáték három felvonásban. Írta: Ráth-Végh István 1909. I. 394-396.p.

De Ryons halála [Nekrológ Náday Ferenc színészről.] 1909. I. 506-508.p.

Tóth Árpád

Hollandusok [Marius Alexander Jacques Bauer és George Hendrik Breitner festményeiről.] 1909. I. 52.p.

Japánszoba [A Szépművészeti Múzeumban.] 1909. I. 108.p.

A tizenegyedik terem [William Strang és Muirhead Bone képei a Műcsarnokban.] 1909. I. 283-284.p.

A fehér hegedű. Kuthy Sándor új könyvéről 1909. I. 397-398.p.

"Szomorú füzek alján" [Három debreceni költő közösen kiadott versei: Nagy Ferenc, Szombati Szabó István, Simonka György.] 1909. I. 508-509.p.

Góth Móricz képei [A Műcsarnokban.] 1909. I. 602-603.p.

Courtens-kiállítás 1909. I. 603-604.p.

A Holnap új könyvéről [A második Holnap antológia.] 1909. I. 664-666.p.


MŰMELLÉKLET


Székely Aladár

Ady Endre [Fotó.] 1909. I. 510-511.p. között1909
MÁSODIK ÉVFOLYAM

II. KÖTET (13-24. SZÁM)
FŐSZERKESZTŐ: IGNOTUS
SZERKESZTŐK: FENYŐ MIKSA ÉS OSVÁT ERNŐ


CIKKEK


Adorján Andor

Párbeszéd Anatole France házasságáról, valamint az irodalom eliparosodásáról. Beszélgetnek: Anasthaz és Anacharsis 1909. II. 540-548.p.

Ady Endre

Móricz Zsigmond. És egy kötet elbeszélés. A címe "Hét krajcár". A "Nyugat" kiadása 1909. II. 169-171.p.

Portus Herculis Monoeci. Vallomások és tanulmány 1909. II. 464-469.p.

Alkalay Ödön

Ibsen Wangel Hildája [Henrik Ibsen darabjáról.] 1909. II. 435-438.p.

Babits Mihály

George Meredith 1909. II. 393-401.p.

Úti napló 1909. II. 492-503.p.

Balázs Béla

Művészetfilozófiai töredékek 1909. II. 60-65, 156-160, 204-209.p.

Bálint Aladár

Itáliai impressziók

Az álomváros [Assisi.] 1909. II. 608-609.p.

A pisai temetőben 1909. II. 610-611.p.

Beck Ö. Fülöp

A gödöllőiek [A Nemzeti Szalon kiállítása; Körösfői Kriesch Aladár, Nagy Sándor és mások műveiről.] 1909. II. 524-529.p.

Bíró Lajos

Jegyzetek Kóbor Tamás két könyvéről [Idegenek, regény; Munka, novellák.] 1909. II. 192-197.p.

Bresztovszky Ernő

Az ember: függvény. Régi elmélkedés - új világról 1909. II. 226-230, 319-324.p.

Elek Artúr

Poe Edgar költeményei 1909. II. 1-15, 68-77, 146-154, 184-191, 248-261.p.

Feleky Géza

Richard Mutherről [Richard Muther művészettörténész halálára.] 1909. II. 617-621.p.

Pettenkofen [August von Pettenkofen festőművész képeiről.] 1909. II. 676-678.p.

Fenyő Miksa

Liliom. Molnár Ferenc drámája 1909. II. 672-674.p.

Füst Milán

Gondolatok vázlata a külső és belső szemléletről 1909. II. 117-125.p.

Hatvany Lajos

Arany legújabb életrajza. Költők és írók. Életrajzok a költészet és irodalom köréből, a Kisfaludy Társaság megbízásából szerkeszti Ferenczi Zoltán [Arany Jánosról.] 1909. II. 35-39.p.

Sappho 1909. II. 367-379.p.

Gyulai Pál estéje. Emlékezések, megemlékezések 1909. II. 684-708.p.

Ignotus

Babits. E pár sor bejelentése kíván lenni Babits Mihály első kötetének, mely Levelek Írisz koszorújából címen most jelent meg a Nyugat kiadásában 1909. II. 97-98.p.

Lamentációk. Kemény Simon verses könyve. Kiadja a Nyugat 1909. II. 198-199.p.

A mi koszorúnk. A Nyugat Gyulai-ünnepén elmondta: Ignotus 1909. II. 577-581.p.

Junius

Gyulai Pál 1909. II. 582-595.p.

Kaffka Margit, F.

Lesznai Anna: Hazajáró versek 1909. II. 325-326.p.

Lengyel Menyhért: Taifun 1909. II. 558-560.p.

Karinthy Frigyes

L'homme qui vole [Louis Blériot-ról, a pilótáról.] 1909. II. 114-116.p.

Kéri Pál

Egy magyar író a XX. századból. Cholnoky Viktor 1909. II. 281-284.p.

Kosztolányi Dezső

Rilke [Rainer Maria Rilke.] 1909. II. 301-313.p.

Lengyel Géza

Magyarok külföldön [Szinyei Merse Pál és más magyar festők képeinek külföldi fogadtatásáról.] 1909. II. 57-58.p.

A velencei tárlatról 1909. II. 292-297.p.

Lengyel Menyhért

A jó színész 1909. II. 564-565.p.

Lukács György

Thomas Mann új regénye. Thomas Mann: Königliche Hoheit. S. Fischer. 1909 1909. II. 486-491.p.

Anzengruber. Részlet szerzőnek a modern drámáról írott könyvéből, mely a Kisfaludy Társaság kiadásában fog megjelenni. A közlésnek actualitást Anzengruber halála napjának (1889. dec. 10.) huszadik évfordulója ad 1909. II. 656-665.p.

Móricz Zsigmond

Kozma Andor [Magyar symphoniák című új könyvéről.] 1909. II. 402-404.p.

Lengyel Menyhért: Taifun 1909. II. 560-563.p.

Schöpflin Aladár

Gyulai Pál [Nekrológ.] 1909. II. 521-522.p.

Cholnoky Viktor első könyve [Tammúz. Elbeszélések.] 1909. II. 648-654.p.

Szini Gyula

Révész Béláról 1909. II. 264-267.p.

Stratford-on-Avon [William Shakespeare szülőházáról.] 1909. II. 346-353.p.


REGÉNY, NOVELLÁK, SZÍNDARABOK


Ady Endre

Eszterkuthy Éva húga 1909. II. 380-384.p.

Babits Mihály

Karácsonyi Madonna. Regényes legenda 1909. II. 641-645.p.

Bálint Aladár

A II. szám 1909. II. 440-446.p.

Bíró Lajos

A szent házasság. Két fejezet 1909. II. 18-33.p.

Cholnoky Viktor

A hasbeszélő 1909. II. 679-683.p.

Hegedüs Gyula

Tavaszi komédia 1909. II. 232-243.p.

Horváth Tibor

Útszéli bírák 1909. II. 43-46.p.

Ignotus

Hárman a szalonban 1909. II. 622-630.p.

Kabos Ede

Thea hagyatéka 1909. II. 358-366.p.

Kádár Endre

Szív 1909. II. 315-318.p.

Kaffka Margit, F.

Külön úton 1909. II. 424-434.p.

Kortsák Jenő

The Tennisons 1909. II. 132-145.p.

Laczkó Géza

A tanszűz 1909. II. 83-93.p.

Szemközt a Nappal 1909. II. 270-271.p.

Madame de Rothe halála. Style Louis XVI. 1909. II. 612-616.p.

Lengyel Géza

A láz 1909. II. 504-506.p.

Molnár Ferenc

Vacsora 1909. II. 530-536.p.

Móricz Zsigmond

Tragédia 1909. II. 287-291.p.

Sárarany 1909. II. 337-344, 407-418, 471-483, 549-556, 597-604, 666-671.p.

Szomory Dezső

Alice, a jó gyilkos 1909. II. 457-463.p.

Tóth Wanda

Borbála 1909. II. 172-182.p.


VERSEK


Ady Endre

Szeretném, hogyha szeretnének 1909. II. 40.p.

Alázatosság langy esője 1909. II. 40-41.p.

Dal egy Ágneshez. Más valaki helyett dalolom 1909. II. 41.p.

Az Anti-Krisztus útja 1909. II. 42.p.

Lelkem szerelmes fattyai 1909. II. 99.p.

A föl-földobott kő 1909. II. 99-100.p.

Indulás a zengő űrbe 1909. II. 100.p.

Megölelném a lyányod 1909. II. 101.p.

Zúg-zeng a jég-cimbalom 1909. II. 101-102.p.

Vezeklés a szomorúságért 1909. II. 126.p.

Duruzslás a jégveremből 1909. II. 127.p.

Aki helyemre áll majd 1909. II. 128.p.

A csók-csatatér lovagjai 1909. II. 129-130.p.

A hóvár-bércek alatt 1909. II. 130-131.p.

Elindult egy leány 1909. II. 200.p.

Kocsi út az éjszakában 1909. II. 201.p.

Sárga, őszi rózsa 1909. II. 201.p.

Irigye az öregedőknek 1909. II. 202.p.

Szétverek majd köztetek 1909. II. 203.p.

Az ifjú Rajnánál 1909. II. 244.p.

Fájdalmas, bús kitérő 1909. II. 245.p.

Így éltünk vitézmódra. Bujdosó kuruc nótája 1909. II. 246.p.

Nézni fogunk, hejhajh 1909. II. 247.p.

Valami még jön 1909. II. 247.p.

Egyre hosszabb napok 1909. II. 354.p.

Valaki utánam kiált 1909. II. 354.p.

Rendben van, Úristen 1909. II. 355.p.

Már holnap megyek 1909. II. 355.p.

Egy régi-régi fűz 1909. II. 356.p.

Heléna, első csókom 1909. II. 356.p.

Akarom: tisztán lássatok 1909. II. 357.p.

Nem először sírok 1909. II. 357.p.

Az ágyam hívogat 1909. II. 419.p.

Őszben van a sziget 1909. II. 420.p.

Hiába hideg a Hold 1909. II. 420-422.p.

Az elsőség jósága 1909. II. 422-423.p.

A vén komornyik 1909. II. 423.p.

Miért szép a halál? 1909. II. 507.p.

Imádság úrvacsora előtt 1909. II. 507.p.

Még hosszú az erdő 1909. II. 508.p.

Miért is, miért is? 1909. II. 509.p.

Dudorászó, régi nóta 1909. II. 509-510.p.

Harcos Gyulai Pál 1909. II. 523.p.

Magyar vétkek bíborban 1909. II. 566.p.

Így szaladsz karjaimba 1909. II. 566.p.

Ne bocsáss reám bénaságot 1909. II. 567.p.

Kisvárosok őszi vasárnapjai 1909. II. 567-568.p.

Az Uraknak Ura 1909. II. 631.p.

Szívedet Isten segítse 1909. II. 632.p.

Fedjük be a rózsát 1909. II. 632-633.p.

Most pedig elnémulunk 1909. II. 633-634.p.

A tavalyi cselédek 1909. II. 634-635.p.

Kezdenek nyakukba venni 1909. II. 635.p.

Babits Mihály

Pictor Ignotus 1909. II. 285-286.p.

Desportes, Philippe

Sonnet Spirituel (Kéri Pál fordítása) 1909. II. 231.p.

Füst Milán

Szőlőhegyen 1909. II. 298.p.

Ülvén... 1909. II. 298-299.p.

Epigramma 1909. II. 299.p.

Álmatlanok kara 1909. II. 300.p.

Óda pártfogómhoz! 1909. II. 300.p.

Gellért Oszkár

Gyöngyszem 1909. II. 47.p.

Vihar-vers 1909. II. 47.p.

Két összeszorított fogsorod 1909. II. 94.p.

Etetőajkú édes madaram 1909. II. 94-95.p.

Jég 1909. II. 95.p.

Türelem, türelem 1909. II. 96.p.

Blériot, Wright, Latham... 1909. II. 113.p.

Család 1909. II. 327.p.

Cipőcsokor 1909. II. 327-328.p.

Ó aranyos életöröm! 1909. II. 328.p.

Thea 1909. II. 329-330.p.

Sóhajtalan szünetekben 1909. II. 330.p.

Ó jaj, Michelangelo Mózese... 1909. II. 330.p.

A köhögő fiúcska 1909. II. 345.p.

Himnusz a meddőséghez 1909. II. 605.p.

Cigányleány jósol a tenyeremből 1909. II. 606.p.

Tejcsepp 1909. II. 606.p.

Segíts nekem 1909. II. 607.p.

Siketnéma párbaj 1909. II. 607.p.

Ignotus

Gitana 1909. II. 225.p.

Négy vers

Kocsizó 1909. II. 484.p.

Tedd meg 1909. II. 484.p.

Fátyol 1909. II. 485.p.

Isten veled 1909. II. 485.p.

Juhász Gyula

Imitatio Christi... 1909. II. 210.p.

Szentségtörés 1909. II. 210.p.

Haldokló Gallus 1909. II. 211.p.

Robinson szigetén... 1909. II. 211.p.

Anna 1909. II. 212.p.

Szemek 1909. II. 655.p.

Kaffka Margit, F.

Én, szegény - - - 1909. II. 34.p.

Morvamezőtől - Uráig 1909. II. 596.p.

Kemény Simon

Smaragd gyűrű 1909. II. 59.p.

Kosztolányi Dezső

Párbeszéd magammal 1909. II. 66.p.

Húgom 1909. II. 67.p.

Beteg csókok 1909. II. 268.p.

A vándor 1909. II. 268.p.

A lány a sötét szobába megy 1909. II. 269.p.

Arany-óra 1909. II. 269.p.

Laczkó Géza

Dai Nippon 1909. II. 183.p.

Őszi rajzok 1909. II. 447.p.

Az Ősz fátyla 1909. II. 447.p.

Madarász Emil

Országúton, a kereszt előtt 1909. II. 709.p.

Meyer, Conrad Ferdinand

Fülledt éj (Kéri Pál fordítása) 1909. II. 439.p.

Dalok lelke (Kéri Pál fordítása) 1909. II. 439.p.

Nagy Zoltán

A síró kútnál 1909. II. 272.p.

Az ismeretlen ember 1909. II. 537-539.p.

Pásztor Árpád

Szeptember a Dunakorzón 1909. II. 314.p.

Peterdi István

Múló felbuzdulás 1909. II. 470.p.

Egy emberhez, kinek üres lelke az enyémhez hasonló 1909. II. 675.p.

Poe, Edgar Allan

Lee Annácska (Babits Mihály fordítása) 1909. II. 16-17.p.

Ulalume (Babits Mihály fordítása) 1909. II. 78-80.p.

Anni (Babits Mihály fordítása) 1909. II. 80-82.p.

Valakinek a paradicsomban (Babits Mihály fordítása) 1909. II. 155.p.

Himnusz (Babits Mihály fordítása) 1909. II. 262.p.

Álomország (Babits Mihály fordítása) 1909. II. 262-263.p.

Szép Ernő

Sötét 1909. II. 48.p.

Nyújtózás 1909. II. 48.p.

Créme d'Yvette 1909. II. 557.p.

Sötét ablak. Nápolyi dal 1909. II. 557.p.

Tóth Árpád

Esti szonett 1909. II. 385.p.

Őszi alkonyat 1909. II. 405.p.

Egy leány szobájában 1909. II. 406.p.

Intérieur 1909. II. 646.p.

Esti könnyek 1909. II. 647.p.


FIGYELŐ


Ady Endre

Anatole France új legendás könyve 1909. II. 389-390.p.

Ferrer és a legenda [Francisco Ferrer haláláról.] 1909. II. 512-513.p.

Félelem és írás 1909. II. 516-519.p.

Babits Mihály

Az illatok filozófiája [Charles Régismanset értekezéséről.] 1909. II. 334.p.

Bálint Aladár

Feinhals-Petrucchio [Fritz Feinhals német operaénekes Petrucchio szerepében.] 1909. II. 640.p.

Bárdos Artúr

Tátray Lajos [Az építész halálára.] 1909. II. 162-163.p.

Bresztovszky Ernő

Repülj, hajóm! [Technikai újdonságokról.] 1909. II. 215-219.p.

Proudhon [Pierre Joseph Proudhon születésének százéves évfordulójára.] 1909. II. 221-224.p.

A repülőgép körül 1909. II. 334-336.p.

Sörvárosi jegyzetek [Münchenről.] 1909. II. 390-392.p.

Csáth Géza

Orvosi emlékiratok [Vereszajev Vjikentin: Egy orvos emlékiratai; Pikler J. Gyula: Orvosi emlékeimből.] 1909. II. 388-389.p.

Ferdinand Loewe [Ferdinand Löwe bécsi karmester méltatása.] 1909. II. 717.p.

Beretvás Hugó Ady-dalai 1909. II. 717-719.p.

Fenyő Miksa

A szűz. Házassági komédia. Írták: Hatvany Lajos és Lengyel Menyhért 1909. II. 449-450.p.

Abel Hermant: Kis királyok. Vígjáték három felvonásban 1909. II. 455-456.p.

Laczkovics kapitány. Színmű négy felvonásban. Írta: Abonyi Árpád 1909. II. 456.p.

Faust-előadás a Magyar Színházban [Johann Wolfgang Goethe művének bemutatója.] 1909. II. 637.p.

Füst Milán

Párbeszéd Gulácsyról 1909. II. 454-455.p.

A "Szentivánéji álom" a Nemzetiben [William Shakespeare színművéről.] 1909. II. 516.p.

A "Taifun" rendezéséről [Lengyel Menyhért darabjáról.] 1909. II. 574-575.p.

Gellért Oszkár

Erdős Renée: Jöttem hozzátok... 1909. II. 51.p.

Hatvany Lajos

Nyugati cultúra [Farkas Pál tárcái kapcsán a modern irodalomról.] 1909. II. 49-50.p.

Hegedüs Gyula

Keletiek nyugaton. Bodor Aladár könyve 1909. II. 51-52.p.

Pásztor Árpád: Tengeren, tengeren túl 1909. II. 333-334.p.

Ignotus

Tennyson 1909. II. 213-215.p.

Torquato Tasso [Marczali Erzsi drámafordításáról.] 1909. II. 221.p.

Jász Dezső

Az Operaház új programmja 1909. II. 387-388.p.

Ibsen-múzeum [Henrik Ibsen.] 1909. II. 511-512.p.

Az Országos Szimfóniai Zenekar hangversenye 1909. II. 515-516, 715-717.p.

Swärdström Valborg [Az énekesnő művészetéről.] 1909. II. 636-637.p.

Juhász Gyula

Szecső Vilmos: Rákosi Jenő drámái 1909. II. 164-166.p.

Karinthy Frigyes

Kárpáti Aurél: Az én örökségem 1909. II. 108-109.p.

Peterdi Andor versei. "A mélységből" 1909. II. 163-164.p.

Tűzimádók. Forradalmi kép 4 színtéren, Gallovich Károlytól 1909. II. 219-220.p.

Fényes Samu: A bálvány 1909. II. 275-276.p.

Fölfedezték a sarkot 1909. II. 331-332.p.

Radó Aladár: "Falu végén kurta kocsma" [A szimfónia előadásáról.] 1909. II. 710-711.p.

Kosztolányi Dezső

Öreg szavak 1909. II. 273-275.p.

Kuncz Aladár

Váczy J.: Kazinczy Ferenc [Váczy János.] 1909. II. 107-108.p.

Lánczi Jenő

Mach, Ernst: Erkenntnis und Irrtum 1909. II. 166-168.p.

Lengyel Géza

Kozma Lajos rajzai 1909. II. 161-162.p.

A repülőgép körül 1909. II. 276-279.p.

Kecskemét 1909. II. 450-452.p.

Zorn rézkarcai [Anders Zorn.]1909. II. 452-454.p.

A művészet könyve. A műveltség könyvtára. Kiadja az Athenaeum [Lyka Károly: A képzőművészetek történeti és technikai fejlődéséről.] 1909. II. 513-515.p.

Rákóczi emléke [A Rákóczi-pályázatról.] 1909. II. 571-573.p.

A Kéve kiállítása 1909. II. 637-640.p.

A Műcsarnokban 1909. II. 712-715.p.

Lengyel Menyhért

Az édes teher [Heltai Jenő darabjáról.] 1909. II. 55-56.p.

Becsvágy 1909. II. 105-106.p.

Kosztolányi Dezső: Boszorkányos esték 1909. II. 109-110.p.

A boldog mátkaság [Raul Auernheimer színdarabja.] 1909. II. 331.p.

Pádua hercegnője [Oscar Wilde darabja.] 1909. II. 386-387.p.

Moly Tamás

Szecesszió 1909. Berlin, május [A berlini szecesszió tízéves jubileuma alkalmából rendezett kiállításról.] 1909. II. 52-55.p.

Képek, szobrok és még valami [Képzőművészeti kiállítás Berlinben.] 1909. II. 110-112.p.

Nagy Endre

Az "Új színház"-ról. Levél a szerkesztőhöz [Saját, megnyitandó színházáról.] 1909. II. 279-280.p.

Nagy Zoltán

Oláh Gábor: Petőfi képzelete 1909. II. 573-574.p.

Viebig Klára: Az alvó hadsereg 1909. II. 719-720.p.

Salgó Ernő

A harmadik. Pásztor Árpád színműve 1909. II. 711-712.p.

Schöpflin Aladár

Abafi Lajos 1909. II. 103-104.p.

Szüry Dénes [Az író, színikritikus halálára.] 1909. II. 569-571.p.1910
HARMADIK ÉVFOLYAM

I. KÖTET (1-12. SZÁM)
FŐSZERKESZTŐ: IGNOTUS
SZERKESZTŐK: FENYŐ MIKSA ÉS OSVÁT ERNŐ


CIKKEK


Ady Endre

Portus Herculis Monoeci II. Vallomások és tanulmány 1910. I. 102-107.p.

Ambrus Zoltán

A Maeterlinck - Heyse pör 1910. I. 417-421.p.

Babits Mihály

Stilisztika és retorika a gimnáziumban. Egy tantárgy filozófiája tanulók számára 1910. I. 177-188.p.

Az irodalom halottjai [Elfeledett írókról. Sikabonyi Antal könyve nyomán Komjáthy Jenőről; Rédey Tivadar tanulmánya kapcsán Péterfy Jenőről; Dömötör Jánosról.] 1910. I. 606-613, 734-742.p.

Bárdos Artúr

Goethe, a rendező 1910. I. 161-166.p.

Bresztovszky Ernő

Makrokozmosz en mikrokozmo [Gondolatok a halálról, az öngyilkosságról, a világvégéről.] 1910. I. 60-69.p.

Csáth Géza

Jegyzetek egy új rajzgyűjteményről és a művészetekről. "Ópium-álmok". Aiglon nyolc grafikája. A "Világosság" nyomása [Sassy Attila (=Aiglon) rajzairól.] 1910. I. 108-115.p.

Az isteni kert. Szomory Dezsőről és novellás könyvéről 1910. I. 357-365.p.

Erdei Viktor

Levelek Selysettehez [Kernstok Károlyék kiállításáról.] 1910. I. 309-314.p.

Feleky Géza

Széljegyzetek Kernstock képeihez [Kernstok Károly.] 1910. I. 195-198.p.

A szavalóművészet önállósulása. Capriccio 1910. I. 256-263.p.

Halász Gyula

A modernizmus [Giuseppe Prezzolini Il Cattolicismo Rosso című munkájáról.] 1910. I. 674-681.p.

Halász Imre

Széchenyi nyomdokain [Széchenyi István.] 1910. I. 569-592.p.

Egy apostol. Adalékok az állami közigazgatási probléma alakulásához [Grünwald Béla Régi Magyarország című munkájának harmadik kiadása alkalmából.] 1910. I. 718-728.p.

"A dualizmus tragikuma" [Viszontválasz Ignotusnak Széchenyi István ügyében, 1910. I. 678-703.p.] 1910. I. 765-767.p.

Bocskaytól - Deák Ferencig. 1606-1867 1910. I. 793-813.p.

Hatvany Lajos

Én és a könyvek. A bíráló ön-szemrehányásai 1910. I. 41-49.p.

Magyar irodalom a külföld előtt [A Neue Rundschauban közlés előtt álló, német közönségnek szánt cikkének hosszabb, magyar változata.] 1910. I. 273-293.p.

Rembrandt-fejek. Írta: Bródy Sándor. Singer és Wolfner kiadása 1910. I. 683-686.p.

Ignotus

Sári bíró [Móricz Zsigmond első színdarabjáról.] 1910. I. 22-26.p.

A lírai kritika. Én és a könyvek. Hatvany Lajos új könyve. Kiadja a Nyugat 1910. I. 528-531.p.

Jegyzetek

A politika mögül 1910. I. 547-548.p.

Széchenyi [Széchenyi István.] 1910. I. 548-549.p.

Kokorukú! A Chantecler bukása [Edmond Rostand darabjáról.] 1910. I. 549-550.p.

Aurea aetas [A húsvéti irodalmi körkérdések kapcsán.] 1910. I. 551-552.p.

Hebbel [Christian Friedrich Hebbel.] 1910. I. 552.p.

Roosevelt császár 1910. I. 628-629.p.

Zsidó liberalizmus 1910. I. 629-630.p.

Mark Twain 1910. I. 630.p.

A Balkán cárnéja 1910. I. 631.p.

A politika mögül. A dualizmus tragikuma [Válasz Halász Imre Széchenyi nyomdokain című írására 1910. I. 569-592.p.] 1910. I. 698-703.p.

† VII. Edvárd 1910. I. 703-704.p.

A politika mögül 1910. I. 767.p.

Helyeslés [A magyar irodalom fogalmáról.] 1910. I. 767-768.p.

VII. Edvárd 1910. I. 768.p.

A nagy többség 1910. I. 844.p.

Repülőgép 1910. I. 844-845.p.

Filológia 1910. I. 845-847.p.

Jász Dezső

Strauss Richárd Elektrája [Richard Strauss.] 1910. I. 536-538.p.

Kaffka Margit

Selma Lagerlöf: Az antikrisztus csodái 1910. I. 221-224.p.

Kernstock Károly [Kernstok Károly]

A kutató művészet. Kernstock Károlynak - a Könyves Kálmán kiállítás alkalmából - a Galilei körben f. hó 9-én tartott felolvasása 1910. I. 95-99.p.

Lengyel Géza

Eugène Carrière [Élie Faure monográfiája a francia festőről.] 1910. I. 2-11.p.

Grafika [A Magyar Grafikusok Egyesületének első kiállítása a Művészházban.] 1910. I. 234-238.p.

A berlini kiállítás mérlege [Magyar festők kiállítása a berlini Szecesszióban.] 1910. I. 440-444.p.

Az impresszionizmus példatára 1910. I. 615-620.p.

Lukács György

Az utak elváltak [Hozzászólás Kernstok Károly A kutató művészet című előadásához, 1910. II. 95-99.p.] 1910. I. 190-193.p.

Sören Kierkegaard és Regine Olsen 1910. I. 378-387.p.

Móricz Zsigmond

Ököritó [Gondolatok a korabeli társadalomról, közigazgatásról az ököritói tűzvész kapcsán.] 1910. I. 510-518.p.

Mikszáth Kálmán [Nekrológ.] 1910. I. 713-717.p.

Schöpflin Aladár

Petelei István 1910. I. 81-86.p.

Mikszáth Kálmán 1910. I. 489-507.p.


REGÉNY, NOVELLÁK, SZÍNDARABOK


Ady Endre

A vér városa 1910. I. 602-605.p.

Babits Mihály

Kezdődik Éliás testvér hiteles története 1910. I. 422-428.p.

Balázs Béla

A tündér 1910. I. 116-133.p.

Bálint Aladár

Izgalmas és véres kimenetelű bivalyviadal. Dráma több mozgófényképben 1910. I. 839-840.p.

Bán Ferenc

Féltékenységből 1910. I. 388-397.p.

A tizenkettedik 1910. I. 759-762.p.

Cholnoky Viktor

Az alerion-madár vére 1910. I. 151-157.p.

Csáth Géza

Egy vidéki gimnazista naplójából. A központozás kijavításával 1910. I. 621-627.p.

Füst Milán

Karácsonyi kaland 1910. I. 16-18.p.

Hegedüs Gyula

A szív-utcai leány 1910. I. 29-39.p.

Kádár Endre

Weisz Ferenc titka 1910. I. 168-175.p.

Karinthy Frigyes

Verkliszó 1910. I. 349-355.p.

Két verssor között 1910. I. 533-535.p.

A körhinta 1910. I. 836-838.p.

Laczkó Géza

Uralkodói gondok 1910. I. 523-527.p.

Moly Tamás

Egy mese, néhány levél és a keret 1910. I. 315-334.p.

Móricz Zsigmond

Sárarany 1910. I. 51-58, 87-94, 210-217, 300-305, 368-375, 430-439, 540-546, 595-601, 687-696, 730-733, 823-830.p.

Nagy Lajos

Nagycsütörtök 1910. I. 227-232.p.

Szomory Dezső

Visszatérés a börtönből 1910. I. 815-820.p.

T. Józsi Jenő [Tersánszky Józsi Jenő]

Firona 1910. I. 244-249.p.

A tavasz napja sütötte... 1910. I. 447-449.p.

Matyi a kisfiú 1910. I. 754-758.p.

Tóth Wanda

Hiába 1910. I. 656-669.p.

Vámos Árpád

Az efezusi özvegy 1910. I. 461-470.p.

Várady Irma

Elektra 1910. I. 746-751.p.


VERSEK


Ady Endre

A Minden-Titkok verseiből [A Nyugatban cím nélkül szerepelnek, az alábbi címek a kritikai kiadásból valók.]

A csodák esztendeje 1910. I. 145.p.

Hiszek hitetlenül Istenben 1910. I. 146.p.

A Szerelem eposzából 1910. I. 146-149.p.

Senki élőnek ellensége 1910. I. 149-150.p.

Ezüst patkós paripáinkon 1910. I. 218.p.

A vár-úr szeméremöve 1910. I. 218-219.p.

Az Élet kötelessége 1910. I. 219-220.p.

Zendülés váram alján 1910. I. 220.p.

Valaki, valaki emleget 1910. I. 306.p.

A fajok cirkuszában 1910. I. 307.p.

Élni, míg élünk 1910. I. 308.p.

Életem apadó ere 1910. I. 308.p.

A Minden-Titkok verseiből

Akit egyszer megláttunk 1910. I. 398.p.

A Nap ravaszkodása 1910. I. 398-399.p.

A kimérák Istenéhez 1910. I. 399-400.p.

Mindent másképpen szeretnék 1910. I. 400-401.p.

A Minden-Titkok verseiből

A mindszenti temetőben 1910. I. 445.p.

A meghívott Halál 1910. I. 445-446.p.

Az elmaradt szomorúság 1910. I. 446.p.

Pimasz, szép arccal 1910. I. 519.p.

A harmadik emeletre 1910. I. 519.p.

"Örvendezz, ifjú, ifjúságodban" 1910. I. 520.p.

Az öreg szakálas 1910. I. 521.p.

Találkozás egy gépkocsival 1910. I. 522.p.

A Minden-Titkok verseiből

A sorsom ellopója 1910. I. 670.p.

A holnaputáni asszonykák 1910. I. 671.p.

A rém-mesék uhuja 1910. I. 671.p.

A Gyülekezet sátorában 1910. I. 672.p.

Akármilyen csúnya életet 1910. I. 672.p.

Hajlongsz emerre, amarra 1910. I. 673.p.

A Minden-Titkok verseiből

Isten drága pénze 1910. I. 743.p.

Öreg suhanc vágyakozása 1910. I. 744.p.

Az egyenes csillag 1910. I. 744-745.p.

A Minden-Titkok verseiből

Jóság síró vágya 1910. I. 841.p.

Az árulás nyara 1910. I. 841-842.p.

Könyörgés egy kacagásért 1910. I. 842.p.

Csak látni akarlak 1910. I. 842-843.p.

A cívódó magyar 1910. I. 843.p.

Babits Mihály

Arany Jánoshoz. Egy megzavart verselő a XX. században 1910. I. 12.p.

Szonettek 1910. I. 12.p.

Héphaisztosz 1910. I. 13.p.

Homérosz. XX. század 1910. I. 13.p.

Belovëd O Beloved. Erzsébet-éra 1910. I. 14.p.

Új leoninusok 1910. I. 14.p.

Egy szegény magára-maradott 1910. I. 15.p.

Klasszikus álmok 1910. I. 294.p.

Két nővér 1910. I. 295.p.

Csipkerózsa 1910. I. 296.p.

A sorshoz 1910. I. 297.p.

A Danaidák 1910. I. 298-299.p.

O Lyric Love 1910. I. 508.p.

Örök dolgok közé legyen híred beszőtt 1910. I. 509.p.

Balázs Béla

Régi könnyek 1910. I. 189.p.

Nocturno 1910. I. 376.p.

Vigyázz 1910. I. 376.p.

A mi éjszakáink 1910. I. 377.p.

Bodor Aladár

A tenyerem 1910. I. 59.p.

Boross László

Eső után 1910. I. 199.p.

Bródy Miksa

Éjutó 1910. I. 70.p.

Isten 1910. I. 763-764.p.

Dutka Ákos

Nézem a kezem 1910. I. 366.p.

Forbáth Sándor

Így lesz jó 1910. I. 367.p.

Füst Milán

Objektív kórus

Gyász-kar 1910. I. 158.p.

Naenia egy hős halálára 1910. I. 158.p.

A nő dicsérete 1910. I. 158-159.p.

Szüretelők dala 1910. I. 159.p.

Kívánság 1910. I. 159.p.

Kérés a hatalmasokhoz: epilógus 1910. I. 160.p.

Bukolika

A szőlőműves 1910. I. 821.p.

A pásztor 1910. I. 821-822.p.

Tanító vers 1910. I. 822.p.

Gellért Oszkár

Bocsáss meg édes 1910. I. 429.p.

Ma oly puha az ajkad... 1910. I. 614.p.

Ó mutasd magad! 1910. I. 697.p.

György Mátyás

A fekete kedves 1910. I. 831.p.

A teremtés 1910. I. 832.p.

Boszorkánykonyha 1910. I. 833.p.

Rettegés 1910. I. 834.p.

Plakát 1910. I. 834.p.

A tűz 1910. I. 835.p.

Heltai Jenő

Előszó egy soha el nem készülő verses könyvhöz 1910. I. 1.p.

Ignotus

Változatok szemjátékra 1910. I. 250-255.p.

Tavaszi bor 1910. I. 593-594.p.

Májusi fagy 1910. I. 682.p.

Jászay-Horváth Elemér

Holtak szigete 1910. I. 345-346.p.

Egy fiúhoz 1910. I. 346.p.

Őszutó 1910. I. 347.p.

Sonett 1910. I. 348.p.

Sonett. Egy sanszonett-ről 1910. I. 348.p.

Karinthy Frigyes

Naplómból 1910. I. 40.p.

Martinovics 1910. I. 335.p.

Kemény Simon

Két vers

A váza 1910. I. 50.p.

Kutak 1910. I. 50.p.

Háromsorok 1910. I. 176.p.

Kosztolányi Dezső

A szegény kisgyermek panaszai 1910. I. 450-460.p.

Lesznai Anna

Szerelmes ajándék 1910. I. 27-28.p.

Úri jogon 1910. I. 28.p.

Újév napján 1910. I. 239.p.

Ébredés 1910. I. 239.p.

Nyári nap 1910. I. 240.p.

Találkozás 1910. I. 240.p.

Ősz múltán 1910. I. 241.p.

Búcsú 1910. I. 241.p.

A pillanatok nyoszolyáján 1910. I. 242.p.

Estvéli álom 1910. I. 242-243.p.

Móricz Zsigmond

Zsoltárok könyve

XXX. zsoltár. Dávid hálaéneke nagy veszedelem után 1910. I. 649.p.

LXIX. zsoltár. Nagy szomorúságban sínylő ember esedezése 1910. I. 650-651.p.

XCIII. zsoltár. Örömének 1910. I. 651.p.

CXX. zsoltár. Békeszerető ember panasza 1910. I. 652.p.

CXXIII. zsoltár. Nyomorúságban veszteglők 1910. I. 652.p.

CXXVI. zsoltár. Fogságból szabadultak 1910. I. 653.p.

CXXIX. zsoltár. Nyomorgásból szabadult Izráel 1910. I. 653.p.

CXXX. zsoltár. Bűnös ember esdeklése 1910. I. 654.p.

CXXXI. zsoltár. Az alázatos lélek tüköre 1910. I. 654.p.

CXXXIII. zsoltár. Az egyetértés ajánlása 1910. I. 654.p.

CXXXVII. zsoltár. Emlékezés a babiloni fogságra 1910. I. 655.p.

Nagy Zoltán

A csiga 1910. I. 100-101.p.

Zenekari hangverseny 1910. I. 356.p.

Arckép 1910. I. 729.p.

Oláh Gábor

Ha majd elesek 1910. I. 194.p.

Pásztor Árpád

Mikes 1910. I. 167.p.

A rohanó vonat 1910. I. 337.p.

Új énekek éneke...

A kedves szépségének dicsérete 1910. I. 752.p.

Az új tavasz örömei 1910. I. 752-753.p.

Más szépségek 1910. I. 753.p.

Peterdi István

Vasúton 1910. I. 225.p.

Akkor művész vagy 1910. I. 226.p.

Egy német renaissance képről 1910. I. 532 .p.

Szép Ernő

Nem volt játékom 1910. I. 19-21.p.

Bánat 1910. I. 209.p.

Telekes Béla

Szent könnyelműség 1910. I. 336.p.

Tóth Árpád

Kincs 1910. I. 233.p.

Orfeumi elégia 1910. I. 233.p.

Sóhaj 1910. I. 814.p.

Várady István

Egy ágy fölött 1910. I. 539.p.


FIGYELŐ


Ady Endre

Sokalják az éh-bért [Az Eötvös Károly által soknak tartott, Ady Endrének ítélt fővárosi irodalmi díjról.] 1910. I. 138-139.p.

Az Isten az irodalomban [André Gide La Porte étroite című könyvéről.] 1910. I. 204.p.

Irodalom hírlapformában 1910. I. 204-205.p.

Kabos Ede könyve. Mária látogatói 1910. I. 556.p.

Strófák a Chanteclerről [Edmond Rostand darabjáról.] 1910. I. 563-565.p.

A forradalmár Petőfi 1910. I. 773-775.p.

"À la maniére de..." [Paul Reboux és Charles Muller könyvéről.] 1910. I. 856-857.p.

Ambrus Zoltán

Reinhardt [Max Reinhardt osztrák színházi rendező.] 1910. I. 848-850.p.

Babits Mihály

Kísérletek. Ignotus új könyve 1910. I. 405-406.p.

Korunk hőse [Oláh Gábor hőskölteményéről.] 1910. I. 473-474.p.

Múlt és jelen [Csudáky Bertalan Kultúrtörténeti rajzok című könyvéről.] 1910. I. 484-485.p.

Futurizmus 1910. I. 487-488.p.

Shakespeare drámái hazánkban 1910. I. 783-785.p.

Két fordítás [Johann Wolfgang Goethe Torquato Tasso című drámája Csengery János, a Kudrun-eposz Kőrös Endre fordításában.] 1910. I. 785.p.

Tanulmányok Pascalról [Medveczky Frigyes könyvéről.] 1910. I. 850-852.p.

Bálint Aladár

Szigeti József [A hegedűművész játékáról.] 1910. I. 77-78.p.

Enrico Bossi [Az olasz orgonaművész méltatása.] 1910. I. 79-80.p.

Pór Bertalan csoportos képe 1910. I. 141-142.p.

Radó Aladár - Vonós ötös 1910. I. 340-341.p.

Haselbeck Olga - Ortrud [Richard Wagner: Lohengrin.] 1910. I. 710.p.

Goldmark ünneplése 1910. I. 776-777.p.

Svájci festők [A Nemzeti Szalonban.] 1910. I. 785-786.p.

Bárdos Artúr

Kernstock [Kernstok Károly.] 1910. I. 142-144.p.

A makrancos hölgy és a Vígszínház 1910. I. 207-208.p.

Boross László

A Judithról [Friedrich Hebbel drámájáról.] 1910. I. 788-790.p.

Csáth Géza

Weiner Leó. OP. 6. 1910. I. 206-207.p.

Bartók Béla és Kodály Zoltán 1910. I. 474-475.p.

Elek Artúr

Szini Gyula: Egy sápadt asszony 1910. I. 632-633.p.

Gerolamo Rovetta [Az olasz író halálára.] 1910. I. 777-780.p.

Pierrette fátyola. Dohnányi Ernő zenés némajátéka 1910. I. 781-783.p.

Feleky Géza

Egy tusos üveg meséi [Tichy Gyula rajzos meséiről.] 1910. I. 78-79.p.

Hevesi Lajos 1910. I. 402-405.p.

Hollandusok a Könyves Kálmánban 1910. I. 411-412.p.

Rodin pittore [Auguste Rodin.] 1910. I. 475-477.p.

A márciusi tárlatok [A Művészház kiállítása; a Nemzeti Szalon tavaszi tárlata.] 1910. I. 481-484.p.

Egy építőmester vázlatai [Julius Kosztolányi: Skizzen und Studien.] 1910. I. 641-643.p.

A nemzetközi karikatúra-kiállítás 1910. I. 706-708.p.

Ünneprontás [Malonyay Dezső Szinyei Merse Pálról szóló könyvéről.] 1910. I. 861-863.p.

Csontváry képei [Csontváry Kosztka Tivadar képei a Műegyetemen.] 1910. I. 863-864.p.

Fémes Beck Vilmos

Mestrovič Iván [Ivan Mestrovič dalmát szobrász munkái a bécsi Szecesszió-kiállításon.] 1910. I. 477-478.p.

Fenyő Miksa

Alexander Bernát két bírálatáról [Sebők Zsigmond Bajcsányi de eadem és Móricz Zsigmond Sári bíró című munkáit támadó kritikáiról.] 1910. I. 73-76.p.

Bíró Lajos: A családi tűzhely. Három egyfelvonásos 1910. I. 203-204.p.

A nagyasszony [Szomory Dezső történeti drámája a Nemzeti Színházban.] 1910. I. 269.p.

A nagyasszony. Regényes színmű. Írta Szomory Dezső 1910. I. 338-339.p.

Ady és a legújabb magyar lyra [Horváth János könyvéről.] 1910. I. 406-409.p.

Egy körkérdésről [A Budapesti Napló húsvéti körkérdése magyar írókhoz.] 1910. I. 567-568.p.

Bíró Lajos novellái: Marie és más asszonyok 1910. I. 633-634.p.

Heltai Jenő novellái: Írók, színésznők és más csirkefogók 1910. I. 769-770.p.

Füst Milán

Barrie vígjátékáról [James Matthew Barrie Amihez minden asszony ért című darabja a Nemzeti Színházban.] 1910. I. 410.p.

A masamód [Színpadi játék Heltai Jenő darabjából Jób Dániel rendezésében.] 1910. I. 413.p.

Forrai Róza [A színésznő alakításairól.] 1910. I. 486-487.p.

Faust a Nemzeti Színházban [Johann Wolfgang Goethe művének előadásáról.] 1910. I. 566-567.p.

Halász Gyula

Mark Twain [Halálára.] 1910. I. 644-646.p.

Peary [Robert Peary sarkkutatóról.] 1910. I. 790-791.p.

Hatvany Lajos

Válaszok [A Hét című folyóirat Toll és Tőr című rovatának Hatvanyt támadó írásairól.] 1910. I. 413-416.p.

Ignotus

Bajcsányi de eadem [Sebők Zsigmond novelláskötetéről.] 1910. I. 71-72.p.

Dekadencia [A Petőfi Társaság vízkereszti megnyitóján elhangzott Herczeg Ferenc-beszédről.] 1910. I. 137-138.p.

A magyarság uralma [Réz Mihály: A magyarság uralma és a kor szelleme.] 1910. I. 140-141.p.

Bibliothèque Hongroise [Huszár Vilmos azonos című sorozatáról, melyben magyar szerzők műveit adja ki francia fordításban.] 1910. I. 339.p.

A berlini diadal [A Budapesti Hírlap egy cikkében támadja a magyar színházat és képzőművészetet.] 1910. I. 339-340.p.

A fordítás művészete [Radó Antal könyvéről.] 1910. I. 471-472.p.

Jász Dezső

Max Reger [Német zeneszerzőről.] 1910. I. 205-206.p.

Strauss Richárd: Till Eulenspiegels lustige Streiche [Richard Strauss.] 1910. I. 341-342.p.

Dohnányi új suiteje [Dohnányi Ernő.] 1910. I. 342-343.p.

Bartók Béla és Kerpely Jenő 1910. I. 410-411.p.

Brahms Requiemje [Johannes Brahms.] 1910. I. 705-706.p.

Kaffka Margit

Kupcsay Felicián: A boldogság kis kátéja 1910. I. 72-73.p.

Alba Nevis: Nász előtt 1910. I. 556-558.p.

Fogazzaro Antonio: Kis emberek régi világa 1910. I. 562-563.p.

Maryai Ödön: Kelet fia [Mariay Ödön.] 1910. I. 635-636.p.

Erdős Renée: Az aranyveder 1910. I. 854-856.p.

Karinthy Frigyes

Molnár Ferenc: Ketten beszélnek 1910. I. 200-202.p.

Kamaraest az Urániában [Feld Irén színésznő kamaraestje.] 1910. I. 269-270.p.

Lenkei Henrik: Az én hőseim 1910. I. 270-271.p.

Szabolcsi Lajos: Vasárnapok 1910. I. 478-480.p.

Horváth Ákos: Fekete lant. Versek 1910. I. 480-481.p.

Somlyó Zoltán: Dél van 1910. I. 636-637.p.

Kéri Pál

Goldmark [Goldmark Károly.] 1910. I. 775-776.p.

Kuncz Aladár

Császár Elemér: Kisfaludy Sándor 1910. I. 560-562.p.

Várdai Béla: Mikszáth Kálmán 1910. I. 639-641.p.

Tömörkény István: Homokos világ 1910. I. 852-854.p.

Laczkó Géza

Moréas, a lelkes vándor 1910. I. 553.p.

Lengyel Géza

A Művészház [Megnyitása alkalmából.] 1910. I. 76-77.p.

Új képek [A Könyves Kálmán Szalon kiállításáról.] 1910. I. 134-137.p.

Erzsébet királyné emléke [A tervezett szoborról.] 1910. I. 267-269.p.

Faragó Géza kiállítása 1910. I. 412-413.p.

Tavasz a Műcsarnokban 1910. I. 554-555.p.

A fotográfia [Amatőr fényképészek kiállítása a Műcsarnokban.] 1910. I. 857-859.p.

A Szépművészeti Múzeumban 1910. I. 859-860.p.

Lengyel Menyhért

Jézus [Voith György darabjáról.] 1910. I. 139-140.p.

A nagy halott [Julius Magnussen és Paul Sarauw Der grosse Tote című darabjának bemutatója a berlini Neues Schauspielhausban.] 1910. I. 266-267.p.

Üzlet és irodalom [Hozzászólás Ignotus Kokorukú! A Chantecler bukása című cikkéhez 1910. I. 549-550.p.] 1910. I. 708-710.p.

Nagy Lajos

Andrejev Leonid: A vörös kacaj 1910. I. 710-712.p.

Pásztor Árpád

Mark Twain [Halálára.] 1910. I. 646-648.p.

Peterdi István

Rozmarin néni [Vajda Ernő darabja és eredetije, Heinrich Zschokke novellája.] 1910. I. 485[584].p.

Pekár Gyula: A kölcsönkért kastély. Singer és Wolfner 1910. I. 786-788.p.

Pók Ödön

Révész Béla: Szegény ember sorsa... 1910. I. 770-773.p.

Rózsaffy Dezső

Charles de Fontenay illusztrációi [Az Énekek Énekéhez.] 1910. I. 565-566.p.

Schöpflin Aladár

Dukai Takách Judith [Vadász Norbert könyvéről.] 1910. I. 264-266.p.

Petőfi a magyar költők lantján [A Petőfi Könyvtár legújabb, Endrődi Sándor és Baros Gyula által szerkesztett kötetéről.] 1910. I. 637-639.p.

Mark Twain [Halálára.] 1910. I. 643-644.p.

Szomory Dezső

Jules Renard 1910. I. 780-781.p.

Tóth Árpád

Bodor Aladár: Zátonyon 1910. I. 202-203.p.

Tóth Wanda

Még néhány szó a Judithról [Friedrich Hebbel drámájáról.] 1910. I. 850.p.

Zsadányi Henrik

Népies politika [Radó Sámuel könyvéről.] 1910. I. 558-560.p.


1910
HARMADIK ÉVFOLYAM

II. KÖTET (13-24. SZÁM)
FŐSZERKESZTŐ: IGNOTUS
SZERKESZTŐK: FENYŐ MIKSA ÉS OSVÁT ERNŐ


CIKKEK


Ambrus Zoltán

Ehrlich Pál 1910. II. 872-876.p.

Utazás egy cukrosbolt körül 1910. II. 1017-1024, 1097-1105.p.

Mantegazza [Paolo Mantegazza olasz író, műkedvelő tudós.] 1910. II. 1212-1215.p.

A baccarat 1910. II. 1277-1285.p.

A nagyváros a kisvárosnál [Egy bírósági ítéletről.] 1910. II. 1382-1386, 1453-1458.p.

Hevesi Speidelről [Hevesi Lajos: Ludwig Speidel.] 1910. II. 1481-1485.p.

[Megjegyzések Hatvany Lajos Ambrus Zoltán Speidelről című írásához 1910. II. 1738-1740.p.] 1910. II. 1740-1741.p.

Fűző és erkölcs [Marcel Prévost-nak írt levél és kommentár.] 1910. II. 1863-1868.p.

Babits Mihály

Bergson filozófiája [Henri Bergson.] 1910. II. 945-961.p.

Petőfi és Arany 1910. II. 1577-1590.p.

Bálint Aladár

Csavargás közben: Hradzsin. A prágai zsidó temetőben. Drezda. Nürnberg. A müncheni Greco. Rothenburg 1910. II. 1529-1534.p.

Cholnoky Viktor

Haldokló betegségek 1910. II. 976-979.p.

Faragó Miksa

A pozsonyi országgyűlés utolsó napjai. Néhány adat a szabadságharc pénzügyeinek történetéhez 1910. II. 1708-1714.p.

Feleky Géza

Velencei kiállítások

Klimt [Gustav Klimt.] 1910. II. 1342-1348.p.

A futurista festő [Az olasz futurizmusról; Umberto Boccioni festőről.] 1910. II. 1348-1351.p.

Párisi utcák 1910. II. 1541-1544.p.

Krónika

Vezeklés. Maxmilian Harden könyve 1910. II. 1871-1876.p.

Lessing-Theater 1910. II. 1876-1880.p.

Halász Imre

Egy letűnt nemzedék

Gróf Batthyány Lajos 1910. II. 1241-1264.p.

Gróf Andrássy Gyula 1910. II. 1321-1340, 1401-1421, 1497-1515, 1616-1625, 1693-1705.p.

Deák Ferenc 1910. II. 1803-1819.p.

Hatvany Lajos

A kis város [Heinrich Mann regénye kapcsán.] 1910. II. 902-906.p.

Nyílt levél Ignotushoz. Még egyszer philológia [Válasz Ignotus Filológia című írására 1910. I. 845-847.p.] 1910. II. 932-933.p.

Az úri hölgyhöz 1910. II. 1132-1143.p.

Könyvek

Étienne Mayran [Hippolyte Adolphe Taine regénytöredékéről.] 1910. II. 1368-1370.p.

Az élet játéka [Knut Hamsun.] 1910. II. 1370-1371.p.

Speidel [Ludwig Speidel's Schriften.] 1910. II. 1371-1372.p.

Az öreg Strindberg [August Strindberg négy színművének német kiadásáról.] 1910. II. 1448-1451.p.

Arany János magyar irodalomtörténete 1910. II. 1638-1640.p.

Petőfi-tanulmányok [Hartmann János könyve.] 1910. II. 1640-1641.p.

Dönci. A művész, aki úr [Lechner Ödön halálára.] 1910. II. 1641-1643.p.

Egy stílus halála. Brahm [Otto Brahm.] 1910. II. 1736-1738.p.

Ambrus Zoltán Speidelről 1910. II. 1738-1740.p.

Ignotus

Jegyzetek

A politika mögül. Khuen gróf [Khuen-Héderváry Károly gróf miniszterelnöksége kapcsán.] 1910. II. 928-932.p.

A pártfogoltak céhe [Dóczy Lajosnak Hatvany Lajosról írt tárcájáról.] 1910. II. 1001-1003.p.

Tisza István és a nemzetiségi kérdés 1910. II. 1025-1028.p.

Musset [König György monográfiájáról.] 1910. II. 1144-1146.p.

Mlle. Beulemans [Sebestyén Károlynak a Budapesti Hírlapban megjelent írásáról.] 1910. II. 1146-1149.p.

A politika mögül

[Alcím nélkül.] 1910. II. 1218-1221.p.

Népies politika 1910. II. 1376-1379.p.

A varieté felé 1910. II. 1379-1381.p.

Október hatodika 1910. II. 1464-1465.p.

Nevelés. Előszó Nádai Pálnak Könyv a gyermekről című s karácsony előtt a Franklin-Társulat kiadásában megjelenendő kétkötetes könyvéhez 1910. II. 1465-1468.p.

Ferenc József 1910. II. 1124-1127.p.

A drágasági nyakleves 1910. II. 1595-1599.p.

Két színdarab. Egy test s egy lélek. Írta Kóbor Tamás. Magyar Színház; A testőr. Írta Molnár Ferenc. Vígszínház 1910. II. 1721-1725.p.

Egy akol, egy pásztor. A politika mögül 1910. II. 1761-1765.p.

Kuncz Aladár

Pákh Albert Gyulaihoz írt leveleiből [Bevezetés a Gyulai Pálhoz írt levelekhez.] 1910. II. 1545-1548.p.

Laczkó Géza

Magyar író magyarsága. Párbeszéd 1910. II. 1050-1058.p.

Lengyel Géza

Régi házak és új házak [Budapest városképéről.] 1910. II. 877-882.p.

A millenniumi emlék 1910. II. 1060-1063.p.

Pákh Albert

- - Gyulaihoz írt leveleiből 1910. II. 1548-1562.p.

Radó Sámuel

Népies politika. Válasz Ignotusnak 1910. II. 1460-1464.p.

Rippl-Rónai József

Emlékezések. Részlet: Munkácsy Mihályról 1910. II. 1822-1833.p.

Salgó Ernő

A történelem problémája 1910. II. 1184-1198.p.

Schöpflin Aladár

Új egyetemek 1910. II. 1043-1049.p.

Magyar irodalomtörténet-írók 1910. II. 1286-1291.p.

Egy magyar tudós a régi világból [Kámory Sámuel.] 1910. II. 1632-1636.p.

A fekete város. Jegyzetek Mikszáth Kálmán utolsó regényéről 1910. II. 1845-1848.p.

Szini Gyula

Tolsztoj exodusa [Lev Nyikolajevics Tolsztoj.] 1910. II. 1629-1631.p.

Szomory Dezső

III. Richard király [William Shakespeare drámájáról.] 1910. II. 1675-1681.p.


REGÉNY, NOVELLÁK, SZÍNDARABOK


Babits Mihály

Laodameia 1910. II. 1161-1183.p.

Mese a decameronból 1910. II. 1535-1540.p.

Bán Ferenc

Az eszkimó 1910. II. 1292-1306.p.

Szerdától - szombatig 1910. II. 1519-1528, 1648-1659, 1727-1735, 1834-1844.p.

Csáth Géza

Hegyszoros 1910. II. 1363-1367.p.

Dienes Valéria

A Nirvána felé 1910. II. 1064-1080.p.

Elek Artúr

Ilaria 1910. II. 865-871.p.

Füst Milán

Aggok a lakodalmon 1910. II. 1766-1802.p.

Hatvany Lajos

Előjáték 1910. II. 1881-1884.p.

Hegedüs Gyula

A kontesz megszökött 1910. II. 1885-1891.p.

Jász Dezső

Vaszerics Péter 1910. II. 1128-1131.p.

Kádár Endre

Halott a faluban 1910. II. 1715-1720.p.

Karinthy Frigyes

A könnyek 1910. II. 1487-1495.p.

Kortsák Jenő

A kövér lány 1910. II. 1029-1039.p.

A tűzrózsák 1910. II. 1852-1860.p.

Krúdy Gyula

Egy régi délibáb 1910. II. 1683-1691.p.

Kuncz Aladár

A mirgodoni Jeanette 1910. II. 1200-1210.p.

Laczkó Géza

William Blackbirth lelke 1910. II. 910-927, 980-999.p.

A porosz levél 1910. II. 1425-1445.p.

Lengyel Menyhért

Egy csöndes hónap. A naplómból 1910. II. 1892-1895.p.

Nagy Lajos

A jólelkű, szelíd öreg 1910. II. 972-975.p.

Szomory Dezső

Ünnep a Dühöngőn 1910. II. 883-901.p.

Tersánszky Józsi Jenő

Csöndes emberek 1910. II. 962-968.p.

Történet az özvegyasszonyról meg a fiáról 1910. II. 1265-1275.p.

A Misu koponyái 1910. II. 1601-1613.p.

Tóth Wanda

Az üvegfal 1910. II. 1110-1123.p.

Az utolsó nap 1910. II. 1354-1358.p.

Várady Irma

Barátnőm 1910. II. 1387-1389.p.


VERSEK


Ady Endre

A Minden-Titkok verseiből [A Nyugatban cím nélkül szerepelnek, az alábbi címek a kritikai kiadásból valók.]

Az Isten-kereső lárma 1910. II. 907.p.

Halk, bánatos szökés 1910. II. 907.p.

Gőzösről az Alföld 1910. II. 907-908.p.

Az én hadseregem 1910. II. 908-909.p.

Egy templom-alapító álma 1910. II. 969.p.

Nagy sírkertet mérünk 1910. II. 970.p.

A szerelmetlenség istenéhez 1910. II. 971.p.

Elhagyott a félelem 1910. II. 1059.p.

Én árva rigóim 1910. II. 1059.p.

A föltámadás szomorúsága 1910. II. 1106-1109.p.

A Minden-Titkok verseiből

A pócsi Mária 1910. II. 1307-1308.p.

Hajh, ősi magyarság 1910. II. 1309.p.

Gálás, vasárnapi nép 1910. II. 1309-1311.p.

Az én virág-halmom 1910. II. 1373.p.

Egy kevésnyi jóságért 1910. II. 1373.p.

A tűnődés csolnakján 1910. II. 1374.p.

Az utolsó kuruc 1910. II. 1374-1375.p.

Bujkálás a Szánalomtúl 1910. II. 1422.p.

Obsitos vitéz nótája 1910. II. 1422-1423.p.

Káin megölte Ábelt 1910. II. 1423-1424.p.

Az életem kertje 1910. II. 1424.p.

Eladó a hajó 1910. II. 1591.p.

Ha tanultunk zsoltárokat 1910. II. 1591-1592.p.

Nem adom vissza 1910. II. 1592.p.

Bukdosik a lelkem 1910. II. 1592-1593.p.

Az elfelejtett arcok 1910. II. 1593.p.

A türelem bilincse 1910. II. 1593-1594.p.

A megátkozott ember 1910. II. 1594.p.

Most ölelne valaki 1910. II. 1742.p.

Itt, a bozótban 1910. II. 1742.p.

Utálnak, de csodálnak 1910. II. 1743.p.

Testem, vitéz pajtásom 1910. II. 1743.p.

Az éj zsoltára 1910. II. 1744.p.

Babits Mihály

Szimbólumok. Stanzák

1. Ne mondj le semmiről 1910. II. 1446.p.

2. Szimbólum a holdvilágról 1910. II. 1446.p.

3. Másik szimbólum. Új magyar költészet 1910. II. 1446.p.

4. Nunquam revertar 1910. II. 1446.p.

5. Sárga lobogó 1910. II. 1447.p.

Gáspár Kornél

Hazai virágok 1910. II. 1216.p.

Sötét órák 1910. II. 1216.p.

Szemek 1910. II. 1217.p.

Gellért Oszkár

Ofélia térdein 1910. II. 1352-1353.p.

Vers Mohamed lányáról 1910. II. 1459.p.

Ó Rubens, boldog mester 1910. II. 1673-1674.p.

Márványszobor 1910. II. 1869-1870.p.

Heltai Jenő

Dal (Az évek elmúltak fölöttem...) [A zárójelben lévő cím Heltai későbbi verseskötetéből való.] 1910. II. 1486.p.

Dal (Hiába) [A zárójelben lévő cím Heltai későbbi verseskötetéből való.] 1910. II. 1600.p.

Dal (Negyven év) [A zárójelben lévő cím Heltai későbbi verseskötetéből való.] 1910. II. 1692.p.

Jászay-Horváth Elemér

Decrescendo 1910. II. 1211.p.

Hófehérke temetése 1910. II. 1644.p.

Hová megyünk? 1910. II. 1644.p.

Alvó dalok 1910. II. 1645.p.

Szomorú szemű asszony 1910. II. 1645-1646.p.

Örök pillanatok 1910. II. 1646.p.

Beszélgetés 1910. II. 1646-1647.p.

Juhász Gyula

Ó asszonyok... 1910. II. 1682.p.

Kaffka Margit

A város 1910. II. 1359-1362.p.

Karinthy Frigyes

A dúdoló 1910. II. 1861-1862.p.

Lányi Sarolta

Egy levélről 1910. II. 1516-1517.p.

Vers 1910. II. 1517-1518.p.

Első találkozás 1910. II. 1626.p.

Cilicium 1910. II. 1627.p.

Jaj 1910. II. 1627-1628.p.

Lámpa 1910. II. 1628.p.

Aranyvár és ezüstmadár 1910. II. 1849.p.

Ajándék 1910. II. 1849.p.

Novemberest 1910. II. 1850.p.

Téli vízió 1910. II. 1850-1851.p.

Mindszenti István

Bálban 1910. II. 1726.p.

Nagy Zoltán

A Mátyáskő csúcsán. Svedlér I. [A vers első része.] 1910. II.1199.p.

Záróének 1910. II. 1341.p.

Madrigál 1910. II. 1637.p.

Oláh Gábor

A szerencse hajója 1910. II. 1222.p

Látogatás 1910. II. 1223.p.

Pásztor Árpád

A fürdő 1910. II. 1000.p.

Barangolások. Ha indul egy hajó... 1910. II. 1706.p.

Himnusz Budapesthez 1910. II. 1706-1707.p.

Somlyó Zoltán

Cselédszobában 1910. II. 1660.p.

Szép Ernő

(Mint magányos lovast...) [A cím Szép Ernő későbbi kötetéből való, itt cím nélkül jelent meg.] 1910. II. 1276.p.

Egy régi szőkéhez 1910. II. 1496.p.

Szini Gyula

A vigasztalannak 1910. II. 1452.p.

Szomory Dezső

A kéjek ciklusából

A fekete hajához 1910. II. 1820.p.

Homlokához 1910. II. 1820-1821.p.

A szemekhez 1910. II. 1821.p.

Telekes Béla

Az én utam 1910. II. 1040-1042.p.

Szemek 1910. II. 1390-1392.p.

Tóth Árpád

A Mátyáskő csúcsán. Svedlér II. [A vers második része.] 1910. II.1199.p.

Evokáció egy csillaghoz 1910. II. 1614-1615.p.


FIGYELŐ


Ady Endre

Le chateau de la Belle-au-Bois-Dormant [Pierre Loti könyvéről.] 1910. II. 1005-1006.p.

Ki lesz a Mikszáth? 1910. II. 1013-1014.p.

Lucien. Binet-Valmer regénye 1910. II. 1086-1088.p.

Shaw Bernát: "The Doctor's Dilemma". A Magyar Színház bemutatója [George Bernard Shaw darabjának előadásáról.] 1910. II. 1393-1394.p.

"A költői nyelv és Csokonai" [Maday Gyula tanulmánya Csokonai Vitéz Mihályról.] 1910. II. 1474-1475.p.

A szörnyűséges harc [Halasy Imre könyvéről.] 1910. II. 1476.p.

Van-e magyar nyelv? 1910. II. 1662-1663.p.

A tanárok dolga 1910. II. 1663.p.

Szavak a patvarban [Babits Mihály megjegyzésével.] 1910. II. 1752-1753.p.

Molnár Ferenc színpada 1910. II. 1909-1910.p.

Babits Mihály

Platon [Szilasi Vilmos könyvéről.] 1910. II. 1478-1479.p.

A lélek és a formák [Lukács György könyvéről.] 1910. II. 1563-1565.p.

Bálint Aladár

Emlékezés Kiss Károlyra [Költeményeinek megjelenése alkalmából.] 1910. II. 1092-1093.p.

Gauguin - Van Goghról [Paul Gaugin Vincent van Goghról.] 1910. II. 1319-1320.p.

Ceruzával két vendégről. Debussy. Löwe [Claude Debussy, Ferdinand Löwe.] 1910. II. 1904-1906.p.

Bán Ferenc

Sárga liliom [Bíró Lajos darabjáról.] 1910. II. 1910-1912.p.

Bárdos Artúr

Egy művészi hagyatékról [Greguss Imre.] 1910. II. 1756-1757.p.

Bútorok, szőnyegek, képek. Lakatos Artúr kiállítása 1910. II. 1918-1919.p.

Bródy Sándor

Az Ehrlich-ügy 1910. II. 1084-1086.p.

Csáth Géza

Reinitz Béla és Farkas Ödön Ady-dalai 1910. II. 1231-1233.p.

Kálnoki Bedő Béla [Idegen világból és Az arany pók című novellásköteteiről.] 1910. II. 1317-1319.p.

"Musique moderne Hongroise" [A Kern Aurél szerkesztésében, Rozsnyay Károly kiadásában megjelent kottáról.] 1910. II. 1479-1480.p.

Új hangjegyek. Kodály Zoltán. Várkonyi Béla. Beethoven - Bartók 1910. II. 1748-1749.p.

Dienes Valéria

Levél Lesznai Annának 1910. II. 1088-1092.p.

Feleky Géza

Greco Velazquez ellen [Julius Meier-Graefe útinaplójáról.] 1910. II. 936-939.p.

Szeptember [A zsűri nélküli kiállítások kezdeményezéséről.] 1910. II. 1398-1400.p.

Fenyő Miksa

Színdarabokról [Karl Schönherr: A föld, Nemzeti Színház; Frantz Fonson - Fernand Wicheler: Beulemans kisasszony házassága, Vígszínház; Farkas Pál: Ghiberti gróf, Nemzeti Színház; Ernest Guiraud átírásában Lev Nyikolajevics Tolsztoj: Karenina Anna, Magyar Színház.] 1910. II. 1469-1471.p.

Angolok és amerikaiak. Tonelli Sándor könyve 1910. II. 1917-1918.p.

Halász Gyula

Napkeletről. Pröhle Vilmos könyvéről 1910. II. 1754-1755.p.

Halász Imre

Veigelsberg Leó [Síremlékének leleplezése alkalmából.] 1910. II. 934-936.p.

Magyar imperializmus [Réz Mihály: Magyarország és Ausztria közjogi viszonya.] 1910. II. 1081-1084.p.

Lovagias magyar nemzet. Utazás az Erősdy-eset körül 1910. II. 1224-1229.p.

Hatvany Lajos

Két Petőfi-fordítás [Bárdi R. cikkére válaszul.] 1910. II. 1159-1160.p.

Hegedüs Gyula

Becstelen. Garvay Andor színműve 1910. II. 1912-1913.p.

Hegedüs Loránd

Nemzeti vacatio. Augusztus derekán 1910. II. 1229-1230.p.

Ignotus

Henry Bataille: A balga szűz. Nemzeti Színház 1910. II. 1565-1567.p.

Referendum [Reflexió saját cikkére, mely a Huszadik Században jelent meg 1902-ben, A jövendő törvényhozás címmel.] 1910. II. 1898-1899.p.

Új világ a régi helyén [Herbert George Wells könyvéről.] 1910. II. 1913-1914.p.

Székely Aladár [Fotográfiáiról.] 1910. II. 1919.p.

Jász Dezső

Az arlesi leány [Alphonse Daudet drámájáról.] 1910. II. 1395-1396.p.

Strauss Budapesten 1910. II. 1665-1666.p.

Casals Pablo [Pablo Casals csellóművész budapesti hangversenyéről.] 1910. II. 1902-1903.p.

Az Országos Szimfóniai Zenekar hangversenye 1910. II. 1903-1904.p.

Karinthy Frigyes

Gyökössy Endre: Magyar muzsika 1910. II. 942-944.p.

"A szegény kisgyermek panaszai". Kosztolányi Dezső vers-ciklusa 1910. II. 1010-1013.p.

Herczeg Ferenc: Szelek szárnyán 1910. II. 1095-1096.p.

Mikszáth-adoma, meg oszt' még valami 1910. II. 1150-1152.p.

Weber és Hennequin: "Tais-toi, mon Coeur". A Vígszínház bemutatója 1910. II. 1316-1317.p.

Shaw Bernát: "The Doctor's dilemma". A Magyar Színház bemutatója [George Bernard Shaw darabjának előadásáról.] 1910. II. 1394-1395.p.

Aszlányi: Új evolúciók 1910. II. 1668-1669.p.

Tóth Árpád 1910. II. 1896-1898.p.

Kuncz Aladár

Dr. Weszely Ödön: A modern pedagógia útjain 1910. II. 1476-1478.p.

Megjegyzések a tanármozgalomhoz 1910. II. 1567-1568.p.

Waldbauer-Kerpely vonósnégyes 1910. II. 1573-1574.p.

Balogh Jenő államtitkár programmja 1910. II. 1900-1902.p.

Laczkó Géza

Ifj. Dengi János: Kemény és Balzac [Kemény Zsigmond, Honoré de Balzac.] 1910. II. 1016.p.

Katona Lajos [Egyetemi tanár, néprajztudós, irodalomtörténész halálára.] 1910. II. 1152-1153.p.

Le centenaire de Jean-Jacques 1910. II. 1237-1238.p.

Három téli tárlat 1910. II. 1906.p.

Lánczi Jenő

William James 1910. II. 1312-1315.p.

Lányi Viktor

Rachmaninoff [Szergej Vasziljevics Rahmanyinov.] 1910. II. 1666-1667.p.

Lengyel Géza

A művész iskolája 1910. II. 1006-1008.p.

Két kollektív kiállítás [Tölgyessy Artúr és Glatz Oszkár.] 1910. II. 1471-1474.p.

Népművészet 1910. II. 1568-1570.p.

Hollósy és a két Feiks [Hollósy Simon, Feiks Jenő és Feiks Alfréd.] 1910. II. 1663-1665.p.

Száz évvel ezelőtt. A Delhaes-hagyaték képei 1910. II. 1745-1747.p.

Greco [El Greco.] 1910. II. 1757-1758.p.

Paál László képei 1910. II. 1758-1759.p.

Három téli tárlat 1910. II. 1906-1909.p.

Lengyel Menyhért

Pinsky [David Pinsky drámaíróról.] 1910. II. 1004-1005.p.

A szegény kisgyermek panaszai [Kosztolányi Dezső művéről.] 1910. II. 1008-1010.p.

Intermezzo [Bródy Sándorról.] 1910. II. 1238-1239.p.

Gavallérok. A Magyar Színház bemutató előadása 1910. II. 1315-1316.p.

Wedekind. Die Zensur - Der Liebestrank [Frank Wedekindről.] 1910. II. 1574-1576.p.

A sebzett madár. Capus première a Kammerspiele-ben [Alfred Capus színművének bemutatójáról.] 1910. II. 1753-1754.p.

Lesznai Anna

"Begegnungen mit mir". Catharina Godwin könyve 1910. II. 1233-1234.p.

"Az én kertemből". Juhász Jenő verskötete 1910. II. 1914-1916.p.

Lukács György

Fülep Lajos Nietzschéről. Nietzsche: A tragédia eredete. Fordította és bevezetéssel ellátta Fülep Lajos. Filozófiai írók tára XXIII. 1910. II. 1014-1015.p.

Arról a bizonyos homályosságról. Válasz Babits Mihálynak 1910. II. 1749-1752.p.

Nádai Pál

Müncheni esték 1910. II. 1235-1237.p.

Nagy Lajos

Szilágyi Géza: Lepel nélkül 1910. II. 1093-1094.p.

Nagy Zoltán

Nagy Béla: Fugák és más versek 1910. II. 1671-1672.p.

Bélteky Kálmán: A magyar szórványság 1910. II. 1759-1760.p.

Oláh Gábor

Ady Endre új könyve [A Minden-Titkok versei.] 1910. II. 1154-1159.p.

Andrejeff Leonid [Molnár István Leonyid Nyikolajevics Andrejevről szóló írásáról.] 1910. II. 1572-1573.p.

Arany János irodalomtörténete 1910. II. 1669-1670.p.

Hazay Olivér: Egy könyv 1910. II. 1670-1671.p.

Peterdi István

Palágyi: A Hesperidák kertje [Palágyi Lajos művéről.] 1910. II. 1572.p.

Jörgné Draskóczy Ilma: Melódiák 1910. II. 1667-1668.p.

Peterdi Andor: A sátor alatt 1910. II. 1916-1917.p.

Szomory Dezső

Apasági kereset 1910. II. 939-941.p.

A vérbaj 1910. II. 941-942.p.

Tóth Árpád

Gyermekrajzok [Az Iparművészeti Múzeum kiállítása.] 1910. II. 1396-1398.p.

Baudelaire, un bon poète de second ordre 1910. II. 1570-1572.p.

Szabolcska: Dalok hazulról [Szabolcska Mihály.] 1910. II. 1661-1662.p.

Turóczi József [Turóczi-Trostler József]

Rilke: Brigge Laurids Malte följegyzései [Rainer Maria Rilke művéről.] 1910. II. 1755-1756.p.

[Szerző nélkül]

Halász Imre cikksorozata [Az Egy letűnt nemzedék című, közlés előtti cikksorozat bevezetője.] 1910. II. 1239-1240.p.


HÍREK A NYUGAT KÖRÉBŐl


1910. II. 1919-1920.p.1911
NEGYEDIK ÉVFOLYAM

I. KÖTET (1-12.SZÁM)
FŐSZERKESZTŐ: IGNOTUS
SZERKESZTŐK: FENYŐ MIKSA ÉS OSVÁT ERNŐ


CIKKEK


Ady Endre

Strófák "Buda halálá"-ról [Arany János: Buda halála.] 1911. I. 32-34.p.

Ambrus Zoltán

Tolsztoj és kritikusai [Lev Nyikolajevics Tolsztoj.] 1911. I. 129-132, 254-258, 337-341, 468-473, 555-559, 851-854, 1156-1162.p.

Shakspere-ciklus [William Shakespeare 13 drámájából álló sorozat a Nemzeti Színház műsorán.] 1911. I. 958-961.p.

Babits Mihály

Huszadik, huszadik század. Novella, semmi más 1911. I. 156-160.p.

Könyvek angol költészetről [Elek Artúr két tanulmánya Edgar Allan Poe-ról; Raymond Laurent: Études Anglaises.] 1911. I. 955-957.p.

Balázs Béla

Dialógus a dialógusról. A láthatatlan lelkek vagy a Panpoesia III. rész 1911. I. 565-576.p.

Bálint Aladár

Morus Tamás 1911. I. 204-209.p.

Bárdos Artúr

Színpad és képzőművészet 1911. I. 489-493.p.

Basch Imre

A politika mögül. Lordok 1911. I. 96-99.p.

Csokonai Vitéz Mihály

Búcsúzó beszéde. A debreceni kollégiumi ifjúságtól 1795. június 15. [Oláh Gábor Csokonai-cikkének melléklete.] 1911. I. 366-370.p.

Dienes Valéria

Pikler Gyula pszikológiája. Das Beharren und die Gegensetzlichkeit des Erlebens. Stuttgart, Franck, 1908. Magyarul Huszadik Század 1908. márc, ápr, máj. 1911. I. 665-671.p.

Domby Márton

Feljegyzéseiből [Hatvany Lajos bevezetőjével.] 1911. I. 371-379.p.

Elek Artúr

Előszó. A Nyugat lyrai anthológiája előtt. Újabb Magyar Költők. Lyrai anthológia 1911. I. 225-227.p.

Erdély Jenő

Cooperfield Dávid a Szerecsen-utcából. Kóbor Tamás új regényei 1911. I. 922-925.p.

Feleky Géza

Az új Hauptmann [Gerhart Hauptmann Patkányok című darabjának berlini bemutatójáról.] 1911. I. 342-346.p.

Cézanne hagyatéka. I. Cézanne és az impresszionizmus 1911. I. 749-754.p.

Színház 1911. I. 1163-1174.p.

Gábor Ignác

Az ó-germán vers és az ősi magyar ritmus [Ignotus bevezetőjével.] 1911. I. 685-690.p.

Halász Imre

Egy letűnt nemzedék

Deák Ferenc 1911. I. 62-82, 140-151, 259-272, 427-444.p.

Kossuth Lajos 1911. I. 513-528, 641-656, 757-772, 934-948, 1024-1042.p.

Hatvany Lajos

Herczeg Ferenc mint philosoph 1911. I. 190-193.p.

Egy kortárs Csokonairól. Idézetek egy elfeledett könyvből [Előszó Domby Márton feljegyzéseihez 1911. I. 371-379.p.] 1911. I. 371.p.

Ignotus

Részlet egy Keller-előadásból [Gottfried Kellerről.] 1911. I. 15-23.p.

A politika mögül

Igazgatás és parlamentarizmus 1911. I. 94-96.p.

Készfizetés 1911. I. 200-203.p.

Húszezer korona [Tisza István és a húszezer koronás képvásárlási ügy.] 1911. I. 321-324.p.

Játék [Politikai eszmefuttatás a képviselőházról és az alkotmányosságról.] 1911. I. 551-554.p.

Márciusi sör 1911. I. 672-673.p.

Az ó-germán vers és az ősi magyar ritmus [Bevezető Gábor Ignác azonos című tanulmányához 1911. I. 685-690.p.] 1911. I. 685.p.

Bárczy [Bárczy Istvánról, Budapest polgármesteréről.] 1911. I. 745-748.p.

Restauráció 1911. I. 1017-1020.p.

Jancsó Károly

A megyei önkormányzat 1911. I. 1131-1136.p.

Krúdy Gyula

A bujdosó P. B. Egy ismeretlen magyar költő élete és szenvedései [Pongrátz Béláról.] 1911. I. 47-51.p.

Laczkó Géza

Szentgyörgyi István és a magyar színjátszás 1911. I. 926-928.p.

Lengyel Géza

Székely Bertalan 1911. I. 325-330.p.

Rippl-Rónai József [A festő feljegyzéseiről.] 1911. I. 661-664.p.

Új képekről [Kernstok Károly műveiről.] 1911. I. 843-850.p.

Móricz Miklós

Budapest amerikai kivándorlása 1911. I. 100-107.p.

Nagai Isaburo

Japán vélemény Tolsztojról. Tolsztoj és a buddhizmus (Braun Róbert fordítása) 1911. I. 719-725.p.

Oláh Gábor

Csokonait kicsapják [Csokonai Vitéz Mihályról.] 1911. I. 360-365.p.

Pásztor Árpád

Japánokról, kínaiakról 1911. I. 485-488.p.

Schöpflin Aladár

Heltai Jenő versei 1911. I. 456-459.p.

A Bánk bán berlini bukása [Katona József drámájának előadásáról.] 1911. I. 1060-1062.p.

Szabó Dezső

Válasz. Nagyméltóságú gróf Tisza István volt miniszterelnök, nagybirtokos úrnak [A címzettnek a Magyar Figyelő 1911. április 1-i számában megjelent Szabadgondolkodás című írására.] 1911. I. 809-812.p.

Jules Laforgue 1911. I. 1097-1104.p.

Szép Ernő

Sinbad [Krúdy Gyula tárcáiról.] 1911. I. 905-906.p.

Szini Gyula

Régi lapok fölé hajolva [Honoré Daumier-ről.] 1911. I. 36-43.p.

Shaw margójára [George Bernard Shaw.] 1911. I. 228-236.p.

Porto-Riche [Georges de Porto-Riche francia drámaíró.] 1911. I. 417-423.p.

Turóci József [Turóczi-Trostler József]

Heinse [Johann Jacob Wilhelm Heinse: Ardinghello.] 1911. I. 1070-1075.p.


REGÉNYEK, NOVELLÁK, ELBESZÉLÉSEK, SZÍNDARABOK


Bálint Aladár

Ulászló a múzeumban 1911. I. 875-881.p.

Bán Ferenc

Szerdától-szombatig 1911. I. 52-61, 178-189, 279-287, 388-399, 475-483, 580-588, 675-684, 775-782, 829-839, 972-981.p.

A véres szoba 1911. I. 352-359.p.

Barta Lajos

A sátoros kocsi 1911. I. 1149-1155.p.

Bródy Miksa

Tekla 1911. I. 461-466.p.

Füst Milán

Aladdin atyja sírjánál 1911. I. 45-46.p.

Jász Dezső

Symposion 1911. I. 273-276.p.

Kádár Endre

Játék 1911. I. 561-564.p.

Gyerekszerelem 1911. I. 951-954.p.

Kaffka Margit

Süppedő talajon 1911. I. 815-828.p.

Karinthy Frigyes

Esik a hó 1911. I. 165-172.p.

Melankólia 1911. I. 1063-1069.p.

[Kovács Júlia]

Az árva Mariska napjai 1911. I. 90-93.p.

Kuncz Aladár

Két fehér szobor 1911. I. 929-933.p.

Laczkó Géza

Mester az kohnyán 1911. I. 197-199.p.

Milotay István

A vizsgálat 1911. I. 533-540.p.

Móricz Zsigmond

Az Isten háta mögött 1911. I. 1-9, 133-136, 239-253, 347-351, 445-455, 541-547, 657-660, 726-731, 870-874, 907-919, 1046-1054, 1137-1148.p.

Lábnyomok a porban 1911. I. 382-387.p.

Magyarosan 1911. I. 784-791.p.

Nagy Lajos

Ó, bár máskép lenne 1911. I. 968-971.p.

Nagy Zoltán

Csak álom 1911. I. 26-31.p.

Marquise! 1911. I. 855-866.p.

Szini Gyula

Szerelem, semmi több 1911. I. 737-744.p.

Szomory Dezső

A touloni katona 1911. I. 1001-1016.p.

Tersánszky Józsi Jenő

Hitter Lajos a hetedgimnazista 1911. I. 1108-1130.p.

Tóth Wanda

Éva 1911. I. 609-637.p.

Turcsányi Elek

Érzelmi harc a hátsó udvaron 1911. I. 840-842.p.


VERSEK


Ady Endre

A tavasznak alkonyata 1911. I. 161-162.p.

A menekülő élet 1911. I. 162-164.p.

Vitéz Mihály ébresztése 1911. I. 237-238.p.

Az örökké elváltak 1911. I. 400.p.

Seregesen senkik jönnek 1911. I. 548.p.

Az Eddig Ámene 1911. I. 549.p.

Félrevert harangos napok 1911. I. 549-550.p.

Köszönöm, köszönöm, köszönöm 1911. I. 550.p.

Szomorú ódák valakihez 1911. I. 755-756, 1021-1023.p.

Fanyargok görbe szájjal 1911. I. 867.p.

Bosszús, halk virágének 1911. I. 868-869.p.

Babits Mihály

Téli dal 1911. I. 331.p.

Egy rövid vers 1911. I. 331-332.p.

Egy szomorú vers 1911. I. 332.p.

Naiv ballada 1911. I. 333.p.

Egy dal 1911. I. 334-335.p.

Esti imádság 1911. I. 335.p.

Szerenád 1911. I. 336.p.

Babona, varázs 1911. I. 1055-1056.p.

Aranyfürdő, aranyeső, Danaé 1911. I. 1056.p.

Vágyak és soha 1911. I. 1056-1057.p.

Hiszekegy 1911. I. 1057.p.

Dal, régimódi 1911. I. 1058.p.

Egy régi szerelmes Velencében 1911. I. 1058.p.

Egy kuruc a XX. században 1911. I. 1059.p.

Füst Milán

Őszi sötétség

Nyilas-hava 1911. I. 173.p.

Arménia! 1911. I. 174.p.

A részeg kalmár 1911. I. 175.p.

Egy bánatos kísértet panasza 1911. I. 176.p.

Az új szobrászhoz! 1911. I. 176-177.p.

Egy beteg lélek búcsúja 1911. I. 177.p.

Gáspár Kornél

Beethoven 1911. I. 773.p.

Páris harangjai 1911. I. 774.p.

Gellért Oszkár

Birok a titokkal 1911. I. 152-153.p.

Egy báli keztyűhöz 1911. I. 153.p.

Egy távirat 1911. I. 153-154.p.

Himnusz a lendülethez 1911. I. 155.p.

Fáráó lánya 1911. I. 1105-1107.p.

Heltai Jenő

Párizs 1911. I. 194-196.p.

Jászay-Horváth Elemér

Egy szomorú asszonyhoz 1911. I. 529.p.

Nagy hegyek alján 1911. I. 529-530.p.

Látomás 1911. I. 530-531.p.

Bálint diák búcsúja 1911. I. 532.p.

Halottak útja 1911. I. 962-967.p.

Karinthy Frigyes

Nihil. Recitativo 1911. I. 24-25.p.

Szerelmi öngyilkosság 1911. I. 25.p.

Kemény Simon

Két vers

Szonett 1911. I. 467.p.

Dal 1911. I. 467.p.

Kosztolányi Dezső

Őszi koncert 1911. I. 288-297.p.

Lányi Sarolta

Híd 1911. I. 137.p.

Az alkonyati vendég 1911. I. 137-138.p.

Alázatosság 1911. I. 138.p.

Halálhinta 1911. I. 139.p.

Versek a tavasz fogadására 1911. I. 424-425.p.

Bús tréfálkozás 1911. I. 426.p.

Képek fantázia prizmáján 1911. I. 732-733.p.

Búban virító titok 1911. I. 733.p.

Emlékkő 1911. I. 734.p.

Sok-sok soha 1911. I. 734-735.p.

Az éneklő koldus 1911. I. 735.p.

Esteli és reggeli melankólia 1911. I. 736.p.

Elrejtezés 1911. I. 1043.p.

Egy budai fasorban 1911. I. 1043.p.

Gyümölcsoltás idején 1911. I. 1044.p.

Megállt és apadóban 1911. I. 1044-1045.p.

Nézek, járkálok... 1911. I. 1045.p.

Lesznai Anna

Levél 1911. I. 83.p.

Őszi szavak 1911. I. 84.p.

Tudom hogy vagy 1911. I. 84-85.p.

Visszavárás 1911. I. 85.p.

Minden fák édenéről 1911. I. 85-86.p.

Szolgáljon néked... 1911. I. 86-87.p.

Békélt pillanatban 1911. I. 87.p.

Mese 1911. I. 88-89.p.

Gyümölcs csendélet 1911. I. 577.p.

Halk kérés 1911. I. 577.p.

Ma is 1911. I. 578.p.

Indus mese 1911. I. 579.p.

Mindszenti István

Nippek 1911. I. 210.p.

Egy leányhoz 1911. I. 210.p.

Játék 1911. I. 210.p.

Nagy Zoltán

Érmelléki ének 1911. I. 882.p.

Rimes précieuses 1911. I. 883.p.

Tavaszi kórus 1911. I. 884.p.

A csendességhez 1911. I. 885.p.

Pásztor Árpád

A Volgán 1911. I. 783.p.

Ocsi csornia 1911. I. 783.p.

Versek 1911. I. 949-950.p.

Peterdi István

Mégis 1911. I. 44.p.

Mégis 1911. I. 484.p.

Sorok 1911. I. 484.p.

A kedves lány fedd 1911. I. 674.p.

Szép Ernő

"Csúnya és ártalmas dolog, hogy a felkelő nap rád süt és te még tétlenül heversz ágyadban". Szent Ambrus 1911. I. 10-14.p.

Szonett 1911. I. 460.p.

Egy szűz után való bánkódás 1911. I. 813-814.p.

Szilágyi Géza

A halál póni-lova 1911. I. 35.p.

Az örök "nem" 1911. I. 380.p.

Kézcsók 1911. I. 380-381.p.

Könnyű halál 1911. I. 381.p.

Telekes Béla

Zord, fekete kapu... 1911. I. 638-640.p.

Tersánszky Józsi Jenő

Mért nem fogod meg a kezem? 1911. I. 277.p.

Gyere öleld meg a nyakam 1911. I. 277-278.p.

Szemem ha behunytam 1911. I. 278.p.

Reggeli ének a kedvesemhez 1911. I. 560.p.

Tóth Árpád

Esti vízió 1911. I. 474.p.

Este a temetőn 1911. I. 920-921.p.

Wilde, Oscar

Charmides (Babits Mihály fordítása) 1911. I. 705-718.p.FIGYELŐ


Ady Endre

A Jókai embere [Apponyi Albertről.] 1911. I. 792-993.p.

Három arisztokrata bukás. Porto-Riche, Bataille, Bernstein [Georges de Porto-Riche: Le Viell Homme, Henry Bataille: L'Enfant d'Amour.] 1911. I. 796-797.p.

Hirtelen, rövid szentenciák 1911. I. 900-901.p.

Altenberg, Peter

Strindbergről [August Strindberg.] 1911. I. 507-508.p.

Ambrus Zoltán

Heltai Jenő új kötetei. Versei és kis mesés könyve 1911. I. 108-109.p.

Babits Mihály

Az igazság Gyulai Pálról [Riedl Frigyes és Hatvany Lajos könyveiről.] 1911. I. 402-403.p.

Életfilozófia [Szitnyai Elek Életfilosófia problémái című könyvéről.] 1911. I. 601-602.p.

Reviczky Gyula [Paulovics István könyvéről.] 1911. I. 692-693.p.

Carducci magyarul, Vörösmarty olaszul, és más dolgok 1911. I. 983-985.p.

Elefántcsonttorony [Michael Josef Eisler verseskötetéről.] 1911. I. 985-986.p.

Bálint Aladár

Kerpely Jenő 1911. I. 126-127.p.

Bíró Lajos - Kis drámák. Magyar Könyvtár 13. szám 1911. I. 221.p.

Wagner Siegfried a Vigadóban [Richard Wagner operája.] 1911. I. 223-224.p.

Anthes - Tristan [Anthes György Richard Wagner zenedrámájának címszerepében.] 1911. I. 311-312.p.

Szinnyei Merse Pál mérlege 1911. I. 409-411.p.

Pogány Willy rajzai 1911. I. 412-413.p.

Wiener Conzertverein két estéje 1911. I. 413-414.p.

Wagner: Lohengrin előjáték [Richard Wagner operája.] 1911. I. 414.p.

Waldbauer-Kerpely társaság első esztendeje 1911. I. 502-503.p.

Szabados Béla - Rákosi Jenő: A bolond 1911. I. 604-605.p.

Grafikusok a Nemzeti Szalonban 1911. I. 703-704.p.

A bécsi filharmónikusok 1911. I. 807-808.p.

Zichy Mihály levelei 1911. I. 896-897.p.

Dilettánsok a "Művészházban" 1911. I. 1089-1090.p.

Révész Béla: A lárva mögött. Proletárnovellák 1911. I. 1178-1179.p.

Bán Ferenc

A kőfalon túl [H. Szederkényi Anna darabjáról.] 1911. I. 404-405.p.

Hauptmann: Emanuel Quint [Gerhart Hauptmann művéről.] 1911. I. 798-800.p.

Gustav Wied: 2 x 2=5 1911. I. 893-895.p.

Bárdos Artúr

Játékok 1911. I. 122-124.p.

Berény Róbert

Pór Bertalan kiállítása a "Könyves Kálmán"-ban 1911. I. 408-409.p.

Bartók Béla esete 1911. I. 1081-1082.p.

Boross László

Kleist, Wedekind. Nyugat könyvtár 5, 14. [Heinrich von Kleist, Frank Wedekind.] 1911. I. 599-601.p.

A millió. Párizsi bohózat-újdonság 1911. I. 698-700.p.

A Bagdadi Vőlegény [Alice Hegan Rice darabjáról.] 1911. I. 1091.p.

Bródy Miksa

Nagy Endre "Zseni"-je 1911. I. 589-590.p.

Májusi fagy. Szilágyi Géza és Lenkei Henrik drámája 1911. I. 697-698.p.

Bródy Sándor

Az Árva Mariska napjai [Kovács Júlia önéletírása.] 1911. I. 109-111.p.

Csáth Géza

Nádor Mihály és Szirmay Albert 1911. I. 312-314.p.

Zágon Vilmos Géza 1911. I. 314.p.

Mahler [Gustav Mahler.] 1911. I. 1082-1083.p.

Új kották. Lányi Ernő, Reinitz Béla, Kovács Sándor 1911. I. 1084-1086.p.

Erdély Jenő

Lyra [Bródy Sándor könyvéről.] 1911. I. 1080-1081.p.

Farkas László

Kozári: Emberi okmányok [Kozári Gyula.] 1911. I. 120-122.p.

Fekete Miklós

Bresztovszky Ernő. Művésznyomor és művészgőg. Magyar Könyvtár 1911. I. 801-803.p.

Feleky Géza

Nagy Zsiga [A festőművész kiállítása a Művészotthonban.] 1911. I. 1911. I. 806.p.

A húszévesek [A Képzőművészeti Főiskola diákjainak kiállításáról.] 1911. I. 899-900.p.

Séta a Nyolcak kiállításán 1911. I. 990-992.p.

Szobrok, érmek [A Nyolcak kiállításáról.] 1911. I. 993-996.p.

Sereg a városban [Jules Romains drámájáról.] 1911. I. 1086-1088.p.

Emlékezések [Elisabeth Van Gogh emlékezéseiről.] 1911. I. 1088-1089.p.

Fémes Beck Vilmos

Pór Bertalan kiállítása a "Könyves Kálmán"-ban 1911. I. 407-408.p.

Fenyő Miksa

A rajongó Bolzay-leány. Színmű négy felvonásban. Írta Szomory Dezső 1911. I. 302-304.p.

Füst Milán

Hofmannsthal: Elektra [Hugo von Hofmannsthal.] 1911. I. 119.p.

Halász Imre

Báró Kaas Ivor 1911. I. 298-300.p.

Hatvany Lajos

Tisza István a Majálisról 1911. I. 411-412.p.

Még egy igazság Gyulai Pálról 1911. I. 501-502.p.

Ignotus

Interregnum 1911. I. 211-213.p.

Ugron Gábor 1911. I. 300-301.p.

Lengyel Menyhért Prófétája [A Vígszínház bemutatója.] 1911. I. 494-495.p.

Irodalmi céh-rendszer [A Budapesti Hírlap február 24-i azonos című cikkéről.] 1911. I. 503-504.p.

Apponyi a szenátusban [Apponyi Albertről.] 1911. I. 507.p.

Jung-Ungarn [A Vészi József és Hatvany Lajos szerkesztette, Berlinben megjelenő német nyelvű folyóiratról.] 1911. I. 508-509.p.

Külső dolgok [Külpolitikai kitekintés.] 1911. I. 607-608.p.

Természet és művészet [Tisza István véleményéhez.] 1911. I. 608.p.

Díjak [Apponyi Albert a Béke Nobel-díj várományosa.] 1911. I. 695-697.p.

A kitett gavallér 1911. I. 704.p.

Sámson és Délila [Sven Lange darabja.] 1911. I. 895-896.p.

A Nyolcak esete 1911. I. 990.p.

Az irodalmiság ellen 1911. I. 997-998.p.

Jelentés a Farkas-Raskó-pályázatról 1911. I. 998-1000.p.

Csáth Géza darabjai: Janika. Hamvazó szerda 1911. I. 1077-1079.p.

Jász Dezső

"Der junge Schumann" [Robert Schumann ifjúkori írásairól.] 1911. I. 309-310.p.

Kerpely és Godowsky [Kerpely Jenő csellista és Leopold Godowski zongorista kamaraestje.] 1911. I. 310-311.p.

Weiner Leó "Farsang"-ja 1911. I. 502.p.

Bartók új munkái 1911. I. 603-604.p.

Kádár Endre

Parasztok. Barta Lajos drámája 1911. I. 796.p.

Kaffka Margit

Herczeg Ferenc: A fehér páva 1911. I. 115-117.p.

Balázs Béla: A vándor énekel 1911. I. 117-118.p.

A szent Skarabeusz. Else Jerusalem regénye 1911. I. 497-500.p.

Sire. Henry Lavedan darabja a Nemzeti Színházban 1911. I. 590-591.p.

Máb királyné. Lengyel Laura novellái 1911. I. 803-804.p.

Karinthy Frigyes

Sík Sándor: Szembe a nappal 1911. I. 314-316.p.

Bródy Sándor: A medikus. Színmű három felvonásban 1911. I. 403-404.p.

Sven Lange: Sámson és Delila 1911. I. 591-592.p.

Csáth Géza: Délutáni álom. A Nyugat kiadása 1911. I. 1076-1077.p.

Krúdy Gyula

Balás Sándor köpenyege. Egy írói jubileum [Erdélyi Gyula írói működésének negyvenéves évfordulójáról.] 1911. I. 901-903.p.

Kuncz Aladár

Kolozsvár és a kultúra 1911. I. 213-215.p.

Két novellás könyv. Lőrinczy György: A verdibáli nász. Malonyay Dezső: Az öreg méltósága 1911. I. 594-597.p.

Laczkó Géza

Móricz Zsigmond a Nemzetiben [A Falu címmel előadott három egyfelvonásosról.] 1911. I. 794-796.p.

Lengyel Géza

Erzsébet királyné emléke 1911. I. 216-218.p.

Jean François Raffaëlli [A Könyves Kálmán Szalon kiállításán szereplő képeiről.] 1911. I. 218-219.p.

Új művészet a színpadon [Molnár Ferenc Testőr című színművének Falus Elek által készített díszleteiről.] 1911. I. 219-220.p.

A Kéve kiállítása 1911. I. 316-317.p.

Világkiállítás és művészet 1911. I. 701-703.p.

A Műcsarnokból 1911. I. 804-806.p.

Kecskeméti szőnyegek 1911. I. 806-807.p.

Kiállítások [A Magyar Képzőművésznők harmadik rendes tárlata; a Művészház keleti kiállítása.] 1911. I. 897-899.p.

Bécsi szecesszió 1911. I. 1180-1181.p.

Lengyel Menyhért

Ujházy Ede [A színész méltatása.] 1911. I. 113.p.

Ignotus: Színházi dolgok. Nyugat-könyvtár 1911. I. 114.p.

Karnyóné. Nyugat-matiné a Vígszínházban [Csokonai Vitéz Mihály darabjának előadásáról.] 1911. I. 304-305.p.

Hajó Sándor: Fiúk és leányok. A Magyar Színház bemutatója 1911. I. 305-307.p.

Chaliapine [Fjodor Ivanovics Saljapin orosz operaénekes Rettenetes Iván szerepében.] 1911. I. 700-701.p.

A kék madár. A "Theatre Réjane"-ban [Maurice Maeterlinck darabja.] 1911. I. 797-798.p.

Laodameia. Tragédia, írta Babits Mihály. Megjelent a "Herceg hátha megjön a tél is" című kötetben. A "Nyugat" kiadása 1911. I. 886-887.p.

Lantelme [Párizsi színésznő játékáról.] 1911. I. 989.p.

Szent Sebestyén vértanúsága. D'Annunzio misztériuma 1911. I. 1175-1176.p.

Lesznai Anna

Marie Claire Marguerite Audoux könyve 1911. I. 215-216.p.

Az Árva Mariska naplója [Kovács Júlia önéletírásáról.] 1911. I. 495-497.p.

Emberek a kövek közt. Tormay Cecile regénye 1911. I. 598-599.p.

Mindszenti István

Molnár Antal: Versek 1911. I. 223.p.

Móricz Miklós

A kereskedelmi minisztérium kettéosztása 1911. I. 1093-1095.p.

A véderőreform terhe 1911. I. 1182-1184.p.

Nagy János

Lengyel Ernő: A vidéki sajtó szociológiájához 1911. I. 221-222.p.

Barkóczy báró dicséreti [Barkóczy Sándor.] 1911. I. 318-319.p.

A bihari remete [Bessenyei Györgyről.] 1911. I. 691-692.p.

Tisza István és a tanárok 1911. I. 793-794.p.

Magyari István: Az Orszagokban valo soc Romlasoknac okairol 1911. I. 996-997.p.

Parasztok 1911. I. 1176-1178.p.

Bánffy, a kurátor [Bánffy Dezsőről.] 1911. I. 1181-1182.p.

Nagy Lajos

The Boxing Match [A Johnson és Jeffries boxmérkőzésről készült filmről.] 1911. I. 414-416.p.

Pásztor Árpád

Mahler New-Yorkban [Gustav Mahler.] 1911. I. 1083-1084.p.

Peterdi István

Hermann Bang: A fehér ház. Nyugat Könyvtár 1911. I. 800-801.p.

Rózsaffy Dezső

Andorkó Gyula [A festőművész kiállítása a Művészotthonban.] 1911. I. 111-113.p.

Schöpflin Aladár

Babits Mihály két kritikája 1911. I. 887-889.p.

Laczkó Géza két novellája [A porosz levél, Madame de Rothe halála.] 1911. I. 982-983.p.

Szép Ernő

Petőfi levelei [Az Endrődi Sándor és Ferenczi Zoltán szerkesztette Petőfi-könyvtárról.] 1911. I. 301-302.p.

Szini Gyula

A Bernstein-ügy [Henry Bernstein francia drámaíróról.] 1911. I. 605-607.p.

Révész Béla: Velük, értük 1911. I. 892-893.p.

Tersánszky Józsi Jenő

Kaffka Margit: Csendes válságok 1911. I. 401.p.

Pór Bertalan kiállítása a "Könyves Kálmán"-ban 1911. I. 406-407.p.

Tóth Árpád

Mihály Rezső: Bariék kalandjai 1911. I. 120.p.

Szilágyi Géza: Neked írtam 1911. I. 593-594.p.

Oláh Gábor: Viola elbukott 1911. I. 987-988.p.

Turcsányi Elek

Maurice Maeterlinck: A kék madár. Tündérjáték öt felvonásban és tíz képben. Fordította Adorján Andor. Nyugat könyvtár 16-17. szám 1911. I. 500-501.p.

Molnár Ferenc: Hétágú síp. Disznótor a Lipótvárosban. Apró szenvedéseink. Rémes alakok. A modern. A zsúrapacs. Álhírlap és vidéke. És egyéb tárcák 1911. I. 597-598.p.

Nagy Sándor: Az élet művészetéről 1911. I. 602-603.p.

Kaffka Margit: Csonka regény és novellák 1911. I. 801.p.

Ady Endre novellái 1911. I. 890-892.p.

Karl Schönherr: Hit és szülőföld. Nyugat Könyvtár 1911. I. 986-987.p.

Kabos Ede: Damajanti. A Nyugat kiadása 1911. I. 1079-1080.p.

Bánffy [Bánffy Dezsőről.] 1911. I. 1095-1096.p.

Turóczi József [Turóczi-Trostler József]

Földi János költeményei 1911. I. 405-406.p.

Túry Tihamér

Külső dolgok [Válasz Ignotus azonos című cikkére 1911. I. 607-608.p. Ignotus megjegyzésével kiegészítve.] 1911. I. 693-695.p.]

Ujfalusy W[ildner]. Ödön

Karin Michaëlis: A veszedelmes kor 1911. I. 307-309.p.

Nietzsche, a magyar veszedelem 1911. I. 504-507.p.

Ujhelyi Nándor

The Dukess of Devonshire és társai 1911. I. 124-126.p.

Meotis taváról és egyéb turáni álmok [Korniss Elemérné csipkéi és hímes varrásai a Kéve tárlatán.] 1911. I. 509-512.p.

Ernest Irroy avagy George Goulet & Co. 1911. I. 903-904.p.

Marionette-mulatozások 1911. I. 1091-1093.p.

Várady István

Kosztolányi Dezső: Őszi koncert. Kártya 1911. I. 988-989.p.

Somlyó Zoltán: Az átkozott költő. Megbeszélések az Istennel. Modern Könyvtár 1911. I. 1179-1180.p.HÍREK A NYUGAT KÖRÉBŐL


1911. I. 127-128, 224.p.


A NYUGAT HÍREI


1911. I. 319-320.p.1911
NEGYEDIK ÉVFOLYAM

II. KÖTET (13-24. SZÁM)
FŐSZERKESZTŐ: IGNOTUS
SZERKESZTŐK: FENYŐ MIKSA ÉS OSVÁT ERNŐ


CIKKEK


Ady Endre

Jelkyek és Csomaiak [Jelky András és Kőrösi Csoma Sándor.] 1911. II. 641-642.p.

Ambrus Zoltán

Kísérletek a megegyezésre [Madame Aurel regényíróról.] 1911. II. 205-211.p.

Drámabírálat [A Nemzeti Színház drámabíráló bizottságáról.] 1911. II. 616-623, 744-749, 846-854.p.

Schnitzler Arthur [Arthur Schnitzler újabb műveiről; Az élet szava.] 1911. II. 910-920.p.

Babits Mihály

Nietzsche mint filológus [Friedrich Nietzsche.] 1911. II. 57-62.p.

Az ifjú Vörösmarty 1911. II. 689-701.p.

A férfi Vörösmarty. A második és a harmadik 1911. II. 1041-1061.p.

Bálint Aladár

Emlékezések [Rippl-Rónai József emlékezései, Nyugat-kiadás.] 1911. II. 196-198.p.

Boross László

Osztrák politika 1911. II. 230-233.p.

Elek Artúr

Ambrus Zoltán újabb elbeszélései 1911. II. 574-579.p.

Faragó Miksa

Görgei [Görgey Artúr.] 1911. II. 856-859.p.

Feleky Géza

Salon des Indèpendants 1911. II. 291-295.p.

Seraphima Astafieva [Az orosz balett-táncos művészetéről.] 1911. II. 624-630.p.

Fenyő Miksa

Ady Endre [Ady Endre: Vallomások és tanulmányok, Nyugat Könyvtár.] 1911. II. 675-677.p.

Gellért Oszkár

Babits, a költő 1911. II. 505-506.p.

Gyulai Pál

- - Pákh Alberthez írt levelei [Kuncz Aladár bevezetőjével. A levelek válaszként íródtak Pákh Albertnek Gyulai Pálnak szóló, a Nyugatban megjelent leveleire 1910. II. 1545-1562.p.] 1911. II. 726-742.p.

Halász Imre

Egy letűnt nemzedék

Báró Eötvös József 1911. II. 1-17, 105-123.p.

Szilágyi Dezső 1911. II. 177-193, 260-277, 367-391.p.

Gróf Lónyay Menyhért 1911. II. 530-549, 650-674.p.

Kerkapoly Károly 1911. II. 785-806.p.

Gr. Andrássy Gyula legújabb kötete [A Magyar Állam fönnmaradásának és alkotmányos szabadságának okai.] 1911. II. 924-928.p.

Hatvany Lajos

Irodalompolitika 1911. II. 169-176.p.

Ignotus

A kezdet [A brit birodalom felbomlásáról.] 1911. II. 296-300.p.

Esperanto 1911. II. 460-464.p.

A Nyugat magyartalanságairól. Felolvastatott a Társadalomtudományi Társaság szabad iskolájában, 1911. december 21-én [Válasz Horváth Jánosnak a Magyar Nyelvben megjelent cikkére.] 1911. II. 1028-1040.p.

Krúdy Gyula

Cholnoky Viktorról 1911. II. 1071-1075.p.

Kuncz Aladár

Gyulai Pál Pákh Alberthez írt levelei [Bevezetés a levelekhez.] 1911. II. 724-726.p.

Lengyel Géza

Megrendelésre... [A képzőművészet anyagi feltételeiről.] 1911. II. 396-401.p.

A halászbástya építője. Schulek Frigyes 1911. II. 892-905.p.

Kernstok Károly 1911. II. 1068-1070.p.

Móricz Zsigmond

Thukydides beszédei. I. Gróf Tisza István beszéde 1911. II. 52-54.p.

Nagy Géza

Zilahi Kiss Béla. Született 1856. április 24-én Kolozsvárott, meghalt 1911. július 24-én Gödöllőn [Zilahi Kiss Béla = Julius.] 1911. II. 329-337.p.

Rozványi Vilmos

A nyugateurópai formák magyar fejlődése 1911. II. 446-456.p.

Salgó Ernő

Guy de Maupassant 1911. II. 234-237.p.

Schöpflin Aladár

Petőfi napjai [A Petőfi napjai a magyar irodalomban című, Endrődi Sándor szerkesztette köteteről, mely a Petőfi Sándorról szóló korabeli (1842-1849) cikkek gyűjteménye.] 1911. II. 45-50.p.

Móricz Zsigmond 1911. II. 873-881.p.

Szabó Dezső

Jean-Arthur Rimbaud 1911. II. 124-131.p.

A magyar tanárság psychéjéhez 1911. II. 354-360.p.

Paul Verlaine 1911. II. 754-772.p.

A romantikus Ady 1911. II. 1086-1094.p.

Szini Gyula

Aktualitások

Maeterlinck [Maurice Maeterlinck.] 1911. II. 706-711.p.

Az új vízözön [Lord Rosebery fiktív beszéde.] 1911. II. 810-815.p.

Szomory Dezső

Liszt Ferenc 1911. II. 601-603.p.

Zsadányi Henrik

A hozzánemértés kultusza [Emil Faguet Le culte de l'incompétence című könyvéről.] 1911. II. 81-92.p.

A történelem két tanárának egy-egy előadás-vázlata [Németországról.] 1911. II. 219-229.p.

Az elfogultság széléről: A nemes lord. A rossz újságírók. A kiddus 1911. II. 314-317.p.REGÉNYEK, NOVELLÁK, ELBESZÉLÉSEK, SZÍNDARABOK


Babits Mihály

A vihar [A Második Ének című mesedráma részlete.] 1911. II. 507-523.p.

Balázs Béla

A Szent Szűz vére. Misztérium egy felvonásban 1911. II. 465-484.p.

Bálint Aladár

Menyhért fogalmai 1911. II. 644-649.p.

Idegen földön

Nagy hegyek mentén 1911. II. 823.p.

Az avignoni Vatikánban 1911. II. 824-825.p.

Arles 1911. II. 825-827.p.

Strassbourg felé 1911. II. 828-829.p.

Bán Ferenc

Az új Isten 1911. II. 20-42.p.

Jézus 1911. II. 833-844.p.

Barta Lajos

A jó üzlet 1911. II. 281-288.p.

Bródy Miksa

Brünhilda 1911. II. 403-409.p.

Elek Artúr

Farsang 1911. II. 886-891.p.

Erdősi Dezső

Templomos Stupeczky 1911. II. 929-935.p.

Heltai Jenő

Mese a gazdag költőről és a szegény költőről 1911. II. 1077-1085.p.

Jász Dezső

Ősz 1911. II. 524-527.p.

Kádár Endre

A hegedűs meg a fia 1911. II. 819-822.p.

Karinthy Frigyes

Az asszony 1911. II. 200-204.p.

Cipőcsokor 1911. II. 580-583.p.

Kernách Ilona, F.

Asszonyélet 1911. II. 212-214.p.

Kortsák Jenő

A hattyúk 1911. II. 140-154.p.

A márnák 1911. II. 250-257.p.

Krúdy Gyula

Szindbád őszi útja 1911. II. 606-613.p.

Laczkó Géza

Bútorrongálás 1911. II. 553-572.p.

Lengyel Géza

Egy nap története 1911. II. 429-434.p.

Móricz Zsigmond

Ludas Matyi. Vásári komédia 1911. II. 712-723.p.

A sasfiók 1911. II. 937-942.p.

Árvalányok 1911. II. 961-1024.p.

Szini Gyula

Az új madár 1911. II. 438-444.p.

Az építész meséje 1911. II. 907-909.p.

Szomory Dezső

Meyerbeer 1911. II. 750-753.p.

Floria Tosca 1911. II. 1096-1104.p.

Tersánszky Józsi Jenő

A Matyi madara 1911. II. 94-99.p.

Tavaszi történet 1911. II. 304-313.p.

Tóth Wanda

Első szerelem 1911. II. 339-351.p.

Vázlat 1911. II. 1063-1067.p.

Várady Irma

A tenger 1911. II. 860-862.p.


VERSEK


Ady Endre

Dühödt, halálos harcban 1911. II. 18.p.

Nyárdélutáni Hold Rómában 1911. II. 19.p.

Szabad halottan élni? 1911. II. 100.p.

Új magyar bukolika 1911. II. 100-102.p.

A megőszült tenger 1911. II. 102-103.p.

Dalok a labdatérről 1911. II. 103-104.p.

Felelet az Életnek 1911. II. 301-302.p.

A fiam bölcsőjénél 1911. II. 302.p.

Istenhez hanyatló árnyék 1911. II. 303.p.

A Sátán kevélye 1911. II. 392-393.p.

Az Ősz szerelmei 1911. II. 393-394.p.

A lelkem Kánaán-magvai 1911. II. 395.p.

Magyar-bánó magyar aggyal 1911. II. 457.p.

Tűnnek a lyányok 1911. II. 457-458.p.

Az Élet öröme? 1911. II. 458.p.

Az Istennek viselőse. Az új zsoltárokból 1911. II. 459.p.

Az Óperenciás tengeren 1911. II. 573.p.

Válogatás a temetőben 1911. II. 773.p.

Léda és sors 1911. II. 774.p.

Tűnnek a lepkék 1911. II. 774.p.

A Város leánya 1911. II. 830.p.

A Patyolat üzenete 1911. II. 831.p.

Lovatlan Szent György 1911. II. 832.p.

Levél-féle Móricz Zsigmondhoz 1911. II. 882-884.p.

Kis, karácsonyi ének 1911. II. 1025.p.

Télbe-hulló ember vágya 1911. II. 1025-1026.p.

Az elzárt király-lyány 1911. II. 1026.p.

A megabroncsozott lélek 1911. II. 1027.p.

Babits Mihály

Levél Tomiból 1911. II. 361-362.p.

Szent Mihály. Groteszk 1911. II. 362-363.p.

Bolyai 1911. II. 364.p.

Cigánydal 1911. II. 364-366.p.

Spleen 1911. II. 366.p.

Füst Milán

Elégia 1911. II. 249.p.

Egy úri hölgyhöz! 1911. II. 338.p.

Óda Móricz Zsigmondhoz! 1911. II. 885.p.

Gellért Oszkár

Salamon Énekek Éneke 1911. II. 43-44.p.

Aranykilincs 1911. II. 278.p.

Kerekecske, gombocska... 1911. II. 278-279.p.

Az én nevem 1911. II. 279-280.p.

Mostan már nem lehet 1911. II. 280.p.

Az önhittségem? 1911. II. 425.p.

Fiatal lányok versenyfutása 1911. II. 425-426.p.

Vezesd a kezemet 1911. II. 426.p.

Tíz év után 1911. II. 427.p.

Most megyek meghalni érted 1911. II. 428.p.

Képek a bibliához

Mózes a mezőn 1911. II. 631-636.p.

Lázadás 1911. II. 636-637.p.

A város vénei előtt 1911. II. 637-638.p.

A zsidók két bábája 1911. II. 638-640.p.

György Mátyás

Miraculum 1911. II. 1105.p.

Düh 1911. II. 1105-1106.p.

Korom; zaj 1911. II. 1106.p.

Az éj 1911. II. 1106.p.

Heltai Jenő

Arab dal 1911. II. 614-615.p.

Ignotus

Tengerparti alkonyat 1911. II. 55-56.p.

Jászay-Horváth Elemér

Dolce far niente 1911. II. 604.p.

Rosszaság óráján 1911. II. 604-605.p.

Vágyak büszkesége 1911. II. 605.p.

Kaffka Margit

Hiábavaló... 1911. II. 445.p.

Emberke 1911. II. 743.p.

Utólszor a lyrán - - - - 1911. II. 906.p.

Kemény Simon

Álmatlan éjjen 1911. II. 258.p.

Delírium 1911. II. 258.p.

Chanson 1911. II. 259.p.

A viaszbaba. Chanson 1911. II. 410.p.

Kosztolányi Dezső

Kisvárosi fotográfia 1911. II. 921.p.

Panoptikum 1911. II. 922.p.

Csendes, tiszta vers 1911. II. 923.p.

Lányi Sarolta

Oleum sacrum 1911. II. 51.p.

Pünkösd reggelén 1911. II. 51.p.

Szélvész az Alföldön 1911. II. 215.p.

Elváltozott szemmel 1911. II. 216.p.

Könytelen, mert bűn a bánat 1911. II. 216.p.

Cica-vers 1911. II. 217.p.

A hangjáról 1911. II. 217.p.

A szeméről 1911. II. 217.p.

Róla s végül magamról 1911. II. 218.p.

Esti búcsú 1911. II. 218.p.

Elköszönt a nyár 1911. II. 435.p.

Eltévedtek verseim 1911. II. 435-436.p.

Szimbolikus álom 1911. II. 436-437.p.

Hű szavak 1911. II. 702.p.

Musica

I. Adagio 1911. II. 702.p.

II. Tempo di menuetto 1911. II. 703.p.

III. Allegro molto 1911. II. 703-704.p.

Rajongó vers 1911. II. 704.p.

Kérdem Dukai Takács Juditot 1911. II. 705.p.

Dér 1911. II. 1062.p.

Tovatűnő kocsik titka 1911. II. 1062.p.

Nagy Zoltán

Terzinák 1911. II. 93.p.

Epigramma 1911. II. 93.p.

A sárga Khán 1911. II. 289-290.p.

Két őszi dal

Andante 1911. II. 855.p.

Largo, Sostenuto 1911. II. 855.p.

Pásztor Árpád

Egy büszke várkisasszony lovas képéhez. XVI. század 1911. II. 155.p.

Schumann trió, op. 80. B. tétel 1911. II. 1095.p.

Peterdi István

Egy húszéves lánynak 1911. II. 1095.p.

Rozványi Vilmos

A szerelmes Anákreón 1911. II. 132-135.p.

Kun László éneke 1911. II. 136.p.

Koldus az országúton 1911. II. 136-137.p.

Vihar-ének 1911. II. 137-138.p.

Kurucok élete 1911. II. 138-139.p.

Se' hang, se' fény 1911. II. 139.p.

Szép Ernő

Napjaim 1911. II. 194-195.p.

Furulya 1911. II. 584.p.

Néha úgy utánanézünk egy nőnek... 1911. II. 807-809.p.

Szonett 1911. II. 809.p.

A falu éjszaka 1911. II. 1076.p.

Szonett 1911. II. 1076.p.

Szini Gyula

Kenyérdal 1911. II. 528-529.p.

Telekes Béla

Kleist 1911. II. 936.p.

Tersánszky Józsi Jenő

Megvernek éhes, irigy szemeim: 1911. II. 199.p.

Tóth Árpád

Derű? 1911. II. 352.p.

Egy mozdulat 1911. II. 353.p.

A rabról, aki király volt 1911. II. 550-552.p.

Ó, Vigasz! 1911. II. 643.p.

Jöjj, vihar! 1911. II. 643.p.

Turcsányi Elek

Csitt! 1911. II. 816.p.

A könnyek háza 1911. II. 817.p.

Ó pillantásom: szent batár 1911. II. 817.p.

Amikről nem fogok tudni 1911. II. 818.p.

Várady István

Jégmadár 1911. II. 402.p.

Így holtig a szolgád... 1911. II. 845.p.


FIGYELŐ


Ady Endre

La Fanciulla del West [A futuristák zenei manifesztumáról és Giacomo Pucciniról.] 1911. II. 247.p.

Két meggyőződésű emberek [A politikai morálról.] 1911. II. 248.p.

Ambrus Zoltán

Upton Sinclair 1911. II. 485-489.p.

Babits Mihály

Ödipusz király [Szophoklész drámájának budapesti bemutatója Max Reinhardt rendezésében.] 1911. II. 586-589.p.

Petőfiről [Földesi Gyula tanulmányáról.] 1911. II. 863-864.p.

Bálint Aladár

A Szépművészeti Múzeum régi rajzai 1911. II. 69-70.p.

Györgyi Kálmán címére [A Magyar Iparművészet ötödik számáról.] 1911. II. 165-167.p.

Eros immaterialis. Erdei Viktor litográfiái 1911. II. 415-417.p.

A törpe honvéd [Horvay János szobrász felállítandó szobráról.] 1911. II. 417.p.

Három bemutató az Operában [Delmár Albert: Carmela, Wolf Ferrari: Susanne titka, Nicola Guerra: Tavasz.] 1911. II. 956.p.

A Népopera első estéje 1911. II. 1112.p.

Bán Ferenc

Ludas Matyi. Előadták a Nemzeti Színházban [Fazekas Mihály művének bemutatójáról.] 1911. II. 955.p.

Bárdos Artúr

Schnitzler: Az élet szava. Három felvonásos színmű. A Magyar Színház bemutatója [Arthur Schnitzler darabja.] 1911. II. 682-683.p.

Berény Róbert

Új Magyar Zene Egyesület 1911. II. 1113-1114.p.

Boross László

A parlamenti helyzet 1911. II. 779-780.p.

Elek Artúr

A csavargók poétája [Jean Richepin látogatása Budapesten.] 1911. II. 945-947.p.

Wagner Ottó Budapesten 1911. II. 1109-1111.p.

Erdély Jenő

Egy kicsiny aggastyán elmúlása 1911. II. 1116-1118.p.

Faragó Miksa

Matlekovits Sándor: Az ipar alakulása a kapitalizmus korszakában 1911. II. 77-79.p.

Kossuth Lajos iratai. Sajtó alá rendezte Kossuth Ferenc 1911. II. 321-322.p.

Déroute [Pénzügyi fejtegetés.] 1911. II. 596-598.p.

Fekete Miklós

Haláltánc. Három jelenet. Írta: Frank Wedekind. A Kamarajáték előadása 1911. II. 955.p.

Feleky Géza

Béla Lázár: Paul Szinyei von Merse [Monográfia Szinyei Merse Pálról.] 1911. II. 71-72.p.

Théo van Rysselberghe és más pointillisták 1911. II. 243-247.p.

Josef Israëls 1911. II. 417-418.p.

Szabó Ervin: Tőke és munka 1911. II. 418-421.p.

Omen [Politikai eszmefuttatás a Louvre-ból ellopott Leonardo-kép kapcsán.] 1911. II. 495-497.p.

Julius Meier-Graefe: Hans von Marées 1911. II. 950-952.p.

Feleky László

Werner Sombart új könyve. Die Juden und das Wirtschaftsleben 1911. II. 162-165.p.

Politika és szociológia. Méray-Horváth Károly könyve 1911. II. 322-324.p.

Fenyő Miksa

Kaffka Margit: Tallózó évek. Nyugat Könyvtár kiadása 1911. II. 318-319.p.

Attila. Márkus László drámája 1911. II. 776-777.p.

A szerelem gyermeke. H. Bataille színműve [Henry Bataille.] 1911. II. 864-866.p.

Hatvany Lajos

Dicsérjük a pápát! [A pápa indexre tette Prohászka Ottokár püspök írásait.] 1911. II. 73-74.p.

Heltai Jenő

Maurice Donnay: Molière 1911. II. 585-586.p.

Leányvásár [Operett; librettó: Bródy Miksa és Martos Ferenc, zene: Jacobi Viktor.] 1911. II. 954-955.p.

Ignotus

Budapesttől a Föld körül Budapestig. Pásztor Árpád könyve. Kiadja a Nyugat 1911. II. 65-67.p.

Chorin [Id. Chorin Ferencről.] 1911. II. 72-73.p.

Szabó Ervin: Tőke és munka 1911. II. 421-423.p.

Béatrice D'Aragon, Reine de Hongrie 1911. II. 423-424.p.

Penthesziléa [Max Reinhardt rendezéséről.] 1911. II. 589-591.p.

Előszó a Nyugat almanachjához 1911. II. 943-944.p.

Jász Dezső

Az Opera elmúlt évadja [Camille Erlanger: Tessa, Hűvös Iván: Havasi gyopár.] 1911. II. 156-157.p.

A podolini takácsné és a többiek. Krúdy Gyula novelláskönyve 1911. II. 411-412.p.

Karinthy Frigyes

Füst Milán 1911. II. 63-65.p.

Kaffka Margit: Tallózó évek. Néhány vers a "Nyugat Könyvtár"-ban 1911. II. 241-242.p.

Zangwill: Marjorie nénike. Három felvonásos vígjáték, bemutatója a Nemzetiben [Israel Zangwill.] 1911. II. 591-592.p.

Schnitzler: Az élet szava. Három felvonásos színmű. A Magyar Színház bemutatója [Arthur Schnitzler.] 1911. II. 681-682.p.

Hit és haza. Schönherr Károly darabja. "Egy nép tragédiája" alcímmel, a Vígszínház bemutatója [Karl Schönherr.] 1911. II. 777-778.p.

A szerelem gyermeke. H. Bataille színműve [Henry Bataille.] 1911. II. 866-867.p.

Kosztolányi Dezső: Bolondok. Novellák. A Modern Könyvtár kiadása 1911. II. 947-948.p.

Az apja fia. Hevesi Sándor négyfelvonásos vígjátéka, a Magyar Színház bemutatója 1911. II. 953-954.p.

Kuncz Aladár

Szívintelligencia 1911. II. 679-681.p.

Lévay József 1911. II. 944-945.p.

Gaal Peleskei nótáriusa [Gaál József darabjának felújított előadása a Nemzeti Színházban.] 1911. II. 1108-1109.p.

Laczkó Géza

Nádai Pál: Könyv a gyermekről 1911. II. 412-414.p.

Új és régi színpad [Bárdos Artúr Új színpad című könyvéről.] 1911. II. 489-491.p.

Lánczi Jenő

Prohászka indexen [Prohászka Ottokár.] 1911. II. 75-77.p.

Lengyel Géza

A budai vár [Rákosi Viktor várátalakítási ötletéről.] 1911. II. 493-495.p.

Színházépítők 1911. II. 593-594.p.

Kezdődik... [A Művészház kiállítása: Lándori Vilmos szobrai, Brass Italo képei; a Könyves Kálmán Szalon kiállítása: Vészi Margit és Kubinyi Sándor festők.] 1911. II. 595-596.p.

Hagyatékok [Bruck Lajos, Mihalik Dániel és Pap Henrik festők hagyatékáról.] 1911. II. 778-779.p.

Kóber Leó [A Könyves Kálmán Szalonban rendezett kiállításáról.] 1911. II. 952-953.p.

Pór Bertalan freskója [A Népoperában.] 1911. II. 1111.p.

Lengyel Menyhért

Eugene Brieaux: Suzette. A Nemzeti Színház újdonsága 1911. II. 492-493.p.

Az élő halott. Tolstoj drámája Vajda László átdolgozásában a Magyar Színházban [Lev Nyikolajevics Tolsztoj darabja.] 1911. II. 867-868.p.

Móricz Miklós

Az indemnitás [Közgazdaságtani fejtegetés.] 1911. II. 79-80.p.

Nagy Endre

Levél Cholnoky Viktornak [Budapesti emlékekről.] 1911. II. 678-679.p.

Nagy János

Középiskolai reform 1911. II. 167-168.p.

Nagy Zoltán

Nagy Lajos: Az asszony, a szeretője, meg a férje. Modern Könyvtár 1911. II. 863.p.

Peterdi István

Erdős Renée: János tanítvány 1911. II. 67-68.p.

Szép Ernő: Kucséber-kosár 1911. II. 414-415.p.

Emőd Tamás versei 1911. II. 864.p.

Radó Sámuel

A kivándorlás 1911. II. 1114-1116.p.

Schöpflin Aladár

Színes kövek. Heltai Jenő új novellái 1911. II. 775.p.

Simai Ottó

Gelléri Mór, jubileumi könyveiben [Gelléri Mór újságíró, szerkesztő, iparegyesületi igazgató munkásságáról.] 1911. II. 781.p.

Szabó Dezső

Feltámadott! - Feltámadott? Charles Morice: Il est Ressuscité! Vanier 1911. II. 160-161.p.

Tancrède de Visan: L'attitude du lyrisme Contemporain. Mercure De France. 1911 1911. II. 161-162.p.

A "Magyar vonatkozások". Goethe. Barabás Ábelnek már megint egy új könyve. A Franklin-társulat "Költők és írók" sorozatában 1911. II. 238-239.p.

Ernest Renan: Az akropoliszi ima. Zsidó faj, zsidó vallás. Henriette néném. Ford. Laczkó Géza. Nyugat Könyvtár 1911. II. 319-320.p.

Spanyol dolgok [Új spanyol könyvekről: Manuel Ugarte: Visiones de España Valencia-Madrid, Manuel Bueno: Teatro español contemporaneo, Garcia Calderon: Hombres é ideas de nuestro tiempo, Francisco Villaespesa: Bajo la Iluvia, Manuel Ugarte: Las nuevas tendencias literarias.] 1911. II. 948-950.p.

Szép Ernő

Csak virág vagyok tengerben... [Egy dal a Magyar Népköltési Gyűjteményből.] 1911. II. 868.p.

A Népopera nézőtere 1911. II. 1111-1112.p.

Szini Gyula

Az Alerion madár vére. Cholnoky Viktor könyvéről 1911. II. 1107-1108.p.

Tihanyi László

"A középtengeri egyensúly" [Az osztrák képviselőház új elnökének a közptengeri egyensúlyról szóló doktrinájáról.] 1911. II. 324-328.p.

Turcsányi Elek

Szomory Dezső: Ünnep a Dühöngőn és egyéb szerelmek. A Nyugat kiadása 1911. II. 239-241.p.

Eugéne Brieux: Suzette. A Nemzeti Színház újdonsága 1911. II. 491-492.p.

Ujhelyi Nándor

Szép Ernő: Kucséber-kosár 1911. II. 415.p.

Ujhelyi Sándor

Paul Poiret [A divattervező ruhakölteményeiről.] 1911. II. 956-957.p.

Várady István

Majthényi György: Esteli énekek 1911. II. 68-69.p.

Kóbor Tamás: Marianne és egyebek 1911. II. 242-243.p.

Vitéz Miklós: Évforduló. Színjáték három felvonásban 1911. II. 322.p.

Malonyai Dezső: Polgártársak. Novellák. Singer és Wolfner kiadása. 1911 1911. II. 592-593.p.

Bíró Lajos: A fekete ostor és más novellák 1911. II. 775-776.p.

Pakots József: Az asszonyok rágalmazója. Elbeszélések 1911. II. 1109.p.

Zsadányi Henrik

Beszélgetések [Cholnoky Viktor Beszélgetések című kötetéről.] 1911. II. 157-160.p.


DISPUTA


Ady Endre

1911. II. 500-501, 599-600, 870.p.

Babits Mihály

(Művészet és szabadság) 1911. II. 782.p.

Boross László

(Munkásság és kiskereskedés) 1911. II. 870-872.p.

(Kiskereskedés etc.) 1911. II. 1119-1120.p.

Fenyő Miksa

(Az a motívumokban gazdag...) [Kenedi Géza a képviselőházban a kultúráról.] 1911. II. 1118-1119.p.

Gellért Oszkár

(Babits, a költő és Bresztovszky, a kritikusa) [Babits Mihály és Bresztovszky Ernő.] 1911. II. 686.p.

Hatvany Lajos

(A tiszta irodalom...) 1911. II. 497-499.p.

(Éljen a monológ!) 1911. II. 501-502.p.

(Az igazi tett-ember) 1911. II. 502.p.

(Az igazi erélyes ember) 1911. II. 502.p.

(Ábel) 1911. II. 502-503.p.

(Országos ügyek) 1911. II. 503-504.p.

Ignotus

(Ebben a személyesebb természetű rovatban...) 1911. II. 499-500.p.

(Tünetek) [Bresztovszky Ernő cikke a Népszavában a Nyugatról.] 1911. II. 683-686.p.

(Aeroplán) 1911. II. 688.p.

(Mily szerencse...) [A művelt külföldről.] 1911. II. 782-783.p.

(Az osztrák válság...) 1911. II. 783.p.

(A Wiener Werkstätte...) 1911. II. 783-784.p.

(Bode titkos tanácsos urat...) 1911. II. 784.p.

(A magyar parlamenti háborúknál...) 1911. II. 868-869.p.

(Ennek a szatmári békének...) 1911. II. 869.p.

(A szocialistákat...) 1911. II. 869.p.

(Szabolcska Mihály) 1911. II. 869.p.

(A Magyar Figyelő...) [Válasz Szabó Dezső támadására.] 1911. II. 869.p.

[Közli és kommentálja Max Schmidt levelét I-s szignóval.] 1911. II. 872.p.

(A Budapesti Hírlap...) [Móricz és a Nyugat.] 1911. II. 957.p.

(Éppen ebben a körben...) [Móricz és a Nyugat.] 1911. II. 958.p.

Jász Dezső

(Hatvany ellenvetései) 1911. II. 598.p.

Laczkó Géza

(For shame!) [Válasz Alexander Bernát cikkére.] 1911. II. 687-688.p.

Szabó Dezső

(A magyar tanárság psychéje. Felelet Alexander Bernátnak) 1911. II. 686-687.p.

Tersánszky Józsi Jenő

(A nagybányai festőiskola) 1911. II. 598-599, 1119.p.

Vágó József

(Élelmiszerkereskedés vagy városi árúbódék?) 1911. II. 958-959.p.A NYUGAT HÍREI


1911. II. 784, 960, 1120.p.
1912
ÖTÖDIK ÉVFOLYAM

I. KÖTET (1-12. SZÁM)
FŐSZERKESZTŐ: IGNOTUS
SZERKESZTŐK: FENYŐ MIKSA ÉS OSVÁT ERNŐCIKKEK


Ady Endre

Jászi Oszkár könyve. A nemzeti államok kialakulása és a nemzetiségi kérdés 1912. I. 835-837.p.

Ambrus Zoltán

Ah, a külföld! 1912. I. 54-57.p.

Babits Mihály

Líra, kalendárium, mese, vers, kabala 1912. I. 1-7.p.

Dante fordítása. Műhelytanulmány [Dante Alighieri Isteni színjáték című művének fordításáról.] 1912. I. 659-670.p.

Mese a nagyvilágról [Filozófiai, esztétikai eszmefuttatás.] 1912. I. 991-1009.p.

Boross László

Beszéd a külpolitikáról 1912. I. 69-76.p.

A magyar politika kérdései és az országgyűlési pártok 1912. I. 253-255.p.

Adórendszer és állami biztosítás 1912. I. 434-436.p.

A vallási türelmetlenség 1912. I. 730-732.p.

Elek Artúr

Egy olasz biedermeier-költő [Guido Gozzano.] 1912. I. 145-149.p.

Grünewald [Matthias Grünewald oltárfestményei Colmarban.] 1912. I. 331-334.p.

Fogazzaro Mirandája [Antonio Fogazzaro verses lírai regénye. Fordította Zempléni Árpád.] 1912. I. 625-630.p.

Faragó Miksa

A szabadságharc előzményei 1912. I. 47-53.p.

Feleky Géza

Rodin tanulmányok [Auguste Rodin.]

Bevezetés-féle 1912. I. 183-187.p.

Fejek 1912. I. 437-450.p.

Fenyő Miksa

Casanova 1912. I. 561-571, 714-725, 809-816, 873-882.p.

Halász Imre

Egy letűnt nemzedék. Sennyey és Kállay 1912. I. 77-91, 150-168.p.

A parlamenti probléma

A rendi országgyűléstől a parlamentig 1912. I. 512-528.p.

1848-tól a jelenkorig 1912. I. 607-624.p.

A szent korona tana 1912. I. 681-689.p.

A hosszú parlamentből. Mozgóképek hetvenhét év előtti időből 1912. I. 899-912.p.

Ignotus

Laissez faire. A Társadalomtudományi Társaság 1912. márc. 19-iki irodalmi vitájának bevezető előadása 1912. I. 584-589.p.

A Tisza István daimonionja 1912. I. 987-990.p.

Jancsó Károly

A vármegye és a nemzetiségek 1912. I. 778-783.p.

Kéri Pál

Katona Zsigmondné [Felakasztotta magát két gyerekével a Józsefvárosban.] 1912. I. 277-281.p.

Cholnoky Viktor [Nekrológ.] 1912. I. 1058-1061.p.

Keszler József

Egy letűnt nemzedék. Halász Imre műve 1912. I. 385-391.p.

Lánczi Jenő

Gymnásium és politika 1912. I. 817-822.p.

Lengyel Géza

Jókai szobra 1912. I. 218-220.p.

Lengyel Menyhért

A nagy fejedelem. Hatvany Lajosnak. A Nyugat kiadásában legközelebb megjelenő dráma előszava 1912. I. 256-259.p.

Londesz Elek

Cholnoky Viktor [Nekrológ.] 1912. I. 1054-1057.p.

Madarassy Beck Gyula

1848-1849. Előszó Faragó Miksának a Nyugat kiadásában e hó végén megjelenő "A Kossuth-bankók kora" című munkájához 1912. I. 135-137.p.

Molnár Antal

Bartók quartettje [Bartók Béla.] 1912. I. 328-330.p.

Brahmsról [Johannes Brahms.] 1912. I. 862-866.p.

Schönberg Arnold 1912. I. 931-936.p.

Móricz Zsigmond

Kaffka Margit [Színek és évek című regényéről.] 1912. I. 212-217.p.

Az élő vértanú. Március tizenötödiki beszéd 1912. I. 473-477.p.

Magyarosság és nemzetietlenség. A kolozsvári drámatörténelmi ciklus végén, "Az ördög" előadása előtt tartott felolvasás 1912. I. 704-709.p.

Pásztor Árpád

Elképzelt riport [A Titanicról.] 1912. I. 823-829.p.

Radó Sámuel

Politikai frázisok és jelszavak 1912. I. 260-268.p.

Rozványi Vilmos

Ady: A menekülő élet 1912. I. 915-923.p.

Schöpflin Aladár

Magyar lírikusok. Vajda János 1912. I. 22-39.p.

Szabó Dezső

Berzsenyi Dániel 1912. I. 113-119.p.

A falu jegyzője. Aránytalan tanulmány: szó van benne a regény psychológiájáról, a l'art pour l'art-ról és A falu jegyzőjéről is [Eötvös József.] 1912. I. 316-324.p.

Az irodalom, mint társadalmi funkció 1912. I. 755-763.p.

Jegyzetek J. J. Rousseauhoz [Jean-Jacques Rousseau.] 1912. I. 1018-1023.p.

Szász Zoltán

Petőfi revíziója I. Vörösmarty és Petőfi [Babits Mihály lábjegyzetével.] 1912. I. 1026-1038.p.

Szini Gyula

Új Színpad [Új színház nyílik Budapesten.] 1912. I. 325-327.p.

Ujhelyi Nándor

Arisztokratizmus. Némely hanyag és felette töredékes eszméje Theodor d' Yhkassar úriembernek 1912. I. 188-199.p.


REGÉNYEK, NOVELLÁK, SZÍNDARABOK


Bán Ferenc

Huszár Gál prédikátor 1912. I. 938-970.p.

Barta Lajos

Pusztai történet 1912. I. 92-105.p.

Bál után 1912. I. 784-798.p.

Este az állomáson 1912. I. 1011-1017.p.

Dante, Alighieri

Jelenetek az Isteni színjátékból (Babits Mihály fordítása) 1912. I. 671-680.p.

Elek Artúr

Sámi Ella 1912. I. 748-754.p.

Erdősi Dezső

Az eszme 1912. I. 883-888.p.

Földi Mihály

Peterzilka bácsi 1912. I. 403-428.p.

Füst Milán

Egy nap története Dídó leányom életéből 1912. I. 282-286.p.

Gordius László

Griseldis 1912. I. 767-777.p.

Kádár Endre

Óh, sorsanyánk 1912. I. 353-360.p.

Karinthy Frigyes

Az új élet 1912. I. 924-930.p.

Kernách Ilona, F.

Péter 1912. I. 297-306.p.

A fajtája 1912. I. 478-493.p.

Hóbundás télen 1912. I. 838-849.p.

Kortsák Jenő

A temetőben 1912. I. 43-46.p.

Krúdy Gyula

Pesti farsang 1912. I. 61-68.p.

Kuncz Aladár

Signore Caccini harca a pénzzel 1912. I. 590-603.p.

Laczkó Géza

Ella útjai 1912. I. 221-243.p.

Merlin a kosárban 1912. I. 504-511.p.

A három 1912. I. 690-695.p.

A törpe 1912. I. 869-872.p.

Az Amu-darja mellett 1912. I. 1049-1050.p.

Móricz Zsigmond

A Végvacsora 1912. I. 335-343.p.

A zördög. Paraszttréfa egy felvonásban 1912. I. 1041-1048.p.

Nagy Lajos

Éjjel, félegy után 1912. I. 726-729.p.

Nagy Zoltán

Mesélek a hercegről 1912. I. 529-533.p.

Réti Ödön

Zorka 1912. I. 170-182, 269-276, 307-314, 456-464, 494-503, 574-583.p.

Szabó Dezső

Erdélyi földről. Szimbolikus képtelenség 1912. I. 106-108.p.

Miért? 1912. I. 639-643.p.

Szép Ernő

A hasbeszélő 1912. I. 542-551.p.

Szini Gyula

Profán szerelem 1912. I. 8-21, 121-134, 244-252, 345-352, 392-402, 534-541, 632-638, 696-703, 799-808, 854-861.p.

Tersánszky Józsi Jenő

Veronkáékkal esett cé-cók 1912. I. 138-144.p.

Rész egy készülő regényből 1912. I. 552-553.p.


VERSEK


Ady Endre

A legszebb este 1912. I. 200.p.

A vén csavargó 1912. I. 201-202.p.

Fogoly a vártoronyban 1912. I. 202.p.

Köszöntő az Életre 1912. I. 604.p.

Vérmuzsikás, csodálatos harc 1912. I. 605.p.

A megszépítő fátuma 1912. I. 605-606.p.

Szent lehetetlenség zsoltárja 1912. I. 606.p.

Száz hűségű hűség 1912. I. 710.p.

Új, virágos ifjúsággal 1912. I. 710-711.p.

A megunt csatazaj 1912. I. 711-712.p.

Valaki útravált belőlünk 1912. I. 712-713.p.

A veszélyek Istene 1912. I. 889.p.

Elbocsátó, szép üzenet 1912. I. 890-891.p.

Kérdés kék szemekhöz 1912. I. 971.p.

A visszahozott zászló 1912. I. 971-972.p.

Nő-kergető, fényes hazugság 1912. I. 1039-1040.p.

Babits Mihály

Május huszonhárom Rákospalotán 1912. I. 913-914.p.

A zengő szobor dala 1912. I. 1024-1025.p.

Füst Milán

Egy régi költő műve: Óda a fejedelemhez! 1912. I. 40.p.

A teli hold... 1912. I. 41.p.

Elégia: Búcsú mesterségemtől! 1912. I. 41-42.p.

Gyertyafénynél 1912. I. 1010.p.

Garami Árpád

A gyermekek szomjas királya 1912. I. 733.p.

Gyermek! Te jössz utánam 1912. I. 734.p.

Remegés az asszony után 1912. I. 734-735.p.

Rodin: Bronzkorszak 1912. I. 735.p.

Jászay-Horváth Elemér

Esteli séta 1912. I. 429-433.p.

Három fekete asszony 1912. I. 850.p.

Ima Földistenhez 1912. I. 851.p.

Kínok gyönyörűsége 1912. I. 851-852.p.

Beszélgetés az életről 1912. I. 852-853.p.

Juhász Gyula

Halálhimnusz. Egy ódon misekönyvbe 1912. I. 361.p.

Kaffka Margit

Örökkön a mérlegen 1912. I. 58-59.p.

Lót asszonya 1912. I. 59-60.p.

Précieux vers a fájdalomról 1912. I. 572-573.p.

Laczkó Géza

Sárga oltár-gyertya 1912. I. 937.p.

Lányi Sarolta

Óhajtozás az elment év után 1912. I. 120.p.

A reménytelenség fokán 1912. I. 120.p.

Találkozás 1912. I. 451.p.

Ráolvasás 1912. I. 451.p.

Aki volt és aki lenne 1912. I. 452.p.

Megvádolom magam 1912. I. 452.p.

Gellérthegyi boszorkány 1912. I. 453.p.

Menekülés a közelítő tél elől 1912. I. 453.p.

Mindegy 1912. I. 454.p.

Vers posthume 1912. I. 454.p.

Galopp 1912. I. 455.p.

Remeteének 1912. I. 631.p.

Szonett este a parton 1912. I. 631.p.

Tavasz szól: 1912. I. 867.p.

Lánynak így kell: 1912. I. 867-868.p.

Csendélet üveg alatt 1912. I. 868.p.

Móricz Zsigmond

Tavaszi dal 1912. I. 747 .p.

Nagy Zoltán

A csudaszép város 1912. I. 764-766.p.

Pásztor Árpád

Jégzajlás 1912. I. 361.p.

Rozványi Vilmos

Éjféli harcok régi kedvesemmel 1912. I. 315.p.

Egyedül az egész világon 1912. I. 1062-1063.p.

Egy orosz forradalmár énekei

Vesszen a cár! 1912. I. 1063-1064.p.

Tapsol a cár! 1912. I. 1064-1065.p.

Apáid hej, haj! 1912. I. 1065.p.

Szép Ernő

Álmatlanul 1912. I. 169.p.

Tóth Árpád

Levél 1912. I. 209.p.

Csak ennyi 1912. I. 210-211.p.

Öröm 1912. I. 211.p.

Hófehérke 1912. I. 211.p.

Térey Sándor

Esti kávéház 1912. I. 1051-1053.p.

Várady István

Vigasztalan lélek gondolata 1912. I. 344.p.


FIGYELŐ


Babits Mihály

Szép Ernő "Énekeskönyv"-e 1912. I. 363.p.

Három jellemzés [Riedl Frigyes emlékbeszédei Toldy Ferencről, Greguss Ágostról és Katona Lajosról.] 1912. I. 363-364.p.

Boldog Világ. Vagy értekezés a népies költészetről [Móricz Zsigmond állatmeséi kapcsán.] 1912. I. 555-556.p.

A presztizs. Írta ifj. Leopold Lajos 1912. I. 831-832.p.

Olcsó Jókai 1912. I. 832.p.

Browning [Robert Browning.] 1912. I. 892-893.p.

A kolozsváriak [A kolozsvári színház budapesti fellépése.] 1912. I. 893.p.

Balázs Béla

Futuristák 1912. I. 645-647.p.

Bálint Aladár

Juhász Aladár [A zongoraművész fellépése a Liszt Ferenc emlékünnepségeken.] 1912. I. 110.p.

A bécsi fiatalok a művészházban [Osztrák képzőművészek, köztük Egon Schiele budapesti kiállítása.] 1912. I. 204-205.p.

Csáktornay Zoltán képei 1912. I. 375.p.

Keéri-Szántó Imre Chopin-hangversenye 1912. I. 470-471.p.

Hegedűs - Tull hagyatéki kiállítása [Hegedűs László és Tull Ödön képei.] 1912. I. 558-559.p.

A Népopera Beethoven-estéje 1912. I. 650.p.

Vaszary János új képei 1912. I. 653-654.p.

Gulácsy Lajos 1912. I. 739-740.p.

Növendékpiktorok kiállítása 1912. I. 740.p.

Ernst-Múzeum 1912. I. 981.p.

Gara Arnold kerámiái [Az Ernst Múzeumban.] 1912. I. 1072.p.

Bán Ferenc

A halál árnyéka [Budapesti sortüzek, vérontások.] 1912. I. 981-983.p.

Berény Róbert

Az U. M. Z. E. március 22-iki hangversenyén 1912. I. 647-649.p.

Boross László

A cárnő. Írták: Bíró Lajos és Lengyel Menyhért 1912. I. 468-469.p.

A staggione [Giuseppe Verdi Az álarcosbál című operájának olasz nyelvű előadása a Népoperában.] 1912. I. 833-834.p.

Bródy Miksa

Bíró Lajos új darabja és népszerűsége [A Rablólovag című drámáról.] 1912. I. 371-372.p.

Csáth Géza

Lányi Ernő [Első szerzői hangversenye Budapesten.] 1912. I. 289-290.p.

Csécsy Imre

Meztelenség és testkultusz 1912. I. 655-657.p.

Sztrájk és politika. Jegyzetek az angol sztrájkhoz 1912. I. 742-745.p.

Elek Artúr

Árpád vezér budapesti szobra 1912. I. 109-110.p.

Egy új magyar zeneszerző [Gajáry István.] 1912. I. 375-376.p.

Barrientos Mária [Maria Barrientos spanyol operaénekesnőről.] 1912. I. 466-467.p.

Erdély Imre

George [Henry George Egyesült Államok-beli újságíró közgazdasági gondolatairól.] 1912. I. 740-741.p.

Erdély Jenő

Kropotkin: Egy orosz forradalmár emlékiratai [Pjotr Alekszejevics Kropotkin.] 1912. I. 644-645.p.

Pásztor Árpád színműve: Innocent 1912. I. 738-739.p.

Fekete Miklós

A másik út. Tanulmányok a szocializmus köréből. Írta: Kunfi Zsigmond 1912. I. 367-368.p.

Györgyike drága gyermek. Szomory Dezső színdarabja a Vígszínházban 1912. I. 372-373.p.

A cárnő. Írták: Bíró Lajos és Lengyel Menyhért 1912. I. 467-468.p.

Sem Benelli: Gúnyvacsora. Renaissance dráma 1912. I. 469-470.p.

A szerelem útjai. Írta: Ferenczy Ferenc 1912. I. 557.p.

Két Shaw darab. Blanco Posnet. A sors embere [George Bernard Shaw.] 1912. I. 894-895.p.

Ostwald tanár budapesti előadásai [A tudomány prioritásáról és az energetikáról.] 1912. I. 895-896.p.

Az általános választójog. Írta: Kunfi Zsigmond 1912. I. 1066-1067.p.

Nemzeti jog és demokratikus fejlődés. Írta: Szende Pál 1912. I. 1067-1068.p.

Edmond Rostand. Írta: Haraszti Gyula 1912. I. 1069-1070.p.

Fenyő Miksa

Gonda József: Semper idem 1912. I. 112.p.

A varsányi csata. Farkas Pál drámája 1912. I. 203.p.

A Franklin kézi lexikona 1912. I. 977-981.p.

Füst Milán

Ifj. Hegedűs Sándor: A kalandor 1912. I. 833.p.

Gordius László

Kaiblinger Fülöp: Alkotó nyelvtudomány 1912. I. 896-897.p.

A Szinyey-Merse kiállítás [Szinyei Merse Pál.] 1912. I. 974.p.

Halász Imre

A Kossuth bankók kora. A szabadságharc pénzügyei. Írta: Faragó Miksa, az Osztrák-Magyar Bank felülvizsgálója 1911. Nyugat kiadása 1912. I. 974-977.p.

Ignotus

Dickens [Charles Dickens.] 1912. I. 291-292.p.

A Fajtája. F. Kernách Ilona parasztdrámája 1912. I. 554-555.p.

Jász Dezső

Szép Ernő "Énekeskönyv"-e 1912. I. 362.p.

Zichy Géza gróf emlékiratai. "Emlékeim". Első kötet. Franklin társulat.1912 1912. I. 377-378.p.

Karinthy Frigyes

Fehér kabaré; - Gábor Andor és Szirmay Albert 1912. I. 203-204.p.

Györgyike drága gyermek. Szomory Dezső színdarabja a Vígszínházban 1912. I. 373-375.p.

A Mari. Heyermans kétfelvonásosa. Az Új Színpad bemutatója [Herman Heyermans.] 1912. I. 655.p.

Szilágyi Géza: Könyvek és emberek 1912. I. 832-833.p.

Mon ami Teddy. Rivoire és Bernard darabja a Kammerspiel-ben 1912. I. 1072-1073.p.

Kéri Pál

A kézszorítás. Perzsa levél Üsbek Rhédihez 1912. I. 830-831.p.

Krúdy Gyula

Író a kocsin [Wechsler Lajosról.] 1912. I. 292-294.p.

Kuncz Aladár

L. Katona - Fr. Szinnyei: Geschichte der ungarischen Literatur. Sammlung Göschen [Katona Lajos és Szinnyei Ferenc.] 1912. I. 365-367.p.

Farkas Zoltán: Bajza József élete és művei. Olcsó könyvtár 1912. I. 1070-1071.p.

Laczkó Géza

Lucien Bezard halálára 1912. I. 369.p.

Lengyel Géza

Nemzeti Szalon 1912. I. 110-111.p.

A műcsarnok [Jubiláris kiállítás.] 1912. I. 290.p.

Lengyel Menyhért

Judit. Hebbel drámája a Nemzeti Színházban [Friedrich Hebbel.] 1912. I. 287-288.p.

Györgyike drága gyermek. Szomory Dezső színdarabja a Vígszínházban 1912. I. 373.p.

Molnár Antal

Az orosz balett zenéje [Pjotr Iljics Csajkovszkij: Hattyúk, Alekszandr Porfirjevics Borogyin: Poloveci táncok, Nyikolaj Andrejevics Rimszkij-Korszakov: Seherezáde.] 1912. I. 652-653.p.

Peterdi István

A rablólovag. Bíró Lajos darabja a Magyar Színházban 1912. I. 287.p.

Karinthy Frigyes könyve: Így írtok ti 1912. I. 363.p.

Herman Bang [Német író halálára.] 1912. I. 368-369.p.

Három új egyfelvonásos az Új Színpadon [Barta Lajos: Parasztok, Max Dauthendey: Kacagni - meghalni, Arthur Schnitzler: Irodalom.] 1912. I. 737.p.

Schöpflin Aladár

Angyal Dávid Gyulai Pálról 1912. I. 364-365.p.

Szívós Béla 1912. I. 736-737.p.

Szabó Dezső

Brandest ünneplik [Georges Brandes.] 1912. I. 369-370.p.

Albert Soergel: Dichtung und Dichter der Zeit 1912. I. 897-898.p.

Henri Maassen: La poésie paroxyste. Nicolas Beauduin, Liége 1912. I. 898.p.

Strindberg [August Strindberg.] 1912. I. 973.p.

Szini Gyula

Ágai Adolf 1912. I. 465-466.p.

Ujhelyi Nándor

Maeterlinck: Szegények kincse [Maurice Maeterlinck.] 1912. I. 376-377.p.

Violone király és Clarinette királykisasszony vagy a szerelem örvénye 1912. I. 471.p.

A "Beteg úriember" utolsó látogatása [Giovanni Papini elbeszéléseiről.] 1912. I. 471-472.p.

Orosz balett [Mihail Fokin koreográfiái: Kleopátra, Rózsa lelke, Seherezáde, Poloveci táncok, Karnevál.] 1912. I. 650-652.p.

Anatole France [A fehér kövön és az Epikuros kertje magyarországi megjelenése alkalmából.] 1912. I. 1071-1072.p.

Várady István

Ritoók Emma: Négyen a tűz körül. Novellák 1912. I. 111.p.

Mikszáth Almanachja 1912. Szerkeszti Herczeg Ferenc 1912. I. 111.p.

Legioner (Gerenday László): A sivatag mesél. Elbeszélések 1912. I. 111-112.p.

Zsoldos László: Háromkirályok. Regény 1912. I. 203.p.

Krúdy Gyula: Szindbád ifjúsága. Próza. Nyugat kiadása 1912. I. 288-289.p.

Heltai Jenő: Az utolsó bohém. Regény. Nyugat kiadása 1912. I. 556-557.p.

Új színpad. Bárdos Artúr és Révész Béla színháza 1912. I. 654-655.p.

Herczeg Ferenc: Éva boszorkány. Színjáték három felvonásban 1912. I. 737-738.p.


DISPUTA


Adorján Andor

Kétféle sajtó 1912. I. 205-207.p.

Ady Endre

1912. I. 294-296.p.

Babits Mihály

(Önkommentár) [A Népszavában "pártversnek" minősítették egyik versét.] 1912. I. 1074.p.

Boross László

(Hofmannsthal a honért) [Hugo von Hofmannsthal a Neue Freie Presse vezércikkében támadja Gabriele d'Annunziót.] 1912. I. 382-383.p.

(Baccarat) [A baccaratjáték miatt elkövetett öngyilkosságról.] 1912. I. 657-658.p.

Fenyő Miksa

(Szász Zoltán) [Szász Pesti Hírlap-beli tárcájáról, melyben azt állította, hogy a mágnások, a zsidók és a modern írók nem tudnak magyarul.] 1912. I. 559.p.

Hajdu Miklós

(Egyféle sajtó) 1912. I. 383-384.p.

Ignotus

(Barkóczy bukása) [Barkóczy Sándor.] 1912. I. 294.p.

(A Nyugat magyartalanságairól) [Viszontválasz Horváth Jánosnak.] 1912. I. 296.p.

(Az úr az irodalomban) [Tisza István Arany Jánosról szóló előadása kapcsán.] 1912. I. 379-382.p.

Leopold Lajos

(A Presztizs) [Megjegyzések Babits Mihály bírálatához 1912. I. 831-832.p.] 1912. I. 984-986.p.

Schöpflin Aladár

(Ad vocem: Vajda János) [Válasz Palágyi Lajos Magyar Nemzet-beli cikkére, melyben Schöpflint támadta.] 1912. I. 378-379.p.

Szász Zoltán

(Fenyő Miksa) [Válasz Fenyő Miksának Szász Zoltánhoz címzett írására 1912. I. 559.p., mely Szász Pesti Hírlap-beli tárcájáról szól.] 1912. I. 745-746.p.


A NYUGAT HÍREI


1912. I. 208, 560.p.


1912
ÖTÖDIK ÉVFOLYAM

II. KÖTET (13-24. SZÁM)
FŐSZERKESZTŐ: IGNOTUS
SZERKESZTŐK: FENYŐ MIKSA ÉS OSVÁT ERNŐ


CIKKEK


Adorján Andor

A toporci hársak alatt. Görgey Artúr gyermekkora. Fejezet egy Görgey-életrajzból 1912. II. 305-326.p.

Ady Endre

"A magunk útján". Révész Béla énekei s glosszái 1912. II. 598.p.

Andrássy Gyula

Még egy szó az angol parlamentarizmusról II. 1912. II. 377-392.p.

Pár megjegyzés [Tisza Istvánnal folytatott politikai polémia.] 1912. II. 625-626.p.

Babits Mihály

Magántudósok 1912. II. 473-477.p.

A kételkedés kötelessége [Anatole France Les dieux ont soif című új könyvéről.] 1912. II. 647-651.p.

Tudomány és művészet 1912. II. 953-956.p.

Elek Artúr

A lelkifurdalás halma 1912. II. 420-422.p.

Faragó Miksa

Fejlődési válság 1912. II. 215-217.p.

Feleky Géza

Rippl-Rónai ablaka 1912. II. 271-274.p.

Felvinczi Takács Zoltán

Négyen a nyolcak közül. Glosszák egy modern művészeti kiállításhoz 1912. II. 763-768.p.

Keletázsia régi művészete. Berlini levél 1912. II. 957-961.p.

Fenyő Miksa

Egy adat a kurzusok hanyatlásához [A hadikiadások növekedéséről.] 1912. II. 289-290.p.

Gazdasági érdekeink a Balkánon 1912. II. 689-690.p.

Ferenczi Sándor

Schopenhauernek Goethéhez írt egy levele, pszihoanalitice nézve [Arthur Schopenhauer, Johann Wolfgang Goethe.] 1912. II. 43-49.p.

Halász Imre

Bismarck és Andrássy. Politikai tanulmány [Otto Bismarck, Andrássy Gyula.]

A magyar és a német kérdés 1912. II. 11-22.p.

Két nagy autodidakta. Világos és Olmütz után 1912. II. 181-194.p.

Küzdelem a német hegemóniáért 1912. II. 244-258.p.

Magyarország és a német birodalom Königgrätz után 1912. II. 425-436.p.

A védelmi szövetség előzményei 1912. II. 570-586.p.

A békeszövetség megkötése 1912. II. 658-674.p.

A békeszövetség és az 1885-87-iki bolgár válság 1912. II. 807-822.p.

A Bismarck-korszak vége [Otto Bismarck.] 1912. II. 916-936.p.

Koronajáradék 87.50 II. 1912. II. 142-150.p.

Halle, Valter

Doping [Doppingolt lovak vizsgálata.] 1912. II. 233-239.p.

Ignotus

A Nyugat olvasóihoz [A szerkesztés Osvát Ernőtől való átvételének bejelentése.] 1912. II. 1-3.p.

Jegyzetek a politika mögül

A harcos ellenzék 1912. II. 58.p.

Kérő! 1912. II. 59.p.

Választójog 1912. II. 60.p.

A császár izent 1912. II. 61.p.

Beszélgetés Andrássy Gyula gróffal 1912. II. 132-141.p.

A politika mögül 1912. II. 212-214, 286-288, 448-451, 525-526, 599-601, 686-688, 705-707, 851-853, 962-963.p.

Levél a Berchtold gróf akciójáról 1912. II. 364-367.p.

Kepes Ernő

Tayloring [Frederick Winslow Taylor amerikai mérnök munkaszervezési módszereiről.] 1912. II. 368-370.p.

Kéri Pál

Rat (Háború!) 1912. II. 545-547.p.

Törökország végzete [A török hadseregről.] 1912. II. 769-775.p.

Molnár Antal

Zene és zeneszerző 1912. II. 204-206.p.

Móricz Miklós

A járadékok áresése 1912. II. 527-535.p.

Pikler Gyula

Érzéklés és ébredés 1912. II. 865-872.p.

Radó Sámuel

Ogulin Knin [Az Ogulin Knin vasútról szóló törvényjavaslatról.] 1912. II. 62-65.p.

Politikai frázisok és jelszavak II. 1912. II. 102-111.p.

A bankokrácia 1912. II. 452-462.p.

Vér, vas és adósságok. Glosszák a háborúról 1912. II. 602-607.p.

Vita a bankokrácia körül 1912. II. 785-791.p.

Börze-tippek 1912. II. 964-969.p.

Schöpflin Aladár

Petőfi revíziója 1912. II. 38-42. p.

Kaffka Margit 1912. II. 937-944.p.

Szabó Dezső

Az "én" betegsége: Tristan Corbière 1912. II. 161-168.p.

Petőfi művészi fejlődése 1912. II. 510-521.p.

Jamest olvasom. Pragmatizmus és vigasztalás [William James.] 1912. II. 721-723.p.

Székely Ferenc

"Bankokrácia". Levél Radó Sámuelhez 1912. II. 756-759.p.

Tankó Béla

A vallásoktatás 1912. II. 844-849.p.

Ybl Ervin

A torzó művészete 1912. II. 676-680.p.


REGÉNYEK, NOVELLÁK, SZÍNDARABOK, ELBESZÉLÉSEK


Ambrus Zoltán

Mozi Bandi kalandjai. Elbeszélés, 12-14 éves ifjú urak számára 1912. II. 81-98, 170-180, 261-269, 331-349, 395-415.p.

Balázs Béla

Az Utolsó Nap 1912. II. 24-35.p.

A fából faragott királyfi 1912. II. 879-888.p.

Barta Lajos

Tragédiák a hátsó udvaron 1912. II. 199-203.p.

Druszák 1912. II. 588-593.p.

Csáth Géza

Egyiptomi József 1912. II. 712-718.p.

Gordius László

Párbaj 1912. II. 112-114.p.

Ignotus

Ki maga? Hangulat 1912. II. 945-947.p.

Kádár Endre

Két méter tíz 1912. II. 653-657.p.

Kaffka Margit

Mária évei 1912. II. 551-568, 628-646, 725-743, 824-843, 889-908.p.

Kertész István

A mező szeme 1912. II. 116-127.p.

Laczkó Géza

Perrinet Parpaille 1912. II. 52-57.p.

Lányi Viktor

Lohengrin. Részlet Wagner operájának új magyar fordításából 1912. II. 744-755.p.

Lengyel Menyhért

Két hét. A naplómból 1912. II. 948-952.p.

Móricz Zsigmond

Epizód 1912. II. 8-10.p.

Tavaszi szél [Részletek azonos című új novelláskötetéből.]

A pincekurátor 1912. II. 353-355.p.

Az éjjeli zene 1912. II. 356-359.p.

A bécsi bútor 1912. II. 359-361.p.

Imre deák szerencséje 1912. II. 441-447.p.

Fortunátus 1912. II. 911-915.p.

Nagy Lajos

Mosolyogni 1912. II. 681-682.p.

Nagymolnár Ilonka

Egy szőke fiú feje körül 1912. II. 798-804.p.

Réti Ödön

Hét és fél 1912. II. 276-283.p.

Tóth Wanda

Köd 1912. II. 479-508.p.


VERSEK


Ady Endre

Margita élni akar 1912. II. 4-7.p.

Margita Párisba jött 1912. II. 128-131.p.

Mikor Párisból hazajöttünk 1912. II. 207-211.p.

Margita és Ottokár 1912. II. 240-243.p.

A gyáva hatalmasok 1912. II. 284.p.

Én erőszakos ifjúságom 1912. II. 284-285.p.

Az ismeretlen Ada 1912. II. 285.p.

Szerelmek az Őszben 1912. II. 327-330.p.

Találkozás egy Senkivel 1912. II. 362.p.

Holnapra gyógyuló bánat 1912. II. 362-363.p.

Zuhanás a Semmibe 1912. II. 363.p.

Ha visszajönne Margita 1912. II. 416-419.p.

A Bozót leánya 1912. II. 437.p.

Az angyaloknál becsületesebben 1912. II. 437-438.p.

Röpülj, piros sárkányom 1912. II. 438.p.

Mikor Margita visszajött 1912. II. 522-524.p.

Ifjú karok kikötőjében 1912. II. 548-549.p.

Holnap is így 1912. II. 549.p.

Szépítő öregség 1912. II. 550.p.

A Margita fia 1912. II. 594-597.p.

Margita és sorsunk 1912. II. 708-711.p.

A kiürített ágyasház 1912. II. 760.p.

Csupán magamtól búcsúzom 1912. II. 761.p.

Hajh, Élet, hajh 1912. II. 762.p.

Forró szomjakban emlék 1912. II. 792-796.p.

Rövid, kis búcsúzó 1912. II. 796-797.p.

Óh, nagyszerű Szerelem 1912. II. 850.p.

A vállad, a vállad 1912. II. 873.p.

Fölkelések és feledkezések 1912. II. 874-875.p.

Mikor Szulamit alszik 1912. II. 875.p.

Mert túlságosan akarlak 1912. II. 876.p.

Imádság a csalásért 1912. II. 877.p.

A csontvázak kathedrálisában 1912. II. 877-878.p.

Babits Mihály

Örökségem 1912. II. 50-51.p.

Merceria 1912. II. 393.p.

Őszi harangozó 1912. II. 393-394.p.

Októberi ájtatosság 1912. II. 909-910.p.

Reggeli ének 1912. II. 910.p.

Claudel, Paul

- - francia költő verseiből (Szép Ernő fordítása) 1912. II. 350-352.p.

Füst Milán

Egy hegedűművészhez! 1912. II. 652.p.

Gallovich Károly

Ramzesz leánya. Hosszabb lélekzetű egyiptomi legendának része 1912. II. 195-198.p.

Jászay-Horváth Elemér

Első, egyetlen szerelem 1912. II. 684-685.p.

Juhász Gyula

Magyar táj, magyar ecsettel 1912. II. 587.p.

Kaffka Margit

Hajnali ritmusok. Május 23 1912. II. 36-37.p.

Alkudozás... még mindig 1912. II. 275.p.

Most is 1912. II. 478.p.

Kosztolányi Dezső

Pipacsos alföldi út forró délután 1912. II. 57.p.

Anya arca 1912. II. 440.p.

Laczkó Géza

Ősz

A város 1912. II. 823.p.

A Liget 1912. II. 823.p.

Lányi Sarolta

Ha valaki így írna 1912. II. 259.p.

Jajszó a jóság után 1912. II. 259.p.

Szelíd platánok alatt 1912. II. 260.p.

Nyárfa 1912. II. 260.p.

Két szem halvány emléke 1912. II. 805.p.

Ének egy elmúlt szerelemről 1912. II. 805-806.p.

Áldásba fúlt átok 1912. II. 806.p.

Lesznai Anna

Esti orgona 1912. II. 569.p.

Nagy Zoltán

Vigilia 1912. II. 115.p.

Lucidum intervallum 1912. II. 627.p.

Pásztor Árpád

Egy elpuhult késő római éneke 1912. II. 509.p.

Szép Ernő

Kis német város a gyorsvonatról 1912. II. 169.p.

Semmi 1912. II. 169.p.

Két vers [A zárójeles címek a későbbi kötetekből valók.]

(Egyszer) 1912. II. 724.p.

(Járok-kelek, megállok...) 1912. II. 724.p.

Térey Sándor

Ének kedvesem ölében

Ezüst sátor, a csönd 1912. II. 423.p.

Éjfélkor a hegytetőn 1912. II. 424.p.

A leány olvas 1912. II. 719-720.p.

Tóth Árpád

Tárcámban egy kép 1912. II. 99.p.

Hajnali szerenád 1912. II. 99-100.p.

Turcsányi Elek

Éjjel a váróteremben 1912. II. 675.p.


MŰMELLÉKLETEK


Bálint Rezső

Tanulmány 1912. II. 683.p.

Berény Róbert

Rézkarc 1912. II. 609.p.

- - rajza. Fejtanulmány a Nyugatnak. A Nyolcak idei kiállításából 1912. II. 768-769.p. között

Fémes Beck Vilmos

- - rajza. A Nyolcak idei kiállításából 1912. II. 768-769.p. között

Fényes Adolf

- - rajza 1912. II. 101.p.

Iványi Grünwald Béla

- - rajza. Kecskeméti Művésztelep 1912. II. 439.p.

Kernstok Károly

- - rézkarca 1912. II. 23.p.

Orbán Dezső

- - fametszete. Tájképtanulmány a Nyolcak idei kiállításából 1912. II. 768-769.p. között

Pór Bertalan

- - rajza. Tanulmány a Nyolcak idei kiállításából 1912. II. 768-769.p. között

Raffet, Dennis Auguste

Berger Hongrois. A Szépművészeti Múzeum tulajdona 1912. II. 537.p.

Rippl-Rónai József

- - rajza. A Könyves Kálmánnál legközelebb megjelenendő vázlatkönyvéből 1912. II. 270.p.

Rodin, A[uguste].

Rajz. A Szépművészeti Múzeum tulajdona 1912. II. 855.p.

Somló Lili

Halász Imre arcképe 1912. II. 219.p.

Szép Ernő 1912. II. 351.p.

Tihanyi Lajos

- - rajza. Tájképtanulmány a Nyolcak idei kiállításából 1912. II. 768-769.p. között

[Szerző nélkül]

Soami. Japán, XV. század, Dharma. Jakoby Gusztáv gyűjteménye, Berlin 1912. II. 959.p.


FIGYELŐ


Adorján Andor

Kóbor Tamás: Aranyhajú Rózsika 1912. II. 291-292.p.

Ady Endre

Nagy Endre fóruma [Nagy Endre színházáról.] 1912. II. 230.p.

Számadás csöndes könyvekről [Vidovich Ernő: Hiúság, Zsögön Zoltán: Régi versek, Szudy Elemér: Amit az élet gondol, Fleyner János: A troubadour énekel notturno.] 1912. II. 470.p.

Az új Gárdonyi 1912. II. 970.p.

Petz Margit kiállítása [A festőművésznő munkáiról.] 1912. II. 975.p.

Babits Mihály

Kun József 1912. II. 66.p.

Balázs Béla

Párisi levél. Kerülő utak [Színházról, zenéről.] 1912. II. 71-73.p.

Bálint Aladár

A Szépművészeti Múzeum új szerzeményei 1912. II. 375-376.p.

Kernstok Károly új üvegfestményei 1912. II. 465-466.p.

Zuloaga - Brangwyn 1912. II. 611-612.p.

Fényes Adolf új képei 1912. II. 693-695.p.

Fémes Beck Vilmos 1912. II. 697-698.p.

Rónai Dénes találmánya [Új fényképezési technika.] 1912. II. 698.p.

E. M. Lilien [A grafikus kiállítása a Könyves Kálmán Szalonban.] 1912. II. 860-861.p.

Egisto Tango [Az olasz karmestert szerződtetik az Operaházba.] 1912. II. 973-974.p.

Vadász Miklós rajzai 1912. II. 974.p.

Bárdos Artúr

Otto Brahm [A német színházigazgató halálára.] 1912. II. 972-973.p.

Basch Imre

A T. T. tíz éve [A Társadalomtudományi Társaságról.] 1912. II. 861.p.

Berény Róbert

Velencei magyar ház [Nemzetközi képzőművészeti kiállítás a Giardino Publicóban.] 1912. II. 73.p.

Csáth Géza

Debussy: Children's Corner [Claude Debussy.] 1912. II. 779-780.p.

Csécsy Imre

Mária. Boldog házasság. Peter Nansen könyvei 1912. II. 77.p.

Goldziher Ignác: Az iszlám újabb alakulásai 1912. II. 293-295.p.

Judentaufen [Werner Sombart Die Juden und das Wirschaftsleben című könyvéről és a zsidókérdésről.] 1912. II. 300-301.p.

Elek Artúr

Mida Moderno [Ambrus Zoltán Midás király című művének olasz fordításáról, fordító: Rina Larice. ] 1912. II. 221-222.p.

Alphonse Lemerre [A francia könyvkiadó halálára.] 1912. II. 691-692.p.

Az első olasz-magyar szótár. Olasz-magyar és magyar-olasz szótár, szerkesztette: Kőrösi Sándor, kiadja a Lampel-cég 1912. II. 858-860.p.

Fejér Lipót

Néhány szó Henri Poincaré-ról. Fejér Lipót egyetemi tanár, maga is nagynevű matematikus barátunk kértünkre a következő sorokban emlékszik meg a minap elhunyt nagy Henri Poincaréról 1912. II. 223-224.p.

Fekete Miklós

Benedek Marcell: Az erősebb. Történelmi színmű három felvonásban 1912. II. 614-615.p.

Szilágyi Géza: Versek 1912. II. 698-699.p.

Feleky Géza

Egy falkép a huszadik század elejéről [Márffy Ödön freskója a Kiscelli utcai óvoda falán.] 1912. II. 73-76.p.

Kiállításaink 1912. II. 539-541.p.

Lukács György: A modern dráma fejlődésének története 1912. II. 699-702.p.

Felvinczi Takács Zoltán

Művészeti programmkiállítások és beszámolók 1912. II. 373-375.p.

"Magyar hímzések". Berény Róbert kiállítása Berlinben 1912. II. 608-610.p.

Fenyő Miksa

Adorján Andor: Sorsok és pályák 1912. II. 66.p.

Docteur Guède Casanova tanulmányai 1912. II. 468-469.p.

Füst Milán

A Dalcroze-estély [Táncbemutató gyermekszereplőkkel.] 1912. II. 616-617.p.

Keleti Adolf: Vázlatok a modern nevelésről és oktatásról 1912. II. 781-782.p.

Gordius László

Pintér Jenő: Kármán József. Irodalomtörténeti értekezés 1912. II. 292-293.p.

György Mátyás

A miniszterelnök. Nagy Endre bohózata 1912. II. 696-697.p.

Halász Gyula

Világbajnokság 1912. II. 220-221.p.

Ignotus

Fejek [A politikáról.] 1912. II. 536.p.

Angol federalizmus 1912. II. 536-538.p.

A Farkas. Molnár Ferenc új darabja 1912. II. 776-777.p.

Márkus Géza [Az építész halálára.] 1912. II. 971-972.p.

Róbert Jenő [A müncheni Kammerspile igazgatójáról.] 1912. II. 973.p.

Panopikum [Lakatos László könyvéről.] 1912. II. 975.p.

Karinthy Frigyes

Yvonne, jégbalett 1912. II. 229-230.p.

Wedekindet kifütyülték [Frank Wedekind Oaha című darabjának bemutatója Münchenben.] 1912. II. 295-296.p.

Bernstein: Az ostrom [Henry Bernstein.] 1912. II. 695-696.p.

Johannes Jensen: Madame d'Ora 1912. II. 780-781.p.

Knoblauch: A Faun. Színdarab [Edward Knoblauch.] 1912. II. 856-857.p.

Rajnai Gábor [A színész alakítása Edward Knoblauch A Faun című darabjában.] 1912. II. 857-858.p.

Kende Ferenc

A XI-es terem. A kubizmus a Salon d'Automne-ban 1912. II. 610-611.p.

Kéri Pál

Külpolitikai horoszkóp 1912. II. 151-154.p.

Kiss Pál

Az egyversű költő [Csengey Gusztáv A fogoly lengyel című költeményéről.] 1912. II. 617-618.p.

Kuncz Aladár

Morálválság 1912. II. 66-68.p.

Laczkó Géza

A magyar irodalom külföldön 1912. II. 156-157.p.

Guillaume Huszár: L'influence de l'Espagne sur le théâtre français des XVIIIe et XIXe siècles [Huszár Vilmos.] 1912. II. 230-231.p.

Fenyő Miksa: Casanova 1912. II. 469-470.p.

Gábor - Liptai: A sarkantyú [Gábor Andor és Liptai Imre műve.] 1912. II. 777-779.p.

Lányi Viktor

Hubay Jenő 1912. II. 692-693.p.

Carmen 1912. II. 697.p.

Lénárd Jenő

A buddhista Pfungst 1912. II. 618-619.p.

Lengyel Menyhért

Toto [Ernest-Amié Feydeau bohózata.] 1912. II. 70-71.p.

A müncheni Lustspielhaus 1912. II. 466-467.p.

Kaffka Margit regénye: Színek és évek 1912. II. 854.p.

Lesznai Anna

Versekről - s még inkább szavakról és írójukról. Keleti Artúr: "Kámzsás festő strófái", Kubinyi Imre: "Fekete tüzek", "Új magyar írók", Somlyó Zoltán új versei "Északra indulók" 1912. II. 226-229.p.

Lovag Ádám

Miss Saharet [Az ausztráliai táncosnő művészetéről.] 1912. II. 467-468.p.

Marót Károly

Andrew Lang [Az angol író halálára.] 1912. II. 301-304.p.

Molnár Antal

Új könyv Beethovenről. Beethoven, írta: Paul Bekker, Berlin, Schuster und Loeffler, 2. kiadás 1912. II. 68-70.p.

Brunetti-Pisano 1912. II. 541-542.p.

Humperdinck-bemutató [Engelbert Humperdinck Királyfi és királylány című zenedrámájáról.] 1912. II. 617.p.

Népopera. Jadlowker [Hermann Jadlowker orosz operaénekes fellépéséről.] 1912. II. 973.p.

Nádas Sándor

Fuchs Jenő [Másodszor nyert vívóként világbajnokságot.] 1912. II. 222-223.p.

Pásztor Árpád

A football lelke 1912. II. 154-156.p.

A japán forradalom 1912. II. 296-298.p.

Ferenc Ferdinánd a gyakorlaton 1912. II. 463-464.p.

Anatole France mozidarabja 1912. II. 615-616.p.

Picker Károly

Lloyd George: Bessere Zeiten [Válogatott beszédeinek német kiadásáról.] 1912. II. 619.p.

Purjesz Lajos

Berchtold kudarcának oka [Leopold Berchtold.] 1912. II. 371-372.p.

Stein Aurél

Halász Imréről [Levél szerkesztői bevezetővel.] 1912. II. 218-220.p.

Szabó Dezső

F. T. Marinetti: Le Futurisme [Filippo Tommaso Marinetti.] 1912. II. 156.p.

Fouillée [Alfred Fouillée francia filozófus halálára.] 1912. II. 224-225.p.

Paul Fort 1912. II. 225-226.p.

F. T. Marinetti: Le monoplan du pape. Roman politique en vers libres. Paris. Sansot et Cie. 1912 [Filippo Tommaso Marinetti.] 1912. II. 298-299.p.

Luciano Folgore, Futurista: II canto dei Motori. Ediz. di "Poesia" Milano 1912 1912. II. 299-300.p.

Darrell Figgis: Shakespeare 1912. II. 541.p.

Jean Dornis: La sensibilité de la Poésie française 1912. II. 702.p.

Szép Ernő

A kecskeméti festők 1912. II. 464-465.p.

Szomory Dezső

Szilágyi Géza - ember, novellista, költő 1912. II. 970-971.p.

Sztrakoniczky Károly

Raffet (1804-1860) [Dennis Auguste Raffet grafikusról.] 1912. II. 536.p.

Rodin, a rajzoló [Auguste Rodin.] 1912. II. 854-856.p.

Kultúra és irigység [A Szépművészeti Múzeum kiállításáról.] 1912. II. 974-975.p.

Török Gyula

Egy vidéki kiállítás... [Egy szombathelyi, családi hagyatékokat bemutató tárlatról.] 1912. II. 538-539.p.

A napraforgós hölgy. Velencei álom három képben. Írta: Vojnovich Ivó. Bemutatták a Magyar Színházban 1912. II. 613-614.p.

Várady István

Karinthy Frigyes novellái: Esik a hó. Nyugat kiadása 1912. II. 372-373.p.

Vészi Margit

Negyedik Henrik Reinhardt rendezésében [William Shakespeare drámája Max Reinhardt rendezésében.] 1912. II. 782-783.p.


DISPUTA


Ady Endre

(Mihály gróf elvtársai) [Károlyi Mihály.] 1912. II. 231.p.

(A kis sírhantolók) 1912. II. 976.p.

Boross László

(Berchtold akciója) [Leopold Berchtold, a Monarchia külügyminisztere.] 1912. II. 471-472.p.

(A Balkán-háborúval...) 1912. II. 863-864.p.

Elek Artúr

(Magántudósok) 1912. II. 619-621.p.

Csécsy Imre

(Tayloring) 1912. II. 703-704.p.

Halász Imre

(Gróf Tisza István a német-francia háború előzményeiről) 1912. II. 77-80.p.

(Fővárosi ügyek) [Építkezésekről.] 1912. II. 621-624.p.

Ignotus

(Bankokrácia) 1912. II. 542-543.p.

Krausz Simon

(À propos bankokrácia) [Krausz Simonnak, az értékpapírkereskedők elnökének az Est című lapban megjelent írásából átvett részlet.] 1912. II. 624.p.

Kuncz Aladár

(André Duboscq. Budapest et les Hongrois) 1912. II. 862-863.p.

Lengyel Géza

(Műcsarnok) 1912. II. 783-784.p.

Riedl Frigyes

(Irodalom és társadalom) 1912. II. 157-158.p.

Schöpflin Aladár

(Irodalom és iskola) 1912. II. 543-544.p.

Szabó Dezső

(Magyar figurák Párizsban) 1912. II. 231-232.p.

(Shakespeare - és hol született Tinódi?) [A The Cambridge History of English Literature című műben található téves magyar vonatkozások.] 1912. II. 304.p.

(Politika az élet mögött) 1912. II. 544.p.

(Egy új típus) 1912. II. 702-703.p.

(Levél Katához) 1912. II. 976.p.

(Moziban) 1912. II. 976.p.

Szász Zoltán

(Igen tisztelt szerkesztő úr...) [Válasz Schöpflin Aladár kritikájára 1912. II. 38.p.] 1912. II. 158-160.p.

Kezdőlap Előre