1913
HATODIK ÉVFOLYAM

I. KÖTET (1-12.SZÁM)
FŐSZERKESZTŐ: IGNOTUS
SZERKESZTŐK: FENYŐ MIKSA ÉS OSVÁT ERNŐ


CIKKEK


Babits Mihály

Az irodalom karácsonya 1913. I. 81-85.p.

Dráma [Balázs Béla: Misztériumok.] 1913. I. 166-169.p.

Balázs Béla

A magunk szerelme [Ady Endre kötetéről.] 1913. I. 836-838.p.

Bálint Aladár

A Pálffy-gyűjtemény 1913. I. 619-621.p.

Bárdos Artúr

Film-esztétika 1913. I. 377-382.p.

Berény Róbert

A Nemzeti Szalonbeli képekről [Futurista festők kiállításáról.] 1913. I. 197-198.p.

A festői közlés 1913. I. 528-530.p.

Blaskovich Sándor

Monarhiánk és Anglia 1913. I. 443-471.p.

Braun Róbert

Községi üzemek [Emerich Basch könyvéről.] 1913. I. 210-212.p.

Elek Artúr

A magyar író és kiadója 1913. I. 43-52.p.

Le Fauconnier

A mai kor felfogása és a kép. La Fauconnier manifesztuma (Dénes Zsófia fordítása) [A Művészházban megnyitás előtt álló posztimpresszionista kiállítás alkalmából.] 1913. I. 710-712.p.

Felvinczi Takács Zoltán

Képírás és kritika a távol keleten 1913. I. 486-490.p.

Fenyő Miksa

Vámpolitikai készülődések 1913. I. 55-56.p.

Móricz Zsigmond. Magyarok. Tavaszi szél 1913. I. 255-257.p.

Freund Mária, Pásztorné

Művészi akarás 1913. I. 285-295.p.

A kubizmus térproblémája 1913. I. 773-774.p.

Halász Imre

Bismarck és az általános szavazat [Otto Bismarck.] 1913. I. 425-434.p.

A Széchenyi-irodalomhoz [Széchenyi István.] 1913. I. 511-519.p.

Bismarck és a magyar emigráció [Otto Bismarck.] 1913. I. 575-591.p.

Az Andrássy-korszak [Wertheimer Ede Gróf Andrássy Gyula élete és kora című könyvéről.] 1913. I. 757-762.p.

Megfordított konverziók 1913. I. 817-823.p.

Szalay László. Egy fejezet a magyar-német vonatkozások 1848-iki alakulásához 1913. I. 863-871.p.

Ignotus

A politika mögül 1913. I. 53-54, 138-139, 206-209, 310-313, 383-384, 559-560, 644-646, 714-715, 778-780.p.

Magyarság és irodalom. Bevezető szavak a Nyugat Nemzeti Színházbeli matinéján, 1913. március 2-án 1913. I. 327-331.p.

Az új magyar irodalom. Levél Isac Emilhez 1913. I. 496-498.p.

Panamák. A politika mögül 1913. I. 841-843.p.

Tisza miniszterelnök. A politika mögül 1913. I. 922-924.p.

Isac, Emil

Új románság 1913. I. 900-903.p.

Kerner Zoltán

A külpolitika mögül. Egy milliárd hadisarc 1913. I. 491-495.p.

Lengyel Géza

Az új Nemzeti Színház 1913. I. 199-201.p.

Bismarck és Andrássy. Halász Imre könyvéről 1913. I. 763-765.p.

A királynő szobra [Telcs Ede szobra Erzsébet királynéról.] 1913. I. 839-840.p.

Molnár Antal

Zenetanítás és modernség 1913. I. 555-557.p.

Móricz Miklós

A nemzeti művelődés geográfiája. Írta: Dr. Czirbusz Géza. Budapest, 1912. Eggenberger 1913. I. 904-907.p.

A magyar középosztály 1913. I. 702-709.p.

Móricz Zsigmond

Elek Artúr 1913. I. 791-794.p.

Pikler Gyula

Érzéklés és felfogás [A szerző Érzékelés és ébredés című tanulmányának 1912. II. 865-876.p. magyarázata, kiegészítése.] 1913. I. 114-125.p.

Schöpflin Aladár

A magyar kritika 1913. I. 192-196.p.

Tegnapi problémák 1913. I. 399-403.p.

Eötvös. Gondolatok egy tanulmányhoz [Eötvös Józsefről.] 1913. I. 727-731.p.

Gyulai Pál posthumus könyve [Gyulai Pál: Bírálatok. 1861-1903.] 1913. I. 910-917.p.

Supka Géza

Hampel József (1849-1913) 1913. I. 829-834.p.

Szabó Dezső

A futurizmus: az élet és művészet új lehetőségei 1913. I. 16-23.p.

Újabb irodalmunk és legújabb irodalomtörténetünk [A magyar irodalom története című, Ferenczi Zoltán szerkesztette kötetről, mely a Műveltség Könyvtára sorozatban jelent meg.] 1913. I. 655-659.p.


REGÉNYEK, NOVELLÁK, SZÍNDARABOK, ELBESZÉLÉSEK


Ady Endre

Levelek Madame Preteritehoz 1913. I. 153-155, 341-342.p.

Babits Mihály

Novella az emberi húsról és csontról 1913. I. 407-412.p.

Balázs Béla

Halálos fiatalság 1913. I. 622-628.p.

Claudel, Paul

A hetedik nap pihenője (Lesznai Anna és Kaffka Margit fordítása) 1913. I. 413-418.p.

Csáth Géza

"Souvenir" 1913. I. 435-442.p.

Elek Artúr

Lala néném 1913. I. 170-177.p.

Földi Mihály

Férfidal 1913. I. 766-772.p.

Kabos Ede

Rózsika gyermekei 1913. I. 358-364.p.

Kádár Endre

Márciusi álom 1913. I. 735-741.p.

Karinthy Frigyes

A rossz álom. Ebben a novellában a szerző azt akarja megírni, hogy, mint az álomból az életbe, úgy ébredünk az életből a halálba 1913. I. 277-284.p.

Kassák Lajos

Fehér éjszakák 1913. I. 532-539.p.

Kernách Ilona, F.

Piszsz! 1913. I. 354-356.p.

Kertész István

Kőtörők 1913. I. 38-40.p.

Kevi Sándor

Családi öröm 1913. I. 13-15.p.

Laczkó Géza

Német maszlag, török áfium 1913. I. 1-7, 86-93, 158-165, 267-275, 345-353, 419-424, 522-527, 610-618, 693-701, 744-756, 807-816, 889-899.p.

Lengyel Géza

Kis házak között 1913. I. 28-35, 126-137, 178-191, 296-309, 365-376, 473-485, 542-554, 629-642.p.

Móricz Zsigmond

Az bétsi Susánna 1913. I. 258-266.p.

Sátán 1913. I. 332-340.p.

Nagy Samu

A topolyai doktor 1913. I. 797-804.p.

Réti Ödön

A vér 1913. I. 595-609.p.

Tersánszky Józsi Jenő

A kis fiú nagy barátai 1913. I. 98-110.p.

Ruszka Gyuriék karácsonya 1913. I. 875-888.p.

Tóth Wanda

A nagyon is szép leány 1913. I. 664-692.p.

Páholysarok 1913. I. 824-828.p.

Turcsányi Elek

A koronelli dóm 1913. I. 775-776.p.VERSEK


Ady Endre

Régi énekek ekhója 1913. I. 8.p.

Politika és szerelem. Készülő verseskönyvem prológusa 1913. I. 9.p.

A magunk szerelme 1913. I. 10.p.

Beszélgetés a boszorkánnyal I. 1913. I. 11-12.p.

Azután vége volna 1913. I. 12.p.

Fekete virágot láttál 1913. I. 94.p.

A túlsó part 1913. I. 94.p.

Beszélgetés a boszorkánnyal II. 1913. I. 95.p.

Holnap talán elküldöm 1913. I. 95-96.p.

Még mindig háború 1913. I. 96-97.p.

Téli alku szememmel 1913. I. 213.p.

És sehogyse vagyok. Levél s többijét is megírom 1913. I. 213-214.p.

Mert senki jobban 1913. I. 214.p.

Öreg legény szerelme 1913. I. 314.p.

Igaz, uccai álmok 1913. I. 315.p.

Hát imígyen sírok 1913. I. 316.p.

Ne hagyjuk el magunkat 1913. I. 317.p.

A ló kérdez 1913. I. 317.p.

Én fáradtam el 1913. I. 357.p.

Sípja régi babonának. Bujdosó magyar énekli 1913. I. 404.p.

Kis női csukák 1913. I. 405.p.

Nem szánatom magam 1913. I. 405-406.p.

Mondjam el szóban? 1913. I. 406.p.

Hal helyett kígyót 1913. I. 561.p.

A kényszerűség átka 1913. I. 562-563.p.

Ki látott engem? 1913. I. 647.p.

A perc-emberkék után 1913. I. 648.p.

Tavasz van, úrfi 1913. I. 649.p.

És mégis kikiáltom 1913. I. 716.p.

Feleselés egy asszony-verssel 1913. I. 717.p.

Könyörgő májusi levél 1913. I. 732-733.p.

Hunn, új legenda 1913. I. 733-734.p.

Két búsongó virágének

A cigány vonójával 1913. I. 844.p.

Játék, játék, játék 1913. I. 845-846.p.

Az elvesztett családok 1913. I. 925.p.

Ha vérharmat kell 1913. I. 925.p.

Babits Mihály

Vakok a hídon 1913. I. 343.p.

Atlantisz, egy világ, amely lemosdotta az életet 1913. I. 344.p.

Palinódia 1913. I. 472.p.

Illusztrációk mindenféle könyvekhez

1. Álom 1913. I. 660.p.

2. Egy kép, csak egy pillanatra 1913. I. 660.p.

3. Régi magyar arckép 1913. I. 661.p.

4. Modern festmény. B. M. modorában 1913. I. 661-662.p.

5. Nyugalmas téli kép 1913. I. 662.p.

6. Ligeti részlet 1913. I. 662-663.p.

7. Utolsó kép 1913. I. 663.p.

Füst Milán

A Hold 1913. I. 918.p.

Halotti zsoltár 1913. I. 919.p.

Verseim rendezésekor 1913. I. 920.p.

Garami Árpád

Az új gyönyör 1913. I. 835.p.

Kaffka Margit

Egy naplókönyv utolsó oldalai 1913. I. 795-796.p.

Kosztolányi Dezső

Lánc, lánc, eszterlánc... 1913. I. 24-25.p.

Mély éjeken 1913. I. 25.p.

Litánia 1913. I. 26-27.p.

Szonett azokhoz, akik még húsz évesek 1913. I. 742.p.

Nem szabad feledni 1913. I. 742-743.p.

Lányi Sarolta

Az örök oltárnál 1913. I. 540.p.

Alter Ego 1913. I. 540.p.

Hópehely 1913. I. 541.p.

Napfényjáték tükörben 1913. I. 541.p.

Az ellenség 1913. I. 805.p.

Egy bánatos melódiára 1913. I. 805.p.

Szilaj ének 1913. I. 806.p.

Lesznai Anna

Ezeregy éj után 1913. I. 36-37.p.

Ezer lelkemről 1913. I. 872.p.

Hosszú őszi vers 1913. I. 872-873.p.

Darabos imádság 1913. I. 873.p.

Játék 1913. I. 874.p.

Japán dalocska 1913. I. 874.p.

MoInár Jenő

Miért? 1913. I. 558.p.

Lefekszem 1913. I. 558.p.

Nagy Zoltán

Hangos elégia 1913. I. 111-112.p.

Pásztor Árpád

Autórohanás 1913. I. 41-42.p.

Aranykorsó... 1913. I. 531.p.

Tsaikowsky: Nocturne Op. 19. 1913. I. 531.p.

Rozványi Vilmos

Tedd a köveket kenyerekké. Krisztushoz írt szomorú óda 1913. I. 156-157.p.

Carmen saeculare 1913. I. 520-521.p.

Szép Ernő

Egy magános éjszakai csavargás kimerítő leírása 1913. I. 202-205.p.

Szombati-Szabó István

Májusi miatyánk 1913. I. 592-594.p.

Tóth Árpád

Téli verőfény 1913. I. 113.p.

Verhaeren, Emil

A szél (Kosztolányi Dezső fordítása) 1913. I. 908-909.p.MŰMELLÉKLETEK


Bartók Béla

Allegro barbaro [Kotta.] 1913. I. 57-69.p.

Berény Róbert

- - rajza 1913. I. 849.p.

Bornemissza Géza

- - rajza 1913. I. 713.p.

Gedő Lipót

- - rajza 1913. I. 643.p.

Herman Lipót

Vázlat 1913. I. 142.p.

Hui Tsung császár?

Galamb virágzó faágon. A "Kokka" 25. számában közölt fametszet után 1913. I. 488.p.

Kernstok Károly

- - freskója 1913. I. 566-567.p. között

Major Henrik

- - rajza 1913. I. 921.p.

Ma Lin

Hullámzó tenger a hold fényében. A "Kokka" 25. számában közölt fametszet után 1913. I. 489.p.

Márffy Ödön

Rajz 1913. I. 216-217.p. között

Pettenkofen, August von

Szolnoki piac. Vázlat. A Szépművészeti Múzeum tulajdona 1913. I. 777.p.

Somló Lili

Karinthy Frigyes [Rajz.] 1913. I. 276.p.

Gr. Zichy János arcképe [Rajz.] 1913. I. 383.p.FIGYELŐ


Ady Endre

Rudnyánszky Gyula könyve. Napszállat felé. Új versek 1913. I. 140.p.

Fiatal költők versei [Tóth Árpád verseiről; Bókay János: Bohóc-sapka; Szegő Ferenc: Szárnybontás.] 1913. I. 724.p.

Thaly Kálmán regénye 1913. I. 933-934.p.

Babits Mihály

Két szellem [Henri Poincaré Utolsó gondolatok című könyvéről.] 1913. I. 850-851.p.

Balázs Béla

Dr. Balázs István: A magyar középiskolai oktatás reformja 1913. I. 73-74.p.

Feleky Géza első könyve 1913. I. 220-222.p.

Este. Miklós Jenő elbeszélései 1913. I. 929-930.p.

Bálint Aladár

A "Kéve" könyve [Az egyesület könyvsorozatának megindítása alkalmából.] 1913. I. 76-77.p.

Herman Lipót 1913. I. 141-143.p.

Jegyzetek az orosz balett egyik estéjéről 1913. I. 146-147.p.

Az Operaház új Hoffmannja 1913. I. 218-219.p.

A Művészház palotafelavató kiállítása [A Művészház első kiállítása a Zichy-palotában. Márffy Ödön, Vaszary János, Vedres Márk műveiről.] 1913. I. 219.p.

Két bécsi művész a Könyves Kálmán szalonjában [Oskar Laske festő és Franz Barwig szobrász kiállítása.] 1913. I. 219-220.p.

Az "Ifjú Művészek Egyesülete" kiállítása [A Könyves Kálmán Szalonban.] 1913. I. 322.p.

A "Könyves Kálmán" Társaság katalógusa 1913. I. 392-393.p.

Dohnányi - Enesco - Casals-trió [Dohnányi Ernő, George Enesco, Pablo Casals.] 1913. I. 502.p.

Ferenczy Károly 1913. I. 502-503.p.

Klasszikusok az Operában [Wolfgang Amadeus Mozart: Varázsfuvola, Szöktetés a szerályból, Cristoph Willibald Gluck: Május királynéja, Ludwig van Beethoven: Prometheus balett.] 1913. I. 565-567.p.

Müncheniek a Népoperában 1913. I. 567.p.

Kernstok Károly freskója 1913. I. 567-568.p.

Ligeti Miklós szobrai. Fémesné-Fridrik Mária hímzései 1913. I. 650-651.p.

A Nemzeti Szalon tavaszi tárlata [Horvai János szobrairól.] 1913. I. 723. p.

Az Operaház három újdonsága [Claude Debussy - Gino Guinaud: A tékozló fiú, Szeghő Sándor - Orbán Dezső: Báthory Erzsébet, Wolfgang Amadeus Mozart - Hevesi Sándor - Nicola Guerra: Ámor játékai.] 1913. I. 785-786.p.

Három kiállítás. Biedermeier magyarok [Az Ernst Múzeum kiállítása múlt századi festményekből; Brocky Károly, Borsos József, Gerhard Alajos, Barabás Miklós képei.] Postimpressionisták [Kiállítás a Művészházban; Berény Róbert, Márffy Ödön, Bornemissza Géza, Rét Alfréd, Lehel Mária műveiről.] Bayros [François de Bayros grafikái a Szent György-céh kiállításán.] 1913. I. 786-789.p.

Major Henrik panoptikuma. Írók és hírlapírók karrikatúrái 1913. I. 855-856.p.

Lehel Ferenc: Magyar művészet a török világ idején 1913. I. 930-931.p.

Balla Bálint

Skála [Ozorainé Kálmán Margit drámájáról.] 1913. I. 141.p.

Az első és a második [Ruttkay György darabja a Nemzeti Színházban.] 1913. I. 320-321.p.

Medúza [Ifj. Wlassics Gyula drámája a Nemzeti Színház műsorán.] 1913. I. 501.p.

Bárdos Artúr

Az Erinnysek [Leconte de Lisle drámájáról.] 1913. I. 143-144.p.

Moissi [Alexander Moissi német színész.] 1913. I. 216-218.p.

Caesar és Kleopátra [George Bernard Shaw drámájáról.] 1913. I. 389-390.p.

Bánffy Miklós díszletei [George Bernard Shaw Caesar és Kleopátra című darabjának Nemzeti Színház-beli előadásához készített díszleteiről.] 1913. I. 390-391.p.

Királyok [Bródy Sándor novelláskötetéről.] 1913. I. 565.p.

Asta [Asta Nielsen színésznőről.] 1913. I. 651-652.p.

Reinhardt-esték [Max Reinhardt.] 1913. I. 927-929.p.

Berény Róbert

Oesterreichische Künstler 1913. I. 501-502.p.

A Thoman - Szigeti - Son trió [Thomán István, Szigeti József.] 1913. I. 568.p.

Bolgár Elek

Ipari politika 1913. I. 147.p.

Boross László

Radó Sámuel: Politikai frázisok és jelszavak 1913. I. 323-324.p.

Steier Lajos: A tót kérdés 1913. I. 393-394.p.

Csécsy Imre

Katona Béla: A népesedés politikai és gazdasági jelentősége 1913. I. 507-509.p.

Elek Artúr

Enrico Annibale Butti 1913. I. 385-388.p.

Erdély Jenő

Reál-unió vagy államszövetség? [Máday András könyvéről.] 1913. I. 720-721.p.

Fekete Miklós

Benedek Elek: Falusi bohémek 1913. I. 75-76.p.

Lichtheim Richard: A zsidókérdés megoldása 1913. I. 931-933.p.

Feleky Géza

Les amis de Budapest [A Budapest-barátok szövetségéről.] 1913. I. 222-223.p.

Iványi-kiállítás [Iványi Grünwald Béla gyűjteményes kiállításáról.] 1913. I. 391-392.p.

Néhány magyar fayence 1913. I. 568-569.p.

Felvinczi Takács Zoltán

Wegenerné chinai gyűjteménye az Iparművészeti Múzeumban 1913. I. 388-389.p.

Tavasz Rómában. Conrad Gyula hat kőrajza Dr. Térey Gábor kísérő szövegével 1913. I. 395.p.

Fenyő Miksa

Lengyel Menyhért: Róza néni. Színmű három felvonásban. Előadták a Magyar Színházban 1913. I. 319-320.p.

Földi Mihály

Forel Ágoston: Korunk kultúrtörekvései. Tevan-könyvtár 1912 1913. I. 722-723.p.

Füst Milán

Antal Sándor: A trondhjemi herceg kíséretében 1913. I. 504-506.p.

Acél Pál: Ecce Homo. Egy történet háromszor 1913. I. 781-782.p.

Győri Ernő: Áldott legyél te! 1913. I. 930.p.

Vitéz Miklós: Gyerekfejek 1913. I. 782-783.p.

Gordius László

Kelemen László versei [Magány című kötetéről.] 1913. I. 650.p.

Halász Gyula

Scott 1913. I. 503-504.p.

Uganda. Rudolf Kmunke előadásáról 1913. I. 507.p.

Halász Imre

Ábrányi Kornél 1913. I. 499-500.p.

Havas Gyula

Kaffka Margit: Utólszor a lírán. A Modern Könyvtár kiadása [Ignotus megjegyzésével.] 1913. I. 853.p.

Prédikáció. Elek Alfréd versei 1913. I. 854-855.p.

Paizs Elemér: Flórián viaskodása a nővel 1913. I. 855.p.

Hegedüs Gyula

Bíró Lajos: Tavaszi ünnep 1913. I. 500-501.p.

Huszár Vilmos

Le surnaturel dans le théâtre de Shakespeare [Berzeviczy Albert könyveiről.] 1913. I. 652.p.

Ignotus

Somló Emma [A Nemzeti Színház művésznőjének mellőzéséről.] 1913. I. 145-146.p.

Szomory Dezső: Bella 1913. I. 215-216.p.

Lehr Albert 1913. I. 718.p.

Jász Dezső

Hajnali szerenád. Tóth Árpád verseskönyve 1913. I. 781.p.

Kádár Endre

Lakájok [Hajó Sándor darabjáról.] 1913. I. 564.p.

A fáklyák [Henry Bataille darabjáról.] 1913. I. 564-565.p.

Karinthy Frigyes

Balázs Béla: Dialógus a dialógusról 1913. I. 851-853.p.

Laczkó Géza

Rédey Tivadar versei 1913. I. 318-319.p.

Lánczi Jenő

Galilei füzetek 1913. I. 394.p.

Lányi Viktor

Pásztor Árpád két darabja a Nemzetiben [A lányom; Savitri, vagy a hitvesi hűség diadala.] 1913. I. 145.p.

A Máté-passió előadása 1913. I. 146.p.

Lengyel Menyhért

A Nagy Úr. Bánffy Miklós drámája a Magyar Színházban 1913. I. 75.p.

Lesznai Anna

Életsiratás. Kassák Lajos novellái 1913. I. 70-72.p.

Diadal Ének. Koronghy Dénes regénye 1913. I. 140-141.p.

Molnár Antal

Új könyv Schubertről. Schubert, von Walter Dahms, megj. Schuster und Löfflernél az idén, Berlinben 1913. I. 77-79.p.

A "Blauer Reiter" zenemellékleteiről. Der blaue Reiter, kiadták Kandinsky és Franz Marc festők, München, R. Piper Comp. 1912 1913. I. 321-322.p.

Moskovitz Iván

Jegybank-politika [Debreczeni Sándor könyvéről.] 1913. I. 224.p.

Új parlamentarizmus [Rédei József tanulmányáról.] 1913. I. 856-857.p.

Nagy Lajos

Egy Balázs-novella. Történet a Logody-utcáról, a tavaszról, a halálról és a messzeségről [Balázs Béla.] 1913. I. 72-73.p.

Berkes Imre: Ezer leányfej 1913. I. 148.p.

A török harctérről. Simon Vilmos haditudósításai 1913. I. 394.p.

Ács Klára: Asszonyember 1913. I. 719.p.

Titta Ruffo 1913. I. 723-724.p.

Laurids Bruun: Van Zanten boldog évei 1913. I. 853-854.p.

Révész Andor

A mai francia irodalom [Fiatal francia írók véleménye a francia irodalom jelenéről az Émile Henriot szerkesztette kötetben.] 1913. I. 506.p.

Új francia költők anthológiája. Florian - Parmentier: Anthologie - Critique. Paris. Gastein - Serge. 1913 1913. I. 721.p.

"A franciaországi változásokra" 1913. I. 933.p.

Schöpflin Aladár

A Nagy Úr. Kisbán Miklós darabja a Magyar Színházban [Bánffy Miklós.] 1913. I. 74-75.p.

Tömörkény István a színpadon [A barlanglakók című darab előadása a Nemzeti Színházban.] 1913. I. 216.p.

Földi Mihály novellái. Péterke, Szeppi, meg a többiek 1913. I. 718-719.p.

Storfer Adolf József

Egy elhibázott élet. Erich Schmidt halálára 1913. I. 783.p.
Zakata [Richtzeit Artúr halálára.] 1913. I. 783-785.p.

Szabó Dezső

Kenedi Géza: Anekdoták a magyar közéletből. Athenaeum 1913. I. 70.p.

Kont Ignác 1913. I. 147.p.

Tabéry Géza

Der Wilde Mann, Roman von Andreas Latzko 1913. I. 720.p.

Tankó Béla

Dr. Rózsa Ignác: Az új iskola felé 1913. I. 721-722.p.

Tóth Árpád

Lányi Sarolta versei [Ajándék című kötetéről.] 1913. I. 847.p.

Bán Ferenc novellái. A tizenkettedik. A Modern Könyvtár kiadása. Az új isten. Tevan Könyvtár-kiadás 1913. I. 848.p.

Török Gyula

Muraszaki-no-Szhikibu: Genji monogatári 1913. I. 322-323.p.

Turcsányi Elek

A kék madár a Magyar Színházban [Maurice Maeterlinck drámája.] 1913. I. 785.p.

Várady István

Dutka Ákos új verseskönyve 1912 1913. I. 148.p.

Ybl Ervin

Bevezetés a biológiai esztétikába [Schiller Ottó munkájáról.] 1913. I. 223-224.p.DISPUTA


Ady Endre

(A protestáns tévedés) 1913. I. 80.p.

(Goga Oktavian vádjai) 1913. I. 789-790.p.

(Üzenet Nagy Endrének) 1913. I. 862.p.

(Pár rímnyi politika) [Vers.] 1913. I. 934.p.

Babits Mihály

(Homme de lettres vallomása) 1913. I. 858-859.p.

Balázs Béla

(Válasz Szabó Dezsőnek) 1913. I. 79-80.p.

(A feminista probléma) 1913. I. 395-397.p.

Bálint Aladár

(Jassz-kritika) [Ligeti Miklós Rudolf-szobráról.] 1913. I. 859-860.p.

Bárdos Artúr

(Veronika tükre) [Németh Andor darabjáról.] 1913. I. 573-574.p.

(Szemesé a világ!) [Polémia Szini Gyulával az "irodalmi" színházról.] 1913. I. 653-654.p.

Felvinczi Takács Zoltán

(A futurista művészet értékeléséhez) 1913. I. 325-326.p.

Fenyő Miksa

(Beöthy Zsolt - Herczeg Ferenc) 1913. I. 148-151.p.

(Herczeg Ferencnek) [Válasz Herczeg Beöthy Zsoltot védő reagálására.] 1913. I. 397-398.p.

(Válasz Herczeg Ferencnek) 1913. I. 574.p.

Halász Gyula

(Jegyzetek) 1913. I. 726.p.

Halász Imre

(De Senectute. Oratio pro domo) 1913. I. 569-571.p.

Ignotus

A politika mögül 1913. I. 509-510.p.

(Olvasás közben) 1913. I. 571-573.p.

(NB.) [I-s szignóval megjegyzés Bárdos Artúr Veronika tükre című írásához 1913. I. 573-574.p.] 1913. I. 574.p.

(Koboz krónikája) [Kozma Andor verséről, a szöveg közlésével.] 1913. I. 724-726.p.

Lehr Albert

[Levél Ignotushoz, válaszul Ignotus róla szóló írására 1913. I. 718.p.] 1913. I. 857-858.p.

Lukács György

(Egypár szó a dráma formájáról. Babits Mihálynak) 1913. I. 324-325.p.

Radó Sámuel

(Végszó) [A Farkas Pállal és Herczeg Ferenccel folytatott polémiája befejezéséül.] 1913. I. 151-152.p.

Szabó Dezső

(Újabb politika az élet mögül) 1913. I. 151.p.

Török Gyula

(Zakata) [Richtzeit Artúrról.] 1913. I. 860-862.p.


A NYUGAT HÍREI


1913. I. 80, 152, 224, 326, 510, 574, 654, 726.p.1913
HATODIK ÉVFOLYAM

II. KÖTET (13-24. SZÁM)
FŐSZERKESZTŐ: IGNOTUS
SZERKESZTŐK: ADY ENDRE ÉS FENYŐ MIKSACIKKEK


Ady Endre

Levél Teutsch barátomhoz. Megírnám, ha megérném 1913. II. 679-680.p.

Hatvany Lajos problémája. Nem a színdarabjáé 1913. II. 931-932.p.

Babits Mihály

Két szent [Rabindranath Tagore és Assisi Szent Ferenc.] 1913. II. 733-736.p.

Bálint Aladár

A Szépművészeti Múzeum gipszgyűjteménye 1913. II. 258-259.p.

Bárdos Artúr

A bútor lelke 1913. II. 581-583.p.

Blaskovich Sándor

Monarhiánk és Olaszország 1913. II. 321-391.p.

Boross László

A nemzeti és nemzetiségi kérdés 1913. II. 1-13, 69-77.p.

Gyarmatpolitika 1913. II. 423-431.p.

Levél egy orvostanárhoz, Ottó királyról 1913. II. 914-920.p.

Elek Artúr

Ottocento [Az olasz risorgimento irodalmáról.] 1913. II. 221-225.p.

Feleky Géza

Munkácsy színei. Mutatvány az író sajtó alatt levő Munkácsy-monográfiájából 1913. II. 775-777.p.

Fenyő Miksa

A Greguss-jutalom 1913. II. 41-45.p.

Ferenczi Sándor

A psichoanalízisről s annak jogi és társadalmi jelentőségéről 1913. II. 704-711.p.

Halász Imre

Még egyszer Széchenyiről [Széchenyi István.] 1913. II. 179-183.p.

Ignotus

A politika mögül 1913. II. 124-126, 449-450, 793-794.p.

Der Tunnel [Bernhardt Kellermann könyvéről.] 1913. II. 192-193.p.

Világirodalom. Elmondatott a Népművelő Társaság előadásaképen augusztus 11-én a Svábhegyen 1913. II. 271-278.p.

Magyar irodalom 1900-ig 1913. II. 512-514.p.

Jász Dezső

Popper Dávid 1913. II. 401.p.

Kaffka Margit

Az ember kiszáll... [Útinapló.] 1913. II. 441-447.p.

Kosztolányi Dezső

A "Holló". Válasz Elek Artúrnak [Levélformában írt válasz Ignotus írására 1913. II. 591-593.p.] 1913. II. 641-644.p.

Lengyel Géza

Architektúra 1913. II. 465-469.p.

Lukács György

Balázs Béla: Az utolsó nap 1913. II. 584-587.p.

Molnár Antal

Zenei renaissance 1913. II. 494-496.p.

Móricz Zsigmond

A magyar protestantizmus problémája 1913. II. 209-217.p.

Ujházi [A Nemzeti Színház igazgatójának nyugalmazásáról.] 1913. II. 529-535.p.

Pável Konstantin

Hatások a román irodalom fejlődésében 1913. II. 723-724.p.

Schöpflin Aladár

Rudnyánszky Gyula 1913. II. 909-913.p.

Szabó Dezső

A magyar protestantizmus problémája 1913. II. 118-121.p.

Pascal éjszakája. Nem novella 1913. II. 137-143.p.

Morál 1913. II. 289-291.p.

Don Kisott penitencián 1913. II. 613-621.p.

Szabó Ervin

Cím nélkül [A Neue Zeitban megjelent, politikai pártokról szóló cikkről.] 1913. II. 65-68.p.REGÉNYEK, NOVELLÁK, ELBESZÉLÉSEK SZÍNDARABOK


Babits Mihály

A Gólyakalifa 1913. II. 805-907.p.

Balázs Béla

Wan-Hu-Csen könyve. Kínai mese 1913. II. 471-475.p.

Bálint Aladár

Én és a - másik 1913. II. 645-652.p.

Barta Lajos

A macska-zugban 1913. II. 80-103.p.

Álmok földje 1913. II. 226-257.p.

Havas Gyula

Péter 1913. II. 433-440.p.

Kádár Endre

Szavak [Részlet a drámából.] 1913. II. 555-561.p.

Kaffka Margit

Szent Ildefonso bálja 1913. II. 543-554.p.

Ünnep előtt 1913. II. 921-930.p.

Kertész István

A kutya 1913. II. 186-191.p.

Bab...1913. II. 497-507.p.

Kuncz Aladár

Corniquet és a fia 1913. II. 14-28.p.

Laczkó Géza

Német maszlag, török áfium 1913. II. 30-40, 106-117, 146-155, 260-269, 309-318, 412-422, 476-493, 562-580, 624-640, 683-701, 754-772, 936-955.p.

Moly Tamás

Box 1913. II. 405-411.p.

Móricz Zsigmond

Nemezis 1913. II. 601-612, 712-718, 778-790.p.

Csokonai [Részletek a színdarabból.] 1913. II. 665-678.p.

Nagy Lajos

Egy leány - több férfi 1913. II. 156-166.p.

Radó Sámuel

Újságírók [Az első felvonás a drámából.] 1913. II. 167-178.p.

Réti Ödön

Olyan az ember 1913. II. 301-306.p.

Sötét vizeken 1913. II. 740-753.p.

Tóth Wanda

Kandallónál 1913. II. 292-298.p.VERSEK


Ady Endre

Kis kék dereglye 1913. II. 46.p.

Ifjú sirályi kedvek 1913. II. 47.p.

Erdőben, esős délutánon 1913. II. 48.p.

Most követellek magamnak 1913. II. 127.p.

A bölcseség áldozása 1913. II. 128.p.

Tüzes trónod körül 1913. II. 194.p.

Az áradások után 1913. II. 195.p.

A hosszú hársfa-sor 1913. II. 196.p.

A gyermekség elégiája 1913. II. 279.p.

Az árvaság kertjeiben 1913. II. 280.p.

Hajnallal a hajnalnak 1913. II. 281.p.

Megint nagy vizekre 1913. II. 319.p.

Akarlak hát hazudjunk 1913. II. 320.p.

Keserű imádságok Mylittához

Prológus 1913. II. 451.p.

Óh, pesti uccák 1913. II. 451.p.

Fölemelem a szívemet 1913. II. 452.p.

Bűn, ha kiburkollak 1913. II. 452-453.p.

Ne fájassuk egymást 1913. II. 453-454.p.

Epilógus I. 1913. II. 454.p.

Nem hagyom abban 1913. II. 508.p.

Őszülő erdők rettegése 1913. II. 509.p.

Megint sokan néznek 1913. II. 509-510.p.

Be szépre nőttél bennem 1913. II. 510.p.

Négy címetlen vers 1913. II. 588-589.p.

Vágyni hogy szeretnék 1913. II. 653.p.

Föl, föl uram 1913. II. 653-654.p.

Eltemetem szemem látottjait 1913. II. 654-655.p.

A legfőbb várta 1913. II. 655.p.

Az én ingoványom 1913. II. 726.p.

Új tavasz ez 1913. II. 726-727.p.

Nő van mellettem 1913. II. 727.p.

Aki magának él 1913. II. 727-728.p.

Öregszünk, öregszünk, öregszünk 1913. II. 728.p.

"A XXX-ik századból" 1913. II. 728-729.p.

Becéző, simogató kezed 1913. II. 796.p.

Az utolsó sereg 1913. II. 796.p.

Élet helyett órák 1913. II. 956.p.

Babits Mihály

Hadjárat a semmibe. Strófák egy képzelt költeményből 1913. II. 536-542.p.

Balázs Béla

Szólok a régiekhez 1913. II. 719.p.

Én nem mozdultam 1913. II. 720.p.

Füst Milán

Epilógus: O beata solitudo! O sola beatitudo! 1913. II. 104-105.p.

Az elhagyott vadász 1913. II. 307.p.

Kántorok: 1913. II. 308.p.

Karnevál 1913. II. 791-792.p.

György Mátyás

Kínai szimbólumok I-II 1913. II. 773-774.p.

Kaffka Margit

Egy efezusi Diána 1913. II. 122.p.

Madonna delle catacombe 1913. II. 123.p.

Himnusz 1913. II. 470.p.

Kosztolányi Dezső

Ó régi kávéház... 1913. II. 218-219.p.

Szeszélyes akkordok a holdról 1913. II. 219-220.p.

Bácskai rajz 1913. II. 702.p.

Reggeli 1913. II. 702-703.p.

Lányi Sarolta

Egy júniusi napra 1913. II. 144.p.

Virág-illat-emlék 1913. II. 144.p.

Vadaskertben 1913. II. 145.p.

Egy gyermekkori arcképre 1913. II. 299.p.

A lány neve 1913. II. 299.p.

Búcsú a holdvilágtól 1913. II. 300.p.

Con sordino I-II 1913. II. 737.p.

Távoli arckép 1913. II. 737.p.

Leégés 1913. II. 738.p.

Örök partok rabja 1913. II. 738.p.

Bús, könyörgő zsoltár 1913. II. 739.p.

Rorate... 1913. II. 739.p.

Nagy Zoltán

Bucintoro. Egy hölgy szemére Velencében 1913. II. 29.p.

A szépséghez 1913. II. 908.p.

Pásztor Árpád

Nike egy fejetlen, szárnyatlan szobránál 1913. II. 185.p.

Poe, Edgar Allan

A holló (Kosztolányi Dezső fordítása) 1913. II. 402-404.p.

Somlyó Zoltán

Rossz szomszédság 1913. II. 721.p.

A dajka 1913. II. 722.p.

Szini Gyula

Hajnali dal [Kézírás.] 1913. II. 623.p.

Térey Sándor

Csukott szoba 1913. II. 78-79.p.

Tersánszky Józsi Jenő

Egy szűz dícsérete 1913. II. 933.p.

Esti ének a kedvesemhez 1913. II. 933.p.

Éji nóta 1913. II. 934-935.p.

Tóth Árpád

Erdőben 1913. II. 432.p.

Éjféli eső 1913. II. 681.p.

Őszi kérdés 1913. II. 682.p.

Obulus 1913. II. 682.p.MŰMELLÉKLETEK


Bálint Rezső

- - rajza 1913. II. 725.p.

Berény Róbert

Arcképrajz (kicsinyítve) 1913. II. 948-949.p. között

Czóbel Béla

- - rajza 1913. II. 270.p.

Fémes Beck Vilmos

Relief vázlat 1913. II. 129.p.

Kernstok Károly

Tanulmány egy freskóhoz 1913. II. 184.p.

Lehel Mária

- - rajza 1913. II. 795.p.

Major Henrik

- - rajza 1913. II. 590.p.

Márffy Ödön

- - rajza 1913. II. 448.p.

Perlrot-Csaba Vilmos

Akt-tanulmány 1913. II. 511.p.

Somló Lili

Szini Gyula 1913. II. 622.p.

Tihanyi Lajos

Tollrajz 1913. II. 49.p.FIGYELŐ


Ady Endre

Die tragische Gebärde. Heinrich Nowak verseskönyve 1913. II. 285.p.

Krúdy Gyula könyve. A vörös postakocsi 1913. II. 393.p.

"Az utolsó nap". Balázs Béla könyve 1913. II. 524.p.

Kiss József ünnepén 1913. II. 797.p.

Karl Kraus Budapesten 1913. II. 803.p.

Egy ifjú író [Szász Menyhértről.] 1913. II. 803.p.

Babits Mihály

A híresek [Hatvany Lajos drámájáról.] 1913. II. 957-958.p.

Balázs Béla

Mária évei [Kaffka Margit regényéről.] 1913. II. 53-55.p.

Bálint Aladár

Groszmann Miksa 1913. II. 201-202.p.

Takács Mihály 1913. II. 395.p.

Die Kunst in Industrie und Handel [A Deutscher Werkbund évkönyvéről.] 1913. II. 458-459.p.

A Művészház zsűrimentes kiállítása 1913. II. 518.p.

Az Ernst-múzeum francia kiállítása 1913. II. 518-519.p.

A Műcsarnok hagyatéki kiállítása 1913. II. 595-596.p.

A Népopera vendégei. Madonna ékszere 1913. II. 596.p.

Két kiállítás. A Művészház iparművészeti kiállítása. Magyar Mannheimer Gusztáv 1913. II. 660-661.p.

Boccaccio [Giovanni Boccaccio.] 1913. II. 661.p.

A Nemzeti Szalon Schmutzer-kiállítása [Ferdinand Schmutzer osztrák grafikus kiállítása.] 1913. II. 731-732.p.

A Szent György-céh exlibris kiállítása 1913. II. 733.p.

A Műcsarnok téli tárlata 1913. II. 798-800.p.

Aida [Giuseppe Verdi.] 1913. II. 803-804.p.

A Népopera két hangversenye 1913. II. 804.p.

Zichy Mihály erotikus rajzai 1913. II. 960.p.

Az Ernst-múzeum csoportos kiállítása 1913. II. 960-961.p.

Thomán - Szigeti - Son trió második hangversenye [Ludwig van Beethoven: B-dúr trió, Wolfgang Amadeus Mozart: C-dúr trió, Johannes Brahms: C-moll trió.] 1913. II. 961-962.p.

Bálint Lajos

Belinde [Herbert Eulenberg darabjáról.] 1913. II. 597.p.

Bárdos Artúr

Schildkraut 1913. II. 396-397.p.

Müncheni képek 1913. II. 733-734.p.

Bürger Schippel [Carl Sternheim darabja Max Reinhardt rendezésében.] 1913. II. 734.p.

Jegyzetek az új művészet fejezetéhez 1913. II. 801-802.p.

Barta Lajos

Túl a palotákon. Pesti riportok. Írta: Antal Gézáné 1913. II. 132-133.p.

Lánczi Jenő: Vallás és kapitalizmus 1913. II. 199-201.p.

Tristan Bernard: A csendes férj 1913. II. 202-204.p.

Móricz Zsigmond új könyve. "Szerelem". A Nyugat kiadása 1913. II. 282-283.p.

Klotho: Bródy Miksa novellái 1913. II. 392.p.

Berény Róbert

Lhévinne József 1913. II. 731.p.

Bölöni György

Berény Róbert rajza [1913. II. 948.p.] 1913. II. 962-963.p.

Boross László

Bosznia és Hercegovina politikai szervezete. Írta: Pál Alfréd 1913. II. 61-62.p.

Bródy Miksa

Az utolsó csók. Bíró Lajos színműve 1913. II. 957.p.

Csécsy Imre

Erdélyi (Aradi) Victor: Catarina, doamna noastra 1913. II. 133-134.p.

Vámbéry a világpolitikában [Vámbéry Árminról.] 1913. II. 515-517.p.

Elek Artúr

Poe "Holló"-jának legújabb fordítása [Kosztolányi Dezső változatáról 1913. II. 402-404.p.] 1913. II. 591-593.p.

Erdélyi Vikor

Bebel 1913. II. 396.p.

Fekete Miklós

Ruttkai-Rothauser Miksa 1913. II. 205.p.

Fényes László: Az élet meséi 1913. II. 393-394.p.

Feleky Géza

Relle Pál: A mi városunk 1913. II. 59-60.p.

Felvinczi Takács Zoltán

Az átrendezett modern képtár 1913. II. 58-59.p.

Fémes Beck Vilmos

Archipenko [Alexander Archipenko szobrászról.] 1913. II. 60.p.

Fenyő Miksa

Casanova levelei 1913. II. 131-132.p.

Nemzeti Színház. A megdicsőült. Furcsa történet 4 felvonásban. Arnold Bennett darabja; A konventbiztos. Darab 3 vagy 4 felvonásban. Írta Farkas Pál 1913. II. 656-657.p.

Füst Milán

Jászay-Horváth Elemér: Gyöngyök és könnyek 1913. II. 959.p.

Havas Gyula

Somlyó Zoltán versei [Költészetéről a Sötét baldachin és Az átkozott költő című kötetek alapján.] 1913. II. 55-56.p.

Karinthy Frigyes: Találkozás egy fiatalemberrel. Novellák 1913. II. 593-594.p.

Ignotus

A külpolitika mögül 1913. II. 282.p.

Kurucballadák [Riedl Frigyesnek az Irodalomtörténetben megjelent, Thaly Kálmán-féle kurucballadákról szóló írására.] 1913. II. 591.p.

Finis Hungariae 1913. II. 963-964.p.

Jász Dezső

Verdi [Giuseppe Verdi.] 1913. II. 515.p.

Éjféli emberek. Reményi József novelláskönyve 1913. II. 519-520.p.

Kádár Endre

Az új magyarok [Farkas Imre: A hónapos szoba; A feleségünk.] 1913. II. 517-518.p.

Kaffka Margit

Szász Zoltán: A szerelem 1913. II. 197-199.p.

Kosztolányi Dezső

Két színházi este. Zoltánka. Krúdy Gyula szomorújátéka; Mária Antónia. Szomory Dezső színműve 1913. II. 797-798.p.

Kuncz Aladár

Pintér Jenő: A magyar irodalom története Bessenyei György fellépésétől Kazinczy Ferenc haláláig (1772-1831). 2 kötet. Budapest, 1913. Szerző kiadása 1913. II. 50-52.p.

Laczkó Géza

Eötvös József 1913. II. 456.p.

Lengyel Géza

Az új Nemzeti 1913. II. 57.p.

Rippl-Rónai ötven rajza 1913. II. 800-801.p.

Molnár Antal

Schubert-miniature [Franz Schubert.] 1913. II. 456-457.p.

A Bartók - Reschofsky zongoraiskola darabjai 1913. II. 661-662.p.

Hangversenyélet 1913. II. 735-736.p.

Moly Tamás

A regényhős [Jókai Mór regényei alapján.] 1913. II. 594-595.p.

Karl Kraus 1913. II. 962.p.

Nagy Lajos

Upton Sinclair: Az elítélt 1913. II. 134-135.p.

Thomas Mann: Kröger Tonio 1913. II. 204-205.p.

Bródy Sándor: Húsevők 1913. II. 394-395.p.

Gorkij Maxim: Az anya 1913. II. 658-660.p.

Nádas Sándor: Éjjeli muzsika 1913. II. 958.p.

Rozványi Vilmos

Benjámin Ferenc balladái 1913. II. 459.p.

Schiller Ottó

Az esztétika jövője 1913. II. 662-663.p.

Schöpflin Aladár

Hatvany Lajos darabja [A híresek.] 1913. II. 52-53.p.

A rózsaszínű hó. Szini Gyula novellái 1913. II. 130-131.p.

Szinnyei bácsi halálára [Emlékezés Szinnyei József irodalomtörténészre.] 1913. II. 284-285.p.

Szabó Dezső

Rochefort 1913. II. 131.p.

Das Hermann Bahr-Buch. Berlin. Fischer. 1913 1913. II. 206.p.

Dr. J. Balassa: Brieflicher Sprach und Sprech-Unterricht. Ungarisch. Unter Mitwirkung von L. Palóczy. Methode Toussaint-Langenscheidt. Berlin - Schöneberg 1913. II. 285.p.

Szabó Ervin

Löhnert Mátyás: Terra incognita. Melyek a mai vendéglői (köz)élelmezés hátrányai, és hogyan lehetne azokon segíteni? A Magyar szakácsok köre kiadása. 1913 1913. II. 521-523.p.

Két regényről [Wadysław Stanisław Reymont: Die polnischen Bauern. Andreas Strug: Geschichte einer Bombe.] 1913. II. 959-960.p.

Szini Gyula

Móricz Zsigmondnak [A Nemzeti Színház igazgatója és Móricz Zsigmond közötti perről.] 1913. II. 730.p.

Tankó Béla

Boutroux Émile: A természettörvény fogalma a jelenkor tudományában és filozófiájában. Fogarasi Béla fordítása. Modern Könyvtár 1913. II. 520-521.p.

Tóth Árpád

Nagy Zoltán verskötete: Csend! Aranymadár! 1913. II. 455-456.p.

Antal Sándor: Jörru története 1913. II. 657-658.p.

Várady István

Két költőnő. Reichard Piroska: Az életen kívül. Osváth Eszter versei 1913. II. 199.p.

Nagy Lajos novellás könyvei. Az asszony, a szeretője, meg a férje. Modern könyvtár 77. sz., A szobalány. Tevan könyvtár 19-20. sz., Mariska és János. Modern könyvtár 298-299. sz. 1913. II. 283-284.p.DISPUTA


Ady Endre

(Egy probléma: kettő) [Hozzászólás Szabó Dezsőnek A magyar protestantizmus problémája című cikkéhez 1913. II. 118-121.p.] 1913. II. 286-287.p.

(Üzenet Alef (?) úréknak) [Szabó Dezső védelmében.] 1913. II. 463-464.p.

(A protestantizmus ünnepén) 1913. II. 664.p.

(Az utolsó nap) [Balázs Béla darabjáról.] 1913. II. 664.p.

Bálint Aladár

(A Finta-eset) [Finta Sándor szobrászról.] 1913. II. 287-288.p.

(Bonyodalmak a patina körül) 1913. II. 399.p.

Bárdos Artúr

(A nyári múzsa) 1913. II. 207-208.p.

(Übermenschek tenyésztése) 1913. II. 399-400.p.

Boross László

(A függetlenségi párt) 1913. II. 524-525.p.

Ignotus

(Tőke) 1913. II. 135-136.p.

(Kedves ország) [Rövid hír a Budapesti Hírlapból Sztrájk a magyar étel miatt címmel.] 1913. II. 288.p.

(Tündérálmok) [Apáthi István zoológiai intézetéről.] 1913. II. 598-599.p.

(Kedves ország) [A Budapesti Hírlap Dobroczky János című cikkének közlése Ignotus megjegyzésével.] 1913. II. 599-600.p.

(A múlt) 1913. II. 663-664.p.

Kaffka Margit

(Szász Zoltán leveléhez!) [Válasz Szász Zoltánnak 1913. II. 460-462.p.] 1913. II. 462-463.p.

Rozványi Vilmos

(A vallások problémája s a vallások mint problémák) 1913. II. 459-460.p.

Storfer Adolf József

(Széljegyzetek) 1913. II. 527-528.p.

Szabó Dezső

(Hazafias nemzetköziség) 1913. II. 206-207.p.

(Helyes kultúrpolitika) 1913. II. 287.p.

(A magyar protestantizmus problémája) [Válasz Ady Endrének az Egy probléma: kettő és Móricz Zsigmondnak A magyar protestantizmus problémája című cikkére 1913. II. 286-287.p., illetve 209-217.p.] 1913. II. 397-399.p.

(A nagy banalitások) 1913. II. 600.p.

Szabó Ervin

(Agitátorok halálához) [Groszmann Miksa temetéséről.] 1913. II. 285-286.p.

Szász Zoltán

(Igen tisztelt Szerkesztő úr!) [Válasz Kaffka Margitnak Szász Zoltán A szerelem című könyvéről írt kritikájára 1913. II. 197-199.p.] 1913. II. 460-462.p.

Tankó Béla

(A magyar protestantizmus kérdéséhez) [Hozzászólás Szabó Dezsőnek A magyar protestantizmus problémája című írásához 1913. II. 397-399.p.] 1913. II. 525-527.p.

Tóth Wanda

(Tisztelt szerkesztő úr) [Bródy Sándornak az Újság egyik számában megjelent cikkével vitázva.] 1913. II. 62-64.p.


A NYUGAT HÍREI


1913. II. 136.p.1914
HETEDIK ÉVFOLYAM

I. KÖTET (1-12. SZÁM)
FŐSZERKESZTŐ: IGNOTUS
SZERKESZTŐK: ADY ENDRE ÉS FENYŐ MIKSA


CIKKEK


Balázs Béla

Lesznai Anna meséskönyve 1914. I. 64-66.p.

Erotikus művészet és művészi erotika 1914. I. 421-424.p.

Bálint Aladár

A Munkácsy-szobor tervei 1914. I. 419-420.p.

Lechner Ödön 1914. I. 851-854.p.

Boross László

Háború és véderőrendszer 1914. I. 153-168.p.

Római nemesség, tőkések, drágaság, adósságok és korrupció. Jegyzetek Ferrero művéhez Róma nagyságáról és hanyatlásáról 1914. I. 402-410.p.

Elek Artúr

Beck Ö. Fülöp 1914. I. 225-227.p.

Francesco De Sanctis (1817-1883) 1914. I. 438-446.p.

Feleky Géza

Gioconda mosolya [Leonardo da Vinci.] 1914. I. 115-120.p.

Greco 1914. I. 562-564.p.

Felvinczi Takács Zoltán

Keletázsiai művészeti írók 1914. I. 632-635.p.

Kínai és japán képek 1914. I. 729-743.p.

Fenyő Miksa

Szép Ernő: Az egyszeri királyfi 1914. I. 60-63.p.

Halász Imre

A sajtó viharos korszakából [1790-1867.] 1914. I. 23-42.p.

Rákóczi Ferenc 1914. I. 585-599.p.

Magyarok az amerikai szabadságharcban 1914. I. 839-850.p.

Hollós István

Egy versmondó betegről [Egy zavart elméjű fiatalember kórtörténetének rövid leírása és az általa rögtönzött versek közlése.] 1914. I. 333-340.p.

Ignotus

Új kötet Ady [Ady Endre: Ki látott engem?] 1914. I. 277-279.p.

Kuncz Aladár

A Kisfaludy-Társaság Nemzeti Könyvtára 1914. I. 712-716.p.

Laczkó Géza

Kemény Zsigmond 1914. I. 297-298.p.

Az etymológiai szótár 1914. I. 559-561.p.

Lengyel Géza

Andrássy és Benczúr [Andrássy Gyula megnyitó beszéde Benczúr Gyula kiállításán.] 1914. I. 275-276.p.

Művészet, - pénz. A Művészklubban tartott előadás 1914. I. 473-479.p.

Ybl Miklós 1914. I. 640-642.p.

Lippay Zoltán

A kiskirályok Magyarországa 1914. I. 203-211.p.

Móricz Zsigmond

Ki látott engem? [Ady Endre kötetéről.] 1914. I. 480-483.p.

Nagy Zoltán

Füst Milán: Változtatnod nem lehet 1914. I. 619-622.p.

Pásztor Árpád

Jaques Loeb problémája [A kísérleti biológussal folytatott beszélgetésről.] 1914. I. 264-267.p.

Róbert Jenő

Színházi esték. Előszó egykori - annakidején német lap számára németül írt - színházi beszámolóim gyűjteményéhez, mely most Georg Müllernél, Münchenben "Theaterbende" címen jelenik meg 1914. I. 553-558.p.

Schöpflin Aladár

Thaly Kálmán revíziója 1914. I. 183-189.p.

Új nemzedék. Felolvasás a Nyugat március 4-iki estélyén 1914. I. 394-401.p.

Lovik Károly 1914. I. 637-639.p.

Sebők Zsigmond 1914. I. 708-711.p.

Babits Mihály 1914. I. 801-805.p.

Szabó Dezső

Hommage aux mourants. Klasszikus nyelv és radikalizmus 1914. I. 111-114.p.

Beteg a könyvek között 1914. I. 299-302.p.

A fiatal Zola [Émile Zola.] 1914. I. 433-437.p.

Anatole France 1914. I. 616-618.p.

Szabó Ervin

"Proletárköltészet". Várnai Zseni verseskönyve alkalmából 1914. I. 643-645.p.REGÉNYEK, NOVELLÁK, ELBESZÉLÉSEK, SZÍNDARABOK


Ambrus Zoltán

Családalapítás 1914. I. 657-677.p.

A házibarát 1914. I. 806-821.p.

Babits Mihály

Szerelem 1914. I. 268-274.p.

Bárdos Artúr

Első felvonás. Egy készülő drámából 1914. I. 53-59.p.

Benedek Géza

Beszélhet a bíró 1914. I. 411-418.p.

Bíró Lajos

A Serpolette 1914. I. 1-22, 93-110, 169-182, 237-250, 312-325.p.

Csáth Géza

Tálay főhadnagy 1914. I. 744-757.p.

Erdősi Dezső

Az átok. Erdélyi kép két felvonásban 1914. I. 447-470.p.

Földi Mihály

"Szép Karcsi" 1914. I. 190-201.p.

Isac, Emil

A szerecsen 1914. I. 212.p.

Kernách Ilona, F.

Szép Veca 1914. I. 523-525.p.

Erzsébet és Márta 1914. I. 700-704.p.

Kortsák Jenő

A Major lányok 1914. I. 303-310.p.

Lengyel Menyhért

Egy esztendő. A naplómból 1914. I. 81-89, 251-257.p.

Móricz Zsigmond

Élet a Kereszten [A Jó szerencsét! című regény első két fejezete.] 1914. I. 507-522, 600-615.p.

Jó szerencsét! [A regény első két fejezetét Élet a Kereszten címmel közölte 1914. I. 507-522, 600-615.p.] 1914. I. 681-697, 788-790, 822-838.p.

Nagy Lajos

Egy berlini leány 1914. I. 121-141.p.

Réti Ödön

Eggyel több 1914. I. 228-234.p.

Nátó 1914. I. 623-631.p.

Szabó Dezső

Gulliver tovább utazik 1914. I. 775-787.p.

Szép Ernő

A híd. Részlet egy készülő könyvből 1914. I. 526-531.p.

Szini Gyula

Az Ikercsillag. Kínai színmű. Jelenetek a II. felvonásból 1914. I. 532-541.p.

Tersánszky Józsi Jenő

A Máris tallérja 1914. I. 43-52.p.

Ákombák tanár úr 1914. I. 326-331.p.

Most nem 1914. I. 545-551.p.

A vakember lánya 1914. I. 762-774.p.

Tóth Wanda

A második asszony 1914. I. 361-392.p.VERSEK


Ady Endre

Életbérem sírva panaszlom 1914. I. 67.p.

Utólszor még Párisba 1914. I. 68-69.p.

Vándor, téli Hold 1914. I. 143.p.

Talán Hellász küldött 1914. I. 144.p.

Hogy délre jussunk. Valahonnan, hideg földekről 1914. I. 213.p.

Ház jegenyék között 1914. I. 214.p.

Egy napló kezdete. Mondjuk: január huszonkilencedik napján 1914. I. 215.p.

"Nem csinálsz házat" 1914. I. 280-281.p.

Az öreg árvaság 1914. I. 345-346.p.

Hűvösvölgyemből sebten, rohanón 1914. I. 347.p.

Csókok és szabadítások 1914. I. 484.p.

A nagy posványon át 1914. I. 485.p.

Kár volna értted 1914. I. 485-486.p.

Az eldobott szerelem 1914. I. 486.p.

A csodák föntjén 1914. I. 646.p.

Én bús ibolya-vetésem 1914. I. 647.p.

A csaló vitorlás 1914. I. 647-648.p.

Vajjon milyennek láttál? 1914. I. 648.p.

Halottan és idegenen 1914. I. 718.p.

A bűnök kertjében 1914. I. 719.p.

A fogyó Hold 1914. I. 719-720.p.

Szent lélek ünnepére 1914. I. 791.p.

Itthon az úrfi 1914. I. 792.p.

A Kalota partján 1914. I. 855.p.

Vihar és fa 1914. I. 856.p.

Babits Mihály

Fájó, fázó ének 1914. I. 678.p.

A csengettyűsfiú 1914. I. 679-680.p.

Balázs Béla

Egy szép zsidólány arcképe. Emil, Alphons Reinhardt után 1914. I. 202.p.

Ballada 1914. I. 552.p.

Tavasz csatája 1914. I. 636.p.

Erdősi Dezső

Elhagyott asszony dala 1914. I. 332.p.

Havas Gyula

Robinson szigetén 1914. I. 258.p.

A falu él-e még? 1914. I. 259.p.

Elégia 1914. I. 259-260.p.

Öt óra 1914. I. 261.p.

Egy régi hajnalom 1914. I. 261-262.p.

Levél egy ismeretlen emberhez 1914. I. 262.p.

Ó, esti indulások... 1914. I. 263.p.

Kosztolányi Dezső

Délutáni meditáció 1914. I. 705-706.p.

Kis, kósza vágyak 1914. I. 706.p.

A jó Hold 1914. I. 707.p.

Lányi Sarolta

Kevés vagy áldozatnak 1914. I. 90.p.

Unalom 1914. I. 90-91.p.

A kék rózsáról 1914. I. 91.p.

Megtanulok így is élni 1914. I. 92.p.

Az út, ahol könyeztem 1914. I. 311.p.

Vétkeim 1914. I. 542.p.

Nem menni, nem hinni 1914. I. 543.p.

Miért, ha nincs kinek? 1914. I. 544.p.

Álom? Talán... 1914. I. 758.p.

Mire ideér 1914. I. 759.p.

Barátnőimhez 1914. I. 760.p.

A szép fiúról 1914. I. 761.p.

Somlyó Zoltán

Szegény! 1914. I. 471.p.

Fáradt katona 1914. I. 472.p.

Térey Sándor

Asszony, talán megy a szeretőjéhez 1914. I. 235-236.p.

Tersánszky Józsi Jenő

Elégia 1914. I. 393.p.

Tóth Árpád

Stanzák egy trafikoslányról 1914. I. 698-699.p.

[Szerző nélkül]

Asisakuga vagyis Sirám az én istenem szíve megnyugtatására. Ó-babiloni töredelmes zsoltár a Rawlinson-féle nyugat-ázsiai feliratos gyűjteményből (Ignotus fordítása) 1914. I. 505-506.p.MŰMELLÉKLETEK


Bató József

- - rajza: Alvó nő 1914. I. 348.p.

Beck Ö. Fülöp

- - rajza 1914. I. 282.p.

Bokros Dezső

- - rajza 1914. I. 425.p.

Csorba Géza

Tanulmány 1914. I. 717.p.

Dobrovič, Peter

- - rajza 1914. I. 793.p.

Fényes Adolf

- - rajza 1914. I. 142.p.

Ferenczy Béni

- - rajza: Cigányfiú 1914. I. 649.p.

Gedő Lipót

- - rajza 1914. I. 569.p.

Kmetty János

- - rajza 1914. I. 487.p.

Lechner Ödön

Tanulmány a kecskeméti Rákóczi-toronyhoz 1914. I. 70.p.

Rauscher Lajos

Gabonahajók a Dunán 1914. I. 857.p.

Vaszary János

- - rajza 1914. I. 216.p.

Vedres Márk

- - rajza 1914. I. 563.p.FIGYELŐ


Ady Endre

Könyvek és jóslások [Szép Ernő: Az egyszeri királyfi; Lesznai Anna meséskönyve; Heltai Jenőről és Krúdy Gyuláról.] 1914. I. 71-72.p.

Az "Érdekes Újság" Dekameronja [A Száz magyar író száz legjobb novellája című kötetről.] 1914. I. 217.p.

Fehér Dezső jubileuma 1914. I. 351.p.

Szegény magyarok. Regény. Szegény Oláh Gábor 1914. I. 497-498.p.

Szép Ernő könyve. "Sok Minden". Athenaeum 1914. I. 650.p.

Hajh, mennyi költő 1914. I. 795-796.p.

A Clematisos udvar. Tabéry Géza könyve 1914. I. 864.p.

Babits Mihály

Mistral 1914. I. 488-489.p.

Balázs Béla

Ritoók Emma új könyve. Ellenséges világ. Novellák 1914. I. 74-75.p.

Eva Martersteig 1914. I. 221-222.p.

Bálint Aladár

Godunov Borisz. Népies zenedráma 3 felvonásban, 7 képben. Puskin és Karamzin után szövegét és zenéjét írta: Musszorgszky Modeszt [Mogyeszt Petrovics Muszorgszkij.] Fordította: Hevesi Sándor. Bemutatta a Magyar Királyi Operaház 1913. december 20-án 1914. I. 76-77.p.

Lechner Ödön rajza alá [1914. I. 70.p.] 1914. I. 78.p.

Parsifal [Richard Wagner zenedrámája a Népopera előadásában.] 1914. I. 147-148.p.

Jegyzetek két festőről. Hatvany Ferenc. Boromisza Tibor 1914. I. 150-151.p.

Három új könyv. Eggenberger művészkönyvei - művészeti essayk gyűjteménye. Szerkeszti Farkas Zoltán. Kiadja: Eggenberger-féle könyvkiadó vállalat (Hoffmann Béla) Budapest, 1. kötet Tiziano. Írta: Farkas Zoltán. 2. kötet Munkácsy. Írta: Feleky Géza. 3. kötet Goya. Írta: Meller Simon 1914. I. 217-218.p.

Erdélyi török szőnyegek 1914. I. 220-221.p.

Galimberti Sándor és felesége képei 1914. I. 221.p.

Batthyány Gyula gróf képei 1914. I. 291.p.

Oberon [Carl Maria Weber operájának előadásáról.] 1914. I. 293-294.p.

Kiállítások [A Művészház kiállítása, Vaszary János, Bornemissza Géza, Kernstok Károly, Rippl-Rónai József képei; Csók István jubileumi tárlata a Műcsarnokban; az Ifjú Művészek Egyesülete.] 1914. I. 351-352.p.

Enesco - Szántó - Casals-trió. Haydn: G-dúr trió. Beethoven: D-dúr trió. Brahms: H-dúr trió [George Enesco, Szántó Tivadar, Pablo Casals, Ludwig van Beethoven, Johannes Brahms.] 1914. I. 355.p.

Jasa Heifetz 1914. I. 432.p.

Kiállítások

(Modern angol rézkarcolók) 1914. I. 490-492.p.

(Munkácsy Mihály jubiláris kiállítása) 1914. I. 491-492.p.

(Bálint Rezső képei) 1914. I. 492.p.

(A Művészház gyűjteményes kiállítása) 1914. I. 492.p.

Kmetty János rajza alá [1914. I. 487.p.] 1914. I. 500.p.

A Műcsarnok tavaszi kiállítása 1914. I. 577-578.p.

A "Céhbeliek" első kiállítása 1914. I. 579-580.p.

A Népopera Mesterdalnokok előadása [Richard Wagner.] 1914. I. 580.p.

A Nemzeti Múzeum átrendezése 1914. I. 654-655.p.

A negyvenéves Budapest 1914. I. 721-723.p.

Csorba Géza rajza alá [1914. I. 717.p.] 1914. I. 727-728.p.

Gyermekművészet 1914. I. 797-798.p.

Ismét a Munkácsy-szobor 1914. I. 798.p.

A német kismesterek. A Szépművészeti Múzeumban 1914. I. 863-864.p.

Bálint Lajos

A magyar stadion 1914. I. 77.p.

Balla Bálint

Magyar irodalom [A La vie des lettres című francia újság cikkéről.] 1914. I. 727.p.

Bárdos Artúr

Nádai Pál: Az élet művészete 1914. I. 146-147.p.

Az igazgató úr [Edward Knoblauch darabjának Nemzeti Színház-beli előadásáról.] 1914. I. 495.p.

Katona Nándor 1914. I. 653-654.p.

Berény Róbert

Rodin beszélgetései a művészetről. Összegyűjtötte Paul Gsell. Ford. Farkas Zoltán. Franklin Társulat kiadása "Kultúra és Tudomány" vállalat [Auguste Rodin.] 1914. I. 429.p.

Bolcas, Lucian

Világhatalmi törekvések kereszteződése a Balkánon 1914. I. 355-358.p.

Bölöni György

Három magyar festő [Berény Róbert, Pór Bertalan és Tihanyi Lajos kiállítása Bécsben.] 1914. I. 497.p.

Csáth Géza

Weiner "Közjáték" [Weiner Leó kísérőzenéje Vörösmarty Mihály Csongor és Tündéjéhez.] 1914. I. 293.p.

Csécsy Imre

Ukrainától - Máramarosig [Rutén parasztok felségárulási peréről.] 1914. I. 222-223.p.

Diáknyomor 1914. I. 581-582.p.

Eisler Mihály József

Bokros Dezső 1914. I. 431-432.p.

Elek Artúr

Petrovics Elek 1914. I. 565-566.p.

Harsányi Kálmán regénye: A kristálynézők 1914. I. 652-653.p.

A Szinnyei-lexikon utolsó füzete [Magyar írók élete és munkái.] 1914. I. 858-859.p.

Feleky Géza

Parzifal [Richard Wagner operájáról.] 1914. I. 284-285.p.

Csók István 1914. I. 352-354.p.

Felvinczi Takács Zoltán

Feleky Géza Munkácsy-könyve. Eggenberger művészkönyvei II. 1914. I. 218-219.p.

Turáni Társaság 1914. I. 285-287.p.

Bató József 1914. I. 354-355.p.

Rózsa Miklós könyve a magyar impresszionista festőkről. Rózsa Miklós, A magyar impresszionista festészet. Lyka Károly előszavával. Budapest, 1914. Pallas Irodalmi és Nyomdai R. T. 1914. I. 429-431.p.

Máramarossziget és Hollósy Simon 1914. I. 567-570.p.

Ferenczy Béni rajzához [1914. I. 649.p.] 1914. I. 655.p.

Dobrovič Péter rajzához [Nyugat 1914. I. 793.p.] 1914. I. 798-799.p.

Dhammó. Lénárd Jenő könyve. Budapest, Lampel R. 1911, 1913 1914. I. 860-862.p.

Rauscher Lajos † 1914. I. 862-863.p.

Fenyő Miksa

Lers Vilmos [Államtitkári kinevezése alkalmából.] 1914. I. 71.p.

Androklusz és az oroszlán. Bernard Shaw meséje. Előadta a Magyar Színház 1914. I. 149-150.p.

A kölcsönkért kastély. Vígjáték 3 felvonásban. Írta: Pekár Gyula. Előadta a Nemzeti Színház 1914. I. 289-290.p.

Az ezredes. Herczeg Ferenc 3 felvonásos vígjátéka. Előadta a Magyar Színház 1914. I. 290.p.

Újságírók. Radó Sámuel drámája 1914. I. 290-291.p.

Mr. Bobby. Vajda Ernő három felvonásos drámája. Előadta a Nemzeti Színház 1914. I. 350-351.p.

Füst Milán

Barcza Sándor két könyve 1914. I. 289.p.

Egy kis művészről [Baranyai Ferenc rajzai a Mária Terézia téri elemi iskolában.] 1914. I. 580-581.p.

Havas Géza

Bíró Lajos: 1913 1914. I. 72.p.

Gerhart Hauptmann: Der Bogen des Odysseus. S. Fischer, 1914 1914. I. 500.p.

L'Amour amant. Gustave Davois, Paris, MDCCCC. XIV 1914. I. 576-577.p.

Havas Gyula

Ujhelyi Nándor: Arisztokratizmus 1914. I. 574.p.

Hollós István

Ferenczi Sándor könyvei. Lélekelemzés. Értekezések a pszichoanalízis köréből. Ideges tünetek keletkezése és egyéb értekezések a pszichoanalízis köréből. Budapest, 1914. Dick Manó kiadása 1914. I. 570-572.p.

Ignotus

A politika mögül 1914. I. 145-146.p.

Isac, Emil

Domnul Notar. Goga Octáv színdarabja 1914. I. 498-499.p.

Kádár Endre

A Tündérlaki lányok [Heltai Jenő darabjáról.] 1914. I. 349-350.p.

Kanizsai Ferenc 1914. I. 726-727.p.

Kaffka Margit

Yvette Guilbert 1914. I. 283-284.p.

Kis József

Katona Béla: Magyarország közgazdasága 1914. I. 295.p.

Szirtes Artúr: Társadalmi szervezkedés 1914. I. 575-576.p.

Kosztolányi Dezső

Pygmalion [George Bernard Shaw darabjáról.] 1914. I. 148-149.p.

Gárdonyi Géza versei [Április; Fűzfalevél, nyárfalevél... című köteteiről.] 1914. I. 572-574.p.

Lánczi Jenő

Bernstein 1914. I. 492-494.p.

Lantos Helén

Paul Heyse (1830-1914) 1914. I. 566-567.p.

Lengyel Menyhért

Tristan Bernard: A csendes férj 1914. I. 427.p.

Bródy Sándor: Tímár Liza 1914. I. 489-490.p.

Benrimo 1914. I. 723-724.p.

Scheiterhaufen. Strindberg a Vígszínházban. Reinhardt vendégjátéka [August Strindberg, Max Reinhardt.] 1914. I. 796-797.p.

Lesznai Anna

Örök emlékek. Relle Pál könyve 1914. I. 73-74.p.

Lippay Zoltán

A házszabálykérdés 1914. I. 294-295.p.

Molnár Antal

Országos Magyar Zeneművészeti Társulat 1914. I. 727.p.

Moly Tamás

A szerelem története [Dr. F. Müller-Lyer Phasen der Liebe című könyvéről.] 1914. I. 219-220.p.

Nagy Lajos

Kuprin: Oleszja 1914. I. 288-289.p.

Schnitzler novellái [Arthur Schnitzler köteteiről: A ködös lelkek, Pásztorfurulya, A hűtlen feleség.] 1914. I. 427-429.p.

Szederkényi Anna: A nagy nő 1914. I. 496-497.p.

Bíró Lajos: Ciklámen 1914. I. 651.p.

Raith Tivadar

Magyarok a Salon des Artistes Indépendents-ban 1914. I. 499-500.p.

Schöpflin Aladár

Molnár Ferenc Kis Hármaskönyve 1914. I. 349.p.

Kerek Ferkó. Móricz Zsigmond regénye 1914. I. 426-427.p.

Szabó Dezső

Szentmártoni Darvay Kálmán: Gisimár, regény az őskorból. Somogymegyei részvénytárs. 1914. I. 75.p.

Magyar Shakespeare-tár. Kiadja a Kisfaludy Társ. Szerk. Ferenczi Zoltán. Hatodik kötet. Kilián F. utód. 1914. I. 498.p.

Kassák Lajos: Isten báránykái. Grill. 1914 1914. I. 653.p.

Szini Gyula

Az Érdekes Újság Dekameronja [A Száz magyar író száz legjobb novellája című kiadvány második kötetének megjelenése alkalmából.] 1914. I. 570.p.

Vonagló falvak. Révész Béla regénye 1914. I. 794-795.p.

Tankó Béla

Thomas : A nevelés a családban. Világkönyvtár 1914. I. 75-76.p.

Tóth Árpád

Hargitai Tihamér: Halál-karaván 1914. I. 72-73.p.

Kosztolányi Dezső: Modern költők. Az "Élet" kiadása 1914. I. 287-288.p.

A mandarin [A Magyar Színház előadása.] 1914. I. 494.p.

Medgyes László: Aranyfüst 1914. I. 495-496.p.

Vértesy Gyula: A vér és egyéb történetek 1914. I. 574-575.p.

Kardos Lajos: Arany János Bolond Istókja 1914. I. 575.p.

György Mátyás verskötete: Ligeia 1914. I. 650-651.p.

Karinthy Frigyes: Grimasz 1914. I. 724-725.p.

Két verskötetről [Ligeti Ernő: Magányosan ezer tavasz közt; Böszörményi-Vargha Géza: Versek.] 1914. I. 725.p.

Pakots József: Sok asszony, egy férfi 1914. I. 725-726.p.

Szini Gyula: Die gelbe Kalesche. Magyarische Bücher: 1. 1914. I. 859.p.

Antal Sándor: A Mester 1914. I. 860.p.

Török Gyula

Batthyány Gyula gróf képei 1914. I. 292-293.p.DISPUTA


Ady Endre

(Nem érzi meg...) [Verses naplójának tervéről.] 1914. I. 224.p.

(A poéta élete) 1914. I. 656.p.

(Az élhetetlen halhatatlanság) [Válasz az Irodalomtörténet című folyóiratban megjelent, Ady líráját elemző könyvről szóló ismertetésre.] 1914. I. 864.p.

Bálint Aladár

(Tallózás) [A napilapok képzőművészeti kritikáinak pontatlanságairól.] 1914. I. 296.p.

Bölöni György

(Rózsa Miklós könyve) [Hozzászólás Felvinczi Takács Zoltán Rózsa Miklós könyvéről szóló kritikájához 1914. I. 429-431.p.] 1914. I. 504.p.

Felvinczi Takács Zoltán

(Rózsa Miklós könyve) [Válasz Bölöni Györgynek Rózsa Miklós könyve című írására 1914. I. 504.p.] 1914. I. 582-584.p.

Fenyő Miksa

(Egy közgazdasági cikkről) [Walder Gyulának, a Pesti Hazai Első Takarékpénztár vezérigazgatójának cikkéről.] 1914. I. 78-80.p.

Ignotus

(Tod der Zukunft) [Hatvany Lajosról.] 1914. I. 359-360.p.

(Reinhardtjárás) [Max Reinhardt.] 1914. I. 799-800.p.

Schöpflin Aladár

(A Szekfü-ügy) 1914. I. 500-502.p.

Szabó Ervin

(Korlátlan sajtószabadság) 1914. I. 151-152.p.

Szilágyi Géza

(Tudomány és Kegyelet) [Szekfü Gyuláról.] 1914. I. 502-504.p.


A NYUGAT HÍREI


1914. I. 80, 152, 224, 296.p.


1914
HETEDIK ÉVFOLYAM

II. KÖTET (13-24. SZÁM)
FŐSZERKESZTŐ: IGNOTUS
SZERKESZTŐK: ADY ENDRE ÉS FENYŐ MIKSA


CIKKEK


Balázs Béla

Páris-e vagy Weimar? 1914. II. 200-203.p.

Bálint Aladár

Új művészet? [A művészet és a háború.] 1914. II. 318-320.p.

Boross László

Feldmarschall Graf Shlieffen: Gesammelte Schriften 1914. II. 271-274.p.

Bridge, Cyrian A. G.

Britannia a tenger ura [A cikket a londoni Graphic 1906. november 10-i számából vették át.] 1914. II. 441-444.p.

Eckhardt Sándor

Egy elzüllött francia és a magyar akadémia [Léo Moutonról, Szekfü Gyuláról.] 1914. II. 40-42.p.

Elek Artúr

Az olasz művészetről. Karl Scheffler könyve 1914. II. 166-172.p.

Felvinczi Takács Zoltán

Turánizmus 1914. II. 629-635.p.

Fenyő Miksa

A háború s a közgazdaság 1914. II. 252-254.p.

1914 1914. II. 321-324.p.

Flaubert, Gustave

[Levelek 1870-71-ből.] (Laczkó Géza fordítása) 1914. II. 301-317.p.

Halász Imre

A közigazgatási eszmék fejlődése Magyarországban 1914. II. 4-14, 79-89, 134-153.p.

Ignotus

A politika mögül 1914. II. 1-3.p.

F. F. A politika mögül [Ferenc Ferdinánd halála alkalmából.] 1914. II. 57-60.p.

Háború 1914. II. 129-132.p.

Intermezzo 1914. II. 193-195.p.

Jótékonyság 1914. II. 332-334.p.

Militarizmus 1914. II. 343-346.p.

Stílus [A háborúról.] 1914. II. 397-401.p.

Az orosz háború 1914. II. 453-456.p.

Revízió és revizionizmus. Elmondatott 1914 nov. végén a Márciusi Körben 1914. II. 589-599.p.

Kéri Pál

Végzet [Ferenc Ferdinánd meggyilkolásáról.] 1914. II. 118-121.p.

Laczkó Géza

[Bevezetés Gustave Flaubert leveleinek fordításához.] 1914. II. 301.p.

Lakatos László

Polonaise [Gondolatok a háborúról.] 1914. II. 297-300.p.

Napló 1914. II. 472-476.p.

Lengyel Menyhért

Olvasmányok 1914. II. 367-369.p.

Egyszerű gondolatok 1914. II. 613-618.p.

Móricz Miklós

A háború egy vidéki városból nézve 1914. II. 292-296.p.

Nagy Endre

Rasud pasa heramlikja 1914. II. 181-183.p.

Russel-Dorsan, Harry

- - harctéri levelei 1914. II. 374-384, 422-439, 477-494, 522-538, 619-628.p.

Schöpflin Aladár

Katona öcsémnek 1914. II. 197-199.p.

A szavak háborúja 1914. II. 362-365.p.

Az orosz rejtelem 1914. II. 467-471.p.

Irodalom 1914. II. 603-607.p.


REGÉNYEK, NOVELLÁK, ELBESZÉLÉSEK, SZÍNDARABOK


Ady Endre

Levelek Madame Prétérite-höz 1914. II. 461-462, 636.p.

Boross László

Az Athanázbál 1914. II. 43-49.p.

Erdély Jenő

Tábori levél 1914. II. 463-466.p.

Kádár Endre

Pardon! Kis jelenet 1914. II. 73-78.p.

Kertész István

Gerle madár... 1914. II. 23-36.p.

Laczkó Géza

Az ó torony 1914. II. 154-165.p.

A sarc. Vígjáték 1 felvonásban 1914. II. 211-224.p.

Moly Tamás

"A hadnagy úr hősi halált halt" 1914. II. 539-544.p.

Móricz Zsigmond

Jó szerencsét! [A regény tizedik fejezetét Uff, de fülledt a levegő!, tizenegyedik fejezetét Élet a Kereszten címmel közölte 1914. II. 275-290, 350-360.p.] 1914. II. 15-21, 65-72, 173-180, 204-209.p.

Uff, de fülledt a levegő! [A Jó szerencsét! című regény tizedik fejezete.] 1914. II. 275-290.p.

Élet a Kereszten [A Jó szerencsét! című regény tizenegyedik fejezete.] 1914. II. 350-360.p.

Az asztalos 1914. II. 565-584.p.

Réti Ödön

Karen. Színmű 3 felvonásban 1914. II. 227-244.p.

Révész Béla

Bethoven. Sugárzó mindenség 1914. II. 501-502.p.

Savoir, Alfred

Mandsuriában. Színdarab egy felvonásban 1914. II. 406-420.p.

Szabó Dezső

Danika. Eposz 1914. II. 325-329.p.

Az élhetetlen ember leveleiből 1914. II. 370-372.p.

A sebesült 1914. II. 495-500.p.

A bujdosó királyfi 1914. II. 513-521.p.

A fordított kukker 1914. II. 609-612.p.

Szomory Dezső

A pékné 1914. II. 91-117.p.

Villiers de L'isle-Adam, Jean-Marie Mathias Philippe Auguste

A múlt joga (Laczkó Géza fordítása) 1914. II. 245-250.p.


VERSEK


Ady Endre

Minden nagy megújhodottságom 1914. II. 50.p.

Óh, fajtám vére 1914. II. 122.p.

Az elhagyott kalóz-hajók 1914. II. 122-123.p.

Vágtatás a Holdnak 1914. II. 124.p.

Összebúvó félelem órái 1914. II. 184.p.

A Mindent hurcolva 1914. II. 185.p.

Én jó Hiszekegyem 1914. II. 255.p.

Torony az éjszakában 1914. II. 255-256.p.

Az idők kedveltjei 1914. II. 256-257.p.

A mi háborúnk 1914. II. 257-258.p.

Az ősz dicséreti 1914. II. 269-270.p.

Szerelem és ravatal 1914. II. 330.p.

A csillag-lovas szekérből 1914. II. 385.p.

Mag hó alatt 1914. II. 386.p.

És mégis megvártalak 1914. II. 387.p.

Tegnapi tegnap siratása 1914. II. 402.p.

Új s új lovat 1914. II. 403-404.p.

A Hold megbocsát 1914. II. 404-405.p.

Mégsem, mégsem, mégsem 1914. II. 405.p.

Az eltévedt lovas 1914. II. 503-504.p.

Élet, élet, élet 1914. II. 504.p.

A jelen muzsikája 1914. II. 505.p.

A Föld ébresztése 1914. II. 509.p.

A halottak élén 1914. II. 509-510.p.

A nagy Híd 1914. II. 511.p.

Akkor sincsen vége 1914. II. 512.p.

Óhajtozom a magasságba 1914. II. 637.p.

A csodák jönnek 1914. II. 638.p.

A mesebeli János 1914. II. 639-640.p.

Nagy fordulására lelkemnek 1914. II. 640.p.

Babits Mihály

Ecet-dal 1914. II. 61.p.

Haza a telepre 1914. II. 62.p.

Isten kezében. Keresztény makáma 1914. II. 63-64.p.

Fiatal katona 1914. II. 347.p.

Magamról

I. Nel mezzo... 1914. II. 348.p.

II. S e zord napokban... 1914. II. 348-349.p.

III. A szörnyű másnap... 1914. II. 349.p.

Keserű órán 1914. II. 457-458.p.

Ünnep 1914. II. 459.p.

Kép egy falusi csárdában 1914. II. 460.p.

Balázs Béla

Óh fájó Zitareh 1914. II. 133.p.

Füst Milán

Epigramma 1914. II. 421.p.

Győri Ernő

A kápolna 1914. II. 90.p.

Havas Gyula

A siket fegyverek 1914. II. 37.p.

Póz 1914. II. 38.p.

Sírvers 1914. II. 39.p.

Heltai Jenő

Találkozás 1914. II. 291.p.

Kaffka Margit

Záporos, folytonos levél 1914. II. 600-602.p.

Kassák Lajos

Marsisten nyája. Ütközet után 1914. II. 366.p.

Kertész István

Vártán 1914. II. 608.p.

Kosztolányi Dezső

Öcsém 1914. II. 196.p.

Laczkó Géza

Boldogasszony budai egyháza 1914. II. 361.p.

Lányi Sarolta

A bátor Igen 1914. II. 251.p.

Lendvay István

Ehn-Áten imája a Naphoz 1914. II. 585-588.p.

Nagy Zoltán

In memoriam 1914. II. 22.p.

Rostand, Edmond

La cathédrale 1914. II. 440.p.

Térey Sándor

Öreg asszonyok 1914. II. 225-226.p.

Fehér fa 1914. II. 226.p.

Tibullus, Albius

X. Elégia. Dal a háborúról (Latkóczy Mihály fordítása) [Lengyel Menyhért Tibullus a háborúban című írásához csatolva.] 1914. II. 646-647.p.MŰMELLÉKLETEK


Erdei Viktor

- - rajza. 1908 1914. II. 51.p.

Ferenczy Valér

Akttanulmány 1914. II. 186.p.

Kádár Béla

Tüzérek 1914. II. 373.p.

Lampérth József

Rajztanulmány 1914. II. 259.p.

Nypoort, Justus van den

Belgrád ostroma. Nypoort rézkarca a XVII. századból. A Szépművészeti Múzeum tulajdona 1914. II. 445.p.

Pettenkofen, August von

Összecsapás. Akvarell az 1849-es időkből. A Szépművészeti Múzeum tulajdona 1914. II. 331.p.

Uitz Béla

- - rajza 1914. II. 210.p.


TÁBORI POSTA


Balázs Béla

[Ignotusnak.] 1914. II. 392.p.

Ferenczy Gyula

Fiamhoz [Vers.] 1914. II. 560.p.

Halász Gyula

- - tábori leveleiből 1914. II. 335, 388-392, 558-560.p.

Halász Imre

[Levél a szerkesztőséghez Halász Gyula megsebesüléséről.] 1914. II. 560.p.

Kertész István

[Levél.] 1914. II. 392-393.p.

A végrendeletem 1914. II. 557-558.p.

Baka nóták [Szövegek és kották közlésével.] 1914. II. 641-645.p.

Lengyel Géza

[Levél a Nyugat szerkesztőihez.] 1914. II. 392.p.

[Szerző nélkül]

Háborús kóborlások. Kijegyzések egy katonai zsebkönyvből 1914. II. 545-557.p.

Népfölkelő dala 1914. II. 558.p.


FIGYELŐ


Ady Endre

Kisbán Miklós könyve. "A haldokló oroszlán" [Bánffy Miklós.] 1914. II. 128.p.

Kozári Gyula könyve. Pascal. Az "Emberi okmányok" második kötete 1914. II. 266-267.p.

Vigasztaló Anatole France 1914. II. 267-268.p.

Hősök a költető-gépben 1914. II. 339-340.p.

Az egyetlenek sorsa 1914. II. 340.p.

Az új militarizmus 1914. II. 451-452.p.

Háború és háború 1914. II. 506.p.

De versek íródnak 1914. II. 564.p.

Babits Mihály

Gyermekek és háború 1914. II. 260.p.

Bálint Aladár

Mereskovszki: Leonardo da Vinci. Történeti regény két kötetben. Fordította: Hönigschmied Oszkár. Athenaeum Könyvtár 33-34 [Dimitrij Szergejevics Mereskovszkij.] 1914. II. 189-191.p.

Der Verkehr. A "Deutscher Werkbund" évkönyve. 1914 1914. II. 266.p.

Pettenkofen vízfestménye [1914. II. 331.p.] 1914. II. 339.p.

Filharmonikusok hangversenye a Népoperában 1914. II. 451.p.

A kritika szabadsága 1914. II. 562-563.p.

Két hangverseny. 1. Hubay - Szendy szonáta est. Mozart: A-dúr szonáta. Brahms: G-dúr szonáta. Beethoven: A-dúr (Kreutzer) szonáta. 2. Filharmónikusok kilencedik hangversenye. Mendelssohn: Hebridák nyitány. Herzfeld: Májusban. Liszt: Mefisztó keringő. Beethoven: VI. szimfónia 1914. II. 649-650.p.

Bálint Lajos

Anna Pavlova 1914. II. 55-56.p.

Bárdos Artúr

Német impérium 1914. II. 506-508.p.

Boross László

A háború kérdései 1914. II. 648-649.p.

Elek Artúr

Mi, tollasok... 1914. II. 267.p.

Fekete Miklós

Dr. Hantos Elemér: A Monarchia pénzügyi harckészültsége. Magyar Közgazdasági Könyvtár XVII. 141. M. T. A Lévay díjával jutalmazott mű 1914. II. 262-263.p.

Az utolsó milliárd [A hadviselés pénzügyi oldaláról.] 1914. II. 446-448.p.

Felvinczi Takács Zoltán

Ferenczy Valér 1914. II. 187.p.

Hangok a távol keletről [Japán ultimátuma Németországnak.] 1914. II. 260-262.p.

Panszlávizmus és turánizmus 1914. II. 264-266.p.

Új könyv az ősturáni népekről. Ellis H. Minns, Scythians and Greeks. Cambridge, 1913 1914. II. 336-338.p.

Új csataképek 1914. II. 338-339.p.

Kádár Béla rajzához [1914. II. 373.p.] 1914. II. 395-396.p.

A magyarok és a németek. Lénárd Jenőnek ajánlom 1914. II. 449-451.p.

Ferenczi Sándor

A veszedelmek jégkorszaka [A háborúról.] 1914. II. 268.p.

Füst Milán

Lányi Sarolta: A távozó. Versek. Kner kiadása 1914. II. 563-564.p.

Halász Imre

Rákóczi után Thököly [Kuncz Aladár Thököly a francia irodalomban című tanulmányáról.] 1914. II. 187-189.p.

Havas Géza

Les noeuds enchantés. Gustave Davois, Paris, 1914 1914. II. 127.p.

Havas Gyula

Kemény Simon: Balkon. A Modern Könyvtár kiadása 1914. II. 52-53.p.

Isac, Emil

Take Jonescu 1914. II. 394-395.p.

† Carol [A román király halála alkalmából.] 1914. II. 448-449.p.

A román-magyar béke 1914. II. 650-651.p.

Kosztolányi Dezső

A pillanat [A háborúról.] 1914. II. 335-336.p.

A szent térkép 1914. II. 651-652.p.

Laczkó Géza

Háborús nő 1914. II. 561.p.

Lantos Helén

Albert Sorel: Vieux habits, vieux galons. Nouvelles Librairie Plon 1914. II. 54-55.p.

Lengyel Menyhért

Tibullus a háborúról [A cikkhez kapcsolódik Tibullus X. elégiája Dal a háborúról címmel, Latkóczy Mihály fordításában 646-647.p.] 1914. II. 646.p.

Móricz Zsigmond

Inter arma... 1914. II. 191-192.p.

Nagy Lajos

Somlay Károly: Pusztai szellő 1914. II. 53-54.p.

Pásztor Árpád

Újságíró jegyzetek. Sarajevó, a gyilkosság hetében 1914. II. 125-127.p.

Schöpflin Aladár

Réthy László 1914. II. 561-562.p.

Zágon Géza Vilmos

Haják Ferenc † 1914. II. 508.p.


A NYUGAT HÍREI


1914. II. 128, 268, 340, 396, 452, 652.p.

1915
NYOLCADIK ÉVFOLYAM

I. KÖTET (1-12. SZÁM)
FŐSZERKESZTŐ: IGNOTUS
SZERKESZTŐK: ADY ENDRE ÉS FENYŐ MIKSA


CIKKEK


Ábrányi Emil

Pour les couronnes. Jelentés az ötezer koronás színműpályázatról 1915. I. 548-558.p.

Ambrus Zoltán

Háborús jegyzetek

Meddig tart a háború? 1915. I. 57-60.p.

"Sales boches!". Írók a háborúról. A refrén 1915. I. 113-121.p.

Énekek a magyar parasztról. Szerbia panasza 1915. I. 169-171.p.

A háború magasztalói. Az intelligencia pusztulása 1915. I. 229-232.p.

A háború mint életmentő. Albert. Ohnet háborús naplója 1915. I. 281-285.p.

Tücskök pusztulása 1915. I. 347-350.p.

"Szent egoizmus" 1915. I. 583-585.p.

Dante utódai 1915. I. 680-683.p.

Babits Mihály

Itália [A magyar-olasz barátságról és a háborúról.] 1915. I. 639-646.p.

Elek Artúr

Haditudósítás 1915. I. 88-92.p.

Halász Gyula

Utolsó napjaim orosz földön 1915. I. 187-205.p.

Ignotus

A háború s az ellenség 1915. I. 1-3.p.

Milyen szép ez a város! 1915. I. 225-226.p.

Karinthy Frigyes

Hazám és "Hazám!" 1915. I. 479-482.p.

Laczkó Géza

A francia lélek keresztmetszete 1915. I. 24-27.p.

Lambrecht Kálmán

Herman Ottó 1915. I. 244-246.p.

Lendvai István

Korrektúrák 1915. I. 446-452.p.

Lengyel Géza

Művész-panaszok [Major Jenő festőnek a Budapesti Hírlapban megjelent panaszos levele nyomán a képzőművészek aktuális problémáiról.] 1915. I. 441-444.p.

Lengyel Menyhért

Egyszerű gondolatok [A háborúról.] 1915. I. 77-82, 291-294, 590-594.p.

Russel-Dorsan, Harry

- - harctéri levelei 1915. I. 28-36, 93-101, 206-217, 254-260, 366-377, 485-493, 559-570, 604-614.p.

Schöpflin Aladár

Magyarok és németek [A háborúról.] 1915. I. 149-153.p.

A németek és a többi népek [A háborúról.] 1915. I. 248-252.p.

A háború lelke 1915. I. 317-319.p.

Móricz Zsigmond kis darabjai [Az óra, Az egérfogó és a Csiribiri című darabok előadása a Magyar Színházban.] 1915. I. 363-365.p.

Bányai Elemér 1915. I. 494-497.p.

Vámbéry Ármin

Oroszok. Vámbéry Ármin hátrahagyott írásaiból, melyekben egy Európába vetődött tatár képével figyeli meg a nyugati világot 1915. I. 599-603.p.

Hogyan határoztam el, hogy Európába utazom és miért írtam meg az emlékirataimat [Egy tatár emlékiratai című hátrahagyott írásának első fejezete.] 1915. I. 674-678.p.REGÉNYEK, NOVELLÁK, ELBESZÉLÉSEK, SZÍNDARABOK


Ady Endre

Levelek Madame Préteritehöz 1915. I. 261-262.p.

Ambrus Zoltán

Háború 1915. I. 463-476, 524-545.p.

Füst Milán

Boldogtalanok 1915. I. 5-23, 61-76, 125-141, 175-186.p.

Kosztolányi Dezső

X... kalandornő 1915. I. 83-87.p.

Monológ 1915. I. 142-144.p.

Lakatos László

Primerose 1915. I. 145-148.p.

Moly Tamás

Az idegen hölgy 1915. I. 648-672.p.

Móricz Zsigmond

Az üveges hintó 1915. I. 327-342.p.

Groteszk 1915. I. 407-428.p.

Áthelyezés 1915. I. 617-620.p.

Szabó Dezső

Szezám tárulj 1915. I. 233-242.p.

Béke 1915. I. 519-522.p.

Tersánszky Józsi Jenő

A gyilkos 1915. I. 296-314, 352-362, 432-440.p.VERSEK


Ady Endre

Boldog új évet 1915. I. 37.p.

Vér: ős áldozat 1915. I. 38-39.p.

Minden az Életért 1915. I. 218.p.

Régi negédességem meghalt 1915. I. 218-219.p.

Adja az Isten 1915. I. 219.p.

Cifra szűrömmel betakarva 1915. I. 220.p.

Vigasztaló beszéd álmaimban 1915. I. 263.p.

Láttam rejtett törvényed 1915. I. 264.p.

Már előre rendeltettem 1915. I. 320.p.

Emlékezés Március Idusára 1915. I. 321.p.

Himnusz a Tavasznak 1915. I. 378.p.

A tavaszi szív 1915. I. 454.p.

Dal a boldogságról 1915. I. 455.p.

A megnőtt élet 1915. I. 456.p.

Ásít a tükör 1915. I. 498.p.

A harcok kényszerültje 1915. I. 498.p.

Tegnapi, vén riadó 1915. I. 499.p.

Életesnek látom magamat 1915. I. 571.p.

A Kraszna völgyén 1915. I. 571.p.

Nyögök s mind terhemmel... 1915. I. 572.p.

A rabbiság sorsa 1915. I. 623.p.

Babits Mihály

Recitatív 1915. I. 477-478.p.

Boros Ferenc

A húsz-éves, halott anyámnak 1915. I. 351.p.

Füst Milán

Óda 1915. I. 445.p.

Gallovich Károly

A jegenye 1915. I. 429-431.p.

"Nincs!"-király. 1904 1915. I. 615-616.p.

Győri Ernő

Szerelem 1915. I. 679.p.

Havas Gyula

Csillagok alatt 1915. I. 546.p.

Gondolsz-e rám? 1915. I. 546.p.

Szomorú vendégek 1915. I. 547.p.

Kaczér Illés

Áldozás Assurnak 1915. I. 172-174.p.

Kaffka Margit

A te színed előtt 1915. I. 295.p.

Kassák Lajos

1914-15 1915. I. 4.p.

Öreg emberek 1915. I. 4.p.

A végekről 1915. I. 247.p.

Kosztolányi Dezső

Ének Virág Benedekről 1915. I. 315-316.p.

Alázatos, fiúi fohász az aggokhoz 1915. I. 523.p.

Lendvai István

Halottas versek 1915. I. 102-104.p.

Kórus a pokolban 1915. I. 647.p.

Lesznai Anna

Hazavágyom hazulról 1915. I. 243.p.

Lévay István

Bellához 1915. I. 253.p.

Megint itt az ősz!... 1915. I. 253.p.

Monostori H. Kamilló

A végtelen bolyongás 1915. I. 673.p.

Vers a versről 1915. I. 673.p.

Nagy Zoltán

Egy régi áloé-virág 1915. I. 586-589.p.

Samain, Albert

Meghitt muzsika (Tóth Árpád fordítása) 1915. I. 343-344.p.

Az infánsnő kertjében (Tóth Árpád fordítása) 1915. I. 345-346.p.

Tavaszi est (Tóth Árpád fordítása) 1915. I. 595.p.

Bacchánsnő (Tóth Árpád fordítása) 1915. I. 596-598.p.

Szász Menyhért

Húszévesek 1915. I. 122-123.p.

Lovak panaszkodnak 1915. I. 123-124.p.

Ének néma mankókról 1915. I. 483-484.p.

Tennyson, Charles

A lótusz-evők (Babits Mihály fordítása) 1915. I. 286-290.p.

Tersánszky Józsi Jenő

Vers. Régi szöszkéhez 1915. I. 621-622.p.

Tóth Árpád

Lomha gályán 1915. I. 227.p.

Augusztusi ég alatt 1915. I. 228.p.MŰMELLÉKLETEK


Bálint Rezső

- - rajza 1915. I. 624.p.

Bató József

Döntés. Rézkarc a harctérről 1915. I. 322.p.

Erdei Viktor

- - rajza 1915. I. 558-559.p. között

Fémes-Beck Vilmos

Vak zsidó. Rajz a harctérről 1915. I. 265.p.

- - rajza 1915. I. 684.p.

Ferenczy Béni

Rézkarc 1915. I. 453.p.

Uitz Béla

- - rajza 1915. I. 494.p.TÁBORI POSTA


Ambrus Balázs

Mikor el kellett mennem... [Vers.] 1915. I. 160.p.

Fekete zászló [Vers.] 1915. I. 269.p.

Rendelet [Vers.] 1915. I. 269.p.

Balázs Béla

Menj és szenvedj te is. Naplójegyzetek 1915. I. 40-44, 105-109.p.

Csendes, esti dialógus a hercegnővel. Menj és szenvedj te is III. 1915. I. 154-158.p.

B. E.

Emlékek 1915. I. 382-398.p.

D. A.

Levél a francia lövészárokból a magyar lövészárokba 1915. I. 222.p.

Dénes Zsófia

Halál [A Julius álnéven író Zilahi Kis Béla haláláról.] 1915. I. 398-400.p.

Déznai Viktor

Szerb városok 1915. I. 325-328.p.

Erdély Jenő

Tábori gondolatok Mária Teréziáról [Krúdy Gyula 42-es mozsarak című könyvének olvasása közben.] 1915. I. 267-269.p.

Viszontláttam Budapestet 1915. I. 500-502.p.

Kassák Lajos

Dávid, az anarchista. Riport. 1915. május 1915. I. 573-575.p.

Kertész István

Levél a kaszárnyából 1915. I. 323-325.p.

Nagy Andor

Przemysli emlék 1915. I. 379-381.p.

Tersánszky Józsi Jenő

Levél Ignotushoz [A harctérről.] 1915. I. 221.p.

[Levél egy B. E. monogrammal jelölt személyhez, kiegészítve a Vers a csöndről című költeménnyel.] 1915. I. 266-267.p.

Vértesy Gyula

Árokban, roham előtt [Vers.] 1915. I. 44-45.p.

Verbunkos [Vers.] 1915. I. 45.p.

[Szerző nélkül]

Levelek a Vereskereszthez [Vass Sándorné és Vágner Józsefné aláírással.] 1915. I. 159.p.


FIGYELŐ


Ady Endre

Kis párisi emlékezés. Levél Szép Ernőnek 1915. I. 516.p.

Ambrus Zoltán

A drámabíráló bizottság 1915. I. 404-406.p.

A drámabíráló bizottság - még egyszer és utoljára 1915. I. 508-512.p.

Bálint Aladár

A három királyok. A megírandó nagy krónika egy fejezete [A háborúról.] 1915. I. 46-47.p.

Gül baba sírja 1915. I. 51.p.

Majovszky Pál ajándéka [150 rézkarcot, litográfiát, fametszetet ajándékozott a Szépművészeti Múzeumnak.] 1915. I. 51-52.p.

Goldmark Károly 1830-1915 1915. I. 111-112.p.

Hangversenyek. Wiener Konzertverein két estéje. Bach-hangverseny. Mozart: Requiem 1915. I. 165-166.p.

A kilencedik szimfónia és más egyebek [Ludwig van Beethoven.] 1915. I. 166-167.p.

Karl Lamprecht új könyve. Zwischen Krieg und Frieden. 7. Krieg und Kultur 1915. I. 277-279.p.

Hadegészségügyi kiállítás 1915. I. 460-462.p.

Filharmónikusaink háborús esztendeje 1915. I. 692.p.

Barta Lajos

Magyar katonák 1915. I. 110-111.p.

Budapest boldog akar lenni! [A háborúról.] 1915. I. 223-224.p.

Üdülés az Üdülő otthonban 1915. I. 403-404.p.

Hősök galériája 1915. I. 514-515.p.

Tengerjárt Nyugatok [Argentínából hazahozott Nyugat-kötetekről.] 1915. I. 630-631.p.

Szocialista gondolatok a háborúról 1915. I. 688-689.p.

Elek Artúr

Fémes-Beck Vilmos [Harctéri szerepéről.] 1915. I. 276.p.

Brocky Károly vázlatai. A Szépművészeti Múzeum kiállítása 1915. I. 335-336.p.

Erdély Jenő

Sztrakoniczky. Június 10. [Sztrakoniczky Károly haláláról.] 1915. I. 693.p.

Fekete Miklós

Kommentár egy előadáshoz, avagy néhány megjegyzés valutánk disparitásáról [Philipp Brochnak, a Verkehrsbank igazgatójának A háborúnak a Monarchia pénzügyi és gazdasági viszonyaira való hatásáról című előadásához.] 1915. I. 52-54.p.

A Kereskedelmi Bank mérlege 1915. I. 330-331.p.

A második hadikölcsön 1915. I. 632-634.p.

Felvinczi Takács Zoltán

A Szendrey - Szentiványi-féle művészlexikon 1915. I. 162-165.p.

Ismét Japán [Japán politikájáról és kultúrájáról.] 1915. I. 276-277.p.

Bató József csataképei 1915. I. 331-332.p.

Apák, fiúk [Ferenczy Károly és Ferenczy Béni.] 1915. I. 460.p.

Uitz Béla 1915. I. 515-516.p.

Kitüntetett művészekről. Iványi-Grünwald Béla - Hatvany Ferenc [Iványi Grünwald Béla.] 1915. I. 577-578.p.

Daumier a művészeti múzeumban 1915-ben [Honoré Daumier.] 1915. I. 626-627.p.

Földi Mihály

Magyar-török almanach. Szerkeszti és kiadja Mezey István 1915. I. 512-514.p.

Mai élet és halál 1915. I. 576-577.p.

Jézus 1915. I. 685-688.p.

Frank, Bruno

Ah, le misérable! Ez a kis rajz a világháború kitörése előtt íródott s a Forum második, májusi számában jelent meg. Ma érdekes történelmi dokumentum 1915. I. 49-51.p.

Gockler Lajos

Eucken [Rudolf Eucken előadása Budapesten.] 1915. I. 270-272.p.

Halász Imre

Magyarok viselt dolgai Amerikában [Pivány Jenő levele elé 1915. I. 54-56.p. Mindez kiegészítése Halász Imrének Pivány Jenő Magyarok az amerikai szabadságharcban című könyvéről írt kritikájának 1914. I. 839-850.p.] 1915. I. 54.p.

Havas Gyula

Kis könyvek [Kosztolányi Dezső: Öcsém, Szilágyi Géza: A háború mellől, Somlyó Zoltán: Hadak a hóban.] 1915. I. 691-692.p.

Ignotus

Irodalmi díjak 1915. I. 161.p.

Kabos Ede

Tolnai Lajos. Az Érdekes Újság Dekameronjának egy későbbi kötetéből 1915. I. 329-330.p.

Kaczér Illés

A francia emigránsok 1915. I. 333-334.p.

Kosztolányi Dezső

Panaszkönyv. Levél Ignotushoz [A Nyugat irodalmi elllenfeleinek vádjairól.] 1915. I. 272-274.p.

1914 [Ujhelyi Nándor regényéről.] 1915. I. 334-335.p.

Baudelaire és a belgák [Charles Baudelaire.] 1915. I. 402-403.p.

Két hajó. Karinthy Frigyes novellái 1915. I. 459-460.p.

Eposz Wagner maszkjában. Kassák Lajos verseskönyve 1915. I. 625-626.p.

Rímkovács [Pátkai Kováts Jósef verseiről.] 1915. I. 690-691.p.

Laczkó Géza

Csortos operette-ben [Martos Ferenc - Bródy Miksa - Kálmán Imre Zsuzsi kisasszony című darabjáról.] 1915. I. 332-333.p.

Ambrus Zoltán: A tóparti gyilkosság 1915. I. 457.p.

Lakatos László

Cornel [Ábrányi Kornélról.] 1915. I. 506-508.p.

Lantos Helén

Ricarda Huch 1915. I. 578-580.p.

Lendvai István

Sven Hedin: Egy harcban álló nemzet 1915. I. 275-276.p.

Le Démon de Midi. Paul Bourget új regénye 1915. I. 634-637.p.

Utolsó evangélium 1915. I. 637-638.p.

Lengyel Menyhért

Bródy Sándor: Fehér könyv 1915. I. 48.p.

Fényes László: A szerb harctérről 1915. I. 48.p.

Halál Velencében [Thomas Mann novellájának Lányi Viktor-féle fordításáról.] 1915. I. 167-168.p.

Móricz Zsigmond: Mesék a zöld füvön. Elbeszélések. Az Athenaeum kiadása 1915. I. 401.p.

Norman Angell: Rossz üzlet a háború. Népszava kiadása 1915. I. 457-459.p.

Jászai Mari 1915. I. 503-504.p.

Sztrakoniczky Károly 1915. I. 693-694.p.

Lovik Károly

- - önéletrajza. Néhány héttel ezelőtt az Érdekes Újság Dekameronja számára írt önéletrajz, melynek kéziratát Kabos Ede úr, a Dekameron szerkesztője volt szíves előzetes közlésre a Nyugatnak átengedni 1915. I. 517-518.p.

Meller Simon

Dr. Sztrakoniczky Károly † 1915. I. 692-693.p.

Molnár Antal

A zene és a háború 1915. I. 580-582.p.

Pethő Sándor

Gróf Andrássy Gyula: Kinek bűne a háború? 1915. I. 505-506.p.

Pivány Jenő

Magyarok viselt dolgai Amerikában [Levél, melyben Halász Imre Magyarok az amerikai szabadságharcban című kritikájára válaszol 1914. I. 839-850.p.] 1915. I. 54-56.p.

Relle Pál

Szó és szoknya 1915. I. 627-630.p.

Schöpflin Aladár

Arany János angolul [William N. Loew fordításáról.] 1915. I. 161-162.p.

Nagy Géza [Néprajzkutató, őstörténész halálára.] 1915. I. 223.p.

Tudákos levelek [Thallóczy Lajos Deli álnéven kiadott könyvéről.] 1915. I. 279.p.

Posch Jenő új könyve [Lelki jelenségeink és természetük.] 1915. I. 625.p.

Szini Gyula

Lovik Károly 1915. I. 516-517.p.

Zolnai Béla

A Bánk bán filmen [Katona József művéről.] 1915. I. 504.p.

Péterfy-essayk franciául. René Bichet és Stiegelmár Róbert fordítása [Péterfy Jenő.] 1915. I. 631-632.p.DISPUTA


Laczkó Géza

A francia lélek körül [Válasz Szabó Dezső támadására 1915. I. 168.p.] 1915. I. 279-280.p.

Szabó Dezső

A francia lélek keresztmetszete [Laczkó Géza azonos című cikkéről 1915. I. 24-27.p.] 1915. I. 168.p.A NYUGAT HÍREI


1915. I. 56, 168, 280, 336, 462.p.


1915
NYOLCADIK ÉVFOLYAM

II. KÖTET (13-24.SZÁM)
FŐSZERKESZTŐ: IGNOTUS
SZERKESZTŐK: ADY ENDRE ÉS FENYŐ MIKSA


CIKKEK


Ady Endre

Csokonai - a békekötésre [Csokonai Vitéz Mihály azonos című verse elé.] 1915. II. 1310-1312.p.

Ambrus Zoltán

Háborús jegyzetek

Pazar türelem 1915. II. 711-714.p.

Mi lesz a háború után? 1915. II. 751-755.p.

"Hja, háború van!" 1915. II. 855-859.p.

Szoknyás diplomaták. Nők a fronton 1915. II. 897-901.p.

Írók a háborúban 1915. II. 979-981.p.

A gólyalábú herceg 1915. II. 1017-1020.p.

Dernburg indítványa 1915. II. 1119-1123.p.

Doyen tanár úr 1915. II. 1360-1364.p.

A békehajó 1915. II. 1411-1416.p.

Ujházi [Ujházi Edéről.] 1915. II. 1252-1260.p.

Babits Mihály

B. F. huszárönkéntes: elesett az északi harctéren, 1915 június 1915. II. 824-828.p.

Demokritosz [Weber, Carl Julius]

- - a magyarokról [Részlet a Demokritos, oder hinterlasszene Papiere eines lachenden Philosophen című munkájából. ] 1915. II. 788-792.p.

Feleky Géza

Krivošein [Orosz földművelési miniszterről.] 1915. II. 972-978.p.

Az orosz agrárreform 1915. II. 1035-1041, 1093-1099.p.

India és a világháború 1915. II. 1218-1228, 1329-1338.p.

Fenyő Miksa

Irodalmi vita [Válasz Rákosi Jenőnek a Nyugatot célzó támadásaira.] 1915. II. 1313-1317.p.

Halász Imre

Bismarck és Magyarország [Otto Bismarck.] 1915. II. 702-710.p.

Halász Imre legelső cikke. Ötvenéves évforduló [Pesti Napló 1865. augusztus 31.] 1915. II. 815-821.p.

Széll Kálmánról 1915. II. 944-955.p.

Hatvany Lajos

Harcoló betűk 1915. II. 871-880.p.

Bródy, a színműíró. Lyon Lea alkalmából [Bródy Sándor.] 1915. II. 1027-1032.p.

Lengyel, a drámaíró [Lengyel Menyhértről.] 1915. II. 1419-1427.p.

Ignotus

Reinhardt [Max Reinhardt.] 1915. II. 1294-1296.p.

A jóakaratú embereknek [A háborús gyűlölködésről.] 1915. II. 1371-1377.p.

Lengyel Menyhért

Egyszerű gondolatok [A háborúról.] 1915. II. 737-743, 1140-1144.p.

Móricz Zsigmond

Próbán 1915. II. 1297-1301.p.

Radó Sámuel

Wolff, Reuter, Havas stb. 1915. II. 782-786.p.

Russel-Dorsan, Harry

- - harctéri levelei 1915. II. 715-727.p.

Schöpflin Aladár

Baksay Sándor 1915. II. 695-698.p.

Halász Imre 1915. II. 809-813.p.

Szívek tolmácsa [Az azonos című levélgyűjteményről.] 1915. II. 1185-1188.p.

Bárd Miklós 1915. II. 1393-1400.p.

Sisa Miklós

A háború s a pszihoszexualitás 1915. II. 904-907.p.

Stein Aurél

- - két levele Középázsiából [Halász Gyulának, szerkesztői bevezetővel.] 1915. II. 908-911.p.

Székely Artúr

A német-osztrák-magyar gazdasági szövetség gondolata és Kossuth Lajos 1915. II. 849-854.p.

[Szerző nélkül]

Névtelen sorok 1915. II. 1309-1310.p.


REGÉNYEK, NOVELLÁK, ELBESZÉLÉSEK, SZÍNDARABOK


Ambrus Zoltán

A fületlen ember 1915. II. 957-971.p.

Babits Mihály

Kártyavár 1915. II. 927-941, 1001-1016, 1077-1092, 1125-1139, 1192-1204, 1265-1280, 1324-1328, 1401-1410.p.

Barta Lajos

Falusi kirándulás 1915-ben 1915. II. 1339-1357.p.

Földi Mihály

Az ismeretlen ház 1915. II. 829-840.p.

Gaál Mózes

A kastély 1915. II. 758-779.p.

Kaffka Margit

Lírai jegyzetek egy évről 1915. II. 1055-1074.p.

Karinthy Frigyes

Holnap reggel 1915. II. 1428-1487.p.

Kertész István

Árminka hős 1915. II. 1206-1217.p.

Kosztolányi Dezső

Rapszódia. Vallomás több strófában 1915. II. 841-846.p.

Laczkó Géza

François-Séraphin Paradol úr foglyai 1915. II. 728-736.p.

Lakatos László

"In bauta e tabaro" 1915. II. 1033-1034.p.

Lengyel Menyhért

A táncosnő. Részlet Lengyel Menyhért új színdarabjából, melyet a Vígszínház ad elő 1915. II. 1318-1323.p.

Móricz Zsigmond

Öt korona 1915. II. 887-896.p.

Szidónia védelme 1915. II. 1159-1166.p.

Műteremben. Pasztell 1915. II. 1230-1232.p.

Karak szultán 1915. II. 1381-1392.p.

Szabó Dezső

Búcsúzások 1915. II. 1021-1026.p.

Megtépászott napló 1915. II. 1145-1155.p.

Damaszkusz felé 1915. II. 1281-1291.p.

Wolf, Hugo

Training 1915. II. 1100-1104.p.


VERSEK


Ady Endre

Szent Antal tisztelete 1915. II. 744.p.

A sirató siralma 1915. II. 745.p.

Hogy kevesen vagyunk 1915. II. 745.p.

Az Ítélet előtt 1915. II. 793.p.

Ki várni tud 1915. II. 793.p.

Vallomás a szerelemről 1915. II. 794.p.

A fajtám takarója 1915. II. 860.p.

A hivalkodó ember 1915. II. 860.p.

A kísérő házak 1915. II. 861.p.

Intés az Őrzőkhöz 1915. II. 912.p.

Szép a Szép 1915. II. 982.p.

Legyetek emlékezéssel hozzám 1915. II. 982.p.

Csak rosszabb volnék 1915. II. 983.p.

A piros rózsa 1915. II. 1042.p.

Szomorú hitvallás magamhoz 1915. II. 1042.p.

Kevés beszélgetés magammal 1915. II. 1111.p.

Lakodalmi köszöntő távolból 1915. II. 1167.p.

A nagy hinta-játék 1915. II. 1233.p.

Ifjú szívekben élek 1915. II. 1301.p.

Babits Mihály

Vile potabis 1915. II. 881.p.

Édes az otthon 1915. II. 881-882.p.

Gretna Green 1915. II. 882-883.p.

Játszottam a kezével 1915. II. 884-885.p.

Július 1915. II. 885.p.

Augusztus 1915. II. 886.p.

Nincsen kísértet. 1904 1915. II. 886.p.

Versek, előszavakkal

Ady Endrének. 1911 1915. II. 1245-1246.p.

A "fiamhoz". 1913 1915. II. 1246-1248.p.

Prológus. 1914. november 1915. II. 1248-1249.p.

Miatyánk. 1914 1915. II. 1249-1250.p.

Vers, támadásokra 1915. II. 1251.p.

Chen-Tue-Csi

A fehér gólya [Kínai háborús lyra cím alatt egy kiadás előtt álló német gyűjteményből átvett vers fordítása.] 1915. II. 1380.p.

Csokonai Vitéz Mihály

A békekötésre [Ady Endre megjegyzésével.] 1915. II. 1310-1312.p.

Halász Imre

Fiamnak. Midőn gyermeklap szerkesztésébe fogott 1915. II. 814.p.

Havas Gyula

Nyári emlék 1915. II. 787.p.

Heltai Jenő

Dal 1915. II. 756.p.

Egy asszony keze 1915. II. 757.p.

Ibsen, Henrik

Terje Vigen (Hajdu Henrik fordítása) 1915. II. 991-1000.p.

Kaffka Margit

Születésnapra. Régi arcképekhez 1915. II. 1189-1191.p.

Kassák Lajos

Monoton 1915. II. 847.p.

Ének Angyalföldről 1915. II. 848.p.

Kertész István

Mese 1915. II. 1358-1359.p.

Kosztolányi Dezső

Ádám 1915. II. 956.p.

Óda. Távoli, beteg feleségemnek 1915. II. 1075-1076.p.

Rózsa 1915. II. 1417-1418.p.

Lányi Sarolta

Már akkor sírtam 1915. II. 780.p.

Nem tiéd az akarat... 1915. II. 780.p.

Aki el nem alszik... 1915. II. 781.p.

Vasúton 1915. II. 781.p.

Tájkép 1915. II. 1292.p.

Amikor el kell válni 1915. II. 1293.p.

Nagyon csendes szerenád 1915. II. 1293.p.

Lendvai István

Történet a néma királyfiról 1915. II. 1105-1109.p.

Li-Tai-Pe

Téli háború [Kínai háborús lyra cím alatt egy kiadás előtt álló német gyűjteményből átvett vers fordítása.] 1915. II. 1378-1379.p.

Háború a Góbi-sivatagon [Kínai háborús lyra cím alatt egy kiadás előtt álló német gyűjteményből átvett vers fordítása.] 1915. II. 1379.p.

Rozványi Vilmos

Nyár! 1915. II. 699-700.p.

Verklisgyerek naeniája 1915. II. 700-701.p.

Somlyó Zoltán

Végzetes verssorok. A rossz asszonynak! 1915. II. 822-823.p.

Szép Ernő

Az asztalfiából 1915. II. 1261-1264.p.

Térey Sándor

A gyermek 1915. II. 942-943.p.

Tersánszky Józsi Jenő

Idegen városkában 1915. II. 902-903.p.

Tóth Árpád

Esti ének 1915. II. 1156.p.

Tánc 1915. II. 1157.p.

Hímzés 1915. II. 1157.p.

Mámor 1915. II. 1158.p.

Turóczi József [Turóczi-Trostler József]

Szüret után 1915. II. 1124.p.

Sziciliána 1915. II. 1124.p.

Zilahy Lajos

Életem 1915. II. 1205.p.
MŰMELLÉKLETEK


Berény Róbert

- - rajza, Alvó csecsemő 1915. II. 1229.p.

Kimnach László

- - aquarellje, A zimonyi híd 1915. II. 1166-1167.p. között

Rippl-Rónai József

Goethe utolsó sarjadéka francia fogságban 1915. II. 1110.p.

Somló Lili

Halász Imre [Rajz.] 1915. II. 811.p.

Uitz Béla

- - rajza 1915. II. 870-871.p. közöttTÁBORI POSTA


D. A.

[Egy francia katona levele magyar katonabarátjához.] 1915. II. 862.p.

Déznai Viktor

A Száva 1915. II. 1169-1178.p.

Halász Gyula

A front mögött [Levél.] 1915. II. 913-917.p.

Vissza a frontra. Halász Gyula levele Galíciából 1915. II. 1043-1050.p.

Kertész István

Vihar a levelet ide-oda fújja 1915. II. 795-799.p.

Elégia harctéri költőkhöz [Vers.] 1915. II. 1168-1169.p.

M.

[Fiatal lány levele Párizsból.] 1915. II. 862-863.p.FIGYELŐ


Ady Endre

A magyarság háza 1915. II. 925-926.p.

Az oláh mumus 1915. II. 926.p.

A bepanaszolt Élet 1915. II. 1241.p.

Bálint Aladár

Hidak 1915. II. 869-870.p.

Háborús gyermekrajzok [Az Iparművészeti Múzeum kiállításán.] 1915. II. 923-924.p.

Bihar Sándor [A harctéren elesett színész emlékére.] 1915. II. 1052.p.

A szeizmográf [A háborúról.] 1915. II. 1052-1053.p.

A zimonyi híd. Kimnach László vízfestménye alá [1915. II. 1166-1167.p. között.] 1915. II. 1181-1182.p.

A sárosi művészi sorsjáték kiállítása 1915. II. 1238.p.

A moziplakát 1915. II. 1238-1239.p.

Zsigmondyék kamarazene-estéje 1915. II. 1305.p.

A Szépművészeti Múzeum Barabás-kiállítása [Barabás Miklós.] 1915. II. 1368-1369.p.

Az Ernst-Múzeum csoportos kiállítása [Mednyánszky László, Magyar-Mannheimer Gusztáv, Glatz Oszkár, Hermann Lipót, Csók István, Rippl-Rónai József, Major Henrik, Beck Ö. Fülöp, Sámuel Kornél, Gyenes Gitta munkáiról.] 1915. II. 1369.p.

Barta Lajos

Baksay szülőföldje [Nagypeterd.] 1915. II. 748-750.p.

A kárpáti harcokról. Franyó Zoltán könyve. Az Athenaeum kiadása 1915. II. 868-869

A szegedi jámbor szándék [A parasztinternátusokról.] 1915. II. 1236-1237.p.

Dénes Zsófia

Galimbertiék 1915. II. 921-923.p.

Elek Artúr

Helbig Wolfgang [Wolfgang Helbig német művészettörténész, archeológus halálára.] 1915. II. 1303-1304.p.

Schickedanz Albert [Az építész halálára.] 1915. II. 1117-1118.p.

Erdély Jenő

Néhány háborús könyvről 1915. II. 804-805.p.

Fekete Miklós

Tanulmányok a háború gazdasági hatásáról. Dr. Hantos Elemér: A világháború gazdasági és pénzügyi hatásai. Benkő kiadás; Dr. Wekerle Sándor: A háború gazdasági következményei. Olcsó könyvtár 1766-1767. sz. 1915. II. 747-748.p.

Magyarország közgazdasága 1914. évről. Írta: Katona Béla 1915. II. 1053-1054.p.

Feleky Géza

Új könyv a biedermeierről [Csízik Gyula könyvéről.] 1915. II. 1305-1306.p.

Felvinczi Takács Zoltán

Négy fal közül a sivataghoz. Stein Aurél leveleire 1915. II. 986-988.p.

Rippl-Rónai József és a háború. A művész gyűjteményes kiállítása az Ernszt-Múzeumban 1915. II. 1114-1116.p.

Az Esterházy képtár története. Meller Simon könyve 1915. II. 1180-1181.p.

A téli kiállítás [Kosztolányi Kann Gyula, Gulácsy Lajos, Mednyánszky László és mások műveiről.] 1915. II. 1366-1367.p.

Fenyő Miksa

Lengyel mezőkön, tábortűz mellett. Gyóni Géza versei 1915. II. 1234-1236.p.

Palika. Színmű három felvonásban. Írta: Gábor Andor. Előadta a Nemzeti Színház 1915. II. 1239-1241.p.

Irodalmi vita [Válasz Rákosi Jenőnek a Nyugatot célzó támadásaira.] 1915. II. 1302-1303.p.

A madonna rózsája. Dráma 3 felvonásban. Írta Hevesi Sándor 1915. II. 1304-1305.p.

Földi Mihály

Tudomány és hangulat. Jegyzetek 1915. II. 800-803.p.

Egyéniség és természettudomány. Jegyzetek 1915. II. 1050-1052.p.

Franyó Zoltán

Haditudósítások [Lázár Miklós: Fronton, Herczeg Géza: Szarajevótól Lodzig, Landauer Béla: A nagy esztendő című könyvekről, valamint Pilisi Lajos, Fehéri Armand, Dénes Sándor, Vasadi-Balogh György és Nyáry Andor újságírókról.] 1915. II. 917-919.p.

Aage Madelung hadinaplója 1915. II. 1112-1113.p.

Freund Mária, P.

Rippl-Rónai és a vonal 1915. II. 1367-1368.p.

Halász Imre

"Boches" [A németek gúnynevének eredetéről.] 1915. II. 866-867.p.

India és a világháború. Írta Feleky Géza 1915. II. 1488-1489.p.

Hatvany Lajos

Délibáb utca 7. Lekésett kritika [Hajó Sándor azonos című darabjáról.] 1915. II. 1113-1114.p.

Havas Gyula

Karinthy Frigyes: A repülő ember. Wittmann Viktor emlékének. Modern Könyvtár 1915. II. 803-804.p.

Ignotus

Lakatos László: Érzelmes könyv 1915. II. 746.p.

Szerkesztői üzenet [Válaszol egy névtelen levélre, mely Moly Tamás Az idegen hölgy című novelláját támadja 1905. I. 648-672.p., majd két német, háborús témájú újságcikk-részletet közöl.] 1915. II. 805-806.p.

Kázmér Ernő

Cafard. Ervin Rosen bemutató a Fővárosi Nyári Színházban 1915. II. 989.p.

Kosztolányi Dezső

Ének néma mankókról. Szász Menyhért háborús versei 1915. II. 867-868.p.

Magyar kabaré 1915. II. 988-989.p.

Gabányi [Gabányi Árpád színész halálára.] 1915. II. 1239.p.

Laczkó Géza

Levél a régi kastély foglyához 1915. II. 1489-1490.p.

Lakatos László

Dinasztiánk a haza védelmében. Gáspár Artúr könyve 1915. II. 863-864.p.

Lendvai István

Könyörgő Amerika [Az Egyesült Államok háborús politikájáról.] 1915. II. 864-866.p.

Kérelem, halottakhoz 1915. II. 919-920.p.

Korrektúrák [A lélek kétféle, "politikai" és "művészi" típusáról.] 1915. II. 1365.p.

Lengyel Menyhért

Shaw a háborúról. Okos szó a háborúról. Fordította Dr. Mikes Lajos. Dick Manó kiadása [George Bernard Shaw.] 1915. II. 864.p.

Egy új regényíró [Csathó Kálmán Varjú a toronyórán című könyvéről.] 1915. II. 920-912.p.

Lovag Ádám

La belgiques Langlante. Émile Verhaeren könyve 1915. II. 984-985.p.

Molnár Antal

Operaírás a háború után [Edgar Istel Die moderne Oper című könyvéről.] 1915. II. 1053.p.

Debussy [Claude Debussy.] 1915. II. 1178-1180.p.

Szabó Dezső

Jelentés változások 1915. II. 747.p.

Pajzs Elemér: Cirkusz. Dick Manó, Budapest 1915. II. 1369-1370.p.

Szekula Gyula

Halász Imréről. Levél Ignotushoz 1915. II. 924-925.p.

Bródy Zsigmondról 1915. II. 989-990.p.

Tóth Árpád

Szombati-Szabó István: A Halál parkja 1915. II. 1236.p.

Zolnai Béla

Déry Juliánna [Hollaender Rózsi tanulmányáról.] 1915. II. 1116.p.


A NYUGAT HÍREI


1915. II. 806, 926, 1370.p.


1916
KILENCEDIK ÉVFOLYAM

I. KÖTET (1-12. SZÁM)
FŐSZERKESZTŐ: IGNOTUS
SZERKESZTŐK: ADY ENDRE ÉS FENYŐ MIKSA


CIKKEK

Ambrus Zoltán

Háborús jegyzetek

Nick Winter és társai 1916. I. 113-115.p.

A hajnal halovány keze. A tisztelt polgárt 1916. I. 182-185.p.

Kétlakúak. Bomba-eső 1916. I. 259-265.p.

Bús magyarok. "Nem vagyok olyan stratéga..." 1916. I. 325-329.p.

A síró kalauz meg a nevető. A feketekeztyűs kéz. Pétain tábornok 1916. I. 463-468.p.

Osztrák és német kritikusaink 1916. I. 544-547.p.

Záróóra után 1916. I. 569-574.p.

Álhír, mely még hírré válhatik 1916. I. 683-686.p.

A hóhér halála 1916. I. 780-783.p.

Babits Mihály

Néhány szó a Kártyavárról [Saját regényéről.] 1916. I. 131-132.p.

A Shakespeare-ünnephez 1916. I. 726-729.p.

Boross László

Oroszország 1916. I. 67-73.p.

Elek Artúr

Santa Maria delle Grazie. Brescia 1916. I. 3-7.p.

Barbárok szobrai. Félretett jegyzetekből 1916. I. 469-472.p.

Földi Mihály

Tudomány és hangulat 1916. I. 23-27.p.

Egység 1916. I. 345-350.p.

Halász Imre

Török-magyar vonatkozások 1916. I. 437-448, 527-543, 605-617, 669-682.p.

Ignotus

Görgey [Görgey Artúr halálára.] 1916. I. 703-706.p.

Kosztolányi Dezső

Babits Mihály [A költő Recitatív című új kötetéről.] 1916. I. 644-645.p.

Laczkó Géza

Vengerkák [Pásztor Árpád regénye.] 1916. I. 296-300.p.

Humor és komikum [Humor a magyar irodalomban; Karinthy Frigyes Így írtok ti című könyvéről.] 1916. I. 415-421.p.

Lengyel Géza

"Mitteleuropa". Széljegyzetek Friedrich Naumann könyvéhez 1916. I. 483-491.p.

Balkán 1916. I. 746-750.p.

Lengyel Menyhért

Egyszerű gondolatok [A háborúról.] 1916. I. 40-43, 241-243, 595-597.p.

Negyedik Henrik [William Shakespeare darabjának előadása a Nemzeti Színházban.] 1916. I. 383-390.p.

Rozványi Vilmos

"Recitativ" [Babits Mihály új kötetéről.] 1916. I. 638-643.p.

Schöpflin Aladár

A paraszt 1916. I. 365-368.p.

Madrid, 1616 április 23. [Miguel de Cervantes haláláról.] 1916. I. 492-497.p.

Aforizmák a Szekfü-ügy körül [A Szekfü Gyulát A száműzött Rákóczi című könyve miatt ért támadásokról.] 1916. I. 503-508.p.

Babits Mihály új verseskönyve [A Recitatív című kötetről.] 1916. I. 633-637.p.

Stein Aurél

Újabb levél - - tól keleti Persiából [Szerkesztői bevezetővel.] 1916. I. 361-362.p.

Szász Zoltán

Lyon Lea és a pesti közönség [Bródy Sándor Lyon Lea című darabjáról.] 1916. I. 89-93.p.

Wells, Herbert George

Holnap? Kísérlete egy jóslatnak 1916. I. 156-166, 229-232.p.REGÉNYEK, NOVELLÁK, ELBESZÉLÉSEK, SZÍNDARABOK


Ady Endre

Legendák kis leányokról

A nagy Ház 1916. I. 598-599.p.

A nénike húga 1916. I. 599-600.p.

Célia: szemeimnek öröme 1916. I. 600.p.

Babits Mihály

Kártyavár 1916. I. 44-53, 104-112.p.

Bárdos Artúr

A csodabalzsam 1916. I. 28-39.p.

Barta Lajos

Hervadt katona 1916. I. 301-320.p.

Erdősi Dezső

Pénz 1916. I. 713-725.p.

Fehér Sándor

Zivatar virágja 1916. I. 14-22.p.

Gaál Mózes

A félhomályban 1916. I. 549-562.p.

Kádár Endre

Pacsirta 1916. I. 422-427.p.

Kaffka Margit

Két nyár 1916. I. 195-216, 271-293.p.

Karinthy Frigyes

Legenda az ezerarcú lélekről 1916. I. 648-666.p.

Kassák Lajos

Misilló királysága 1916. I. 449-459, 512-526, 583-594, 687-701, 755-779.p.

Kernách Ilona, F.

A magvetők 1916. I. 334-344.p.

Kertész István

A dohány. Életkép 1916. I. 94-100.p.

Korán jöttek a gólyák 1916. I. 473-482.p.

Laczkó Géza

Özvegy Esztegár Domokosné 1916. I. 8-11.p.

Pundari a nyolc ösvényű útra lép 1916. I. 145-150.p.

Lovik Károly

Görgey csillaga 1916. I. 74-88.p.

Molnár Jenő

Az öreg boltos 1916. I. 167-181.p.

Móricz Zsigmond

Napsütéses réten, holdvilágos éjszakán. Inter arma 1916. I. 137-143.p.

Fanny hagyományai. Inter arma 1916. I. 218-226.p.

Egy szegény fecske 1916. I. 577-582.p.

Sándor Imre

Az intéző 1916. I. 351-360.p.

Shakespeare, William

A vihar. A negyedik felvonásból (Babits Mihály fordítása) 1916. I. 731-745.p.

Szabó Dezső

Passió 1916. I. 235-240.p.

Tóth Wanda

Torso 1916. I. 395-414.p.


TÁBORI POSTA


Halász Gyula

Levél a lövészárokból. Néhány részlet Halász Gyulának Elek Artúrhoz intézett leveléből 1916. I. 621-622.p.


VERSEK


Ady Endre

Hozsánna bízó síróknak 1916. I. 116.p.

Őrizem a szemed 1916. I. 117.p.

"Te előtted volt" 1916. I. 244.p.

Tovább a hajóval 1916. I. 322.p.

Levél a sorsomhoz 1916. I. 369.p.

Vagy megölni valakit 1916. I. 369.p.

Hadd szenvednék 1916. I. 370.p.

Tévedtem és tévedve 1916. I. 370.p.

A mosti március 1916. I. 428.p.

Az akarat cselédjei 1916. I. 429.p.

A földi kunyhóban 1916. I. 563.p.

Bercsényi marsal huszárja 1916. I. 564.p.

Ifjúság babonás hitével 1916. I. 618.p.

A Jelen hajóján 1916. I. 619.p.

Megmaradok virágos mezőkön 1916. I. 620.p.

Nótázó, vén bakák 1916. I. 702.p.

A legoktalanabb szerelem 1916. I. 784.p.

Dal a boldogtalanságról 1916. I. 785.p.

Óh, bújni barlangokba 1916. I. 786.p.

Babits Mihály

Alkalmi vers 1916. I. 391-392.p.

Húsvét előtt 1916. I. 391-394.p.

Baudelaire, Charles

A Fleurs du mal előhangja (Tóth Árpád fordítása) 1916. I. 509-510.p.

Havas Gyula

Örömet hirdetek néktek 1916. I. 101-102.p.

Téli szél. 1915 1916. I. 102-103.p.

Hungaricus [Buday Dezső]

Orgonaszó 1916. I. 751-754.p.

Jászay-Horváth Elemér

Éjszakák

1. Csend 1916. I. 330-331.p.

2. Szobám 1916. I. 331-332.p.

3. Tavasz 1916. I. 332-333.p.

Jékey Aladár

Tavaszunk kérdez 1916. I. 548.p.

Kaffka Margit

Hullámok 1916. I. 227-228.p.

Kemény Simon

Így élem világom 1916. I. 646.p.

Jegyzetek a margóra 1916. I. 647.p.

Kertész István

Új szálláson téli vers 1916. I. 233.p.

Gránát 1916. I. 234.p.

Kosztolányi Dezső

Kis dal (Unalom) [Kötetben Unalom címmel szerepel.] 1916. I. 144.p.

Molnár Jenő

Mit hallok én?... 1916. I. 363-364.p.

Rilke, Rainer Maria

A fogoly (Kosztolányi Dezső fordítása) 1916. I. 266.p.

Próféta (Kosztolányi Dezső fordítása) 1916. I. 266-267.p.

Az olajfák kertje (Kosztolányi Dezső fordítása) 1916. I. 267.p.

Pieta (Kosztolányi Dezső fordítása) 1916. I. 268.p.

A király (Kosztolányi Dezső fordítása) 1916. I. 268-269.p.

Haláltánc (Kosztolányi Dezső fordítása) 1916. I. 269.p.

Feltámadás (Kosztolányi Dezső fordítása) 1916. I. 269-270.p.

Rozványi Vilmos

Testvéreim, szent fiatalok! 1916. I. 575.p.

Az emberért! 1916. I. 576.p.

Samain, Albert

Pantheismus (Tóth Árpád fordítása) 1916. I. 510.p.

Ilda (Tóth Árpád fordítása) 1916. I. 511.p.

Shakespeare, William

- - szonettjeiből

95. szonett (Babits Mihály fordítása) 1916. I. 730.p.

20. szonett (Babits Mihály fordítása) 1916. I. 730.p.

Somlyó Zoltán

Artista-hotel 1916. I. 12-13.p.

Sétapálca 1916. I. 13.p.

Mit csinálnak az ifjak Pesten! 1916. I. 294-295.p.

Szép Ernő

Des Grieux 1916. I. 217.p.

Szomorú fűz 1916. I. 460.p.

A bánat útja 1916. I. 460-461.p.

Kék üveggömb 1916. I. 461.p.

Hold 1916. I. 462.p.

A kert fái 1916. I. 667.p.

Borbélyhab 1916. I. 667-668.p.

A virág szebb 1916. I. 668.p.

Takács Edith

Napkelte 1916. I. 151-155.p.

Tóth Árpád

Óh, romok! 1916. I. 601.p.

Szonett 1916. I. 601.p.

Az új tavaszra 1916. I. 602-603.p.

Rímes, furcsa játék 1916. I. 603-604.p.

Wilde, Oscar

Ave Imperatrix (Babits Mihály fordítása) 1916. I. 133-136.p.


MŰMELLÉKLETEK


Berény Róbert

- - rajza: Weiner Leó 1916. I. 321.p.

Ferenczy Béni

Orosz fogoly 1916. I. 245.p.


FIGYELŐ


Ady Endre

Egy ifjú költő [Jékey Aladár.] 1916. I. 565.p.

A föltámadt Jókai 1916. I. 624-625.p.

"Hadak útján": Versek. Halmágyi Samu kötete 1916. I. 625.p.

Bálint Aladár

Székely Aladár fényképei. Írók és művészek. Első sorozat 1916. I. 58-59.p.

Háborús képek [A háború ábrázolása a képzőművészetben. A Nemzeti Szalon kiállítása, Vaszary János képei.] 1916. I. 119-120.p.

Háborús fotográfiák. Az Érdekes Újság háborús albuma. I. II. III. füzet 1916. I. 121.p.

Dohnányi - Levitzki [Dohnányi Ernő és tanítványa, Misha Levitzki zongorakoncertje.] 1916. I. 191.p.

Kosztolányi-Kann Gyula és Mattyasovszky-Zsolnay László képei 1916. I. 250.p.

Alpesi szimfónia [Richard Strauss művéről.] 1916. I. 251.p.

Lotz Károly emlékkiállítása az Ernst múzeumban 1916. I. 434-435.p.

A fiatalok [Az új festőgenerációról.] 1916. I. 500-501.p.

Schubert-dalok. Franz Schubert: A szép molnár leány. Dalciklus. Wilhelm Müller szövegére. Lányi Viktor fordításában 1916. I. 708-709.p.

Népművészet 1916. I. 788-789.p.

Táncos némajátékok [Mátray Ernő és társulata a Népoperában.] 1916. I. 789.p.

Bárdos Artúr

Gábor Andor: Cziklámen 1916. I. 60.p.

Barta Lajos

Szociológia a színházon át 1916. I. 125-126.p.

Erdély megváltása 1916. I. 187-188.p.

Az átdolgozott Vén bakancsos [Szigeti József A vén bakancsos és fia a huszár című darabját átdolgozta Móricz Zsigmond, előadta a Vígszínház.] 1916. I. 372-374.p.

Társadalmi élet 1916. I. 430-432.p.

Két nyár. Kaffka Margit új novellás könyve. Kiadja a Nyugat 1916. I. 707.p.

Berrsche, Alexander

Strauss Richárd "Alpesi szimfóniá"-járól (Molnár Antal fordítása) [Átvétel a Der neue Merkur II./1.-ből, utána a fordító, Molnár Antal kommentárja és Ignotus megjegyzése.] 1916. I. 626-627.p.

Dienes László

Görögné Beke Margit: Ata könyve. Singer és Wolfner 1915 1916. I. 375.p.

Fayer Pál

Utazások Könyvtára [A Halász Gyula szerkesztette sorozat néhány füzetéről.] 1916. I. 121-122.p.

Feleky Géza

1914. július 25 - augusztus 1. [A hadviselő hatalmak diplomáciai okmányait tartalmazó, Németh Alfréd szerkesztette kötetről.] 1916. I. 55-58.p.

Fenyő Miksa

Candida. Misztérium három felvonásban. Írta Bernard Shaw 1916. I. 126-127.p.

A nőstény ördög. Dráma öt felvonásban. Írta Schönherr Károly. Fordította Móricz Zsigmond [Karl Schönherr darabja a Vígszínházban.] 1916. I. 191-192.p.

Szerelem. Színmű négy felvonásban. Írta Barta Lajos. Előadta a Vígszínház 1916. I. 498-499.p.

Franyó Zoltán

Romain Rolland darabja 1916. I. 628-629.p.

Ignotus

A Nyugat körül 1916. I. 246-248.p.

A fehér felhő. Molnár Ferenc álomdarabja 1916. I. 323.p.

Hermelin. Szomory Dezső darabja a Vígszínházban 1916. I. 371.p.

Kávéház. Nádas Sándor vígjátéka a Vígszínházban 1916. I. 430-431.p.

Illés Béla

Feljegyzések [A politikáról.] 1916. I. 59-60, 625-626.p.

Politika 1916. I. 251-254.p.

A néma politikusokról 1916. I. 374-375.p.

Kosztolányi Dezső

Egy nagyon szomorú könyv. Anatole France új munkája [Sur la voie glorieuse, A dicsőséges úton.] 1916. I. 54-55.p.

Nyelvtisztítás 1916. I. 188-189.p.

A pékné. Szomory Dezső elbeszélései 1916. I. 248-250.p.

Lendvai István

"Roma non locuta" 1916. I. 186-187.p.

Lengyel Menyhért

Varsányi [Varsányi Irén színésznő méltatása.] 1916. I. 60.p.

Lovag Ádám

1916-beli emberek - amerikai szemmel [John Alden The Men of 1916 című, a New York-i The Forum című folyóiratban megjelent cikkéről.] 1916. I. 432-434.p.

Molnár Antal

Dohnányi - Galafrés [Dohnányi Ernő zongorázik, Galafrés Elza játssza a főszerepet André Wormser Tékozló fiú című pantomimjében.] 1916. I. 323-324.p.

Weiner Leó "Csongor és Tündé"-je 1916. I. 324.p.

Rita Sacchetto [A táncművészetről Rita Sacchetto táncosnő fellépése ürügyén.] 1916. I. 375-376.p.

Pártos István [A tizenhárom éves hegedűművész hangversenye a Zeneakadémián.] 1916. I. 434.p.

Schubert a színpadon [Franz Schubert-bemutató Bécsben.] 1916. I. 626.p.

Schöpflin Aladár

Strindberg a Nemzeti Színházban [August Strindberg A kapocs című darabjáról.] 1916. I. 118.p.

A bécsi táncosnő. Lakatos László kis darabja a Nemzeti Színházban 1916. I. 119.p.

Voinovich Géza könyve Madáchról 1916. I. 189-191.p.

Az új sarj. Erdős Renée regénye 1916. I. 254-256.p.

Bűbájosok. Kosztolányi Dezső novellái 1916. I. 499-500.p.

Sebők Zsigmond 1916. I. 787-788.p.

Székely Artúr

A békekötés politikája és Bismarck [Otto Bismarck.] 1916. I. 122-125.p.

Szini Gyula

Shakespeare-ciklus 1916. I. 623-624.p.

Tóth Árpád

Két háborús verskötetről. Emőd Tamás: Dicséret, dicsőség. Dutka Ákos: Az yperni Krisztus előtt 1916. I. 61.p.

Elmerült sziget. Békássy Ferenc versei 1916. I. 376-377.p.

Karinthy Frigyes: Tanár úr kérem! 1916. I. 377-378.p.

Lengyel István: Béke 1916. I. 378.p.

Várady István halálára 1916. I. 565.p.

Szép Ernő: Élet, halál 1916. I. 708.p.


DISPUTA


Ady Endre

Az én kálvinistaságom 1916. I. 378-379.p.

Ellenségekkel egy szándékon [Ti. Rákosi Jenőékkel; a cikk végén Ignotus jegyzete I-s szignóval.] 1916. I. 630.p.

Felvinczi Takács Zoltán

Turánizmus 1916. I. 62-64.p.

Fenyő Miksa

Humor és komikum [Laczkó Géza azonos című cikkéről 1916. I. 415-421.p.] 1916. I. 501-502.p.

Ignotus

Angolok, franciák, németek [Lengyel Menyhért Egyszerű gondolatok című cikksorozatának egyik fejezetéről 1916. I. 595-597.p.] 1916. I. 709.p.

Múlt és jelen 1916. I. 709-710.p.

Lengyel Menyhért

Angolok, franciák, németek [Válasz Ignotusnak 1916. I. 709.p.] 1916. I. 790.p.

Molnár Antal

Debussyről [Claude Debussy.] 1916. I. 128.p.

Návay Aladár

Nem bús, de szomorú magyarok. Válasz a Háborús jegyzetek írójának [Ambrus Zoltánnak.] 1916. I. 566.p.

Schöpflin Aladár

Válasz egy levélre [A paraszt című írásának kiegészítése, magyarázata 1916. I. 365-368.p.] 1916. I. 435-436.p.


A NYUGAT HÍREI


1916. I. 192, 256, 435, 502, 630.p.1916
KILENCEDIK ÉVFOLYAM

II.KÖTET (13-24.SZÁM)
FŐSZERKESZTŐ: IGNOTUS
SZERKESZTŐK: ADY ENDRE ÉS FENYŐ MIKSA


CIKKEK


Ambrus Zoltán

Háborús jegyzetek

A negyedik gyermek. Békedíj. "Margaret Schiller" 1916. II. 65-69.p.

A nyárspolgárról 1916. II. 194-199.p.

Furcsa levelek. Bönke tanár úr felfedezése 1916. II. 262-266.p.

A takarékosság költője. Vincent Antoine 1916. II. 324-327.p.

Mária. A kis kadét 1916. II. 366-371.p.

Mese az előidőkből. Mit szól a külföld? 1916. II. 439-442.p.

A közönség. Verhaeren és Maeterlinck [Èmile Verhaeren, Maurice Maeterlinck.] 1916. II. 645-649.p.

A tej 1916. II. 702-706.p.

Dohány-ínség 1916. II. 743-747.p.

Vasutasok 1916. II. 874-878.p.

Andrássy Gyula

Kiegyezés és beavatkozás. A delegációk összehívásának kérdéséhez 1916. II. 515-525.p.

Babits Mihály

Ma, holnap, és irodalom 1916. II. 328-340.p.

[Válasz Kassák Lajosnak A "rettenetes nagy hamu" alól Babits Mihályhoz című cikkére 1916. II. 420-424.p.] 1916. II. 424-425.p.

Bálint Aladár

Az Erzsébet emlékmű negyedik pályázata 1916. II. 133-137.p.

Dosztojevszkij, Fjodor Mihajlovics

Az ázsiai kérdés 1916. II. 14-21.p.

Erdély Jenő

Városunk az ezernapos háborúban

I. A harmadik tél 1916. II. 770-772.p.

II. Gyomor őfelsége 1916. II. 772-774.p.

III. A nők szerepe 1916. II. 774-776.p.

Fekete Miklós

A politika mögül. Gazdasági figyelő 1916. II. 788-790.p.

Fenyő Miksa

Burián báró tárgyalásai Olaszországgal 1916. II. 498-509.p.

A politika mögül

Élelmezési diktatúra 1916. II. 564-566.p.

Stürgkh gróf 1916. II. 631-633.p.

A lengyel királyság 1916. II. 698-701.p.

Farsang. Molnár Ferenc színműve 1916. II. 707-713.p.

Gellért Oszkár

A politika mögül

Vörös könyv Romániáról 1916. II. 555-564.p.

Tittoni a Prinz Friedrich Wilhelm fedélzetén. Régi dolgok és egy új adalék 1916. II. 634-637.p.

Bethmann Hollweg új érvei. Egy 1912-es orosz mozgósítási akta és Grey javaslata Belgrád megszállására 1916. II. 692-697.p.

Halasi Ödön

A politika mögül. Hollandiából. Hágai levél 1916. II. 637-644.p.

Halász Gyula

Olvasás közben [Nyelvművelő észrevételek.] 1916. II. 1-13.p.

Halász Imre

A koronázás. "Magyarország" 1867. június 7. 1916. II. 739-742.p.

A szabadságharc eszméi [Pethő Sándor azonos című könyvéről.] 1916. II. 886-889.p.

Ignotus

Bejelentés [Arról, hogy a Nyugat letette a politikai folyóiratok számára kötelező óvadékot.] 1916. II. 435-438.p.

A politika mögül

Polgári pártalakítás 1916. II. 551-554.p.

Polgári szocializmus 1916. II. 629-631.p.

Szemle 1916. II. 879-885.p.

Ferenc József † 1916. II. 729-732.p.

Kassák Lajos

A "rettenetes nagy hamu" alól Babits Mihályhoz [Babits Mihály válaszával.] 1916. II. 420-424.p.

Lengyel Géza

Együtt vagy külön? Sieghart Rudolf könyve 1916. II. 355-365.p.

A politika mögül. Reventlow két könyve 1916. II. 777-782.p.

Lengyel Menyhért

Negyedik Henrik. A második rész előadása alkalmából [William Shakespeare darabja a Nemzeti Színházban.] 1916. II. 616-619.p.

Lukács György

Megjegyzések Balázs Béla új verseiről [A Tristán hajóján című kötetről.] 1916. II. 751-759.p.

Návay Lajos

A közélelmezés körül 1916. II. 659-664.p.

Pethő Sándor

A politika mögül. A Somme-offenzíva 1916. II. 782-787.p.

Sas Andor

A hadviselő francia lélek naplójából [Gustave Hervé összegyűjtött vezércikkeiről.] 1916. II. 486-494.p.

Schöpflin Aladár

Magyar regények [Gárdonyi Géza: Szunyoghy Miatyánkja, Herczeg Ferenc: A hét sváb, Csathó Kálmán: A varjú a toronyórán, Lakatos László: Tavaszi játék.] 1916. II. 57-64.p.

Levelek a Kálváriáról 1916. II. 413-419.p.

Ágai Adolf [Halálára.] 1916. II. 495-497.p.

Vargha Gyula [Költészetéről.] 1916. II. 665-674.p.

Sisa Miklós

A tömeg lelke. Freudista kísérlet 1916. II. 200-206.p.

Stein Aurél

Újabb levél - - tól [Halász Gyulához; szerkesztői bevezetővel.] 1916. II. 791-792.p.

Szász Zoltán

Turánizmus 1916. II. 267-275.p.

Vas Ferenc

Az állam igényei és a magángazdaság 1916. II. 608-615.p.

Ziprisz Aladár

Tört szavak 1916. II. 116-130.p.


REGÉNYEK, NOVELLÁK, ELBESZÉLÉSEK, SZÍNDARABOK


Babits Mihály

A Literátor. Érzékenyjáték egy felvonásban 1916. II. 813-849.p.

Bálint Aladár

Hazatérés 1916. II. 207-210.p.

Cholnoky László

Bertalan éjszakája 1916. II. 382-409.p.

Havas Gyula

A három Herta 1916. II. 373-380.p.

Kabos Ede

A zöld szem 1916. II. 247-261.p.

Kádár Endre

Mama 1916. II. 761-767.p.

Kassák Lajos

Misilló királysága 1916. II. 24-48.p.

Kernách Ilona, F.

A molnár leánya 1916. II. 528-536.p.

Laczkó Géza

A margumi találkozó 1916. II. 443-452.p.

Az estély 1916. II. 680-683.p.

Moly Tamás

A szomszéd 1916. II. 569-588.p.

Móricz Zsigmond

Hőskor 1916. II. 624-628.p.

Szegény emberek 1916. II. 850-873.p.

Nagy Endre

Erdély fia 1916. II. 453-483.p.

Nagy Zoltán

A nevető ember legendája 1916. II. 75-114.p.

Révész Béla

Miniature. Vihar 1916. II. 621-622.p.

Szabó Dezső

Az őrült kunyhó 1916. II. 50-56.p.

Tanárok 1916. II. 175-191.p.

A Gólem 1916. II. 341-343.p.

Az elfelejtett arc 1916. II. 688-691.p.

Szép Ernő

A sánta fiatal ember naplója 1916. II. 276-280.p.

Szomory Dezső

Az élet diadala 1916. II. 291-299.p.

Mándy Kázmér öngyilkossága 1916. II. 595-605.p.

Tersánszky Józsi Jenő

Viszontlátásra drága... 1916. II. 147-173, 219-243, 301-323.p.


TÁBORI POSTA


Halász Gyula

- - levele 1916. II. 281-284.p.


VERSEK


Ady Endre

Nem feleltem magamnak 1916. II. 70.p.

Öreg öcsém mondja 1916. II. 71.p.

Vulkánok és szívek 1916. II. 72.p.

Babits Mihály könyve 1916. II. 138.p.

A régi Isten 1916. II. 139.p.

A kezdet siratása 1916. II. 211.p.

Tegnapba élni bele 1916. II. 344.p.

Ember az embertelenségben 1916. II. 567-568.p.

Egy háborús virágének 1916. II. 650-651.p.

Ugrani már: soha 1916. II. 651.p.

A "dies irae" 1916. II. 793.p.

Balázs Béla

Koldusének 1916. II. 410.p.

Tudom 1916. II. 411.p.

Meg kell halnom itt 1916. II. 412.p.

Tristan hajóján 1916. II. 484-485.p.

Bartalis János

Párbeszéd 1916. II. 684-685.p.

Erdők vezeklése 1916. II. 686-687.p.

Baudelaire, Charles

Szökőkút (Babits Mihály fordítása) 1916. II. 550.p.

Exotikus-illat (Tóth Árpád fordítása) 1916. II. 676-677.p.

Az óriásnő (Tóth Árpád fordítása) 1916. II. 677.p.

Bellay, Joachim du

Szonett a honvágyról (Tóth Árpád fordítása) 1916. II. 675.p.

La Fontaine, Jean de

A tücsök meg a hangya (Kosztolányi Dezső fordítása) 1916. II. 748.p.

A holló meg a róka (Kosztolányi Dezső fordítása) 1916. II. 748-749.p.

A farkas meg a gólya (Kosztolányi Dezső fordítása) 1916. II. 749.p.

A beteg oroszlán meg a róka (Kosztolányi Dezső fordítása) 1916. II. 750.p.

Hajdu Henrik

Mefisztó lárvája alatt 1916. II. 192.p.

Elégia Holnap-istenasszonyhoz 1916. II. 192.p.

Szonett 1916. II. 193.p.

Harsányi Kálmán

A nyakék 1916. II. 768.p.

Poétika 1916. II. 769.p.

A geyzír 1916. II. 769.p.

Havas Gyula

Kiáltás a hegyen 1916. II. 300.p.

A régi város... 1916. II. 714.p.

Boldog a békélt... 1916. II. 714.p.

A magányosság lobogója alatt 1916. II. 715.p.

Kaffka Margit

Litánia 1916. II. 606-607.p.

Keats, John

La belle Dame sans Merci (Babits Mihály fordítása) 1916. II. 547-548.p.

Kemény Simon

Páncélos vitéz 1916. II. 49.p.

Dúdolgatok magamba... 1916. II. 589.p.

Kertész István

Egy szív halála 1916. II. 131-132.p.

Laczkó Géza

A fügefa 1916. II. 115.p.

Lányi Sarolta

Dúdolás a régi levegőről 1916. II. 381.p.

Magasan 1916. II. 537.p.

O' Shaugnessy, Arthur

A könnyek kútja (Tóth Árpád fordítása) 1916. II. 678-679.p.

Reichard Piroska

A kert 1916. II. 22-23.p.

Őszi üdvözlet 1916. II. 760.p.

Évfordulóra 1916. II. 760.p.

Ronsard, Pierre de

Szonett, Heléna számára (Tóth Árpád fordítása) 1916. II. 675-676.p.

Saint-Amand, de [Antoine Girard sieur de Saint-Amant]

Szonett a tékozló fiúkról (Tóth Árpád fordítása) 1916. II. 676.p.

Szép Ernő

Mint a hangafa a pusztában 1916. II. 174.p.

Lányoknak való nóta 1916. II. 623.p.

Szini Gyula

Zsongó dal 1916. II. 372.p.

Tennyson, Charles

Maud (Babits Mihály fordítása) 1916. II. 545-546.p.

The days that are no more (Babits Mihály fordítása) 1916. II. 546-547.p.

Térey Sándor

Magányos ember 1916. II. 244-246.p.

Tersánszky Józsi Jenő

Babsimnak 1916. II. 426-427.p.

Emeld fejemre 1916. II. 620.p.

Tóth Árpád

Október 1916. II. 526-527.p.

Elégia egy elesett ifjú emlékére 1916. II. 733-734.p.

Bús sóhajtás 1916. II. 734.p.

A fa 1916. II. 735.p.

A kút 1916. II. 735.p.

Duruzsoló tűznél 1916. II. 736.p.

A merengéshez 1916. II. 736.p.

Esdeklés 1916. II. 737-738.p.

Óda az ifjú Ceasarhoz 1916. II. 811-812.p.

Verlaine, Paul

Un grand sommeil noir... (Babits Mihály fordítása) 1916. II. 548-549.p.

A Clymene (Babits Mihály fordítása) 1916. II. 549.p.

Wordsworth, William

Az Álomhoz (Babits Mihály fordítása) 1916. II. 545.p.


FIGYELŐ


Ady Endre

Regény: "Viszontlátásra drága...". Tersánszky Józsi Jenő 1916. II. 794.p.

Babits Mihály

Mirèio [Frédéric Mistral Mirèiro című elbeszélő költeményének Gábor Andor-féle fordításáról.] 1916. II. 718-722.p.

Bálint Aladár

A magyar művészet jövője. Dr. Lázár Béla. Dick Manó kiadása 1916. II. 142-143.p.

Német és osztrák mesterek és magyar követőik. Ernst múzeum kiállítása 1916. II. 511-512.p.

Bálint Rezső képei 1916. II. 653-654.p.

Jávor Pál kiállítása 1916. II. 654-655.p.

Két kiállítás [Akvarellisták és pasztellfestők a Nemzeti Szalonban; a Műcsarnok téli tárlata.] 1916. II. 801-802.p.

Mahler VII. szimfóniája [Gustav Mahler.] 1916. II. 802-803.p.

Ácsorgás. Vízió 1916. II. 803-804.p.

Ferenczy család kiállítása [Ferenczy Noémi, Ferenczy Béni, Ferenczy Valér, Ferenczy Károly.] 1916. II. 894-895.p.

Straube [Karl Straube német orgonaművész hangversenyéről.] 1916. II. 896.p.

Barta Lajos

A körülzárt Páris [Karl Scheffler: Páris 1870-71-ben.] 1916. II. 428-430.p.

Riportok Erdélyről [Pilisi Lajos: A megrohant és felszabadított Erdély.] 1916. II. 798-799.p.

Fayer Pál

John Bull és társai. Radó Sámuel könyve 1916. II. 287-288.p.

Hajdu Henrik

Tábortüzek. Jászay-Horváth Elemér versei 1916. II. 799-800.p.

Havas Gyula

Karinthy Frigyes: Holnap reggel. Tragikomédia három felvonásban. Tevan kiadás 1916. II. 431-432.p.

Ignotus

Halasi Ödön könyve. Német-Belgiumról 1916. II. 73-74.p.

A politika mögül [A Képviselőház működéséről és a kivételes hatalom gyakorlatáról.] 1916. II. 510-511.p.

Viszontlátásra, drága! Tersánszky Józsi Jenő regénye. Kiadja a Nyugat folyóirat 1916. II. 716-717.p.

Kosztolányi Dezső

Utazás Faremidóba. Karinthy Frigyes új könyve 1916. II. 797-798.p.

Fantasztikus szerelmek. Szilágyi Géza elbeszélései 1916. II. 890-891.p.

Laczkó Géza

Zemplén Győző 1916. II. 212-213.p.

Lányi Viktor

A Csongor és Tünde zenéje [Vörösmarty Mihály szövegére írta Weiner Leó.] 1916. II. 895-896.p.

Lengyel Menyhért

Salgó Ernő: Írók és színdarabok. Dick Manó kiadása 1916. II. 140.p.

Tinta. Írta: Kosztolányi Dezső. Kner Izidor kiadása. Gyoma 1916. II. 141.p.

Fedák drámában [Fedák Sári színésznőről.] 1916. II. 723-724.p.

Róbert Jenő: Színházi estek. Theaterabende, Georg Müller, München 1916. II. 893-894.p.

Molnár Antal

Az új budapesti zenepalota dolga 1916. II. 347-349.p.

Schöpflin Aladár

Amíg egy asszony eljut odáig. Szederkényi Anna regénye 1916. II. 141-142.p.

A szenvedő ember. Hungaricus könyve [Buday Dezső művéről.] 1916. II. 286-287.p.

Shakespeare és a magyar irodalom. Riedl Frigyes tanulmánya 1916. II. 345.p.

Népszínművek 1916. II. 511.p.

IV. Henrik második része a Nemzeti Színházban [William Shakespeare darabjának előadásáról.] 1916. II. 591-592.p.

Zsuzsi. Barta Lajos parasztvígjátéka 1916. II. 652.p.

Sienkievicz [Henryk Sienkiewicz.] 1916. II. 794-795.p.

Szini Gyula

Zuboly könyve [Bányai Elemér összegyűjtött cikkeiről.] 1916. II. 285-286.p.

Két bemutató. Ruttkay György: Keringő. Lakatos László: Az idegen leány 1916. II. 590-591.p.

Lengyel Géza: Balkán 1916. II. 717-718.p.

Szépasszony. A Nemzeti Színház bemutatója [Gábor Andor darabja.] 1916. I. 795-796.p.

A Modern Színpad új otthonában 1916. II. 796-797.p.

Tóth Árpád

Keleti Artúr: Angyali üdvözlet 1916. II. 345-346.p.

Molnár Jenő: Ima 1916-ban 1916. II. 346-347.p.

Balázs Béla: Lélek a háborúban 1916. II. 653.p.

Pártos Zoltán: Aratás 1916. II. 722-723.p.

Két verskötetről [Salamon László: Eros oltárára, Böszörmény Zoltán: Az Élet énekei.] 1916. II. 800-801.p.

Háborús lírikusok [Peterdi Andor: Háborús versek, Somlyó Zoltán: A halál árnyékában, Pelle János: Népek golgothája.] 1916. II. 891-893.p.


DISPUTA


Bálint Aladár

[Viszontválasz Lázár Béla levelére 1916. II. 215.p.] 1916. II. 215-216.p.

Bíró Lajos

Igen tisztelt szerkesztő úr, - [Válasz Halász Gyulának 1916. II. 1-13.p.] 1916. II. 213-215.p.

Halász Gyula

Válasz Molnár Jenő és Bíró Lajos észrevételeire. 1916 aug. 8. [Felelet az észrevételekre 1916. II. 144.p. és 213-215.p.] 1916. II. 349-352.p.

Lázár Béla

Igen tisztelt szerkesztő úr! [Válasz Bálint Aladár kritikájára 1916. II. 142-143.p.] 1916. II. 215.p.

Molnár Jenő

[Válasz Halász Gyula Olvasás közben című tanulmányának egyik, Molnár Jenőnek Az öreg boltos című novellájára vonatkozó észrevételére 1916. II. 1-13.p.] 1916. II. 144.p.


A NYUGAT HÍREI


1916. II. 512.p.


1917
TIZEDIK ÉVFOLYAM

I. KÖTET (1-12. SZÁM)
FŐSZERKESZTŐ: IGNOTUS
SZERKESZTŐK: ADY ENDRE ÉS FENYŐ MIKSA


CIKKEK


Ady Endre

Révész Béla könyve. Beethoven-miniature 1917. I. 679-680.p.

Ambrus Zoltán

Háborús jegyzetek

A nagy fordulat után. "Pro-German" 1917. I. 105-110.p.

Olvassunk többet és együnk kevesebbet I-III. 1917. I. 280-284.p.

A háború és a színház 1917. I. 391-395.p.

Mirbeau hazafisága [Octave Mirbeau.] Edison ódája Franciaországhoz. A párisi rokkant 1917. I. 646-650.p.

Színház. Démonok. Hajó Sándor komédiája 1917. I. 186-191.p.

Mirbeau [Octave Mirbeau francia íróról.] 1917. I. 454-466.p.

Bossert és Dibelius [A világháború okozta fordulat Adolphe Bossert francia és Wilhelm Otto Dibelius német irodalomtörténész munkásságában.] 1917. I. 522-535.p.

Babits Mihály

Noémi fia [Laczkó Géza könyvéről.] 1917. I. 124-126.p.

Arany életéből. Apró részlet egy biográfiai kísérletből [Arany János.] 1917. I. 432-437.p.

Új verskötetek. Tóth Árpád: Lomha gályán, Balázs Béla: Trisztán hajóján, Kassák Lajos: Új költők könyve 1917. I. 693-700.p.

Ágoston 1917. I. 949-970.p.

Bálint Aladár

A Szépművészeti Múzeum új szerzeményei 1917. I. 1027-1032.p.

Balkányi Béla

A politika mögül

A magyar földbirtok 1917. I. 208-215.p.

Gabonavámok a háború után 1917. I. 1014-1026.p.

Benedek Károly

A politika mögül. Olaszország, az entente és a béke 1917. I. 200-207.p.

Charmatz, Richard

A politika mögül. Az osztrák Reichsrat [Ausztria parlamentjéről.] 1917. I. 836-843.p.

Cholnoky László

Cholnoky Viktor 1917. I. 660-678.p.

Dóczy Jenő

Arany János kritikai iránya. Részlet a szerzőnek "Irodalomkritikánk főirányai"-t tárgyaló nagyobb tanulmányából 1917. I. 801-811.p.

Elek Artúr

Vedres Márk 1917. I. 865-873.p.

Fekete Miklós

A politika mögül. Gazdasági Figyelő 1917. I. 133-136, 311-314.p.

Fenyő Miksa

Móricz Zsigmond új novellás könyve. A tűznek nem szabad kialudni. Novellák e háborús időkből. Légrády testvérek kiadása 1917. I. 119-121.p.

A politika mögül

A monarchia háborús céljai [A cikk szövege hiányzik, cenzúrázták.] 1917. I. 128-132.p.

Magyar földbirtokreform 1917. I. 772-774.p.

Herczeg Ferenc. Aranyhegedű. Regény. Kék róka. Színjáték három felvonásban 1917. I. 263-270.p.

Freud, Sigmund

A pszihoanalízis egy nehézségéről. A Nyugatnak 1917. I. 47-52.p.

Gellért Oszkár

Gróf Andrássy Gyula könyve a világháború problémáiról 1917. I. 53-75.p.

A politika mögül

Wilson és az "U" joga 1917. I. 385-390.p.

Észrevételek

Ausztria-Magyarország és az Unió. Burián hagyatékának árnyékában 1917. I. 499-503.p.

A béke - győztes nélkül. Wildgrube, Tisza és Wilson 1917. I. 503-505.p.

Forradalom és diplomácia [Cenzúra általi törlés a 653.oldalon.] 1917. I. 651-654.p.

Hindenburg Nyugaton 1917. I. 654-657.p.

A vajúdó Internacionálé 1917. I. 924-926.p.

Tisza István arcképéhez 1917. I. 926-930.p.

Különbéke vagy általános béke 1917. I. 1002-1005.p.

József főherceg miniszterelnökjelöltsége 1917. I. 1005-1008.p.

"Kinek kell az általános szavazatjog?" [Tisza István kérdése az Igazmondóban.] 1917. I. 1100-1102.p.

A görög trónfosztás és a hadicélok revíziója 1917. I. 1102-1104.p.

Halász Imre

Arany János és családja 1917. I. 438-441.p.

Ignotus

Tizedik év Nyugat 1917. I. 9-13.p.

A politika mögül

Ellenzék 1917. I. 193-199.p.

Belpolitika 1917. I. 306-308.p.

Parlament 1917. I. 382-385.p.

Demokrácia 1917. I. 769-772.p.

Az osztrák-magyar probléma 1917. I. 843-847.p.

Történelmi pillanatok [Tisza István bukásáról.] 1917. I. 1000-1002.p.

Miért nem Andrássy? [Andrássy Gyula.] 1917. I. 1097-1099.p.

Arany. 1817-1917. Március 2. [Arany János.] 1917. I. 417-423.p.

Arany kézirat [I-s szignóval jegyzett írás Lehr Albertről és a tulajdonában lévő Arany János kéziratról, reprodukciója 1917. I. 443.p.] 1917. I. 442.p.

Általános választójog s nemzeti birtokpolitika 1917. I. 515-521.p.

Ambrus [Ambrus Zoltán köszöntése abból az alkalomból, hogy kinevezték a Nemzeti Színház igazgatójának.] 1917. I. 583.p.

Schöpflin. Magyar írók. Irodalmi arcképek és tollrajzok. Írta Schöpflin Aladár. Kiadja a Nyugat folyóirat 1917. I. 900-903.p.

Kádár Endre

A politika mögül. A francia szocialisták 1917. I. 308-311.p.

Móricz Miklós

A politika mögül

A vasutak, a háború és a pénzügyminiszter 1917. I. 215-219.p.

Magyarország népesedése 1914-ben 1917. I. 572-581.p.

Magyarország népesedése a háború után 1917. I. 1108-1120.p.

Móricz Zsigmond

Tömörkény István [Nekrológ.] 1917. I. 829-831.p.

Posch Jenő

Egyháztörténelmi tanulságok 1917. I. 745-768.p.

Schöpflin Aladár

Nemzeti irodalom. A szabadkai Szabad Lyceumban január 27-én tartott előadás 1917. I. 271-279.p.

Előszó. Irodalmi cikkeim nemsokára megjelenő kötetéhez [A Magyar írók. Irodalmi arcképek és tollrajzok című könyvéhez.] 1917. I. 378-381.p.

A fiatal Arany [Arany János.] 1917. I. 424-431.p.

Szini Gyula

Irodalmi kávéházak 1917. I. 111-116.p.

Ernest La Jeunesse [Ernest Lèon La Jeunesse francia író halálára.] 1917. I. 931-935.p.

Török Gyula

Tömörkény [Nekrológ.] 1917. I. 832-834.p.

Kisszobrok. Jegyzetek Ferenczy István gyűjteményének kiállításához 1917. I. 1080-1087.p.REGÉNYEK, NOVELLÁK, ELBESZÉLÉSEK, SZÍNDARABOK


Ady Endre

Régi tavaszi háború 1917. I. 32-46.p.

Balázs Béla

A három hűséges királyleány. Hindu mese 1917. I. 977-995.p.

Barta Lajos

Afrika... 1917. I. 971-975.p.

Berkes Imre

Lipiboki. Néhány drága nap Galíciából 1917. I. 704-741.p.

Déry Tibor

Lia 1917. I. 231-262, 327-359.p.

Ibsen, Henrik

Brand. A harmadik felvonásból (Hajdu Henrik fordítása) 1917. I. 630-645.p.

Kádár Endre

Karácsony 1917. I. 179-185.p.

Genre 1917. I. 446-453.p.

Három vázlat egy naplóból 1917. I. 540-545.p.

Kaffka Margit

Hangyaboly 1917. I. 14-28, 164-177, 291-303, 364-377, 467-493, 546-562.p.

Lengyel Menyhért

A csodálatos mandarin. Pantomime grotesque 1917. I. 87-93.p.

Mariay Ödön

Nyalka élete és halála 1917. I. 603-629.p.

Móricz Zsigmond

A fáklya 1917. I. 785-797, 904-923, 1033-1041, 1054-1078.p.

Nádas Sándor

Egy elmebetegről, aki 41 évig volt szanatóriumban 1917. I. 1105-1107.p.

Pilisi Lajos

A vörösmalom. Párbeszéd 1917. I. 1088-1096.p.

Réti Ödön

Tessék megnézni 1917. I. 77-85.p.

A sátán vigyorog 1917. I. 396-404.p.

Révész Béla

Miniature. Horizont; Az Isten szeme 1917. I. 98-103.p.

Szomory Dezső

Mülhausen-nél a szomorú tiszt 1917. I. 147-161.p.

Régi szent történet 1917. I. 563-571.p.

Tersánszky Józsi Jenő

Grillusz úr sárga rigói 1917. I. 285-290.p.

Török Gyula

Rozika 1917. I. 874-899.p.

Walleshausen Rolla

Egy falusi vasárnap délután 1917. I. 819-828.p.


VERSEK


Ady Endre

A Rémnek hangja 1917. I. 137.p.

Kár a Voltért 1917. I. 304.p.

Nézz, Drágám, kincseimre 1917. I. 305.p.

Emlékezés egy nyár-éjszakára 1917. I. 444-445.p.

A Titok arat 1917. I. 582.p.

Készülés tavaszi utazásra 1917. I. 601-602.p.

Uzsorás kölcsönök váltója 1917. I. 775.p.

Élünk vagy nem? 1917. I. 848.p.

Nagy szárazság idején 1917. I. 1042.p.

Véresre zúzott homlokkal 1917. I. 1043.p.

A fajtám sorsa 1917. I. 1053.p.

Babits Mihály

Fortissimo [A vers szövege hiányzik, cenzúrázták.] 1917. I. 494-495.p.

Carmen novum 1917. I. 496-498.p.

Szekszárd, 1915 nyarán 1917. I. 682.p.

Háborús anthológiák. 1916 1917. I. 683.p.

Bakkhülidész

- - békedala (Babits Mihály fordítása) 1917. I. 681.p.

Balázs Béla

A szavak sírnak. Verseskönyv elé 1917. I. 127.p.

Baudelaire, Charles

Moesta et errabunda (Tóth Árpád fordítása) 1917. I. 812.p.

Dante, Alighieri

A Purgatórium első éneke (Babits Mihály fordítása) 1917. I. 94-97.p.

Gellért Oszkár

Látogatóm: Priscus rétor 1917. I. 536.p.

Szabadságos katona éjszakája [Az utolsó versszak cenzúrázva.] 1917. I. 537.p.

Nagypéntekre 1917. I. 538.p.

Embercsonk sóhaja 1917. I. 539.p.

Ranken kisasszonynak, Washington 1917. I. 742.p.

Hozd haza nekem azt az arcot 1917. I. 743.p.

'Nikotin 1917. I. 744.p.

Félbemaradt, örök vers 1917. I. 798.p.

Kapun ki, kapun be 1917. I. 799.p.

Régi mezőn 1917. I. 800.p.

Óh fáradt béke 1917. I. 976.p.

Szelídség 1917. I. 1079.p.

Jammes, Francis

La gomme coule... (Tóth Árpád fordítása) 1917. I. 818.p.

Kosztolányi Dezső

Boldog szomorú dal 1917. I. 117-118.p.

Lányi Sarolta

Jó volna szépen élni... 1917. I. 86.p.

Utolsó üdvözlet 1917. I. 658.p.

Várok, várok, várok 1917. I. 659.p.

Móricz Zsigmond

Sóhaj 1917. I. 76.p.

Nagy Zoltán

A kéz 1917. I. 104.p.

Jártál-e már... 1917. I. 996.p.

A bivaly 1917. I. 997.p.

Ismeretlen hölgy halálának hírére... 1917. I. 998-999.p.

Rimbaud, Arthur

A részeg hajó (Tóth Árpád fordítása) 1917. I. 360-362.p.

Magánhangzók (Tóth Árpád fordítása) 1917. I. 363.p.

A völgy alvója (Tóth Árpád fordítása) 1917. I. 363.p.

Samain, Albert

Zene mellé (Tóth Árpád fordítása) 1917. I. 817.p.

Swinburne, Algernon Charles

Ave atque vale. Charles Baudelaire emlékezetére (Kosztolányi Dezső fordítása) 1917. I. 936-942.p.

Szép Ernő

Éjfél 1917. I. 29.p.

A semminél kevesebb valami 1917. I. 30-31.p.

Térey Sándor

Apámról 1917. I. 701-703.p.

Fáradt harcos este 1917. I. 703.p.

Tersánszky Józsi Jenő

Levél 1917. I. 162.p.

Most kél a hold 1917. I. 163.p.

Ha én utállak 1917. I. 835.p.

Tóth Árpád

Rezignáció 1917. I. 178.p.

Turcsányi Elek

Ó múlnak az évek... 1917. I. 122.p.

Chanson 1917. I. 122-123.p.

Színész a színjáték után 1917. I. 192.p.

Verlaine, Paul

Naplemente (Tóth Árpád fordítása) 1917. I. 813.p.

La lune blanche (Tóth Árpád fordítása) 1917. I. 814.p.

Őszi chanson (Tóth Árpád fordítása) 1917. I. 815.p.

Az én meghitt álmom (Tóth Árpád fordítása) 1917. I. 816.p.


MŰMELLÉKLETEK


Arany János és Arany László

- - kézírása [Ignotus jegyzetével.] 1917. I. 442-443.p.

Vedres Márk

- - négy szobra [Melléklet Elek Artúrnak a szobrászról szóló tanulmányához 1917. I. 861-873.p.]

Kerítés-díszítő szobor. Kőből. A Fővárosi IX. ker. Illatos-úti iskola előtt 1917. I. 868-869.p. között

Terracota-szobor, életnagyságúnál nagyobb. A budai Grünwald-villa erkélyét díszíti 1917. I. 868-869.p. között

Vázát vivő fiú. Kisbronz 1917. I. 868-869.p. között

Életnagyságú kétalakos szobor. Bronz 1917. I. 868-869.p. között


FIGYELŐ


Ady Endre

Ignotus háborús könyve. Egy év történelem. Jegyzetek 1914 tavaszától 1915 nyaráig 1917. I. 315-316.p.

Tömörkény István [Nekrológ.] 1917. I. 849.p.

[Válasz Alföldy Mihálynak.] 1917. I. 943.p.

Mariay Ödön könyve. "Aranyszájú Zongh" 1917. I. 1044.p.

Alföldy Mihály

Levél Ady Endréhez 1917. I. 943.p.

Babits Mihály

Kritika 1917. I. 408-409.p.

Bálint Aladár

Pártos István [A csodagyerek hegedűművész első önálló hangversenye.] 1917. I. 142.p.

Az Ernst-múzeum csoportkiállítása [Csók István, Szinyei Merse Pál, Iványi Grünwald Béla, Feiks Jenő és Feiks Alfréd.] 1917. I. 320-321.p.

Hangversenyek [Bronislaw Hubermann lengyel hegedűművész koncertje a Vigadóban; Ferdinand Löwe zenekarának két hangversenye a Konzertvereinben, Pártos István ifjú hegedűművész második koncertje.] 1917. I. 321-322.p.

A sajtóhadiszállás második kiállítása 1917. I. 409-410.p.

Régi mesterek - régi hangszerek 1917. I. 410-411.p.

Sándor Erzsi - kamaraénekesnő 1917. I. 511.p.

A Holitscher-gyűjtemény aukciója 1917. I. 511-512.p.

Tornai Gyula [Nemzeti Szalon-beli kiállításáról.] 1917. I. 590-591.p.

Rippl-Rónai József újabb képei 1917. I. 687-688.p.

Palay Matild [A fiatal operaénekesnő kiemelkedő tehetségéről.] 1917. I. 688.p.

Műcsarnok [Tavaszi tárlat; Perlrott-Csaba Vilmos, Hatvany Ferenc, Iványi Grünwald Béla, Rippl-Rónai József, Schönberger Armand, Rudnay Gyula.] 1917. I. 778-779.p.

Két hangverseny. Rosé vonósnégyes hangversenye, Zsigmondy házaspár kétzongorás hangversenye 1917. I. 779.p.

Két kiállítás [Orbán Dezső a Könyves Kálmán Szalonban; Thorma János, Tornyai János, Pólya Tibor, Biró Mihály, Krisztinkovics Molnár Sári az Ernst Múzeumban.] 1917. I. 853-855.p.

Dohnányi Beethoven-hangversenyei [Dohnányi Ernő, Ludwig van Beethoven.] 1917. I. 855.p.

Murmann József Árpád [Szobrainak, rajzainak, festményeinek kiállítása egy műkereskedésben.] 1917. I. 943-944.p.

A fából faragott királyfi. Táncjáték. Írta Balázs Béla. Zenéjét szerezte Bartók Béla. Bemutatta a M. Kir. Operaház 1917 május 12-én 1917. I. 1046-1047.p.

Hét fiatal művész kiállítása [Kmetty János, Peter Dobrovič, Nemes Lampért József, Schönberger Armand, Diner Dénes Rezső, Csorba Géza és Erős Andor a Nemzeti Szalonban.] 1917. I. 1126-1127.p.

Barta Lajos

A trianoni páva. Surányi Miklós regénye 1917. I. 1044-1045.p.

Bölöni György

Szabad Iskola [Párizsi mintára megszületett a Képzőművészeti Szabadiskola.] 1917. I. 319-320.p.

Braun Róbert

Szász Ödön 1917. I. 1123-1124.p.

Elek Artúr

A "Diaboliques" két története [Barbey d'Aurevilly: A Karmazsin függöny. Don Juan legszebb szerelme. Schöpflin Aladár fordítása.] 1917. I. 139-140.p.

Erdély Jenő

Mariay Ödön novellái. Aranyszájú Zongh. A Táltos kiadása, Budapest. 1917 1917. I. 1124-1125.p.

Hajdu Henrik

Sebestyén Károly Peer Gynt-fordítása [Henrik Ibsen drámája.] 1917. I. 1122-1123.p.

Halász Imre

Arany és családja [Arany János; H. I. aláírással.] 1917. I. 777-778.p.

Havas Gyula

Reményi József: Messzeségek. Tevan-könyvtár 1917. I. 141-142.p.

Somlyó Zoltán: Nyitott könyv. Tevan-kiadás 1917. I. 223-224.p.

A láthatatlan piramis. Tóth Jolán versei 1917. I. 510-511.p.

Krúdy Gyula: Pest, 1916. Tevan-kiadás 1917. I. 587.p.

Ignotus

Koronázás 1917. I. 138.p.

Petőfi Társaság [A Petőfi Társaság Kosztolányi Dezsőt és Szép Ernőt nem választotta tagjává.] 1917. I. 138-139.p.

Szász Zoltán színdarabja [Kedves Mester, bemutatta a Magyar Színház.] 1917. I. 685-686.p.

Arany s a népiesség [Arany János; válasz a Budapesti Szemle Értesítőjében megjelent cikkre.] 1917. I. 776-777.p.

Kosztolányi Dezső

Fanni hagyományai. Tevan új kiadása [Kármán József.] 1917. I. 140-141.p.

Gracchusok anyja. Várnai Zseni az anyaságot dalolja 1917. I. 318.p.

Regényalakok [Pásztor Árpád cikkei kötetben.] 1917. I. 318-319.p.

Fantáziák és gondolatok. Békássy Ferenc hátrahagyott írásai 1917. I. 506-507.p.

Paraszti és népies [Kiegészítés Ignotus Arany s a népiesség című írásához 1917. I. 776-777.p.] 1917. I. 849-850.p.

Lányi Viktor

Új zeneesztétika [Feruccio Busoni Entwurf einer neuen Aesthetik der Tonkunst című zenei aforizmagyűjteményéről.] 1917. I. 224-225.p.

Lengyel Menyhért

Inferno. Eduard Stilgebauer regénye, Basel, Frobenius Verlag 1917. I. 852-853.p.

Lesznai Anna

Balázs Béla: Játékok 1917. I. 1045-1046.p.

Radó Sámuel

A béke útja [Révai Mór azonos című füzetéről.] 1917. I. 589-590.p.

Róna Móricz

Arany János kézírása. Írás-elemző tanulmány [Az elemzett minta megtalálható ebben a cikkben, illetve 1917. I. 443.p.] 1917. I. 855-860.p.

Schöpflin Aladár

Zrumeczky Dezső [Az építész halálára.] 1917. I. 407-408.p.

Mikszáth Kálmán élete és művei [Rubinyi Mózes könyve.] 1917. I. 507.p.

Moly Tamás: Három novella 1917. I. 586-587.p.

Arany János nőalakjai [Radnai Oszkár azonos című könyvéről.] 1917. I. 589.p.

Orchesztika 1917. I. 779.p.

Rosmersholm a Nemzeti Színházban [Henrik Ibsen darabja.] 1917. I. 780.p.

Peer Gynt a Magyar Színházban [Henrik Ibsen darabja.] 1917. I. 1121-1122.p.

Szini Gyula

Kőmíves Kelemen [A Nemzeti Színház előadása, a darab Kárpáti Aurél író és Vajda László rendező közös munkája.] 1917. I. 316-317.p.

A váratlan vendég [Vajda Ernő darabja a Magyar Színházban.] 1917. I. 317.p.

A hadifogoly. Hevesi Sándor darabja a Nemzeti Színházban 1917. I. 405-406.p.

Landauer Béla: "Glória". Az Élet kiadása 1917. I. 406-407.p.

Szomory Dezső

Paulay Erzsi [A színésznő szépségéről.] 1917. I. 686-687.p.

Tóth Árpád

Kosztolányi Dezső: Mák. Tevan-kiadás 1917. I. 220-221.p.

Babits Mihály "Vihar"-fordítása [William Shakespeare; Szász Károly régi fordításával is összevetve.] 1917. I. 221-223.p.

Gyulai Ágost: Háborús antológia 1917. I. 507-509.p.

Fábián Géza versei. Élet-kiadás, 1916 1917. I. 509-510.p.

Sík Sándor költeményei. Élet-kiadás 1917. I. 588-589.p.

Négy verskötetről. Dutka Ákos: Ismerlek Caesar; Nadányi Zoltán: Kerekerdő; Huzella Ödön: A csend; Sipos Iván: Új oltár zsámolyánál 1917. I. 851-852.p.

Sas Ede: A fehér város 1917. I. 1125-1126.p.

Tóth László

A fénykép kudarca 1917. I. 592-594.p.

Török Gyula

Egy különös ember halálára [Szász Ödön újságíró elestéről.] 1917. I. 584-586.p.

Ferenczy Károly 1917. I. 684-685.p.

[Szerző nélkül]

[Jelentés arról, hogy Halász Gyula hadifogságba esett.] 1917. I. 142-143.p.


DISPUTA


Pethő Sándor

Válasz Halász Imrének [A szabadságharc eszméi című könyvről írt kritikára 1916. II. 886-889.p.] 1917. I. 143-144.p.

Halász Imre

Viszonválasz Pethő Sándornak 1917. I. 144.p.


A NYUGAT HÍREI


1917. I. 594, 780, 1048, 1127.p.


CENZÚRÁZOTT OLDALAK


1917. I. 494-495, 1009-1013.p.


1917
TIZEDIK ÉVFOLYAM

II. KÖTET (13-24. SZÁM)
FŐSZERKESZTŐ: IGNOTUS
SZERKESZTŐK: ADY ENDRE ÉS BABITS MIHÁLY


CIKKEK


Babits Mihály

Ignotus versei 1917. II. 1055-1059.p.

Bálint Aladár

Kernstok Károly 1917. II. 720-722.p.

Balkányi Béla

A politika mögül. Gazdag Magyarország 1917. II. 240-245.p.

Bíró Lajos

A politika mögül. Nemzeti és nemzetiségi politika 1917. II. 5-20.p.

Boross László

A világháború Grey hattyúdaláig [Az európai politika korszakai című könyvének egy részlete.] 1917. II. 617-630.p.

Charmatz, Richard

A politika mögül. Az osztrák nemzetiségi probléma 1917. II. 1062-1076.p.

Éber Antal

A valuta-kérdés 1917. II. 425-432.p.

Éber Ernő

A magyar mezőgazdaság átalakítása 1917. II. 726-730.p.

Fenyő Miksa

A politika mögül. A Monarchia háborús céljai 1917. II. 163-169.p.

Árva László király. Szomorújáték 4 felvonásban. Írta: Herczeg Ferenc 1917. II. 736-739.p.

Babits Mihály [Irodalmi problémák című kötetéről.] 1917. II. 841-844.p.

Gróf Andrássy Gyula 1917. II. 1077-1082.p.

Gellért Oszkár

A politika mögül

Észrevételek

Czernin és a nemzetek önrendelkezési joga 1917. II. 36-38.p.

A Hoffmann-Grimm-ügy 1917. II. 38-41.p.

Theobald von Bethmann Hollweg 1917. II. 158-163.p.

Michaëlis és Czernin, Lloyd-George és más angolok 1917. II. 233-240.p.

Czernin, Andrássy és Kühlmann 1917. II. 606-609.p.

Gesztesi Gyula

A titkos diplomácia műhelyéből. Az orosz-angol tengeri egyezmény 1917. II. 569-577.p.

Halász Imre

A magyar konzervatívek az abszolút korszakban 1917. II. 660-674.p.

Hesslein József

A köztisztviselő-probléma 1917. II. 433-450.p.

Hevesi Sándor

W. Amadeus Mozart 1917. II. 887-899.p.

Hornyánszky Gyula

Schrarcz Gyula emlékezete. Részlet akadémiai emlékbeszédemből 1917. II. 645-659.p.

Hültl Hümér

Levél Szomory Dezsőhöz, a Nyugat 1917. júl. 16-iki számában megjelent, "A Sapho üdvözlése" cikke miatt 1917. II. 256.p.

Ignotus

A politika mögül

Főrendi demokrácia 1917. II. 32-36.p.

Vörös ökör 1917. II. 309-311.p.

Jegyzetek: Belpolitika. Kerenszki. Gott strafe England" 1917. II. 329-333.p.

Mi történt? 1917. II. 481-482.p.

Ad vocem Tisza 1917. II. 515-516.p.

Idealizmus és opportunizmus 1917. II. 600-603.p.

A német válság 1917. II. 603-606.p.

[Kül- és belpolitikai helyzetelemzés.] 1917. II. 723-725.p.

A Bismarck öröke [Otto Bismarck.] 1917. II. 833-835.p.

Magyarország sorsdöntő percei 1917. II. 937-943.p.

Életkérdés 1917. II. 1060-1061.p.

Nyílt levél Dr. Concha Győző egyetemi tanár úrhoz 1917. II. 253-255.p.

Jancsó Károly

A politika mögül. A magyar köztisztviselők 1917. II. 21-31.p.

Kaffka Margit

Glosszák [Egy orvosi konzílium kapcsán.] 1917. II. 900-905.p.

Kosztolányi Dezső

Szomory Dezső 1917. II. 74-77.p.

Baudelaire és Verhaeren [Charles Baudelaire, Émile Verhaeren.] 1917. II. 145-148.p.

Szini Gyula 1917. II. 859-866.p.

Lengyel Géza

A politika mögül. Magyar vámpolitika 1917. II. 311-319.p.

Márkus Andor

A politika mögül. Bendixen teóriája valutapolitikánk szempontjából 1917. II. 517-526.p.

Nagy János

A politika mögül. Egy jubileum után 1917. II. 835-840.p.

Nagy Zoltán

Baráti kalauz. Tóth Árpád két verses könyvéhez 1917. II. 963-981.p.

Révész Béla

Arcképkísérlet Krúdy Gyuláról 1917. II. 784-791.p.

Rippl-Rónai József

Degas. Apró emlékeimben 1917. II. 631-634.p.

Schöpflin Aladár

Az élet arca. Barta Lajos novellái 1917. II. 303-305.p.

Tompa Mihály 1917. II. 493-498.p.

Szabó Ervin

Köztisztviselők és munkások 1917. II. 731-735.p.

Szini Gyula

Pacsirtaszó. Móricz Zsigmond darabja 1917. II. 548-550.p.

Szomory Dezső

A Sapho üdvözlése [Alphonse Daudet Sapho című regényéről.] 1917. II. 97-104.p.

Egy levél alkalmából [Válasz Hültl Hümérnek A Sapho üdvözlése című tanulmánnyal kapcsolatos levelére 1917. II. 256.p.] 1917. II. 256-268.p.

Tóth Árpád

Kaffka Margit új regényeiről. "Állomások". Franklin-kiadás; "Hangyaboly", Nyugat-kiadás 1917. II. 792-798.p.

Walleshausen Zsigmond

Hollósyról [Hollósy Simonról.] 1917. II. 467-472.p.


REGÉNYEK, NOVELLÁK, ELBESZÉLÉSEK, SZÍNDARABOK


Babits Mihály

Drága élet 1917. II. 706-719.p.

Bálint Aladár

Tatai emlék. 1917 július végén 1917. II. 545-547.p.

Barta Lajos

Kék és fekete 1917. II. 42-50.p.

Cholnoky László

Prikk mennyei útja 1917. II. 334-368.p.

Déry Tibor

A két nővér 1917. II. 675-705.p.

Elek Artúr

Nevelőapám 1917. II. 105-128.p.

Gyulai Márta

Vázlatok

Fájdalom 1917. II. 830-831.p.

Féktelenkedés. Jegyzetek egy forradalmi évben 1917. II. 831-832.p.

Heltai Jenő

Hamduna. Arab mese egy fölvonásban 1917. II. 373-384.p.

Kortsák Jenő

Két elbeszélés

A csizma 1917. II. 500-506.p.

Éjszaka a töltésen 1917. II. 506-511.p.

Kuncz Aladár

Egy márványdarab 1917. II. 473-480.p.

Laczkó Géza

A húsz koronás 1917. II. 613-616.p.

Moly Tamás

Ha Bé eljön Ához... 1917. II. 198-221.p.

A jöttment 1917. II. 749-783, 867-886, 993-1028.p.

Móricz Zsigmond

A fáklya 1917. II. 54-73, 129-142, 180-195, 271-291, 385-409, 451-457, 551-555, 596-599, 807-829, 906-936.p.

Nagy Lajos

Tanyán 1917. II. 583-594.p.

Réti Ödön

Klári 1917. II. 150-154.p.

Vióra 1917. II. 292-302.p.

A dinnyeföldön 1917. II. 527-539.p.

Sándor Imre

A Práger szerelmes! 1917. II. 224-229.p.

Isten madárkái 1917. II. 799-806.p.

Szép Ernő

A park ködben 1917. II. 410-415.p.

Szini Gyula

Nász 1917. II. 462-464.p.

A csodák 1917. II. 947-952.p.

Szomory Dezső

Harry Russel-Dorsan Párisban 1917. II. 1029-1040.p.

Török Gyula

Fehér Virág. Karácsonyi ének 1917. II. 1041-1053.p.

Walleshausen Rolla

Egy nap Éva életéből 1917. II. 78-81.p.


VERSEK


Ady Endre

A szenvedésnél többet 1917. II. 155.p.

E nagy tivornyán 1917. II. 320.p.

Kicsoda büntet bennünket? 1917. II. 416.p.

Nóta piros ősszel 1917. II. 483-484.p.

A megcsúfolt ember 1917. II. 499.p.

Justh Gyula emlékének 1917. II. 635.p.

Beteg szívemet hallgatod 1917. II. 740-741.p.

Mai próféta átka 1917. II. 845.p.

Szent Liber atyám 1917. II. 1083.p.

Babits Mihály

A jóság dala 1917. II. 175-179.p.

A régi kert 1917. II. 269-270.p.

Bartalis János

De különben csend van 1917. II. 540-541.p.

Aranyviolákat imádkozom 1917. II. 542.p.

Naptár 1917. II. 543.p.

Piros dal 1917. II. 544.p.

Aranycsattos cipőcske 1917. II. 944.p.

Rendőr lenni 1917. II. 945.p.

154x28 1917. II. 946.p.

Baudelaire, Charles

A szeretők halála (Havas Géza fordítása) 1917. II. 465.p.

A szegények halála (Havas Géza fordítása) 1917. II. 466.p.

Byron, George Gordon

Janthéhoz. Byron "Childe Harold"-jának előhangja (Tóth Árpád fordítása) 1917. II. 985-986.p.

A háború. Részlet Byron "Childe Harold"-jának első énekéből (Tóth Árpád fordítása) 1917. II. 987-988.p.

Déry Tibor

Júlia szép asszony 1917. II. 196.p.

Éjjel a Rózsadombon... 1917. II. 197.p.

Gautier, Théophile

A művészet (Tóth Árpád fordítása) 1917. II. 989-990.p.

Gellért Oszkár

Fohász egy kihűlt csatatéren 1917. II. 82.p.

Mit üzensz, testvér? 1917. II. 156.p.

Csillagnézés 1917. II. 157.p.

Hajnali szavak a fegyverszünetben 1917. II. 1054.p.

Goethe, Johann Wolfgang

Az Isten és a bajadér (Tóth Árpád fordítása) 1917. II. 982-984.p.

Horatius

Manlius Torquatushoz (Cholnoky László fordítása) 1917. II. 578.p.

Chloéhoz (Cholnoky László fordítása) 1917. II. 579.p.

Vénuszhoz (Cholnoky László fordítása) 1917. II. 579.p.

Lydiához (Cholnoky László fordítása) 1917. II. 580.p.

Apollóhoz (Cholnoky László fordítása) 1917. II. 581.p.

Maecenashoz (Cholnoky László fordítása) 1917. II. 582.p.

Komor András

...A halál elébe 1917. II. 230-231.p.

Tizennyolc évvel... 1917. II. 232.p.

Lányi Sarolta

Napjaim 1917. II. 51-53.p.

Harag 1917. II. 143.p.

Ki talál meg? 1917. II. 144.p.

A gonosz 1917. II. 306.p.

Az alkotó fegyvertelen 1917. II. 307.p.

Pályaudvaron 1917. II. 308.p.

Szíved sebét figyeld 1917. II. 595.p.

Mallarmé, Stéphane

Ablakok (Tóth Árpád fordítása) 1917. II. 991-992.p.

Rédey Tivadar

Július 1917. II. 610-612.p.

Sárközi György

Tizennyolcévesek zsoltára 1917. II. 222.p.

Mint galamb a tiszta búzát 1917. II. 223.p.

Szép Ernő

Néked szól 1917. II. 369-372.p.

Tersánszky Józsi Jenő

Prológ 1917. II. 458-460.p.

Állok itt egymagam az úton 1917. II. 461.p.

Különös fohász 1917. II. 556.p.

Tóth Árpád

Éjféli litánia 1917. II. 512-513.p.

Örök tavaszban járnék 1917. II. 513-514.p.

Turcsányi Elek

Engedd meg, hogy visszaszaladjak... 1917. II. 149.p.


FIGYELŐ


Ady Endre

Barta Lajos könyve. Az Élet arca, elbeszélések, a Nyugat folyóirat kiadása 1917. II. 321.p.

A Mikszáth parasztja [Egy olvasói levél közlésével.] 1917. II. 321-322.p.

Charles Baudelaire él 1917. II. 742.p.

A Mikszáth csehei 1917. II. 742-743.p.

Babits Mihály

Jegyzet [Vedres Márknak Auguste Rodin halálára írt cikkéhez 1917. I. 959.p.] 1917. II. 960.p.

Balázs Béla

Emil, Alphons Rheinhardt: Das Abenteuer im Geiste. S. Fischer, Berlin 1917 1917. II. 247-248.p.

Bálint Aladár

Litográfiák [Erdei Viktor Révész Béla új könyvéhez készített illusztrációiról.] 1917. II. 84-85.p.

Szilágyi Géza: Ördög nyája 1917. II. 171.p.

Régi mesterek rajzai [A Szépművészeti Múzeum kiállítása.] 1917. II. 171-172.p.

Pécsi József: A fényképező művészete 1917. II. 487-488.p.

A Podmaniczky gyűjtemény [Podmaniczky László gyűjteményének kiállítása a Szépművészeti Múzeumban.] 1917. II. 743-744.p.

A "Kéve" tizedik esztendeje 1917. II. 852-854.p.

A Műcsarnok téli tárlata 1917. II. 958-959.p.

Új művészcsoport 1917. II. 1086-1087.p.

Tihanyi Lajos litográfiái 1917. II. 1087.p.

Barta Lajos

Circe. Benda Jenő regénye 1917. II. 86-87.p.

Bíró Sándor

Fordítás [Anatole France Jocaste című regényének fordítási hibáiról.] 1917. II. 89-90.p.

Boross Géza Gyula

Szendrei Mihály: Az angol világgazdasági hegemónia 1917. II. 323-324.p.

Kenéz Béla dr.: Nép és föld 1917. II. 418-420.p.

Dr. Szegedy Miklós: Magyar holnapunk 1917. II. 562-563.p.

Révai Mór: A magyarság ügye a külföldön 1917. II. 850-852.p.

Erdély Jenő

Megjegyzések egy rezignált sóhajhoz [Hesslein József A köztisztviselő-probléma című cikkéhez 1917. II. 433-450.p.] 1917. II. 559-562.p.

Erdősi Dezső

Néhány szó Greiner Jenőről 1917. II. 1084-1085.p.

Fenyő Miksa

Kabos Ede: A királyné 1917. II. 246.p.

Bródy Sándor: A dada 1917. II. 636-637.p.

Havas Gyula

Göndör Ferenc: Szerb szocialisták a háborúban 1917. II. 418.p.

Lakatos László: A pók. Elbeszélések. Modern Könyvtár 1917. II. 849-850.p.

Ignotus

Liebknecht és Adler 1917. II. 170.p.

J. Pikler. Sinnesphysiologische Untersuchungen [Pikler Gyula könyvéről.] 1917. II. 954-955.p.

Kaposi József

Cs. Papp József 1917. II. 953-954.p.

Kodály Zoltán

A Waldbauer - Kerpely négyes első hangversenye. Nov. 18. 1917. II. 957-958.p.

Kosztolányi Dezső

Egy berlini leány. Nagy Lajos elbeszélései 1917. II. 557-558.p.

Színek, szavak [Jászay-Horváth Elemér versei.] 1917. II. 848-849.p.

France-könyvek [Anatole France: Kékszakáll és hét felesége; Szent Klára kútja.] 1917. II. 852.p.

Úri divat [Molnár Ferenc vígjátéka.] 1917. II. 956-957.p.

Lengyel Géza

A korona és a márka 1917. II. 90-91.p.

Lengyel József

Máttis Teutsch János a Ma folyóirat első kiállításán. Festmények, akvarellek, metszetek 1917. II. 638-639.p.

Lengyel Menyhért

Danton halála. Büchner drámája a berni színházban [Georg Büchner.] 1917. II. 87-89.p.

Lukács György

Forgács Rózsiról [A színésznő művészetéről.] 1917. II. 322-323.p.

Nagy Lajos

Kuprin Ivanovics Sándor: A párbaj 1917. II. 558-559.p.

Forró Pál: Egy diákkor története 1917. II. 637-638.p.

Rabinovsky Márius [Rabinovszky Márius]

Liebermann [Max Liebermann Berlinben rendezett jubileumi kiállítása alkalmából.] 1917. II. 854-855.p.

Schöpflin Aladár

Bülbül hadnagy. Berkes Imre novellája 1917. II. 847-848.p.

Arany Jánosról [Földessy Gyula tanulmánya.] 1917. II. 955-956.p.

Szép Ernő

Causerie 1917. II. 846-847.p.

Szilágyi Géza

Bokor József meghalt 1917. II. 83.p.

Szini Gyula

"Az ő keze". Balla Ignác regénye 1917. II. 417.p.

Baudelaire [Charles Baudelaire.] 1917. II. 485-486.p.

Féltékenység. Arcübasev darabja [Mihail Petrovics Arcibasev.] 1917. II. 558.p.

Bábel. Regény. Írta: Berkes Imre. Légrády Testvérek kiadása 1917. II. 1085-1086.p.

Vedres Márk

Berény Róbert rajzai. Balázs Béla: A halász és a hold ezüstje bábjátékához 1917. II. 84.p.

Rodin † [Auguste Rodin.] 1917. II. 959.p.

Véghelyi Imre

József királyi herceg [Payr Hugó újságíró könyve a főhercegről.] 1917. II. 564.p.

Tóth Árpád

Vér Mátyás: Az árnyék. Dick Manó kiadása 1917. II. 85-86.p.

Veér Imre versei [A költő versei és Publius Ovidius Naso A szerelem művészete című művének fordítása egy kötetben.] 1917. II. 246-247.p.

Tóth László

Kutyavilág 1917. II. 91-92.p.


A NYUGAT HÍREI


1917. II. 640, 855, 1088.p.1918
TIZENEGYEDIK ÉVFOLYAM

I. KÖTET (1-12. SZÁM)
FŐSZERKESZTŐ: IGNOTUS
SZERKESZTŐK: ADY ENDRE, BABITS MIHÁLY


CIKKEK


Ady Endre

Kaffka Margit versei 1918. I. 789-790.p.

Andrássy Gyula

Nagy Britannia és a béke. Válasz Lord Lansdownenak [A Revue Politique Internationale egyik 1917-es számából átvett, magyarra fordított nyílt levél.] 1918. I. 199-210.p.

Boross László

Breszt-Litovszk [A béketárgyalásokról; cenzúrázva a 165. oldalon.] 1918. I. 161-168.p.

Débâcle. Czernin külpolitikája [Cenzúrázva a 796.oldalon.] 1918. I. 794-796.p.

A világháború hadtudományi konklúziója 1918. I. 880-883.p.

Erdély Jenő

A front lelke. Magyar tábori újságok nyomán 1918. I. 25-42.p.

Fenyő Miksa

A politika mögül

Vázsonyi Vilmos 1918. I. 345-347.p.

Diplomaták [Karl Max Lichnowszky herceg emlékiratairól.] 1918. I. 610-611.p.

Fülep Lajos

Európai művészet és magyar művészet. Bevezető rész "Magyar művészet" című tanulmányom folytatólagosan közlendő fejezeteihez 1918. I. 484-499.p.

Magyar építészet. Magyar művészet I. 1918. I. 682-694.p.

Magyar szobrászat. Magyar művészet II. 1918. I. 807-821.p.

Füst Milán

Moly Tamás. Három novella. Az igazi élet. Dráma. A jöttment. Elbeszélés 1918. I. 840-846.p.

Gábor Ignác

Zrínyi verselése és a magyar ősi ritmus 1918. I. 940-952.p.

Gellért Oszkár

A politika mögül

Üzenetek Washingtonba, Berlinbe és Budapestre. Czernin arcképéhez 1918. I. 254-260.p.

Wilson üzenete és az ukrajnai béke [Cenzúrázva a 350.oldalon.] 1918. I. 347-350.p.

Török Gyula [A porban című regényéről és a Szerelmes szívünk című novelláskötetéről.] 1918. I. 426-429.p.

Ignotus novellái és versei [Az Ignotus verseiből és az Ignotus novelláiból című kötetekről.] 1918. I. 515-521.p.

A nyugati hadjárat 1918. I. 985-987.p.

Hajdu Henrik

Patthy Károly Peer Gynt-fordítása [Henrik Ibsen drámája.] 1918. I. 930-932.p.

Havas Gyula

Szomory Dezső: Harry Russel-Dorsan a francia hadszíntérről. 1918 Pallas r.t. kiadása 1918. I. 933-936.p.

Hegedüs Lóránd

Új adók 1918. I. 417-423.p.

Hesslein József

Új társadalmi és politikai berendezkedés 1918. I. 143-155.p.

Ignotus

A politika mögül

A megakadt demokrácia 1918. I. 47-49.p.

A kormányzó ellenzék 1918. I. 156-160.p.

Kormányváltozás [Cenzúrázva.] 1918. I. 250-251.p.

Tisza István külpolitikája 1918. I. 252-253.p.

Adalékok a magyar parlamentarizmushoz 1918. I. 424-425.p.

Pro domo [Cenzúrázva a 607. és a 608.oldalakon.] 1918. I. 605-608.p.

Összeférhetetlenség [Az összeférhetetlenségi törvényről, melynek révén a gyáriparosok kiszorulnak a képviselőházból.] 1918. I. 608-610.p.

A választójogi mágnások [Cenzúrázva a 791. oldalon.] 1918. I. 791-793.p.

Alkalmasok és alkalmatlanok [Wekerle Sándor miniszterelnök parlamenti alkalmatlanságáról.] 1918. I. 884-886.p.

Tisza István győzelme 1918. I. 974-976.p.

Az új platform 1918. I. 988-992.p.

Arcképvázlat Móricz Zsigmondról 1918. I. 109-113.p.

Halász Imre (1841-1918) [Nekrológ.] 1918. I. 447-451.p.

Kodály Zoltán

Claude Debussy [Nekrológ.] 1918. I. 640-642.p.

Bartók Béla első operája. A "Kékszakállú herceg vára" bemutató előadása alkalmából 1918. I. 937-939.p.

Kovács Sándor

"A nagy mesterekhez méltón élni...". Részlet Kovács Sándor hátrahagyott munkájából 1918. I. 595-604.p.

Márkus Andor

A politika mögül. Háborús valuta és önálló jegybank 1918. I. 56-66.p.

Pikler J. Gyula

Többtermelés, földbirtokpolitika és adórendszer 1918. I. 404-416.p.

Radó Sámuel

A politika mögül. Tisza mint ellenzéki vezér [Tisza István.] 1918. I. 50-55.p.

Réti István

Hollósy Simon (1857-1918)1918. I. 903-911.p.

Schöpflin Aladár

Új magyar regények [Gábor Andor: Dr. Senki; Szederkényi Anna: Hill Mária; Surányi Miklós: A Szent hegy; Berde Mária: Az örök film; Pártos Zoltán: Fekete ködök alatt.] 1918. I. 67-76.p.

A magyar állam. J. Szekfü: Der Staat Ungarn. Eine Geschichtstudie. Deutsche Verlags-Antstalt, Stuttgart und Berlin 1918. [Szekfü Gyula azonos című könyvéről.] 1918. I. 336-343.p.

Cholnoky László novellái. Bertalan éjszakája 1918. I. 695-698.p.

Szomory Dezső

Jób Dániel. Az Őszi vihar alkalmából 1918. I. 261-264.p.

Tóth Árpád

Szép Ernő: Emlék 1918. I. 284-291.p.

Várnai Dániel

Kerenszkij. Vázlat [Alexander Feodorovics Kerenszkij.] 1918. I. 993-1000.p.

Zoványi Jenő

Hittudomány és tanszabadság 1918. I. 967-973.p.


REGÉNYEK, NOVELLÁK, ELBESZÉLÉSEK, SZÍNDARABOK


Balázs Sándor

Kisváros 1918. I. 851-876.p.

Balzac, Honoré de

"Az bajtárs". Igön fura kis história (Laczkó Géza fordítása) 1918. I. 80-91.p.

Barna József

Nehéz derengés 1918. I. 1028-1046.p.

Berkes Imre

Nem haltam meg tőle 1918. I. 643-681.p.

Déry Tibor

Ellopott élet 1918. I. 500-514.p.

Ethey Árpád

Rozika 1918. I. 174-180.p.

Füst Milán

Nevetők 1918. I. 454-483, 535-568.p.

Ibsen, Henrik

Peer Gynt. A második felvonásból (Patthy Károly fordítása) 1918. I. 211-221.p.

Kádár Endre

Balalajka 1918. I. 619-639, 711-728, 822-839, 912-929, 1001-1025.p.

Kernách Ilona, F.

Az ötödik gyerek. Falusi történet 1918. I. 572-594.p.

Laczkó Géza

Sey Tamás levelei 1918. I. 363-401.p.

Louÿs, Pierre

A nő és a báb. Regény a spanyol életből (Szini Gyula fordítása) 1918. I. 731-787.p.

Miklós Jenő

A beamter 1918. I. 953-966.p.

Nagy Dániel

Börtönök bús lakója 1918. I. 3-24, 114-132, 222-249.p.

Nagy Lajos

A jó fiú 1918. I. 304-335.p.

Török Gyula

Vándorló legény jegyzetei. Bécsi emlék 1918. I. 92-96.p.

A pecsenye 1918. I. 133-142.p.

Nagyon jó vicc! 1918. I. 430-437.p.

Walleshausen Rolla

Lola meghal 1918. I. 265-271.p.


VERSEK


Ady Endre

Krónikás ének 1918-ból 1918. I. 182-183.p.

De ha mégis? 1918. I. 351.p.

Zavaros, háborús beszélgetések

I. Két kuruc beszélget (Nagy tüzet csináltunk/Úgy-e Józsa testvér) 1918. I. 522.p.

II. Beszélgetés a szívemmel 1918. I. 523.p.

A régi sereglések 1918. I. 612.p.

Strófák május elsejére 1918. I. 797-798.p.

Két kuruc beszélget (Tegnap ott, máma itt győzelem-tort ülnek.) 1918. I. 799.p.

Kiszakadt bús nóta 1918. I. 888.p.

Két kuruc beszélget (Deres füvet eszik) 1918. I. 889.p.

Két kuruc beszélget (Merre, Balázs testvér, de merre, de merre?) 1918. I. 1047.p.

Babits Mihály

Versek

(Korán ébredtem. Ablakom még) 1918. I. 169.p.

(Bénára mint a megfagyott tag) 1918. I. 170.p.

(Nincs lámpa a kocsinkban) 1918. I. 171-172.p.

(Hegedűk hervatag szava, párás virágok) 1918. I. 173.p.

Bartalis János

Nem tudom... 1918. I. 402.p.

Reggel 1918. I. 403.p.

Baudelaire, Charles

Az albatrosz (Tóth Árpád fordítása) 1918. I. 847.p.

A haj (Tóth Árpád fordítása) 1918. I. 848.p.

A táncoló kígyó (Tóth Árpád fordítása) 1918. I. 849.p.

Boda József

Az előörs. Egy éjszaka a galíciai erdőkben 1918. I. 879.p.

Browning, Robert

Az elvesztett kedves (Tóth Árpád fordítása) 1918. I. 850.p.

Farkas Aladár

Üdvözlet Galíciából

Séta a fedezékek között 1918. I. 43-44.p.

Mise 1918. I. 45.p.

Vesszőfutás bízó perceiből 1918. I. 46.p.

Gellért Oszkár

Ostendei hotelszobában 1918. I. 97.p.

Fogoly öcsém levele anyámnak 1918. I. 181.p.

G. barátom levele Angyalföldről 1918. I. 272-273.p.

Breszt-Litovszk, február 9. 1918. I. 283.p.

Győri Ernő

A harmadik angyal 1918. I. 699-700.p.

Halász lmre

Vágyaim [Ifjúkori, egyetlen verse 1861-ből.] 1918. I. 452-453.p.

Jászay-Horváth Elemér

Lelkek börtöne 1918. I. 344.p.

Kassák Lajos

Gyilkosok 1918. I. 438.p.

Korda Béla

Delírium 1918. I. 569-571.p.

Laczkó Géza

Görög templom 1918. I. 788.p.

Japán zseb-oltár 1918. I. 877.p.

Lányi Sarolta

Ítélkeztél felettem 1918. I. 77.p.

Mánia 1918. I. 78.p.

Valami halk virulást... 1918. I. 79.p.

Nagy Zoltán

Jelenések I-X.

I. A templom 1918. I. 292.p.

II. Babona 1918. I. 292-293.p.

III. Földrengés 1918. I. 293-294.p.

IV. Szárnyas oltár az Idő tiszteletére. A baloldali kép: A csendes tenger 1918. I. 294-295.p.

V. A középső kép: Viharos tenger. Háború 1918. I. 295-297.p.

VI. A jobboldali kép: A mélységes tenger 1918. I. 297-299.p.

VII. Intermezzo: Tengeritörés 1918. I. 299.p.

VIII. Az elfelejtett isten 1918. I. 300-301.p.

IX. Zsoltár az elfelejtett istenhez 1918. I. 301-302.p.

X. Epilógus: Sírirat 1918. I. 302-303.p.

Rédey Tivadar

Óda egy arany medaillonhoz 1918. I. 878.p.

Szicilián a kezedről 1918. I. 878.p.

Reichard Piroska

Napok, napok 1918. I. 788.p.

Sárközi György

Magányosság perce 1918. I. 730.p.

Játék 1918. I. 730.p.

A kormányos és az utazó 1918. I. 1026-1027.p.

Térey Sándor

Képteremben 1918. I. 531-534.p.

Tersánszky J. Jenő [Tersánszky Józsi Jenő]

Cicának 1918. I. 729.p.

Ady Endréhez 1918. I. 887.p.


FIGYELŐ


Ady Endre

Lepedát Milivoj versei. Bánatprocesszió 1913-1917 1918. I. 358-359.p.

Daudet és Kiss [Kiss Menyhért A tanító című novellájában Alphonse Daudet háborús elbeszélését plagizálja.] 1918. I. 359-360.p.

Hollósy Simon sorsa 1918. I. 890.p.

Bálint Aladár

Bohacsek Ede képei, Pátzay Pál szobrai. A "Ma" második kiállítása 1918. I. 100-101.p.

Hatvany Ferenc képei és H. Winsloe Christa szobrai [Hatvany Lajosné.] 1918. I. 192-193.p.

Két kiállítás. Székely Bertalan rajzai, vázlatai. A budapesti háziezred festőinek kiállítása 1918. I. 193-194.p.

Hangversenyek. Bach - Mahler. Landowska - Huberman - Telmányi. Telmányi Emil - Vas Sándor. A filharmónikusok [Vanda Landowska, Bronislav Huberman.] 1918. I. 194-195.p.

Régi szobrok [Görög és római szobrok a Zsolnay-gyűjteményből.] 1918. I. 278-279.p.

Máttis Teutsch János linóleum albuma. Ma folyóirat kiadása 1918. I. 279-280.p.

Szántó Tivadar [Zongoraestje Budapesten.] 1918. I. 359.p.

Az Ernst-múzeum csoportos kiállítása [Csók István, Feiks Alfréd, Feiks Jenő, Gara Arnold, Iványi Grünwald Béla, Kádár Béla, Lányi Dezső, Zádor István.] 1918. I. 442-443.p.

A Szépművészeti Múzeum új rajzai [XIX-XX. századi művek.] 1918. I. 527-528.p.

Műcsarnok [Benczúr Gyula, Kóródy Ferentzy Mária, Kron Jenő, Medgyessy Ferenc, Kara Mihály, Csorba Géza és mások műveiről.] 1918. I. 615-616.p.

Deák Ébner Lajos [Kiállítása az Ernst Múzeumban.] 1918. I. 705-707.p.

Hangversenyek [Bender Pál operaénekes budapesti fellépése; Tango Egisto az Operaház zenekarát vezényelte.] 1918. I. 802-803.p.

A Szépművészeti Múzeum klasszikus képtárának új katalógusa 1918. I. 803-804.p.

Szigethy István Szomory-illusztrációi. Rajzok Szomoryhoz. Szigethy István illusztrációi. Gránit könyvkiadóvállalat kiadása. Kolozsvár 1917. 1918. I. 898.p.

Az Ernst-múzeum csoportos kiállítása [Cencz János, Jobbágyi Gaiger Miklós, Gy. Sándor József, Orbán Dezső.] 1918. I. 898-899.p.

Három festőművész. Eder János [Hans Eder.], Tornyai János, Csáky László 1918. I. 978-979.p.

A Képzőművészeti Szabadiskola első kiállítása [Szilágyi Jolán, Nyerges János, Goszthonyi Mária, Arany Margit, Novotny Róbert, Kőnig Dezső, Ballagi Klára, Móricz Ida, Popper Erzsi.] 1918. I. 1053.p.

A sajtóhadiszállás harmadik kiállítása 1918. I. 1053-1054.p.

Bárdos Artúr

Feiks Alfréd 1918. I. 443-444.p.

Bolgár Elek

Yolland Arthur könyve. Hungary "The Nations Histories" sorozatban. London, 1917. T. C. and E. C. Jack 1918. I. 614-615.p.

Boross Géza Gyula

Vadnay Tibor dr.: A magyar jövő 1918. I. 704-705.p.

Dienes László

Philosophiai szótár. Szerkesztette Enyvvári Jenő. Franklin kiadása 1918. I. 801-802.p.

Elek Artúr

Francesco de Sanctis hírének története 1918. I. 707-708.p.

Fenyő Miksa

Szabó Dezső: Nincs menekvés. Regény 1918. I. 613-614.p.

Wissenschaftliches Leben Literatur, Bildende Künste Von Universitäts prof. Dr. Bernhard Alexander [Ismertetés a magyar tudományról, irodalomról és művészetről az Ungarn című német kiadványban.] 1918. I. 890-893.p.

Földi Mihály

Szocializmus és proletariátus 1918. I. 1051-1053.p.

A csodálkozás tehetsége 1918. I. 1055-1057.p.

Gyulai Márta

Sikabonyi Antal: Az alkotó lélek és a háború 1918. I. 441-442.p.

Gellért Mária: Dávid 1918. I. 897.p.

Havas Gyula

Káin. Kosztolányi Dezső novellái 1918. I. 184-185.p.

ifj. Gaál Mózes: Fata Morgana. Modern Könyvtár 1918. I. 189-190.p.

Vajda Ernő: A majomember és az embermajom 1918. I. 190.p.

Balázs Béla: Halálos fiatalság. Dráma. Kner-kiadás [Ignotus megjegyzésével, I-s szignóval jegyezve 357.p.] 1918. I. 354-357.p.

Kiss Jenő Sándor: A gép. Novellák 1918. I. 703-704.p.

Henri Barbusse: Tűz. Fordította Lendvai István 1918. I. 977-978.p.

Hesslein József

A tisztviselők, a sajtó és a munkások [Válasz Erdély Jenő és Szabó Ervin támadásaira 1917. II. 559-562.p. és 731-735.p.] 1918. I. 101-103.p.

Ignotus

Az ősforrás [Tisza István gróf elképzelései a magyar tudományosságról.] 1918. I. 352.p.

Könnyű ötletek [Az Irodalom című lapban Ignotust a "könnyű ötletek mesterének" nevezték.] 1918. I. 979.p.

Kodály Zoltán

Dinóra felújítása az Operaházban [Giacomo Meyerbeer műve] 1918. I. 195-196.p.

Bartók Béla II. vonósnégyese. Első előadása Waldbauer - Kerpely-ék hangversenyén 1918. I. 525-526.p.

Kosztolányi Dezső

Harminchárom [Gábor Andor verseskötete.] 1918. I. 98-99.p.

II. József császár. Szomory Dezső drámája 1918. I. 701-702.p.

Laczkó Géza

A harminc éves asszony [Honoré de Balzac regénye.] 1918. I. 276-278.p.

Lányi Viktor

Kovács Sándor [A zenepedagógus halálára.] 1918. I. 526-527.p.

Lengyel Menyhért

Frank Wedekind 1918. I. 524-525.p.

Sándor Imre: Boldogság. Novellák. Pallas kiadása 1918. I. 703.p.

Egy européer halálára [Gara Illés.] 1918. I. 1054-1055.p.

Márkus Andor

Navratil Ákos: Valutánk helyreállítása 1918. I. 899-900.p.

Nagy Lajos

Lengyel Menyhért: Egyszerű gondolatok 1918. I. 894-895.p.

Náray Miklós

Kodály Zoltán szerzői estéje 1918. I. 893-894.p.

Pikler J. Gyula

Imperializmus és tartós béke [Szabó Ervin azonos című könyvéről.] 1918. I. 190-192.p.

Révész Mihály

Marx-irodalom [Karl Marx; cenzúrázva az 1049. oldalon.] 1918. I. 1048-1050.p.

Schöpflin Aladár

Porcellánmuzsika. Szini Gyula regénye 1918. I. 185-186.p.

Szent Borbála képe. Havas Alisz regénye 1918. I. 188-189.p.

Hetedhét országban. Kozma Andor útikönyve 1918. I. 275-276.p.

A tűzrózsák. Kortsák Jenő novellás könyve 1918. I. 353-354.p.

Hotel Imperial. Bíró Lajos színdarabja a Magyar Színházban 1918. I. 439-440.p.

Charlotte kisasszony. Lengyel Menyhért történeti színműve a Nemzeti Színházban 1918. I. 440-441.p.

Őszi szántás. Pásztor Árpád verseskönyve 1918. I. 895-896.p.

Magyarországi német háborús költészet [Gyűjteményes kötet Huss Richárd debreceni egyetemi tanár előszavával.] 1918. I. 897-898.p.

Szini Gyula

Jób Dániel. Az "Őszi vihar" alkalmából [Előadás a Vígszínházban.] 1918. I. 274-275.p.

Pierre Louÿs. Az asszony és a bábu. A Vígszínház bemutatója 1918. I. 800-801.p.

Tóth Árpád

Demjén Géza halálára 1918. I. 99-100.p.

Szilágyi Géza: Menny, pokol, háború 1918. I. 186-187.p.

Kísértethistóriák, misztikus elbeszélések [Kner Izidor kiadásában megjelent: Magyar írók misztikus elbeszélései Bálint Aladár szerkesztésében; külföldi kísértethistóriák Balázs Béla szerkesztésében.] 1918. I. 187-188.p.

A pálya végén. Endrődi Sándor és Köpeczi Boóz-Deák Albert versei 1918. I. 357-358.p.

Török Gyula

Kárpáti Aurél: Három régi esztendő. Regény. A Táltos kiadása 1918. I. 896-897.p.


DISPUTA


Hartenstein, Stephan von

"Magyarországi német háborús költészet" [Polemikus válasz Schöpflin Aladár azonos című cikkére 1918. I. 897-898.] 1918. I. 1057-1058.p.

Schöpflin Aladár

"Magyarországi német háborús költészet" [Válasz Stephan von Hartenstein írására 1918. I. 1057-1058.p.] 1918. I. 1058-1060.p.MŰMELLÉKLETEK


Izsó Miklós

Táncoló legény I. [Fülep Lajos cikkének illusztrációjaként.] 1918. I. 812-813.p. között

Táncoló legény II. [Fülep Lajos cikkének illusztrációjaként.] 1918. I. 812-813.p. között

Kernstok Károly

- - rajza, Török Gyula 1918. I. 428-429.p. között

Tihanyi Lajos

- - rajza, Móricz Zsigmond 1918. I. 112-113.p. között

[Szerző nélkül]

Halász Imre 1885-ben [Fotó.] 1918. I. 446-447.p. között


A NYUGAT HÍREI


1918. I. 804, 900, 980, 1060.p.
Hátra Kezdőlap Előre