1925
TIZENNYOLCADIK ÉVFOLYAM

I. KÖTET (1-11. SZÁM)
FŐSZERKESZTŐ: IGNOTUS
SZERKESZTŐK: BABITS MIHÁLY, GELLÉRT OSZKÁR, OSVÁT ERNŐ
FŐMUNKATÁRSAK: BÍRÓ LAJOS, ELEK ARTÚR, FELEKY GÉZA, FENYŐ MIKSA,
FÜST MILÁN, KARINTHY FRIGYES, KOSZTOLÁNYI DEZSŐ, KRÚDY GYULA,
LACZKÓ GÉZA, LENGYEL MENYHÉRT, MÓRICZ ZSIGMOND, NAGY LAJOS,
NAGY ZOLTÁN, RÉVÉSZ BÉLA, SCHÖPFLIN ALADÁR, SZÉP ERNŐ,
SZINI GYULA, TERSÁNSZKY J[ÓZSI]. JENŐ, TÓTH ÁRPÁD


TANULMÁNYOK, CIKKEK


Babits Mihály

A Vörösmarty-Akadémiáról 1925. I. 433-437.p.

Bíró Lajos

In memoriam. Purjesz Lajos 1925. I. 100-102.p.

Bonkáló Sándor

Az orosz messziánizmus 1925. I. 373-382.p.

Brandes, Georg

Anatole France (Hajdu Henrik fordítása) 1925. I. 256-265.p.

Buday Dezső

Jókai lelke [Babits Mihály lábjegyzetében röviden bemutatja Buday Dezsőt.] 1925. I. 326-343.p.

Fenyő Miksa

Ady tragédiája. Révész Béla új könyve 1925. I. 173-175.p.

Füst Milán

Maeterlinck: Tintagiles halála. Eljátszották a Zeneakadémián [Maurice Maeterlinck.] 1925. I. 412-414.p.

Gyergyai Albert

Francia hadjárat. Disputa 1925. I. 496-500.p.

Harsányi Zsolt

Kozma Andor Faust-fordítása [Johann Wolfgang Goethe.] 1925. I. 185-186.p.

Jack London bámulatos élete 1925. I. 548-564.p.

Hatvany Lajos

Kossuth és Görgey [Steier Lajos Görgey és Kossuth című könyvéről.] 1925. I. 284-294.p.

Ignotus

Jókai 1925. I. 141-145.p.

Kárpáti Aurél

Az élet tolvaja. Földi Mihály regénye 1925. I. 475-478.p.

Kernách Ilona

Móricz Zsigmondné [Holics Janka halálára.] 1925. I. 613-617.p.

Krúdy Gyula

Ady Endre éjszakái. Kalandjaim a költővel girbe-gurba pádimentumokon 1925. I. 176-184, 295-312.p.

Lengyel Géza

Iványi-Grünwald Béla. Rudnay Gyula [Iványi Grünwald Béla.] 1925. I. 266-271.p.

Lengyel Menyhért

Csillagok [Zilahy Lajos drámájáról.] 1925. I. 409-411.p.

Marsovszky Miklós

Rudnay Gyula képei 1925. I. 271-272.p.

Kiállítások [A Kút és a Szinyei Merse Pál Társaság kitüntetettjeinek kiállítáása a Nemzeti Szalonban.] 1925. I. 415-417.p.

Nagy Endre

Janka [Móricz Zsigmondné Holics Janka halálára.] 1925. I. 501-502.p.

Nagy Lajos

Szabad-e, lehet-e ma írni a magyar írónak? 1925. I. 483-493.p.

Schöpflin Aladár

A waterloói csata és a Tükörfolyosó [Lengyel Menyhért bohózata és Henry Bernstein drámája.] 1925. I. 73-76.p.

Az Ady-üzlet 1925. I. 79-81.p.

Színház

Vajda Ernő: Délibáb, a Vígszínházban. François Curel: Az új bálvány, a Nemzeti Színház Kamara-színházában 1925. I. 132-135.p.

Madách Imre: Mózes, a Nemzeti Színházban. Fazekas Imre: Altona, a Magyar Színházban. Lakatos László: Fej vagy írás? a Magyar Színházban. Paul Géraldy: Ezüstlakodalom, a Vígszínházban 1925. I. 192-197.p.

Ifjabb Gaál Mózes: Az idegen, a Renaissance Színházban. Barrie: Alice, ülj a kandallóhoz, a Nemzeti Színház Kamara-színházában. Oszip Dümov: Nyu, a Vígszínházban. Bribeau és Dolley: Mennyasszonyi fátyol, a Renaissance Színházban. Fodor László: A nagyságos asszonyt már láttam valahol, a Belvárosi Színházban 1925. I. 322-325.p.

Surányi Miklós: A halhatatlan ember, a Nemzeti Színházban. Zilahy Lajos: Csillagok, a Vígszínházban. Bibó Lajos: A juss, a Nemzeti Színházban. Pierre Wolff és Henri Duvernois: Őszi szerelem, a Renaissance-Színházban 1925. I. 403-408.p.

Pásztor Árpád: Magnetic, a Magyar Színházban. Bíró Lajos: Mariska, vagy a házasságtörés iskolája, a Belvárosi Színházban. Galsworthy: Ablakok, a Vígszínházban. Jerôme K. Jerôme: Fanny és a cselédkérdés, a Magyar Színházban. [Alexandre, fils] Dumas: Az első látogatás és Courteline: Boubouroche, a Nemzeti Színház Kamaraszínházában. Vildrac: Kitartás, a Nemzeti Színház Kamaraszínházában 1925. I. 468-474.p.

Saison vége [A színházi évad mérlege.] 1925. I. 610-612.p.

Szilágyi Géza

Lírai impressziók Füst Milánról, az emberről és a költőről. A Boldogtalanok felújítása alkalmából 1925. I. 188-191.p.

Tolsztoj tragédiája. Pásztor Árpád könyve [Lev Nyikolajevics Tolsztoj.] 1925. I. 479-482.p.

Szomory Dezső

Levelek egy barátnőmhöz 1925. I. 442-453.p.

Tersánszky J. Jenő [Tersánszky Józsi Jenő]

A moziról 1925. I. 136-138.p.

Tóth Aladár

Lőwe Ferdinánd [A német karmester művészetéről.] 1925. I. 198-201.p.

Untersteiner, Mario M.

A filozófia mai állása Olaszországban. Egy magányos lélek szemlélődései (Révay József fordítása) 1925. I. 82-99.p.


REGÉNYEK, NOVELLÁK, SZÍNMŰVEK, JELENETEK, LEVELEK


Bíró Lajos

Katasztrófa 1925. I. 454-458.p.

Déry Tibor

Alkonyodik, a bárányok elvéreznek 1925. I. 30-46.p.

Füst Milán

Ákoska. Ballada néhány képben1925. I. 273-283.p.

A zongora. Egy álom komédiája, néhány jelenetben 1925. I. 573-605.p.

Hajnik Miklós

Egy kisleány 1925. I. 202-248.p.

Jókai Mór

Világteremtés [Részben már megjelent Jókai Hátrahagyott munkáinak második kötetében, részben most bukkant rá Tábory Kornél a kiadatlan kéziratok között.] 1925. I. 148-170.p.

Kernách Ilona

A penitencia 1925. I. 383-394.p.

Kovács Mária

Estére. Dráma egy felvonásban 1925. I. 12-27.p.

Krúdy Gyula

A tetszhalott. Újabb Szindbád-történetekből 1925. I. 7-11.p.

Laczkó Géza

A Fulminatrix 1925. I. 460-464.p.

Napszállat a szittya tenger partján 1925. I. 565-568.p.

Lengyel Menyhért

Leszámolás 1925. I. 569-572.p.

Marsovszky Miklós

Május 1925. I. 608-609.p.

Medveczky Bella, B.

Kulcslyukon át 1925. I. 127-129.p.

Mihály Dezső

Szeressétek egymást! 1925. I. 115-126.p.

Móricz Zsigmond

Lélek által 1925. I. 344-348.p.

Jótékonyság 1925. I. 418-421.p.

Május szívszakgató szépsége 1925. I. 438-441.p.

Nagy Lajos

A gyümölcsárus asszony 1925. I. 465-466.p.

A nagyságos asszony 1925. I. 466-467.p.

Remenyik Zsigmond

A sírásók gyásza 1925. I. 58-72.p.

Shakespeare, William

Mutató Shakespeare "Téli regé"-jéből (Kosztolányi Dezső fordítása) 1925. I. 361-372.p.

Szentgyörgyi Sándor

Az órás 1925. I. 129-131.p.

Tersánszky J. Jenő [Tersánszky Józsi Jenő]

A csóka 1925. I. 527-547.p.

Thury Lajos

A bunda 1925. I. 49-57.p.

Török Sophie

A halál percei 1925. I. 606-608.p.

Ungvári Nagy Márta

Akt 1925. I. 313-321.p.


VERSEK


Babits Mihály

A szépszemű öreg tovább mesél... 1925. I. 146-147.p.

Hazám!

A ház 1925. I. 251.p.

A város 1925. I. 251.p.

Az ország, mappa szerint 1925. I. 251-252.p.

Az igazi ország 1925. I. 252.p.

Európa 1925. I. 252.p.

A glóbus 1925. I. 253.p.

Epilóg 1925. I. 253.p.

Hús-szigetek a kőtengerben 1925. I. 254-255.p.

Utca, délelőtt 1925. I. 503-504.p.

Utca, estefelé 1925. I. 504-505.p.

Bálint György

Kívánkozás a földek felé 1925. I. 397.p.

Valakinek panaszos dicsérete 1925. I. 397-398.p.

Bányai Kornél

Vasénekű testvéreim! [Kis Anthológia főcím alatt.] 1925. I. 103.p.

Tragédia [Kis Anthológia főcím alatt.] 1925. I. 103-104.p.

Holtak vigyáznak 1925. I. 495.p

Béky Zoltán

Megbeszélések az Istennel 1925. I. 28-29.p.

Farkasházi György

Élni bűn 1925. I. 398.p.

Karod 1925. I. 399.p.

Füst Milán

A többi mellett egy álló-csillagocska 1925. I. 187.p.

Géraldy, Paul

Áradozás (Kosztolányi Dezső fordítása) 1925. I. 47.p.

Csetepaté (Kosztolányi Dezső fordítása) 1925. I. 47.p.

Lelkek, divatok, stb... (Kosztolányi Dezső fordítása) 1925. I. 48.p.

Imecs Béla

Hűs őszutón... [Kis Anthológia főcím alatt.] 1925. I. 104.p.

Szőlőtő nem vagyok... [Kis Anthológia főcím alatt.] 1925. I. 105.p.

Mély vízből a gyöngyszem [Kis Anthológia főcím alatt.] 1925. I. 105.p.

Tűzhányó ha lennék [Kis Anthológia főcím alatt.] 1925. I. 106.p.

Ápolj virágot [Kis Anthológia főcím alatt.] 106.p.

Komjáthy Aladár

Rabmadár vágyódása 1925. I. 399.p.

Az örök fagy felé 1925. I. 400.p.

Komlós Aladár

Állatnak lenni 1925. I. 400.p.

A szépség üzenete 1925. I. 400-401.p.

Kosztolányi Dezső

Nők 1925. I. 171-172.p.

Pille 1925. I. 172.p.

Vágy eltévedni 1925. I. 458.p.

Csomagold be mind... 1925. I. 459.p.

Kovács Mária

Az "Éjszakák"-ból 1925. I. 494.p.

Diadal 1925. I. 494.p.

Anyaság 1925. I. 495.p.

Malmosi László

Szépség [Kis Anthológia főcím alatt.] 1925. I. 107.p.

Pest [Kis Anthológia főcím alatt.] 1925. I. 107.p.

Este [Kis Anthológia főcím alatt.] 1925. I. 107-108.p.

Jajgató szonett [Kis Anthológia főcím alatt.] 1925. I. 108.p.

A korongon [Kis Anthológia főcím alatt.] 1925. I. 108-109.p.

Verkli [Kis Anthológia főcím alatt.] 1925. I. 109.p.

Lélekharang [Kis Anthológia főcím alatt.] 1925. I. 109.p.

Mihály László

A táltosló gazdája [Kis Anthológia főcím alatt.] 1925. I. 110.p.

Örökké - veled [Kis Anthológia főcím alatt.] 1925. I. 110.p.

Mollináry Gizella

Aztán így kell... [Kis Anthológia főcím alatt.] 1925. I. 111.p.

Gyereknyöszörgés a téli virradatba [Kis Anthológia főcím alatt.] 1925. I. 111.p.

Monostori Kamilló

Őszi nász [Kis Anthológia főcím alatt.] 1925. I. 112.p.

Móricz Zsigmond

Misanthrop 1925. I. 1-2.p.

Csodálkozás 1925. I. 3.p.

Reszket a gép 1925. I. 3-4.p.

Csak megmaradni 1925. I. 4.p.

Éjféli görcsök 1925. I. 5-6.p.

Pap Károly

Ó erdő! [Kis Anthológia főcím alatt.] 1925. I. 112-113.p.

Sebes Árpád

A halál partján 1925. I. 401.p.

Mint száguldó amazon... 1925. I. 402.p.

Sonkoly Béla

Romok között 1925. I. 402.p.

Török Sophie

Eleven börtönben [Kis Anthológia főcím alatt.] 1925. I. 113-114.p.

Spleen [Kis Anthológia főcím alatt.] 1925. I. 113.p.

Versek

(Ember! szegény ember! ki gyengeséget ettél) 1925. I. 395.p.

(Kezemben fésű - bomlik alatta delejes) 1925. I. 395-396.p.


FIGYELŐ


Beke Margit, G.

Knut Hamsun: Pán 1925. I. 516-517.p.

Fenyő Miksa

Schöpflin Aladár színműve [Vége a szép nyárnak.] 1925. I. 422-423.p.

Füst Milán

A "Téli rege" Kosztolányi fordításában [William Shakespeare darabja.] 1925. I. 426-427.p.

Gyergyai Albert

Jaques Rivière [A francia irodalmár halálára.] 1925. I. 521-522.p.

"Jeux de Dames". François Gachot novellái; a Nouvelle Revue Française kiadása 1925. I. 621-622.p.

"XXe Siècle". Benjamin Crémieux tanulmányai; a Nouvelle Revue Française kiadása 1925. I. 622-623.p.

Harsányi Zsolt

Tanay Frigyes [A színész halálára.] 1925. I. 506.p.

Mihályfi [A Nemzeti Színház tagjának jubileumán.] 1925. I. 506-507.p.

Kodály gyermekkórusa [Kodály Zoltán.] 1925. I. 511-512.p.

Hatvany Lajos

Ady versek

A türelem bilincse 1925. I. 424-426.p.

Elbocsátó, szép üzenet 1925. I. 512-514.p.

Komlós Aladár

Bodor Aladár: Töredelem 1925. I. 620-621.p.

Kosztolányi Dezső

Milkó Izidor 1925. I. 349-350.p.

Fekete majális [Tamás István verseskönyvéről.] 1925. I. 350-351.p.

Zöld szamár [A dadaista színházról; Ivan Goll és Jean Cocteu munkáiról.] 1925. I. 426.p.

Nero and Sporus [R. V. Cripps darabja.] 1925. I. 518-519.p.

Orosz színészek [A moszkvai Művész Színház vendégjátékáról.] 1925. I. 618-619.p.

Lakatos László

Kertész Endre [A színész halálára.] 1925. I. 352.p.

Lányi Viktor

Környei halála és az operai kérdés [Környei Béla operaénekes halálára.] 1925. I. 509-511.p.

Nagy Lajos

Gergely Sándor: Béke 1925. I. 351.p.

Kodolányi János: Szép Zsuzska 1925. I. 423-424.p.

Titta Ruffo éneke 1925. I. 511.p.

Gergő Endre: Materialista lélektan 1925. I. 619-620.p.

Reichard Piroska

Stefan Zweig új könyve [Der Kampf mit dem Dämon.] 1925. I. 520-521.p.

Révay József

Görög élet és műveltség. Kallós Ede könyve 1925. I. 517.p.

A primitív kultúra. Braun Soma könyve 1925. I. 517-518.p.

Schöpflin Aladár

Jochanaán Ibn Ben Aluya. Berend Miklósné regénye 1925. I. 351-352.p.

Szerb Antal Kristóf

Bíró Lajos: Mariska 1925. I. 507-509.p.

Szilágyi Géza

Géraldy, a lírikus. Paul Géraldy: Te meg én. Fordította Kosztolányi Dezső 1925. I. 514-516.p.

Szívós Zsigmond

Kürti Józsefről [A színész alakításairól.] 1925. I. 352-353.p.

Pécsi Blankáról. Szavalóestje alkalmából 1925. I. 353.p.

Tersánszky J. Jenő [Tersánszky Józsi Jenő]

Gyermekek a filmen [Jackie Coogan és Baby Peggy amerikai gyerekszínészekről.] 1925. I. 353-354.p.

József Attila verskötete [Nem én kiáltok.] 1925. I. 514.p.

Réz Korniss József [Az ötvösművész halálára.] 1925. I. 518.p.

A fércről [A mozi védelmében.] 1925. I. 619.p.

Várkonyi Nándor

Válasz Gyergyai Albert cikkére [Francia hadjárat 1925. I. 496-500.p.] 1925. I. 623.p.


KÖZGAZDASÁGI HÍREK


1925. I. 139-140, 523.p.


A NYUGAT HÍREI


1925. I. 139.p.1925
TIZENNYOLCADIK ÉVFOLYAM

II. KÖTET (12-17.SZÁM)
FŐSZERKESZTŐ: IGNOTUS
SZERKESZTŐK: BABITS MIHÁLY, GELLÉRT OSZKÁR, OSVÁT ERNŐ
FŐMUNKATÁRSAK: BÍRÓ LAJOS, ELEK ARTÚR, FELEKY GÉZA, FENYŐ
MIKSA, FÜST MILÁN, KARINTHY FRIGYES, KOSZTOLÁNYI DEZSŐ,
KRÚDY GYULA, LACZKÓ GÉZA, LENGYEL MENYHÉRT, MÓRICZ ZSIGMOND,
NAGY LAJOS, NAGY ZOLTÁN, RÉVÉSZ BÉLA, SCHÖPFLIN ALADÁR,
SZÉP ERNŐ, SZINI GYULA, TERSÁNSZKY J[ÓZSI]. JENŐ, TÓTH ÁRPÁD


TANULMÁNYOK, CIKKEK, LEVELEK, EMLÉKBESZÉD, ÖNÉLETRAJZ


A Nyugat 20 milliós pályázata [Pályázati kiírás két kategóriában: novella és kritikai tanulmány.] 1925. II. 1-2, 212, 308.p.

A Nyugat novella-pályázata [A beérkezett pályaművek címeinek felsorolása.] 1925. II. 291-292.p.

A Nyugat új korszaka [Szerkesztői programnyilatkozat.] 1925. II. 213-214.p.


Elek Artúr

Bezerédi Gyula (1885-1925) 1925. II. 250-252.p.

Fenyő Miksa

Emlékbeszéd Chorin Ferencről 1925. II. 6-14.p.

Két regény. Móricz Zsigmond: Pillangó; Kosztolányi Dezső: Aranysárkány 1925. II. 72-74.p.

Anna Grigorjevna [Fjodor Mihajlovics Dosztojevszkij feleségéről.] 1925. II. 240-246.p.

Freud, Sigmund

- - önéletrajza (Ignotus fordítása) [Ignotus utószavával.] 1925. II. 101-135.p.

Gachot, François

Jean Cocteau (Gyergyai Albert fordítása) 1925. II. 292-294.p.

Ignotus

Utószó Freud önéletrajzának magyar fordításához 1925. II. 136-138.p.

Karinthy Frigyes

Levél H. G. Wellshez. A "Short History of the World" költőjéhez és a "First men in the Moon" tudósához [A Capillaria német kiadásának előszava.] 1925. II. 139-154.p.

Kodolányi János

Pillangó. Móricz Zsigmond könyve 1925. II. 171-177.p.

Kosztolányi Dezső

Bábel tornya. Úti jegyzet 1925. II. 247-249.p.

Krúdy Gyula

A kakasos ház és vendégei. Ady Endre éjszakáiból 1925. II. 55-71.p.

Laczkó Géza

A flórenczi Krisztus-könyve. Giovanni Papini: Krisztus története. Athenaeum kiadás 1925. II. 80-83.p.

Marsovszky Miklós

Művész és kritikus 1925. II. 163-165.p.

Nagy Lajos

Idegen regények garmadái 1925. II. 215-221.p.

Ranschburg Viktor

Válasz Nagy Lajos cikkére [Idegen regények garmadái 1925. II. 215-221.p.] 1925. II. 221-225.p.

Révay Mór János

A "garmadákról" [Válasz Nagy Lajos cikkére 1925. II. 215-221.p.] 1925. II. 226-227.p.

Schöpflin Aladár

A Vörösmarty Akadémiáról 1925. II. 3-5.p.

A posthumus Gárdonyi [Gárdonyi Géza: A kürt; Aggyisten, Biri; Te, Berkenye; Julcsa kútja; Leánynézőben.] 1925. II. 75-79.p.

Judeocentrikus világfelfogás 1925. II. 166-170.p.

Szini Gyula

Pierre Louÿs (1870-1925) 1925. II. 84-87.p.

Szomory Dezső

Levelek egy barátnőmhöz 1925. II. 15-30,155-162.p.


REGÉNY, NOVELLÁK


Klár István

Balambér vitéz 1925. II. 31-33.p.

Molnár Ákos

Megoldás 1925. II. 288-291.p.

Móricz Zsigmond

Titok 1925. II. 203-206.p.

Nagy Lajos

A szörnyű izgalom érthető 1925. II. 198-200.p.

Poe, Edgar Allan

Ligeia (Babits Mihály fordítása) 1925. II. 228-238.p.

Tersánszky J. Jenő [Tersánszky Józsi Jenő]

A csóka 1925. II. 36-54, 178-197, 263-287.p.


VERSEK


Babits Mihály

Tavaszi harsona 1925. II. 200.p.

Jó termés 1925. II. 201.p.

Ekloga 1925. II. 202.p.

Imecs Béla

Inferno immortale [Kis Anthológia főcím alatt.] 1925. II. 252.p.

Szépséges táj, csendben pihenj... [Kis Anthológia főcím alatt.] 1925. II. 252-253.p.

A virág vágyhat így [Kis Anthológia főcím alatt.] 1925. II. 253-254.p.

Gellért Oszkár

Holt húgom arca 1925. II. 88.p.

Szeizmográf 1925. II. 89.p.

Szent rútság az, barátom 1925. II. 239.p.

Kiss Hugó Károly

Gondolom rossz vagyok én [Kis Anthológia főcím alatt.] 1925. II. 254-255.p.

Mollináry Gizella

Csak lábujjhegyen [Kis Anthológia főcím alatt.] 1925. II. 255.p.

Szent estén [Kis Anthológia főcím alatt.] 1925. II. 255-256.p.

Nagy Zoltán

Hallgatók 1925. II. 33-35.p.

Pénzes P. Artúr

Tavaszi dél a Marosparton [Kis Anthológia főcím alatt.] 1925. II. 256.p.

Én kibékültem [Kis Anthológia főcím alatt.] 1925. II. 256.p.

Sárközi György

Reménytelen őszi eső [Kis Anthológia főcím alatt.] 1925. II. 257.p.

Mint zuhanó meteor [Kis Anthológia főcím alatt.] 1925. II. 257-258.p.

Simon Andor

A reggel apotheosisa [Kis Anthológia főcím alatt.] 1925. II. 258.p.

Magasztalás [Kis Anthológia főcím alatt.] 1925. II. 258.p.

Termékenység a nagy hegyek között [Kis Anthológia főcím alatt.] 1925. II. 259.p.

Borjas tehén éjszakája és a vízesés [Kis Anthológia főcím alatt.] 1925. II. 259-260.p.

A kőtörők álma [Kis Anthológia főcím alatt.] 1925. II. 260.p.

Szép Ernő

Nagy nagy madár 1925. II. 165.p.

Tass József

A falak mögött [Kis Anthológia főcím alatt.] 1925. II. 260-261.p.

Csak nézlek... [Kis Anthológia főcím alatt.] 1925. II. 261.p.

Hol keresselek? [Kis Anthológia főcím alatt.] 1925. II. 261-262.p.

Útkaparó [Kis Anthológia főcím alatt.] 1925. II. 262.p.


FIGYELŐ


Elek Artúr

Lovis Corinth (1858-1925) [A német festőművész halálára.] 1925. II. 210.p.

Túri Polgár István rajzai Ady hét verséhez 1925. II. 300-301.p.

A Szépművészeti Múzeum harmadik évkönyve 1925. II. 301-302.p.

Gyergyai Albert

Francis Jammes: Három különös leány regénye. Kállay Miklós fordítása; Génius-kiadás 1925. II. 95-96.p.

Une heure avec... Frédéric Lefèvre irodalmi riportjai; két kötet; a Nouvelle Revue Française kiadása 1925. II. 96-98.p.

Robert de Traz. "Complices": novellák; "Dépaysements": útirajzok; mindkettő Grasset kiadása 1925. II. 210-212.p.

Halász Gyula

Pongyolaságok 1925. II. 304-308.p.

Hatvany Lajos

Ady versek

Ha holtan találkozunk 1925. II. 98.p.

Várom a másikat 1925. II. 98.p.

Halálba vivő vonatok 1925. II. 99.p.

Lédával a tavaszban 1925. II. 298-299.p.

Léda ajkai között 1925. II. 299-300.p.

Ignotus

Utószó az utószóhoz [Sigmund Freud önéletrajzának fordításához írt saját utószavához 1925. II. 136-138.p.] 1925. II. 295-296.p.

Komor András

Az új primitívek 1925. II. 302-303.p.

Mezey Zsigmond

Reinitz Béla: Hét dal Ady Endre verseire. Bécs, a szerző kiadása, 1925 1925. II. 303-304.p.

Nagy Lajos

Blumenthal mint kultúrtényező [Ben Blumenthal amerikai tőkés tervezete a budapesti színházak jövedelmezővé tételéről.] 1925. II. 90-91.p.

Szalay László: Szuhay... 1925. II. 93-94.p.

Karin Michaëlis: Hét nővér. Génius-kiadás 1925. II. 94-95.p.

A meztelen képek vidám históriája 1925. II. 209-210.p.

Bródy Sándor: Rembrandt 1925. II. 297-298.p.

Schöpflin Aladár

Csillag Teréz [A színésznő halálára.] 1925. II. 207.p.

Új német Ady-fordítás [Hugo Matzner: Von der Ér zum Ozean.] 1925. II. 300.p.

Szini Gyula

Nádas Sándor: Akiért csak a kezet kell kinyújtani. Regény. A Genius kiadása 1925. II. 208-209.p.

Szívós Zsigmond

Az Éjjeli menedékhely orosz előadásáról [Maxim Gorkij művéről.] 1925. II. 99.p.

Tersánszky J. Jenő [Tersánszky Józsi Jenő]

Visszatérés. Térey Sándor regénye a Franklinnál 1925. II. 92-93.p.

J. Juzsnij. A kékmadár kabaré 1925. II. 207-208.p.

Tóth Árpád

Az egyversű költő [Csengey Gusztáv: A fogoly lengyel.] 1925. II. 296-297.p.

Turóczi-Trostler József

Kosztolányi új regénye [Kosztolányi Dezső: Aranysárkány.] 1925. II. 91-92.p.


A VÖRÖSMARTY AKADÉMIA KÖZELMÉNYEI


1925. II. 100.p.1925
TIZENNYOLCADIK ÉVFOLYAM

III. KÖTET (18-24.SZÁM)
FŐSZERKESZTŐ: IGNOTUS
SZERKESZTŐK: BABITS MIHÁLY, GELLÉRT OSZKÁR, OSVÁT ERNŐ
FŐMUNKATÁRSAK: BÍRÓ LAJOS, ELEK ARTÚR, FELEKY GÉZA, FENYŐ MIKSA,
FÜST MILÁN, KARINTHY FRIGYES, KOSZTOLÁNYI DEZSŐ, KRÚDY GYULA,
LACZKÓ GÉZA, LENGYEL MENYHÉRT, MÓRICZ ZSIGMOND, NAGY LAJOS,
NAGY ZOLTÁN, RÉVÉSZ BÉLA, SCHÖPFLIN ALADÁR, SZÉP ERNŐ,
SZINI GYULA, TERSÁNSZKY J[ÓZSI]. JENŐ, TÓTH ÁRPÁD


TANULMÁNYOK, CIKKEKA Nyugat novella-pályázata

[A pályaművek címei.] 1925. III. 291-292.p.

[A Vörösmarty Akadémia bírálóbizottságának jelentése a Nyugat novellapályázatáról Gellért Oszkár, Kosztolányi Dezső és Osvát Ernő aláírásával; eredményhirdetés.] 1925. III. 485-489.p.

A Nyugat tanulmány-pályázata [A pályaművek címei.] 1925. III. 388.p.


Babits Mihály

Új klasszicizmus felé. Mai író töprengése valami oltárnál most, hogy új klasszicizmusról beszélnek 1925. III. 17-20.p.

Akadémia és irodalom 1925. III. 293-297.p.

Bonkáló Sándor

Tolsztoj futása és halála [Alexandra Tolsztoj apjáról szóló könyvének német kiadásáról.] 1925. III. 128-133.p.

Az orosz emigráns-irodalom 1925. III. 450-453.p.

Braun Róbert

Wells Világtörténete [Herbert George Wells: A világtörténet alapvonalai. Az élet és az emberiség történetének tüköre.] 1925. III. 590-593.p.

Dosztojevszkij, Fjodor Mihajlovics

Krisztusról. Elmélkedések a ravatal előtt 1925. III. 53-58.p.

Elek Artúr

A művészet évadja [A múzeumok programjairól.] 1925. III. 94-97.p.

Zutt R. A. [Richard Zutt svájci származású művész kiállítása a Nemzeti Szalonban.] 1925. III. 284-285.p.

Izsó Miklós és négy mai művész [Márffy Ödön, Feiks Jenő, Perlott-Csaba Vilmos, Varga Nándor közös kiállítása az Ernst Múzeumban.] 1925. III. 286-287.p.

A magyar aktábrázolás száz esztendeje 1925. III. 612-616.p.

Feleky Géza

A szerelem és halál játéka. A Belvárosi Színház bemutatója [Romain Rolland darabjáról.] 1925. III. 268-270.p.

Fenyő Miksa

Heltai Jenő egyfelvonásosai [Arcok és álarcok, Menazséria, Az orvos és a halál a Vígszínházban.] 1925. III. 601-602.p.

Fülöp-Miller René

Az ismeretlen Dosztojevszkij 1925. III. 46-52.p.

Goncsarov, Ivan Alexandrovics

- - plágium-vádja Turgenyev és Flaubert ellen [Kiadatlan kéziratból közli Fülöp-Miller René.] 1925. III. 217-227.p.

Gorkij, Maxim

Feljegyzések Tolsztoj feleségéről (Gellért Hugó fordítása) 1925. III. 298-309.p.

Az író hivatása - és korunk orosz irodalma. A Nyugat számára írta: Gorkij, Maxim (Gellért Hugó fordítása) 1925. III. 545-558.p.

Hammerschlag János

Bach művészete [Johann Sebastian Bach.] 1925. III. 101-110.p.

Ignotus

Irodalom - vagy: a kisfiú s a kis öreg 1925. III. 21-26.p.

Karinthy Frigyes

Csoda. Címszó az új enciklopédiához 1925. III. 59-65.p.

Babits: "Sziget és Tenger". Strófák prózában 1925. III. 262-264.p.

Komlós Aladár

Örök dolgok felé 1925. III. 161-165.p.

Kosztolányi Dezső

A magyar könyv pusztulása. Nyílt levél a lapkiadókhoz és szerkesztőkhöz 1925. III. 66-72.p.

Krúdy Gyula

Tizenhárom magyar nő menybeszállása. Jegyzetek egy történelmi könyv margójára [Takáts Sándor könyvéről.] 1925. III. 395-399.p.

Lengyel Menyhért

Newyorki napló 1925. III. 560-564.p.

Marsovszky Miklós

Új magyar piktúra 1920-1925. Kállay Ernő könyve. Amicus-kiadás 1925. III. 478-483.p.

Móricz Zsigmond

A magyar széplitteratúra virágoskertje 1925. III. 167-168.p.

Oláh Gábor 1925. III. 257-261.p.

- - levele a Nyugathoz 1925. III. 449.p.

Osvát Kálmán

Széchenyi arca 1925. III. 363-365.p.

Schmidt József

Turánizmus 1925. III. 197-200.p.

Schöpflin Aladár

Somlay Hamletje. Renaissance-színház 1925. III. 76-79.p.

A becsületes kritika 1925. III. 169-171.p.

Ady, a novellaíró. Így is történhetik. Sápadt emberek és történetek. Athenaeum-kiadás 1925. III. 366-370.p.

Lévay József száz éve 1925. III. 389-393.p.

A híd. Herczeg Ferenc színjátéka a Nemzeti Színházban 1925. III. 464-466.p.

Térey Sándor

Stefan Zweig 1925. III. 406-411.p.

Tóth Aladár

A magyar zenekritika feladatai 1925. III. 83-89.p.

Az újjászervezett Operaház 1925. III. 191-193.p.

Strauss-centennárium az Operaházban 1925. III. 278-280.p.

Huberman Broniszláv [A hegedűjátékos művészetéről.] 1925. III. 380-383.p.

Modern szerzők a hangversenyteremben [A filharmónikusok legutóbbi két hangversenyéről. Vittorio Respighi, Igor Sztravinszkij, Kodály Zoltán, Bartók Béla.] 1925. III. 473-475.p.

Három zongoraművész [Alexander Borovszkij; Lucie Caffaret; Adler Oszkár.] 1925. III. 605-608.p.

Widmar, Antonio

Az új olasz színház 1925. III. 270-273.p.


REGÉNYEK, NOVELLÁK, SZÍNMŰVEK


Ádám Gábor

Hajnalpír. A Nyugat novella-pályázatán harmadik díjjal kitüntetett pályamű 1925. III. 524-530.p.

Béky Zoltán

Örök kaland 1925. III. 149-152.p.

Claudel, Paul

Violaine (Gyergyai Albert fordítása) 1925. III. 325-346, 412-430, 565-584.p.

Dánielné Lengyel Laura

Madeleine. A Nyugat novella-pályázatán második díjjal kitüntetett pályamű 1925. III. 501-503.p.

Kosztolányi Dezső

Újságíró 1925. III. 241-256.p.

Laczkó Géza

Az első ősz hajszál 1925. III. 27-30.p.

Lovászy Márton

Írisz. A Nyugat novella-pályázatán külön jutalommal kitüntetett pályamű 1925. III. 531-544.p.

Móricz Zsigmond

Kamaszok 1925. III. 1-16,111-126, 201-216, 347-362.p.

Nagy Lajos

Barlangvári kastély 1925. III. 431-448.p.

Németh László

Horváthné meghal. A Nyugat novella-pályázatán első díjjal kitüntetett pályamű 1925. III. 490-500.p.

Romain, Rolland

A szerelem és halál játéka (Kállay Miklós fordítása) 1925. III. 31-45,134-148, 228-240.p.

Surányi Miklós

Gyönyörűm! 1925. III. 311-324.p.

Szini Gyula

Loreley 1925. III. 400-405.p.

Tersánszky J. Jenő [Tersánszky Józsi Jenő]

A vízbefúlt csizmája 1925. III. 153-160.p.


VERSEK


Babits Mihály

A gazda bekeríti házát. Új barbár század jövetére 1925. III. 166.p.

A Madonna fakírja 1925. III. 559.p.

Bányai Kornél

Hullámok lázadása 1925. III. 58.p.

Élet gyökerében 1925. III. 430.p.

Füst Milán

Anya és fiú 1925. III. 448-449.p.

Gellért Oszkár

Ígérd meg, kedves 1925. III. 65.p.

Kosztolányi Dezső

Francia lány 1925. III. 20.p.

Rózsaszín lámpa 1925. III. 310.p.

Lányi Sarolta

Fölébresztő álom 1925. III. 26.p.

Nagy Zoltán

A cinegéhez 1925. III. 564.p.

Pogonyi Antal

Gyermeksírás a szőlőhegyen 1925. III. 152.p.

Sárközi György

Szépségek s fájdalmak anyasága 1925. III. 394.p.

Virágok beszélgetése 1925. III. 394.p.

Szép Ernő

Szenvedni a tulajdon bűnödet 1925. III. 127.p.

Wilde, Oscar

A szfinksz (Kosztolányi Dezső fordítása) 1925. III. 585-589.p.


FIGYELŐ


Ádám Zsuzsa

Ljeszkov: Sganarell. Légrády Testvérek 1925. III. 371-373.p.

Heinrich Mann: Der Kopf. Paul Zsolnay Verlag 1925. III. 599-601.p.

Babits Mihály

A végtelen felé. Komjáthy Aladár versei. A Pallas kiadása 1925. III. 74.p.

Disputa [Komlós Aladár Örök dolgok felé című írásáról 1925. III. 161-165.p.] 1925. III. 265.p.

Bálint Jenő

Hoselitz Gyula dr. [A műgyűjtő halálára.] 1925. III. 182-183.p.

Elek Artúr

Fiatalok és legfiatalabbak. Az Ernst-múzeum első kiállítása [Barcsay Jenő, Szemere Lenke, Goebel Jenő, Istókovits Kálmán, Tóth Gyula.] 1925. III. 98-99.p.

Jairus lánya. Náray Aurél rajza a Nyugatban [1925. III. 189.p.] 1925. III. 188.p.

Stetka Gyula (1855-1925) 1925. III. 287-288.p.

Fáradt emberek. Korda Vince rajza a Nyugatban [1925. III. 289.p.] 1925. III. 288.p.

A "Kéve" kiállítása 1925. III. 618-619.p.

Remsey Zoltán (1892-1925) 1925. III. 619.p.

Földessy Gyula

Ady és a zsidóság [Dóczy Jenő azonos című, a Magyarságban megjelent cikkéről.] 1925. III. 593-596.p.

Füst Milán

Kosztolányi szerzői estje 1925. III. 455.p.

Gonda Károly

Megjegyzés a "Varázshegy"-ről [Thomas Mann regényéről.] 1925. III. 373-375.p.

Gyergyai Albert

A múlt szerelmese. Jean Mistler d'Auriol regénye, Révay József fordításában, a Genius kiadása 1925. III. 74-76.p.

Paul Valéry 1925. III. 461-462.p.

Ignotus Pál

Marika. Zágon István színdarabja a Renaissance Színházban 1925. III. 468-469.p.

Karinthy Frigyes

A levegő meghódítása. Madarász Viktor könyve. A Világirodalom kiadása 1925. III. 176.p.

Francé: Növények élete 1925. III. 176-178.p.

Eső. Három felvonásos szomorújáték, Somerset Maugham-tól, a Magyar Színház bemutatója 1925. III. 184-185.p.

Madonna. Fazekas Imre darabja a Vígszínházban 1925. III. 378-379.p.

Ascher Oszkár [Előadóművészetéről.] 1925. III. 598-599.p.

Komlós Aladár

Bálint Imre: Alfa 1925. III. 175.p.

Kodolányi János: Börtön. Athenaeum-kiadás 1925. III. 455-456.p.

Bíró Lajos: Toinette vagy Dubarry grófné a XX. században. Pantheon R.-T. kiadása 1925. III. 596.p.

Komor András

Ferenczyék [Ferenczy Béni, Ferenczy Noémi.] 1925. III. 99-100.p.

Kosztolányi Dezső

Ha akarnám... Bemutató a Belvárosi Színházban [Paul Géraldy és Spetzer vígjátéka.] 1925. III. 80-81.p.

Úriemberek. Bemutató a Vígszínházban [John Glasworthy darabja.] 1925. III. 82.p.

Színésznő. Bemutató a Vígszínházban [Jacques Bousquet és Paul Armond darabja.] 1925. III. 185.p.

Kürti Pál

Földi Mihály novellái. Valakit szeretni kell. Athenaeum 1925. III. 370-371.p.

Leopoldine Konstantin Schiller-szerepben. A Fővárosi Operett Színházban 1925. III. 471-472.p.

Laczkó Géza

Menekülő lelkek. Szirmai Rezső regénye. Athenaeum kiadás 1925. III. 174-175.p.

Lambrecht Kálmán

A növények lelke. Francé védelmében [Raoul Francé könyvéről, Karinthy Frigyessel vitázva 1925. III. 176-178.p.] 1925. III. 266.p.

Magyarország földjének kialakulása [Herbert George Wells A világtörténet alapvonalai. Az élet és az emberiség történetének tüköre című műve kapcsán.] 1925. III. 375-377.p.

Lányi Viktor

Hármacskán. A Vígszínház bemutatója [Pierre Veber operettje.] 1925. III. 81-82.p.

Leo Fall és a bécsi operett 1925. III. 90-91.p.

Az Orlov. A Fővárosi Operett Színház bemutatója 1925. III. 91-92.p.

Anna-bál. A Király Színház operett-bemutatója [Volkmann Róbert zenéje, Martos Ferenc és Kubinyi Ernő szövege.] 1925. III. 193-194.p.

Két operett-bemutató [Paul Armond és Marcel Girbedon: Nagyvilági lányok; Jean Gilbert: Nagy nő.] 1925. III. 276.p.

Nádor Mihály [A zeneszerzőről.] 1925. III. 282-283.p.

Néger operett. A Renaissance Színházban 1925. III. 384-385.p.

Alexandra. Martos - Szirmai operettje a Király Színházban 1925. III. 476-477.p.

Leányálom. Operettbemutató a Városi Színházban [Bródy István és Vajda László librettója Szlatinay Sándor zenéjével.] 1925. III. 477.p.

Mario. Ifj. Bókay János regénye. Az Athenaeum kiadása 1925. III. 597-598.p.

A posthumus Jacobi Viktor [Operett-egyveleg bemutatója Miami címmel az Operettszínházban.] 1925. III. 611.p.

Riquette. Operettbemutató a Városi Színházban [Oskar Strauss műve.] 1925. III. 611-612.p.

Nagy Endre

Bevezető conférence. Kosztolányi Dezső szerzői estjéhez 1925. III. 454-455.p.

Nagy Lajos

H. G. Wells: Bealby. Genius-kiadás [Herbert George Wells.] 1925. III. 178-179.p.

Curwood: A farkasember. Genius-kiadás 1925. III. 179-180.p.

Knut Hamsun: Tékozlók. Fővárosi Könyvkiadó kiadása 1925. III. 460-461.p.

Pántlika. Földes Imre vígjátéka a Belvárosi Színházban 1925. III. 467-468.p.

Georg Kaiser a Művész Színpadon [Georg Kaiser: Reggeltől éjfélig.] 1925. III. 470-471.p.

A védtelen nő. Drégely Gábor komédiája a Magyar Színházban 1925. III. 604-605.p.

Mezey Zsigmond

Goldmark Károly emlékiratai 1925. III. 280-282.p.

Rab Gusztáv

A nő Wells legújabb regényében [Herbert George Wells: A szív titkos kamrái.] 1925. III. 458-459.p.

Rabinovszky Márius

Iparművészeti kiállítások [Az Iparművészeti Társulat jubiláris kiállítása a Műcsarnokban; az Iparművészeti Főiskola és az Iparrajziskola bemutatkozása az Iparművészeti Múzeumban.] 1925. III. 288-290.p.

Csánky Dénes kiállítása a Nemzeti Szalonban 1925. III. 385-386.p.

Jaschik Álmos növendékkiállítása 1925. III. 619-620.p.

Reményi József

Eugene O'Neill 1925. III. 180-182.p.

Sárközi György

Márffy Ödön képei [Az Ernst Múzeum csoportkiállításán.] 1925. III. 386.p.

Schöpflin Aladár

Gyuri úrfi. Boross László bohózatának bemutatója a Nemzeti Színházban 1925. III. 80.p.

A teve. Lakatos László regénye. Athenaeum-kiadás 1925. III. 171-172.p.

P. Gulácsy Irén: A hamueső. Megjelent az "Erdélyi Szépmíves Céh" kiadásában, Kolozsvárott 1925. III. 172-174.p.

Mókusok. Miklós Jenő vígjátéka a Nemzeti Színház Kamaraszínházában 1925. III. 185-186.p.

Szonkin és a főnyeremény. Jurkievics komédiája a Renaissance-színházban 1925. III. 186-187.p.

Miss Lilian. Bemutató a Belvárosi Színházban [Gustav Davis darabja.] 1925. III. 187.p.

Elzevír. Hevesi Sándor vígjátéka a Nemzeti Színház Kamaraszínházában 1925. III. 274.p.

B. Nagy Gergely. Vitéz Miklós vígjátéka a Nemzeti Színházban 1925. III. 275-276.p.

Engem szeress. Földi Mihály vígjátéka a Magyar Színházban 1925. III. 377-378.p.

A csendes ház. Strindberg drámája a Nemzeti Színház Kamaraszínházában 1925. III. 470.p.

Szabolcsi Bence

"Pelléas és Mélisande" az Operaházban [Claude Debussy műve.] 1925. III. 608-611.p.

Hangverseny [Földessyné Hermann Lula zongoraestje.] 1925. III. 612.p.

Szegi Pál

Niddy Impekoven. A Renaissance Színházban [A táncos fellépéséről.] 1925. III. 276-277.p.

Pierre Reverdy [A francia költő Les Ecumes de la Mer című verseskötetéről.] 1925. III. 462-463.p.

Szerdahelyi Sándor

Révész Béla 1925. III. 266-267.p.

Szini Gyula

Brousson: Anatole France papucsban. Az Athenaeum kiadása 1925. III. 457-458.p.

Tersánszky J. Jenő [Tersánszky Józsi Jenő]

A Nemzeti Szalon XLV. csoportkiállítása 1925. III. 100.p.

Az Ernst-Múzeum XXXIII. csoportkiállítása. Ferenczy Károly, Glatz Oszkár, Végh Gusztáv, Orbán Dezső 1925. III. 188-190.p.

A Nemzeti Szalon csoportkiállítása. Fanta István, Molnár Tibor, Tihanyi Lajos János, Walderné-Unger Margit 1925. III. 190.p.

Bokros Birman Dezső 1925. III. 190.p.

Tóth Aladár

Baklanov. A Városi Színházban [Grigorij Baklanov orosz baritonista előadóestjéről.] 1925. III. 92-93.p.

Feodor Saljapin [Fjodor Ivanovics Saljapin operaénekes budapesti hangversenyéről.] 1925. III. 194-196.p.

Fritz Busch a II. Filharmonikus hangversenyen 1925. III. 284.p.

Zilahy Lajos

Hegyesi Mari [A színésznő halálára.] 1925. III. 603-604.p.

Zsolt Béla

Zádor Jenő [Az újságíró halálára.] 1925. III. 72-73.p.


MŰMELLÉKLETEK


Aba-Novák Vilmos

- - tollrajza: Öreg ember feje 1925. III. 615.p.

Beck Ö. Fülöp

- - rajza: Ady sírja fölé tervezett emlékmű szobor-alakja 1925. III. 95.p.

Bokros-Birman Dezső

A művész arcképe [Önarckép.] 1925. III. 387.p.

Goebel Jenő [Paizs-Goebel Jenő]

- - rajza: Akt 1925. III. 617.p.

Korda Vince

- - rajza: Fáradt emberek 1925. III. 289.p.

Náray Aurél

- - rajza: Jairus lánya 1925. III. 189.p.

Varga Nándor

- - tollrajza: A művész arcképe 1925. III. 481.p.


A NYUGAT HÍREI


1925. III. 100-101.p. között, 197-198.p. között, 483.p.


1926
TIZENKILENCEDIK ÉVFOLYAM

I. KÖTET (1-12. FÜZET)
FŐSZERKESZTŐ: IGNOTUS
SZERKESZTŐK: BABITS MIHÁLY, GELLÉRT OSZKÁR, OSVÁT ERNŐ
FŐMUNKATÁRSAK: BÍRÓ LAJOS, ELEK ARTÚR, FELEKY GÉZA, FENYŐ MIKSA,
FÜST MILÁN, KARINTHY FRIGYES, KOSZTOLÁNYI DEZSŐ, KRÚDY GYULA,
LACZKÓ GÉZA, LENGYEL MENYHÉRT, MÓRICZ ZSIGMOND, NAGY LAJOS,
NAGY ZOLTÁN, RÉVÉSZ BÉLA, SCHÖPFLIN ALADÁR, SZÉP ERNŐ,
SZINI GYULA, TERSÁNSZKY J[ÓZSI]. JENŐ, TÓTH ÁRPÁD


TANULMÁNYOK, CIKKEK


A Nyugat tanulmány-pályázata [A Vörösmarty Akadémia bizottsága a Nyugat tanulmánypályázatáról, Fenyő Miksa, Osvát Ernő és Schöpflin Aladár aláírásával.] 1926. I. 14-16.p.Ádám Zsuzsa

Földi Mihály. A Nyugat-tanulmánypályázatán megdicsért pályamű 1926. I. 536-546.p.

Adorján Andor

Párisi levél. Érzelmes séta az irodalom körül 1926. I. 160-166.p.Babits Mihály

Angyalok harca. Sárközi György könyve. Athenaeum-kiadás 1926. I. 656-657.p.

Andersen összes meséi. Genius-kiadás 1926. I. 661-663.p.

Jegyzetek Gellért Oszkárról. Új verseskönyve alkalmából 1926. I. 836-838.p.

Bonkáló Sándor

Az orosz forradalom írói. Leonid Leonov 1926. I. 448-452.p.

EGO

A házasság "válsága" 1926. I. 1041-1043.p.

Elek Artúr

Az akt-kiállítás szobrai [Kortárs magyar szobrászok alkotásai a Műcsarnokban.] 1926. I. 85-87.p.

Lengyel grafikusok [Kiállítás a Nemzeti Szalonban.] 1926. I. 282-285.p.

Téli Tárlat [A Műcsarnok szokásos téli tárlatáról.] 1926. I. 568-569.p.

A magyar művészet stílusa [Három művésznemzedék című könyvének előszava.] 1926. I. 676-678.p.

A "Kút" kiállítása [A Képzőművészek Új Társaságának harmadik kiállításáról.] 1926. I. 759-761.p.

Munkácsy Krisztusképei [Ernst Múzeum: Krisztus Pilátus előtt, Kálvária.] 1926. I. 844-846.p.

Füst Milán

A házasság "válsága" 1926. I. 860-863.p.

Gachot, François

Stravinsky [Igor Sztravinszkij orosz zeneszerző méltatása.] 1926. I. 552-555.p.

Gyergyai Albert

Gellért Oszkár. A Nyugat tanulmány-pályázatán megdicsért pályamű 1926. I. 252-262.p.

Gyulai Márta

Wandsworth [Oscar Wilde-ról.] 1926. I. 52-55.p.

Hajdu Henrik

Brand elé [Henrik Ibsen Brand című művének fordításáról.] 1926. I. 529-535.p.

Hammerschlag János

Glosszák két koncerthez [Ludwig van Beethoven: Eroica, vezényelt: Erich Kleiber; Igor Sztravinszkij.] 1926. I. 672-674.p.

Verdi. Franz Werfel könyve 1926. I. 1102-1103.p.

Harsányi Zsolt

A házasság "válsága" 1926. I. 863-865.p.

Haukland, Andreas

A norvég irodalom (G. Beke Margit fordítása) 1926. I. 289-295.p.

Hevesy Iván

Buster Keaton [A skót származású amerikai filmkomikusról.] 1926. I. 379-384.p.

Charlie Chaplin: Aranyláz 1926. I. 572-575.p.

Ignotus

Blaháné halálára 1926. I. 193-195.p.

A házasság "válsága" 1926. I. 853-857.p.

Ady tragédiája. Írta: Révész Béla. Két kötet. Athenaeum 1926. I. 951-956.p.

Ignotus Pál

Fény, Fény, Fény. Szabó Lőrinc új verseskönyve 1926. I. 453-456.p.

Kállai Ernő

Kozma Lajos [A belsőépítész enteriőrjeiről.] 1926. I. 522-528.p.

Kardos László

Karinthy Frigyes. A Nyugat tanulmánypályázatán II. díjjal kitüntetett pályamű 1926. I. 17-29.p.

Karinthy Frigyes

Utólagos jegyzetek a Molnár-darabhoz és a kritikákhoz [Molnár Ferenc Riviéra című darabjáról és kritikáiról.] 1926. I. 276-279.p.

A házasság "válsága" 1926. I. 1033-1035.p.

Kárpáti Aurél

Hamlet tragikuma [William Shakespeare darabjáról.] 1926. I. 769-784.p.

Kóbor Tamás

A házasság "válsága" 1926. I. 858-860.p.

Komlós Aladár

Ady Endre. A Nyugat tanulmánypályázatán III. díjjal kitüntetett pályamű 1926. I. 97-110.p.

A hallgatag költő [Peterdi István.] 1926. I. 1010-1014.p.

Kosáryné Réz Lola

A házasság "válsága" 1926. I. 1035-1037.p.

Kosztolányi Dezső

Somlyó Zoltán. Bevezető szavak szerzői délelőttjéhez 1926. I. 56-58.p.

Pirandello [Luigi Pirandello.] 1926. I. 75-77.p.

Szavalás 1926. I. 556-558.p.

Új költészetünk 1926. I. 658-659.p.

A házasság "válsága" 1926. I. 866.p.

Kovács Mária

A házasság "válsága" 1926. I. 1038-1041.p.

Kürti Pál

Rákosi Jenő tragikum-elmélete 1926. I. 70-72.p.

Laczkó Géza

A házasság "válsága" 1926. I. 867-872.p.

Molnár Ferenc legújabb regénye. Mit mond el "A gőzoszlop" Molnár élet-látásának fordulásáról, a regénytechnikáról és az íróról önmagáról? 1926. I. 1100-1101.p.

Marsovszky Miklós

Természet és kép 1926. I. 700-708.p.

A filmjáték esztétikája és dramaturgiája. Hevesy Iván könyve 1926. I. 764-766.p.

A házasság "válsága" 1926. I. 1046-1048.p.

Nagy Endre

Reszonnanciák. Szabó Dezső új regénye: Segítség. Genius-kiadás 1926. I. 65-70.p.

A házasság "válsága" 1926. I. 872-873.p.

Osvát Kálmán

Erdélyi elbeszélők. Első jelentés az új erdélyi irodalomról 1926. I. 263-273.p.

Palmer Kálmán

Visszaemlékezések Greguss Ágostra 1926. I. 227-234.p.

Rabinovszky Márius

Művészi életünk pangásáról 1926. I. 1023-1026.p.

Révész Béla

Elek Artúr [50. születésnapjára.] 1926. I. 481-482.p.

Sándor Imre

A házasság "válsága" 1926. I. 1043-1046.p.

Schöpflin Aladár

Riviéra. Molnár Ferenc színműve a Renaissance Színházban 1926. I. 174-175.p.

Kivilágos kivirradtig. Móricz Zsigmond új regénye 1926. I. 356-360.p.

Don Quijote [A harmadik kiadás alkalmából; a művet Győry Vilmos fordította.] 1926. I. 659-661.p.

Tersánszky. Tersánszky J. Jenő szerzői estjén tartott előadás 1926. I. 753-754.p.

A házasság "válsága" 1926. I. 873-875.p.

Szezon vége [A színházi évad mérlege.] 1926. I. 1107-1109.p.

Szabolcsi Bence

Kodály Zoltán [Magyar dalestjéről.] 1926. I. 670-672.p.

Szilágyi Géza

A házasság "válsága" 1926. I. 875-876.p.

Szini Gyula

A házasság "válsága" 1926. I. 876-879.p.

Tóth Aladár

Strauss Richard [62. születésnapja alkalmából.] 1926. I. 179-185.p.

Virtuózok a hangversenyteremben 1926. I. 373-377.p.

Kleiber Erich [A berlini operaház főzeneigazgatójáról.] 1926. I. 469-472.p.

A Waldbauer - Kerpely vonósnégyes hangversenye 1926. I. 565-567.p.

Dohnányi Ernő és a magyar közönség. Dohnányi zongoraestje a Zeneakadémián 1926. I. 668-670.p.

Jeritza [Jeritza Mária operaénekesnőről.] 1926. I. 1018-1021.p.

Zsadányi Henrik

Egy könyvről, amely húszezer példányban kelt el [Pethő Sándor: Világostól Trianonig.] 1926. I. 60-65.p.REGÉNYEK, NOVELLÁK, SZÍNMŰVEK, LEVELEK, EMLÉKEZÉSEK


Barta Lajos

A Mars-repülő 1926. I. 689-699, 799-809, 900-909, 965-976, 1084-1093.p.

Berend László

A csúnya 1926. I. 344-354.p.

Bohuniczky Szefi

A kis bojtár 1926. I. 336-341.p.

Bókay János

A betörő 1926. I. 729-736.p.

Elek Artúr

A láthatatlan 1926. I. 1049-1057.p.

Feszty Árpádné

A Jókai-ház állatvilága 1926. I. 385-402.p.

Gide, André

Pásztorének. La symphonie pastorale (Gyergyai Albert fordítása) 1926. I. 577-610.p.

Gorkij, Maxim

Az Artamonovok (Gellért Hugó fordítása) 1926. I. 1-13, 111-124, 196-210, 296-311, 407-419, 498-508, 641-655, 737-752, 824-835, 925-936, 978-990,1058-1068.p.

Kardos László

Falusi kaland 1926. I. 918-923.p.

Klár István

Nász 1926. I. 153-156.p.

Kodolányi János

Házasság 1926. I. 134-147.p.

Komjáthy Aladár

Három halál 1926. I. 709-717.p.

Krúdy Gyula

Isten veletek, ti boldog Vendelinek! 1926. I. 509-521.p.

Emeletes lak a Duna mentében, vagy: A jószágok apostola 1926. I. 912-917.p.

Marsovszky Miklós

A Rendgép. Fantasztikus riport 2226-ból 1926. I. 157-159.p.

Medveczky Márta

Futóhomok 1926. I. 148-152.p.

Molnár Ákos

A börtön 1926. I. 718-728.p.

Móricz Zsigmond

Nyájban 1926. I. 611-614.p.

Sirató [Kodály Zoltán Zoltán kottájával 1926. I. 960-961.p.] 1926. I. 958-962.p.

Nagy Endre

Különös úti élmények. Báró Münchausennek és Ossendovszkynak, a két rettenthetetlen utazónak tisztelettel a szerző 1926. I. 235-248, 431-446, 629-640, 1069-1083.p.

Nagy Lajos

Agyveleőnek nehéz feje van 1926. I. 547-551.p.

Óriás Pál

A gyűlölet iskolája 1926. I. 125-133.p.

Reichard Piroska

Walburga 1926. I. 312-326.p.

Sásdi Sándor

Nyolc hold föld 1926. I. 211-226.p.

Sipos Iván

A császár szakálla 1926. I. 30-51.p.

Surányi Miklós

Iszap 1926. I. 420-430.p.

Szenes Piroska

Jedviga kisasszony 1926. I. 991-1008.p.

Szini Gyula

Hob Goblin 1926. I. 327-335.p.

Szitnyai Zoltán

Olga éjszakája 1926. I. 1094-1099.p.

Szomory Dezső

Levelek egy barátnőmhöz 1926. I. 403-406, 488-497, 615-626, 882-891.p.

Turcsányi Elek

Süvegcukor-parasztok. Milánnak 1926. I. 249-251.p.

Vadász Tibor

Éveim 1926. I. 810-823.p.

Zilahy Lajos

A házasságszédelgő 1926. I. 786-798.p.


VERSEK


Bányai Kornél

Léva dombjain 1926. I. 210.p.

Kenyérország 1926. I. 535.p.

Őszi tűz 1926. I. 628.p.

Májusi üzenet 1926. I. 963.p.

Halott világ 1926. I. 963-964.p.

Alvó falvak 1926. I. 964.p.

Fenyő László

Vers 1926. I. 452.p.

Gabriel y Galán, José Mária

Magvetés (Harsányi Kálmán fordítása) 1926. I. 341-343.p.

Gellért Oszkár

Együgyű vallomás 1926. I. 355.p.

Köszöntő vers. Elek Artúrhoz 1926. I. 447.p.

Magamhoz 1926. I. 785.p.

Mindent megbocsássak? 1926. I. 880.p.

Könnyecske vár 1926. I. 880-881.p.

Szálló illatokkal 1926. I. 881.p.

Megölték 1926. I. 1009.p.

Hamsun, Knut

Az Alraune (Hajdu Henrik fordítása) 1926. I. 110.p.

Hugo, Victor

Mon bras pressait ta taille frêle... (Ignotus fordítása) 1926. I. 798.p.

Kosztolányi Dezső

Repülő ifjúság 1926. I. 835.p.

Temetők 1926. I. 976.p.

Boldog, ihletes napjaim 1926. I. 977.p.

Bekötött szemmel 1926. I. 977.p.

Marconnay Tibor

Te vagy a szememben... 1926. I. 521.p.

Mollináry Gizella

Imádat 1926. I. 156.p.

Monostori Hugó

A sínai hegyen 1926. I. 497.p.

Móricz Zsigmond

Regényfolytatás 1926. I. 59.p.

Musset, Alfred de

J'ai perdu ma force et ma vie... (Ignotus fordítása) 1926. I. 809.p.

Nagy Zoltán

Madárka 1926. I. 483-484.p.

Téli látogatás 1926. I. 484.p.

A pásztor 1926. I. 485-487.p.

Peterdi István

Panasz 1926. I. 736.p.

Sárközi György

Tán jó s tán rossz... 1926. I. 147.p.

Jó révészek szívén 1926. I. 924.p.

Tavaszi reggelek 1926. I. 924.p.

Shakespeare, William

- - 73-ik szonettja (Ignotus fordítása) 1926. I. 699.p.

Somlyó Zoltán

Külváros 1926 1926. I. 430.p.

Psalmorum 1. 1926. I. 917.p.

Storm, Theodor

Fräuenhände (Ignotus fordítása) 1926. I. 1068.p.

Szenes Erzsi

Vallomás 1926. I. 419.p.

Szép Ernő

Holnap 1926. I. 910-911.p.

A gesztenye pelyhe 1926. I. 1048.p.

Török Sophie

Asszony a karosszékben 1926. I. 335.p.

Versek

(Őrangyalom - Maosz Angyala! meddig) 1926. I. 627.p.

(Úgy megraktál teleaggattál ajándék) 1926. I. 627-628.p.

Wilde, Oscar

A readingi fegyház balladája (Kosztolányi Dezső fordítása) 1926. I. 892-899.p.


FIGYELŐ


Alkalay Ödön

Szenzáció. John Galsworthy darabja a wieni Modernes Theater-ban 1926. I. 372-373.p.

Karl Zuckmayer: A víg szőlőhegy. A Raimund-színház előadása 1926. I. 757-758.p.

Babits Mihály

Karinthy Frigyesről. Egy angol kiadó érdeklődésére 1926. I. 72-73.p.

Braun Róbert

Két cikk a modern magyar irodalomról egy tót folyóiratban [Kázmér Ernő írásairól.] 1926. I. 1105-1106.p.

Elek Artúr

Gyárfás Jenő (1857-1925) 1926. I. 87-88.p.

Spirituális művészek [A Spirituális Művészek Szövetségének magalakulásáról, kiemelve:Remsey Jenő és Náray Aurél.] 1926. I. 91-92.p.

Az új magyar irodalom egy olasz folyóiratban [Az I Nostri Quaderri magyar különszáma Antonio Widmar szerkesztésében.] 1926. I. 169-170.p.

Monet és Pissarro [Camille Mauclair és A. Tabarant monográfiáiról.] 1926. I. 188-190.p.

Szinyeiék [A Szinyei Merse Pál Társaság kiállítása az Ernst Múzeumban; kiemelve: Fényes Adolf, Réti István, Rippl-Rónai József, Hatvany Ferenc, Vidovszky Béla.] 1926. I. 285-286.p.

Gellért Oszkár szerzői estje 1926. I. 361-362.p.

A Cennini-Társaság kiállítása [Leszkovszky György, Hende Vince, Diósy Antal.] 1926. I. 377-378.p.

Kozma Lajos szignetkönyve 1926. I. 475.p.

Conrad Gyula új rézkarcalbuma [Magyar föld.] 1926. I. 476.p.

A Céhbeliek [A társaság kiállításáról; Nagy Sándor, Raáb Ervin, Hornyay Ödön, Unghváry Sándor, Beck Ö. Fülöp.] 1926. I. 570.p.

Fiatalok a Károlyi-palotában [Az új kiállítóteremben Varga Nándor, Istókovits Kálmán, Barcsay Jenő, Medgyesi Schwartz Antal, Miháltz Pál.] 1926. I. 678-679.p.

Jándi Dávid. Farkasházi Miklós [A Nemzeti Szalon csoportkiállításán.] 1926. I. 679.p.

Erdei Viktor [A festőművész gyűjteményes kiállítása a Nemzeti Szalonban.] 1926. I. 761-762.p.

Csizik Gyula, Horváth Béla [Csizik Gyula festményei a Paál László Társaság kiállításán; Horváth Béla szobrász festményeiről.] 1926. I. 846-847.p.

Tavaszi Szalon [Fiatalok kiállítása a Szinyei Merse Pál Társaság rendezésében a Nemzeti Szalonban.] 1926. I. 1026-1027.p.

Angolok a Műcsarnokban 1926. I. 1027-1029.p.

Gaál Gábor

Egy újfajta pesti író [A filmdramaturgiáról.] 1926. I. 1031-1032.p.

Gachot, François

"Párisi levél" [Adorján Andor írásáról 1926 I. 160-166.p.] 1926. I. 461-462.p.

Ady franciául. André Ady: Choix de Poésies; traduit par A. Térey; Paris [Térey Sándor válogatása Ady-fordításokból.] 1926. I. 938-939.p.

Gró Lajos

Bettauer filmen [A fekete hétfő.] 1926. I. 1111-1112.p.

Gyergyai Albert

Még egyszer Gellért lírájáról [Gellért Oszkár szerzői estjéről.] 1926. I. 362-363.p.

Curtius. Ernst Robert Curtius: "Az új Franciaország irodalmi úttörői"; fordították: Szerb Antal és Kecskeméti György; a fordítást átnézte: dr. Nagy József; megjelent az "Ember és Természet" sorozatban 1926. I. 364-367.p.

Moissi Hamletje [Alexander Moissi alakítása William Shakespeare darabjában.] 1926. I. 1109-1110.p.

Hammerschlag János

Hans Koessler [Zeneszerző, zenetanár halálára.] 1926. I. 1113-1114.p.

Harsányi Zsolt

Gémier Budapesten [A párizsi színiigazgató budapesti látogatásáról.] 1926. I. 84-85.p.

Heltai Jenő

Conference. Karinthy Frigyes szerzői estjén 1926. I. 167-168.p.

Hevesy Iván

Rongyosok [A Zilahy Lajos művéből készült filmet Gaál Béla rendezte, főszereplők: Csortos Gyula és Bajor Gizi.] 1926. I. 191.p.

Adolphe Menjou [Francia filmszínészről.] 1926. I. 191-192.p.

Mosjoukine hanyatlása [Ivan Mosjoukine, filmszínész és rendező.] 1926. I. 192.p.

Maharadzsák harca [Film Gautama Buddha életéről.] 1926. I. 286-287.p.

Jackie Coogan [Amerikai gyerekszínészről.] 1926. I. 287.p.

Robin Hood [Amerikai film Douglas Fairbanks főszereplésével.] 1926. I. 287-288.p.

Tamás Aladár: A partok elindulnak 1926. I. 363-364.p.

Rin-Tin-Tin, a világítótorony őre [Gyerekfilm.] 1926. I. 478.p.

Tempo! Bibero! [Amerikai filmvígjáték.] 1926. I. 478-479.p.

Conrad Veidt: Orlac [Rémdráma Robert Wiene rendezésében; főszereplő: Conrad Veidt.] 1926. I. 479.p.

Az amerikai vígjáték [A burleszk hanyatlásáról.] 1926. I. 479-480.p.

A nyomorultak [Francia film, Victor Hugo regényének második feldolgozása Louis Nalpas rendezésében.] 1926. I. 686-687.p.

A rózsalovag [Operafilm Richard Strauss művéből Robert Wiene rendezésében.] 1926. I. 687-688.p.

Erich von Stroheim: A gyilkos arany 1926. I. 766-767.p.

Buster Keaton: Lakást keresek [Amerikai film.] 1926. I. 767-768.p.

Inkwell Comedy [A rövid rajzfilmekről.] 1926. I. 848.p.

Henry King: Romola [George Eliot történelmi regényének filmváltozata.] 1926. I. 848-849.p.

Karl Grune: Schellenberg testvérek 1926. I. 849-850.p.

"Korunk" [Új kolozsvári folyóirat Dienes László szerkesztésében.] 1926. I. 940-941.p.

A rózsák Madonnája [Amerikai film, főszereplők: Viola Dana és Monte Blue.] 1926. I. 947.p.

Pola Negri: Mariposa [Pola Negri színésznő Sidney Olcott filmjében nyújtott alakításáról.] 1926. I. 947-948.p.

A regiment gyöngye [Filmvígjáték Reinhold Schünzel főszereplésével.] 1926. I. 948-949.p.

A filmszínész arca [A film új sztárjairól.] 1926. I. 949-950.p.

Új föld [Fiatal művészek, írók, színészek társaságának költői előadóestjéről.] 1926. I. 1015-1016.p.

A flórenci hegedűs [Paul Czinner filmje Elisabeth Bergner főszereplésével.] 1926. I. 1030-1031.p.

Joe May: A várkastély titka [Georg Kaiser Kolportage című művének filmváltozata Joe May rendezésében.] 1926. I. 1031.p.

A magyar rendezők és a magyar filmgyártás [Balogh Béla, Gaál Béla.] 1926. I. 1110-1111.p.

Lothar Mendes: Szerelmi hipnózis [Német filmvígjáték, Conrad Veidt főszereplésével.] 1926. I. 1111.p.

Abel Gance: Egy játékos, aki nyer [A rendező legújabb filmjéről.] 1926. I. 1112.p.

Ignotus Pál

Komor András: Állomás 1926. I. 559-560.p.

Hollós Ilona [A színésznőnek Sándor Imre Szedjétek szét, csillagok! című darabjában nyújtott alakításáról.] 1926. I. 841.p.

Keér Dezső: 30 vers 1926. I. 1016.p.

Karinthy Frigyes

Gara Arnold: Magyar Parnasszus. Tizenöt rézkarc tizenöt magyar vershez 1926. I. 171.p.

Dr. Szabó Juci játékstílusa [Fodor László vígjátéka a Magyar Színházban.] 1926. I. 282.p.

Gellért Lajos: Egy ember, aki mindenáron boldog akar lenni 1926. I. 663-664.p.

Kosztolányi: "Readingi fegyház" [Oscar Wilde művének fordításáról.] 1926. I. 1103-1104.p.

Knob Sándor

A socialis eszmék fejlődése. Dános Árpád és Kovács Gábor könyve. A Pantheon kiadása 1926. I. 172-173.p.

Kóbor Noémi

Edmond Fleg: Le juif du Pape 1926. I. 367-368.p.

Henry Champly: La complice. A bűntárs 1926. I. 368.p.

Komlós Aladár

Krcsméry István: Anthológia szlovák költőkből. Academia könyvkiadó, Pozsony - Bratislava 1926. I. 171-172.p.

Strém István: A jégvirágos ablak 1926. I. 275.p.

Székely Jenő: A porcellángyár. Dráma négy felvonásban 1926. I. 459.p.

Kelemen Viktor: A fejedelem. Utópisztikus színjáték 3 felvonásban, előadta a Színházi Irodalmi és Művészeti Kultúrszövetkezet 1926. I. 466-467.p.

Karinthy Frigyes: Holnap reggel. Tragikomédia három felvonásban. Előadta a Belvárosi Színház 1926. I. 561-562.p.

Elveszett évek. Fenyő László versei 1926. I. 939-940.p.

Molnár Ákos: Gyereknek lenni. Novellák. Genius-kiadás 1926. I. 1104-1105.p.

B. Palotai Boris: Tavaszi áradás. Versek. Kosice, 1926 1926. I. 1106.p.

Komor András

Két párisi album [Simon János György, Walleshausen Zsigmond.] 1926. I. 1029.p.

Kosztolányi Dezső

Még valami a szavalásról [Válasz a Szavalás című cikkére 1926. I. 556-558.p. kapott levelekre.] 1926. I. 667.p.

Kürti Pál

Hat szerep keres egy szerzőt. Pirandello-bemutató a Vígszínházban [Luigi Pirandello.] 1926. I. 80-81.p.

Három egyfelvonásos. Forgács Rózsinál [Mariancsics Imre balladája; Vándor Kálmán: Garasok; valamint a Szellemjárás című darabról, melyeket Forgács Rózsi társulata adott elő.] 1926. I. 84.p.

X .Y. és neje. Denis Amiel vígjátéka a Belvárosi Színházban 1926. I. 176-177.p.

Csitri. A Renaissance Színházban 1926. I. 466.p.

Lányi Viktor

Dienzl Oszkár [Zongoraművész halálára.] 1926. I. 93-94.p.

Az ártatlan özvegy. Operett-bemutató a Városi Színházban 1926. I. 96.p.

Terezina. Bemutató a Fővárosi Operettszínházban 1926. I. 185-186.p.

A Herzl-vonósnégyes második estéje 1926. I. 186.p.

Szép Ernő szerzői estje 1926. I. 457.p.

Tájfun. Lengyel Menyhért és Szántó Tivadar japán tragédiája 1926. I. 473-474.p.

A királyné rózsája. A Király Színház új operettje 1926. I. 474.p.

Molnár Antal: Az új zene. Révai-kiadás 1926. I. 675.p.

Lili [A Kamara Színház előadása Bajor Gizi, Kiss Ferenc és Pethes Sándor szereplésével.] 1926. I. 684-685.p.

Párisi kirakat. A Magyar Színház operettje 1926. I. 757.p.

Kitty és Kati. A Király Színház operett-újdonsága 1926. I. 945-946.p.

Paganini. Lehár Ferenc új operettje a Városi Színházban 1926. I. 946.p.

Marsovszky Miklós

Az új festészet története. Rabinovszky Márius könyve 1926. I. 187-188.p.

Molnár Antal

Ady verseinek megzenésítése [Gulyás Pál Ady Endre élete és munkái című tanulmányának a megzenésített versekkel kapcsolatos hiányosságairól.] 1926. I. 275-276.p.

Nagy Endre

Köszöntő. Rózsahegyi Kálmánhoz 1926. I. 467-468.p.

Nagy Lajos

Bónyi Adorján: Jómadár. Légrády-kiadás 1926. I. 73-74.p.

Miénk az éjszaka. Kistemaekers színművének bemutatója a Magyar Színházban 1926. I. 81-83.p.

Dr. Szabó Juci. Fodor László vígjátéka a Magyar Színházban 1926. I. 281-282.p.

Nagytakarítás. Frederick Lonsdale színjátéka a Vígszínházban 1926. I. 369-370.p.

Hamlet házassága. Jean Sarment tragikomédiája a Belvárosi Színházban 1926. I. 370-371.p.

Gorkij Maxim: Gorgyejev Foma 1926. I. 664-665.p.

"303". Hűség-szérum. Bús Fekete László vígjátéka a Renaissance Színházban 1926. I. 683-684.p.

Négy egyfelvonásos Forgács Rózsi Kamaraszínházában [Nyikolaj Vasziljevics Gogol és Anton Pavlovics Csehov egy-egy darabja; Vándor Kálmán: Garasok; Vázsonyi János: Címváltozás.] 1926. I. 684.p.

Nikoláj Gogoly: Mirgorod [Nyikolaj Vasziljevics Gogol.] 1926. I. 755-756.p.

Szedjetek szét, csillagok! Sándor Imre mesejátéka a Belvárosi színházban 1926. I. 839-841.p.

Az öngyilkos élete. Székely Jenő drámája az Új Magyar Drámaírók Bemutató-ciklusa keretében 1926. I. 843-844.p.

Tonelli Sándor: Emberi miniatűrök 1926. I. 1016-1017.p.

Osvát Ernő

Gellért Oszkárról. Szerzői estje alkalmából 1926. I. 361.p.

Osvát Kálmán

Utolsó felvonás. Földi Mihály négyfelvonásos színműve; bemutatta Forgács Rózsi Kamaraszínháza1926. I. 371-372.p.

Pogány Béla, M.

Trois réformateurs. Jacques Maritain könyve 1926. I. 941.p.

Rabinovszky Márius

Csoportkiállítás az Ernst-múzeumban [Rippl-Rónai József, Vértes Marcell, Beron Gyula, Gara Arnold, Vass Elemér, Szüle Péter, Liipola Yrjö.] 1926. I. 88-91.p.

Művészi sokszorosító eljárások [A Szépművészeti Múzeum kiállításáról.] 1926. I. 93.p.

Reichard Piroska

Wells: Christina Alberta's father [Herbert George Wells új regényéről.] 1926. I. 666-667.p.

Írás és egyéniség. Grafológia: Románné G. Klára könyve 1926. I. 756.p.

Sándor Imre

Levél a kritikusnak [Sándor Imre levele Nagy Lajosnak a Szedjetek szét, csillagok! című darabjáról írt kritikájára 1926. I. 839-841.p.] 1926. I. 944-945.p.

Schöpflin Aladár

Cserzy Mihály (1865-1925) [A Homok álnevet használó író halálára.] 1926. I. 74-75.p.

Mária. Lengyel Menyhért drámája a Belvárosi Színházban 1926. I. 77-79.p.

Zenebohócok. Zilahy Lajos komédiája a Nemzeti Színházban 1926. I. 79-80.p.

Nem lehessen tudni. Bernard Shaw komédiája a Nemzeti Színház Kamaraszínházában 1926. I. 83.p.

Das Kartenhaus. Babits Mihály regénye németül 1926. I. 168-169.p.

A messinai varga. De Stefani drámája a Kamaraszínházban 1926. I. 177-178.p.

Új Testámentom. Dr. Masznyik Endre új biblia-fordítása 1926. I. 273-274.p.

Brassbound kapitány megtérése. Bernard Shaw vígjátéka a Vígszínházban 1926. I. 279-280.p.

Majomszínház. Herczeg Ferenc bohózata a Vígszínházban 1926. I. 463-464.p.

Kísértés. Gustave Méré drámája a Belvárosi Színházban 1926. I. 464-465.p.

Gioconda. D'Annunzio drámája a Kamaraszínházban 1926. I. 465-466.p.

A hattyúdal. Miklós Jenő egyfelvonásosa a Nemzeti Színházban 1926. I. 562.p.

Mimikri. Ferenczy Ferenc vígjátéka a Kamaraszínházban 1926. I. 562-563.p.

Maskara. Kisbán Miklós "bolondsága" a Renaissance Színházban [Bánffy Miklós.] 1926. I. 564.p.

Az alvó férj. Szenes Béla bohózata a Vígszínházban 1926. I. 682-683.p.

Piros rózsák. Bartóky József elbeszélései 1926. I. 838-839.p.

Két új magyar egyfelvonásos a Kamaraszínházban [Voinovich Géza és Vándor Kálmán alkotásai.] 1926. I. 841-842.p.

Az eszményi férj a Nemzeti Színházban 1926. I. 842-843.p.

Seybold. Lengyel Menyhért vígjátéka a Vígszínházban 1926. I. 942-943.p.

Ember tervez. Relle Pál vígjátéka a Kamaraszínházban 1926. I. 943-944.p.

A női testkultúra új útjai. Dr. Madzsarné Jászi Alice könyve 1926. I. 1017.p.

Shakespeare a Kamaraszínházban [William Shakespeare darabjaiból rendezett bemutatósorozat a Nemzeti Színházban Hevesi Sándor igazgatósága alatt.] 1926. I. 1021-1023.p.

Szegi Pál

Gergely Sándor: Achrem fickó csudálatos élete. Regény 1926. I. 457-458.p.

Szini Gyula

Zsoldos László [Az író halálára.] 1926. I. 937-938.p.

Tóth Aladár

Hangversenykrónika [Bartók Béla, Szatmári Tibor, Sándor Renée, Alfred Hoehn zongoraművészetéről.] 1926. I. 94-95.p.

Vecsey Ferenc [Hegedűművész előadóestjéről.] 1926. I. 567.p.

Casals Pablóról [A csellista budapesti vendégjátékáról.] 1926. I. 674-675.p.

Török Sophie

Conrad Veidt szavalóestje 1926. I. 558-559.p.

Várkonyi Nándor

André Gide: Meztelen. Gyergyai Albert fordítása 1926. I. 459-461.p.


MŰMELLÉKLETEK


Erdei Viktor

- - krétarajza: Önarckép 1926. I. 681.p.

Fáy Dezső

- - tusrajza: Vitatkozók 1926. I. 477.p.

Istókovits Kálmán

- - rajza: Golgotha 1926. I. 383.p.

Kodály Zoltán

- - kottája Móricz Zsigmond Sirató című játékához 1926. I. 960-961.p.

Komjáti-Wanyerka Gyula

- - tollrajza: Alvó leányka 1926. I. 89.p.

Krivoss Béla

- - tollrajza: Léda hattyútánca 1926. I. 763.p.

Márkus Imre

- - rajza: Beszélgető asszonyok 1926. I. 189.p.

Medgyessy Ferenc

- - ceruzarajza: Gyászoló nő 1926. I. 571.p.

Rudnay Gyula

- - rajza: Révész Béla 1926. I. 957.p.

Szőnyi István

- - toll- és tusrajza: Favágó 1926. I. 680.p.


A NYUGAT HÍREI


1926. I. 288, 576, 852, 950.p.


KÖZGAZDASÁGI HÍREK


1926. I. 851-852.p.1926
TIZENKILENCEDIK ÉVFOLYAM

II. KÖTET (13-24. FÜZET)
FŐSZERKESZTŐ: IGNOTUS
SZERKESZTŐK: BABITS MIHÁLY, GELLÉRT OSZKÁR, OSVÁT ERNŐ,
FŐMUNKATÁRSAK: BÍRÓ LAJOS, ELEK ARTÚR, FELEKY GÉZA, FENYŐ MIKSA,
FÜST MILÁN, KARINTHY FRIGYES, KOSZTOLÁNYI DEZSŐ, KRÚDY GYULA,
LACZKÓ GÉZA, LENGYEL MENYHÉRT, MÓRICZ ZSIGMOND, NAGY LAJOS,
NAGY ZOLTÁN, RÉVÉSZ BÉLA, SCHÖPFLIN ALADÁR, SZÉP ERNŐ,
SZINI GYULA, TERSÁNSZKY J[ÓZSI]. JENŐ, TÓTH ÁRPÁD


TANULMÁNYOK, CIKKEK


A Nyugat tízmilliós novella-pályázata 1926. II. 407.p.


Alkalay Ödön

Pál apostol a zsidók között. Franz Werfel: Paulus unter den Juden 1926. II. 636-638.p.

Aszlányi Károly

Háry János. Kodály - Paulini - Harsányi dalműve az Operaházban 1926. II. 716-718.p.

Babits Mihály

"Érzelmek iskolája". Flaubert: Éducation Sentimentale, Gyergyai Albert fordítása. Genius kiadás 1926. II. 65-68.p.

Beck Ö. Fülöp

Rippl-Rónai önarcképe az Uffiziákban 1926. II. 731-733.p.

Bonkáló Sándor

Az orosz forradalom írói. Borisz Pilnják [Borisz Pilnyak.] 1926. II. 304-309.p.

Gorkij új regénye [Az Artamonovok.] 1926. II. 965-966.p.

Elek Artúr

A Szépművészeti Múzeum modern szobrászati gyűjteménye 1926. II. 77-80.p.

Hauszmann Alajos (1847-1926) 1926. II. 311-312.p.

Szini Gyulának. "Nel mezzo del cammin..." 1926. II. 702-703.p.

Schöpflin Aladárnak 1926. II. 871-872.p.

Divald Kornél [A művészettörténész munkásságáról.] 1926. II. 884-887.p.

Füst Milán

Panait Istrati: Kyra Kyralina. Regény. Horvát Henrik fordítása 1926. II. 707-710.p.

Hammerschlag János

Az oratóriumkultusz nagy ünnepei. A berlini Singakademie hangversenyei az Operaházban 1926. II. 801-803.p.

Harsányi Zsolt

Mikszáth 1926. II. 555-557.p.

Hevesy Iván

Színes film, beszélő film, plasztikus film 1926. II. 727-730.p.

Arnold Fanck: Szent hegy 1926. II. 985-986.p.

Ignotus

Költés és Való. Neo-vojtina 1926. II. 62-64.p.

A történelem mögül

Königgrätz 1926. II. 140-145.p.

A nagy sikoly a diktátor után 1926. II. 229-232.p.

Könyv a bolsevizmusról 1926. II. 551-554.p.

Mégegyszer Königgrätz 1926. II. 554.p.

Diktatúra és népszavazás 1926. II. 730.p.

Liberáldemokrácia 1926. II. 863-870.p.

Shakespeare 73-ik szonettja 1926. II. 233-236.p.

Művészetek és lehetőségek. Neovojtina 2. § 1926. II. 243-245.p.

Vers és verselés. Neovojtina 3. § 1926. II. 464-469.p.

Jászai Mari [Nekrológ.] 1926. II. 574-575.p.

Nyelv és írás. Neovojtina 5. 1926. II. 955-960.p.

Jancsó Béla

Nemzetes Berzsenyi Dániel. Születése 150 éves évfordulójára 1926. II. 222-228.p.

Zsigmond báró [Kemény Zsigmondról.] 1926. II. 682-686.p.

Kállai Ernő

Potemkin 1926. II. 71-74.p.

Karinthy Frigyes

Bevezető Babits Mihály szerzői estjén 1926. II. 651-653.p.

Kárpáti Aurél

Az ember tragédiája, mint misztérium. A Nemzeti Színház repríze 1926. II. 795-797.p.

Kassák Lajos

Új orosz filmek 1926. II. 314-319.p.

Az Artamonovok. Regény. Fordította Gellért Hugó. Genius kiadás [Maxim Gorkij.] 1926. II. 962-965.p.

Komlós Aladár

Magyar költészet Szlovenszkón 1926. II. 396-399.p.

Kassák Lajos: Tisztaság Könyve 1926. II. 470-472.p.

Irodalmi Lexikon. Szerkesztette Benedek Marcell. Győző Andor kiadása 1926. II. 877-878.p.

Komor András

Georges Duhamel [A francia író, költő munkásságáról.] 1926. II. 393-396.p.

Kosztolányi Dezső

R. Tagore. Érzések és gondolatok egy estélyen 1926. II. 782-784.p.

Kürti Pál

Szomory Dezső új novellái [A mennyei küldönc.] 1926. II. 149-153.p.

Lányi Viktor

Az öreg Vigna ifjú olaszai 1926. II. 482-484.p.

Nagy Endre. Portré-kísérlet 1926. II. 952-954.p.

Laziczius Gyula

Bonkáló Sándor könyve az orosz irodalomról 1926. II. 153-155.p.Lehel István

Jászai Mari halálára 1926. II. 571-573.p.

Marsovszky Miklós

Új Pantheon felé. Ligeti Pál könyve 1926. II. 721-724.p.

Mohácsi Jenő

Jegyzetek Az Ember tragédiájához [Madách Imre művéről.] 1926. II. 873-876.p.

Rabinovszky Márius

Claude Monet. Meghalt 1926 decemberében 1926. II. 979-981.p.

Reichard Piroska

Riedl tanár úr [Emlékezés Riedl Frigyesre.] 1926. II. 161-172.p.

Révay József

Mario Puccini [Olasz író La vera colpevole című új novelláskötetéről.] 1926. II. 473-475.p.

Révész Béla

Fényes Adolf. Portré-kísérlet 1926. II. 835-840.p.

Románné Goldzieher Klára

Vajda János kézírása 1926. II. 785-789.p.

Schöpflin Aladár

Ibsen Brand-ja. Hajdu Henrik fordítása. Genius-kiadás 1926. II. 68-70.p.

Játék a kastélyban. Molnár Ferenc "anekdotája" a Magyar Színházban 1926. II. 971-973.p.

Szini Gyula

Róbert és Marianne. Paul Géraldy színműve. Kosztolányi Dezső fordítása. Genius-kiadás 1926. II. 703-706.p.

Az ismeretlen katona. Paul Raynal színműve 1926. II. 712-715.p.

Török Sophie

Jászai Mariról 1926. II. 577-579.p.


REGÉNYEK, NOVELLÁK, SZÍNMŰVEK, LEVELEK


Ádám Dezső

Halottsiratás 1926. II. 356-359.p.

Babits Mihály

Regénytöredék 1926. II. 811-834.p.

Bálint György

Megújhodás 1926. II. 368-373.p.

Bálint Imre

Az ablaktalan ház 1926. II. 124-131.p.

Bársony Dezső

Vár a szánkó... 1926. II. 624-632.p.

Barta Lajos

Az asszony a Napba megy 1926. II. 273-283.p.

Az indiai út 1926. II. 927-937.p.

Füst Milán

Atyafiak és a nő. Szatírjáték 1926. II. 246-256.p.

A Genezis új könyve 1926. II. 908-915.p.

Gorkij, Maxim

Az Artamonovok (Gellért Hugó fordítása) [Kéziratból fordítva.] 1926. II. 52-60, 132-139, 211-221, 257-272, 379-392, 434-449.p.

Hajnik Miklós

Emberkék 1926. II. 360-367.p.

Hajós Miklós

Üvegtestűek 1926. II. 601-607.p.

Kassák Lajos

Egy ember élete 1926. II. 489-506, 583-600, 663-681, 765-780, 851-862, 916-926.p.

Kelemen Viktor

A bűn 1926. II. 427-433.p.

Komjáthy Aladár

Itthon 1926. II. 198-202.p.

Kosáryné Réz Lola

A csizma 1926. II. 580-582.p.

Kosztolányi Dezső

Édes Anna 1926. II. 1-14, 98-110, 173-187, 284-298, 342-355, 408-422, 537-550, 608-623, 687-701, 734-751.p.

Krúdy Gyula

Egy pohár borovicska és következményei 1926. II. 203-210.p.

Böske, vagy a szerkesztőség pesztonkája 1926. II. 753-764.p.

A fogadósné, vagy az elvarázsolt vendégek 1926. II. 938-951.p.

Móricz Zsigmond

A vámőr 1926. II. 81-95.p.

Giotto és Rafael 1926. II. 325-341.p.

Vízcsöpp a tengerben 1926. II. 633-635.p.

Nagy Endre

Különös úti élmények. A kockás város 1926. II. 450-462.p.

Pap Károly

Átváltozás 1926. II. 530-536.p.

Pilnják, Borisz [Borisz Pilnyak]

Ezer év (Bonkáló Sándor fordítása) 1926. II. 299-303.p.

Remenyik Zsigmond

A két varjú 1926. II. 189-196.p.

Schöpflin Aladár

István vakációja 1926. II. 34-47.p.

Surányi Miklós

A commode 1926. II. 518-529.p.

Szép Ernő

Azra. Az I. felvonás 1926. II. 111-123.p.

Szigethy László

A holló 1926. II. 375-378.p.

Sziráky Judith

Rossz óra 1926. II. 507-517.p.

Szomory Dezső

Levelek egy barátnőmhöz 1926. II. 16-33, 654-661, 841-850, 895-907.p.

Török Sophie

A Kertész és a Sóskák 1926. II. 48-51.p.

A föld az Istené 1926. II. 424-426.p.


VERSEK


Andersen György

Önarckép 1926. II. 449.p.

Aszlányi Károly

Kegyvesztett bűbáj 1926. II. 426.p.

Babits Mihály

Jászai Mari halála 1926. II. 576.p.

Bányai Kornél

Ifjú nyarak nyomában 1926. II. 378.p.

Erdélyi József

Nő és táj 1926. II. 751.p.

A ló 1926. II. 752.p.

A Hold 1926. II. 954.p.

Fenyő László

November 1926. II. 764.p.

Gellért Oszkár

Szerény üzenet és magyarázkodás 1926. II. 15.p.

Halott szerelmek kincsei 1926. II. 96.p.

A te temetőd 1926. II. 96-97.p.

Szárnyatlanul, két vérzuhataggal 1926. II. 97.p.

Asszonyok, mit visztek magatokkal? 1926. II. 245.p.

Hűtlenség 1926. II. 325.p.

Igaz költő dicsérete 1926. II. 422.p.

Film visszafelé és előre 1926. II. 423.p.

Laodameia 1926. II. 550.p.

Most megfordulni. Jászai Mari emlékének 1926. II. 576.p.

Az utolsó dalért 1926. II. 662.p.

Kinek öröm? 1926. II. 960.p.

A haldoklóhoz 1926. II. 961.p.

Jarno József

Oknyomozó világtörténet 1926. II. 374.p.

Karinthy Frigyes

Előszó egy készülő verskötethez [Nem mondhatom el senkinek.] 1926. II. 893.p.

Lanátor Pogány Ferenc

Én egy akarok maradni! 1926. II. 862.p.

Lukács László

Őszi vers tél utóján 1926. II. 536.p.

Marconnay Tibor

Az Alkotó 1926. II. 61.p.

Sugaras üvegház 1926. II. 61.p.

Az öregségről 1926. II. 210.p.

Vergődő lelked gyermeke 1926. II. 701.p.

Nyári Balaton-táj 1926. II. 951.p.

Marschalkó Lia

Az életem 1926. II. 221.p.

Mihály László

Mindig temetek 1926. II. 131.p.

Mollináry Gizella

Kertben 1926. II. 64.p.

Monostori Hugó

Mise 1926. II. 392.p.

Énekek éneke 1926. II. 529.p.

Németh László

Mezőföldi táj 1926. II. 188.p.

Reichard Piroska

Exlibris 1926. II. 840.p.

Sándor Imre

Óh Élet! 1926. II. 367.p.

Sirató Károly [Tamkó Sirató Károly]

Kérdőjelek 1926. II. 197.p.

Somlyó Zoltán

Épülő ház 1926. II. 463.p.

Szabó Károly

A fétis 1926. II. 681.p.

Szilágyi Sándor

Jövendő küszöbén 1926. II. 355.p.

Török Sophie

Vers

(Mily iszonyú tévedés lökött el édes) 1926. II. 781.p.


FIGYELŐ


Alkalay Ödön

Edouard Bourdet: "A rabnő" [Max Reinhardt rendezése Bécsben.] 1926. II. 75-76.p.

Az új Faust. A Deutsches Volkstheater bemutatója 1926. II. 562-563.p.

Aszlányi Károly

Puccini: Turandot. A bécsi Opera bemutatója 1926. II. 718-719.p.

Bohuniczky Szefi

Schöpflin Aladár kisvárosa [A pirosruhás hölgy című darabjának bemutatója alkalmából.] 1926. II. 881-882.p.

Braun Róbert

Több könyvet Bostonnak! 1926. II. 157-158.p.

Szász Zoltán: Magyarság és zsidóság 1926. II. 791-793.p.

Czóbel Béla

A "Salon des Tuileries" 1926. II. 159-160.p.

Elek Artúr

Fiatal festők [Bazilides Barna, Bazilides Sándor, Istókovics Kálmán, Barcsay Jenő, Nemessányi Kontuly Béla az Ernst Múzeum kiállításán.] 1926. II. 564-565.p.

Egyházművészeti kiállítás [Heintz Henrik, Molnár C. Pál, Hranitzky Ilona és mások a Nemzeti Szalonban.] 1926. II. 645-646.p.

Az őszi tárlat [A Műcsarnokban; a Kút művészcsoport méltatása.] 1926. II. 725-726.p.

Az Ernst Múzeum csoportkiállítása [Fáy Dezső, Tordai Schilling Oszkár, Boldizsár István.] 1926. II. 726.p.

A Szépművészeti Múzeum új szerzeményei 1926. II. 805-806.p.

Egger-Lienz (1868-1926) [Albin Egger-Lienz német festő halálára.] 1926. II. 983-984.p.

Fenyő László

Az Új Föld előadóestje 1926. II. 711.p.

Földi Mihály

Tánc, délelőtt 1926. II. 800-801.p.

Gró Lajos

A nő mint burleszkhős 1926. II. 650.p.

Hammerschlag János

Assisi Szent Ferenc. Lányi Viktor és Beretvás Hugó oratóriuma a M. kir. Operaházban 1926. II. 643.p.

Petruska. Sztravinszky Igor balettje az Operában [Igor Sztravinszkij.] 1926. II. 976-977.p.

Harsányi Zsolt

Nádas Sándor: Parfőm és halszag 1926. II. 558.p.

Bakonyi Károly [Az író, librettószerző halálára.] 1926. II. 789-790.p.

Hevesy Iván

Áprilisi komédia [Lenkei Sándor vígjátéka a Belvárosi Színházban.] 1926. II. 76.p.

Csáky és szobrászata [Album Csáky Józsefről Bor Pál tanulmányával.] 1926. II. 160.p.

A filmszezon mérlege 1926. II. 241-242.p.

Berda József: Áradás 1926. II. 310.p.

Buster Keaton: Elmegyek a vadnyugatra 1926. II. 320.p.

Reinhold Schünzel: A Dummerauguszt 1926. II. 321.p.

A szanszuszi malom [Friedrich Zelnik filmje.] 1926. II. 321.p.

Jákob fiai [Amerikai film.] 1926. II. 402-403.p.

A feleségem frakkja [Amerikai filmvígjáték.] 1926. II. 403.p.

A három istentelen [Amerikai film.] 1926. II. 403.p.

Valentino [Rodolpho Valentino halálára.] 1926. II. 404.p.

Kertész Mihály: Az aranypillangó [Amerikai film.] 1926. II. 485-486.p.

A kis kadett, vagy: az amerikai film sémája [Ramon Novarro filmje.] 1926. II. 486-487.p.

Erdészlány [Német történelmi film.] 1926. II. 487.p.

Gara Zoltán négy freskója 1926. II. 565-566.p.

Ernst Lubitsch: Lady Windermere legyezője [Oscar Wilde regényének filmváltozata.] 1926. II. 566-567.p.

Nicolas Koline: Segítség! Üldöz a pénz! [Francia film.] 1926. II. 567-568.p.

Friedrich Zelnik: Keringőkirálynő [Operettfilm.] 1926. II. 568.p.

F. W. Murnau: Faust 1926. II. 647-648.p.

Richard Oswald: Halálrózsák 1926. II. 648-649.p.

Manfred Noa: Egy asszony, két férj [Német film.] 1926. II. 649.p.

George Sidney: 28. Adalbert [Amerikai film.] 1926. II. 807-808.p.

Edward Sutherland: A két bakkancsos [Amerikai film.] 1926. II. 808.p.

John Ford. Zsiványbecsület [Amerikai film.] 1926. II. 809.p.

Harry Langdon [Amerikai burleszkszínész alakításairól.] 1926. II. 809-810.p.

Raoul Walsh: A bagdadi tolvaj [Amerikai film.] 1926. II. 888-889.p.

Egy bankjegy kalandjai [Balázs Béla írása Berthold Viertel rendezésében.] 1926. II. 889-890.p.

King Vidor. The Big Parade [Amerikai film.] 1926. II. 890-891.p.

Erich Schönfelder: Csákó és kalap [Német filmvígjáték.] 1926. II. 986-987.p.

Herbert Brenon: A mennyország kapuja [Mesefilm.] 1926. II. 987-988.p.

George O'Brien [Ír származású amerikai filmszínész szerepeiről.] 1926. II. 988.p.

Ignotus Pál

Amit a nő akar. Alfred Savoir és Etienne Rey komédiája a Belvárosi Színházban 1926. II. 481.p.

Calais-Dover. Bemutató a Belvárosi Színházban [Julius Berstl darabja.] 1926. II. 641-642.p.

Kassák Lajos

Bábel tornya. Szántó György regénye 1926. II. 476-477.p.

Kárpáti Aurél

A szerelem órája. E. Bourdet színműve a Nemzeti Színházban 1926. II. 640-641.p.

Komlós Aladár

Kant: Egy világpolgár gondolatai. Sándor Kálmán fordítása. Az Európa Könyvtár kiadása, 1. szám [Immanuel Kant.] 1926. II. 309.p.

Darkó István: Zúzmara. Regény az ifjúságról. Voggenreiter Verlag, Berlin, 1926 1926. II. 309-310.p.

Kakuk Marci. Tersánszky Józsi Jenő háromfelvonásos vígjátéka a Kispesti Színházban 1926. II. 399-400.p.

Bazsarózsa. Raggamby András és Békeffy László vígjátéka a Magyar 1926. II. Színházban 400.p.

Patai József: A feltámadó Szentföld 1926. II. 639.p.

Kelemen Viktor: Gól! A Belvárosi Színház bemutatója 1926. II. 716.p.

Svejk. Jaroslav Hasek könyve 1926. II. 793.p.

Bíró Lajos: Sárga liliom. Felújította a Magyar Színház 1926. II. 882-883.p.

Kürti Pál

Sándor Imre: Asszonyok. Novellák 1926. II. 557-558.p.

Jedermann. A Fővárosi Operettszínházban 1926. II. 642-643.p.

A hős és a katona. Shaw-bemutató a Kamaraszínházban [George Bernard Shaw.] 1926. II. 715-716.p.

Dr. Nikodémusz. Vándor Kálmán tragikomédiája a Kamaraszínházban 1926. II. 882.p.

Lányi Viktor

Cirkuszhercegnő. A Királyszínház bemutatója 1926. II. 563-564.p.

Két előadás a Városiban. Aida. Denevér [Giuseppe Verdi, Johann Strauss.] 1926. II. 644-645.p.

Hajtóvadászat. Huszka - Martos operettje a Városi Színházban 1926. II. 719-720.p.

Művészet és ethikum a zongoratanításban 1926. II. 804-805.p.

Chopin. A Király Színház bemutatója 1926. II. 977.p.

Hammerschlag János: J. S. Bach. Kultúra-Könyvtár 22. 1926. II. 977-978.p.

Szomory Dezső dalai 1926. II. 978-979.p.

Lengyel Menyhért

A szerelem szentsége. Bunin Iván könyve. Athenaeum kiadás [Ivan Bunyin.] 1926. II. 967-968.p.

Molnár Antal

Laodameia-zene [Kósa György zenéje Babits Mihály drámájára.] 1926. II. 720-721.p.

Móricz Zsigmond

A költő és a kritikus. Pohárköszöntő a Schöpflin Aladár tiszteletére rendezett baráti vacsorán 1926. II. 872.p.

Nagy Lajos

Radó Imre: Az akarat szárnyán 1926. II. 239-240.p.

Németh Andor

Az ember tragédiája a Városi Színházban [Madách Imre műve.] 1926. II. 400-401.p.

Werbezirk Gizella [A színésznő alakításairól.] 1926. II. 482.p.

Papp György

Középeurópa kultúrproblémái 1926. II. 237-239.p.

Péterfi István

Bartók Béla szerzői estje 1926. II. 975-976.p.

Rabinovszky Márius

Ybl Ervin: "Az utolsó félszázad művészete" 1926. II. 401-402.p.

A magyar aktkiállítás albuma 1926. II. 484-485.p.

Nemzeti Szalon. Ötvenedik csoportkiállítás [Leonyid és Rimma Brajlovszkij, Gyenes Gitta.] 1926. II. 485.p.

Csoportkiállítás a Nemzeti Szalonban [Scheiber Hugó, Bor Pál, Novotny Emil Róbert, Gráber Margit, Bölcskey Ferenc, Szentgyörgyvölgyi Soós Gyula, Kolozsváry Sándor.] 1926. II. 806-807.p.

Az Ernst-Múzeum csoportkiállítása [Goebl Jenő, Weil Erzsébet, Góth Móric, Vidovszky Béla, Gy. Szabó Kálmán, Pártay István műveiről.] 1926. II. 887.p.

A Fórum-filmszínház architektúrája 1926. II. 888.p.

Svéd reprezentatív kiállítás [Kortárs svéd képzőművészek kiállítása Budapesten.] 1926. II. 982-983.p.

Reményi József

"Dark Laughter". Sherwood Anderson regénye 1926. II. 477-479.p.

Révay József

Kosztolányi Árpád (1857-1926) [Kosztolányi Dezső édesapjának halálára.] 1926. II. 970-971.p.

Sándor Imre

Két kassai regény. Juhász Árpád: Úri kaszinó; Jarnó József: Szakadó kötelek 1926. II. 968-969.p.

Schöpflin Aladár

Az az ember. Hatvany Lili regénye. Genius-kiadás 1926. II. 156-157.p.

Révai Mór János [A könyvkiadó halálára.] 1926. II. 158.p.

A 70 éves G. B. S. [George Bernard Shaw.] 1926. II. 236-237.p.

Bubi. Földi Mihály vígjátéka a Magyar Színházban 1926. II. 479-480.p.

A Noszty fiú esete Tóth Marival. Harsányi Zsolt Mikszáth Kálmán regénye után dramatizált vígjátéka a Vígszínházban 1926. II. 559-560.p.

Ocskay brigadéros. Herczeg Ferenc drámája a Nemzeti Színházban 1926. II. 560-561.p.

A nagybácsi álma. Mátray Sándor Dosztojevszkij elbeszélése után dramatizált komédiája a Kamaraszínházban 1926. II. 561-562.p.

Szeretek egy színésznőt. Fodor László vígjátéka a Magyar Színházban 1926. II. 639-640.p.

Babits Mihály szerzői estje 1926. II. 710-711.p.

Az ismeretlen katona. Paul Raynal tragédiája a Belvárosi Színházban 1926. II. 797-799.p.

A menekülő asszony. Galsworthy drámája a Magyar Színházban 1926. II. 799-800.p.

Alapi Nándor országos kamaraszínháza 1926. II. 800.p.

A nagybácsi álma. Dosztojevszkij novellás-könyve. Révai-kiadás 1926. II. 966-967.p.

Páter Benedek. Révészek. Harsányi Kálmán és P. Ábrahám Ernő drámái a Kamara-színházban 1926. II. 973-974.p.

Szegi Pál

Ascher Oszkár szavalóestje 1926. II. 790-791.p.

Szini Gyula

A pirosruhás hölgy. Schöpflin Aladár színműve a Nemzeti Színházban 1926. II. 879-880.p.

Várkonyi Nándor

Alfredo Panzini: Xantippe 1926. II. 240-241.p.


DISPUTA


Braun Róbert

Oligarchia a demokráciában [Kiegészítés Ignotus cikkéhez 1926. III. 229-232.p.] 1926. II. 322-324.p.

Parlament nélküli törvényhozás [Ignotus cikkéhez 1926. II. 405-406.p.] 1926. II. 794.p.

Ignotus

Cavour, a diktátor. A történelem mögül [Kiegészítés Ignotus cikkéhez 1926. III. 229-232.p.] 1926. II. 324.p.

Diktatúra és népszavazás [Válasz Braun Róbertnek 1926. II. 322-324.p.] 1926. II. 405-406.p.

Móricz Zsigmond

A Nyugat és a Jövőbeliek 1926. II. 878.p.

Pikler Gyula

"Költés és Való". Felelet Ignotusnak [1926. II. 62-64.p.] 1926. II. 146-147.p.

Schöpflin Aladár

Az elkárhozott Ady [Ravasz László egyik előadásának Ady Endréről szóló megjegyzéseiről.] 1926. II. 147-148.p.

Az Irodalmi Lexikon [Komlós Aladár cikkéhez 1926. II. 877-878.p.] 1926. II. 969-970.p.


INTERPELLÁCIÓ


Ignotus

Mi van a (Magyar Nyelv Szótárával?) 1926. II. 488.p.


MŰMELLÉKLETEK


Fényes Adolf

- - rajza: Önarckép 1926. II. 837.p.

Simkovics Jenő

- - rajza: A művész önarcképe 1926. II. 313.p.


A NYUGAT HÍREI


1926. II. 324, 569, 650, 730, 810, 891.p.


1927
HUSZADIK ÉVFOLYAM

I. KÖTET (1-12. FÜZET)
FŐSZERKESZTŐ: IGNOTUS
SZERKESZTŐK: BABITS MIHÁLY, GELLÉRT OSZKÁR, OSVÁT ERNŐ
FŐMUNKATÁRSAK: BÍRÓ LAJOS, ELEK ARTÚR, FELEKY GÉZA, FENYŐ MIKSA,
FÜST MILÁN, KARINTHY FRIGYES, KOSZTOLÁNYI DEZSŐ, KRÚDY GYULA,
LACZKÓ GÉZA, LENGYEL MENYHÉRT, MÓRICZ ZSIGMOND, NAGY LAJOS,
NAGY ZOLTÁN, RÉVÉSZ BÉLA, SCHÖPFLIN ALADÁR, SZÉP ERNŐ,
SZINI GYULA, TERSÁNSZKY J[ÓZSI]. JENŐ, TÓTH ÁRPÁD


TANULMÁNYOK, CIKKEK


A Nyugat novella-pályázata [A díjazottak felsorolása.] 1927. I. 227.p.

[Szerző nélkül]

Az Athenaeum húsz esztendeje [A kiadó története és a Nyugathoz fűződő kapcsolata.] 1927. I. XVII-XXI.p. a 112-113.p. között

Genius. 1920-1926 [A kiadó története és a Nyugathoz fűződő kapcsolata.] 1927. I. XXII-XXIV.p. a 112-113.p. között

Hét esztendő a Pantheon műhelyéből [A kiadó története és a Nyugathoz fűződő kapcsolata.] 1927. I. XXV.p. a 112-113.p. között

Babits Mihály

Baumgarten Ferenc és alapítványa 1927. I. 225-226.p.

Indiskréció? Válasz Ignotusnak [Teremtő indiskréció című cikkére 1927. I. 303-307.p.] 1927. I. 382-383.p.

Indiszkréció az irodalomban. A Nyugat ankétja 1927. I. 451-452.p.

A kettészakadt irodalom. Válasz Berzeviczy Albertnek 1927. I. 527-539.p.

Ki kérdezett? Széljegyzetek Karinthy Frigyes könyvéhez 1927. I. 582-585.p.

Barta Lajos

Ady énekel... [A Bujdosó kuruc rigmusa és az Esze Tamás komája című Ady Endre-versek Reinitz Béla zenéjével.] 1927. I. 214-217.p.

A filmbűn 1927. I. 262-269.p.

Baumgarten Ferenc

Baumgarten, a kritikus. Szemelvények - - kritikai munkáiból (Török Sophie fordítása) [A szerkesztőség által adott cím, szerkesztői bevezetővel.] 1927. I. 624-631.p.

Beck Ö. Fülöp

Liptóújvári Stróbl Alajos (1856-1926) 1927. I. 126-129.p.

Boros Ferenc

Giovanni Rosadi: Jézus pöre. Révai-kiadás. 1926 1927. I. XXVI.p. 112-113.p. között

Éber Ernő

Parasztsors 1927. I. 939-944.p.

Elek Artúr

Édes Anna. Kosztolányi Dezső regénye. Genius-kiadás 1927. I. 200-202.p.

A magyar táj- és genreképfestés száz esztendeje. A Műcsarnok kiállítása 1927. I. 285-289.p.

Indiszkréció az irodalomban. A Nyugat ankétja 1927. I. 452-453.p.

Egy művészettörténetíró emlékezései [Adolfo Venturi: Memorie autobiografiche.] 1927. I. 724-729.p.

A németalföldi művészet. A Műcsarnok belga kiállításának alkalmából 1927. I. 931-934.p.

Zichy Mihály születésének századik évfordulóján 1927. I. 1009-1011.p.

Feleky Géza

Kaffka Margitról. Előadás a Nyugat jubileumi estjén [Halálának tízéves évfordulójára.] 1927. I. 17-19.p.

Fenyő Miksa

A Nyugat húsz éve. Felolvasás a Nyugat jubileumi estjén 1927. I. 6-10.p.

Földi Mihály

Indiszkréció az irodalomban. A Nyugat ankétja 1927. I. 453-457.p.

Halott író könyve [Lovik Károly: Asszonyfej.] 1927. I. 587-590.p.

Halálfiai. Babits Mihály regénye 1927. I. 771-787.p.

Füst Milán

Azokról, akik elhallgatnak. Felolvasás a Nyugat jubileumi estjén 1927. I. 22-24.p.

Gellért Oszkár

Csevegés a ritmusról. Felolvasás a Nyugat jubileumi estjén 1927. I. 20-21.p.

Gergő Endre

Az egyéni élet megőrzése. Utópia 1927. I. 193-199.p.

A hétköznapok erőfecsérlése. Utópia 1927. I. 788-792.p.

Görög Imre

H. G. Wells hitvallása [Herbert George Wells.] 1927. I. 982-990.p.

Gyergyai Albert

François Mauriac 1927. I. 181-192.p.

[Utószó André Gide Isabelle című kisregényéhez.] 1927. I. 906-907.p.

Hammerschlag János

Beethoven 1927. I. 540-542.p.

Harsányi Zsolt

Pirandello [Luigi Pirandello.] 1927. I. 119-123.p.

Urak és emberek. Hatvany Lajos regénye. Genius-kiadás 1927. I. 204-205.p.

Hevesy Iván

A pesti filmkultúra [A filmdramaturgiáról.] 1927. I. 135-140.p.

Frans Masereel [A belga grafikus munkásságáról.] 1927. I. 686-690.p.

Elisabeth Bergner [A német színésznő filmszerepeiről.] 1927. I. 766-769.p.

Ignotus

A történelem mögül

A bécsvárosi szocializmus 1927. I. 148-153.p.

Lenin és Gandhi 1927. I. 918-921.p.

Teremtő indiskréció. Neovojtina 5. §. 1927. I. 303-307.p.

Heltai [Heltai Jenőről.] 1927. I. 377-381.p.

Fordítás. Neovojtina 6. §. 1927. I. 669-673.p.

Vajda János (1827-1897) 1927. I. 695-699.p.

Ignotus Pál

Házassággal végződik. Zsolt Béla regénye. Genius-kiadás 1927. I. 101-104.p.

Karinthy Frigyes

Molnár "Játék a kastélyban"-jának kritikáiról és néhány szó általában 1927. I. 218-220.p.

Kárpáti Aurél

Gál Gyula. Portré-kísérlet 1927. I. 365-367.p.

Kassák Lajos

William Clissold világa. H. G. Wells regénye. Pantheon kiadás [Herbert George Wells.] 1927. I. 991-996.p.

Komlós Aladár

A Halasi-Hirsch fiú. Földi Mihály regénye. Franklin-Társulat kiadása 1927. I. 272-275.p.

Kosztolányi Dezső

Indiszkréció az irodalomban. A Nyugat ankétja 1927. I. 457-458.p.

Bartalis János 1927. I. 834-836.p.

Móricz Zsigmond [Móricz Zsigmond ünnepén elmondta a Zeneakadémián.] 1927. I. 922-923.p.

Kürti Pál

Az újjászülető világ. Keyserling Hermann gróf könyve. Révai-kiadás 1927. I. 275-277.p.

Laczkó Géza

Pax Britannica! 1927. I. 35-38.p.

Le Ruban [Molnár Ferenc és Heltai Jenő megkapták a francia becsületrend lovagja címet.] 1927. I. 270-272.p.

Indiszkréció az irodalomban. A Nyugat ankétja 1927. I. 458-460.p.

Laziczius Gyula

Az orosz irodalom bölcseletének próbája [Leonyid Szolovjov összegyűjtött munkái.] 1927. I. 104-106.p.

Lengyel Géza

Claude Monet [Halálára.] 1927. I. 40-47.p.

Lengyel Menyhért

Siker és bukás. Felolvasás a Nyugat jubileumi estjén 1927. I. 26-29.p.

Indiszkréció az irodalomban. A Nyugat ankétja 1927. I. 460-461.p.

Moly Tamás

Indiszkréció az irodalomban. A Nyugat ankétja 1927. I. 462-464.p.

Móricz Zsigmond

Magyar Kompassz. Felolvasás a Nyugat jubileumi estjén 1927. I. 2-5.p.

A nyolcadik pohár. Kárpáti Aurél regénye. Athenaeum-kiadás 1927. I. 585-587.p.

Julianus barát útirajza [A határon túli magyarság életéről.] 1927. I. 847-861.p.

Nagy Lajos

Indiszkréció az irodalomban. A Nyugat ankétja 1927. I. 464-466.p.

Nicolaisen, K. K.

Martin Andersen Nexö (Hajdu Henrik fordítása) 1927. I. 700-712.p.

Pogány Béla, M.

Révész Béla 1927. I. 675-680.p.

Móricz Zsigmond, a regényíró. Bevezető tanulmány "Az Isten háta mögött" Rieder-nél rövidesen megjelenő francia fordításához [Fordítók: Gara László és Marcel Largeaud.] 1927. I. 923-926.p.

Rabinovszky Márius

Rippl-Rónai indulása 1927. I. 129-132.p

Schöpflin Aladár

A kritikus. Felolvasás a Nyugat jubileumi estjén 1927. I. 30-33.p.

Két fogoly. Zilahy Lajos regénye. Athenaeum-kiadás 1927. I. 362-364.p.

Indiszkréció az irodalomban. A Nyugat ankétja 1927. I. 466-467.p.

Magyar Irodalmi Lexikon. Fóris Miklós középisk. tanár és dr. Tóth András egyetemi r. előadó közreműködésével szerkesztette dr. Ványi Ferenc, átnézte: dr. Dézsi Lajos és dr. Pintér Jenő. Studium kiadás 1927. I. 509-512.p.

A fehér szarvas. Zilahy Lajos drámája a Nemzeti Színházban 1927. I. 591-593.p.

A kettészakadt magyar irodalom [Hozzászólás Babits Mihály cikkéhez 1927. I. 527-539.p.] 605-610.p.

Ady apológiája. Makkai Sándor könyve Adyról [Magyar fa sorsa. A vádlott Ady költészete.] 1927. I. 830-833.p.

A Faust mindkét része a Nemzeti Színházban [Johann Wolfgang Goethe.] 1927. I. 1005-1008.p.

Szini Gyula

Courteline és a Goncourt Akadémia [A Goncourt Akadémia tagjai közé avatta a bohózatíró Georges Courteline-t.] 1927. I. 109-112.p.

Papírkosár. Heltai Jenő könyve. Athenaeum-kiadás 1927. I. 202-204.p.

Trianon után Páris felé. Szúdy Elemér könyve. Genius-kiadás 1927. I. 206-207.p.

Indiszkréció az irodalomban. A Nyugat ankétja 1927. I. 468-470.p.

Widmar, Antonio

Giovanni Rosadi: Jézus pöre. Révai-kiadás 1927. I. 107-109.p.


REGÉNYEK, NOVELLÁK, SZÍNMŰVEK, LEVELEK, ÖNÉLETRAJZ


Aszlányi Károly

A hóember. A Nyugat novellapályázatán díjjal kitüntetett pályamű 1927. I. 252-261.p.

Barta Lajos

Az acélház 1927. I. 632-643.p.

Bereznai István

A rozsnyai malom 1927. I. 808-809.p.

Domby Béla

Melankólia 1927. I. 826-829.p.

Elek Artúr

A gondola 1927. I. 12-15.p.

Földi Mihály

Gyűlölet 1927. I. 355-361.p.

Gide, André

Isabelle (Gyergyai Albert fordítása) 1927. I. 862-906.p.

Gorkij, Maxim

A hamis pénz (Gellért Hugó fordítása) 1927. I. 62-100.p.

Kampis Lajos

A fekete város 1927. I. 978-981.p.

Kardos László

Az inas. A Nyugat novellapályázatán díjjal kitüntetett pályamű [Szunyogh Imre álnéven vett részt a pályázaton.] 1927. I. 485-508.p.

Kassák Lajos

Egy ember élete 1927. I. 49-61, 156-172, 548-561, 614-622, 713-723, 811-825, 908-917, 964-973.p.

Kepes Éva

Írás a hangról 1927. I. 572.p.

Kovács Mária

Piros kendő 1927. I. 730-745.p.

Kövesi Elek

Róka Nagy Jani. A Nyugat novellapályázatán díjjal kitüntetett pályamű 1927. I. 350-354.p.

Krúdy Gyula

Akit minden kocsmából kidobtak 1927. I. 573-579.p.

A pincér álma 1927. I. 793-806.p.

Laczkó Géza

Salome Nyárádszeredán 1927. I. 945-951.p.

Mohácsi Jenő

Stella. A Nyugat novellapályázatán díjjal kitüntetett pályamű 1927. I. 308-322.p.

Fisz-dúr szonáta 1927. I. 543-546.p.

Molnár József

A fogadósné, hét úr és egy ágrólszakadt históriája. A Nyugat novellapályázatán díjjal kitüntetett pályamű 1927. I. 228-237.p.

Moly Tamás

Karácsony augusztusban 1927. I. 657-667.p.

Móricz Zsigmond

Baleset 1927. I. 384-388.p.

Elfoszlott hangulatok 1927. I. 477-482.p.

Németh Károly

Brown Tamás szaxofonos a mennyországban 1927. I. 173-179.p.

Pap Károly

A harmónium. A Nyugat novellapályázatán díjjal kitüntetett pályamű 1927. I. 335-349.p.

Pogány Béla, M.

Élet a porban. A Nyugat novellapályázatán díjjal kitüntetett pályamű 1927. I. 238-251.p.

Sinkó Ervin

Egidius útrakelése 1927. I. 389-431.p.

Szenes Piroska

Egy rongyos ifjúság. A Nyugat novellapályázatán díjjal kitüntetett pályamű 1927. I. 323-334.p.

Szini Gyula

Téli délibáb 1927. I. 645-656.p.

Sziráky Judith

Zöld szamár 1927. I. 562-571.p.

Szitnyay Zoltán

Szép este volt 1927. I. 747-753.p.

Szomory Dezső

Levelek egy barátnőmhöz 1927. I. 471-476.p.

Terescsényi György

Az aranytallér 1927. I. 953-958.p.

Török Sophie

Boldog asszonyok 1927. I. 432-436.p.


VERSEK


Alaksza Ambrus

A vándor visszanéz 1927. I. 959.p.

Mi mámoros sírásók 1927. I. 959-960.p.

Mezítelen 1927. I. 960-961.p.

Szemünkön túl milliárd a más világ 1927. I. 961.p.

Végzetünk 1927. I. 962.p.

Áldás legyen rajtad 1927. I. 963.p.

Ósdi, furcsa szókat 1927. I. 963.p.

Babits Mihály

A húszéves "Nyugat" ünnepére 1927. I. 1.p.

Kabátdobós, kalaphajítós... 1927. I. 674.p.

Bányai Kornél

Szőlőhegyek téli csöndje 1927. I. 180.p.

Közelebb a földhöz 1927. I. 180.p.

A Káma vizénél 1927. I. 656.p.

Browning, Robert

Két vers

Szerelem az életben (Babits Mihály fordítása) 1927. I. 952.p.

Élet a szerelemben (Babits Mihály fordítása) 1927. I. 952.p.

Erdélyi József

A Mihaszna 1927. I. 48.p.

Az ismeretlen katona 1927. I. 48.p.

Be jó a fának... 1927. I. 580.p.

Kislányomhoz 1927. I. 580.p.

Álom sasokkal 1927. I. 581.p.

Fenyő László

Vers a halálról 1927. I. 807.p.

Gellért Oszkár

Óh nyugtalan áram, örök 1927. I. 21.p.

Madár a karomon 1927. I. 483.p.

Telefon 1927. I. 483.p.

Csengők közt 1927. I. 484.p.

Szárnyak sorsa 1927. I. 542.p.

Húsvétjaim 1927. I. 668.p.

Hajnali búcsú szeretődtől 1927. I. 754.p.

Két kereszt, két álom 1927. I. 754.p.

Karinthy Frigyes

Pitypang 1927. I. 154-155.p.

Kosztolányi Dezső

Halotti beszéd 1927. I. 11.p.

Lanátor Pogány Ferenc

Őrzöm a világot 1927. I. 745.p.

A balszerencse alkonyában 1927. I. 745.p.

Elfeledett Isten 1927. I. 746.p.

Idegen élet ködkörében 1927. I. 746.p.

Marconnay Tibor

Kert 1927. I. 61.p.

Marschalkó Lia

Csend a tónál 1927. I. 644.p.

Mollináry Gizella

Felszakadt sebekkel 1927. I. 572.p.

Móricz Zsigmond

A gyermek hazamegy. Érzések Erdély kapujában 1927. I. 145-147.p.

Nagy Zoltán

A hajótörött 1927. I. 39.p.

Öt sor 1927. I. 322.p.

Noailles, Comtesse Mathieu de

Stendhal városa (Térey Sándor fordítása) 1927. I. 623.p.

Peterdi István

Tanítás 1927. I. 29.p.

Reichard Piroska

Téli dal 1927. I. 547.p.

Cornél 1927. I. 829.p.

Sárközi György

Haragvó vers 1927. I. 810.p.

Békülő vers 1927. I. 810.p.

Somlyó Zoltán

Víz... 1927. I. 25.p.

Szerelmes vers 1927. I. 349.p.

Szép Ernő

Csókoljatok meg csillagok 1927. I. 34.p.

Szini Gyula

Emlékek. Gondolathullámok prózában 1927. I. 15-16.p.

Tamás Sári

Nagy szárnyadnak nem fáj?... 1927. I. 974.p.

Anyám 1927. I. 974.p.

Bálványimádó kezeim 1927. I. 974.p.

Két szemkönnyed: a szemem 1927. I. 975.p.

Nem gondolod, Uram?... 1927. I. 975.p.

Néha virágból van az Isten 1927. I. 976.p.

Lobog feléd a hajam feketén 1927. I. 976.p.

Mögötted és előtted a végtelennel 1927. I. 976.p.

Évek sutjából kivettelek 1927. I. 977.p.

A föld hideg keresztjén 1927. I. 977.p.

Telekes Béla

Ki gondol arra? 1927. I. 611-613.p.

Tóth Árpád

Egy pisztoly csattant el 1927. I. 19.p.

Török Sophie

"Halálfiai" 1927. I. 729.p.

Vozári Dezső

A halott 1927. I. 631.p.


FIGYELŐ


Alkalay Ödön

Miért hatnak még ma is az Ibsen-drámák? [Henrik Ibsenről.] 1927. I. 296-297.p.

Aszlányi Károly

Filmzene 1927. I. 143-144.p.

Balassa József

Bánóczi József [Az irodalomtörténész halálára.] 1927. I. 278-279.p.

Barta Lajos

Reichental Ferenc képei 1927. I. 1013-1015.p.

Bohuniczky Szefi

Alexander Moissi [Előadóművészetéről.] 1927. I. 125.p.

Fekete vőlegények. P. Gulácsy Irén regénye. Singer és Wolfner kiadása 1927. I. 280-281.p.

Urak és gazdagok. Váry Rezső regénye 1927. I. 757-758.p.

Bolondok tornya. Szitnyai Zoltán novellái 1927. I. 999-1000.p.

Csodálatos fazekas. Dénes Gizella regénye 1927. I. 1000-1001.p.

Bonkáló Sándor

Orosz elbeszélők. Puskin: A postamester. Turgenyev: Mumu. L. N. Tolsztoj: Polikúska. Koroljenko: A vak muzsikus. Gársin: A piros virág. Ljeszkov: A halhatatlan Golován. Fordította Haiman Hugó. Kner Izidor kiadása, Gyoma, 6. kötet, 1926-1927 1927. I. 1001-1004.p.

Braun Róbert

A liberalizmus történelme. Balla Antal könyve. Légrády-kiadás 1927. I. 209-210.p.

Elek Artúr

Francia romantikusok. A Szépművészeti Múzeum grafikai kiállítása 1927. I. 132-134.p.

Móricz Zsigmond estje 1927. I. 210-211.p.

Kozma Lajos bútorai és intérieurjei 1927. I. 211-213.p.

Iványi-Grünwald Béla és Hatvany Ferenc. Az Ernst-Múzeum kiállításából [Iványi Grünwald Béla.] 1927. I. 289-290.p.

Patkó Károly, Aba-Novák Vilmos és társaik [Az Ernst Múzeum kiállításáról, megemlítve még: Ziffer Sándor, Kelemen Emil, Feiks Jenő.] 1927. I. 443-444.p.

Nagy István [Új kiállítása a Nemzeti Szalonban.] 1927. I. 444-445.p.

Négy magyar festőnő [Az Ernst Múzeum kiállításán Korb Erzsébet, Feszty Masa, Szemere Lenke, Székely-Kovács Olga.] 1927. I. 598-600.p.

Paczkáék [Paczka Ferenc és felesége, Wagner Kornélia képzőművészeti munkásságáról.] 1927. I. 842-843.p.

Fenyő László

Gergely Sándor: Játszik az ucca 1927. I. 115-116.p.

Megy körben az arc. Nádass József versei. Dokumentum 1927. I. 998-999.p.

Fónagy Béla

George Minne művészete [A svájci szobrász alkotásairól.] 1927. I. 1012-1013.p.

Földi Mihály

Plébános úr gazdagéknál. A Magyar Színház bemutatója [Pierre Chaire és André de Lorde darabja.] 1927. I. 369-370.p.

Laczkó Géza novellái. Athenaeum-kiadás [Sátán Trismegistos olvasója.] 1927. I. 437-438.p.

Füst Milán

A Sátán műremekei. Szabó Lőrinc versei 1927. I. 997-998.p.

Gachot, François

René Crevel [La Mort Difficile című könyvéről.] 1927. I. 514-515.p.

Görög Imre

Széchenyi vallomásai és tanításai. A Studium kiadása [Széchenyi István.] 1927. I. 113-114.p.

Gró Lajos

A kis Maja kalandjai [Wolfram Junghaus filmje Voldemar Bonsels regénye alapján.] 1927. I. 142-143.p.

Hajdu Henrik

György Oszkár: Titkok 1927. I. 513-514.p.

Hammerschlag János

Négy operabemutató. "Fanni", Szabados Béla operája az Operaházban. "Donna Simone" Dohnányi Ernő vígoperája. "Laterna Magica" Kósa György énekes mimodrámája. "Karneval" Lavotta Rudolf zenés grand guignol-a a Városi Színházban 1927. I. 446-447.p.

Renaissance-a cappelle zene. A "Societa Polifonica Romana" budapesti hangversenyei 1927. I. 765.p.

Harsányi Zsolt

Binét Menyhért versfordításai 1927. I. 282.p.

Hevesy Iván

Ivan Moszkvin: A szentpétervári kurír [Új orosz film.] 1927. I. 140-141.p.

J. A. Sheljabuski: Télapó [Orosz mesejátékfilm.] 1927. I. 141.p.

Harold Lloyd: Ne izgasd magad! [Amerikai burleszk.] 1927. I. 141-142.p.

Tom Mix [Az amerikai cowboy-színészről.] 1927. I. 143.p.

Ben Hur [Fred Niblo filmje Lewis Wallace regényéből.] 1927. I. 221-222.p.

A vérmedve fia [Orosz film Konstantin Eggert rendezésében.] 1927. I. 222.p.

Strogoff Mihály [Turjanszky filmje Jules Verne regénye alapján, főszereplő: Ivan Mosjoukine.] 1927. I. 222-223.p.

Őnagysága nem akar gyereket! [Korda Sándor filmje Clement Vautel regénye alapján.] 1927. I. 223.p.

Kohn és Kelly [Amerikai vígjáték George Sidney és Charles Murray komikuskettős főszereplésével.] 1927. I. 223-224.p.

Lady Hamilton repríze [Richard Osswald filmje.] 1927. I. 224.p.

Ismeretlen katona [Amerikai film.] 1927. I. 299.p.

A meztelen asszony [Leonce Perret filmje.] 1927. I. 299-301.p.

A kán leánya [J. A. Sheljabuski filmje.] 1927. I. 301.p.

Gyönyörváros [Orosz film Iván Mosjoukine főszereplésével.] 1927. I. 301-302.p.

Metropolis [Fritz Lang filmje; írta: Thea von Horbou.] 1927. I. 374-375.p.

Az élő álarc [Luigi Pirandello IV. Henrik című drámája alapján rendezte Amleto Palermi.] 1927. I. 375-376.p.

A prágai diák [Heinrich Geléen filmje Hans Heinz Ewers regényéből.] 1927. I. 376.p.

Achmed herceg kalandjai [Lotte Reininger árnyképfilmje.] 1927. I. 447-448.p.

E. A. Dupont új filmje [Ewald Andréd.] 1927. I. 448-449.p.

A megcsonkított "Meztelen asszony" [A filmcenzúráról.] 1927. I. 449.p.

Márciusi filmbemutatók. Jazzband. Dagfin. Ez Páris! Borzalmas éjszakák. A sejk fia. Bohémek [James Cruze: Jazzband; Joe May: Dagfin; Ernst Lubitsch: Ez Páris!; Richard Oswald: Borzalmas éjszakák; George Fritzmauritz: A sejk fia; a Bohémek című amerikai film.] 1927. I. 522-525.p.

The Volga Boatman [Cecil B. de Mille filmje A volgai hajós címmel.] 1927. I. 602-603.p.

Zasu Pitts [A Ki lesz a férjem című amerikai vígjáték női főszereplőjéről.] 1927. I. 603-604.p.

Fox-Varieté [A Fox Film revüjéről.] 1927. I. 604.p.

Karmazsin. Palasovszky Ödön könyve 1927. I. 681-682.p.

Frans Maserel [A belga grafikusról.] 1927. I. 686-690.p.

Afrika csodavilága [A francia Citroën-vállalat filmje Léon Poirier rendezésében.] 1927. I. 692-693.p.

Virágok élete és halála [Új technikai eljárás a filmművészetben.] 1927. I. 693-694.p.

A filmszkeccs 1927. I. 843-845.p.

Két Fox-journál [A filmhíradóról.] 1927. I. 845-846.p.

Szárazon és vizen a világ körül [Amerikai film.] 1927. I. 935-936.p.

Mount Everest-film [Expedíciós film.] 1927. I. 936-937.p.

Repertoár- és repríz-mozi 1927. I. 1015-1018.p.

Ignotus

Asszonyi alázat. Mollináry Gizella versei 1927. I. 279-280.p.

A Hatvany regényéről. Disputa [Harsányi Zsolt kritikájához 1927. I. 204-205.p.] 1927. I. 283-285.p.

Ignotus Pál

A fehér egér. Armont és Gerbidon bohózata a Belvárosi Színházban 1927. I. 297-298.p.

Csókról csókra. Francia operett a Magyar Színházban 1927. I. 518-519.p.

A díszelőadás. Fodor László színdarabja a Vígszínházban 1927. I. 594-595.p.

Az isteni díva. Bemutató a Vígszínházban [Fedák Sári alakításáról.] 1927. I. 684.p.

Kárpáti Aurél

Az ember, az asszony és a tolvaj. Lakatos László könyve 1927. I. 756-757.p.

A világbajnok. Zilahy-bemutató a Vígszínházban [Zilahy Lajos darabja.] 1927. I. 929-930.p.

Szenes Béla [A színházi író halálára.] 1927. I. 1004-1005.p.

Komlós Aladár

Áprily Lajos szerzői estje 1927. I. 282.p.

Sólyommadár. Dormándi László regénye. Pantheon kiadása 1927. I. 837-838.p.

Tilos. Vadász Tibor novellái 1927. I. 1001.p.

Kosztolányi Dezső

Gramatica [Emma Gramatica vendégszerepléséről.] 1927. I. 682-683.p.

Kürti Pál

A húszéves Nyugat estje [Röviden az ünnepségről.] 1927. I. 118.p.

Tenger és temető. Szabó Dezső új novellái. Athenaeum 1927. I. 208-209.p.

A házi tündér. Dickens - Taylor karácsonyi története a Kamaraszínházban [Charles Dickens Tücsök a tűzhelyen című novellájából Tom Taylor írt színpadi darabot.] 1927. I. 220-221.p.

A velencei kalmár felújítása a Nemzeti Színházban [William Shakespeare.] 1927. I. 295-296.p.

Rostand és Courteline. A Nemzeti Színház Kamaraszínházában [Edmond Rostand: A regényesek, Georges Courteline: Boubouroche.] 1927. I. 368.p.

Az új urak. Flers és Croisset vígjátéka a Magyar Színházban 1927. I. 368-369.p.

Kísértetek. Ibsen-felújítás a Nemzeti Színház Kamaraszínházában 1927. I. 517-518.p.

Mohács. Krúdy Gyula regénye. Pantheon-kiadás 1927. I. 680-681.p.

Mirakel. Reinhardt-vendégjáték a Városi Színházban 1927. I. 1008-1009.p.

Laczkó Géza

Az örvény. Szirmai Rezső kis regénye 1927. I. 837.p.

Lányi Viktor

A magyar ritmus problémája [Gábor Ignác könyvéről.] 1927. I. 114-115.p.

Asszonykám. A Városi Színház operett-újdonsága [Uray Dezső és Nagypál Béla operettje.] 1927. I. 125.p.

Aranyhattyú. A Király Színház operett-bemutatója [Szilágyi László és Vincze Zsigmond műve.] 1927. I. 298.p.

Egy Ady-est tanulságai [Az Ady Endre verseiből rendezett előadóestekről.] 1927. I. 371-372.p.

Medgyaszay Vilma [Az énekesnő sanzonestjéről.] 1927. I. 372-373.p.

Honegger: Dávid király [Arthur Honegger.] 1927. I. 373-374.p.

Repülj Fecském. Farkas Imre operettje a Király Színházban 1927. I. 519.p.

Földes Bandi [13 éves zongoraművész önálló hangversenyéről.] 1927. I. 522.p.

Don-kozákok [Katonákból összeállt férfikórus hangversenyéről.] 1927. I. 597.p.

Anna Pavlova [Az orosz balett-táncosnő és társulata budapesti vendégszerepléséről.] 1927. I. 597-598.p.

Puccini operettje a Városi Színházban [A La Rondine (Fecske) előadásáról.] 1927. I. 685-686.p.

Falstaff. Az Operaház bemutatója [Giuseppe Verdi operája.] 1927. I. 839-840.p.

Lengyel Menyhért

Szép Ernő: Valentine. Regény. Singer és Wolfner kiadása 1927. I. 512-513.p.

Mezey Zsigmond

Beethoven ifjúsága 1927. I. 520-521.p.

Péterfi István

Mozart-opera a Zeneművészeti Főiskolán [Az opera tanszakosok vizsgaelőadásáról: Cosi fan tutte.] 1927. I. 685.p.

Rabinovszky Márius

Magyar Művészeti Könyvtár [Bálint Jenő monográfia-sorozatáról.] 1927. I. 213.p.

A Magyar Művészeti Könyvtár új füzetei [Bálint Jenő Vaszary Jánosról; Théophile Gautier Zichy Mihályról Rózsaffy Dezső fordításában és bevezetőjével.] 1927. I. 290-291.p.

"Tavaszi Szalon" a Nemzeti Szalonban [A Szinyei Merse Pál Társaság kiállításán Barcsay Jenő, Erdélyi Ferenc, a Basilides Sándor, Basilides Barna, Fonó Lajos, Tihanyi János Lajos, Ecsődi Ákos, Rafael Viktor, Sándor István, Miháltz Pál, Molnár C. Pál, Medveczky Jenő, Rauscher György, Derkovits Gyula, Lajos Béla, Schaár Erzsébet; Deli Antal, Deliné Bacher Rózsi, Zsótér Ákos és Teuchert Károly.] 1927. I. 600-601.p.

A Műcsarnok tavaszi kiállítása [A Blaha Lujza-síremlékpályázat munkái: Fülöp Elemér, Horvay János, Telcs Ede, Kotál Henrik, Cser Károly, Szentgyörgyi István, Kisfaludi Stróbl Zsigmond, Sidló Ferenc, Beck Ö. Fülöp szobrai; Lux Kálmán, Lechner Jenő, Szende Andor, Neuschloss-Knüsli Kornél, Gyenes Lajos építészeti tervei; a Magyar Képzőművészek Egyesületének kiállításán Gyimes Lajos, Csánky Dénes, Rippl-Rónai József, Csók István, Szüle Péter, Szigeti Jenő, Udvardy Pál, Czencz János, Barkász Lajos, Déry Béla művei. ] 1927. I. 690-692.p.

A Kút kiállítása [Egry József, Koszta József, Márffy Ödön, Czóbel Béla, Cselényi-Walleshausen Zsigmond, Diner-Dénes Rezső, Derkovits Gyula, Schönberger Armand, Kádár Béla, Ferenczy Noémi, Szobotka Imre, Rauscher György, Molnár C. Pál, Kiss Vilma, Beck Ö. Fülöp, Csorba Géza, Medgyessy Ferenc, Varga Oszkár, Pátzay Pál, Bokros-Birman Dezső, Cser Károly, Molnár Farkas.] 1927. I. 762-765.p.

Reichard Piroska

Gespräche mit Heine. Összegyűjtötte és kiadta H. H. Houben 1927. I. 117.p.

Schöpflin Aladár

Jane és Jonny. Komor András regénye. Franklin-kiadás 1927. I. 116-117.p.

A vásáros. Nagy Endre komédiája a Belvárosi Színházban 1927. I. 123.p.

Nem nősülök. Szenes Béla vígjátéka a Vígszínházban 1927. I. 123-125.p.

Egy férj eladó. Földes Imre bohózata a Belvárosi Színházban 1927. I. 220.p.

Báthory Zsigmond. Bibó Lajos történeti drámája a Nemzeti Színházban 1927. I. 292-293.p.

Molière-reprízek a Nemzeti Színházban [A tudós nők; Szerelem mint orvos.] 1927. I. 294-295.p.

A tücsök. Meilhac és Halévy bohózata a Nemzeti Színházban 1927. I. 367.p.

A diktátor. Jules Romains drámája (fordította Zilahy Lajos) a Kamaraszínházban 1927. I. 440-441.p.

Te csak pipálj, Ladányi. Csathó Kálmán vígjátéka a Nemzeti Színházban 1927. I. 441-443.p.

Három kis darab a Belvárosi Színházban. Karinthy Frigyes: Lepketánc. Zágon István (Herczeg Ferenc novellája után): Kék és piros. Hevesi Sándor (Mikszáth Kálmán novellája után): A bor, az arany, meg az asszony 1927. I. 515-516.p.

Szeget szeggel. Shakespeare-premier a Nemzeti Színházban 1927. I. 516-517.p.

Zörög a haraszt. Nagy Samu vígjátéka a Belvárosi Színházban 1927. I. 595-597.p.

Igazgyöngy. Fóthy János vígjátéka a Kamara Színházban 1927. I. 683-684.p.

Nyúl a bokorban. Nyáry Andor vígjátéka a Nemzeti Színházban 1927. I. 758-759.p.

Az ezüst kazetta. John Galsworthy drámája a Vígszínházban 1927. I. 759-761.p.

Oroszország. Alfred Neumann drámája a Magyar Színházban 1927. I. 840-841.p.

Móricz Zsimond és az ifjúság [25 éves jubileumának ünneplése.] 1927. I. 927.p.

Gyulai Pál kritikai dolgozatainak újabb gyűjteménye (1850-1904) 1927. I. 927-929.p.

Fiam. Edmond Guiraud drámája a Nemzeti Színházban 1927. I. 930-931.p.

Sinkó Ervin

Elkésett megjegyzések a Pestalozzi-ünnepségek alkalmából 1927. I. 755-756.p.

Szegi Pál

Szegilongi Etta versei. Lehullott szavak, 1926 1927. I. 117.p.

Szilágyi Géza

A nagy előjáték. Lenkei Henrik drámai költeménye 1927. I. 438-439.p.


A NYUGAT HÍREI


1927. I. 144, 224, 302, 1018.p.1927
HUSZADIK ÉVFOLYAM

II. KÖTET (13-24. FÜZET)
FŐSZERKESZTŐ: IGNOTUS
SZERKESZTŐK: BABITS MIHÁLY, GELLÉRT OSZKÁR, OSVÁT ERNŐ
FŐMUNKATÁRSAK: BÍRÓ LAJOS, ELEK ARTÚR, FELEKY GÉZA, FENYŐ MIKSA,
FÜST MILÁN, KARINTHY FRIGYES, KOSZTOLÁNYI DEZSŐ, KRÚDY GYULA,
LACZKÓ GÉZA, LENGYEL MENYHÉRT, MÓRICZ ZSIGMOND, NAGY LAJOS,
NAGY ZOLTÁN, RÉVÉSZ BÉLA, SCHÖPFLIN ALADÁR, SZÉP ERNŐ,
SZINI GYULA, TERSÁNSZKY J[ÓZSI]. JENŐ, TÓTH ÁRPÁD


TANULMÁNYOK, CIKKEK


Adorján Andor

Az istennő rózsái [Eszmecsere főcím alatt.] 1927. II. 551-556.p.

Babits Mihály

Tanulmány a magyar irodalomról. Francia közönség számára 1927. II. 431-444.p.

Barta Lajos

Magyar gyarmatok 1927. II. 223-233.p.

Fenyő Miksa

Polémia Adyról és magamról [Bajcsy-Zsilinszky Endrének A magyar Ady címmel a Magyarságban megjelent vezércikkéhez.] 1927. II. 83-87.p.

Kassák Lajos új könyve [Egy ember élete.] 1927. II. 787-789.p.

Földi Mihály

Kosztolányi Dezső regényei 1927. II. 170-185.p.

Révész Béla harca 1927. II. 649-659.p.

Füst Milán

Martha Ostenso két regénye [Vadludak szava; Ébredés a homályban.] 1927. II. 878-882.p.

Gergely István

Keszler József [Az újságíró halálára.] 1927. II. 446-448.p.

Grexa Gyula

Magyarország kálváriája. Az összeomlás útja. Politikai emlékek 1890-1926. Kristóffy József könyve [Eszmecsere főcím alatt.] 1927. II. 627-633.p.

Gyergyai Albert

Colette 1927. II. 217-219.p.

Hevesy Iván

A filmszezon mérlege 1927. II. 150-152.p.

Houmark, Christian

Herman Bang (Hajdu Henrik fordítása) 1927. II. 367-383.p.

Ignotus

Amerika s a kultúra 1927. II. 18-20.p.

Jegyzet Babits regényéhez [Halálfiai.] 1927. II. 312-316.p.

A történelem mögül

Hindenburg körül 1927. II. 399-401.p.

"Az örvény felé" 1927. II. 865-870.p.

Turán 1927. II. 494-495.p.

Az új magyar szellem és a Halálfiai [Válasz Tóth Aladár cikkére 1927. II. 542-550.p.] 1927. II. 550-551.p.

A Paléologue Naplói [Maurice Paléologue: A cár országa a nagy háborúban; Eszmecsere főcím alatt.] 1927. II. 624-627.p.

Kassák Lajos

Szomory Dezső: Levelek egy barátnőmhöz. Athenaeum kiadás 1927. II. 61-65.p.

Gellért Oszkár költészete 1927. II. 133-139.p.

Füst Milán 1927. II. 279-284.p.

Barbusse: Jézus 1927. II. 874-878.p.

Kárpáti Aurél

A harmadik Róma [Guglielmo Ferrero regényéről.] 1927. II. 705-710.p.

Komlós Aladár

A költő Kassák 1927. II. 338-346.p.

Kosztolányi Dezső

Szomory Dezső: Levelek egy barátnőmhöz 1927. II. 66-67.p.

Kuncz Aladár

Szász Károly Makkai Ady-könyvéről 1927. II. 78-82.p.

Laczkó Géza

Ördögszekér-dolgok [Makkai Sándor Ördögszekér című regényéről.] 1927. II. 795-798.p.

Laziczius Gyula

Sztavrogin az "Ördöngösök"-ben [Fjodor Mihajlovics Dosztojevszkij regényéről.] 1927. II. 141-145.p.

Marsovszky Miklós

A regény elmélete. Lukács György könyve 1927. II. 213-216.p.

Paul Valéry 1927. II. 562-564.p.

A hazug szó. Párbeszéd egy novella körül 1927. II. 745-764.p.

Móricz Zsigmond

Magyar fa sorsa [Makkai Sándor könyvéről.] 1927. II. 77.p.

Rippl-Rónai József [Halálára.] 1927. II. 782.p.

Pogány Béla, M.

Jules Romains és az unanimizmus 1927. II. 783-787.p.

Németh László

Bányai Kornél: Örök arc 1927. II. 347-349.p.

Nicolaisen, K. K.

Henrik Pontoppidan. 70-ik születésnapja alkalmából (Hajdu Henrik fordítása) 1927. II. 159-169.p.

Rabinovszky Márius

Mozgásművészet [Részlet a szerző és Szentpál Olga azonos című könyvéből.] 1927. II. 104-108.p.

Romains, Jules

Az új magyar líráról 1927. II. 731-735.p.

Schöpflin Aladár

A német írók a magyar írókért 1927. II. 496-497.p

Ady és Hatvany. Az "Ady Endre kortársai között" című könyvhöz 1927. II. 700-705.p.

Sinkó Ervin

Nagy költőnek való téma [Eszmecsere főcím alatt.] 1927. II. 556-558.p.

Szász Zoltán

A háború utáni irodalom szelleme 1927. II. 575-592.p.

Szini Gyula

Robert de Flers [A francia színházi szerző halálára.] 1927. II. 421-423.p.

Tersánszky J. Jenő [Tersánszky Józsi Jenő]

Szomory Dezső: Levelek egy barátnőmhöz 1927. II. 59-61.p.

Móricz Zsigmond: Baleset. Athenaeum-kiadás 1927. II. 139-141.p.

Hősök emléke. A Hősök Emlékét Megörökítő O. Szövetség és K. J. O. G. Sz. Hősi Emlék-Pályaterv kiállítása 1927. II. 358-360.p.

Karinthy Frigyes [Összegyűjtött munkáinak kiadása alkalmából.] 1927. II. 559-561.p

Kossuth budapesti szobra 1927. II. 721-723.p.

Fáy Dezső: Via miserorum 1927. II. 802-804.p.

Tóth Aladár

Új magyar szellem és a Halálfiai. Jegyzetek Ignotus "Jegyzetek Babits új regényéhez" cikkéről [Eszmecsere főcím alatt; Ignotus cikke 1927. II. 312-316.p.] 1927. II. 542-550.p.

Zoványi Jenő

A világ vallásai. Szimonidesz Lajos könyve. I. kötet: Primitív és kultúrvallások. Iszlám és buddhizmus. II. kötet: Zsidóság és kereszténység. Budapest. Dante-kiadás. 1927 1927. II. 789-795.p.


REGÉNYEK, NOVELLÁK, SZÍNMŰVEK, LEVELEK, ÖNÉLETRAJZ


Ádám Gábor

A fényes víz 1927. II. 40-47.p.

A megremegő szellő 1927. II. 186-193.p.

Földi Mihály

Place de I'Opera 1927. II. 395-398.p.

Gömöri Jenő

Boldogság szombatja 1927. II. 318-321.p.

Gyulai Márta

Ők 1927. II. 13-15.p.

Ketten 1927. II. 16-17.p.

Hatvany Lajos

Tóni bá' [Részlet a Gyulus című regényből.] 1927. II. 384-394.p.

Horváth Anna

A szomorúság felmagasztalása 1927. II. 199-201.p.

Kassák Lajos

Egy ember élete 1927. II. 21-30, 88-96, 202-211, 252-263.p.

Keleti Márton

Senki 1927. II. 326-333.p.

Kepes Éva

Atyámfia, az idegen. Aki ködből jött és füstgomolyba szállt el, a földön pedig csodákat cselekedett 1927. II. 264-265.p.

Kosáryné Réz Lola

Vázlat 1927. II. 130-132.p.

Kosztolányi Dezsó

Omelette à Woburn 1927. II. 603-607.p.

Sakálok 1927. II. 661-665.p.

Esti már megint jót tesz 1927. II. 809-819.p.

Krúdy Gyula

Utolsó szivar az Arabs Szürkénél 1927. II. 236-249.p.

Laczkó Géza

Nel mezzo del cammin... 1927. II. 48-49.p.

Üzbekh Feri a kapucinusok rórátéján 1927. II. 835-839.p.

Lengyel Menyhért

Postáskisasszony 1927. II. 840-856.p.

Móricz Virág

Sötétség 1927. II. 475-477.p.

Móricz Zsigmond

A kapupénz 1927. II. 54-58.p.

Húsvéti locsolók 1927. II. 126-129.p.

Bajtársak 1927. II. 153-156.p.

A vaskereszt 1927. II. 518-521.p.

Németh Károly

Sir J. H. halála 1927. II. 334-337.p.

Rédey Mária

A hold. Egy filozopter lázálmaiból 1927. II. 533-539.p.

A gyilkos 1927. II. 765-773.p.

Révész Béla

Dobogókő 1927. II. 527-528.p.

Schöpflin Aladár

A nap hőse 1927. II. 119-125.p.

Simon Rezső

Isten háta mögött 1927. II. 109-117.p.

Sinkó Ervin

Angéla 1927. II. 268-276.p.

Tenyerek és öklök 1927. II. 293-310, 402-419, 478-491.p.

Székely Tibor

Az eltévesztett út 1927. II. 32-39.p.

Szép Ernő

Aranyalma 1927. II. 680-690.p.

Szini Gyula

Jókai. Egy élet regénye 1927. II. 522-526, 593-602, 666-679, 736-744, 823-832.p.

Szitnyai Zoltán

Égi erők 1927. II. 608-616.p.

Tersánszky J. Jenő [Tersánszky Józsi Jenő]

Hát el fog jőni. Meglátja! 1927. II. 449-474.p.

Igaz regény. Saját életem 1927. II. 507-517, 617-623, 691-699, 774-781, 857-864.p.

Zagróczky Elek, E.

A koffer 1927. II. 194-198.p.

Zsigray Julianna

Álmok 1927. II. 99-103.p.


VERSEK


Aszlányi Károly

Az egyedülvalóság estéje 1927. II. 322.p.

Éhség 1927. II. 322.p.

Búcsú a kedves kislánytól 1927. II. 323.p.

Tavasz futása 1927. II. 323.p.

Csitri-asszonynak akit mostanában szerettem 1927. II. 324.p.

És jöttem, hét kövér esztendő után 1927. II. 324-325.p.

Ádvent 1927. II. 325.p.

Babits Mihály

Ketten, messze, az ég alatt... 1927. II. 363-364.p.

Magyar szonett az őszről 1927. II. 365.p.

Egyfajta kultúra 1927. II. 365-366.p.

A festő halála. Rippl-Rónai József emlékének 1927. II. 807.p.

Engesztelő ajándék 1927. II. 808.p.

Bányai Kornél

Szép halál 1927. II. 250.p.

Tűzesőben Faomszk alatt 1927. II. 251.p.

Erdélyi József

Bánatom apja 1927. II. 634.p.

A kasznár temetésén 1927. II. 634.p.

Fenyő László

Sápadt pohár 1927. II. 265.p.

Költő 1927. II. 266.p.

Fiam lelke 1927. II. 266.p.

Szegénység 1927. II. 267.p.

Öregúr 1927. II. 267.p.

Füst Milán

Habok a köd alatt 1927. II. 660.p.

Gellért Oszkár

Attól még nem vers a vers 1927. II. 212.p.

A nagy szakításkor 1927. II. 234.p.

Szemek, ti mind 1927. II. 234.p.

Régi táj, tíz év után 1927. II. 235.p.

Új könyv elé 1927. II. 235.p.

A te szent iróniád, Uram 1927. II. 444.p.

Mezítelen 1927. II. 445.p.

Nyárvégi Apolló 1927. II. 445.p.

Imecs Béla

Halász 1927. II. 1.p.

A múlt dicsérete 1927. II. 2-3.p.

Dobpergés 1927. II. 3-4.p.

Kőtörő 1927. II. 5.p.

Gyászdal 1927. II. 6.p.

Futok hozzád... 1927. II. 7.p.

Élet az égbolt alatt 1927. II. 8.p.

Havas táj, holdas este 1927. II. 9.p.

Mély könnyek útjain... 1927. II. 10.p.

Fekete zászló 1927. II. 10.p.

Óralap 1927. II. 11.p.

Elalszom 1927. II. 12.p.

Kassák Lajos

Versek

77 1927. II. 157.p.

78 1927. II. 157.p.

79 1927. II. 158.p.

80 1927. II. 158.p.

83 1927. II. 491.p.

84 1927. II. 492.p.

85 1927. II. 492-493.p.

86 1927. II. 493.p.

Kosztolányi Dezső

Aki ma meghalt... 1927. II. 30.p.

Az apa 1927. II. 31.p.

Magánbeszéd 1927. II. 419.p.

Hetedhétország 1927. II. 420.p.

Lesznai Anna

Esti előszó 1927. II. 820.p.

Asszonydalok 1927. II. 820-822.p.

Szerelmes vers 1927. II. 822.p.

Missik Endre

Írni

Tilinkó 1927. II. 529.p.

Így fenyegettem a múzsát 1927. II. 529-530.p.

Eleresztett a föld 1927. II. 530.p.

És fájdalom nélkül 1927. II. 530-531.p.

Egy állomást keresek 1927. II. 531.p.

Inkognitó 1927. II. 532.p.

Verseket ír 1927. II. 532.p.

Mollináry Gizella

Arató ünnepen 1927. II. 311.p.

Erdőben 1927. II. 540.p.

Türelmetlen fohász 1927. II. 541.p.

Nagy Zoltán

A tigris 1927. II. 97.p.

Öreg barátom 1927. II. 97-98.p.

Otthon 1927. II. 98.p.

Pákozdy Ferenc

Öt szonett 1927. II. 316-317.p.

Reichard Piroska

Találkozás 1927. II. 103.p.

Napok-éjek 1927. II. 699.p.

Születésnapra 1927. II. 699.p.

Sándor Imre

Két szerelmes vers 1927. II. 118.p.

Szenes Erzsi

Menekülés 1927. II. 277.p.

Elhagyva 1927. II. 277-278.p.

Szomorú, szelíd szemrehányás 1927. II. 278.p.

Eltévedtem... 1927. II. 278.p.

A férfi szó 1927. II. 477.p.

Tóth Árpád

Ripacs 1927. II. 474.p.

Török Sophie

Nem kívántalak... 1927. II. 833.p.

Hiába élt! 1927. II. 833-834.p.


FIGYELŐ


Alkalay Ödön

Alexander Bernát mint tanár 1927. II. 713.p.

Aszlányi Károly

Soha ilyen tavaszt! Andai Ernő regénye. Pantheon-kiadás 1927. II. 426-427.p.

Martha Ostenso: Erwachen im Dunkel 1927. II. 568-569.p.

Bertolt Brecht: Hauspostille. Propyläen Verlag 1927. II. 569-570.p.

Barta Lajos

Könyv a távol Kelet világháborújáról. Colin Ross: "Das Meer der Enischeidungen beiderseits des Pacifik" 1927. II. 354-356.p.

Bohuniczky Szefi

Babits Mihály Dunántúlja 1927. II. 871-874.p.

Elek Artúr

Fiatal és új művészek [Az Ernst Múzeum kiállítása.] 1927. II. 428-429.p.

Rippl-Rónai József és néhány fiatal művész [Lehel Mária, Simkovics Jenő, Istókovits Kálmán, Orbán Dezső, Lakner Emil.] 1927. II. 573-574.p.

Tiroli művészek 1927. II. 645-646.p.

A Szépművészeti Múzeum Évkönyve 1927. II. 895-897.p.

Fenyő László

Tiszta szó kell. Virágh Ferenc versei 1927. II. 147.p.

Asszonyért és kenyérért. Sebes Árpád versei 1927. II. 147-148.p.

Márciusi idill. Szakács László regénye 1927. II. 287-288.p.

Bús örökség. Takács István versei 1927. II. 288.p.

Vadrózsa asszony. Strém István versei 1927. II. 497-498.p.

Földi Mihály

III. emelet 12. Szász Zoltán könyve 1927. II. 424-425.p.

Füst Milán

Szilágyi Géza: Szó és könny 1927. II. 636-638.p.

Szenes Erzsi: Fehér kendő 1927. II. 710-711.p.

Gachot, François

Julien Green 1927. II. 74-75.p.

A velencei szeretők. Maurras könyve 1927. II. 571.p.

Orosz balett 1927. II. 894-895.p.

Hevesy Iván

A film őskora 1927. II. 222.p.

A jövő filmszezon prognózisa 1927. II. 289-290.p.

Alfred Kerr: Russische Filmkunst 1927. II. 290-292.p.

Raoul Walsh: A nagy szüret 1927. II. 361-362.p.

Casanova [Alexander Volkov filmje.] 1927. II. 646-647.p.

Máglya és élet [Amerikai történelmi film.] 1927. II. 647-648.p.

A hetedik menyország [Amerikai film.] 1927. II. 728.p.

A VIII-ik osztály [Robert Land filmje.] 1927. II. 729.p.

Ignotus

Ad vocem Paléologue [Maurice Paléologue: A cár Országa a Nagy Háborúban; I-s szignóval.] 1927. II. 570-571.p.

Szenes Erzsi: Fehér kendő 1927. II. 711-712.p.

Frankfurter Ella képei [I-s szignóval.] 1927. II. 723.p.

Illés Endre

Új sugarak. Méray-Horváth Károly könyve. Athenaeum-kiadás 1927. II. 885-886.p.

Illyés Gyula

Duhamel Oroszországban. Le voyage de Moscou Mercure de France, Paris, 1927 1927. II. 713-717.p.

Kallós Ede

Petronius élete és kora. Révay József könye 1927. II. 712-713.p.

Kárpáti Aurél

Gina és Rozamunda. Pásztor Árpád regénye. Vajda János két szerelméről 1927. II. 70-72.p.

Forgószél. Körös Andor regénye. Genius-kiadás 1927. II. 564-566.p.

Kassák Lajos

Az abszolút film. Berlin. A nagyváros szimfóniája 1927. II. 899-903.p.

Klein, J. Stefan

Mihály vagy Michael? Disputa [Válasz Mohácsi Jenőnek 1927. II. 641.p.] 1927. II. 719-720.p.

Kosztolányi Dezső

A távolodó. Turcsányi Elek könyve 1927. II. 349-350.p.

Bábok. Elmondta az író a Teatro dei Piccoli budapesti bemutató-előadásán 1927. II. 572.p.

Emberek, ne sírjatok! Reményi József regénye 1927. II. 799-801.p.

Kürti Pál

Régi olasz novellák. Honti Rezső fordítása. Athenaeum 1927. II. 72-74.p.

Othello: Moissi a fővárosi Operettszínházban [Alexander Moissi William Shakespeare darabjában.] 1927. II. 75-76.p.

Stimmen für Europa. Adam Aba műfordításai 1927. II. 801.p.

Lanátor Pogány Ferenc

A film útja. Gró Lajos könyve 1927. II. 903-904.p.

Lányi Viktor

Puccini Turandotja az Operaházban 1927. II. 804-806.p.

Marsovszky Miklós

Túltermelés 1927. II. 890-891.p.

Mohácsi Jenő

Stefan J. Klein fordításai 1927. II. 641.p.

Mihály vagy Michael? Disputa [Válasz Stefan J. Kleinnek 1927. II. 719-720.p.] 1927. II. 720.p.

Molnár Ákos

Első élmény. Stefan Zweig könyve. Pantheon 1927. II. 889-890.p.

Móricz Zsigmond

Álomföld. Simon Andor versei 1927. II. 68.p.

Németh Andor

Hergesheimer: Tampico. Thomas Mann és Scheffauer regény-sorozata. Roman der Welt, Kranz, Berlin 1927. II. 888-889.p.

Németh László

Marconnay Tibor verseskönyve 1927. II. 146-147.p.

Ady Endre költészete. Nagy Sándor könyve 1927. II. 350-351.p.

Makkai Sándor regénye. Ördögszekér, Genius, 1927 1927. II. 798-799.p.

Pogány Béla, M.

Fernand Lot: Le Spectre et sa Banlieu. Figurière kiadása 1927. II. 356-357.p.

Géo Charles: Le Calvaire D'Oderne. A Les Ecrivains Réunis kiadása 1927. II. 357.p.

Hetedik hónap. Remenyik Zsigmond könyve 1927. II. 425-426.p.

Alfréd Mortier: La Queue du Diable 1927. II. 498-499.p.

Aurel: A szerelem művészete. Fayard kiadása 1927. II. 717-719.p.

Rabinovszky Márius

Nemzetközi művészi fényképkiállítás 1927. II. 499-501.p.

A Benczúr Társaság kiállítása a Nemzeti Szalonban [Frank Frigyes, Tolnay Ákos, Kunwald Cézár, Déry Béla, Kálmán Péter, Katona Nándor.] 1927. II. 897-898.p.

Az empire építészet Pesten. Benedekné Győri Lujza könyve. Dante kiadása 1927. II. 898-899.p.

Sándor Imre

Homo doktor kísérlete. Szini Gyula regénye. Pantheon-kiadás 1927. II. 424.p.

Arthur Schnitzler: Hajnali mérkőzés 1927. II. 428.p.

Álmok asszonya. Andai Ernő regénye. Pantheon-kiadás 1927. II. 567-568.p.

Schöpflin Aladár

Szeptemberi bemutatók. Vörösmarty: A fátyol titkai, Kamara Színház. Turgenyev: Natália, Nemzeti Színház. Harsányi Zsolt: Zenélő óra, Vígszínház. Hatvany Lili: Az első férfi, Belvárosi Színház 1927. II. 501-506.p.

Alexander Bernát halálára 1927. II. 635-636.p

Szomory Dezső a Nemzeti Színházban [A nagyasszony.] 1927. II. 642-643.p.

A levél. Sommerset Maugham drámája a Vígszínházban 1927. II. 643-644.p.

Kossuth. Hegedüs Lóránt drámája a Nemzeti Színházban 1927. II. 724-725.p.

Külváros. F. Langer drámája a Magyar Színházban 1927. II. 725-726.p.

A templom egere. Fodor László vígjátéka a Vígszínházban 1927. II. 727.p.

Az új magyar líra. Komlós Aladár könyve. Pantheon kiadás 1927. II. 883-885.p.

Csortos Gyula a Nemzeti Színházban 1927. II. 892.p.

A férfi szíve. Paul Raynal drámája a Kamaraszínházban 1927. II. 893-894.p.

Sinkó Ervin

Alexander Block: Der Untergang der Humanität. Malik Verlag, Berlin 1927. II. 285-287.p.

Albert Ehrenstein: Kína forradalmi lírája 1927. II. 352-354.p.

Szenes Piroska

Lavinia Tarsin házassága. Erdős Renée regénye. Révai-kiadás 1927. II. 638-639.p.

Szép Ernő

Úri és női vádlottak. Nádas Sándor könyve 1927. II. 427-428.p.

Tersánszky J. Jenő [Tersánszky Józsi Jenő]

Welmsley: A zöld rakéta 1927. II. 418-419.p.

Lavinia Tarsin házassága. Erdős Renée regénye. Révay-kiadás 1927. II. 640-641.p

Új sugarak. Méray-Horváth Károly könyve. Athenaeum-kiadás 1927. II. 886-888.p.

Török Sophie

Jászai Mari emlékiratai 1927. II. 68-70.p.


DISPUTA


Ignotus

"Lenin és Gandhi" 1927. II. 220-221.p.A NYUGAT HÍREI


1927. II. 152, 362, 430, 648, 729, 904.p.1928
HUSZONEGYEDIK ÉVFOLYAM

I. KÖTET (1-12. FÜZET)
FŐSZERKESZTŐ: IGNOTUS
SZERKESZTŐK: BABITS MIHÁLY, GELLÉRT OSZKÁR, OSVÁT ERNŐ
FŐMUNKATÁRSAK: BÍRÓ LAJOS, ELEK ARTÚR, FELEKY GÉZA, FENYŐ MIKSA,
FÜST MILÁN, KARINTHY FRIGYES, KOSZTOLÁNYI DEZSŐ, KRÚDY GYULA,
LACZKÓ GÉZA, LENGYEL MENYHÉRT, MÓRICZ ZSIGMOND, NAGY LAJOS,
NAGY ZOLTÁN, RÉVÉSZ BÉLA, SCHÖPFLIN ALADÁR, SZÉP ERNŐ,
SZINI GYULA, TERSÁNSZKY J. JENŐ, TÓTH ÁRPÁD


TANULMÁNYOK, CIKKEK


Adorján Andor

Adolf Joffe 1928. I. 63-72.p.

Babits Mihály

A magyar drámaírás válsága. A Nyugat ankétja 2. 1928. I. 249-251.p.

Gellért Oszkár és a Nyugat 1928. I. 477-478.p.

Bárdos Artúr

A magyar drámaírás válsága. A Nyugat ankétja 2. 1928. I. 253-255.p.Barta Lajos

A magyar drámaírás válsága. A Nyugat ankétja 2. 1928. I. 251-253.p.

Bibó Lajos

A magyar drámaírás válsága 1928. I. 175-176.p.

Elek Artúr

Fényes Adolf 1928. I. 95-98.p.

Csók és Márffy [Csók István és Márffy Ödön.] 1928. I. 241-243.p.

Ady síremléke 1928. I. 331-334.p.

Kernstok Károly 1928. I. 393-395.p.

Feleky Géza

A magyar drámaírás válsága 1928. I. 176-177.p.

Fenyő László

Szilágyi Géza: Szó és könny. Versek, 1927 1928. I. 608-610.p.

Földi Mihály

A magyar drámaírás válsága 1928. I. 177-178.p.

Balatoni tragédia. Schöpflin Aladár regénye. Franklin-kiadás 1928. I. 236-238.p.

Tíz rövid fejezet a kozmikus költőről [Gellért Oszkárról.] 1928. I. 499-504.p.

Fülep Lajos

Gellért Oszkár. Részletek egy nagyobb tanulmány első feléből 1928. I. 480-490.p.

Füst Milán

Kosztolányi Dezső: Meztelenül 1928. I. 150-153.p.

A magyar drámaírás válsága. A Nyugat ankétja 2. 1928. I. 256-257.p.

Gergely István

A magyar drámaírás válsága. A Nyugat ankétja 2. 1928. I. 257-260.p.

Gorkij, Maxim

Ajánlás. Levél a Nyugathoz [Szergej Szergejev-Censzkij Színeváltozás című regényének bevezetője.] 1928. I. 555-556.p.

A világ dísze 1928. I. 772-779.p.

Gyergyai Albert

Lemaître [Jules Lemaître válogatott tanulmányainak megjelenése alkalmából.] 1928. I. 754-757.p.

Harsányi Zsolt

A magyar drámaírás válsága 1928. I. 178-179.p.

Heltai Jenő

A magyar drámaírás válsága 1928. I. 173-175.p.

Hevesy Iván

A magyar drámaírás válsága. A Nyugat ankétja 2. 1928. I. 260-262.p.

Az amerikai filmburleszk 1928. I. 816-822.p.

Höst, Sigurd

Ibsen Henrik (1828-1906) 1928. I. 458-461.p.

Ignotus

A magyar drámaírás válsága 1928. I. 180-182.p.

Jules Verne [Születésének 100. évfordulóján.] 1928. I. 309-310.p.

Testvéreink, az őrültek [Hollós István Búcsúm a sárga háztól című könyvéről.] 1928. I. 380-383.p.

D'Annunzio [Gabrielle D'Annunzio.] 1928. I. 461-463.p.

A negyvennyolcas Ibsen [Henrik Ibsen.] 1928. I. 535-537.p.

A történelem mögül. Kristóffy [Kristóffy Józsefről.] 1928. I. 604-606.p.

Dante Gabriel Rossetti centenáriumára 1928. I. 627-629.p.

Ady-érem [Beck Ö. Fülöp munkája 1928. I. 576-577.p.] 1928. I. 769-771.p.

Úri muri. Móricz Zsigmond regénye. Athenaeum 1928. I. 823-824.p.

Ady körül 1928. I. 889-893.p.

Ignotus Pál

A magyar drámaírás válsága. A Nyugat ankétja 2. 1928. I. 262-264.p.

Disraëli. André Maurois könyve. Genius 1928. I. 538-542.p.

Jób Dániel

A magyar drámaírás válsága. A Nyugat ankétja 2. 1928. I. 264-265.p.

Karinthy Frigyes

A magyar drámaírás válsága 1928. I. 182-183.p.

Kassák Lajos

A magyar drámaírás válsága 1928. I. 184-186.p.

A könyvről. Az új Révai-kiadások alkalmából [Eötvös József: Karthausi, A falu jegyzője, Lev Nyikolajevics Tolsztoj: Karenina Anna.] 1928. I. 386-388.p.

Kárpáti Aurél

A magyar drámaírás válsága 1928. I. 186-187.p.

Kernstok Károly

Rippl-Rónai József. Emlékbeszéd a K.U.T. gyászünnepén 1928. I. 58-62.p.

Kosáryné Réz Lola

A magyar drámaírás válsága 1928. I. 188.p.

Kosztolányi Dezső

Levél [Gellért Oszkárnak.] 1928. I. 508.p.

Laczkó Géza

A másik élet - a másik író [Földi Mihály új könyvéről.] 1928. I. 159-164.p.

A magyar drámaírás válsága 1928. I. 188-190.p.

Gellért Oszkár, a költő 1928. I. 495-498.p.

Lengyel Menyhért

A magyar drámaírás válsága 1928. I. 190-191.p.

Márkus László

A magyar drámaírás válsága. A Nyugat ankétja 2. 1928. I. 266-267.p.

Marsovszky Miklós

A magyar drámaírás válsága. A Nyugat ankétja 2. 1928. I. 265-266.p.

Miklós Jenő

A magyar drámaírás válsága. A Nyugat ankétja 2. 1928. I. 267-268.p.

Mohácsi Jenő

A magyar drámaírás válsága. A Nyugat ankétja 2. 1928. I. 268-269.p.

Moly Tamás

A magyar drámaírás válsága. A Nyugat ankétja 2. 1928. I. 269-270.p.

Móricz Zsigmond

Bibó Lajos: A föld 1928. I. 164-165.p.

Úri muri [Saját regényéről.] 1928. I. 325-329.p.

Új arcú magyarok. Győry Dezső versei 1928. I. 384-385.p.

Nagy Endre

A magyar drámaírás válsága 1928. I. 191-192.p.

Naményi Ernő

Könyvművészet. Két könyvkiállítás alkalmából 1928. I. 543-546.p.

Pásztor Arpád

A magyar drámaírás válsága 1928. I. 192-194.p.

Rabinovszky Márius

Akadémia, szabadiskola, műhely 1928. I. 676-681.p.

Rákosi Jenő

A magyar drámaírás válsága. A Nyugat ankétja 2. 1928. I. 249.p.

Réti István

Feljegyzések [Önéletrajzi írás.] 1928. I. 3-22, 211-223.p.

Tájékoztató [Egy római kiállítás katalógusának előszava.] 1928. I. 789-802.p.

Révész Mihály

Weltner Jakab könyve [Milljók egy miatt.] 1928. I. 145-149.p.

A magyar drámaírás válsága 1928. I. 194-195.p.

Schöpflin Aladár

Móricz Zsigmond: Arany szoknyák. Athenaeum-kiadás 1928. I. 156-159.p.

A magyar drámaírás válsága 1928. I. 195-197.p.

Olympia. Molnár Ferenc vígjátéka a Magyar Színházban 1928. I. 466-469.p.

Úri muri. Móricz Zsigmond magyar játéka a Vígszínházban 1928. I. 469-472.p.

Az utolsó dalért. Gellért Oszkár új verseskönyve 1928. I. 491-494.p.

Sinkó Ervin

Fjodor Gladkov "Cement"-je és az új orosz regény 1928. I. 74-77.p.

Szegi Pál

Tersánszky Józsi Jenő 1928. I. 873-882.p.

Szini Gyula

A magyar drámaírás válsága. A Nyugat ankétja 2. 1928. I. 270-272.p.

Tersánszky J. Jenő [Tersánszky Józsi Jenő]

A magyar drámaírás válsága 1928. I. 197-198.p.

Néhány szó Gellértről [Gellért Oszkárról.] 1928. I. 505-507.p.

A szerzői jog 1928. I. 825-827.p.

Turóczi-Trostler József

Kosztolányi Dezső "Új versei"-hez 1928. I. 153-156.p.

Vámos Ferenc

Lechner Ödön ifjúkori levelei 1928. I. 840-849.p.

Zilahy Lajos

A magyar drámaírás válsága. A Nyugat ankétja 2. 1928. I. 272-274.p.


REGÉNYEK, NOVELLÁK, SZÍNMŰVEK, ÖNÉLETRAJZ


Bohuniczky Szefi

Várakozók 1928. I. 453-457.p.

Dallos Sándor

A nyúl 1928. I. 433-438.p.

Szokolik megszépül 1928. I. 851-857.p.

Déry Tibor

Egy vers keletkezése 1928. I. 116-121.p.

Elek Artúr

Souillac 1928. I. 572-576.p.

Az ablakfülke 1928. I. 693-700.p.

Feszty Árpádné

Emlékezés két megölt lélekre 1928. I. 595-603.p.

Földi Mihály

A modell 1928. I. 288-299.p.

Füst Milán

Catullus 1928. I. 577-591, 653-668, 701-719, 807-815.p.

Kassák Lajos

Három részlet új regényemből 1928. I. 509-516.p.

Kosztolányi Dezső

Chmell Arisztid 1928. I. 739-752.p.

Krúdy Gyula

A hírlapíró és a halál 1928. I. 29-46.p.

Kürti Pál

Orbán és a madárka 1928. I. 858-862.p.

Laczkó Géza

Hol mászkál az a lány? 1928. I. 517-522.p.

Csonka dráma 1928. I. 682-683.p.

Molnár Ferenc

Az "Olympia" első felvonása 1928. I. 335-350.p.

Molnár József

Fanyar történet egy jámbor fiatalemberről 1928. I. 803-806.p.

Pogány Béla, M.

Füzéressy Pongrác táncmester 1928. I. 112-115.p.

Rédey Mária

Aranybér 1928. I. 420-430.p.

Szergejev-Censzkij, Szergej

Színváltozás (Gellért Hugó fordítása) 1928. I. 557-571, 634-650, 722-738, 780-788, 863-872.p.

Szini Gyula

Jókai. Egy élet regénye 1928. I. 23-28, 99-107, 199-210, 277-287, 351-366, 401-418, 523-534.p.

Sziráky Judit

Este 1928. I. 883-885.p.

Szitnyai Zoltán

Az ég - a tó 1928. I. 123-132.p.

Tersánszky J. Jenő [Tersánszky Józsi Jenő]

Igaz regény. Saját életem 1928. I. 47-57, 133-144, 225-235, 300-308, 367-378, 439-452.p.

Két valóság 1928. I. 669-675.p.


VERSEK


Babits Mihály

Az elmaradt tószt 1928. I. 1.p.

Bendi Imre

Van más nő is... 1928. I. 379.p.

Berda József

Apám halála elé 1928. I. 850.p.

Erdélyi József

Kétféle álom 1928. I. 149.p.

Fenyő László

Búcsúzás 1928. I. 379.p.

Fodor József

Az Idő dala 1928. I. 430-431.p.

Szavak... 1928. I. 431-432.p.

Ha a hótlan csupasz földek... 1928. I. 432.p.

Friss Endre

Vándorkóró 1928. I. 720.p.

Végigparittyázom szemeimet életem fölött... 1928. I. 720-721.p.

Eszmélés 1928. I. 721.p.

A folyó beszéde 1928. I. 721.p.

Fátum 1928. I. 721.p.

Füst Milán

Barátaimhoz 1928. I. 2.p.

A Mississippi 1928. I. 507.p.

Gellért Oszkár

A Sikerhez 1928. I. 625.p.

A Dicsőséghez 1928. I. 626.p.

Együgyű közösség 1928. I. 753.p.

Vörhenyeges éjjel 1928. I. 753.p.

Búcsúszó 1928. I. 886.p.

Fogócska 1928. I. 886-887.p.

Több a jóság 1928. I. 887-888.p.

Carcinoma 1928. I. 888.p.

Gulyás Pál

Babits Mihálynak 1928. I. 62.p.

Ibsen, Henrik

Építési tervek (Hajdu Henrik fordítása) 1928. I. 516.p.

Illyés Gyula

Szülőföldem 1928. I. 108-111.p.

Forrás 1928. I. 606-607.p.

Énekelj, költő 1928. I. 837.p.

Szegénylegény 1928. I. 838.p.

Szárnyak 1928. I. 839.p.

József Attila

Szeretők lázadása 1928. I. 700.p.

Karinthy Frigyes

Nyájas anyó a lepénnyel 1928. I. 72-73.p.

Kassák Lajos

Versek

89 1928. I. 122.p.

90 1928. I. 122.p.

Kosztolányi Dezső

Verssorok

Gyermekszoba 1928. I. 418.p.

Anyám 1928. I. 418.p.

Charing Cross 1928. I. 419.p.

Anna 1928. I. 419.p.

Részegek 1928. I. 419.p.

Orient Express 1928. I. 419.p.

Freud 1928. I. 419.p.

Cigaretta 1928. I. 419.p.

Marconnay Tibor

A tenger sós illata... 1928. I. 224.p.

Régi tájon áthaladva 1928. I. 224.p.

Ó, nyár: gazdag szerelem 1928. I. 651-652.p.

Ó, gazdagság! 1928. I. 652.p.

Marschalkó Lia

Búcsú 1928. I. 576.p.

Mihály László

Ábránd szép őszi délelőttön 1928. I. 115.p.

Mindszenti István

Vers 1928. I. 274.p.

Altató 1928. I. 275.p.

Pán sípon 1928. I. 275.p.

Kohó 1928. I. 276.p.

Nirvána 1928. I. 276.p.

Missik Endre

Vers 1928. I. 882.p.

Mollináry Gizella

Nehéz napon 1928. I. 788.p.

Móricz Zsigmond

Siker és bukás. Gellért Oszkárnak 1928. I. 479.p.

Reichard Piroska

Téli reggel 1928. I. 366.p.

Rossetti, Dante Gabriel

Jenny (Gáspár Endre fordítása) 1928. I. 630-633.p.

Rosti Magdolna

A Keresztfa előtt 1928. I. 592-594.p.

Sági Márta

Szél 1928. I. 329.p.

Tél, keresztény évszak 1928. I. 330.p.

Somlyó Zoltán

Öngyilkosság... 1928. I. 235.p.

Szép Ernő

Holdhalál 1928. I. 198.p.

Kisujja körme éle 1928. I. 683.p.

Tamás Sári

Jobban szeretem 1928. I. 287.p.

Találkoztam vele 1928. I. 287.p.

Telekes Béla

Korszakunk kedves dalosa 1928. I. 771.p.


FIGYELŐ


Ascher László

A sátán. Alfred Neumann regénye. Franklin 1928. I. 615-616.p.

Aszlányi Károly

Bazsalikom [Modern szerb költők antológiája Debreczeni József és Szenteleki Kornél fordításában.] 1928. I. 84-85.p.

Gyöngyössy Judit gordonkaestje 1928. I. 322-323.p.

Gyönyörű Páris. Ifj. J. H. Rosny regénye. Pantheon 1928. I. 464-465.p.

Unt élet rabszolgáinak. Pásztor Árpád versei 1928. I. 685-686.p.

Barta Lajos

Gergely Tibor képei 1928. I. 90-91.p.

Bohuniczky Szefi

Bárczay Bella, a szeretőm. Pünkösti Andor könyve. Genius 1928. I. 240-241.p.

Elek Artúr

Lechner Ödön. Vámos Ferenc könyve 1928. I. 243-245.p.

Novotny Emil Róbert linómetszetei 1928. I. 245-246.p.

Spirituális művészek [A Nemzeti Szalon kiállításán Remsey Jenő, Náray Aurél, Muszély Ágost, Márkus Imre.] 1928. I. 473-474.p.

A tavaszi tárlat [A Műcsarnokban.] 1928. I. 551-552.p.

Berény Róbert és mások [Az Ernst Múzeum kiállításán.] 1928. I. 552-553.p.

Alpár Ignác (1855-1928) 1928. I. 766.p.

A magyar művészet jövő nemzedékei 1928. I. 832-834.p.

Fenyő László

Tamás Sári versei. Bőpalástos napok 1928. I. 79-80.p.

Árva kalászok. Bakó József versei 1928. I. 80-81.p.

A Tisza sirálya. Vásárhelyi Pákozdy Ferenc versei 1928. I. 313-314.p.

A "Független Művészek" előadóestje 1928. I. 618.p.

Fónagy Béla

Derkovits Gyula rézkarcai 1928. I. 474-475.p.

Boromisza Tibor képei a Nemzeti Szalonban 1928. I. 553-554.p.

A Nemzeti Szalon tavaszi kiállítása [Szemere Lenke, Vadász Endre és mások.] 1928. I. 766-767.p.

Lengyel művészek a Nemzeti Szalonban 1928. I. 834-835.p.

Fülep Lajos

Keleti Artúr: Angyali üdvözlet 1928. I. 311-313.p

Gachot, François

Jaques Chardonne: "Le chant du bien heureux" 1928. I. 614-615.p.

Jean Cocteau: Opera 1928. I. 901-902.p.

Gyulai Márta

Lija Ehrenburg: Michail Lykow 1928. I. 612-614.p.

Hajdu Henrik

"Brand" Oslóban [Henrik Ibsen darabja a National Theaterben.] 1928. I. 549-550.p.

Hammerschlag János

Emlékezés Helge Lindbergről [Az énekesnő halálára.] 1928. I. 169-170.p.

Hevesy Iván

Virradat [Amerikai film.] 91-93.p.

Abel Gance: Napoleon 1928. I. 172.p.

Carmen [Amerikai film Raul Walsh rendezésében Georges Bizet operájából.] 1928. I. 323.p.

Puskin [Orosz film Jevgenyij Cservjakov főszereplésével.] 1928. I. 324.p.

Balogh Béla: Három kívánság [Balogh Béla ötvenedik filmje.] 1928. I. 399.p.

Feltámadás [Amerikai film Edwin Carewe rendezésében Lev Nyikolajevics Tolsztoj regényéből.] 1928. I. 399-400.p.

Dona Juana [Elisabeth Bergner főszereplésével, Paul Czinner rendezésében.] 1928. I. 476.p.

Ignotus Pál

Dybuk. An-Ski legendája az Új Színházban 1928. I. 321-322.p.

A számum. Lenormand színműve az Új Színházban 1928. I. 619.p.

A szőrös majom. O'Neill színdarabja az Új Színházban 1928. I. 689-691.p.

Ábris rózsája. Annie Nicols vígjátéka a Fővárosi Operett Színházban 1928. I. 831-832.p.

Illés Endre

Az utolsó úr. Szenes Piroska regénye 1928. I. 78.p.

A török hódoltság korából. Takáts Sándor könyve. Genius 1928. I. 81-83.p.

Cs. és kir. szép napok. Komáromi János regénye. Genius 1928. I. 83-84.p.

Illyés Gyula

Papírember. Sirató Károly versei [Tamkó Sirató Károly.] 1928. I. 899-900.p.

József Attila

Délibáb. Terescsényi György versei 1928. I. 686-687.p.

Egyszerű énekek. Brichta Cézár versei 1928. I. 900.p.

Kassák Lajos

Két fiatal festő. Különvélemény [Medveczky Jenőről és Hincz Gyuláról.] 1928. I. 397-398.p.

Bokros-Birman Dezső szobrász albuma 1928. I. 767-768.p.

Komlós Aladár

Sárközi György: Váltott lélekkel. Athenaeum-kiadás 1928. I. 238-239.p.

A nyírfák dalolnak. Kelen László versei 1928. I. 391-392.p.

Kosztolányi Dezső

Vészi József [Emlékezés a Budapesti Napló egykori szerkesztőjére.] 1928. I. 827-828.p.

Kürti Pál

Tánc. Szentpál Olga és Rabinovszky Márius könyve 1928. I. 830.p.

Laczkó Géza

Délsziget avagy a magyar irodalom története. Benedek Marcell könyve. Révai 1928. I. 894-895.p.

Marsovszky Miklós

A phonofilm 1928. I. 398-399.p.

Mohácsi Jenő

Joseph Roth [Hotel Savoy című könyvéről.] 1928. I. 168.p.

Nagy Endre

Szini Gyula: Jókai. Egy élet regénye. Genius-kiadás 1928. I. 893-894.p.

Péterfi István

Bemutatók az Operaházban. I. A hónapok háza. II. A diótörő 1928. I. 88.p.

Pogány Béla, M.

André Chamson: Les Hommes de la Route. Bernard Grasset kiadása 1928. I. 85-86.p.

Maurice Bedel: Jerôme 60o latitude Nord. A Goncourt-díjjal kitüntetett regény. A Nouvelle Revue Française kiadása 1928. I. 86.p.

La trahison des clercs. Julien Benda könyve. Grasset kiadása 1928. I. 392-393.p.

Philipe Soupault: Le négre 1928. I. 463-464.p.

A méregkeverő. Mauriac regénye. Révai-kiadás 1928. I. 687-688.p.

A barátom barátnője. Marcel Prévost regénye. Ford. König György 1928. I. 900-901.p.

Rabinovszky Márius

A Műcsarnok téli tárlata 1928. I. 89-90.p.

Huber István Gyula és Sugár Andor kiállítása 1928. I. 172.p.

Az Új Művészek Egyesületének Kiállítása 1928. I. 395-397.p.

Kassák Lajos mint képépítész 1928. I. 475-476.p.

Dürer [Albrecht Dürer.] 1928. I. 621-622.p.

Korb Erzsébet. Genthon István könyve 1928. I. 622-623.p.

Reichard Piroska

Örök csenddel ködön át. Krüzselyi Erzsébet versei 1928. I. 898-899.p.

Sándor Imre

Istenek nyomában. Márai Sándor könyve. Pantheon 1928. I. 81.p.

Engem is hív a föld. Patai Edith verseskönyve 1928. I. 314.p.

2222. Drasche-Lázár Alfréd regénye. Athenaeum 1928. I. 616-617.p.

Schöpflin Aladár

Postáskisasszony. Lengyel Menyhért színjátéka a Vígszínházban 1928. I. 87-88.p.

A lüktető talaj. Berend Miklósné regénye. Pantheon 1928. I. 166-167.p.

A krétakör. Klabund mesejátéka a Kamaraszínházban 1928. I. 170-171.p.

Életre-halálra. John Galsworthy tragikomédiája a Nemzeti Színházban 1928. I. 247-248.p

Trojka. Fazekas Imre drámája a Magyar Színházban 1928. I. 317-318.p.

Lilla. Csathó Kálmán drámája a Nemzeti Színházban 1928. I. 318-320.p.

Őnagysága őrangyala. Deval vígjátéka a Vígszínházban [Jacques Deval.] 1928. I. 320-321.p.

Szibéria. Zilahy Lajos drámája a Nemzeti Színházban 1928. I. 547-548.p.

Hannibál. Sherwood vígjátéka a Vígszínházban 1928. I. 620.p.

Hókusz-pókusz. Kurt Götz vígjátéka a Vígszínházban 1928. I. 688-689.p.

Molnár Ferenc: Toll. Franklin-kiadás 1928. I. 757-758.p.

Az Ady-kérdés története. A felnőtt ifjúság számára összeállította Zsigmond Ferenc 1928. I. 761-763.p.

Ha mi holtak feltámadunk. Ibsen epilógusa a Vígszínházban 1928. I. 764.p.

Szeretők iskolája. Armont és Gerbidon vígjátéka a Belvárosi Színházban 1928. I. 765.p.

A kételkedő kritikus. Kárpáti Aurél könyve. Franklin 1928. I. 895-897.p.

A házibarát. Szenes Béla vígjátéka, befejezte Nóti Károly 1928. I. 902-903.p.

Szegi Pál

Fojtott virágzás. Fenyő László versei 1928. I. 897-898.p.

Szilágyi Géza

Görög-római vallástörténet és mitológia. Kallós Ede könyve 1928. I. 315-316.p.

Földi Mihály: A csábító. Regény. Franklin-kiadás 1928. I. 758-761.p.

Szini Gyula

Csergő Hugó [Írói jubileuma alkalmából.] 1928. I. 465.p.

A húszéves Pesti Futár 1928. I. 828-830.p.

Tersánszky J. Jenő [Tersánszky Józsi Jenő]

Sárközi népművészet az iparművészeti kiállításon 1928. I. 246.p.

Várnai Zseni: Ím itt az írás 1928. I. 388-390.p.

Nyugtalanság. Simán Erzsébet versei 1928. I. 390-391.p.

Paulini Béla Játékszínje [Bablonkások című darabjáról.] 1928. I. 548-549.p.

Szakadékok. Kodolányi János regénye. Athenaeum 1928. I. 611-612.p.

Bálint Rezső [Újabb kiállításáról.] 1928. I. 623.p.

Néhány megjegyzés az "Együtt" cikkéhez [Válasz Arató Tibornak Tersánszky Várnai Zseniről szóló kritikáját 1928. I. 388-390.p. célzó támadására.] 1928. I. 684-685.p.

Josephine Baker [A táncosnő művészetéről.] 1928. I. 765.p.

A kannás fiú a Városligetben [A városligeti szoborról.] 1928. I. 903.p.


MŰMELLÉKLETEK


Beck Ö. Fülöp

A Nyugat Ady-érme, amelyet ajándékul szán előfizetőinek 1928. I. 576-577.p. között

Máthé Olga

- - felvétele: Gellért Oszkár 1928. I. 476-477.p. között


A NYUGAT HÍREI


1928. I. 93, 400, 476, 554, 623, 691-692, 768-769, 904-906.p.1928
HUSZONEGYEDIK ÉVFOLYAM

II. KÖTET (13-24. FÜZET)
FŐSZERKESZTŐ: IGNOTUS
SZERKESZTŐK: BABITS MIHÁLY, GELLÉRT OSZKÁR, OSVÁT ERNŐ
FŐMUNKATÁRSAK: BÍRÓ LAJOS, ELEK ARTÚR, FELEKY GÉZA, FENYŐ MIKSA,
FÜST MILÁN, KARINTHY FRIGYES, KOSZTOLÁNYI DEZSŐ, KRÚDY GYULA,
LACZKÓ GÉZA, LENGYEL MENYHÉRT, MÓRICZ ZSIGMOND, NAGY LAJOS,
NAGY ZOLTÁN, RÉVÉSZ BÉLA, SCHÖPFLIN ALADÁR, SZÉP ERNŐ,
SZINI GYULA, TERSÁNSZKY J[ÓZSI]. JENŐ, TÓTH ÁRPÁD


TANULMÁNYOK, CIKKEK


Ady Endre

- - sorai Tóth Árpád első verseskönyvéről [Első megjelenés 1913. I. 724.p.] 1928. II. 653.p.

Babits Mihály

Az írástudók árulása [Julien Benda La Trahison des Clercs című könyvéről.] 1928. II. 355-376.p.

Tóth Árpád. Vázlatok költői arcképéhez 1928. II. 635-638.p.

Balassa József

Az amerikai kultúra 1928. II. 142-149, 240-248.p.

Elek Artúr

Tóth Árpád [Halálára.] 1928. II. 646.p.

Babits Mihály negyedszázada 1928. II. 778-782.p.

Füst Milán

Néhány szó [Tóth Árpád halálára.] 1928. II. 649-651.p.

Emlékezés Kaffka Margitra 1928. II. 712-714.p.

Hetényi János

Leopold Ziegler [A német filozófusról.] 1928. II. 430-434.p.

Ignotus

A történelem mögül. Szocializmus és kapitalizmus 1928. II. 201-203.p.

Színház és stílus [A modern rendezésről.] 1928. II. 339-342.p.

A tolsztojizmus 1928. II. 377-380.p.

Az új építés. Neovojtina 7.§ [Az építészetről.] 1928. II. 546-553.p.

Tóth Árpád [Halálára.] 1928. II. 640-641.p.

Tíz év Ady 1928. II. 771-774.p.

Ignotus Pál

À propos: Erdélyi József. Az Utolsó Királysas című verseskötetének megjelenése alkalmából 1928. II. 273-280.p.

"À propos Erdélyi József" [Disputa főcím alatt válasz Tersánszky Józsi Jenőnek 1928. II. 283-289.p. és Tóth Aladárnak 1928. II. 289-292.p.] 1928. II. 292-295.p.

Illyés Gyula

Az istenek halnak, az ember él. Babits Mihály új versei 1928. II. 703-709.p.

Karinthy Frigyes

Eszmecsere. Van-e túlvilági élet? [Az Est-lapokban megjelent vitához.] 1928. II. 343-349.p.

Kuncz Aladár

Az erdélyi gondolat Erdély magyar irodalmában 1928. II. 501-508.p.

Laziczius Gyula

A bölcselő Tolsztoj [Lev Nyikolajevics Tolsztoj.] 1928. II. 380-386.p.

Dosztojevszkij fejlődése [Fjodor Mihajlovics Dosztojevszkij.] 1928. II. 717-729.p.

Móricz Zsigmond

Memento mori. Emlékezés Tóth Árpádra 1928. II. 652.p.

Osvát Ernő

Az írástudók árulása. Levél Babits Mihályhoz 1928. II. 761-762.p.

Peterdi István

Ki volt, - hogy halt meg [Tóth Árpádról.] 1928. II. 645-646.p.

Petersen, Josef

Andreas Haukland (Hajdu Henrik fordítása) 1928. II. 1-7.p.

Pogány Béla, M.

Földi Mihály legújabb könyvei [Csábító; Utolsó álarc.] 1928. II. 690-693.p.

Schöpflin Aladár

Molnár Ferenc [Írói munkásságáról.] 1928. II. 497-500.p.

Temetés után egy nappal [Tóth Árpád halálára.] 1928. II. 647-648.p.

A tábornok. Zilahy Lajos drámája a Nemzeti Színházban 1928. II. 697-700.p.

Kaffka Margit most tíz éve halt meg 1928. II. 710-712.p.

Nem élhetek muzsikaszó nélkül. Móricz Zsigmond vígjátéka a Kamaraszínházban 1928. II. 842-845.p.

Sinkó Ervin

Téma és tartalom a költészetben 1928. II. 71-90.p.

Szász Zoltán

"Ifjú szívekben élek" [A Híd című szemle kiadványa az ifjúság Ady Endre ünnepsége alkalmából.] 1928. II. 225-239.p.

Szolnoki István

Embertípusok küzdelme a kultúra irányításáért 1928. II. 193-200.p.

Tersánszky J. Jenő [Tersánszky Józsi Jenő]

"À propos Erdélyi József" [Disputa főcím alatt nyílt levél Ignotus Pálnak 1928. II. 273-280.p.] 1928. II. 283-289.p.

Krúdy Gyula ötven éves 1928. II. 567-568.p.

Benedek Péter. A Nemzeti Szalon kiállítása 1928. II. 628-631.p.

Tóth Árpád [Halálára.] 1928. II. 642-644.p.

Tóth Aladár

"À propos Erdélyi József" [Disputa főcím alatt hozzászólás Ignotus Pál írásához 1928. II. 273-280.p.] 1928. II. 289-292.p.


REGÉNYEK, NOVELLÁK, MESÉK, ÚTIRAJZOK, SZÍNMŰVEK


Balkányi Franciska

Isotha imái és meghallgattatása 1928. II. 167-173.p.

Bohuniczky Szefi

Kirándulók 1928. II. 530-538.p.

Büchner, Georg

Két jelenet a "Danton halála"-ból (Kosztolányi Dezső fordítása) 1928. II. 539-545.p.

Déry Tibor

Ébredjetek fel! 1928. II. 16-37.p.

Elek Artúr

A harangláb 1928. II. 58-61.p.

A vízivár 1928. II. 387-392.p.

Földi Mihály

A vőlegény 1928. II. 813-823.p.

Gelléri Andor Endre

Varázsló, segíts 1928. II. 587-588.p.

Haukland, Andreas

A nagy halászat (Hajdu Henrik fordítása) 1928. II. 8-14.p.

Kampis Lajos

Éjjeli tűz 1928. II. 589-598.p.

Kassák Lajos

Angyalföld 1928. II. 211-224, 296-310, 401-416, 447-467, 509-528, 599-620, 656-678, 733-753, 824-834.p.

Kernách Ilona

A ketyegő fityfene 1928. II. 435-446.p.

Kosztolányi Dezső

Alfa 1928. II. 118-125.p.

Ilonka 1928. II. 311-316.p.

Lanátor Pogány Ferenc

Munka nélkül 1928. II. 38-45.p.

Öregember 1928. II. 269-271.p.

Mell, Max

Krisztus követése. Passió-játék (Kosztolányi Dezső fordítása) 1928. II. 783-812.p.

Molnár József

Botrány a pokoltornácon 1928. II. 174-187.p.

Móricz Zsigmond

Homokbucka 1928. II. 150-154.p.

Ormos László

The sisters Arizona 1928. II. 473-482.p.

Pap Károly

B. városában történt... 1928. II. 189-192.p.

Messiás születik 1928. II. 569-582.p.

Rédey Mária

A tolvaj 1928. II. 679-689.p.

Reichard Piroska

A felszín 1928. II. 583-585.p.

Szergejev-Censzkij, Szergej

Színváltozás (Gellért Hugó fordítása) 1928. II. 46-57, 105-117, 157-165, 249-265, 317-338.p.

Sziráky Judith

Téli nap 1928. II. 393-400.p.

Tersánszky J. Jenő [Tersánszky Józsi Jenő]

A király bölcsessége 1928. II. 91-102.p.

Az ezüst plakett 1928. II. 266-269.p.

Holnap biztosat mondhatok 1928. II. 754-760.p.


VERSEK


Becski Irén

Nyár 1928. II. 103.p.

Asszony 1928. II. 104.p.

Kő 1928. II. 104.p.

Berda József

Beteg fiú októberi ágyon 1928. II. 469.p.

Erdélyi József

Szülőföld 1928. II. 429.p.

Város végén 1928. II. 730.p.

Ítélet trombitája 1928. II. 731.p.

Farkas László

Vers 1928. II. 187.p.

Tisztító óceán, feneketlen éjszaka 1928. II. 188.p.

Vers, éjszaka 1928. II. 188.p.

Friss Endre

Feltámadt egészség 1928. II. 731.p.

Gellért Oszkár

Vigyázz a parton 1928. II. 62.p.

Folyó, örök választó 1928. II. 62.p.

Lebegni 1928. II. 63.p.

Lélek, mennyi az? 1928. II. 63.p.

A kedves türelmetlen 1928. II. 126.p.

Az égi filmpalotában 1928. II. 126.p.

Lelked taván 1928. II. 127.p.

Valami a végtelen sugarakból 1928. II. 141.p.

Orkán, könnyű neked 1928. II. 272.p.

Isten, megbántad? 1928. II. 272.p.

A költő védekezik 1928. II. 416.p.

Szégyen 1928. II. 417.p.

Álomtalan órán 1928. II. 417.p.

Tóth Árpád 1928. II. 653.p.

Illyés Gyula

Búcsúztató 1928. II. 483-485.p.

Jaczkó Olga, N.

Elibéd! 1928. II. 585.p.

Testvérek! 1928. II. 586.p.

József Attila

Áldalak búval, vigalommal 1928. II. 166.p.

Gyöngy 1928. II. 166.p.

Kassák Lajos

Két vers

92 1928. II. 14.p.

49 1928. II. 15.p.

Kosztolányi Dezső

Halotti maszk [Tóth Árpád halálára.] 1928. II. 639.p.

Anya 1928. II. 715.p.

Elégia 1928. II. 715-716.p.

Marconnay Tibor

Ifjúság

Az első tavasz 1928. II. 471-472.p.

Így vágtattam egykor 1928. II. 472.p.

Mihály László

Él a jajszóm... 1928. II. 338.p.

Reichard Piroska

Hazatérés 1928. II. 45.p.

Sági Márta

Érzéketlenség 1928. II. 468.p.

Ütés 1928. II. 468.p.

Két szavad közt 1928. II. 469.p.

Somlyó Zoltán

Az élet asztala... 1928. II. 90.p.

Mind föllebb,... magasan... 1928. II. 528-529.p.

Estém... 1928. II. 529.p.

Tamás Sári

Ti 1928. II. 57.p.

Utak 1928. II. 732.p.

A nevetésem 1928. II. 732.p.

Tass József

Enyém vagy 1928. II. 349.p.

Telekes Béla

Gépek dalolnak 1928. II. 155.p.

Naphegyre Éjvölgyből 1928. II. 155-156.p.

Végrendelet 1928. II. 156.p.

Tóth Árpád sírjára 1928. II. 716.p.

Tóth Árpád

Egy pisztoly csattant el [Kézírás. Nyomtatott változata 1927. I. 19.p.] 1928. II. 654.p.

Vergődés [Kézírás. Nyomtatott változata 1909. I. 655.p.] 1928. II. 655.p.

Török Sophie

Háromszor lett éjszaka... [Tóth Árpád halálára.] 1928. II. 651.p.

Versek

I. (Ezer Igent és ezer Nemet töltök lelkembe) 1928. II. 774.p.

II. (Itt a dráma! - szólt egy sötét alak) 1928. II. 775.p.

III. (Asszony vagyok, gyökértelen, magányos) 1928. II. 775.p.

IV. (Ha élnél - karodhoz simulnék) 1928. II. 775-776.p.

V. (Kinyíltam csókjaid alatt) 1928. II. 776.p.

VI. (Mit akar a szél, ez unalmas őrült a Rendben) 1928. II. 776.p.

VII. (Nénike itt a domboldalon ily kora reggel) 1928. II. 777.p.

VIII. (Májusi erdőt jártam, földszagot ittam) 1928. II. 777.p.

IX. (Tudtam, hogy mindenki éhes) 1928. II. 777.p.

Zelk Zoltán

Nagybányai versek 1928. II. 470.p.

Födetlen asztalom: téli mező 1928. II. 470-471.p.


FIGYELŐ


Bohuniczky Szefi

Összetört ország lánya. Kelecsényi Gabriella versei 1928. II. 556-557.p.

Bródy Pál

Tóth Árpád hagyatékából 1928. II. 763.p.

Carrére, Jean

Léon Bloy 1928. II. 132-133.p.

Elek Artúr

Bernáth Aurél és a két Basilides 1928. II. 423-424.p.

Riedl Frigyes emlékezete. Horváth János akadémiai emlékbeszéde 1928. II. 554-555.p.

Nagy Sándor Ady-rajzai 1928. II. 565-566.p.

Fenyő László

Fodor József versei. Lihegő erdők. Athenaeum kiadása 1928. II. 486-488.p.

Fenyő Miksa

Szibériai garnizon. Markovits Rodion riportregénye 1928. II. 492.p.

Földi Mihály

Stella. Mohácsi Jenő könyve 1928. II. 491-492.p.

Ne váljunk el! W. Somerset Maugham vígjátéka a Vígszínházban 1928. II. 845-847.p.

Füst Milán

Elisabeth Bergner [A színésznőről és társulatáról.] 1928. II. 351-353.p.

Gachot, François

Négerek az új francia irodalomban 1928. II. 621-623.p.

Gyergyai Albert

"Le secret" [Henry Bernstein drámája és társulatának vendégszereplése Budapesten.] 1928. II. 139-140.p.

Egyedül az őszben. Marschalkó Lia versei. Lakatos Artúr címlapjával 1928. II. 207-208.p.

Háy Gyula

Új építészet. Forgó Pál könyve 1928. II. 768-769.p.

Ignotus

Goethe és Börne 1928. II. 128-131.p.

Ad vocem Goethe [A Faustról.] 1928. II. 280-281.p.

Ad vocem stílus [Heinrich von Kleist Kätchen von Heilbronn című darabjának a heidelbergi várrom előtti előadásáról.] 1928. II. 281-282.p.

Ad vocem Bárkány Mária [A berlini színésznő halálára.] 1928. II. 281.p.

Mégegyszer: színház és stílus 1928. II. 495-496.p.

Megint szabad a halat késsel enni 1928. II. 633-634.p.

Ignotus Pál

Írisz. Ifj. Lovászy Márton regénye. Pantheon-kiadás 1928. II. 66-67.p.

Az égő szoknya. Egyed Zoltán színdarabja a Magyar Színházban 1928. II. 418-420.p.

Illés Endre

Anyám! Bibó Lajos regénye. Athenaeum 1928. II. 835-837.p.

Illyés Gyula

Fölkél a nap. Egri Viktor regénye. Írók kiadóvállalata, Pozsony 1928. II. 490-491.p.

Tavasztól télig. Szucsich Mária regénye. Írók kiadóvállalata, Pozsony 1928. II. 623-624.p.

A sötét ujj. Barta Lajos regénye. Írók kiadóvállalata, Pozsony 1928. II. 693-695.p.

József Attila

Vérző szárnyakkal. Lőrincz Jenő versei 1928. II. 769-770.p.

Kázmér Ernő

Leoš Janácek [A cseh zeneszerző halálára.] 1928. II. 353-354.p.

Komlós Aladár

Bébi, avagy az első szerelem. Márai Sándor regénye. Pantheon-kiadás 1928. II. 695-696.p.

Kosztolányi Dezső

Megremegő szellő. Ádám Gábor elbeszélései 1928. II. 206-207.p.

Kürti Pál

Poe: Groteszk és arabeszk. Babits Mihály fordítása. Athenaeum 1928. II. 208-209.p.

Danton halála. Georg Büchner drámája a Magyar Színházban 1928. II. 563-564.p.

A nők védelmében. H. L. Mencker. Révai-kiadás 1928. II. 841-842.p.

Laziczius Gyula

Modern oroszok. Haiman Hugó fordításai 1928. II. 840-841.p.

Mohácsi Jenő

Elmúlt világok. Kóbor Noémi könyve. Franklin 1928. II. 555-556.p.

Lebensdienst. Jacob Wassermann új könyve 1928. II. 765-766.p.

Pogány Béla, M.

Dos Passos: A nagyváros. Manhattan Transfer, Athenaeum-kiadás 1928. II. 624-625.p.

Valamit visz a víz. Zilahy Lajos regénye. Athenaeum 1928. II. 835.p.

Ifjú szerelmesek. Michael Arlem regénye. Révai-kiadás 1928. II. 838-840.p.

Rabinovszky Márius

A művészeti pályázatok problémájáról 1928. II. 631-633.p.

Egry József és Medgyessy Ferenc 1928. II. 848-849.p.

Reichard Piroska

Ó Caesar, kis gladiátorod köszönt... Ruth Klára versei, Nagyvárad 1928. II. 137.p.

Réti Ödön

Könyv a magyar színészetről. Lugosi Döme: Kelemen László és az első "Magyar Játszó Színi Társaság" 1928. II. 69.p.

Rougemont, Denis

C. F. Ramuz vagy az igazi realizmus 1928. II. 64-66.p.

Schöpflin Aladár

Bartóky József [Emlékezés a literary gentlemanra.] 1928. II. 134-135.p.

Mary Dugan bűnpöre. Bayard Veiller drámája a Vígszínházban 1928. II. 420-421.p.

Bunbury a Kamaraszínházban [Oscar Wilde darabja.] 1928. II. 494-495.p.

Danton halála. Georg Büchner drámája a Magyar Színházban 1928. II. 560-561.p.

A húsz éves Hét krajcár [Móricz Zsigmondról.] 1928. II. 621.p.

Fiacskám. Orbók Attila vígjátéka a Vígszínházban 1928. II. 625-626.p.

Bölcsődal. Fodor László vígjátéka a Vígszínházban 1928. II. 700.p.

A túlbuzgó fiatalember. Vitéz Miklós vígjátéka a Kamaraszínházban 1928. II. 700-701.p.

Az ég - a tó. Szitnyai Zoltán novelláskönyve 1928. II. 837-838.p.

Pajtásházasság. Lakatos László vígjátéka a Magyar Színházban 1928. II. 848.p.

Sinkó Ervin

Amerika regénye. John Dos Passos: Nagyváros. Athenaeum 1928. II. 766-768.p.

Szász Zoltán

Magyar néphit és népszokások. Dr. Róheim Géza könyve. Athenaeum 1928. II. 557-559.p.

Szegi Pál

Énekelnek és meghalnak. Déry Tibor versei 1928. II. 135-137.p.

Juhász Géza: Babits Mihály. A "Kortársaink" 1. füzete. Írta Juhász Géza 1928. II. 209-210.p.

Klabund [A költő halálára.] 1928. II. 350-351.p.

Szenes Piroska

Gorkij emlékezései kortársairól 1928. II. 137-138.p.

Tersánszky J. Jenő [Tersánszky Józsi Jenő]

Falu a hegyek között. Ádám Dezső regénye. Athenaeum 1928. II. 68-69.p.

Az Utolsó Királysas. Erdélyi József versei 1928. II. 204-205.p.

Molnár C. Pál [Rajzairól.] 1928. II. 422-423.p.

A csókok koldusa. Duvernois és Birabeau színműve a Belvárosi Színházban 1928. II. 493-494.p.

Danton halála. Georg Büchner drámája a Magyar Színházban 1928. II. 561-563.p.

Bérkaszárnya. Faragó Sándor darabja az Új Színházban 1928. II. 564.p.

Hivatalnok urak. Földes Imre darabjának felújítása a Magyar Színházban 1928. II. 626-627.p.

Tüzek az éjszakában. Földes Imre színműve az Új Színházban 1928. II. 701-702.p.

Widmar, Antonio

Accordi Magiari [A modern magyar líra első olasz nyelvű antológiája.] 1928. II. 488-490.p.


MŰMELLÉKLET


[Szerző nélkül]

Tóth Árpád 1866. ápr. 17 - 1928. nov. 7. [Fotó.] 1928. II. 634-635.p. között


LAPVÉLEMÉNYEK A NYUGAT ADY-ÉRMÉRŐL


[Az Est, június 23; Pesti Napló, június 24; Nemzeti Újság, május 31.] 1928. II. 70.p.


A NYUGAT HÍREI


1928. II. 69, 282, 634, 702, 770, 849-850.p.1929
HUSZONKETTEDIK ÉVFOLYAM

I. KÖTET (1-12. FÜZET)
FŐSZERKESZTŐ: IGNOTUS
SZERKESZTŐK: GELLÉRT OSZKÁR, OSVÁT ERNŐ
FŐMUNKATÁRSAK: BABITS MIHÁLY, BÍRÓ LAJOS, ELEK ARTÚR,
FELEKY GÉZA, FENYŐ MIKSA, FÜST MILÁN, KARINTHY FRIGYES,
KOSZTOLÁNYI DEZSŐ, KRÚDY GYULA, LACZKÓ GÉZA,
LENGYEL MENYHÉRT, MÓRICZ ZSIGMOND, NAGY LAJOS,
NAGY ZOLTÁN, SCHÖPFLIN ALADÁR, SZÉP ERNŐ, SZINI GYULA,
TERSÁNSZKY J[ÓZSI]. JENŐ


TANULMÁNYOK, CIKKEK


Babits Mihály

Bevezető [Elhangzott a Fiatal Írók Előadóestjén 1928. december 14-én a Zeneakadémián.] 1929. I. 67-68.p.

Bárdos Artúr

Színházi Napló 1929. I. 388-394, 463-469, 547-553, 757-763.p.

Baumgarten Ferenc

A XIX. század regénye 1929. I. 152-153.p.

Dánielné Lengyel Laura

Wift Jonathán [Jonathan Swift.] 1929. I. 327-331.p.

Feleky Géza

Rákosi Jenő [Halálára.] 1929. I. 222-224.p.

Ferenczy Valér

Ferenczy Károlyról 1929. I. 77-87.p.

Gergő Endre

A jelen - az irodalom jövőjében. Utópia és kényszerűség [Eszmecsere főcím alatt.] 1929. I. 200-203.p.

Glatz Oszkár

Elmélkedés a jövő művészetéről 1929. I. 35-42.p.

Gyergyai Albert

Asszony a karosszékben. Török Sophie versei 1929. I. 764-765.p.

Hollós István

Nemzeti géniusz és pszichoanalízis [Eszmecsere főcím alatt.] 1929. I. 195-200.p.

Ignotus

Lessing [Születésének 200. évfordulójára.] 1929. I. 147-150.p.

Fiatalok és öregek [Disputa főcím alatt.] 1929. I. 470-473.p.

Írás és árulás [Disputa főcím alatt.] 1929. I. 554-556.p.

Faj és művészet 1929. I. 715-718.p.

Ignotus Pál

Világnézet és irodalom. Monsieur Homais rehabilitálása 1929. I. 340-346.p.

Fiatalság, fiatalosság [Disputa főcím alatt.] 1929. I. 409-413.p.

Illyés Gyula

Jó szó. Szép Ernő új versei 1929. I. 235-239.p.

Kassák Lajos

A művészet társadalmi produktum [Világnézet és irodalom címmel tartott vitaest egyik előadása.] 1929. I. 346-349.p.

Csizmadia Sándor (1871-1929) 1929. I. 414-415.p.

Szántó György regényei [Bábel tornya, A bölcső, A földgömb.] 1929. I. 415-418.p.

Komlós Aladár

Minden másképpen van. Karinthy Frigyes könyve. Athenaeum-kiadás 1929. I. 765-767.p.

Konow, Sten

Hans E. Kinck (Hajdu Henrik fordítása) 1929. I. 516-529.p.

Koroda Pál

Irodalmi körforgás [Arany Jánosról.] 1929. I. 395-397.p.

Kosztolányi Dezső

Rákosi Jenő [Halálára.] 1929. I. 221-222.p.

Lengyel Géza

Buda 1929. I. 231-234.p.

Lengyel Menyhért

Egy amerikai "patent" dráma. Strange Interlude 1929. I. 139-143.p.

Németh László

Illyés Gyula: Nehéz föld 1929. I. 376-382.p.

Kassák Lajos: Angyalföld 1929. I. 485-485.p.

Oláh Gábor

Tóth Árpád költészete 1929. I. 398-405.p.

Ráth-Végh István

Cenzúra és erkölcs [Eszmecsere főcím alatt.] 1929. I. 823-827.p.

Sauvageot, Aurélien

Egy hű írástudó: Alain 1929. I. 775-782.p.

Schöpflin Aladár

Rippl-Rónai József emlékére 1929. I. 71-73.p.

Rákosi Jenő halálára 1929. I. 217-220.p.

Baumgarten Ferenc mint író [Az 1929. január 18-i Baumgarten-emlékünnepen felolvasott tanulmány.] 1929. I. 333-339.p.

Harsányi Kálmán [Halálára.] 1929. I. 828-829.p.

Szilasi Vilmos

Az írástudók árulása. Levél Babits Mihályhoz 1929. I. 474-484.p.

Tóth Aladár

Londesz Elek. A költő negyvenesztendős újságírói jubileumára 1929. I. 130-134.p.


REGÉNYEK, NOVELLÁK, SZÍNMŰ, ÖNÉLETRAJZ


Aszlányi Károly

Jenni asztaltársasága 1929. I. 98-103.p.

Bodó Béla

Julis 1929. I. 816-822.p.

Bohuniczky Szefi

Reggeltől estig 1929. I. 319-326.p.

Büky György

Palkó 1929. I. 752-756.p.

Dánielné Lengyel Laura

Voltaire búcsúja 1929. I. 805-809.p.

Füst Milán

A szakadék 1929. I. 3-16, 88-97, 167-178, 260-271, 302-318.p.

Goethe, Johann Wolfgang

Iphigenia Taurisban (Babits Mihály fordítása) 1929. I. 631-672.p.

Kassák Lajos

Angyalföld 1929. I. 43-65, 104-129.p.

Kosztolányi Dezső

Budapest, 1909. szeptember 10. 1929. I. 21-34.p.

Laczkó Géza

Hajnali tánc a sarkon 1929. I. 181-183.p.

A piros kastély 1929. I. 727-732.p.

Marczali Henrik

Emlékeim 1929. I. 569-576, 687-692, 719-726, 810-815.p.

Moly Tamás

Mit lehet itt tenni 1929. I. 783-786.p.

Móricz Virág

A furfangos Sangumang. Maláji mese 1929. I. 530-533.p.

Nagy Endre

Hajnali beszélgetések Jókairól 1929. I. 225-231, 292-297, 383-387, 457-461, 534-539, 607-610, 696-701.p.

Pap Károly

Mikáél távozása Támánból 1929. I. 242-259.p.

Két kalásztépő útja 1929. I. 577-606.p.

Pogány Béla, M.

A nagyevő 1929. I. 189-194.p.

Sásdi Sándor

Falusi csendélet 1929. I. 447-456.p.

Sziráky Judith

Egyszerű levél 1929. I. 163-165.p.

Nyugtalanok 1929. I. 540-546.p.

Tersánszky J. Jenő [Tersánszky Józsi Jenő]

Egy nőcsábító naplójából 1929. I. 184-188.p.

A margarétás dal 1929. I. 359-375, 429-446, 505-515, 611-623, 675-686, 733-751, 787-804.p.


VERSEK


Babits Mihály

Isten gyertyája 1929. I. 1.p.

Gondok kereplője 1929. I. 2.p.

Berda József

Nyomorúság dicsérete 1929. I. 165.p.

Esti levél 1929. I. 166.p.

Meditáció 1929. I. 166.p.

Gyerekek, kacsák. Kosztolányi Dezsőnek 1929. I. 726.p.

Erdélyi József

Cseresznye 1929. I. 539.p.

Farkas László

Életem szűk éjszakái 1929. I. 332.p.

Életem 1929. I. 332.p.

Gellért Oszkár

Mi az meghalni? 1929. I. 150-151.p.

Megbánás szavai 1929. I. 151.p.

Egy lendületre 1929. I. 272.p.

Goll, Ivan - Goll, Claire

Szerelmes versek (Ignotus fordítása) 1929. I. 673-674.p.

Gulyás Pál

Ingó sziget 1929. I. 387.p.

Máguszi éj 1929. I. 405.p.

Illyés Gyula

Szerelem 1929. I. 17-20.p.

Íme, férfi lettem 1929. I. 289-291.p.

Növekvő szél 1929. I. 427.p.

Hajnal 1929. I. 428.p.

Pünkösdi ének 1929. I. 702.p.

Pünkösdi ének 1929. I. 702-703.p.

Mulató szolgák 1929. I. 815.p.

József Attila

Ringató 1929. I. 87.p.

A pap mosolyog 1929. I. 87.p.

Juhász Géza

A költő halála 1929. I. 240.p.

A paradicsom üdve 1929. I. 240-241.p.

Hasztalan kerülők 1929. I. 241.p.

Megváltás 1929. I. 241.p.

Kassák Lajos

98 1929. I. 623.p.

Komjáthy Aladár

Nyugalmak pecsétje 1929. I. 693.p.

Kozmogónia 1929. I. 693-694.p.

Kérdés. B. M.-hez 1929. I. 694-695.p.

Téli vízió 1929. I. 695.p.

Kosztolányi Dezső

Indulatszavak 1929. I. 686.p.

Egy hang 1929. I. 782.p.

Marconnay Tibor

Havas temető vagyok 1929. I. 179.p.

Ezer homály takar 1929. I. 179-180.p.

Elhagyott nő panasza 1929. I. 180.p.

Marschalkó Lia

Búcsú a szárnyaimtól 1929. I. 259.p.

Őszi eső 1929. I. 259.p.

Reichard Piroska

Silhouette 1929. I. 66.p.

Reggelek 1929. I. 66.p.

Somogyi Ferenc

Én nem szeretek senkit 1929. I. 732.p.

Szebenyi Sándor

Koldus ének 1929. I. 718.p.

Szenes Erzsi

Magam sem értem... 1929. I. 462.p.

Idegenben 1929. I. 462.p.

Tamás Sári

Frisslábú Isten kerget 1929. I. 546.p.

Telekes Béla

Te Montblanc-ember! 1929. I. 97.p.

Török Sophie

Versek

I. (Azelőtt mindent szerettem, amit te) 1929. I. 298.p.

II. (Úgy látlak, mint ág sohasem láthatja) 1929. I. 298.p.

III. (Kedves, ha elhúzod rólam éltető tekintetedet) 1929. I. 299.p.

IV. (Tudod-e a lélekzetről, míg jóízzel árad) 1929. I. 299-300.p.

V. (Valami elpattant, vijjogva s csattanva) 1929. I. 300.p.

VI. (Elmúlás: szép szó vagy, szép és szomorú) 1929. I. 300-301.p.

VII. (A szívem reszket, reszket és ujjong!) 1929. I. 301.p.


FIGYELŐ, DISPUTA


Aszlányi Károly

Als Mariner im Krieg. Joachim Ringelnatz könyve. Diederich-Verlag 1929. I. 210-212.p.

Das Schlangenhemd. Grigol Robakidse könyve. Rowohlt-Verlag 1929. I. 493-494.p.

A fáraó. Boleszlav Prus regénye. Dante 1929. I. 707.p.

Bárdos Artúr

Ifjabb Gaál Mózes 1929. I. 491.p.

Dzsingisz kán [Pudovkin filmjéről.] 1929. I. 564-566.p.

Barta Lajos

A vidéki város irodalmi halála és feltámadása. Paal Ferenc kisregénye: "Land". Europa Verlag, Wien - Budapest 1929. I. 206-207.p.

Egy világhírű könyvről [Banth Lajos autogramgyűjteményéről.] 1929. I. 494-496.p.

Benedek Marcell

Parasztok. Reymont regénye. Dante-kiadás 1929. I. 557-558.p.

Bohuniczky Szefi

Örök szerelem. Ujfalusi László novellái 1929. I. 419-420.p.

Földet érint homlokunk. Mollináry Gizella versei 1929. I. 768.p.

Braun Róbert

Boston és Upton Sinclair [Upton Sinclair Boston című regénye kapcsán.] 1929. I. 276-280.p.

Fenyő László

Felszakadt gondolatok. Szabó Béla versei 1929. I. 207-208.p.

Földessy Gyula

Ady Endre édesapja 1929. I. 625-627.p.

Gachot, François

André Breton: Nadja 1929. I. 209-210.p.

Franciák a Nemzeti Szalonban 1929. I. 425-426.p.

Hajdu Henrik

"Szerencsés Péter" [Válasz Dóczy Jenőnek a Henrik Pontoppidan regényéről szóló, a Magyarságban 1929. február 17-én megjelent írására.] 1929. I. 353-354.p.

Halász Gyula

Szibériai garnizon. Markovits Rodion regényének új kiadása. Genius 1929. I. 204-206.p.

Háy Gyula

Kozma Lajos 1929. I. 833-834.p.

Ignotus

A magyar irodalom útja [Turóczi-Trostler József tanulmányáról.] 1929. I. 274-275.p.

Disputa. Pantalló. Nick Carter és jazz 1929. I. 836.p.

Ignotus Pál

Hazudj, édes ...! Andai Ernő vígjátéka a Belvárosi Színházban 1929. I. 284.p.

Boszorkánytánc. Bíró Lajos színműve a Belvárosi Színházban 1929. I. 499-501.p.

Szerelmi A-B-C. Jaques Natanson vígjátéka az Új Színházban 1929. I. 709-710.p.

Illyés Gyula

Szoríts kezet. Tass József versei 1929. I. 138-139.p.

Mit páváskodsz előttem? Mária Béla versei 1929. I. 493.p.

Egyedül. Berda József versei 1929. I. 560-561.p.

Megtalált szavak. Friss Endre versei 1929. I. 768-769.p.

Fischmann S. Utódai. Kormos András regénye. Pantheon-kiadás 1929. I. 831-833.p.

Komlós Aladár

Nyugaton a helyzet változatlan. Remarque regénye. Fordította: Benedek Marcell. Dante 1929. I. 705-707.p.

Krúdy Gyula

Pesti utca regényolvasói [A Mai Napban folytatásokban közölt regényekről.] 1929. I. 212-219.p.

Kürti Pál

Kis Eyolf. Ibsen-bemutató a Kamaraszínházban [Henrik Ibsen darabja.] 1929. I. 75.p.

Az amazon. Hevesi Sándor darabja a Belvárosi Színházban 1929. I. 75-76.p.

Ida regénye. Gárdonyi Géza regényéből írták Emőd Tamás és Török Rezső 1929. I. 144.p.

Orosz színészek. A belvárosi Színházban 1929. I. 285.p.

Pásztorének. Isabelle. André Gide két elbeszélése alapján magyarul Gyergyai Albert fordítása. Pantheon 1929. I. 418-419.p.

Minna von Barnhelm. Lessing-bemutató a Nemzeti Színházban 1929. I. 503-504.p.

Rasputin. Laczkó Géza, Csortos Gyula és Barabás Lóránd színműve a Magyar Színházban 1929. I. 710-711.p.

A windsori víg asszonyok. Shakespeare-bemutató a Nemzeti Színházban 1929. I. 771-772.p.

Lengyel Menyhért

Egy nagy amerikai regény. Sinclair Lewis: Arowsmith. Franklin-kiadás 1929. I. 68-69.p.

Londesz Elek

Zoltán Vilmos [A műfordító halálára.] 1929. I. 830-831.p.

Lovászy Márton

Francia színdarab és európai erkölcs [A Libavásár című francia operett előadásáról.] 1929. I. 713-714.p.

Mohácsi Jenő

Német háborús regények [Ernst Glaeser: Jahrgang 1902, Ludwig Renn: Krieg, Erich Marie Remarque: Im Westen nichts Neues.] 1929. I. 558-560.p.

Móricz Zsigmond

Rátkai Márton [A színész alakításairól.] 1929. I. 76.p.

Paulini Béla

Mit látni a Vakablakból. Boross Elemér színművész az Új Színházban 1929. I. 354-356.p.

Az agglegény apa. Bemutató a Magyar Színházban [Eduard Childe Carpenter darabja.] 1929. I. 423-424.p.

Erdélyi színészek. Janovichék négy napja az Új Színházban 1929. I. 501-503.p.

A Beleznay-asszonyok. Ujházy György vígjátéka a Magyar Színházban 1929. I. 628-629.p.

Pogány Béla, M.

A Goncourt-díjjal kitüntetett regény. Constantin - Weger: Un homme se penche sur son passé. Rieder-kiadás 1929. I. 69-71.p.

Vadludak. Hanna nagy útja. Sásdi Sándor regényei 1929. I. 137-138.p.

Az új kenyér. Gyomai Imre regénye. Együtt kiadás 1929. I. 276.p.

Déry Tibor: Ébredjetek fel! 1929. I. 351-352.p.

A modern magyar irodalom. Várkonyi Nándor könyve. A Danubia kiadása 1929. I. 488-490.p.

Rabinovszky Márius

A Műcsarnok téli tárlata [Mandelik Oszkár, Glatter Gyula, Bory Jenő, Siklódy Lőrinc, Lechner Ferenc munkáiról.] 1929. I. 73-74.p.

Vadász Miklós hagyatéka [Újságíró, grafikus.] 1929. I. 74.p.

Bornemisza Géza és Csorba Géza [Festők munkásságáról.] 1929. I. 74.p.

A KUT kiállítása a Nemzeti Szalonban 1929. I. 1929. I. 145-146.p.

Szőnyi [Szőnyi István festőművész kiállításáról.] 1929. I. 214-216.p.

Szobotka Imre kiállítása 1929. I. 216.p.

Kmetty János kiállítása 1929. I. 286-287.p.

A Nemzeti Szalon négyszázadik kiállítása 1929. I. 287.p.

Az Ernst Múzeum csoportkiállítása 1929. I. 357-358.p.

Bor Pál. A Tamás Szalonban 1929. I. 358.p.

Scheiber Hugó képei és Bokros-Birmann szobrai [Bokros-Birmann Dezső.] 1929. I. 426.p.

Magyar-Mannheimer Gusztáv kiállítása 1929. I. 496-497.p.

Perlrott-Csaba a Tamás-galériában 1929. I. 497.p.

Csoportkiállítás a Nemzeti Szalonban 1929. I. 566-567.p.

Focillon festészet-története. "La peinture au XIX. siécle", Paris, 1927 és "La peinture aux XIX. et XX. siécles", Paris, 1928. 1929. I. 567-568.p.

Daumier [Kiállítás Honoré de Daumier halálának 50. évfordulóján a Szépművészeti Múzeumban.] 1929. I. 773-774.p.

Tamás-galéria [Hintz Gyula festő és Mészáros László szobrász kiálításáról.] 1929. I. 834-835.p.

Sauvageot, Aurélien

Hans E. Kinck [A norvég író műveiről.] 1929. I. 208-209.p.

Schöpflin Aladár

Szűzmáriás királyfi. Tamási Áron regénye 1929. I. 135-137.p.

Én és a húgom. Berr és Verneuil vígjátéka a Belvárosi Színházban 1929. I. 143-144.p.

Thornton Wilder: Szt Lajos király hídja. Kosztolányi Dezső fordítása. Révai 1929. I. 204.p.

Beszterce ostroma [Mikszáth Kálmán regényének színpadi változata.] 1929. I. 213-214.p.

Martinovics. Kisbán Miklós drámája a Nemzeti Színházban [Bánffy Miklós.] 1929. I. 282-283.p.

Az irlandi vászon. Richard Kamare vígjátéka a Magyar Színházban 1929. I. 284-285.p.

Hivatalos anthológia [A magyar népművelés könyvei című sorozatban megjelenő hétkötetes magyar költészeti antológia.] 1929. I. 350-351.p.

A királyi család. Kaufmann és Edna Ferber vígjátéka a Vígszínházban 1929. I. 356-357.p.

Különös közjáték. O'Neill drámája a Vígszínházban 1929. I. 421-422.p.

Új passiójáték a mi Urunk Jézus Krisztus követéséről. Max Mell drámai költeménye a Nemzeti Színházban 1929. I. 498-499.p.

A szürke ruha. Gróf Bethlen Margit drámája a Vígszínházban 1929. I. 562-563.p.

Most jelent meg. Bourdet vígjátéka a Kamaraszínházban 1929. I. 563-564.p.

Vargha Gyula [A költő halálára.] 1929. I. 704-705.p.

Topáz. Marcel Pagnol vígjátéka a Vígszínházban 1929. I. 708-709.p.

Narcisse. Brachvogel drámája, Davis átdolgozásában a Nemzeti Színházban 1929. I. 711-713.p.

Vetélytársak. Andemon, Stallings és Zuckmayer drámája a Magyar Színházban 1929. I. 772-773.p.

Szenes Piroska

Mit Auto und Kamel zum Pfauenthron. E. A. Powell könyve. Urania - Verlag Karlsbad 1929. I. 280-282.p.

Szini Gyula

Cholnoky László [Öngyilkosságáról és okairól.] 1929. I. 624-625.p.

Tersánszky J. Jenő [Tersánszky Józsi Jenő]

Bálint Jenő könyve Benedek Péterről 1929. I. 352-353.p.

Molnár Ferenc Lilioma. Repríz a Vígszínházban 1929. I. 770-771.p.

Tánc. Madzsar Alice mozdulatművész csoportja az Új Színházban 1929. I. 835-836.p.

Tóth Aladár

A Nyugat Babits-ünnepélye 1929. I. 273-274.p.

Székely írók estje 1929. I. 491-493.p.

Widmar, Antonio

Tánc. Szentpál Olga és Korb F. Flóra táncdélelőttje 1929. I. 629-630.p.


NÉVTELEN LEVELEK


Szótár és trágárság [Kelemen Béla német-magyar, magyar-német szótáráról.] 1929. I. 406-407.p.

Mi van Trockijjal? 1929. I. 407-408.p.


A NYUGAT HÍREI


1929. I. 146, 426, 504.p.


1929
HUSZONKETTEDIK ÉVFOLYAM

II. KÖTET (13-24. SZÁM)
FŐSZERKESZTŐ: IGNOTUS
SZERKESZTŐK: GELLÉRT OSZKÁR, OSVÁT ERNŐ
SZERKESZTIK: (1929. DECEMBER 1-TŐL)
MÓRICZ ZSIGMOND ÉS BABITS MIHÁLY
FELELŐS SZERKESZTŐ: GELLÉRT OSZKÁR


TANULMÁNYOK, CIKKEK


[Szerző nélkül]

Osvát Ernő [Nekrológ.] 1929. II. 569-570.p.

Babits Mihály

Személyi ügy? [Kosztolányi Dezső Ady Endréről szóló cikkéről.] 1929. II. 303-304.p.

Bárdos Artúr

A beszélő film és a színház. Széljegyzetek egy nemlétező dramaturgiához 1929. II. 244-250.p.

Beke Margit, G.

Knut Hamsun 70 éves 1929. II. 217-224.p.

Elek Artúr

A nürnbergi Madonna. Budapesti kiállításának alkalmából 1929. II. 653-654.p.

Farkas Zoltán

Visszafelé megyünk [A külföldi magyar kiállításokról; a képzőművészeti politika kritikája.] 1929. II. 180-185.p.

Fáy Dezső, a grafikus 1929. II. 470-475.p.

A Prohászka-legenda [Válasz Földi Mihály Prohászka Ottokárról szóló cikkére 1929. II. 597-603.p.] 1929. II. 732-735.p.

Albrecht Dürer. A nürnbergi hét emlékére 1929. II. 757-761.p.

Fenyő Miksa

Kosztolányi Ady-cikke 1929. II. 127-132.p.

Szomory Dezső: A párizsi regény 1929. II. 682-684.p.

Ferenczy Valér

A festői Dunapart 1929. II. 505-511.p.

Egy grafikusi tanulmányút jegyzetei 1929. II. 654-656.p.

Földi Mihály

Magyar író napjai

[Alcím nélkül.] 1929. II. 407-412, 444-450.p.

Prohászka és naplója: Soliloquia [Prohászka Ottokár.] 1929. II. 597-603.p.

Jobb és bal. Világnézet az irodalomban. Katolikus újjászületés. A szocialista "Pártszervezet" a magyar irodalom stagnálásáról. Kritika és alkotás. Gyávák-e az írók? A magyar közönség s az irodalomtörténet revíziója. Liberalizmus és konzervativizmus 1929. II. 685-691.p.

Gergő Endre

A csevegés esztétikája 1929. II. 433-437.p.

Hevesi Sándor

Shakespeare Magyarország londoni nagykövete 1929. II. 589-592.p.

Ignotus

Andrássy élete és halála [Ifj. Adrássy Gyuláról.] 1929. II. 1-6.p.

Regénytárgy [Móricz Zsigmond 50 éves.] 1929. II. 67-69.p.

Hofmannsthal [Hugo von Hofmannsthal halálára.] 1929. II. 173-174.p.

Benedek Elek búcsúztatása 1929. II. 253-255.p.

Erdélyi Lexikon [Osvát Kálmán szerkesztésében.] 1929. II. 557-559.p.

Illyés Gyula

Hárfa. Juhász Gyula versei 1929. II. 174-178.p.

Kassák Lajos

Csavargók világkongresszusa 1929. II. 349-352.p.

Háború. Ludwig Renn regénye 1929. II. 495-498.p.

Komlós Aladár

Az igazság a népiesség körül 1929. II. 51-55.p.

Kürti Pál

Othello. Impressziók a Nemzeti Színház főpróbáján [William Shakespeare drámájának előadásáról.] 1929. II. 567-568.p.

Lengyel Géza

Beck Ö. Fülöp Baumgarten-emléke 1929. II. 563-564.p.

Móricz Zsigmond

Bethlen Gábor 1929. II. 381-384.p.

Új magyar optimizmus 1929. II. 571-572.p.

Nagy Endre

Száraz riport. Móricz Zsigmond jubileumáról 1929. II. 70-71.p.

Expresszionista arckép Bródy Sándorról 1929. II. 319-323.p.

Nehéz a giccs! 1929. II. 413-415.p.

Ady pártállása 1929. II. 593-595.p.

Helyreigazítás [Ady pártállása című cikkéhez 1929.II. 593-595.p.] 1929. II. 735-736.p.

Németh László

Két Tolsztoj-könyv [Ismeretlen Tolsztoj; Tolsztoj futása és halála.] 1929. II. 113-118.p.

Tersánszky J. Jenő: A margarétás dal 1929. II. 304-309.p.

Pap Károly [Mikáél, az ács című művéről.] 1929. II. 488-491.p.

A kritika feladatai 1929. II. 642-647.p.

Babits Mihály tanulmányai [Élet és Irodalom című tanulmánykötetéről.] 1929. II. 692-700.p.

Rab Gusztáv

A valóság és a költészet a "Madame Bovary" -ban 1929. II. 552-556.p.

Rabinovszky Márius

Tánc, színészet, színpad 1929. II. 185-190.p.

Schöpflin Aladár

Móricz Zsigmond ötven éve 1929. II. 63-66.p.

Ady és a konzervatív kritika [Vajthó László Én, Ady Endre című tanulmányáról és Sík Sándor Gárdonyi, Ady, Prohászka című könyvéről.] 1929. II. 491-495.p.

Két új könyv Arany Jánosról. Voinovich Géza: Arany János életrajza (1817-1849); Dóczy Jenő: Arany János-életképek 1929. II. 737-741.p.

Légy jó mindhalálig. Móricz Zsigmond drámája a Nemzeti Színházban 1929. II. 750-753.p.

Szász Zoltán

"Faj és művészet" [Ignotus Faj és művészet című cikkéhez 1929. I. 715-718.p.] 1929. II. 72-74.p.


REGÉNYEK, NOVELLÁK, SZÍNMŰVEK, ÖNÉLETRAJZOK


Bibó Lajos

A holdfény mutatta az utat 1929. II. 605-613.p.

Bohuniczky Szefi

Virágos kertek között 1929. II. 24-28.p.

Nők 1929. II. 722-730.p.

Gide, André

A nők iskolája (Gyergyai Albert és I. Gy. [Illyés Gyula] fordítása) 1929. II. 7-23, 75-95.p.

Lanátor Pogány Ferenc

Tiszta szerelem 1929. II. 324-330.p.

Marczali Henrik

Emlékeim 1929. II. 29-35, 96-112, 225-234, 295-302, 353-368, 416-424, 477-484, 537-545, 614-626, 709-721.p.

Molnár József

Bonyodalmak a nagyerejű Mátyás körül 1929. II. 282-288.p.

Móricz Zsigmond

"Eső-leső Társaság" 1929. II. 575-588.p.

Cserebere 1929. II. 667-681.p.

Németh Károly

Jákófia Kálmán indulása 1929. II. 425-430.p.

Pap Károly

Mikáél, az ács 1929. II. 136-162, 191-216.p.

Csuromné istenkáromlása 1929. II. 701-706.p.

Peéry Piri

Anne 1929. II. 256-281, 331-348.p.

Puskás Lajos

Júlia szép leány 1929. II. 37-50.p.

Remenyik Zsigmond

A hét nyomorult tragédiája 1929. II. 235-243.p.

Saljapin, Fjodor

Saljapin gyermekévei. A művész önéletrajza (Móricz Virág fordítása) 1929. II. 627-641.p.

Sinkó Ervin

Ködben 1929. II. 167-171.p.

Szabó László

Kruzslyó királya 1929. II. 385-406, 451-469, 513-534.p.

Szép Ernő

Tünemény 1929. II. 475-476.p.

Sziráky Judith

Kánikula 1929. II. 289-294.p.

Tersánszky J. Jenő [Tersánszky Józsi Jenő]

Egy nőcsábító naplójából 1929. II. 546-551.p.


VERSEK


Babits Mihály

Nyári mappa

1. Levél 1929. II. 133.p.

2. Fáradtság 1929. II. 134-135.p.

3. Afrika, Afrika 1929. II. 135.p.

Téli barlang 1929. II. 573-574.p.

Imre herceg. Históriás ének 1929. II. 665-666.p.

Bányai Kornél

Földönfutó 1929. II. 603.p.

Alföld 1929. II. 604.p.

Berda József

A költő ellágyul 1929. II. 545.p.

Fenyő László

Hamuszürke városi esők... 1929. II. 172.p.

Őszi búcsúzás 1929. II. 172.p.

Fodor József

Vers az Érlelőhöz 1929. II. 50.p.

Aranyos rétek gyulásával 1929. II. 55.p.

Gellért Oszkár

Levél Móricz Zsigmondhoz 1929. II. 731.p.

Hacsó Erzsébet

Szólalj meg lelkem 1929. II. 35.p.

Hogy megtanuljam 1929. II. 36.p.

Maradj! 1929. II. 36.p.

Illyés Gyula

Elégia 1929. II. 95.p.

Derűs öreg 1929. II. 224.p.

Anyánk 1929. II. 317-318.p.

Nyárutó 1929. II. 318.p.

A ház végén ülök... 1929. II. 431-432.p.

Szerelmes leány 1929. II. 443.p.

Elégia 1929. II. 511-512.p.

Hívatlan vendég 1929. II. 596.p.

Szerelem 1929. II. 684.p.

Kassák Lajos

100 1929. II. 424.p.

Kosztolányi Dezső

Marcus Aurelius 1929. II. 379-380.p.

Kovács Mária

Asszonyok 1929. II. 484.p.

Éjszakák 1929. II. 484-486.p.

Apám cigánylelke 1929. II. 486-487.p.

Reichard Piroska

Régi szavak 1929. II. 534.p.

Sóhaj 1929. II. 534.p.

Menekültem előled: 1929. II. 535.p.

A változó napokkal 1929. II. 535.p.

Feszült csendben 1929. II. 535-536.p.

Egyedül 1929. II. 536.p.

Némán 1929. II. 536.p.

Sági Márta

A lelkiismeret versei 1929. II. 163.p.

Fölémhajoltál - 1929. II. 164.p.

Beszélgetünk - 1929. II. 164.p.

Uccai lárma 1929. II. 164-165.p.

Körút 1929. II. 165.p.

Lakás 1929. II. 166.p.

A letagadottság vermében 1929. II. 166.p.

Szabó Lőrinc

Cigarettafüst 1929. II. 707.p.

Gyermek és bolond 1929. II. 707.p.

Magány 1929. II. 708.p.

Harminc év 1929. II. 708.p.


FIGYELŐ


Adorján Andor

Farkas István. Kiállítása Párizsban 1929. II. 125-126.p.

Barta János

Kolumbus igazi arca. Jakob Wassermann: Cristoph Columbus, der Don Quichote des Ozeans 1929. II. 561-562.p.

Thomas Mann: Die Forderung des Tages [Cikkek, hozzászólások, ünnepi beszédek, 4 év gyűjtése.] 1929. II. 747-749.p.

Barta Lajos

Galambot várok. Mihályi Ödön versei 1929. II. 122-123.p.

Bohuniczky Szefi

Végre egy jó házasság. Molnár Ákos regénye 1929. II. 123-124.p.

Ave Roma. Erdős Renée regénye 1929. II. 179.p.

Farkas Zoltán

Róna József emlékiratai 1929. II. 312-314.p.

Kiállítások [Hermann Lipót kiállítása az Ernst Múzeumban; Kádár Béla kiállítása a Tamás Galériában; Nürnberg város művészeti kiállítása a Műcsarnokban.] 1929. II. 656-659.p.

Beszámoló. Leszkovszky György falfestménye 1929. II. 761-763.p.

Gyulai Márta

Grisa őrmester. Arnold Zweig regénye 1929. II. 370-371.p.

Háy Gyula

Primitív művészet. Hevesy Iván könyve 1929. II. 57-59.p.

Ignotus

Sirató [Mihályi Ödön halálára; I-s aláírással.] 1929. II. 123.p.

Sub specie aeternitatis [Thomas Babington Macalulay írásai kapcsán a publicisztikáról.] 1929. II. 251-252.p.

Ignotus Pál

Két lány az uccán. Emőd Tamás és Török Rezső színműve a Vígszínházban 1929. II. 376-377.p.

Erzsébetváros. Zsolt Béla színműve a Fővárosi Művész Színházban 1929. II. 755-757.p.

Illyés Gyula

Távozó hajók. Erdélyi Miklós versei 1929. II. 252.p.

Cselló. Forbáth Sándor versei 1929. II. 372-373.p.

Kárpáti Aurél

Der Widerspenstigen Zähmung. Nürnbergiek vendégjátéka a Kamaraszínházban 1929. II. 662-664.p.

Kassák Lajos

Moszkvai sikátor. Ilja Ehrenburg regénye 1929. II. 439-440.p.

Thora van Deken. H. Pontoppidan elbeszélései 1929. II. 560-561.p.

Kürti Pál

A színjátszás esztétikájának vázlata. Németh Antal tanulmánya 1929. II. 121-122.p.

Laczkó Géza

Georges Courteline, auteur gai [A francia író halálára.] 1929. II. 119-121.p.

Lányi Viktor

Romain Rolland könyve Beethovenről 1929. II. 745.p.

Lengyel Menyhért

Övék az élet. Földi Mihály regénye 1929. II. 438-439.p.

Mohácsi Jenő

Anna Édes. Kosztolányi Dezső regénye németül 1929. II. 749-750.p.

Móricz Zsigmond

Gara Arnold [A porcelánfestő művész öngyilkosságáról.] 1929. II. 311-312.p.

Pogány Béla, M.

A láthatatlan út. Földi Mihály novellái 1929. II. 369-370.p.

Nagy Endre

Alakok. Kosztolányi Dezső könyve 1929. II. 118-119.p.

Németh László

Nincsen anyám, se apám. József Attila versei 1929. II. 649-650.p.

Rabinovszky Márius

Tisza emlékműve. Pályázati kiállítás a Műcsarnokban 1929. II. 61-62.p.

Művészeti konzervativizmust követelünk [Farkas Zoltán Visszafelé megyünk című cikkére.] 1929. II. 314-315.p.

Hat fiatal művész. Az Ernst-múzeumban [Medveczy Jenő, Domanovszky Endre, Vörös Géza, Hollós-Mattioni Eszter, Kelemen Emil, Vadász Endre.] 1929. II. 441-442.p.

Derkovits képei és Mészáros szobrai. A Tamás-galériában [Mészáros László, Derkovits Gyula.] 1929. II. 502-503.p.

A Műcsarnok őszi tárlata [Vágó Pál, Spányik Kornél, Akvarell- és Pasztellfestők Egyesületének 20 éves jubileuma.] 1929. II. 503-504.p.

Művészeti relativizmus. Martyn Ferenc képeihez 1929. II. 564-566.p.

Kiállítások [Cselényi-Walleshausen Zsigmond Lula című kisregénye húsz ólommetszettel.] 1929. II. 659-660.p.

Sárközi György

A sikkasztók. Valentin Katajev regénye 1929. II. 651-652.p.

A sibói bölény. Nyírő József regénye 1929. II. 743-744.p.

Schöpflin Aladár

Pán megváltása. Ritoók Emma misztérium-játéka 1929. II. 59-60.p.

Szép asszony kocsisa. Móricz Zsigmond vígjátéka a Magyar Színházban 1929. II. 373-374.p.

Földnélküly János. Lengyel Menyhért és Karinthy Frigyes vígjátéka a Magyar Színházban 1929. II. 374-376.p.

Egy - kettő - három-Marsall. Molnár Ferenc két egyfelvonásosa a Vígszínházban 1929. II. 499-501.p.

Hajnalban, délben, este. Dario Nicodemi vígjátéka a Kamaraszínházban 1929. II. 501-502.p.

Hadifogoly-könyvek. Markovits Rodion: Az aranyvonat. Munk Artúr: A nagy káder 1929. II. 647-649.p.

Két francia színdarab. Tristan Bernard: Jónás, János és Juci a Belvárosi Színházban. Henry Bernstein: Muzsika a Vígszínházban 1929. II. 660-662.p.

Kezdődik újra minden. Földi Mihály új regénye 1929. II. 741-743.p.

Avant-garde? Farkas Endre Gyár c. drámája alkalmából. Belvárosi Színház 1929. II. 754-755.p.

Szász Zoltán

Övék az élet. Földi Mihály regénye 1929. II. 309-311.p.

Tersánszky J. Jenő [Tersánszky Józsi Jenő]

Bessenyei Hunyadija. Budapesti középiskolai tanulók kiadásában 1929. II. 56-57.p.

A nagyok ezt nem értik. Simán Erzsébet kis regénye 1929. II. 124-125.p.

Török Sophie

Tavasz. Siegfried Undset regénye. Norvégből fordította Hajdu Henrik 1929. II. 650-651.p.

A lét forrása. Raoul Francé könyve. Fordította Lambrecht Kálmán 1929. II. 745-747.p.


MŰMELLÉKLETEK


Beck Ö. Fülöp

- - műve, mely Osvát Ernő számára készült 25 éves írói jubileuma alkalmából [A Nyugat Osvát-plakettje.] 1929. II. 568-569.p. között

Máté Olga

Osvát Ernő (1877. április 7 - 1929. október 28.) [Fotó, 1923.] 1929. II. 568-569.p. között


JELENTÉS


[Osvát Ernő halálával Móricz Zsigmond és Babits Mihály veszi át a Nyugat szerkesztését.] 1929. II. 665.p.


A NYUGAT HÍREI


1929. II. 304.p.
1930
HUSZONHARMADIK ÉVFOLYAM

I. KÖTET (1-12. SZÁM)
SZERKESZTIK: MÓRICZ ZSIGMOND ÉS BABITS MIHÁLY
FELELŐS SZERKESZTŐ: GELLÉRT OSZKÁR


TANULMÁNYOK, CIKKEK


Adorján Andor

Árverés az Olympuson [Az írói mesterség elüzletiesedéséről.] 1930. I. 27-33.p.

Babits Mihály

A Nyugat és az akadémizmus [Ignotus beszédéről, amelyben a Nyugat új szerkesztőit támadja.] 1930. I. 171-177.p.

Ezüstkor 1930. I. 331-333.p.

Példázatok Adyról. Elmondtam a Nyugat Ady-estjén 1930. I. 730-731.p.

Farkas Zoltán

Szinyei-Merse Pál művészete [Halálának tizedik évfordulójára.] 1930. I. 386-388.p.

Fenyő Miksa

Az Ignotus-eset [Ignotus Nyugat-ellenes kirohanásáról.] 1930. I. 178-182.p.

Földi Mihály

Jöjjetek, harmincas évek! Gróf Klebelsberg Kunó könyve 1930. I. 123-126.p.

A világ legnagyobb írója [Magyar író napjai főcím alatt.] 1930. I. 413-416.p.

A halhatatlanság sírjára [Magyar író napjai főcím alatt.] 1930. I. 533-536.p.

Gyergyai Albert

[A fordító bevezetése Paul Valéry Egy estém Teste úrral című novellájához.] 1930. I. 334-335.p.

Gyulai Márta

Kaffka Margitról 1930. I. 454-456.p.

Haraszti Sándor

A vajdasági magyar irodalom tíz éve 1930. I. 207-208.p.

Hevesi András

Eszterházy Bálint [A francia-magyar kapcsolatokról.] 1930. I. 722-727.p.

Hevesi Sándor

A makrancos Shakespeare [A makrancos hölgy előadásai kapcsán a színjátszásról.] 1930. I. 17-26.p.

Színház és üzlet ["A színház: üzlet" körkérdésre.] 1930. I. 96-100.p.

Bánk bán problémák. Katona József centenáriumához 1930. I. 567-570.p.

Joó Tibor

A történelmi átértékelés 1930. I. 519-520.p.

Kárpáti Aurél

Thália és Mercurius ["A színház: üzlet" körkérdésre.] 1930. I. 92-94.p.

Kosztolányi Dezső

Véleményem ["A színház: üzlet" körkérdésre.] 1930. I. 94-96.p.

Lenni vagy nem lenni 1930. I. 249-258.p.

Lengyel Menyhért

Üzlet? ["A színház: üzlet" körkérdésre.] 1930. I. 101-102.p.

Marjalaki Kiss Lajos

Új úton a magyar őshaza felé [Új eredet-teória.] 1930. I.899-913.p.

Móricz Zsigmond

Nemzeti koncentráció. Példázatok hívőknek és hitetleneknek 1930. I. 1-2.p.

Tiszazugi méregkeverők 1930. I. 189-198.p.

A költő és apja. Tóth Árpád emléke 1930. I. 409-412.p.

Katona József [A Katona-centenárium alkalmából a Bánk bánról.] 1930. I. 564-566.p.

A költő harca a láthatatlan sárkánnyal 1930. I. 669-676.p.

Kossuth Lajos [Hegyaljai Kiss Géza Kossuth. Élet- és jellemrajz című műve nyomán.] 1930. I. 795-803.p.

Szentiváni kúria [Szlovenszkói írók találkozója egy új lap alapítása céljából.] 1930. I. 825-827.p.

Nagy Endre

Arckép Eötvös Károlyról 1930. I. 55-60.p.

Ujházi Ede arcképe 1930. I. 270-274.p.

Gárdonyi Géza tragédiája 1930. I. 933-935.p.

Nagy Endre [ifj.]

Francia-német Eros 1930. I. 854-859.p.

Révész Béla

Osvát [Osvát Ernő halálára.] 1930. I. 184-188.p.

Leshelyen, a nézőtéren 1930. I. 418-422.p.

Schöpflin Aladár

Színház és kritika ["A színház: üzlet" körkérdésre.] 1930. I. 89-92.p.

Hajsza Babits Mihály ellen 1930. I. 763-766.p.

Szendrey Júlia [Hátramaradt írásainak kiadása alkalmából.] 1930. I. 959-963.p.

Simándy Pál

A szlovenszkói magyar irodalom tíz éve 1930. I. 35-37.p.

Simay Gyula

A színház és a törvény ["A színház: üzlet" körkérdésre.] 1930. I. 102-105.p.

Somogyi Gyula

Forgószínpad, kocsiszínpad, liftszínpad [A modern színpadi technikákról négy illusztrációval: forgószínpad, kocsiszínpad, liftszínpad, a Theatre Pigalle.] 1930. I. 139-143.p.

Effektusok, díszletek, kosztümök 1930. I. 381-386.p.

Szentimrei Jenő

Erdély tízéves magyar irodalma 1930. I. 537-544.p.

Szilasi Vilmos

Edmund Husserl [A német filozófus 70. születésnapjára.] 1930. I. 521-532.p.

Vámbéry Rusztem

"Jogi" válasz a színház dilemmájára ["A színház: üzlet" körkérdésre.] 1930. I. 105-106.p.


REGÉNYEK, ELBESZÉLÉSEK, NOVELLÁK


Babits Mihály

Bodri és Pityu. Tavaszi példázat 1930. I. 504-506.p.

Beczássy Judit

A bécsi asszony 1930. I. 915-932.p.

Emődi Nagy Lajos

A vonat 1930. I. 201-206.p.

Gelléri Andor Endre

Messzeség 1930. I. 358-361.p.

Illés Endre

A madarak elrepülnek 1930. I. 127-131.p.

Kaffka Margit

A nem mindennapi ember [Eredeti címe A berei uraság; kiadatlan.] 1930. I. 487-503.p.

Kassák Lajos

Novella 1930. I. 132-137.p.

Kodolányi János

József, az ács 1930. I. 39-53.p.

Küszöb 1930. I. 767-783.p.

Kosztolányi Dezső

Vendég 1930. I. 460-463.p.

Köves Tibor

Velence, ígéret földje 1930. I. 575-609.p.

Myrka 1930. I. 938-942.p.

Mohácsi Jenő

Katalaunumi csata 1930. I. 687-696.p.

Móricz Zsigmond

A nagy fejedelem 1930. I. 3-15, 107-122, 209-218, 259-267, 344-357, 441-453, 508-517, 629-642, 706-721, 745-761, 861-874, 945-956.p.

Nagy Endre

Borok. Az arckép-ciklusból 1930. I. 619-625.p.

Nagy Lajos

Prof. Csizmadia 1930. I. 364-380.p.

Nyirő József

Gyónom a mindenható Istennek 1930. I. 829-836.p.

Pap Károly

Beszéd Magdala határában 1930. I. 199-200.p.

Rácz Pál

Alku a hegyen 1930. I. 702-705.p.

Reichard Piroska

Kis lányok és nagy lányok 1930. I. 837-852.p.

Sárközi György

Szilveszter 1930. I. 610-613.p.

Sásdi Sándor

Tél hozta, tavasz vitte 1930. I. 697-701.p.

Sebesi Ernő

Előítélet 1930. I. 786-793.p.

Sellyei József

Szántani mentünk [Földmíves aláírással.] 1930. I. 627-628.p.

Szitnyai István

Zay Isti két bálja 1930. I. 424-440.p.

Tamás Mihály

Mirákulum 1930. I. 275-303.p.

Tamási Áron

Nemzeti hős 1930. I. 679-685.p.

Tábori Terka

Két vallás között... 1930. I. 614-618.p.

Valéry, Paul

Egy estém Teste úrral (Gyergyai Albert fordítása) 1930. I. 335-342.p.


VERSEK


Alaksza Ambrus

Lámpát lóbálva jelzik utamat 1930. I. 935.p.

Kertek az esőben 1930. I. 936.p.

Az ember, ki magot vetett... 1930. I. 937.p.

Babits Mihály

Tremolo 1930. I. 563.p.

Introibo 1930. I. 762.p.

Ének az élet javairól 1930. I. 823.p.

Csak egy kis méhe szállt lelkembe... 1930. I. 824.p.

Bakó József

Csak én tudom... 1930. I. 696.p.

Bányai Károly

Arany trombita 1930. I. 518.p.

Bartalis János

Az eke harcosa 1930. I. 303.p.

A gyökér nem hal meg... 1930. I. 545-546.p.

Déry Tibor

Víz 1930. I. 188.p.

Monológ 1930. I. 188.p.

Szerelem 1930. I. 783.p.

Farkas 1930. I. 784.p.

Hajnal 1930. I. 785.p.

Erdélyi József

Üres kunyhó 1930. I. 106.p.

Telefonkarók 1930. I. 122.p.

A bárány. Román népballada után 1930. I. 183.p.

Esthajnal 1930. I. 957.p.

Dal 1930. I. 957.p.

Pipacs 1930. I. 958.p.

Fekete Lajos

A mából elég volt 1930. I. 942.p.

Téli estéken unokáknak 1930. I. 943.p.

Mint hívők néznek 1930. I. 944.p.

Fenyő László

Hajnali vázlatok. Egy bűnös naplójából 1930. I. 38.p.

Forbáth Imre

Elégia 1930. I. 828.p.

Északi szél 1930. I. 828.p.

Füst Milán

Kutyák 1930. I. 16.p.

Gellért Oszkár

Beissza a föld 1930. I. 333.p.

Őrizd meg titkodat 1930. I. 416.p.

Levél egy álomról 1930. I. 417.p.

Vén erdőben 1930. I. 417.p.

Levél, fiatal barátomhoz 1930. I. 507.p.

Levél, öreg barátomhoz 1930. I. 507.p.

A hálátlan kedveshez 1930. I. 643.p.

Félbemaradt versek beszélik titkukat 1930. I. 644.p.

A halott baráthoz 1930. I. 729.p.

Körök 1930. I. 804.p.

A menekülő kedveshez 1930. I. 805.p.

Ki kérdez engem? 1930. I. 963.p.

György Oszkár

Paraszt-szobákban 1930. I. 721.p.

Győry Dezső

Játék 1930. I. 33.p.

Élet vagy utazás 1930. I. 34.p.

Illyés Gyula

Szerelem (Minden lány után, kit esküvőről hoznak) 1930. I. 137-138.p.

Szerelem (Ottkünn az őszi tiszta légbe már a szél) 1930. I. 138.p.

Mint a mosolygó merénylő... 1930. I. 458-459.p.

Az élet fordulóján

Első konceptus 1930. I. 571.p.

Második konceptus 1930. I. 571-572.p.

III. 1930. I. 572-573.p.

A szétvert sereg 1930. I. 573-574.p.

Imecs Béla

A föld könnyei 1930. I. 853.p.

Juhász Géza

Gyermek az éjtszakában 1930. I. 206.p.

Juhász Gyula

Melankólia 1930. I. 463.p.

Elégia 1930. I. 618.p.

Karinthy Frigyes

Nagypénteki kereplő 1930. I. 677-678.p.

Kassák Lajos

Mandulafa 1930. I. 380.p.

Komjáthy Aladár

Utazó 1930. I. 198.p.

Komlós Aladár

Mérleg 1930. I. 26.p.

Kosztolányi Dezső

Két vers

Jó hír 1930. I. 2.p.

Hang 1930. I. 2.p.

Marconnay Tibor

Kimondhatatlan szeretet 1930. I. 686.p.

Oláh Gábor

Enyhe tiltakozás 1930. I. 860.p.

Egyedül maradtam magammal 1930. I. 860.p.

Sági Márta

Üres hónapok 1930. I. 361-362.p.

Felelősség 1930. I. 362.p.

Sárközi György

Éjszakák 1930. I. 914.p.

Week-end 1930. I. 914.p.

Simon Andor

Négy vers

Üzenet 1930. I. 54.p.

Parázshegyen 1930. I. 54.p.

Álomélet 1930. I. 54.p.

Örvendezés 1930. I. 54.p.

Képzelődés 1930. I. 626.p.

Kertünkben 1930. I. 626.p.

Somlyó Zoltán

Jazz... 1930. I. 126.p.

Nem!... 1930. I. 131.p.

Szabó Lőrinc

Kíváncsiság 1930. I. 268.p.

Arany 1930. I. 268.p.

Nők 1930. I. 269.p.

Szép Ernő

Eső után 1930. I. 794.p.

Míg tűnök a platán alatt 1930. I. 794.p.

Török Sophie

Vers (Már azt hiszed mindent elmondtál) 1930. I. 218.p.

Őszinteség 1930. I. 440.p.

Mert sem meleg nem vagy, sem hideg... 1930. I. 613.p.

[Szerző nélkül]

A szarvasokká vált fiúk. Román népballada Bartók Béla gyűjtéséből (Erdélyi József fordítása) 1930. I. 60-61.p.


IRODALMI FIGYELŐ


Magyar irodalom


Babits Mihály

Karinthy Frigyes: Nem mondhatom el senkinek. Karinthy Frigyes versei. Athenaeum 1930. I. 144-146.p.

Egykötetes Ady. Ady összes versei. Athenaeum, Budapest 1930. I. 645-647.p.

Balassa József

Nyelvújítás. Tolnai Vilmos könyve. A M. T. Akadémia kiadása 1930. I. 469-470.p.

Bálint György

Kovács Mária versei. Éjszakák 1930. I. 313-314.p.

A végső szó. Sebesi Ernő versei 1930. I. 314.p.

A kritikusok árulása 1930. I. 649-653.p.

Pogány köszöntő. Radnóti Miklós versei 1930. I. 888.p.

Barta János

Magyar filozófia. A magyar tudományos irodalom bibliográfiája 1901-1925. I. Filozófia. Összeállította: M. Buday Júlia dr. 1930. I. 68-70.p.

A filozófia nagy rendszerei. Nagy József könyve. A Magyar Szemle Kincsestára 1930. I. 236.p.

Fent és lent. Könyv a magyar társadalomról [Weis István: A mai magyar társadalom.] 1930. I. 875-881.p.

Benedek Marcell

André Maurois: Byron élete. Dante-kiadás 1930. I. 658-660.p.

Bohuniczky Szefi

Fel a porból. M. Pogány Béla regénye. Franklin 1930. I. 64.p.

Elek Artúr

Régi magyar bibliofilek [Hoffmann Edith könyve.] 1930. I. 319-320.p.

Babits Mihály Dante-kommentárja. A Magyar Szemle Kincsestára 1930. I. 396-397.p.

A könyv története. A Magyar Szemle Kincsestára [Fitz József könyve.] 1930. I. 657-658.p.

Farkas Zoltán

Perlrott Csaba művészete. Dante-kiadás [Perlrott-Csaba Vilmos.] 1930. I. 72.p.

A szenvedély regénye. Írta: Klabund. Fordították: Bálint Lajos és Imrich Erzsébet. Genius 1930. I. 153.p.

Mikó solymár. Tarczai György regénye 1930. I. 649.p.

Lenin. Ossendovszki könyve. Fordította [Hiányzik a címből a fordító neve.] 1930. I. 969.p.

Gara László

Magyar irodalom Franciaországban 1930. I. 810-812.p.

Gyergyai Albert

Egy férfi a múltjára borul. Maurice Constantin-Weyer regénye. Kállay Miklós fordítása. Genius 1930. I. 72-74.p.

A jégmadár. Edmond Jaloux regénye. Lányi Viktor fordítása. Franklin 1930. I. 474-475.p.

Két Bordeaux-regény [Behavazott lábnyomok, Ernszt Gézáné fordítása; Akik az élettől félnek, Schöpflin Aladár fordítása.] 1930. I. 475.p.

Halász Gyula

Három cserkész Afrikában. R. D. Douglas, D. R. Martin és D. L. Oliver könyve. Singer és Wolfner 1930. I. 232.p.

A föld titka. Cholnoky Jenő könyvei. Singer és Wolfner [A napsugár diadala; A jégvirág.] 1930. I. 397-398.p.

Hevesi András

Szent Imre-irodalom. Dr. Révay József: Árpádok virága, Szent Imre herceg. Franklin-kiadás. Harsányi Lajos: Az elragadott herceg 1930. I. 964-965.p.

Illés Endre

Új Auróra. Az utódállamok magyar íróinak évkönyve 1930. I. 155-156.p.

A gyár. Jarnó József regénye. Pantheon 1930. I. 225-226.p.

Álmodók, lázadók. Barabás Gyula regénye. Népszava 1930. I. 226-227.p.

Nyolc hold föld. Sásdi Sándor regénye. Athenaeum 1930. I. 227-228.p.

Darkó István regényei. Szép ötvöslegény. A Ferdetorony. Kazinczy-kiadás, Kassa 1930. I. 316-317.p.

Zalai Szalay László két könyve. Sallangos acskóm. Aranyos város Jeruzsálem. Fővárosi Nyomda rt. 1930. I. 317-318.p.

Egyedül mindenkivel. Révész Béla könyve. Athenaeum 1930. I. 389-391.p.

Id. báró Korányi Frigyes. Dr. Róth Miklós könyve. Athenaeum 1930. I. 551-554.p.

A jó ember. Dormándi László regénye. Pantheon 1930. I. 648-649.p.

Én vagyok az út, a hazugság. Károly Sándor regénye. Európa-könyvkiadó, Wien 1930. I. 736-737.p.

Illyés Gyula

Zsoltárok. Dávid király és zsoltáros társai könyve. Telekes Béla fordítása 1930. I. 66-67.p.

A tizenkét Júdás. Rubin László novellái. Genius 1930. I. 151-152.p.

Vergilius Georgiconának második éneke magyarul Marót Károlytól. Széphalom-könyvtár. Szeged 1930. I. 886-887.p.

Mosolygó napkelet. Kúnos Ignác könyve 1930. I. 965-966.p.

Áhítat. Tamássi György versei 1930. I. 966.p.

Juhász Vilmos

Ipolyi Arnold Magyar Mythológiája. II. kiadás. Kiadta Zajti Ferenc 1930. I. 881-884.p.

Kardos László

Karinthy Frigyes. Dr. Balassa István tanulmánya 1930. I. 656-657.p.

Kárpáti Aurél

Móricz Zsigmond: Forró mezők. Athenaeum-könyvtár 1930. I. 314-316.p.

Katona-Emlékkönyv [A Katona József Kör kiadványa a költő halálának 100. évfordulójára.] 1930. I. 806-807.p.

Boldogult úrfikoromban. Krúdy Gyula könyve. Athenaeum 1930. I. 884-885.p.

Kodolányi János

Meg kell a szívnek hasadni. Bibó Lajos regénye. Athenaeum 1930. I. 149-150.p.

Hortobágy. Szép Ernő könyve. Singer és Wolfner 1930. I. 222-224.p.

Komjáthy Aladár

Az anyag korpuszkuláris elmélete. Ortvay Rudolf könyve. M. Tud. Akadémia kiadása 1930. I. 232-236.p.

Bergson filozófiájának alapgondolatai. Dr. Dienes Valéria előadása. Különlenyomat a "Religió" Hit- és Bölcselettudományi folyóiratból 1930. I. 807-808.p.

Komlós Aladár

Az örök sziget. Ludwig Lewisohn regénye. Ford.: Reichard Piroska. Szöllősi Zsigmond kiadása 1930. I. 153-155.p.

Marika énekelj! Kassák Lajos regénye. Pantheon 1930. I. 220-222.p.

Pénz a láthatáron. Aszlányi Károly regénye. Genius 1930. I. 224.p.

Elsüllyedt világ. Darvas János versei. Angermayer Károly kiadása, Pozsony 1930. I. 393-394.p.

Entwicklungsgang der ungarischen Literatur II. Josef Turóczi-Trostler könyve. Renaissance und Humanismus. Verlag der Ungarischen Goethe. Gesellschaft 1930. I. 551.p.

Kürti Pál

Új Magyar Föld. A Bartha Miklós Társaság sorozatos röpiratai 1930. I. 156-157.p.

Laziczius Gyula

Északi írók. Kner-kiadás [Per Hallström: A hallgatag, halálos szerelem; Vilmos svéd királyi herceg: Fekete novellák; Pella Mollin: A dal költészete; Artur Möller: Diákkaland.] 1930. I. 230-231.p.

A pincér. Smeljov regénye. Athenaeum 1930. I. 808-810.p.

Mohácsi Jenő

Die Fackel. Móricz Zsigmond regénye németül. Fordította Horvát Henrik. Rowohlt, Berlin [A fáklya német kiadása.] 1930. I. 75-76.p.

Nagy Lajos

A 902-esek. Ernst Glaeser regénye. Ford.: Bölöni György. A "Le Monde" kiadása, Páris 1930. I. 967.p.

Németh László

Öröm. Berda József versei. Genius 1930. I. 67.p.

Gellért Oszkár: Valami a végtelen sugarakból. A Nyugat kiadása 1930. I. 307-311.p.

Révay József

A magyar klasszikafilológiai irodalom bibliográfiája (1901-1925). Moravek Endre dr. könyve 1930. I. 471-472.p.

A meghódított élet. Virgilio Brocchi regénye. Athenaeum-kiadás 1930. I. 967-968.p.

Sárközi György

Vajúdó idők. Sipos Domokos elbeszélései. Erdélyi Szépmíves Céh - Athenaeum 1930. I. 63-64.p.

Szemben az örökméccsel. Reményik Sándor versei. Studium 1930. I. 65-66.p.

Az istenek halnak, az ember él. Babits Mihály új versei. Athenaeum 1930. I. 146-147.p.

Hajnali madár. Tamási Áron novellái. Athenaeum 1930. I. 219-220.p.

Báró Mednyánszky Cézár emlékezései és vallomásai az emigrációból. Fordította és kiegészítésekkel ellátta: Dr. Óvári-Avary Károly. Singer és Wolfner 1930. I. 464-469.p.

Magyar író tragédiája1929-ben. Benedek Elek utolsó évei. Benedek Marcell könyve. A szerző kiadása 1930. I. 550-551.p.

Ki kell mondani. Szentimrei Jenő versei. Erdélyi Szépmíves Céh 1930. I. 554-555.p.

Isten kémje. Oláh Gábor versei, Debrecen 1930. I. 647-648.p.

Schöpflin Aladár

Északi fény. Herczeg Ferenc új regénye 1930. I. 62-63.p.

Színhely: Budapest, idő: tíz év előtt. Háy Gyula regénye. Genius 1930. I. 64-65.p.

Álmokháza. Heltai Jenő regénye. Athenaeum-kiadás 1930. I. 147-149.p.

Élni akarok. Szitnyai Zoltán regénye. Genius 1930. I. 150-151.p.

Az ősdiák. Komáromi János regénye. Genius 1930. I. 224-225.p.

Az ördög sarkantyúja. Somerset Maugham regénye. Fordította D. Guthi Erzsi. Athenaeum-kiadás 1930. I. 231-232.p.

A csodavárók. Surányi Miklós regénye. Singer és Wolfner kiadása 1930. I. 391-393.p.

Lecke. Nagy Lajos novellái 1930. I. 472-474.p.

Sinclair Lewis [Az amerikai író regényéről.] 1930. I. 555-558.p.

Kemény Zsigmond görbe tükörben 1930. I. 653-656.p.

A könnyek könyve. Hegedüs Lóránt új könyve. Singer és Wolfner kiadása 1930. I. 735-736.p.

Sherwood Anderson regényei. A sötét nevetés. Franklin-kiadás. Tar. Athenaeum-kiadás 1930. I. 737-740.p.

Egyedül. Bethlen Gábor lelki arca. Makkai Sándor könyve. Athenaeum 1930. I. 885-886.p.

Szabó Lőrinc

Modern csaták. Lanátor Pogány Ferenc versei. A Vajda János Társaság kiadása 1930. I. 311-313.p.

Szántó Rudolf

Tizennégy júliusa. Emil Ludwig könyve. Révai 1930. I. 70-72.p.

Szenteleki Kornél

Magyar humor szerbül 1930. I. 660.p.

Szép Ernő

Mint a hal vagy a néger. Márai Sándor versei 1930. I. 887-888.p.

Török Sophie

A halál kocsisa. Selma Lagerlöf regénye. Fordította Leffler Béla. Kner-kiadás, Gyoma 1930. I. 74-75.p.

Fehér torony. Dénes Gizella regénye. Szent István Társulat 1930. I. 152-153.p.

Északi írók [Anna-Lenah Elgström: Personné gyöngyei.] 1930. I. 231.p.

Új Nippon. Imaoka Dzsuicsiro könyve. Athenaeum-kiadás 1930. I. 394-396.p.

Turóczi József [Turóczi-Trostler József]

Lenau magyarul [A német költő költészetéről, Feleki Sándor: Lenau minden lírai költeménye.] 1930. I. 228-230.p.

Ó-magyar olvasókönyv. Jankovich Emil és Pais Dezső munkája. A Danubia kiadása. Pécs 1930. I. 321-322.p.

Geothe Iphigéniája. Dr. Szegzárdy József: Babits Mihály Iphigénia-fordításának méltatása. Szeged 1930. I. 470-471.p.

Novella- és regényirodalmunk az abszolutizmus elején. Szinnyei Ferenc tanulmánya. Budapest, Akadémia 1930. I. 657.p.


Apró bírálatok

[Szerző nélkül]

(Szabó Vendel: Katholicizmus) 1930. I. 76.p.

(Ráth-Végh István: Chère, szívem) 1930. I. 76.p.

(Tamás Ernő: Nem lehet örülni) 1930. I. 76.p.

(Móra László: Így jó) 1930. I. 76.p.

(Petur László: Várakozás) 1930. I. 76.p.

(Fehér Tibor: Lélek a Rács mögött) 1930. I. 76.p.

(Fekete Lajos: Szent Grimász) 1930. I. 76.p.

(Borsodi László elbeszélései: Őszi napsütésben) 1930. I. 76.p.

(Dézsi Lajos: Magyar irodalmi hatás Shakespeare költészetében) 1930. I. 157.p.

(Varga Zsigmond: Én pedig így imádkozom) 1930. I. 157.p.

(Báró Wlassics Tibor: Könnyek tengerén) 1930. I. 157.p.

(Tamás Lajos: Üvegen keresztül) 1930. I. 157.p.

(Somogyi Imre: Oltártűz) 1930. I. 157.p.

(Szalacsy Rácz Imre: Magyar sors) 1930. I. 157.p.

(Atlasz Márton: Halálhajó) 1930. I. 157.p.

(Marcel Prévost: A szűz férfi. Fordította ifj. Bókay János) 1930. I. 157.p.

(Pierre Benoît: Erromango) 1930. I. 157-158.p.

(B. Palotai Boris: Valaminek a végén) 1930. I. 236.p.

(Gallus Sándor: Az út kezdetén) 1930. I. 236.p.

(Sík Sándor: A Cserkészet) 1930. I. 236.p.

(Rusznák Sándor: Jelentkezés) 1930. I. 236.p.

(Csapó András: Aranyárok) 1930. I. 236-237.p.

(Vitéz Málnási Ödön dr.: A régi magyar juhászat) 1930. I. 237.p.

(Reininger József: Hozsánna ember!?) 1930. I. 237.p.

Anthológiák és folyóiratok [Babits Mihály Az Istenek halnak az ember él című kötetéről A Toll című folyóiratban közölt József Attila-kritika átírt versrészletével.] 1930. I. 322.p.

(Mark Twain: A titokzatos idegen. Genius) 1930. I. 399.p.

(Barbara Ring: Peik. Révai) 1930. I. 399.p.

(Barry Pain: Férfikor. Pantheon) 1930. I. 399.p.

(Zaymus Gyula: Egetjáró királylány) 1930. I. 399.p.

(Vietórisz József: Ars poetica mea. Franklin Társulat bizománya) 1930. I. 399.p.

(Dr. Hirschler József: A Vatikán művészete. Kolozsvár) 1930. I. 555.p.

(Sándor Ernő: Vérfolyó partján. Robotnicka akadémia kiadása. Pozsony) 1930. I. 555.p.

(Maupassant: Yvette. Athenaeum) 1930. I. 555.p.

(Zalai Szalay László dr.: A puszta balladája) 1930. I. 741-742.p.

(Szabó László: Vándor sirály. Genius kiadása) 1930. I. 742.p.

(Erdőházy Hugó: Jós Percekben. Komárom) 1930. I. 742.p.

(Környei Elek: Négy szem közt. Komárom) 1930. I. 742.p.

(M. Juhász Margit: Üzenem Ádámnak. Nyíregyháza) 1930. I. 742.p.

(Halmágyi Irén: Versek. Kassa) 1930. I. 742.p.

(Geiszler Lajos: Tengerszem. Győr) 1930. I. 742.p.

(Emmerich Leszlényi: Deutsche und ungarische Gedichte. Budapest) 1930. I. 742.p.

(Br. Ghillány Antal: Vérző szívek. Eperjes) 1930. I. 742.p.

I. Gy. [Illyés Gyula]

(Balázs István: Fájdalom... Egyszerűség...Versek) 1930. I. 888-889.p.

L. I.

(Balásházy Péter: Felajánlás) 1930. I. 888-889.p.Angol irodalom


Barker, Vernon Duckworth

D. H. Lawrence (1885-1930) [Duesworth néven.] 1930. I. 558.p.

A High Wind in Jamaica. Richard Hughes könyve [Duesworth néven.] 1930. I. 559-561.p.

Robert Bridges (1844-1930) [Duckworth néven.] 1930. I. 812-813.p.

Hamvas Béla

James Joyce Ulysses-e 1930. I. 814-817.p.

Hegedüs Ádám

Tomlinson, az új Conrad. A "Tegnapjaink" nagy sikere 1930. I. 813-814.p.

Rosti Magdolna

Virginia Woolf. Orlando 1930. I. 239.p.

Lytton Strachey. Elizabeth & Essex 1930. I. 239-240.p.

A. E. Housman [Az angol költő, Alfred Edward Housman témáiról.] 1930. I. 558-559.p.

Schöpflin Aladár

David Garnett két regénye. Lady into Fox. A Man in the Zoo 1930. I. 237-238.p.


Amerikai irodalom


Babits Mihály

Líra Amerikában [Modern American Poets. Selected by Conrad Aihen.] 1930. I. 969-971.p.

Reményi József

Ernest Hemingway. "A Farewell to Arms" 1930. I. 971-972.p.

Szenes Piroska

The cradle of the leep. Joan Lowell regénye 1930. I. 972-973.p.


Francia irodalom


Gachot, François

"Les enfants terribles". Jean Cocteau regénye. Grasset 1930. I. 79.p.

Ady franciául. André Ady. Traudit par L. I. Fóti Librairie Française, Budapest 1930. I. 318-319.p.

Leon-Paul Fargue [A francia költő személyéről és műveiről.] 1930. I. 743-744.p.

Gyergyai Albert

André Gide 1930. I. 77.p.

Maurice Barrés. Mes Cahiers I. Plon 1930. I. 77-78.p.

"Ethelka" [Jean Mistler új regénye.] 1930. I. 78-79.p.

Szobrok árnyékában [A francia művészetről.] 1930. I. 399-400.p.

L'ordre. Marcell Arland regénye. Nouvelle Revue Française 1930. I. 400-401.p.

Amiel. Albert Thibaudet tanulmánya. Hachette 1930. I. 401-402.p.

Sauvageot, Aurélien

A házasság regényei [A francia házassági regények összevetése.] 1930. I. 742-743.p.


Északi irodalom


Hajdu Henrik

Peter Egge új regénye. Hansine Solstad Gyldendal Norsk Forlag, Oslo 1930. I. 662-663.p.

Sauvageot, Aurélien

Arne Garborg [A norvég író életéről és műveiről.] 1930. I. 660-661.p.


Német irodalom


Barta János

Kampf der Seligen. Caesar von Simay regénye. München, Georg Müller 1930. I. 477-478.p.

Komlós Aladár

Unmöglichen Menschen. Balázs Béla regénye. Rütten und Loening Verlag, Frankfurt a. M. 1930. I. 891-893.p.

Turóczi József [Turóczi-Trostler József]

Arno Holz (1863-1929) [A német költő munkásságáról.] 1930. I. 158-159.p.

Werfel új regénye [Barbara oder die Frömmigkeit.] 1930. I. 159-160.p.

G. Hauptmann: A szenvedély könyve 1930. I. 160-161.p.

Stefan George és kora. Friedrich Wolters: Stefan George und die Blätter für die Kunst. Deutsche Geistesgeschichte seit 1890. Berlin. G. Bondi, 1930 1930. I. 476-477.p.

Thomas Mann új könyve. Mario und Zauberer. Ein tragischer Reiseerlebnis. S. Fischer, Berlin. 1930 1930. I. 889-890.p.

Walter von Molo beszédei és tanulmányai. Walter von Molo: Zwischen Tag und Traum. Gesammelte Reden und Aufsätze. P. Zsolnay. Berlin, Wien, Leipzig. 1930 1930. I. 890.p.

A mai német ifjúság regénye. Otto Zarck: Begierde. Roman einer Weltstadtjugend. P. Zsolnay. Berlin, Wien, Leipzig, 930 1930. I. 890-891.p.


Olasz irodalom


Németh László

Papini: Sant Agostino. Vallecchi editore. Firenze 1930. I. 325-326.p.

Révay József

Borgese [Giuseppe Antonio Borgese olasz író és kritikus regényeiről és drámáiról.] 1930. I. 322-325.p.


SZÍNHÁZI FIGYELŐ


Erős Balázs

Mind háromszögűek-e a francia színdarabok [Férj, feleség, házibarát kapcsolata a francia színdarabokban.] 1930. I. 404-405.p.

Ignotus Pál

Talpig úriember. Hasenclever vígjátéka a Magyar Színházban 1930. I. 82-83.p.

Kárpáti Aurél

Háry János. Paraszt-színészek bemutatkozása a Kamaraszínházban 1930. I. 80-81.p.

A Bánk bán új szcenáriuma [Hevesi Sándor átdolgozásában a Nemzeti Színház műsorán.] 1930. I. 732-734.p.

Komlós Aladár

Volpone vagy a pénz komédiája. Ben Johnson vígjátéka, átdolgozta: Stefan Zweig - a Magyar Színházban 1930. I. 402-403.p.

Kürti Pál

Júliusi éjszaka. Hunyadi Sándor vígjátéka a Vígszínházban 1930. I. 161-162.p.

Ma este vagy soha. Hatvany Lili darabja a Vígszínházban 1930. I. 663-664.p.

Mohácsi Jenő

Maria Orska [Német színésznő, nekrológ.] 1930. I. 897-898.p.

Móricz Zsigmond

A magyar színészet válsága 1930. I. 547-549.p.

Schöpflin Aladár

Matyika színésznő szeretne lenni. Csathó Kálmán vígjátéka a Vígszínházban 1930. I. 81-82.p.

A sirály. Csehov drámája a Kamaraszínházban 1930. I. 241.p.

Takács Alice. Szomory Dezső színműve a Vígszínházban 1930. I. 326-327.p.

Azra. Szép Ernő "meséje" a Kamaraszínházban 1930. I. 328-329.p.

Volt - nincs. Birabeau vígjátéka a Belvárosi Színházban 1930. I. 403.p.

Ódry Árpád [A színész jubileumára.] 1930. I. 478-479.p.

Szendrey Júlia. Herczeg Ferenc színműve a Nemzeti Színházban 1930. I. 480-481.p.

Cigányok. Tersánszky J. Jenő vígjátéka a Kamaraszínházban 1930. I. 481-482.p.

Az út vége. Sheriff drámája a Vígszínházban. Fordította: Halász Gyula 1930. I. 482-483.p.

Fruska. Barry Conners vígjátéka a Belvárosi Színházban 1930. I. 664-665.p.

15.000 pengő jutalom. Zsolt Béla burleszk-komédiája a Magyar Színházban 1930. I. 734-735.p.

Don Juan estéje. Lenormand drámája a Nemzeti Színházban 1930. I. 817-818.p.

A liliomos királyfi. Kállay Miklós legendája a Nemzeti Színházban 1930. I. 896.p.

A nyárspolgár. Nagy Endre vígjátéka az Új Színházban 1930. I. 896-897.p.

Tersánszky J. Jenő [Tersánszky Józsi Jenő]

Mozdulatművészet. A Szentpál-iskola matinéja [Szentpál Olga tánciskolájának bemutatójáról.] 1930. I. 549.p.


KÉPZŐMŰVÉSZETI FIGYELŐ


Elek Artúr

Magyar könyvművészet [A Magyar Bibliophil Társaság évente adományozott okleveléről.] 1930. I. 83-84.p.

A Szépművészeti Múzeum két esztendeje 1930. I. 162-166.p.

Farkas Zoltán

Halápy és Gádor. Tamás-galéria [Halápy János festő képei és Gádor István kerámiái.] 1930. I. 84.p.

Kiállítások. A Szépművészeti Múzeum grafikai kiállítása. Az Ernst-múzeum csoportkiállítása. Mokry-Mészáros Dezső kiállítása a Tamás-galériában 1930. I. 167-168.p.

Művészfejek. Bálint Ernő könyve. Amicus-kiadás 1930. I. 168-169.p.

A KUT kiállítása [Bornemissza Géza, Pekáry István, Járitz Józsa, Czigány Dezső, Kozma Lajos és mások művei a Nemzeti Szalonban.] 1930. I. 245-246.p.

A Műcsarnok kibővítése 1930. I. 246-247.p.

Bortnyik kiállítása [Bortnyik Sándor.] 1930. I. 329-330.p.

Vaszary János képei 1930. I. 406.p.

Képkiállítások [A szentendrei festők társasága a Nemzeti Szalonban; Schönberger Armand a Tamás Galériában; Balló Ede a Szépművészeti Múzeumban.] 1930. I. 484-485.p.

Az Ernstmúzeum kiállítása [Cserepes István, Márffy Ödön, Bernáth Aurél az Ernst Múzeumban.] 1930. I. 561-562.p.

Grafikai kiállítás az iparművészeti múzeumban [Könyv- és reklámművészet.] 1930. I. 666-667.p.

Az Új Művészek Egyesületének kiállítása [A Nemzeti Szalonban.] 1930. I. 818-819.p.

A szlovenszkói magyar festők sorsa 1930. I. 893-894.p.

Miniatúrák és olasz rajzok kiállítása a Szépművészeti Múzeumban 1930. I. 894-895.p.

Tavaszi szalon [A Szinyei Merse Pál Társaság ötödik tavaszi kiállítása.] 1930. I. 895.p.

Régi egyházművészeti kiállítás [Országos Iparművészeti Múzeum.] 1930. I. 895.p.

Kiállítások [A Spirituális Művészek kiállítása. A Nyugat képtárlata.] 1930. I. 974.p.

Kárpáti Aurél

Ady Endre síremléke. Csorba Géza műve [Az emlékműről készült fotó 1929. II. 486-487.p. között.] 1930. I. 665-666.p.

Szentimrei Jenő

Két kiállítás Erdélyben [A Barabás Miklós Céh és a Nagybányai Festők Társaságának kiállítása Kolozsvárott.] 1930. I. 819-821.p.

Tersánszky J. Jenő [Tersánszky Józsi Jenő]

Boromisza Tibor képei 1930. I. 84-85.p.


ZENEI FIGYELŐ


Lányi Viktor

Bakule-kórus [Egy cseh gyermekkórus hangversenyéről.] 1930. I. 483-484.p.

Tóth Aladár

Kórusok - Kodály [A kórusok szerepéről, Kodály Zoltán kórusműveiről.] 1930. I. 85-88.p.

A Greguss-díj [A Kisfaludy Társaság hatévente adományozott díját Dohnányi Ernő Ruralia hungarica című orcheszterszvitje nyerte.] 1930. I. 242-245.p.


DISPUTA


Ady Lajos

A Légy jó mindhalálig és a tanárság. Levél a szerkesztőhöz 1930. I. 305-306.p.

Farkas Zoltán

Olasz mentalitású magyar művészet? 1930. I. 406-407.p.

Juhász Géza

Oláh Gábor legújabb versei [Isten kémje.] 1930. I. 740-741.p.

Móricz Zsigmond

Amerikai reklám művészeknek s íróknak 1930. I. 821-822.p.

Osvát Kálmán

Conférence [A konferansz, a felolvasás kérdéséről Nagy Endrének.] 1930. I. 88.p.

Schöpflin Aladár

A miniszter és a latin nyelv. Levél a szerkesztőhöz 1930. I. 304-305.p.


MŰMELLÉKLETEK


Beck Ö. Fülöp

- - szobra. A bőség szaruja 1930. I. 744-745.p. között

- - domborműve: Liszt Ferenc 1930. I. 744-745.p. között

- - tollrajza: Táncos legény 1930. I. 800.p.

- - tollrajza. A nyilas 1930. I. 801.p.

Csorba Géza

Ady Endre síremléke. - - műve. Fotó: Székely Aladár 1930. I. 486-487.p. között

Az Ady-szobor feje. - - műve. Fotó: MKF 1930. I. 486-487.p. között

Fáy Dezső

- - illusztrációja Babits Mihály Dante-fordításához [Fametszetek.] 1930. I. 343, 363, 379.p.

Hoffmann Edith

- - sziluett-rajza. Osvát Ernő 1930. I. 728.p.

Iványi Grünwald Béla

- - rajza: Hazatérő nyáj 1930. I. 898-899.p. között

- - rajza. Cséplés 1930. I. 898-899.p. között

Medgyessy Ferenc

- - tusrajza: Furulyázó férfi 1930. I. 423.p.

- - ceruzarajza: Guggoló nő 1930. I. 457.p.

Rudnay Gyula

- - rézkarca: Bolond Istók 1930. I. 822-823.p. között

- - rézkarca: Facsoport 1930. I. 822-823.p. között

Szőnyi István

- - rézkarca: Akt 1930. I. 668.p.

- - rézkarca: Öregek 1930. I. 668.p.

- - rajza: Híd 1930. I. 676.p.

- - rajza: Szüretelők 1930. I. 678.p.

Vaszary János

- - rajza: Tánc 1930. I. 574.p.

- - rajza: Páris 1930. I. 579.p.

- - rajza: Anita Berber 1930. I. 595.p.

- - rajza: Ópiumszívó nő 1930. I. 603.p.

- - rajza: Akt 1930. I. 626.p.


A NYUGAT HÍREI


1930. I. 247, 330, 407-408, 485-486, 562, 667, 744, 898.p.

Hátra Kezdőlap Előre