1918
TIZENEGYEDIK ÉVFOLYAM

II. KÖTET 13-24. SZÁM
FŐSZERKESZTŐ: IGNOTUS
SZERKESZTŐK: ADY ENDRE, BABITS MIHÁLY


CIKKEK


Babits Mihály

Lévay [Lévay József halálára.] 1918. II. 163-164.p.

Kant és az Örök béke [Immanuel Kant.] 1918. II. 247-256.p.

Az első pillanatban [Költői gondolatok a polgári forradalomról.] 1918. II. 616-618.p.

Berkes Imre

Impressziók egy magyar regényről [Móricz Zsigmond: Fáklya.] 1918. II. 47-54.p.

Boross László

Marczali Henrik: Világpolitika és világgazdaság 1918. II. 234-238.p.

Marx [Karl Marx.] 1918. II. 508-516.p.

Bölöni György

A dzsentri a mérlegen 1918. II. 367-371.p.

Braun Róbert

Magyarország területi egysége és a nemzetiségek 1918. II. 662-667.p.

Dóczy Jenő

Irodalmunk és a nemzeti szempontú kritika 1918. II. 388-392, 466-476, 535-549, 629-646.p.

Éber Ernő

A magyar föld jövője 1918. II. 687-691.p.

Elek Artúr

Ipolito és Lionora novellája [Bevezető az ismeretlen szerzőjű olasz novella fordításához 1918. II. 35-44.p.] 1918. II. 33-35.p.

Fenyő Miksa

A politika mögül

Burián gróf üzenete 1918. II. 239-240.p.

Pártalakulás 1918. II. 308-310.p.

Békefeltételek 1918. II. 524-527.p.

Kaffka Margit [Nekrológ.] 1918. II. 773-776.p.

Ferenczi Sándor

A mechanika lelki fejlődéstörténete. Kritikai megjegyzések Ernst Mach egy tanulmányához 1918. II. 487-494.p.

Fülep Lajos

Tihanyi Lajos. Az arckép a festőjéről 1918. II. 692-696.p.

Gellért Oszkár

A politika mögül

Kühlmann arcképe [A német kancellárról.] 1918. II. 158-161.p.

Ausztria-Magyarország mint békeközvetítő 1918. II. 241-244.p.

Molnár Ferenc új regénye [Andor.] 1918. II. 459-465.p.

Búcsú a szent koronától 1918. II. 721-725.p.

Bíró Lajos, a publicista 1918. II. 799-805.p.

Hollósy Simon

- - levelezéséből [Bevezető jegyzettel, a szerző feltüntetése nélkül.] 1918. II. 835-852.p.

Ignotus

A politika mögül

A német szövetség [A cikk végén rövid megjegyzésben kitér Gesztesi Gyula A magyarság a világpolitikában című könyvére.] 1918. II. 71-77.p.

A választójog bukása 1918. II. 155-158.p.

Reakció és radikalizmus 1918. II. 315-318.p.

Austro-lengyel megoldás és dualizmus 1918. II. 443-447.p.

Németpártiság 1918. II. 590-593.p.

Új Magyarország [A forradalomról.] 1918. II. 611-614.p.

Kadosa Marcel

Leszerelés 1918. II. 728-734.p.

Katona Sándor

Az új Magyarország pénzügyi feladatai 1918. II. 680-686.p.

Kornfeld Móric

Állami beavatkozás. A tőkeemelést korlátozó kormányrendelethez 1918. II. 383-387.p.

Kosztolányi Dezső

Krisztus, vagy Barabbás? Karinthy Frigyesről 1918. II. 393-395.p.

Lánczi Jenő

Szabó Ervin 1918. II. 594-596.p.

Lesznai Anna

Babonás észrevételek a mese és a tragédia lélektanához 1918. II. 55-68.p.

Móricz Miklós

Az önálló Magyarország ipari feladatai 1918. II. 668-679.p.

Patthy Károly

Péterfy Jenő emlékezete 1918. II. 87-108.p.

Raab Andor

A cionizmus a világháborúban [Ignotus megjegyzésével.] 1918. II. 477-486.p.

Schöpflin Aladár

A forradalom és a magyar lateiner osztály 1918. II. 697-701.p.

A halottak élén. Ady Endre háborús költészetéhez 1918. II. 825-828.p.

Tóth Árpád

† Havas Gyula 1918. II. 517-522.p.


REGÉNYEK, NOVELLÁK, ELBESZÉLÉSEK, SZÍNDARABOK


Babits Mihály

Mythológia 1918. II. 777-796.p.

Barna József

Morfeusz ószeresnél 1918. II. 361-366.p.

Barta Lajos

A zöld ember 1918. II. 401-436.p.

Berkes Imre

A halott ember felesége 1918. II. 319-352.p.

Déry Tibor

Novella 1918. II. 213-232.p.

A kéthangú kiáltás 1918. II. 550-587.p.

Földi Mihály

Nyári éjszaka 1918. II. 650-660.p.

Szemtől-szembe 1918. II. 829-834.p.

Julián Éva

Csend 1918. II. 138-150.p.

Kádár Endre

Balalajka 1918. II. 3-31, 109-134, 173-200.p.

Kortsák Jenő

Az első 1918. II. 257-262.p.

Kürti Pál

A búcsú 1918. II. 737-745.p.

Laczkó Géza

Daisy 1918. II. 495-507.p.

Lengyel Menyhért

Az igazi hős. Részlet Lengyel Menyhért 5 felvonásos drámájából 1918. II. 806-822.p.

Nagy Dániel

Pistike 1918. II. 206-212.p.

Sárika 1918. II. 750-756.p.

Réti Ödön

Erkölcstelen kis történet 1918. II. 266-303.p.

[Szerző nélkül]

Ipolitónak, messer Buondelmonte Buondelmonti fiának és Lionorának, messere Amerigo de'Bardi lányának, és szerelmüknek, viselt dolgaiknak és sorsuknak története (Elek Artúr fordítása) 1918. II. 35-44.p.VERSEK


Ady Endre

Elégedetlen ifjú panasza. Hadköteles évszázadunk elején 1918. II. 162.p.

Követelő írás sorsunkért 1918. II. 311-312.p.

Az utolsó hajók 1918. II. 528.p.

Két kuruc beszélget (Most már nagyon jó, mert nem lehet rosszabb.) 1918. II. 529.p.

Üdvözlet a győzőnek 1918. II. 615.p.

Babits Mihály

Zsoltár gyermekhangra 1918. II. 167-168.p.

Zsoltár férfihangra 1918. II. 169-170.p.

Egy perc, egy pille 1918. II. 171.p.

Dal, prózában 1918. II. 172.p.

Előszó 1918. II. 715.p.

Strófák egy templomhoz. 1918 tavaszán 1918. II. 716.p.

Szüret előtt 1918. II. 717.p.

Paraszt-hexameterek. Theokritos után [Theokritosz.] 1918. II. 718.p.

Fortissimo. A Nyugat-nak egy régi számából, melyet e vers miatt elkoboztak [A megjegyzés lábjegyzetben.] 1918. II. 719-720.p.

Byron, George Gordon

Childe Harold búcsúja (Tóth Árpád fordítása) 1918. II. 203-205.p.

Farkas Aladár

Asszony-várás 1918. II. 135-137.p.

Fazekas Frey Imre

A Margithíd pesti oldalán vasárnap este 1918. II. 151.p.

Köd 1918. II. 152.p.

Vázlat egy kis hangulatról 1918. II. 153.p.

Sóhajtott a fa 1918. II. 153-154.p.

Gellért Oszkár

Még egyszer ennyi? 1918. II. 32.p.

Csatadal 1918. II. 702.p.

Szabadságos katona éjszakája. Ez a vers 1917 márciusában csak csonkán jelenhetett meg a Nyugatban [A megjegyzés lábjegyzetben.] 1918. II. 757.p.

Havas Gyula

Téli csillagok 1918. II. 353-354.p.

Felhők alatt 1918. II. 355-356.p.

Egy nomád elégiája 1918. II. 357.p.

Őszi ének 1918. II. 358.p.

Vándordal 1918. II. 359.p.

Éji órán 1918. II. 360.p.

Nem ezt akartam 1918. II. 523.p.

Vegyétek és egyétek! Halott katona éneke 1918. II. 661.p.

Juhász Gyula

Régi versem elé. Dr. Hajdu Lillynek 1918. II. 797.p.

Újvidéki emlék 1918. II. 798.p.

Kassák Lajos

Vigyázz! 1918. II. 78.p.

Vers asszonytémával 1918. II. 588.p.

Rokkant katona 1918. II. 589.p.

Keats, John

Óda egy görög vázához (Tóth Árpád fordítása) 1918. II. 823-824.p.

Komjáthy Aladár

A mái napokra 1918. II. 726-727.p.

Kosztolányi Dezső

Bohóc 1918. II. 69.p.

Éji riadalom 1918. II. 69.p.

Vidéki éj 1918. II. 448-449.p.

Környey Zoltán

Séta a hegyen 1918. II. 263.p.

Fehér ágyon, tavasszal 1918. II. 264.p.

Játék szavakkal 1918. II. 265.p.

A gyilkos 1918. II. 647.p.

A tánc 1918. II. 648.p.

Randevún 1918. II. 649.p.

Laczkó Géza

Mohammed koporsója 1918. II. 79.p.

Lányi Sarolta

Már neked írom 1918. II. 45-46.p.

Az első mosoly 1918. II. 233.p.

A vendéghez 1918. II. 233.p.

Lesznai Anna

Rigó füttyre 1918. II. 304-305.p.

Dolgok öröme 1918. II. 306.p.

Egyszerű nóta 1918. II. 307.p.

Hazavágyás 1918. II. 437.p.

Párás a domb... 1918. II. 438.p.

Szüreti kis nóta 1918. II. 439.p.

Ajándék 1918. II. 440.p.

Mohó kérés 1918. II. 441.p.

Napszálltán 1918. II. 442.p.

Musset, Alfred de

Velence (Tóth Árpád fordítása) 1918. II. 201-202.p.

Poe, Edgar Allan

A holló (Csillag Imre fordítása) 1918. II. 746-749.p.

Sárközi György

A halott katona 1918. II. 735.p.

Szeptemberi eső 1918. II. 736.p.

Szép Ernő

Adjátok vissza 1918. II. 619-628.p.

Térey Sándor

Illatok 1918. II. 372-373.p.

Mise egy éjszaki templomban 1918. II. 853.p.

Vajda György

Fiatalon meghalt költő utolsó versei

Új szerelem 1918. II. 396.p.

Nászéj 1918. II. 397.p.

Biblikus képek

Birok az angyallal 1918. II. 398.p.

Mózes 1918. II. 399.p.

Mozgókép: kincsásók 1918. II. 400.p.

Verlaine, Paul

Két Verlaine vers

1. (Le piano, qui baise...) (A zongorán az alkony tüze lángol...) (Térey Sándor fordítása) 1918. II. 374.p.

2. (Voici des fruits...) (Gyümölcsöt hoztam, virágot, lombos ágat...) (Térey Sándor fordítása) 1918. II. 374.p.MŰMELLÉKLETEK


Tihanyi Lajos

Babits Mihály 1918. II. 618.p.


FIGYELŐ


Babits Mihály

Évi sáfárkodás [Karácsonyi számadás az irodalomról.] 1918. II. 854-855.p.

Bálint Aladár

A Szépművészeti Múzeum Callot-kiállítása [Jacques Callot.] 1918. II. 80-81.p.

Környei - Svärdström [Környei Béla és Valborg Svärdström fellépése a Városi Színházban.] 1918. II. 83-84.p.

Rudnay Gyula képei 1918. II. 453-454.p.

A "Ma" csoportos kiállítása [Kmetty János, Nemes Lampérth József, Máttis Teutsch János, Ruttkay György, Gulácsy Lajos, Uitz Béla, Bortnyik Sándor, Diner Dénes Rezső, Schadl János, Bohacsek Ede, Pátzay Pál, Spangher Ferenc, Gergely Sándor.] 1918. II. 601-602.p.

Két kiállítás. A Szépművészeti Múzeum új szerzeményei. Második sorozat; Ferenczy Károly hagyatékának, gyermekei munkáinak kiállítása. Ernst Múzeum 1918. II. 602-605.p.

Tihanyi Lajos 1918. II. 705-707.p.

Kádár Béla gyűjteményes kiállítása 1918. II. 707-708.p.

A Kéve XI-ik kiállítása [Bokros Dezső, Kövesházi Kalmár Elza, Remsey Jenő, Remsey Zoltán, Tichy Gyula, Tichy Kálmán, Lohwag Ernesztin, Benkhardt Ágoston, Haranghy Jenő, Lénárd Róbert.] 1918. II. 760-761.p.

Máttis Teutsch János 1918. II. 761-762.p.

Barta Lajos

Pilisi Lajosról [Újságíró, haditudósító halálára.] 1918. II. 450-452.p.

Dóczy Jenő

Mariay Ödön: A Rákóczi-harang. Színmű 3 felvonásban. Megjelent a Táltos kiadásában. Először adták a Nemzeti Színházban szeptember 27-én 1918. II. 599-600.p.

Ferenczi Sándor

A mese lélektanáról [Hozzászólás Lesznai Anna Babonás észrevételek a mese és a tragédia lélektanához című tanulmányához 1918. II. 55-68.p.] 1918. II. 376-377.p.

Földi Mihály

Külföldi folyóiratokból

(Az új francia irodalom és a háború) [La Reuve, Gerard de Lacaze-Duthiers cikke alapján.] 1918. II. 605-606.p.

(George Sand első szerelme) [Revue Hebdomadaire, majd a La Reuve másodközlése, Ernest Seillière cikke alapján.] 1918. II. 606-607.p.

(Dadaismus) [A Sozialistische Monatshefte cikke nyomán.] 1918. II. 607.p.

(Belga frontversek) [Sozialistische Monatshefte.] 1918. II. 607-608.p.

(Chesterton orthodoxiája) [Deutsche Rundschau, Herbert Mortens cikke alapján.] 1918. II. 709-710.p.

(Az indiai kérdés) [United Empire.] 1918. II. 710.p.

(Lafcadio Hearn arcképe) [Revue des deux Mondes, A. Bellesort cikke alapján.] 1918. II. 710-711.p.

(Az osztrák-magyar monarchia) [Wage, Zenker cikke alapján.] 1918. II. 711-712.p.

(Az írói tulajdonjog) [Revue d'Autriche, Glossy cikke alapján.] 1918. II. 762-763.p.

(Az ifjú Zola) [Émile Zola; Wage.] 1918. II. 763-764.p.

(Elhunyt írók) [Sozialistische Monatshefte, Peter Nansen és Joseph Peladan halála kapcsán.] 1918. II. 765.p.

(Max Dauthendey...) [Max Dauthendey és Eduard von Keyserling halála kapcsán.] 1918. II. 765-766.p.

(Európa szíve) [Weissen Blätter, Svend Borberg cikke alapján.] 1918. II. 858-859.p.

(Királyok és koldusok) [Journal du Peuple, Léon Werth cikke alapján.] 1918. II. 859.p.

(Dostojevskij és az orosz forradalom) [Fjodor Mihajlovics Dosztojevszkij; Internationale Rundschau, Sch. Gorelik cikke alapján.] 1918. II. 859-861.p.

(II. Vilmos pszichéjéhez) [Wage, August Forel cikke alapján.] 1918. II. 861-862.p.

Két orosz könyv. Kuprin: A Kripta, Avercsenko: A tükör lelke 1918. II. 704-705.p.

Bacsó Béla: A Stefcsik-ház 1918. II. 856-857.p.

Füst Milán

Benedek Marcell: Vulkán 1918. II. 530-532.p.

Naplójegyzetek egy elhunyt ifjú költőről. Vajda György: Haláltánc 1918. II. 856.p.

Ignotus

Demokrácia 1918. II. 377-379.p.

Szellemi munkások szövetsége [Hesslein József mozgalmáról.] 1918. II. 597.p.

A vasutasok 1918. II. 708.p.

Kortsák Jenő

Török Gyula † 1918. II. 758-759.p.

Kosztolányi Dezső

Blümner [Rudolf Blümner színész Kosztolányi verseit és elbeszéléseit adja elő Berlinben a Sturm-estéken.] 1918. II. 81-82.p.

Moissi [Alexander Moissi német színész művészetéről.] 1918. II. 82-83.p.

Kürti Pál

Kassák Lajos 1918. II. 375-376.p.

Lánczi Jenő

Demokrácia [Válasz Ignotus azonos című cikkére 1918. II. 377-379.p.] 1918. II. 454-455.p.

Lengyel Menyhért

Jászai Mari: Színész és közönség [A színésznő azonos című könyvéről.] 1918. II. 854.p.

Schöpflin Aladár

Vörösbegy. Moly Tamás regénye 1918. II. 452-453.p.

Szerelem hajnala. Bán Ferenc regénye 1918. II. 597-598.p.

Sötétség. Földi Mihály regénye 1918. II. 598-599.p.

Ódry Árpád szavaló-estélye 1918. II. 600-601.p.

Kísérletek, ifjúság. Tersánszky Józsi Jenő novellás könyve 1918. II. 703-704.p.

Szép Ernő

Öreg szalámitolvaj című könyv felől [Nádas Sándor könyvéről.] 1918. II. 759-760.p.

[Szerző nélkül]

Nyugat-előadások [Az előadássorozat tervezett programja.]

A NYUGAT HÍREI


1918. II. 84, 164, 456, 708, 766, 863-864.p.1919
TIZENKETTEDIK ÉVFOLYAM

I. KÖTET (1-13. SZÁM)
FŐSZERKESZTŐ: IGNOTUS
SZERKESZTŐK: ADY ENDRE, BABITS MIHÁLY
Az 1919. FEBR. 16.- MÁRC. 1. (4-5. SZÁMTÓL) SZERKESZTI: BABITS MIHÁLY


CIKKEK


Ady [Endre]

- - levelek Hatvany Lajoshoz [A címzett bevezetőjével.] 1919. I. 320-323.p.

Babits Mihály

Költészet és előadóművészet. Ódry Árpád előadóestéjén elmondott bevezetőelőadás. 1918. október 1919. I. 129-135.p.

Balázs Béla

A hasonlat metafizikája [Részlet a Szellemi tudományok szabadiskolájában tartott, a Lírai szenzibilitás fejlődése című előadásából.] 1919. I. 404-414.p.

Bálint Aladár

Emlékezés [Ady Endréről.] 1919. I. 340-342.p.

Bíró Lajos

A fiatal Ady Endre 1919. I. 349-350.p.

Boross László

A versaillesi konferencia előkészületei 1919. I. 195-208.p.

Ady Endre és kora 1919. I. 274-276.p.

Dávid Lajos

Eötvös Loránd 1919. I. 479-484.p.

Déry Tibor

Az utolsó nemzeti költő [Ady Endréről.] 1919. I. 343-348.p.

Dóczy Jenő

Ady művészetéről [Ady Endre.] 1919. I. 234-240.p.

Elek Artúr

Fémes-Beck Vilmos (1885-1918) 1919. I. 146-148.p.

Ady Rómában [Ady Endre.] 1919. I. 254-258.p.

Péterfy és Goethe [Péterfy Jenő, Johann Wolfgang Goethe.] 1919. I. 434-437.p.

Földi Mihály

Gorkij [Maxim Gorkij.] 1919. I. 573-578.p.

Hatvany Lajos

Ady levelek [Bevezetés Ady Endre hozzá írott leveleinek közlése elé 1919. I. 320-323.p.] 1919. I. 320.p.

A fekete könyv írója. Tompa Mihályról 1919. I. 867-877.p.

Hornyánszky Gyula

Burckhardt Jakab 1919. I. 32-46, 83-92.p.

Ignotus

Halhatatlan Ady [Ady Endre.] 1919. I. 223-224.p.

Kabos Ede

Ady Endre édes anyja 1919. I. 249-253.p.

Karinthy Frigyes

Csáth Géza [Nekrológ.] 1919. I. 974-977.p.

Kosztolányi Dezső

A huszonhétéves költő [Ady Endréről.] 1919. I. 261-263.p.

Horvát Henrik antológiája. Neue ungarische Lyrik in Nachdichtungen von Heinrich Horvát 1919. I. 556-560.p.

Krúdy Gyula

Az önmagával verekedő költőről [Ady Endréről.] 1919. I. 271.p.

Laczkó Géza

Ady életének tanulságai [Ady Endre.] 1919. I. 246-247.p.

Lengyel Menyhért

Ki látta őt? [Ady Endréről.] 1919. I. 264-266.p.

Mariay Ödön

Halott vezér élők élén [Ady Endréről.] 1919. I. 277-283.p.

Móricz Zsigmond

Ady Endre a ravatalon 1919. I. 267-269.p.

Nagy Endre

Ady anekdota [Ady Endre.] 1919. I. 259-260.p.

Papp Viktor

Ady és a zene [Ady Endre.] 1919. I. 326-331.p.

Pásztor Árpád

Jegyzetek Walt Whitman századik születésnapjára 1919. I. 756-766.p.

Pintér Jenő

Az Ady-irodalom [Ady Endréről.] 1919. I. 285-303.p.

Rédey Tivadar

Ady diákkori zsengéi Zilahon. Az első öt év repertóriuma [Ady Endre.] 1919. I. 304-311.p.

Rippl-Rónai József

Levél a mennyországba - Ady Endrének 1919. I. 273.p.

Schöpflin Aladár

Osvát Ernő 1919. I. 3-6.p.

Ady Endre emléke 1919. I. 227-233.p.

Szabó Dezső

A két forradalmi költő [Ady Endre, Petőfi Sándor.] 1919. I. 241-245.p.

Az egész emberért [A proletárforradalom üdvözlése.] 1919. I. 451-458.p.

Szép Ernő

- - től ez a pár sor jött: [Ady Endre halálára.] 1919. I. 273.p.

Szilágyi Géza

Ady Endréről 1919. I. 270.p.

Szini Gyula

Ady Endre 1919. I. 272.p.

Tóth Árpád

Ady költészetének viszonya elődeihez és a francia modernekhez [Ady Endre.] 1919. I. 351-361.p.

Nagy Lajos novellái 1919. I. 570-572.p.


REGÉNYEK, NOVELLÁK, ELBESZÉLÉSEK, SZÍNDARABOK


Ady Endre

A műhelyben 1919. I. 312-319.p.

Balázs Béla

A fekete korsó. Árnyjáték ó-egyiptomi szilhuettekre 1919. I. 561-569.p.

Isten tenyerén 1919. I. 715-736, 881-904.p.

Balázs Sándor

A Bakó lányok 1919. I. 176-194.p.

Barta Lajos

A sötét ház 1919. I. 626-646.p.

Cholnoky László

Reménytelen öregemberek álma 1919. I. 740-752.p.

Déry Tibor

A próba 1919. I. 657-683.p.

Dosztojevszkij, Fjodor Mihajlovics

Pétervári álmok (Földi Mihály fordítása) [A lábjegyzetben rövid kommentárral.] 1919. I. 136-145.p.

Elek Artúr

Éjfél 1919. I. 611-622.p.

Füst Milán

A lázadó 1919. I. 832-866.p.

Gyulai Márta

Erőlködő 1919. I. 432-433.p.

Kertész István

Férfikar 1919. I. 789-831.p.

Lengyel Menyhért

Az ördög hegedül... A naplómból 1919. I. 647-649.p.

Rét Ödön

Remény 1919. I. 209-213.p.

Schöpflin Aladár

A pirosruhás nő 1919. I. 51-70, 112-128, 161-172, 362-379, 383-399, 485-503, 583-599, 684-699.p.

Szabó Dezső

Scholtz Mihályné ítélete 1919. I. 415-427.p.

A jó szerelem legendája 1919. I. 650-653.p.

Szomory Dezső

A mennyei küldönc 1919. I. 515-553.p.

Tersánszky Józsi Jenő

Jön a főherceg 1919. I. 7-23.p.

Ujfalusi László

A vén kopó 1919. I. 94-108.p.

Április 1919. I. 464-476.p.


VERSEK


Ady Endre

Be gyönyörű tavasz-éjjel 1919. I. 225.p.

A kuruc halála 1919. I. 226.p.

Balázs Béla

Köszönjük 1919. I. 248.p.

Baudelaire, Charles

Kísértet (Babits Mihály fordítása) 1919. I. 785-786.p.

Browning, Robert

Egy gondolában (Babits Mihály fordítása) 1919. I. 24-31.p.

Dehmel, Richard

Tikkadt levegő (Kosztolányi Dezső fordítása) 1919. I. 624.p.

Ének a fiamhoz (Kosztolányi Dezső fordítása) 1919. I. 625.p.

Fazekas Frey Imre

A tiroli éjszakákból 1919. I. 109-110.p.

Miniatűr 1919. I. 111.p.

Órák 1919. I. 111.p.

Harsányi Kálmán

Csillagnyilazók 1919. I. 579.p.

Cáfolat 1919. I. 579.p.

Csönd 1919. I. 580.p.

Hogy látod szebbnek? 1919. I. 581.p.

Az ötvös 1919. I. 582.p.

Keats, John

Az őszhöz (Tóth Árpád fordítása) 1919. I. 463.p.

Laczkó Géza

Ha jön az este... 1919. I. 93.p.

Lányi Sarolta

Az anya dalol 1919. I. 753-754.p.

Tavasz 1919-ben 1919. I. 755.p.

Mittay László

Ballada (Nagyon gazdag vagy.) 1919. I. 654.p.

Ballada (Nehéz magamban elrejtenem téged) 1919. I. 655.p.

Ballada (Itt vagy, karomban) 1919. I. 656.p.

Nagy Zoltán

Elégia 1919. I. 554-555.p.

Rilke, Rainer Maria

A szerető (Kosztolányi Dezső fordítása) 1919. I. 623.p.

Rossetti, Dante Gabriel

A kártyásasszony (Babits Mihály fordítása) 1919. I. 783-784.p.

Rozványi Vilmos

Búcsúzóra 1919. I. 284.p.

Sárközi György

Genezis 1919. I. 400.p.

Valaki hí 1919. I. 401.p.

Reggeli dal 1919. I. 402.p.

A szeretet himnusza 1919. I. 403.p.

Belülről 1919. I. 737.p.

Tenger-fantázia 1919. I. 738.p.

Fölfelé 1919. I. 739.p.

Sonkoly Béla

A szavak 1919. I. 477.p.

A halálhoz 1919. I. 477.p.

Élni hívom 1919. I. 478.p.

Térey Sándor

Élet, furcsa játék 1919. I. 878-880.p.

Theokritosz

Szerelmes párbeszéd (Babits Mihály fordítása) 1919. I. 428-431.p.

Tóth Árpád

Az új isten 1919. I. 459-460.p.

Március 1919. I. 461-462.p.

Turcsányi Elek

Lovas út 1919. I. 47-49.p.

Pásztor volt Adelosz... 1919. I. 50.p.

Verlaine, Paul

Fifi (Babits Mihály fordítása) 1919. I. 787.p.

Le petit coin... (Babits Mihály fordítása) 1919. I. 788.p.

Villon, François

Ballada (Tóth Árpád fordítása) 1919. I. 173-174.p.

Epitaphium (Tóth Árpád fordítása) 1919. I. 174-175.p.

Whitman, Walt

A városi hullaház (Pásztor Árpád fordítása) 1919. I. 767.p.

Hallottalak: ünnepi édes hangja az orgonának (Pásztor Árpád fordítása) 1919. I. 768.p.

Ős ösztönök (Pásztor Árpád fordítása) 1919. I. 768.p.

Győzelmi dal a legyőzötteknek (Pásztor Árpád fordítása) 1919. I. 769.p.

Egy asszony vár rám (Pásztor Árpád fordítása) 1919. I. 769-770.p.

Egy elbukott európai forradalmárhoz. 1856-ból (Pásztor Árpád fordítása) 1919. I. 771-772.p.

Ti betörők a törvény előtt (Pásztor Árpád fordítása) 1919. I. 772-773.p.


MŰMELLÉKLETEK


Ady Endre

Verses könyvem előtt [Fakszimile.] 1919. I. 324-325.p.

Bartók Béla

Három őszi könnycsepp [Ady Endre versére írt zenedarab kottája.] 1919. I. 332-333.p.

Csorba Géza

[Rajz a halott Ady Endréről.] 1919. I. 268-269.p. között

Kodály Zoltán

"Ádám hol vagy?" [Ady Endre versére írt zenedarab kottája.] 1919. I. 334-339.p.

Székely Aladár

[Ady Endre fényképe.] 1919. I. 316-317.p. között

[Szerző nélkül]

[Fénykép Ady Endréről.] 1919. I. 348-349.p. között


FIGYELŐ


Babits Mihály

Rostand [Edmond Rostand.] 1919. I. 76.p.

Tariel, a párducbőrös lovag 1919. I. 155-156.p.

Karinthy: Holnap reggel. Madách-színház [Karinthy Frigyes.] 1919. I. 438.p.

Bálint Aladár

Fényes Adolf új képei 1919. I. 73-74.p.

Galimberti-házaspár képei 1919. I. 74-75.p.

Tizennyolcadik századbeli angol karikatúristák 1919. I. 154-155.p.

Vaszary János új képei 1919. I. 505-506.p.

Mednyánszky László 1919. I. 704-705.p.

Dávid Lajos

Russel: A filozófia alapproblémái [Blaise Russel.] 1919. I. 777-778.p.

Déry Tibor

Szép Ernő: Lila ákác 1919. I. 216-217.p.

Dóczy Jenő

Surányi Miklós: Kantate. Regény. Singer és Wolfner kiadása 1919. I. 218.p.

Elek Artúr

A Szépművészeti Múzeum évkönyve [Meller Simon, Hekler Antal, Éber László, Lederer Sándor, Felvinczi Takács Zoltán, Hoffman Edith, Petrovics Elek tanulmányairól.] 1919. I. 218-220.p.

A Krakói Czartoryski-képtár olasz mesterei. Írta Gerevich Tibor 1919. I. 700-702.p.

Fenyő Miksa

Dostojewski [Fjodor Mihajlovics Dosztojevszkij.] 1919. I. 600-602.p.

Pogány József: Napóleon. Dráma három felvonásban 1919. I. 774-776.p.

Földi Mihály

Endymion. Verner von Heidenstam regénye 1919. I. 72-73.p.

Ady kézirata [Fakszimiléje 1919. I. 324-325.p.] 1919. I. 380.p.

A Zuboly-vers [Ady Endre verséről.] 1919. I. 380.p.

Spartacus élete. Illés Béla füzete a Táltos-könyvtárban 1919. I. 504-505.p.

Népkönyvtárak 1919. I. 604-605.p.

Moly Tamás: Box 1919. I. 700.p.

Hattyúvér. Strindberg mesejátéka a Belvárosi Színházban [August Strindberg.] 1919. I. 776-777.p.

Fülep Lajos

Megint plágium [Lustig Géza Misztikusok, költők és gondolkodók című könyvéről, mely valójában Remy de Gourmont Dante Beatrice et la poésie amoureuse című könyvének "fordítása".] 1919. I. 702-703.p.

Füst Milán

Búcsúszavak Altenberg Péterhez! [Peter Altenberg.] 1919. I. 214.p.

Gaál Mózes

Három mesekönyv. Kner-kiadás. Balázs Béla: Testvérország. Lesznai Anna: Mese a bútorokról és a kis fiúról. Jászay-Horváth Elemér: Árva János 1919. I. 440-441.p.

Gyulai Márta

Wilde Oszkár: A népség filozófiája. Fordította Hevesi Sándor [Oscar Wilde.] 1919. I. 71.p.

Kassák Lajos

Szabó Dezső könyve. Kner-kiadás 1918 1919. I. 214-216.p.

Kázmér Ernő

Romain Rolland: Michelangelo 1919. I. 779-780.p.

Dosztojevszkij: Szegény emberek [Fjodor Mihajlovics Dosztojevszkij.] 1919. I. 906-908.p.

Kürti Pál

Lendvai István: Fáklyafüst 1919. I. 75-76.p.

Laczkó Géza

Sancho Panza királysága [Lengyel Menyhért darabjáról.] 1919. I. 150-152.p.

Lengyel Menyhért

Férj és feleség. Lakatos László színműve a Vígszínházban 1919. I. 149-150.p.

Jacques Lewis [Az előadóművész estjéről.] 1919. I. 603-604.p.

Lesznai Anna

Rényi Edith verseiről 1919. I. 438-440.p.

Márai Sándor

Török Gyula poszthumus könyve [Fehér virág.] 1919. I. 905-906.p.

Molnár Antal

Herzfeld Victor 1919. I. 442-443.p.

Rédey Tivadar

Gerhart Hauptmann: Der Ketzer von Soana. S. Fischer, 1918 1919. I. 153-154.p.

Rozványi Vilmos

Új költők

György Mátyás - Komját Aladár - Lengyel József - Révai József: 1918 Szabadulás; Szélpál Árpád: Tüntetés 1919. I. 71-72.p.

Barta Sándor: Vörös Zászló. Kahána Mózes: Universum 1919. I. 441-442.p.

Új kultúra. Futurista, expressionista és kubista festészet. Írta: Hevesi Iván. G. Apollinaire-nek a Kubizmusról írott festészeti tanulmánya. Fordította Dénes Zsófia 1919. I. 703-704.p.

Schöpflin Aladár

Az ötvenéves férfi. Hajó Sándor színdarabja a Belvárosi Színházban 1919. I. 149.p.

Der Untertan. Heinrich Mann regénye 1919. I. 602-603.p.

Stein Aurél

- - levele [Indiából küldte Halász Gyulának. Szerkesztői bevezetővel.] 1919. I. 705-706.p.

Tóth Árpád

Zempléni Árpád: Vasfő és Ime 1919. I. 504.p.

Szegedi István: Gyöngyvirág 1919. I. 602.p.KÜLFÖLDI FOLYÓIRATOKBÓL


Földi Mihály

(A filozófia nemzetközi irányai) [Internationale Monatsschrift.] 1919. I. 443-446.p.

(H. G. Wells új regénye) [Herbert George Wells; North American Review. A Johanna és Péter című regényről.] 1919. I. 446.p.

(A bűn irodalma) [Sozialistische Monatshefte.] 1919. I. 446-447.p.

(Lunacsarskij - Emil Verhaerenről) [Anatolij Vasziljevics Lunacsarszkij előadása Genfben, amit a Demain című lap közölt először.] 1919. I. 507-508.p.

(Színház és szocializmus) [Kampf, Emil Reich cikke.] 1919. I. 508-510.p.

(Pierre Loti) [Deutsche Rundschau. Loti haláláról.] 1919. I. 510-512.p.

(Hodler) [Ferdinand Hodler; Weissen Blätter, Henry van de Velde cikke.] 1919. I. 605-607.p.

(Új Franciaország) [Die Neue Rundschau, Ivan Goll cikke.] 1919. I. 607-608.p.

(Egy elfelejtett irodalom) [Neue Orient. Indiai művekről.] 1919. I. 709-710.p.

(Forradalmi levelek) [Sozialistische Monatshefte. A francia forradalom leveleiből összeállított kötetről szóló cikk.] 1919. I. 710-711.p.

(Kokoschka) [Lisbeth Stern beszámolója alapján egy berlini Oscar Kokoschka-kiállításról.] 1919. I. 711.p.

[Szerző nélkül]

(Az istenkereső Masaryk) [Wage, Bernhard Münz cikke.] 1919. I. 77-78.p.

(Hollandia) [Deutsche Revue, S. van Houten cikke.] 1919. I. 78-79.p.

(Orosz jegyzetek) [Bibliothéque Universelle et Revue Suisse, Ossip-Lourié cikke.] 1919. I. 79-80.p.


DISPUTA


Kárpáti Aurél

[Levél Pintér Jenő Ady-bibliográfiájáról, a szerkesztőség véleményével.] 1919. I. 448.p.

Lengyel Menyhért

Hodler [Ferdinand Hodler; Földi Mihály cikkéhez 1919. I. 605-607.p.] 1919. I. 707-708.p.


A NYUGAT HÍREI


1919. I. 80, 380, 712.p.1919
TIZENKETTEDIK ÉVFOLYAM

II. KÖTET (14-17. SZÁM)
FŐSZERKESZTŐ: IGNOTUS
SZERKESZTŐ: BABITS MIHÁLY


CIKKEK


Babits Mihály

Magyar költő kilencszáztizenkilencben. Vita és vallomás 1919. II. 911-929.p.

Fülep Lajos

Szabó Dezső regénye. Az elsodort falu. Regény két kötetben. Táltos kiadása, 1919 1919. II. 1021-1036.p.

Füst Milán

Egy művész halálára [Nagy Balogh Jánosról.] 1919. II. 1059-1062.p.

Karinthy Frigyes

Csáth Géza 1919. II. 974-977.p.

Laczkó Géza

Lá-bas! [Joris Karl-Huysmans regényéről.] 1919. II. 1097-1102.p.

Móricz Zsigmond

A magyar költő. Zempléni Árpád halálára 1919. II. 991-998.p.

Schöpflin Aladár

Balalajka. Kádár Endre regénye 1919. II. 951-954.p.


REGÉNYEK, NOVELLÁK, ELBESZÉLÉSEK, SZÍNDARABOK


Cholnoky László

Fehér tubarózsa 1919. II. 978-988.p.

Gellért Oszkár

Naplómból, - onnan 1919. II. 1049-1054.p.

Hegedüs Gyula

Cserépi regénye 1919. II. 1037-1048.p.

Laczkó Géza

A leszerelt 1919. II. 932-943.p.

Mérimée, Prosper

Az ille-i Vénusz (Elek Artúr fordítása) 1919. II. 1073-1096.p.

Szép Ernő

Október 1919. II. 1069-1072.p.


VERSEK


Babits Mihály

Őszi pincézés 1919. II. 1011.p.

Régi friss reggeleim... 1919. II. 1012.p.

Reggeli templom 1919. II. 1013-1015.p.

Bilincs ez a bánat 1919. II. 1016.p.

Dante, Alighieri

A purgatórium hatodik éneke (Babits Mihály fordítása) 1919. II. 1017-1020.p.

Heltai Jenő

Öreg Marci... 1919. II. 930-931.p.

Kosztolányi Dezső

Jajveszéklő a magyar romokon 1919. II. 1055.p.

Régi, boldog idill 1919. II. 1056.p.

Egyre közelebb 1919. II. 1057.p.

Együgyű dal 1919. II. 1058.p.

Szép Ernő

Itt volt benn a szívemben 1919. II. 944-950.p.

Telekes Béla

Ady emlékének 1919. II. 989-990.p.

Tóth Árpád

Az árnyból szőtt lélek 1919. II. 1063-1064.p.

Bús, délelőtti vers 1919. II. 1065-1066.p.

Két szonett, régi költőkhöz

I. Berzsenyi 1919. II. 1067.p.

II. Csokonai 1919. II. 1068.p.

Wilde, Oscar

A readingi fegyház balladája (Tóth Árpád fordítása) 1919. II. 955-973.p.


FIGYELŐ


Babits Mihály

Az egyetlen verseskönyv [Szabó Dezső: Az elsodort falu, Juhász Gyula: Ez az én vérem.] 1919. II. 1000.p.

Bálint Aladár

Az Ernst-múzeum csoportkiállítása [Basch Andor, Rudnay Gyula, Lux Elek.] 1919. II. 1002-1003.p.

Régi olasz rézkarcok. A Szépművészeti Múzeum grafikai osztályának 40-ik kiállítása 1919. II. 1003.p.

Cholnoky László

Krisztina sorsa. Nádas Sándor regénye 1919. II. 1112-1113.p.

Füst Milán

Csehov: Egy öregember iratai. Insel-kiadás [Anton Pavlovics Csehov.] 1919. II. 1001-1002.p.

Király György

Washington Irwing (sic!) Rip Van Winkle. Az Álmosvölgy legendája. Angol eredetiből fordította Bartha László. Világosság Könyvtár 97-100. Bp. 1919. Népszava-Könyvkereskedés kiadása 1919. II. 1110-1111.p.

Thackeray W. M. Titmarsh Sámuel története vagy: A nagy Hoggarty-gyémánt. Fordította Halasi Andor. Bpest Athenaeum kiadása 1919. II. 1111-1112.p.

Kosztolányi Dezső

Csáth Géza betegségéről és haláláról 1919. II. 1105-1109.p.

Schöpflin Aladár

Jékey Aladár [Halálára.] 1919. II. 1109.p.

Simonyi Zsigmond

- - utolsó írása. A M.T.A. elnökéhez intézett előterjesztés 1919. II. 1104-1105.p.

Szenes Béla

Szakács Béla [Újságíró halálára.] 1919. II. 1109-1110.p.

Tóth Árpád

Simonyi Zsigmond 1919. II. 1103-1104.p.

Zempléni Árpád

- - két levele a Nyugathoz 1919. II. 999.p.


KÜLFÖLDI SZEMLE


Földi Mihály

Tolsztoj naplója. Simmel. Lindau. Heine-emlék. A nap hősei

[Lev Nyikolajevics Tolsztoj naplóinak pétervári kiadása alkalmából.] 1919. II. 1004-1008.p.

[Georg Simmelről.] 1919. II. 1005-1007.p.

[Paul Lindau emlékezéseinek megjelenése alkalmából.] 1919. II. 1007-1008.p.

[Egy berlini szövetségről.] 1919. II. 1008.p.

[A L'Art Libre című új belga folyóiratról.] 1919. II. 1008.p.

Weininger öngyilkossága. Strindberg két levele

[Otto Weininger öngyilkosságáról.] 1919. II. 1114-1119.p.

[August Strindberg két levele, melyet Otto Weininger halálakor írt annak kiadójához.] 1919. II. 1119-1120.p.


1920
TIZENHARMADIK ÉVFOLYAM

I. KÖTET (1-12. SZÁM)
FŐSZERKESZTŐ: IGNOTUS
SZERKESZTŐK: BABITS MIHÁLY, OSVÁT ERNŐ


CIKKEK


Babits Mihály

Tanulmány Adyról [Ady Endre.] 1920. I. 128-147.p.

Egy Zrínyi-regényről. Laczkó Géza: Német maszlag, török áfium 1920. I. 557-562.p.

Bálint Rezső

Előhang Nagy Balogh János művészetéhez 1920. I. 65-68.p.

Elek Artúr

Adolphe Paupe (1854-1917) 1920. I. 257-258.p.

Érdi László

Ázsiai utazásom és céljai 1920. I. 528-530.p.

Fenyő Miksa

Heltai Jenő új regénye [A 111-es.] 1920. I. 316-318.p.

Halász Gyula

Emlékezés Lóczy Lajosra (1849-1920) 1920. I. 589-598.p.

Heller Bernát

Heine hatásának egynémely nyoma Arany János műveiben [Heinrich Heine.] 1920. I. 368-381.p.

Jaschik Álmos

Ady-illusztrációk [Ady Endre.] 1920. I. 391-392.p.

Iparművészeti nevelésünk válsága 1920. I. 513-519.p.

Kallós Ede

Történetírás - történelem 1920. I. 409-412.p.

Karinthy Frigyes

Két mosoly. Strindberg "Júlia kisasszony"-a előtt felolvastam a Madách-színházban [August Strindberg.] 1920. I. 17-22.p.

Király György

Kaffka Margit. Évfordulóra 1920. I. 4-12.p.

Zrínyi és a renaissance [Zrínyi Miklós.] 1920. I. 550-556.p.

Kosztolányi Dezső

Tanulmány egy versről [Johann Wolfgang Goethe Ein gleiches című, "Über allen Gipfeln..." kezdetű verséről.] 1920. I. 204-211.p.

Kuncz Aladár

Emlékezés Ady Endrére 1920. I. 120-123.p.

Fogsági feljegyzésekből 1920. I. 449-459.p.

Laczkó Géza

Sors bona, nihil aliud! [A hadvezér Zrínyi Miklósról.] 1920. I. 546-549.p.

Lantos Helén

Theodor Fontane. 1819. december - 1898. szeptember 1920. I. 311-315.p.

Lengyel Géza

Schulek Frigyes emlékezetére 1920. I. 69-71.p.

Ottlik László

Szenzuális művészet 1920. I. 520-527.p.

Pataki József

A magyar színészet kezdő korszaka. Mutatvány szerzőnek "A magyar színészet története" c. pályadíjnyertes munkájából 1920. I. 241-244.p.

Réti István

Képzőművészeti nevelés [A Képzőművészeti Főiskola tanítási módszereinek megreformálásáról.] 1920. I. 245-256.p.

Schöpflin Aladár

Ady igazsága [Ady Endre.] 1920. I. 124-127.p.

Szabó Lőrinc, G.

Edward Fitzgerald - Omar Kháyyám. Bevezetés [Edward Fitzgerald Omar Khajjám nyomán írt verseinek fordítása elé 1920. I. 218-221.p.] 1920. I. 216-217.p.

Szegedy István

Politika és erkölcs 1920. I. 299-310.p.

Tersánszky J. Jenő [Tersánszky Józsi Jenő]

Még néhány "nagy-balog"-ról [A Nagy Balogh Jánoséhoz hasonló sorsú képzőművészekről: Racskó István, Duma Sándor, Maticska Jenő, Fémes Beck Vilmos.] 1920. I. 393-398.p.

Tóth Árpád

Babits műfordításai. Pávatollak. Táltos kiadás 1920. I. 212-215.p.

Zsadányi Henrik

Gazdasági jóslások [John Mayol Keynes A béke gazdasági következményei című munkájáról.] 1920. I. 413-423.p.

Sima életpályák [Az értelmiségi pályákról.] 1920. I. 600-609.p.


REGÉNYEK, NOVELLÁK, ELBESZÉLÉSEK, SZÍNDARABOK


Babits Mihály

A torony árnyéka. Levél az íróhoz 1920. I. 461-467.p.

Csató Sándor

Vaszil 1920. I. 566-582.p.

Dóczy Jenő

Emlékezés egy holdas éjszakára 1920. I. 468-477.p.

Füst Milán

Dániel bíró 1920. I. 264-291.p.

Gyulai Márta

A nyíltszemű ember 1920. I. 84-85.p.

A tehetetlenségben 1920. I. 629-630.p.

Hajnik Miklós

Temetés Velencében 1920. I. 150-188.p.

A háborús testvérke 1920. I. 583-585.p.

Kertész István

Bozsenka koporsója 1920. I. 399-407.p.

Kosáryné Réz Lola

A vidám Hutman úr 1920. I. 385-388.p.

Laczkó Géza

A gyanús idegen. Kedves és nagyképű jelenet 1920. I. 196-203.p.

Móricz Zsigmond

Légy jó mindhalálig 1920. I. 225-240, 337-365, 479-510, 613-628.p.

Réti Ödön

Hajótöröttek 1920. I. 43-55.p.

Hópillék. Egy menekült feljegyzéseiből 1920. I. 426-436.p.

Szini Gyula

A kifeszített íj 1920. I. 72-83.p.

Tersánszky J. Jenő [Tersánszky Józsi Jenő]

A két fivér 1920. I. 25-34.p.


VERSEK


Babits Mihály

A könnytelenek könnyei 1920. I. 437.p.

Csak a dalra! I-IV. 1920. I. 438.p.

Reggel 1920. I. 530-531.p.

Szaladva fájó talpakon... 1920. I. 531.p.

Barcsai-Fehér Géza

A kavics 1920. I. 389.p.

Pálmakertben 1920. I. 389.p.

Michel Angelo [Michelangelo.] 1920. I. 390.p.

Alkony 1920. I. 390.p.

Boda József

Sötétség 1920. I. 35-36.p.

Csöndes Pál

Versek I-IV. 1920. I. 599.p.

Fitzgerald, Edward - Omar Kháyyám

A "Rubáiyát"-ból (G. Szabó Lőrinc fordítása) 1920. I. 218-221.p.

Fóthy János

Rapszódia 1920. I. 37-40.p.

Szonettek

(Leonardo kérdez) 1920. I. 41.p.

(Virágzó fa a viharban) 1920. I. 41.p.

(Melyben a versről vagyon szó) 1920. I. 42.p.

Füst Milán

Egy egyiptomi sírkövön 1920. I. 86.p.

Gellért Oszkár

Neuilly 1920. I. 3.p.

Üzenet Adynak 1920. I. 148-149.p.

Esti ima hideg ágyban 1920. I. 259.p.

Egyszer mélyebbre mártottam a tollam... 1920. I. 260-261.p.

Az elveszett juhról és drakhmáról 1920. I. 262.p.

Őszi est budai balkonon 1920. I. 263.p.

1917-192*. 1920. I. 365.p.

Múmia Osiris ítélőszéke előtt. A Halottak könyvéből 1920. I. 366.p.

III. Thutmosz himnusza 1920. I. 367.p.

Gondoltál-e már rá? 1920. I. 477.p.

Mi az, ami még jönni fog? 1920. I. 478.p.

Ibsen, Henrik

A bányász (Hajdu Henrik fordítása) 1920. I. 408.p.

Kárpáti Aurél

Vers 1920. I. 527.p.

Keats, John

Óda egy csalogányhoz (Tóth Árpád fordítása) 1920. I. 13-15.p.

A Melanchóliáról (Tóth Árpád fordítása) 1920. I. 16.p.

Komjáthy Aladár

"...Futásomat elvégeztem..." Apám emlékének. † 1919. dec. 13. 1920. I. 292-294.p.

Emléktarló 1920. I. 295.p.

Évszakok

I. Nyár 1920. I. 296.p.

II. Ősz 1920. I. 296.p.

III. Tél 1920. I. 297.p.

IV. Tavasz 1920. I. 297.p.

Memento 1920. I. 298.p.

Dante halála 1920. I. 298.p.

Kosáryné Réz Lola

Antik tragédia 1920. I. 460.p.

Kosztolányi Dezső

Vers. Csáth Gézának 1920. I. 511-512.p.

Kovács Mária

Hová? 1920. I. 189.p.

A könny 1920. I. 190.p.

Mindent elveszek tőled 1920. I. 191.p.

Ha követsz... 1920. I. 192.p.

Visszanézek... 1920. I. 193.p.

Néma perc elégiája 1920. I. 194.p.

Ünnep 1920. I. 195.p.

Lányi Sarolta

Versek I-IV. 1920. I. 23-24.p.

Liliencron, Detlev von

A "Poggfred" 8. énekéből (Kosztolányi Dezső fordítása) 1920. I. 56-64.p.

Milton, John

L' Allegro (Tóth Árpád fordítása) 1920. I. 381-382.p.

Il Penseroso (Tóth Árpád fordítása) 1920. I. 383-384.p.

Móricz Zsigmond

Mors 1920. I. 87-89.p.

Ady 1920. I. 113-114.p.

Magyar fa 1920. I. 115-116.p.

Kesergő. Querela Hungariae 1920. I. 117-119.p.

Zrínyi. Epigrammata 1920. I. 545.p.

Erdély 1920. I. 545.p.

Poe, Edgar Allan

A harangok (Harsányi Zsolt fordítása) 1920. I. 424-425.p.

Sárközi György

Más hazába... 1920. I. 585-586.p.

Hegytetőn 1920. I. 586.p.

Holdas éj 1920. I. 587.p.

Az elfeledett hang 1920. I. 587-588.p.

Vizen 1920. I. 588.p.

Szabó Lőrinc

Novus nascitur ordo 1920. I. 609.p.

Záporban 1920. I. 610.p.

Augusztus 1920. I. 611.p.

Karambol 1920. I. 612.p.

Tass József

Szózat 1920. I. 563.p.

A reményhez 1920. I. 564.p.

Könyörgés 1920. I. 565.p.


MŰMELLÉKLETEK


Csorba Géza

- - tanulmánya Ady Endre monumentumához 1920. I. 137.p.

Nagy Balogh János

Önarckép 1920. I. 64-65.p. között


FIGYELŐ


Baktay Ervin

Omar Khajjámról [Szabó Lőrinc fordításáról 1920. I. 218-221.p.] 1920. I. 642-644.p.

Bálint Aladár

Két magyar festő [Koszta József, Iványi Grünwald Béla.] 1920. I. 91-93.p.

Pártos István halálára [Emlékezés a fiatal hegedűművészre.] 1920. I. 440-441.p.

Wagner-novellák és cikkek. Wagner Richárd: Egy német muzsikus Párisban. Novellák és cikkek. Fordította és magyarázatokkal ellátta: Cserna Andor. Az Athenaeum kiadása 1920. I. 543-544.p.

Cholnoky László

Krúdy Gyula: Asszonyságok díja 1920. I. 97-99.p.

Dobos László

Krúdy Gyula: A betyár álma 1920. I. 540-541.p.

Dóczy Jenő

A verskritikáról [Hozzászólás Kosztolányi Dezső tanulmányához 1920. I. 204-211.p.] 1920. I. 332-334.p.

Elek Artúr

Fieber Henrik [Művészeti író, művészetpártoló halálára.] 1920. I. 90-91.p.

Szinyei Merse Pál 1920. I. 222.p.

Vaszary János 1920. I. 321-322.p.

Jaschik Álmos Ady-illusztrációi 1920. I. 439-440.p.

Lotz Károly vázlatai 1920. I. 536-537.p.

Három női akt [Szüle Péter, Czencz János, Hatvany Ferenc egy-egy festményéről.] 1920. I. 640-641.p.

Földi Mihály

Fuvolás férfi. Fodor László novellái. Az Athenaeum kiadása, 1920 1920. I. 324-325.p.

Füst Milán

Szép Ernő: Patika 1920. I. 319-320.p.

Gellért Oszkár

Über allen Gipfeln... [Hozzászólás Kosztolányi Dezső cikkéhez 1920. I. 204-211.p., valamint közli Johann Wolfgang Goethe Kosztolányi által elemzett versét a saját fordításában.] 1920. I. 335-336.p.

Gyergyai Albert

Carl Spitteler 1920. I. 533-534.p.

Hajdu Henrik

Gabler Hedda. A Nemzeti Színház repríze [Henrik Ibsen darabjáról.] 1920. I. 104-107.p.

Halász Gyula

A kincses sziget. Stevenson: A kincses sziget. Fordította Király György, Herman Lipót rajzaival. Athenaeum, 1920 [Louis Stevenson.] 1920. I. 329-331.p.

Szép Ernő: Október. Budapest, Rózsavölgyi és Társa, 1919 1920. I. 444-445.p.

Még valami A kincses szigetről [Louis Stevenson regényéről.] 1920. I. 445.p.

Szibériai napló. Fleissig József: Szibériai napló. Fogságom és szökésem. Budapest, Benkő Gyula cs. (?) és kir. könyvkereskedése, 1920. 1920. I. 537-539.p.

Kabos Ede

Über allen Gipfeln [Közli Johann Wolfgang Goethe versét saját fordításában, ezzel kapcsolódik Kosztolányi Dezső cikkéhez 1920. I. 204-211.p.] 1920. I. 447.p.

Kardos István

Az "Über allen Gipfeln" mint dalszöveg [Schubert dala. Hozzászólás Kosztolányi Dezső cikkéhez 1920. I. 204-211.p., valamint közli Johann Wolfgang Goethe Kosztolányi által elemzett versét a saját fordításában.] 446-447.p.

Király György

Benito Perez Galdós (1845-1919). Misericordia. Fordította Hegedűs Artúr. Klasszikus Regénytár. Új sorozat. 1919. Révai 1920. I. 103-104.p.

Kárpáti Aurél. A búsképű lovag. Irodalmi noteszlevelek 1911-1919. Táltos kiadása 1920 1920. I. 638-639.p.

Kosztolányi Dezső

Magyar rhapsodiák [Kozma Andor azonos című kötetéről.] 1920. I. 93-96.p.

Végvári versei [Végvári = Reményik Sándor.] 1920. I. 323-324.p.

Chesterton-könyvek 1920. I. 331-332.p.

Még egy szó a versbírálatról [Hozzászólás a Tanulmány egy versről című írása nyomán kialakult vitához. A vitaindító írás 1920. I. 204-211.p.] 1920. I. 447-448.p.

Thomas Mann új könyve [Úr és eb, Herr und Hund.] 1920. I. 542-543.p.

Szahara. Földi Mihály új regénye 1920. I. 633-636.p.

Kuncz Aladár

Babits Mihály: Karácsonyi madonna 1920. I. 636-638.p.

Laczkó Géza

Kétnyelvű könyvtár [Király György és Trócsányi Zoltán Kétnyelvű klasszikus könyvtár című sorozatának első füzeteiről.] 1920. I. 102-103.p.

Az élet királynője [Erdős Renée regénye.] 1920. I. 441-443.p.

Móricz Zsigmond

Über allen Gipfeln [Közli Johann Wolfgang Goethe versét saját fordításában, ezzel kapcsolódik Kosztolányi Dezső cikkéhez 1920. I. 204-211.p.] 1920. I. 336.p.

Pásztor Árpád

Wanderers Nachtlied [Hozzászólás Kosztolányi Dezső cikkéhez Nyugat 1920. I. 204-211.p., valamint közli Johann Wolfgang Goethe Kosztolányi által elemzett versét a saját fordításában.] 1920. I. 445-446.p.

Pataki József

Bayer József [A Magyar Játékszín történetének írója.] 1920. I. 223.p.

Szentgyörgyi István [Kolozsvári színész méltatása.] 1920. I. 535.p.

Mihályfi Károly. Negyven éves Nemzeti színházi tagságának emlékére 1920. I. 535-536.p.

Révész Béla

Egy kiállításról [Kardos Böske iparművész műteremkiállítása.] 1920. I. 93.p.

Rozványi Vilmos

Révész Béla: Miniatűrök 1920. I. 96-97.p.

Sándor Imre

Bacsó Béla [Az író halálára.] 1920. I. 542.p.

Sárközi György

Richard Dehmel 1920. I. 532-533.p.

Csongor és Tünde [Vörösmarty Mihály.] 1920. I. 639-640.p.

Schöpflin Aladár

Asszonyélet. F. Kernách Ilona könyve 1920. I. 99-100.p.

Kisváros. Balázs Sándor novellás könyve 1920. I. 100-101.p.

Dömötör János [Kuncz Aladár disszertációja Dömötör Jánosról.] 1920. I. 326-327.p.

Ábrányi Emil 1920. I. 631.p.

Sós Aladár

A Chesterton-fordításokról [Gilbert Keith Chesterton.] 1920. I. 544.p.

Shaw és Chesterton [George Bernard Shaw, Gilbert Keith Chesterton.] 1920. I. 644-648.p.

Székely Artúr

A közgazdasági fakultás 1920. I. 107-109.p.

Szini Gyula

Babits Mihály: Karácsonyi madonna. A Táltos kiadása, 1920 1920. I. 322-323.p.

Nagy Lajos: Fiatal emberek. A Táltos kiadása 1920. I. 540.p.

Moly Tamás: Kalandok és kalandorok. Huszonhét novella. A Franklin-társulat kiadása 1920. I. 638.p.

Tersánszky J. Jenő [Tersánszky Józsi Jenő]

Henry Barbusse: Világosság 1920. I. 327-329.p.

Tóth Aladár

Dohnányi (mint zongoraművész) [Dohnányi Ernőről.] 1920. I. 631-633.p.

Tóth Árpád

Cholnoky László: Piroska 1920. I. 101-102.p.

Két alkalmi versfüzetről [Ritoók Emma: Sötét hónapok, Sík Sándor: Maradék magyarok.] 1920. I. 223-224.p.

Magyar humoristák. Athenaeum-kiadás 1920. I. 325-326.p.

Kosztolányi Goethe-cikkéről [Hozzászólás Kosztolányi Dezső cikkéhez 1920. I. 204-211.p., valamint közli Johann Wolfgang Goethe Kosztolányi által elemzett versét a saját fordításában.] 1920. I. 334-335.p.

Ottlik László: Síró sugarak 1920. I. 443-444.p.


A NYUGAT HÍREI


1920. I. 109, 336, 544, 648.p.1920
TIZENHARMADIK ÉVFOLYAM

II. KÖTET (13-24. SZÁM)
FŐSZERKESZTŐ: IGNOTUS
SZERKESZTŐK: BABITS MIHÁLY, OSVÁT ERNŐ


CIKKEK


Berkes Imre

Vallomások egy nagyon szép regényről [Kosáryné Réz Lola: Filoména.] 1920. II. 1073-1077.p.

Elek Artúr

Kőrösfői Kriesch Aladár (1863-1920) 1920. II. 650-653.p.

Koszta József 1920. II. 786-791.p.

Egy tragikus pályázat [Az Erzsébet-emlékműre kiírt pályázatról.] 1920. II. 1114-1118.p.

Fenyő Miksa

Az elmúlt hetekből [Cenzúrázott írás.] 1920. II. 1143-1146.p.

Füst Milán

Berzsenyi Dániel (1776-1836) A Kellner Istvánnál megjelenő új Berzsenyi-kiadás előszava 1920. II. 1020-1027.p.

Gyergyai Albert

Riedl Frigyes 1920. II. 793-796.p.

Flaubert [Gustave Flaubert.]

[Bevezetés a tanulmányhoz.] 1920. II. 952.p.

I. Flaubert-irodalom 1920. II. 953-962.p.

II. A benső ember 1920. II. 1028-1036.p.

Dominique [Eugéne Fromentinről.] 1920. II. 1127-1130.p.

Haraszti Zoltán

Rozványi versei. Virrasztó. Táltos kiadása [Rozványi Vilmos.] 1920. II. 1059-1062.p.

Kallós Ede

A magasztosság az íróművészetben. Mutatvány egy névtelen görög esztétikus munkájának fordításából 1920. II. 765-779.p.

Király György

Babits Dantéja. Dante Komédiája. Második rész. A purgatórium. Fordította Babits Mihály. Révai-kiadás, 1920 1920. II. 867-874.p.

Kosztolányi Dezső

A magyar próza atyja [Pázmány Péterről.] 1920. II. 911-917.p.

Rákosi Jenő 1920. II. 993-996.p.

Kuncz Aladár

Romain Rolland 1920. II. 853-864.p.

Laczkó Géza

Cardinalis Pázmány (1570-1920) 1920. II. 905-910.p.

Lengyel Géza

Muther Richard [Richard Muther német művészeti író munkásságáról.] 1920. II. 1105-1112.p.

Révay József

Hieronymus 1920. II. 1131-1133.p.

Schöpflin Aladár

Herman Ottó 1920. II. 654-657.p.

Tóth Aladár

Beethoven (1770-1920) 1920. II. 1119-1124.p.


REGÉNYEK, NOVELLÁK, ELBESZÉLÉSEK, SZÍNDARABOK


Babits Mihály

Nagy Sándor öregkora 1920. II. 706-712.p.

Déry Tibor

Salamon tornya 1920. II. 1082-1100.p.

Dóczy Jenő

Egyedül 1920. II. 996-1002.p.

Gellért Oszkár

Babylon asszonya 1920. II. 963-966.p.

Hajnik Miklós

A halott lovag 1920. II. 1012-1018.p.

Kosáryné Réz Lola

Álom 1920. II. 745-764.p.

Kosztolányi Dezső

A rossz orvos 1920. II. 825-850.p.

Laczkó Géza

Baruti, a bazokok fejedelme 1920. II. 713-730.p.

Melléky Kornél

Vihar 1920. II. 780-784.p.

Móricz Zsigmond

Légy jó mindhalálig 1920. II. 690-705, 800-814, 876-892, 967-985, 1038-1056, 1134-1142.p.

Nagy Lajos

Tornázók 1920. II. 920-934.p.

Tersánszky J. Jenő [Tersánszky Józsi Jenő]

Heródes király babonája 1920. II. 663-687.p.

Turcsányi Elek

A rém 1920. II. 797-799.p.

Vajjon igaza van-e Polikárpnak? 1920. II. 1101-1104.p.VERSEK


Álgya Zoltán

A valóság útján. A Hatalom beavatottjainak 1920. II. 792.p.

Új néma papok 1920. II. 792.p.

Öreg vadász éneke 1920. II. 792.p.

Csóktörvényt bontott 1920. II. 792.p.

Babits Mihály

Az óriások költögetése 1920. II. 649.p.

Háborús detektívhistória 1920. II. 1078.p.

Énekek éneke. Salamon király könyvéből 1920. II. 1079.p.

Szerelmi vers 1920. II. 1079.p.

Csillagokig! 1920. II. 1080.p.

Könyvek unalma 1920. II. 1080.p.

Isten fogai közt 1920. II. 1081.p.

Barcsai-Fehér Géza

Örök szerelem 1920. II. 1100.p.

A cirkuszban 1920. II. 1100.p.

Baudelaire, Charles

Vértanú (Babits Mihály fordítása) 1920. II. 1003-1004.p.

Mindenestül (Babits Mihály fordítása) 1920. II. 1004.p.

Bánatos holdvilág (Babits Mihály fordítása) 1920. II. 1005.p.

Hazugság szerelme (Babits Mihály fordítása) 1920. II. 1005.p.

Útra hívás (Szabó Lőrinc fordítása) 1920. II. 1006.p.

Esti szürkület (Szabó Lőrinc fordítása) 1920. II. 1006-1007.p.

Hozzá, aki mindig kacag (Szabó Lőrinc fordítása) 1920. II. 1007.p.

Őszi ének I-II. (Szabó Lőrinc fordítása) 1920. II. 1008.p.

Az illatszeres üveg (Tóth Árpád fordítása) 1920. II. 1009.p.

Esti harmónia (Tóth Árpád fordítása) 1920. II. 1009-1010.p.

Az ember és a tenger (Tóth Árpád fordítása) 1920. II. 1010.p.

Csitító (Tóth Árpád fordítása) 1920. II. 1010-1011.p.

Az óra (Tóth Árpád fordítása) 1920. II. 1011.p.

Coleridge, Samuel Taylor

Ének a vén tengerészről. Hét részben (Szabó Lőrinc fordítása) 1920. II. 935-951.p.

Füst Milán

Repülj! 1920. II. 852.p.

A kalandor 1920. II. 852.p.

Zsoltár 1920. II. 852.p.

Régi dallam 1920. II. 1124.p.

Naenia. Egy jóbarát emlékére 1920. II. 1125.p.

Upaniszada 1920. II. 1126.p.

Gellért Oszkár

Maya meghal. Fo-sho-hing-csang-king eposzából 1920. II. 653.p.

Kis szavak, nagy szavak 1920. II. 764.p.

Egyiptomi írástudó intelme fiához 1920. II. 874-875.p.

Gryphius, Andreas

Vanitas! Vanitatum Vanitas! (Csöndes Pál fordítása) 1920. II. 951.p.

Horatius Flaccus, Quintus

A falusi élet dicsérete. Epod. I. c. II. (Nagy Zsigmond fordítása) 1920. II. 865.p.

Postumushoz. II. k. 14. óda (Nagy Zsigmond fordítása) 1920. II. 866.p.

Grosphushoz. II. k. 16. óda (Nagy Zsigmond fordítása) 1920. II. 866.p.

Pyrrhához. I. k. 5. óda (Nagy Zsigmond fordítása) 1920. II. 1146.p.

A köztársasághoz. I. k. 14. óda (Nagy Zsigmond fordítása) 1920. II. 1146.p.

Hugo, Victor

Az éj, az éj, az éj (Kosztolányi Dezső fordítása) 1920. II. 785.p.

Komjáthy Aladár

Üzenet és búcsú. Babits Mihálynak 1920. II. 1112.p.

Notturno 1920. II. 1113.p.

Köszöntő. Móricz Zsigmondnak 1920. II. 1113.p.

Kosztolányi Dezső

Fohász a szegénységhez 1920. II. 1036.p.

Varázsigék a Holdra 1920. II. 1036-1037.p.

Laczkó Géza

A céda hold 1920. II. 1019.p.

Dermedt októberi éj 1920. II. 1019.p.

Lányi Sarolta

Százarcú szerelem 1920. II. 995.p.

Mihályfi Ernő

Egyszerű vers 1920. II. 731.p.

Mária ének 1920. II. 731.p.

Nagy Zoltán

A harang 1920. II. 658.p.

Vadludak 1920. II. 658.p.

Magamhoz 1920. II. 659.p.

A csók után 1920. II. 659-660.p.

Fohász 1920. II. 660-661.p.

Régi téli reggel 1920. II. 661.p.

Levél Tóth Árpádhoz 1920. II. 661-662.p.

Poe, Edgar Allan

A holló (Harsányi Zsolt fordítása) 1920. II. 687-689.p.

Reichard Piroska

Életjáték 1920. II. 962.p.

Magamtól távol 1920. II. 962.p.

Őszi dal 1920. II. 962.p.

Rozványi Vilmos

Óda Krisztushoz 1920. II. 917.p.

Tavaszi követelőzés 1920. II. 918-919.p.

Okosság csöndes éneke 1920. II. 919.p.

Sárközi György

Kánikula 1920. II. 1056.p.

A hullámnézőhöz 1920. II. 1057.p.

Téli fohászkodás 1920. II. 1058.p.

Szegedi István

Mi van eladó? 1920. II. 796.p.

Vers, a verseimről 1920. II. 796.p.

Szép Ernő

Bocsássatok meg nékem 1920. II. 851.p.

A jégvirágok holt honába 1920. II. 851.p.

A zuhant lovas 1920. II. 851.p.

Szilágyi Géza

A szív, ki vén... 1920. II. 779.p.

Ugró-nóta 1920. II. 779.p.

Turcsányi Elek

Emlék 1920. II. 730.p.

Whitman, Walt

A vihar büszke zenéje (Pásztor Árpád fordítása) 1920. II. 892-896.p.


FIGYELŐ


Babits Mihály

Dante hat soráról [Az Isteni színjátékban található, szinte lefordíthatatlan részletről.] 1920. II. 741-743.p.

Bálint Aladár

Petőfi Sándor: Szilaj Pista, Salgó. Márffy Ödön eredeti kőrajzaival. A bevezetést írta Babits Mihály. Amicus kiadás 1920. II. 904.p.

Magyar művészek arcképei és önarcképei [Ernst Lajos gyűjteményéből.] 1920. II. 991-992.p.

Romain Rolland két könyve magyarul I. Michelangelo élete. Fordította Éber László. Révai kiadás; II. Beethoven élete. Fordította: Cserna Andor. Rózsavölgyi és Társa kiadása 1920. II. 1069-1071.p.

Belicska Andor

Odakünn süt a nap. Berkes Imre regénye 1920. II. 1071.p.

Elek Artúr

Az újabb magyar művészet a Szépművészeti Múzeumban [Újra megnyílt a múzeum modern képtára.] 1920. II. 818-820.p.

Benczúr Gyula (1844-1920) 1920. II. 820-821.p.

Dürer metszetei [Albrecht Dürer.] 1920. II. 989-991.p.

Lajta Béla [Az építész halálára.] 1920. II. 1063-1064.p.

Remsey Jenő [A Kéve kiállításán szereplő festményeiről.] 1920. II. 1064-1065.p.

Rippl-Rónai József 1920. II. 1151-1152.p.

Faludi János

Csehov drámái [Anton Pavlovics Csehov.] 1920. II. 738-739.p.

Fóthy János

Otto Braun. Aus nachgelassenen Schriften eines Frühvollendeten 1920. II. 1150-1151.p.

Földi Mihály

Saltykov-Scsedrin 1920. II. 1068-1069.p.

Király György

Wundt (1832-1920) [Wilhelm Wundt.] 1920. II. 988-989.p.

Szabó Dezső: Tanulmányok és jegyzetek. A Táltos kiadása. Budapest, 1920 1920. II. 1148-1149.p.

Kosztolányi Dezső

Endrődi Sándor 1920. II. 1147-1148.p.

Laczkó Géza

Az Eötvös-Collegium, középiskolai tanárjelöltek állami internátusa 1920. II. 817-818.p.

Lengyel Géza

A képzőművészeti nevelés. Réti István cikkéhez [Hozzászólás Réti István Képzőművészeti nevelés című írásához 1920. I. 245-256.p.] 1920. II. 897-899.p.

Móricz Zsigmond

Dante vizei fölött 1920. II. 986.p.

Vérig vágó erkölcsi sarkantyú [Bajcsy-Zsilinszky Endre Nemzeti újjászületés és a sajtó című tanulmányáról.] 1920. II. 986-988.p.

Nagy Zoltán

Térey Sándor: Feltámadás. Költemény. Singer és Wolfner kiadása. Budapest, 1920 1920. II. 1149-1150.p.

Paizs Ödön

A magyar kultúra irredentizmusa Északmagyarországon 1920. II. 735-737.p.

Schöpflin Aladár

A fajhigiénia alaptévedései 1920. II. 739-740.p.

Endrődi Sándor 1920. II. 1147.p.

Sós Aladár

Raffaelo Sanzio (1483-1520) 1920. II. 740-741.p.

A relativitás theóriája [Albert Einstein Über die specielle und die allgemeine Relativitätstheorie című írásáról.] 1920. II. 901-904.p.

Tóth Aladár

Kodály és vonóstriója [Kodály Zoltán.] 1920. II. 743-744.p.

Busoni. Vázlatok a zeneművészet új esztétikájához 1920. II. 899-901.p.

A "Dekoráció" iparművészeti vállalat a keleti vásáron 1920. II. 992.p.

A zeneévad küszöbén 1920. II. 1071-1072.p.

K. Pikéthy Tibor miséje 1920. II. 1072.p.

Turcsányi Elek

Füst Milán könyvéről. Nevetők. Elbeszélés. Modern Könyvtár 602-605. sz. 1920. II. 737-738.p.

Zádor Jenő

Ignotus a békeszerződésről. The Dismembering of Hungary written especially for American Readers by Hugo Ignotus. William Borsódi, Berlin 1920 [Ignotus angolul megjelent röpiratáról.] 1920. II. 732-735.p.

Dickens [Charles Dickens.] 1920. II. 821-823.p.

Zsadányi Henrik

Nemzeti újjászületés és sajtó. Írta Zsilinszky Endre. A Táltos kiadása [Bajcsy-Zsilinszky Endre.] 1920. II. 815-816.p.

Régi és új milliomosok Amerikában [Braun Róbert könyvéről.] 1920. II. 1065-1067.p.1921
TIZENNEGYEDIK ÉVFOLYAM

I. KÖTET (1-12. SZÁM)
FŐSZERKESZTŐ: IGNOTUS
SZERKESZTŐK: BABITS MIHÁLY, OSVÁT ERNŐ
FŐMUNKATÁRSAK: ELEK ARTÚR, FENYŐ MIKSA,
GELLÉRT OSZKÁR, KIRÁLY GYÖRGY, LACZKÓ GÉZA,
MÓRICZ ZSIGMOND, SCHÖPFLIN ALADÁR, SZINI GYULATANULMÁNYOK, CIKKEK


Alkalay Ödön

Strindberg [August Strindberg.] 1921. I. 707-709.p.

Bókay János

Charles-Louis Philippe 1921. I. 144-147.p.

Dóczy Jenő

Szabó Dezső, az ellenforradalmár 1921. I. 219-224.p.

Elek Artúr

Benczúr Gyula (1844-1920) 1921. I. 580-584.p.

Fenyő Miksa

Az elmúlt hetekből 1921. I. 65-71, 131-136.p. [Cenzúrázva.]

Jászi Oszkár könyve [Magyar kálvária - Magyar feltámadás.] 1921. I. 297-303.p.

Apponyi Albert 1921. I. 835-836.p.

Földessy Gyula

Töredékes gondolatok a költészet metafizikájához 1921. I. 421-433.p.

Füst Milán

Az öngyilkosságról. Néhány laikus észrevétel Posch Jenő cikkére [Posch Jenő akadémiai székfoglalójához 1921. I. 167-181, 288-294, 383-396.p.] 1921. I. 465-471.p.

Gyergyai Albert

Bérczy Károly (1821-1921) 1921. I. 405-415.p.

Herman Ottó

- - levelesládájából [Lambrecht Kálmán bevezetőjével 1921. I. 53.p.] 1921. I. 53-64.p.

Kallós Ede

Rejtett tudás. Előtanulmány egy elképzelt művelődéstörténethez 1921. I. 326-338.p.

Karinthy Frigyes

H. G. Wells [Herbert George Wells.] 1921. I. 941-943.p.

Király György

Légy jó mindhalálig. Móricz Zsigmond regénye. Athenaeum kiadása. Budapest. 1921 1921. I. 86-89.p.

A magyar hun-monda. Fejezet A magyar ősköltészet c. munkámból, mely az Ethika-könyvtár-ban fog megjelenni 1921. I. 645-658.p.

Kuncz Aladár

Karácsonyi látomások

Történelmi pillanat. 1920 november hó 1921. I. 1-3.p.

Vitéz Mihály a halál révén. 1805. január 28 [Csokonai Vitéz Mihály.] 1921. I. 3-7.p.

Lent Kolozsváron. 1920 december hó 1921. I. 7-11.p.

Tompa Mihály 1921. I. 703-706.p.

Renan 1921. I. 936-940.p.

Lambrecht Kálmán

Herman Ottó levelesládájából [Bevezető a levelekhez 1921. I. 53-64.p.] 1921. I. 53.p.

Lantos Helén

Marie von Ebner-Eschenbach 1921. I. 616-620.p.

Lengyel Géza

Rossz pénz-e a jó pénz. Levél Fenyő Miksához 1921. I. 944-950.p.

Móricz Zsigmond

Nemzeti irodalom [Cenzúrázva a 252. és 256. oldalon.] 1921. I. 245-256.p.

Posch Jenő

Az öngyilkosság lélek- és erkölcstani szempontból. Akadémiai székfoglaló 1921. I. 167-181, 288-294, 383-396.p.

Reichard Piroska

Robert Browning: Amerre Pippa jár. Dráma. 1841 [Bevezető saját fordításához 1921. I. 586-608.p.] 1921. I. 585-586.p.

Schöpflin Aladár

Emlékezés Tóth Bélára 1921. I. 182-188.p.

Konzervatív kritika, fejlődő irodalom 1921. I. 565-575.p.

Apponyi Albert 1921. I. 836-838.p.

Strém István

A hazatérés 1921. I. 725-733.p.

Szabó Lőrinc

"Nyugtalanság völgye". Babits Mihály legújabb versei. Táltos, 1920 1921. I. 47-51.p.

Szini Gyula

Levél Jókai szobrának talapzatára 1921. I. 805-806.p.

Turcsányi Elek

Fővárosi Múzeum 1921. I. 225-234.p.

Turóczi-Trostler József

Stefan George 1921. I. 621-632.p.

Tóth Aladár

A francia zene új iránya és Darius Milhaud 1921. I. 839-845.p.

Tóth Árpád

Kosztolányi versei. Tevan-kiadás [A Kenyér és bor című kötetről.] 1921. I. 128-130.p.

Zsadányi Henrik

Három nemzedék [Szekfü Gyula azonos című könyvéről.] 1921. I. 137-143.p.


REGÉNYEK, NOVELLÁK, ELBESZÉLÉSEK, SZÍNDARABOK


Angelotti Mária

Az apostol 1921. I. 760-777.p.

Babits Mihály

Költészet és valóság. Élettöredékek 1921. I. 43-46.p.

György, a favágó 1921. I. 781-789.p.

Bán Ferenc

Madárfogat 1921. I. 807-823.p.

Bataille, Henry

Emlék (Karinthy Frigyes fordítása) 1921. I. 257-276.p.

Browning, Robert

Amerre Pippa jár (Reichard Piroska fordítása) [A fordító bevezetőjével 1921. I. 585-586.p.] 1921. I. 586-608.p.

Deák Gyula

Berzsenyi estéje 1921. I. 485-513.p.

Földi Mihály

Rügyek a hó alatt 1921. I. 681-702.p.

Hajnik Miklós

Hajnali beszélgetés 1921. I. 200-209.p.

Eusapia 1921. I. 746-748.p.

Kosáryné Réz Lola

Szegény Misztrik 1921. I. 189-193.p.

Albert gróf meg a filozófus 1921. I. 449-455.p.

Krupákné hét fia 1921. I. 659-665.p.

Laczkó Géza

Lovag Niedzelsky 1921. I. 362-369.p.

Merész Károly

Gabi 1921. I. 434-437.p.

A tűzhely 1921. I. 438-448.p.

Molnár Ferenc

"A hattyú" első felvonásából 1921. I. 34-40.p.

Moly Tamás

Ördögpille 1921. I. 778-780.p.

Karnevál. Egy francia nemes ifjú kalandja Velencében anno Domini 1788 1921. I. 885-935.p.

Móricz Zsigmond

A birkaitató válu 1921. I. 576-579.p.

A kicsi 1921. I. 734-735.p.

Nagy Lajos

Kovács úr 1921. I. 526-530.p.

Háború 1921. I. 862-865.p.

Réti Ödön

Köd 1921. I. 90-98.p.

Sárközi György

Antik tragédia 1921. I. 846-861.p.

Szász Géza

A kíváncsi királyfi 1921. I. 515-523.p.

Szerb Antal Kristóf

Pico herceg és Monna Lianora története 1921. I. 736-744.p.

Szini Gyula

Aranyfelhő 1921. I. 339-350.p.

Tersánszky J. Jenő [Tersánszky Józsi Jenő]

Rosz szomszédok 1921. I. 23-33, 100-109, 210-217, 277-286, 374-382, 456-463, 536-544, 609-615, 671-679, 752-759, 824-833, 951-957.p.

Ujfalusi László

Ősz 1921. I. 111-127.p.VERSEK


Álgya Zoltán

A "magyar mához". Holnaparcú társaimnak, kiket még nem ismerek 1921. I. 89.p.

Halott vitéz éneke 1921. I. 806.p.

Szonett az ősökhöz 1921. I. 806.p.

Debreczeny Lili

Komolyság rengetegében 1921. I. 217.p.

Tűz és víz erőpróbája 1921. I. 218.p.

Őszinteség 1921. I. 218.p.

Erdélyi József

Búcsú 1921. I. 523.p.

Minden árvák anyja 1921. I. 524.p.

Kitelt a tél 1921. I. 524.p.

Tetemrehívás 1921. I. 525.p.

Fegyvertelen... 1921. I. 525.p.

Ó gyönyörű tavaszidő... 1921. I. 733.p.

Faludi János

Lovaglás vágtában 1921. I. 306.p.

Hol vannak... 1921. I. 306-307.p.

Ugrani kellene... 1921. I. 307.p.

Ölyvek és vércsék... 1921. I. 307-308.p.

Öngyilkosság 1921. I. 308.p.

Eljő még az idő 1921. I. 759.p.

Fóthy János

Ének az ifjúságról. Szeszélyes változatok Puskin verseire 1921. I. 416-420.p.

Füst Milán

Az elmúlás kórusa

I. Egy öreg emberhez! 1921. I. 513.p.

II. Egy lány szemeiről 1921. I. 514.p.

Gellért Oszkár

És mindent mégegyszer 1921. I. 41.p.

Minden dolognak rendelt ideje vagyon. A prédikátor Salamon Könyvéből III. 1-8 1921. I. 42.p.

Levél Móricz Zsigmondhoz 1921. I. 85.p.

A Föld szonettje 1921. I. 166.p.

Csak te tudod, Isten 1921. I. 287.p.

Szerelem 1921. I. 287.p.

Titkolva királyi könnyed... 1921. I. 325.p.

A vadász és a galamb-pár. A Mahá-bháratá-ból 1921. I. 463.p.

Nagyböjtben 1921. I. 464.p.

Körömmel a szívemből 1921. I. 545.p.

Napkelte előtt 1921. I. 575.p.

Három graia 1921. I. 789.p.

George, Stefan

A háború (Szabó Lőrinc fordítása) 1921. I. 866-870.p.

Koldus Bálint

A forrás éneke 1921. I. 127.p.

Kosáryné Réz Lola

Éjszaka I-IX. 1921. I. 12-22.p.

Kosztolányi Dezső

Óda 1921. I. 52.p.

Kovács Mária

[Cenzúrázva az 1921. I. 666. oldal.]

Élet vagy halál? 1921. I. 667.p.

Fátum 1921. I. 667-668.p.

Szobor szíve-vére 1921. I. 668.p.

Szolgák szolgája 1921. I. 669.p.

Köszönt a bánat 1921. I. 669.p.

Űznétek el! 1921. I. 670.p.

Kürt szava 1921. I. 670.p.

Laczkó Géza

Éjfél 1921. I. 110.p.

Éj 1921. I. 110.p.

Lope de Vega

Szonett a szonettről (Kosztolányi Dezső fordítása) 1921. I. 286.p.

Móricz Zsigmond

A magyar ugar újra énekel 1921. I. 165-166.p.

Nádass József

Könyörgés kedvesemért 1921. I. 833-834.p.

Zápor a fasorban 1921. I. 834.p.

Nagy Zoltán

Erdőszéli dal nyáron 1921. I. 294.p.

Szeptemberi ének a Füvészkertben 1921. I. 295.p.

Munkásleány 1921. I. 295-296.p.

Sötét szobában 1921. I. 296.p.

Páll Rózsa

Óh unalom... unalom... 1921. I. 382.p.

Rilke, Rainer Maria

Az "imakönyv"- ből (Kosztolányi Dezső fordítása) 1921. I. 710-711.p.

Pont du Carrousel (Kosztolányi Dezső fordítása) 1921. I. 711.p.

Vihar (Kosztolányi Dezső fordítása) 1921. I. 711.p.

Az öngyilkos dala (Kosztolányi Dezső fordítása) 1921. I. 711.p.

A hattyú (Kosztolányi Dezső fordítása) 1921. I. 712.p.

Válás (Kosztolányi Dezső fordítása) 1921. I. 712.p.

A zászlótartó (Kosztolányi Dezső fordítása) 1921. I. 712.p.

Saul a próféták között (Kosztolányi Dezső fordítása) 1921. I. 712.p.

A kedves halála (Kosztolányi Dezső fordítása) 1921. I. 712.p.

Utólsó ítélet (Kosztolányi Dezső fordítása) 1921. I. 713.p.

Az oszlopos szent (Kosztolányi Dezső fordítása) 1921. I. 713.p.

Keresztrefeszítés (Kosztolányi Dezső fordítása) 1921. I. 713.p.

A koldusok (Kosztolányi Dezső fordítása) 1921. I. 713.p.

Későősz Velencében (Kosztolányi Dezső fordítása) 1921. I. 714.p.

A flamingók (Kosztolányi Dezső fordítása) 1921. I. 714.p.

Az olvasó (Kosztolányi Dezső fordítása) 1921. I. 714.p.

A lapda (Kosztolányi Dezső fordítása) 1921. I. 714.p.

Sárközi György

Változatok egy téma fölött 1921. I. 370.p.

Fiataloknak 1921. I. 371.p.

Biztató 1921. I. 371-372.p.

Angyalok harca 1921. I. 372.p.

Egy isteni torzóhoz 1921. I. 373.p.

Nyári kert 1921. I. 744-745.p.

Húsvét után 1921. I. 745.p.

Shakespeare, William

Shakespeare szonettjeiből (Szabó Lőrinc fordítása)

I. 1921. I. 351.p.

III. 1921. I. 351.p.

VIII. 1921. I. 352.p.

XII. 1921. I. 352.p.

XX. 1921. I. 352.p.

XXII. 1921. I. 353.p.

XXVII. 1921. I. 353.p.

XXX. 1921. I. 353.p.

XXXIII. 1921. I. 354.p.

XXXV. 1921. I. 354.p.

LX. 1921. I. 354.p.

LXII. 1921. I. 355.p.

LXIV. 1921. I. 355.p.

LXVI. 1921. I. 355.p.

LXVIII. 1921. I. 356.p.

LXXIII. 1921. I. 356.p.

LXXV. 1921. I. 356.p.

LXXXVII. 1921. I. 357.p.

XCV. 1921. I. 357.p.

XCVII. 1921. I. 357.p.

CIV. 1921. I. 358.p.

CX. 1921. I. 358.p.

CXIX. 1921. I. 358.p.

CXXVI. 1921. I. 359.p.

CXXVIII. 1921. I. 359.p.

CXXIX. 1921. I. 359.p.

CXXXI. 1921. I. 360.p.

CXXXII. 1921. I. 360.p.

CXXXV. 1921. I. 360.p.

CXXXVI. 1921. I. 361.p.

CXXXVIII. 1921. I. 361.p.

CLIV. 1921. I. 361.p.

Strém István

Szerelmes dala kedveséhez 1921. I. 188.p.

Szabó Lőrinc

Élet zenéjét, ritmusok életét! 1921. I. 531-532.p.

Óh tiszta élet, boldogság! 1921. I. 532-533.p.

Álarc mögül 1921. I. 533.p.

Vers a hajnali erdőről 1921. I. 533-534.p.

Legyünk mi is egyszerű emberek 1921. I. 534-535.p.

Kacagó Dionysos 1921. I. 535.p.

Hemperegve a porban, a fényben 1921. I. 535.p.

Szedő Mihály

Mennybemenetel 1921. I. 303.p.

Átölelem a várost 1921. I. 303.p.

Tilalmas boszorkány 1921. I. 304.p.

A rab királyok 1921. I. 304-305.p.

Úgy van 1921. I. 305-306.p.

Szerb Antal Kristóf

A tizenhat éves 1921. I. 193.p.

A toronyőr 1921. I. 194-195.p.

A lovag hazatérte 1921. I. 195-196.p.

Hannibal esküvése 1921. I. 196-198.p.

Az angol komédiás 1921. I. 198-199.p.

Ballada 1921. I. 199.p.

Kariatidák 1921. I. 679.p.

A gályarab 1921. I. 680.p.

Szilágyi Géza

Sikoltás 1921. I. 823.p.

Tanner Ilonka, B.

S az örök perc ver tovább... 1921. I. 749.p.

Tapossatok bele a csöndbe! 1921. I. 749.p.

Hívatlan jöjjön az élet 1921. I. 750.p.

Most hallgatni kell... 1921. I. 750.p.

Én megálltam az időben 1921. I. 751.p.

Vészes ez a perc 1921. I. 751.p.

Tass József

A munkás dalol 1921. I. 224.p.

Térey Sándor

Al Fresco

Tavasz: 1921. I. 620.p.

Nyár: 1921. I. 620.p.

Turcsányi Elek

Téli utazás 1921. I. 433.p.

Zempléni Imre

Köd előttem, köd utánnam 1921. I. 98.p.

Szonett 1921. I. 99.p.

Juditnak 1921. I. 99.p.


FIGYELŐ


Babits Mihály

Megjegyzések Földessy Ady-könyvére [Földessy Gyula: Ady-tanulmányok.] 1921. I. 472-478.p.

Bálint Aladár

A "Magyar Stúdió" avató kiállítása 1921. I. 160.p.

Új könyvek. Typográfiai és grafikai tallózás 1921. I. 161-162.p.

Három művész. Az Ernst-múzeum kiállítása [Batthyányi Gyula, Pólya Tibor, Gara Arnold.] 1921. I. 641.p.

A XX. század könyvművészete. A Magyar Bibliophil Társaság első kiállítása az Iparművészeti Múzeumban 1921. I. 797-798.p.

Magyar remekművek. Az Ernst-múzeum kiállítása 1921. I. 962.p.

Bartók Béla

Kodály Zoltán 1921. I. 235-236.p.Berkes Imre

Mari néni. Beczássy Judit regénye 1921. I. 74-76.p.

Bor Pál

A mozgás ábrázolása 1921. I. 322-324.p.

Déry Tibor

Dadaizmus 1921. I. 552-556.p.

Elek Artúr

Kmetty János rézkarcai 1921. I. 158-159.p.

Körösfői Kriesch Aladár vetése [A festő tanítványaiból alakult Cennini Társaság kiállítása, Diósy Antal, Hende Vince, Leszkovszky György munkái a Nemzeti Szalonban.] 1921. I. 241-242.p.

"Az antik és a modern művészet". Ybl Ervin tanulmánya az "Olcsó Könyvtárban". Budapest, 1920 1921. I. 242-243.p.

Márffy Ödön 1921. I. 310-312.p.

Ambrus Zoltán. Hatvanadik születésnapjára 1921. I. 397.p.

A Szépművészeti Múzeum második évkönyve 1921. I. 403-404.p.

Majovszky Pál rajzgyűjteménye 1921. I. 799-800.p.

Rembrandtról. Rézkarcainak kiállítása alkalmából 1921. I. 961-962.p.

Fenyő Miksa

Giesswein Sándor 1921. I. 634-635.p.

Földessy Gyula

Felelet Babits Mihálynak [Válasz Megjegyzések a Földessy Ady-könyvére című cikkre 1921. I. 472-478.p.] 1921. I. 559-564.p.

Két Ady-vers. Az Ady-kommentárokhoz [A csodák esztendeje és a Nóta a halott szűzről című Ady Endre versekről.] 1921. I. 722-723.p.

Földi Mihály

A bihari remete. Kárpáti Aurél új novellái 1921. I. 77-78.p.

Füst Milán

Szabó Endre fordításairól [Az orosz irodalom klasszikusainak fordításáról.] 1921. I. 478-479.p.

Utóhang az öngyilkosság kérdéséhez [Válasz Posch Jenőnek Az öngyilkosság ügyében című cikkére 1921. I. 642-644.p.] 1921. I. 724.p.

Giesswein Sándor

Kelet és Nyugat küzdelme. Ludwig Hatvany, Das verwundete Land. 1921 [Hatvany Lajos könyve.] 1921. I. 871-874.p.

Gyergyai Albert

Könyv a gyermekről [Egy kislány naplójáról.] 1921. I. 157-158.p.

Hajdu Henrik

Sugár Károly. Calibanja alkalmából [A színésznek William Shakespeare A vihar című színművében nyújtott alakításáról.] 1921. I. 151-152.p.

Hevesy Iván

Simon György János [Festészetéről.] 1921. I. 719-720.p.

Lehel Ferenc: Egy művészettörténeti monstre-dráma A romantikától az ekszpresszióig 1921. I. 880-883.p.

Szobotka Imre képei 1921. I. 959-961.p.

Király György

Kosztolányi novellái. Béla, a buta. Modern Könyvtár, 629-631. sz. Budapest, 1920. Athenaeum. A rossz orvos. Kis regény. Budapest, 1921. Pallas 1921. I. 237-238.p.

Bánk bán évfordulóján [Katona József.] 1921. I. 398-399.p.

Bouvard és Pécuchet. Gustave Flaubert regénye. Fordította Tóth Árpád. Nagy Írók - Nagy Írások. I. sorozat, 10. kötet. Genius-kiadás 1921. I. 550-551.p.

Fioretti. Assisi Szent Ferenc Virágoskertje. Fordította Kaposy József. Genius-kiadás 1921. I. 715-717.p.

A XX. század könyvművészete. A Magyar Bibliophil Társaság első kiállítása az Iparművészeti Múzeumban 1921. I. 798-799.p.

A Nyugat a Revue des deux Mondes-ban [Jean Tharaud cikkéről.] 1921. I. 802-804.p.

Thomas Mann: A Buddenbrook-ház. I-II. Fordította Lányi Viktor 1921. I. 883-884.p.

Arturo Graf. Mesék. Olaszból fordította Elek Artúr. Modern Könyvtár 1921. I. 958-959.p.

Kosztolányi Dezső

Sztjepancsikovo és lakosai [Fjodor Mihajlovics Dosztojevszkij regénye.] 1921. I. 82-84.p.

Juhász Gyula új versei [Az Ez az én vérem és a Nefelejcs című kötetekről.] 1921. I. 238-240.p.

Egy perccel alkonyat előtt [Erdős René kötete.] 1921. I. 240.p.

Így írtok ti... [Karinthy Frigyes könyve.] 1921. I. 240-241.p.

Petőfi Sándor, öt nyelven 1921. I. 313-314.p.

Két Ady-könyv [Ady Endre első verseskötetének és cikkeinek válogatott kiadásáról.] 1921. I. 315-316.p.

Élő irodalom [Halasi Andor kötetéről.] 1921. I. 316.p.

Rabok [Földi Mihály elbeszélései.] 1921. I. 479-480.p.

Schöpflin [Schöpflin Aladár.] 1921. I. 633-634.p.

Koronelli dóm [Turcsányi Elek verseskötete.] 1921. I. 639.p.

Kuncz Aladár

Zádory Oszkár csontminiatűrjei 1921. I. 79-80.p.

Petrovits Mihály: A civilizáció és a franciák 1921. I. 480-481.p.

Benedek Marcell: A francia regény a XIX. században. Ethika könyvtár. III. Budapest, 1921 1921. I. 481-482.p.

Laczkó Géza

Három csepke könyvek [A sorozatot Király György szerkesztette, Kozma Lajos illusztrálta.] 1921. I. 153-154.p.

Önvallomás egy könyvről. Andersen György első versei 1921. I. 879.p.

Lengyel Géza

Biró Márta műhelyében [Könyvkötő műhelykiállításáról.] 1921. I. 160-161.p.

Losonczy Zoltán

Molnár Ferenc: A hattyú. A Vígszínház bemutatója 1921. I. 149-150.p.

Álarcosok. Balázs Sándor új darabja a Nemzeti Színházban 1921. I. 150-151.p.

Molière a Belvárosi Színházban [A Dandin György előadásáról.] 1921. I. 151.p.

Szenes Béla: A buta ember. Bemutató a Belvárosi Színházban 1921. I. 243-244.p.

Búzavirág. Bemutató a Magyar Színházban [Bus Fekete László darabjáról.] 1921. I. 321-322.p.

Zangwill komédiája. Bemutató a Belvárosi Színházban [Akiket felvet a pénz.] 1921. I. 401-402.p.

A Nagyúr. Bánffy Miklós gróf drámája a Nemzeti Színházban 1921. I. 558.p.

Strindberg és Shaw. Két színházi bemutató [August Strindberg Mámor című darabja a Belvárosi Színházban, George Bernard Shaw Tanner John házassága című színműve a Nemzeti Színházban.] 1921. I. 639-641.p.

Pesti asszony. Liptai Imre új darabja a Renaissance-Színházban 1921. I. 720-721.p.

Két francia vígjáték. A gyémántköszörűs. A nagyságos asszony táncosa [Paul Armont és Marcel Gerbidon darabja a Vígszínházban, Jacques Bousquet és Paul Armont műve a Magyar Színházban.] 1921. I. 721.p.

Népszínmű a Vígszínházban [Csepreghy Ferenc: A piros bugyelláris.] 1921. I. 800-801.p.

Az apám felesége. A Belvárosi Színház új darabja [Louis Verneuil darabja.] 1921. I. 801-802.p.

Móricz Zsigmond

Világirodalom felé 1921. I. 72-74.p.

Három nemzedék. Egy hanyatló kor története [Szekfü Gyula könyvéről.] 1921. I. 148.p.

Élet-halál a művészet 1921. I. 148-149.p.

A világ ítélőszéke előtt 1921. I. 244.p.

Előszó a Fáklya új kiadásához [Saját regényéhez.] 1921. I. 398.p.

Ottlik György

Ausztria-Magyarország és az összeomlás [General v. Cramon Unser österreichisch-ungarischer Bundesgenosse című könyvéről.] 1921. I. 546-550.p.

Paizs Ödön

A magyar kultúra harca Nyugatmagyarországon 1921. I. 483-484.p.Pataki József

S. Fáy Szeréna. Negyven éves Nemzeti Színházi tagságának emlékére 1921. I. 82.p.

Mészáros Alajos. Abból az alkalomból, hogy a Nemzeti Színház tagjai f. hó 16-án árvája javára előadást rendeznek 1921. I. 152-153.p.

Rakodczay Pál 1921. I. 959.p.

Posch Jenő

Az öngyilkosság ügyében [Válasz Füst Milán cikkére 1921. I. 465-471.p.] 1921. I. 642-644.p.

Remsey Jenő

- - levele [A festőművész válasza a róla megjelent Elek Artúr-cikkre 1920. II. 1064-1065.p.] 1921. I. 309-310.p.

Révay József

Szilágyi Sándor: ...Mint a főnixmadár. Athenaeum-könyvtár 72. 1920 1921. I. 154-155.p.

Schöpflin Aladár

Szegedi Emma, színésznő. Moly Tamás regénye 1921. I. 312-313.p.

Gyulai Pál erdélyi útirajzai 1921. I. 400-401.p.

Álom. Kosáryné Réz Lola regénye 1921. I. 715.p.

Jókai [Jókai Mór.] 1921. I. 877-878.p.

Sós Aladár

Az expresszionista filmekről 1921. I. 163-164.p.

Szabó Lőrinc

Kassák Lajos: Máglyák énekelnek 1921. I. 551-552.p.

Tóth Árpád Wilde-fordítása. Athenaeum-könyvtár 652. sz. [Oscar Wilde: A readingi fegyház balladája.] 1921. I. 790-793.p.

Babits Goethe-fordítása [Johann Wolfgang Goethe: A Napló.] 1921. I. 793-794.p.

Szedő Mihály

R. Szentpál Olga tánc-estje 1921. I. 642.p.

Szilágyi Géza

A közvélemény lélektana. Dr. Artur Szirtes: Zur Psychologie der öffentlichen Meinung. 1921. Wien und Leipzig. Verlag von Moritz Perles 1921. I. 718-719.p.

Szini Gyula

Keleti Artúr 1921. I. 76-77.p.

Gara Arnold illusztrációi 1921. I. 78-79.p.

Haraszthy Hermin [Nekrológ.] 1921. I. 880.p.

Tersánszky J. Jenő [Tersánszky Józsi Jenő]

A destrukció 1921. I. 874-876.p.

Ady szobra [Ady Endre.] 1921. I. 876-877.p.

Jókai szobra [Jókai Mór.] 1921. I. 878-879.p.

Tóth Aladár

Telmányi Emil [A hegedűművész játékáról.] 1921. I. 80-82.p.

Bach élete és művei. Papp Viktor új könyve [Johann Sebastian Bach.] 1921. I. 155-157.p.

Kodály Zoltán legújabb szerzeményei 1921. I. 236-237.p.

Bartók Béla: II. Suite. A VIII. Filharmónia hangverseny repríze 1921. I. 318-319.p.

Sándor Renée [Zongoraművész hangversenyéről.] 1921. I. 319-321.p.

Lotte Wilke [A táncművész méltatása.] 1921. I. 402-403.p.

Bartók Béla szerzői matinéja 1921. I. 482-483.p.

Hevesy Iván: A Niebelung gyűrűje [Richard Wagner.] 1921. I. 637-639.p.

Lányi Viktor Lohengrin-fordítása [Richard Wagner.] 1921. I. 721-722.p.

Fiatal zenészek 1921. I. 962-964.p.

Tóth Árpád

Verskötetekről [Szegedi István: Boldogság felé, Fábián Géza: Nagy úton, Környei Zoltán: Szerelem és halál, Tamás Ernő: Elmúlt csodák.] 1921. I. 556-557.p.

Turcsányi Elek

Ujhelyi Nándor: Jack Fun császársága 1921. I. 317-318.p.

Fábián Béla könyvei [Orosz pokol; Pétervár.] 1921. I. 318.p.

Ürmössy Anikó Zangwill darabjában [A színésznő alakítása az Akiket felvet a pénz című darabban.] 1921. I. 402.p.

Strém István: Az én ablakom... Lírai írás a hadifogságból 1921. I. 557-558.p.

Várnai Dániel

Révész Béla könyvei németül. Béla Révész: Beethoven. Eine Phantasie. Kurt Wolff, München. 1920. Ringende Dörfer. Ein ungarischer Roman von Béla Révész. Ernst Rowohlt, Berlin. 1920. Béla Révész: Der grosse Kerker. Kurt Wolff, München. 1920. Mind a három könyvet Stefan J. Klein fordította németre 1921. I. 794-797.p.

Zsadányi Henrik

A megcsonkított Magyarország [Buday László azonos című könyvéről.] 1921. I. 635-636.p.

Titkos rendőrség és kamarilla [Tábori Kornél új könyve.] 1921. I. 636.p.

Háború és béke között [Gieswein Sándor könyve.] 1921. I. 717-718.p.MŰMELLÉKLET


Székely Aladár

- - felvétele. Móricz Zsigmond 1921. I. 84-85.p. között1921
TIZENNEGYEDIK ÉVFOLYAM

II. KÖTET (13-24 SZÁM)
FŐSZERKESZTŐ: IGNOTUS
SZERKESZTŐK: BABITS MIHÁLY, OSVÁT ERNŐ
FŐMUNKATÁRSAK: ELEK ARTÚR, FENYŐ MIKSA, GELLÉRT OSZKÁR,
KIRÁLY GYÖRGY, LACZKÓ GÉZA, MÓRICZ ZSIGMOND,
SCHÖPFLIN ALADÁR, SZINI GYULA


TANULMÁNYOK, CIKKEK


Babits Mihály

Ady barátai [Ady Endre.] 1921. II. 1641.p.

Bálint Aladár

Rudnay Gyula 1921. II. 1800-1802.p.

Beke Manó

Sonja Kovalevska [Lengyel származású matematikus, írónő életéről.] 1921. II. 1230-1238.p.

Helmholtz 1921. II. 1449-1460.p.

Elek Artúr

Perlmutter Izsák [Festészetéről.] 1921. II. 1695-1697.p.

Fadrusz János

- - három levele [Hajnik Miklós bevezetőjével 1921. II. 1189-1190.p.] 1921. II. 1190-1192.p.

Fenyő Miksa

Elmúlt hetekből 1119-1120 [Cenzúrázva az 1119. oldalon.] 1921. II. 1198-1203.p.

Fülep Lajos

Dante. Készülő nagyobb Dante-mű fejezeteiből 1921. II. 1369-1382.p.

Hajnik Miklós

Fadrusz János három levele [Bevezető a levelekhez 1921. II. 1189-1192.p.] 1921. II. 1189-1190.p.

Hevesy Iván

A művészet agóniája 1921. II. 1513-1520.p.

Katakombáktól a Dadá-ig 1921. II. 1730-1740.p.

Komjáthy Aladár

A relativitás elvéről [Albert Einstein elméletéről.] 1921. II. 1629-1633.p.

Kosztolányi Dezső

A magyar rím [Radó Antal tanulmányáról.] 1921. II. 1771-1776.p.

Kuncz Aladár

Laczkó Géza 1921. II. 1129-1133.p.

Pataki József

Egy régi erdélyi játékszínről 1921. II. 1193-1197.p.

Révész Béla

Ady Endre 1921. II. 1049-1059, 1223-1229, 1316-1324, 1411-1417, 1493-1499, 1527-1534, 1598-1604, 1664-1669, 1721-1724, 1793-1797.p.

Schöpflin Aladár

Heltai Jenő. Ötvenedik születésnapjára 1921. II. 1390-1391.p.

Sós Aladár

A pénz lényege 1921. II. 1461-1468.p.

Szabó Endre

Voltaire és Dosztojevszkij [Fjodor Mihajlovics Dosztojevszkij.] 1921. II. 1591-1596.p.

Szini Gyula

Feydeau [Ernest-Amié Feydeau.] 1921. II. 1040-1042.p.

Torday Emil

Az ifjú Afrika. Afrika-utazó honfitársunk kongóvidéki naplójegyzeteiből 1921. II. 1642-1645.p.

Tóth Aladár

Kodály Zoltán zongoramuzsikája. Sept pièces pour piano. Op. 11. Universal Edition. 1921 1921. II. 1271-1275.p.

Vaszary János

A művészet sorsa tegnap és ma. Felolvasta a szerző a Szinyei-Merse Pál-Társaság május 15-iki ülésén 1921. II. 1018-1023.p.

Zsadányi Henrik

Forradalom és forradalom 1921. II. 1024-1027.p.


REGÉNYEK, NOVELLÁK, ELBESZÉLÉSEK, SZÍNDARABOK


Babits Mihály

Timár Virgil fia 1921. II. 965-1017.p.

Elek Artúr

Őzike 1921. II. 1134-1139.p.

Hajnik Miklós

A veszedelmes ember 1921. II. 1725-1728.p.

Kosáryné Réz Lola

Xenophanes 1921. II. 1385-1389.p.

Kosztolányi Dezső

A véres költő 1921. II. 1209-1221, 1298-1315, 1392-1410, 1470-1483, 1562-1573, 1605-1628, 1670-1694, 1741-1761.p.

Kovács Mária

Borulás 1921. II. 1779-1785.p.

Losonczy Zoltán

Hazudni! Hazudni! 1921. II. 1786-1792.p.

Merész Károly

Számadó életek 1921. II. 1292-1297.p.

Mihály Dezső

Anyának lenni!... 1921. II. 1096-1118.p.

Nagy Lajos

Utcai baleset 1921. II. 1239-1245.p.

A kastély vendége 1921. II. 1545-1561.p.

Réti Ödön

Diákhalál 1921. II. 1485-1491.p.

Schöpflin Aladár

Mossóczy Pál szép nyara 1921. II. 1577-1590, 1646-1655, 1710-1720, 1803-1845.p.

Szentgyörgyi Sándor

A híd alatt 1921. II. 1088-1095.p.

Az istenkáromló 1921. II. 1657-1663.p.

Szép Ernő

Bűneim 1921. II. 1521-1526.p.

Szerb Antal Kristóf

A választott lovag 1921. II. 1328-1341.p.

Szívós Zsigmond

Palingénia 1921. II. 1146-1171.p.

Üvegszemek 1921. II. 1536-1540.p.

Hősihalál 1921. II. 1540-1544.p.

Tersánszky J[ózsi]. Jenő

Rosz szomszédok 1921. II. 1028-1039, 1060-1087, 1172-1188, 1247-1270, 1343-1360, 1418-1439.p.VERSEK


Ágoston Ernő

A baba járni tanult 1921. II. 1192.p.

Babits Mihály

Dante. Szekszárd, 1921 1921. II. 1369.p.

Karácsony elé, Inkának 1921. II. 1769.p.

Dante, Alighieri

Egy canzone és egy szonett. Dante "Vita Nuova"-jából (Patthy Károly fordítása) 1921. II. 1383-1384.p.

Endre Károly

Elsodort éj 1921. II. 1785.p.

Erdélyi József

Naphívó ének 1921. II. 1655.p.

Biharban... 1921. II. 1656.p.

A hajnal küszöbén 1921. II. 1656.p.

Exner Sándor [Versei a Figyelő rovatban, Vaszary Jánosnak a költőről írt nekrológjában 1921. II. 1366-1377.p. jelentek meg.]

El a felülettől! 1921. II. 1367.p.

Tavaszt-kiáltás 1921. II. 1367-1368.p.

Ősz 1921. II. 1368.p.

Téli napfény 1921. II. 1368.p.

Falu Tamás

Hívogató 1921. II. 1297.p.

Ismétlő óra 1921. II. 1297.p.

Jöhettél volna... 1921. II. 1633.p.

Gellért Oszkár

Bölénypár a ketrecben 1921. II. 1027.p.

Esti ima, Pál szavával 1921. II. 1238.p.

Félálomban 1921. II. 1238.p.

Geréb István

Este... most jösz 1921. II. 1526.p.

Holdas esték 1921. II. 1761.p.

Goethe, Johann Wolfgang

Lelkemben lágy, ifjúi bánat... (Csöndes Pál fordítása) 1921. II. 1604.p.

Juhász Gyula

Flaubert emlékének 1921. II. 1534.p.

Ad Marcum Aurelium 1921. II. 1535.p.

Élő halottak 1921. II. 1535.p.

Kalocsay Kálmán

Három vers 1921. II. 1289-1291.p.

Komjáthy Aladár

Vers 1921. II. 1491-1492.p.

Komor András

Adagio 1921. II. 1483.p.

Estéli vers 1921. II. 1484.p.

Kosáryné Réz Lola

Búcsú 1921. II. 1802.p.

Kosztolányi Dezső

Öt költemény. "A bús férfi panaszai" című, készülő verssorozatból

(Nem tudtam én dalolni nektek az újról, csak a régiről.) 1921. II. 1798.p.

(Beírtak engem mindenféle Könyvbe) 1921. II. 1798.p.

(Kísérem a fiam az iskolába.) 1921. II. 1798-1799.p.

(Ásítok és csak bámulom) 1921. II. 1799.p.

(Ó, szép magyar fejek, ti drága-régik) 1921. II. 1799.p.

Kovács Mária

Látogatás 1921. II. 1246.p.

Laczkó Géza

Vers 1921. II. 1417.p.

Lányi Sarolta

Fakírtudomány 1921. II. 1120.p.

Nagy Zoltán

Epilógus egy könyvhöz és egy élethez 1921. II. 1777-1778.p.

Páll Rózsa

Emlék 1921. II. 1669.p.

Rupprecht Tibor

Csillag, Hold és Nap 1921. II. 1500.p.

Gyémánt csillagok 1921. II. 1501.p.

Budapesti tájkép 1921. II. 1501.p.

Falusi alkony 1921. II. 1502.p.

Szabad szonett 1921. II. 1502.p.

Fogjunk kezet 1921. II. 1503.p.

A mindenek szépségéről 1921. II. 1503.p.

Őszi szimfónia 1921. II. 1729.p.

Sárközi György

Égi utazás 1921. II. 1325.p.

A Naphoz 1921. II. 1325-1326.p.

Halál és föltámadás 1921. II. 1326-1327.p.

Fény és sötétség 1921. II. 1327.p.

Sonkoly Béla

Októberi eső 1921. II. 1628.p.

Szabó Endre

Járnak megint enyhébb napok... 1921. II. 1468.p.

Elhagyatottság 1921. II. 1469.p.

Kifakadás 1921. II. 1770.p.

Szabó Lőrinc

Dunántúli idillek

I. (Bottal s öreg kutyámmal) 1921. II. 1140.p.

VI. (Szokatlanul nyugalmas most a reggel) 1921. II. 1140.p.

XVIII. (Nézd csak, testvér) 1921. II. 1141.p.

XXIV. (Napfényből szőttem neked koszorút.) 1921. II. 1141.p.

XXIX. (Már hatodik napja, hogy gyermekem visszatért) 1921. II. 1141-1142.p.

XXXII. (Mondják, hogy szép, és én semmit se mondok) 1921. II. 1142.p.

XXXIII. (Nem futni, - szép lassan kimenni) 1921. II. 1142-1143.p.

XXXIV. (Miután kitagadlak) 1921. II. 1143.p.

XLV. (A halhatatlan istenek törvénye int) 1921. II. 1144.p.

XLVI. (Barátaim, ti fák és nemes erdők) 1921. II. 1144.p.

XLIX. (Szomorú testvéreim, emberek) 1921. II. 1145.p.

L. (Félek, atyám, - úgy sírnak a harangok!) 1921. II. 1145.p.

Versek

I. (Ősz van) 1921. II. 1596.p.

II. (Virágok közt hevertünk) 1921. II. 1597.p.

III. (A fák kezei égbe kulcsolódtak) 1921. II. 1597.p.

IV. (Minden megingott) 1921. II. 1597.p.

V. (Sok sanda bűnöm a halálba láncol) 1921. II. 1597.p.

Szedő Mihály

Álom, virágzás 1921. II. 1342.p.

Sírvers 1921. II. 1342.p.

Tass József

Múlandóság 1921. II. 1663.p.

Theokritosz

- - XV. idillje. Syrakusai nők az Adónis-ünnepen (Szabó Lőrinc fordítása) 1921. II. 1705-1709.p.

Turcsányi Elek

Küldöm ezt a könyvem Móricz Zsigmond úrnak... 1921. II. 1792.p.

Verhaeren, Émile

A tej (Binét Menyhért fordítása) 1921. II. 1645.p.

Kalácssütés (Binét Menyhért fordítása) 1921. II. 1645.p.

Vildrac, Charles

Asszonyok. Femmes. A Livre d'Amour kötetből (Ignotus fordítása) 1921. II. 1222.p.FIGYELŐ


Bálint Aladár

Papp Viktor Beethoven-életrajza. Zenei pantheon. Beethoven. Írta: Papp Viktor, 1921. Budapest. Pantheon irodalmi intézet r.-t. kiadása 1921. II. 1046-1047.p.

Kozma Lajos új grafikai munkái 1921. II. 1703.p.

Illusztrált könyvek [Maurice Maeterlinck: A vakok, illusztrálta Jaschik Álmos; Rainer Maria Rilke: Mesék a jó Istenről, illusztrálta Bor Pál; Guy de Maupassant: A vörös lámpás ház, illusztrálta Byssz Róbert.] 1921. II. 1766.p.

Herman Lipót rajzai 1921. II. 1766-1767.p.

Bortnyik Sándor

Két levél az új festészetről [Hevesy Ivánnak.] 1921. II. 1286-1287.p.

Elek Artúr

Szőnyi István 1921. II. 1575.p.

Körösfői Kriesch Aladár hagyatéka 1921. II. 1638-1639.p.

Karlovszky Bertalan [Festő munkásságáról.] 1921. II. 1764-1765.p.

Szobotka Imre [Kiállítása a Belvedere Szalonban.] 1921. II. 1765.p.

Náray Aurél [Festészetéről.] 1921. II. 1847-1849.p.

Földessy Gyula

Kárpáti Endre: Viola D'Amore 1921. II. 1849-1850.p.

Füst Milán

Körmendi Ferenc: Mártír 1921. II. 1122-1123.p.

Gergely István

Ambrus Zoltánné † [Ambrus Zoltán felesége, Benkő Etelka operaénekesnő halálára.] 1921. II. 1446-1447.p.

Hajdu Henrik

Nadányi Zoltán: Furcsa vendég 1921. II. 1282-1283.p.

Hajnik Miklós

Pünkösti Andor: Bús Péter csodálatos kardja 1921. II. 1284-1285.p.

Hevesy Iván

Bortnyik Sándor albuma. Bécs. Ma kiadása 1921. II. 1048.p.

Archipenko. Horizont könyvtár. Szerkeszti Kassák Lajos. Ma kiadása 1921. II. 1127-1128.p.

Két levél az új festészetről [Válasz Bortnyik Sándor levelére 1921. II. 1286-1287.p.] 1921. II. 1287-1288.p.

Walleshausen Zsigmond linóleum-metszetei 1921. II. 1509.p.

Máttis Teutsch új metszetei 1921. II. 1509-1510.p.

A Wagner-rendezés hibái és lehetőségei 1921. II. 1698-1700.p.

Czigány Dezső Ady-portréja 1921. II. 1849.p.

Hordósy Iván

Debreczeny Dezső: A hadifogság költője [A Miért büntetsz engem? című kötetről.] 1921. II. 1123-1125.p.

Ignotus

Irodalom [Az irodalom és a politika viszonyáról.] 1921. II. 1279-1280.p.

Idegen nyelvek 1921. II. 1280-1281.p.

Stíluskeletkezés 1921. II. 1361-1362.p.

Király György

Mereskovszki: Örök útitársaink. Fordította: Sebestyén Károlyné. Híres könyvek, Athenaeum [Dimitrij Szergejevics Mereskovszkij.] 1921. II. 1043-1044.p.

Riedl Frigyes 1921. II. 1276-1277.p.

Gobineau. Comte de Gobineau. A renaissance. Fordította Kuncz Aladár. Nagy írók - nagy írások. I. sor. VI. k. Genius-kiadás 1921. II. 1285-1286.p.

Hyperkritika 1921. II. 1440-1442.p.

Hadúr nevében 1921. II. 1504-1505.p.

Az ördög meg az leányzó. Igen rejtelmes középkori történet. Régi magyar ponyvákról megmenti vala és az kegyes hívőknek lelki épülésére elmondja Zoltán diák. Genius könyvtár, 24 [Trócsányi Zoltán könyve.] 1921. II. 1505-1506.p.

Régi balladák könyve [Szerkesztette Angyal Pál, illusztrálta Kozma Lajos.] 1921. II. 1574.p.

Kner könyvei. Kner-Klasszikusok. A magyar költészet remekei Balassitól Tompáig, 12 kötetben, Monumenta Literarum. A világirodalom kisebb remekművei, 1. sorozat, 12 füzet 1921. II. 1762-1763.p.

Még egyszer a hun monda [Válasz Hóman Bálint Magyar Nyelv-beli cikkére.] 1921. II. 1852-1855.p.

Kosáryné Réz Lola

Lányi Sarolta versei 1921. II. 1121-1122.p.

Kosztolányi Dezső

Nadányi Zoltán: Furcsa vendég 1921. II. 1281-1282.p.

Boross Elemér: Ábel 1921. II. 1365-1366.p.

A piros mókus [Miklós Jenő regénye.] 1921. II. 1444-1445.p.

Színház [Molnár Ferenc három egyfelvonásosa a Magyar Színházban: Előjáték a Lear királyhoz; Ibolya; Marsall.] 1921. II. 1634-1635.p.

Üvegház [Fóthy János első verskötete.] 1921. II. 1635-1636.p.

Bohóc [Bródy László első verseskötetéről.] 1921. II. 1700-1701.p.

Kuncz Aladár

Romain Rolland: Tolsztoj élete, Brandes: Anatole France. Kultúra-Könyvtár 1921. II. 1207.p.

Lestyán Sándor: Vah-Ta-Vah és a Somoserdő mohikánjai 1921. II. 1702-1703.p.

Laczkó Géza

Rajnai Faun-járól 1921. II. 1044-1045.p.

Haraszti Gyula [Kolozsvári tanár, irodalomtörténész halálára.] 1921. II. 1204-1205.p.

Moly Tamás

Ifj. Bókay János: A gyémánt 1921. II. 1506-1507.p.

Nagy Lajos

Caruso 1921. II. 1277-1279.p.

Sakkozók [A budapesti sakkversenyről.] 1921. II. 1510-1512.p.

Emlékezzünk Flaubert-re! [Gustave Flaubert.] 1921. II. 1847.p.

Pataki József

Hegedűs Gyula könyve [Emlékezések címmel a Vígszínház fennállásának huszonöt éves évfordulója alkalmából.] 1921. II. 1045-1046.p.

Révay József

Daphnis és Chloe. Fóti József Lajos fordítása. Budapest, Sacelláry kiadás, 1921 [Longos ókori görög író regénye.] 1921. II. 1636-1638.p.

Szabó Lőrinc

Debreczeny Dezső: "Miért büntetsz engem?" 1921. II. 1125-1126.p.

Komlós Aladár: Voltam poéta én is... 1921. II. 1362-1365.p.

Ligethy Béla: Ecce homo 1921. II. 1445-1446.p.

Zsolt Béla: Minden hiába 1921. II. 1507-1508.p.

Szitáry Zelma: Percek 1921. II. 1701-1702.p.

Szini Gyula

Anatole France 1921. II. 1846-1847.p.

Szívós Zsigmond

A diadalmas élet himnusza. Vér Andor első verskötete 1921. II. 1207-1208.p.

Mankó József: Hajnal felé 1921. II. 1283.p.

Holly Jenő: A láz hajóján 1921. II. 1366.p.

Farkass Jenő: IV. Béla király 1921. II. 1508-1509.p.

Tábori Kornél

Jókai, Gyulai és a pengőforint [Jókai Mór, Gyulai Pál.] 1921. II. 1442-1444.p.

Tóth Aladár

Molnár Antal: Bartók: Két elégia elemzése 1921. II. 1047-1048.p.

Operaházi kilátások 1921. II. 1447-1448.p.

Humperdinck [Engelbert Humperdinck.] 1921. II. 1575-1576.p.

Liszt Dante-szimfóniája 1921. II. 1639-1640.p.

Hangversenykrónika [Hoehn Alfréd zongoraművész két hangversenye; Sándor Renée, Zilzer Piroska és Schiller Elza zongoraművészek hangversenyei.] 1921. II. 1703-1704.p.

Hangversenykrónika [A Lehner-vonósnégyes a Zeneakadémián; Koncz János hegedűművész hangversenye.] 1921. II. 1851.p.

Vaszary János

Exner Sándor † [Emlékezés a fiatal költőre néhány versének közlésével 1921. II. 1367-1368.p.] 1921. II. 1366-1367.p.

Zilahy Lajos

Ujj Kálmán [Színész halálára.] 1921. II. 1850.p.

Zoltán Vilmos

Rabindranath Tagore és a magyar verses Tagore-fordítás 1921. II. 1126-1127.p.

Remethey Dezső versei [Szerelem és emlék című kötetéről.] 1921. II. 1208.p.

Zsadányi Henrik

Martinovics élete. Írta Fraknói Vilmos. Az Athenaeum kiadása 1921. II. 1205-1206.p.

Egy holttest körül [Goldziher Ignácról.] 1921. II. 1767-1768.p.


A NYUGAT HÍREI


1921. II. 1512, 1704, 1768, 1855.p.


1922
TIZENÖTÖDIK ÉVFOLYAM

I. KÖTET (1-12. SZÁM)
FŐSZERKESZTŐ: IGNOTUS
SZERKESZTŐK: BABITS MIHÁLY, OSVÁT ERNŐ
FŐMUNKATÁRSAK: ELEK ARTÚR, FENYŐ MIKSA, GELLÉRT OSZKÁR,
† KIRÁLY GYÖRGY, LACZKÓ GÉZA, MÓRICZ ZSIGMOND,
SCHÖPFLIN ALADÁR, SZINI GYULA


TANULMÁNYOK, CIKKEK


Babits Mihály

Király György [Halálára.] 1922. I. 629-635.p.

Beke Manó

Az Einstein-féle elmélet [Albert Einstein.] 1922. I. 13-27.p.

Benedek Marcell

Az utolsó évek [Király Györgyről.] 1922. I. 679-683.p.

Bolyai Pál

Király György, a bölcs 1922. I. 694.p.

Braun Róbert

A liberalizmus jövője [Leonard Trelakney Hobhouse: Liberalizmus, Sidó Zoltán fordítása.] 1922. I. 51-54.p.

Szabó Ervin könyve a 48/49-es forradalom társadalmi és pártharcairól 1922. I. 349-351.p.

Az elcsapottak a destrukció szolgálatában 1922. I. 645-647.p.

Czakó Ambró

Király György, a publicista 1922. I. 641-643.p.

Czebe Gyula

A hun-kérdés mai állása 1922. I. 662-669.p.

Dóczy Jenő

Gyulai Pál kritikai elvei 1922. I. 568-575, 742-751, 816-829.p.

Elek Artúr

Ferenczy Károly (1862-1917) 1922. I. 508-516.p.

Király Györgyről 1922. I. 684.p.

Feleky Géza

Georg Brandes [Emlékezés az íróra Johann Wolfgang Goethe-ről megjelent életrajza alkalmából.] 1922. I. 263-267.p.

Sic fata... [Király Györgyről.] 1922. I. 637-639.p.

Fenyő Miksa

A véres költő. Kosztolányi Dezső regénye 1922. I. 31-33.p.

Elmúlt hetekből [A világháborút követő emigrációról.] 1922. I. 126-128.p.

Fülep Lajos

Magyar festészet I. Magyar Művészet III. [A tanulmány előző fejezetei: 1918. I. 484-499, 682-694, 807-821.p.] 1922. I. 229-243, 353-362, 383-398.p.

Görög Imre

Tolsztoj levelei [Bevezetés a közeljövőben megjelenő kötethez.] 1922. I. 454-462.p.

Gyergyai Albert

A filológus [Nevének említése nélküli sorok Király Györgyről.] 1922. I. 648-650.p.

Thomas Mann 1922. I. 795-805.p.

Halász Gyula

Nansen hatvan éves 1922. I. 109-116.p.

Shackleton (1874. február 16. - 1922. január 5.) [A földrajzi felfedező halálára.] 1922. I. 268-277.p.

Scott kapitány (1868. június 6. - 1912. március 29.) Halálának tízéves fordulóján 1922. I. 463-468.p.

Hevesy Iván

A művészet reinkarnációja 1922. I. 182-190.p.

A politikai plakát 1922. I. 517-523.p.

Ignotus

Napoleon óta [Forradalmakról, társadalmi változásokról.] 1922. I. 157-166, 244-251.p.

Király György után 1922. I. 644-645.p.

Király György

A 48-as forradalom legendája. Szabó Ervin poszthumusz művéről: Társadalmi és pártharcok a 48/49-es magyar forradalomban. 1921. Bécsi Magyar Kiadó 1922. I. 34-39.p.

Tompa, Arany, Kemény, Jókai, Madách... [Részlet egy irodalomtörténeti áttekintés utolsó fejezetéből.] 1922. I. 701-708.p.

Kner Imre

Király Györgyről 1922. I. 692-693.p.

Kosztolányi Dezső

Kiss József 1922. I. 77-79.p.

Füst Milán 1922. I. 399-403.p.

Arckép [Király Györgyről.] 1922. I. 675-676.p.

Gellért Oszkár versei [Testvérbánat csillaga.] 1922. I. 773-776.p.

Kozma Lajos

Király Györgyről 1922. I. 691.p.

Laczkó Géza

Molière. Született 1622. január 15-én 1922. I. 167-169.p.

A nagy munkás [Király Györgyről.] 1922. I. 676-678.p.

Lányi Sarolta

Drága barát [Levélformában Király Györgyről.] 1922. I. 686.p.

Lehel István

Megemlékezés Király Györgyről, a tanárról 1922. I. 636-637.p.

Mann, Thomas

Goethe és Tolsztoj 1922. I. 301-323.p.

Móricz Zsigmond

Csorba Géza magyar pantheonja [Csorba Géza szobrairól.] 1922. I. 206-207.p.

Király György 1922. I. 626-627.p.

Nagy Zoltán

Kemény Simon [Az Így élem világom című kötetéről.] 1922. I. 286-290.p.

Pataki József

Bánk bán. Szereptanulmány [Katona József művéről.] 1922. I. 437-452, 524-535.p.

Pikler J. Gyula

Valódi pénz és álpénz 1922. I. 40-50.p.

Josef Popper (Lynkeus) 1922. I. 170-181.p.

Reichard Piroska

Király György arcképéhez 1922. I. 673-675.p.

Révay József

Új időknek titkos munkása [Király György, a pedagógus.] 1922. I. 669-672.p.

Révész Béla

Ady Endre 1922. I. 55-64.p.

Schöpflin Aladár

Beöthy Zsolt 1922. I. 565-567.p.

Király György, a kritikus 1922. I. 639-640.p.

Kazár Emil [Az író, újságíró halálára.] 1922. I. 717-719.p.

Szabó Lőrinc

Önéletrajztöredékek: Király György 1922. I. 687-691.p.

Szende Pál

Az Einstein-féle elmélet történeti jelentősége [Albert Einstein.] 1922. I. 117-125.p.

Tóth Árpád

Kedves Király Gyuri 1922. I. 684-686.p.

Trócsányi Zoltán

A magyar ősköltészet [Király György könyvéről.] 1922. I. 656-661.p.

Turóczi-Trostler József

Egy fejezet a magyar irodalomtörténeti kutatás történetéből [Király Györgyről.] 1922. I. 651-655.p.

Ujházy Ferenc

Fővárosunk művészeti állapotai a múlt század közepén [Visszaemlékezések E. A. (Elek Artúr) bevezetőjével.] 1922. I. 373-382.p.

Zilahy Lajos

Kádár Endre 1922. I. 624-625.p.


REGÉNYEK, NOVELLÁK, ELBESZÉLÉSEK, SZÍNDARABOK


Benedek Marcell

A G-sugarak 1922. I. 752-759.p.

Bókay János

Halál 1922. I. 71-76.p.

A búvár 1922. I. 576-585.p.

Füst Milán

Advent 1922. I. 1-12, 100-108, 195-202, 278-285, 324-332, 415-422.p.

Hajnik Miklós

Az akadály 1922. I. 203-205.p.

Weimárban 1922. I. 806-815.p.

Keleti Márton

Szürke madarak 1922. I. 586-623.p.

Király György

- - ifjúkori írásaiból

Mese a csudálatos hálóról 1922. I. 695.p.

A hős. Őszi történet 1922. I. 696-700.p.

Kürti Pál

Vallomás 1922. I. 730-741.p.

Mann, Thomas

A varázshegy. Részlet Thomas Mann készülő regényéből (Kosztolányi Dezső fordítása) [A regényfejezetet az író 1922. januári budapesti felolvasóestjén mutatta be.] 1922. I. 81-87.p.

Nagy Zoltán

Fájvis, a fuvaros 1922. I. 404-414.p.

Réti Ödön

A bíró úr háta közepe 1922. I. 131-132.p.

Révész Béla

Miniatűrök

A táltos hátán 1922. I. 28-29.p.

Csengetyű 1922. I. 29-30.p.

Csönd 1922. I. 504.p.

Rupprecht Tibor

Karácsonyi történet 1922. I. 472-477.p.

Szalai Miklós

A delta

A lázadó 1922. I. 545-548.p.

Az imádkozó 1922. I. 548-552.p.

Szenes Piroska

Szépanyám fölébred 1922. I. 790-794.p.

Szentgyörgyi Sándor

A magvető 1922. I. 65-70.p.

Szép Ernő

Felhők 1922. I. 481-484.p.

A Macsva 1922. I. 505-507.p.

Szerb Antal Kristóf

Ajándok mátkasága 1922. I. 89-99.p.

Szilágyi Géza

A rémület orgiája. Egy tépett idegű ember naplójából 1922. I. 252-262.p.

Tersánszky J. Jenő [Tersánszky Józsi Jenő]

A halál dongója. Novella, kevéssé sikerült dadaista aspirációkkal egy életuntról 1922. I. 784-789.p.

Torday Emil

A színes gentleman. Torday Emil Afrika-utazó honfitársunk naplójegyzeteiből adjuk közre ezt a jellemző megfigyelést 1922. I. 191-194.p.

Egy nap Sierra Leonéban. Torday Emil Afrika-utazó honfitársunk naplójából 1922. I. 720-728.p.

Ujfalusi László

Tavaszi séta egy lánnyal 1922. I. 333-345.p.


VERSEK


Argensola, Leonardo de

Hazug szépség (Király György fordítása) 1922. I. 815.p.

Bányai Kornél

Írások Szibériából és Turkesztánból

Ének az ember szemeiről 1922. I. 777.p.

Kövek 1922. I. 777-778.p.

Szépségek prófétája 1922. I. 778-779.p.

Szépség mezőin 1922. I. 779.p.

A halál zsoltárai-ból

Ének a sivatagban 1922. I. 780.p.

Vízió az égen 1922. I. 780-781.p.

Utolsó lázadás 1922. I. 781-782.p.

Halottak országa 1922. I. 782-783.p.

Ének forrongó világok mögül 1922. I. 783.p.

Brjuszov, Valerij Jakovlevics

A kőmíves (Gellért Oszkár fordítása) 1922. I. 362.p.

Erdélyi József

Élő bábu 1922. I. 552.p.

Fájó szívvel 1922. I. 751.p.

Gyöngyvirág 1922. I. 751.p.

Faludi János

Falon innen - falon túl 1922. I. 290.p.

Érctáblára 1922. I. 290.p.

Gellért Oszkár

Két vers, Ézsajással

Sion leányaihoz 1922. I. 80.p.

"Mivelhogy az ő ábrázatja rútabb volt, hogy nem mint valamely emberé..." 1922. I. 80.p.

Bilincsek, ha találkoznak 1922. I. 166.p.

Gongora y Argote, Luis de

Intés (Király György fordítása) 1922. I. 794.p.

Hajdu Henrik

A titkok szonettje 1922. I. 414.p.

Keleti Artúr

Pax Vobiscum avagy egy költő pásztorlevele a nyájas olvasókhoz, amelyben Padovában eltöltött boldog napjait idézve látni tanítja, inti, megfeddi őket s végül is megbékél velük 1922. I. 536-544.p.

Kosztolányi Dezső

Hexaméterek. "A bús férfi panaszai"-ból

(Lám ma újólag az álom) 1922. I. 501-502.p.

(Mély sebbel öreg koponyáján) 1922. I. 502-503.p.

Két vers. "A bús férfi panaszai"

(Nem félek a haláltól, mert tudom mi) 1922. I. 728-729.p.

(Hattyú kutyám) 1922. I. 729.p.

Kovács Mária

Panasz 1922. I. 108.p.

Laczkó Géza

Éj 1922. I. 285.p.

Lakatos Péter Pál

Versek 1922. I. 760-763.p.

Lányi Sarolta

Az örömhöz 1922. I. 88.p.

Zsolozsma 1922. I. 741.p.

Marschalkó Lia

Tavaszi vers az Istenhez ... 1922. I. 128-129.p.

Magdaléna... 1922. I. 129-130.p.

Nagy Zoltán

Tél 1922. I. 27.p.

Minden ragyog... 1922. I. 251.p.

Sárközi György

Viharban 1922. I. 262.p.

Falusi hangok 1922. I. 262.p.

Varázsló rossz csillaga 1922. I. 352.p.

Óceánok gyöngye 1922. I. 352.p.

Strém István

Négy vers

A reggeli 1922. I. 478.p.

Ma gyerünk a rétre... 1922. I. 479.p.

Szívem a domb ma... 1922. I. 479-480.p.

Óh, éj!... 1922. I. 480.p.

Szabó Endre

Jób könyvéhez 1922. I. 453.p.

Szabó Lőrinc

Vers 1922. I. 169.p.

Az eretnek tragédiája 1922. I. 346-348.p.

Szedő Mihály

Tanúság a gondviselésről 1922. I. 267.p.

Ananké 1922. I. 484.p.

Telekes Béla

Király György halálára 1922. I. 672.p.

Teréz, Avilai Szent

Égi szerelem (Király György fordítása) 1922. I. 829.p.

Turcsányi Elek

Téli rímszánkó 1922. I. 323.p.

Vér Andor

Este 1922. I. 469.p.

Parasztok a mezőn 1922. I. 469-470.p.

Tisztaság 1922. I. 471.p.


FIGYELŐ


Alkalay Ödön

Sarment: Az árnyhalász 1922. I. 426-427.p.

Babits Mihály

Király György temetésén [Beszéde a Nyugat nevében.] 1922. I. 715.p.

Bálint Aladár

Ferenczy Károly 1922. I. 210-212.p.

Két új művészeti könyv. Ízlésfejlődés és stíluskorszakok. Írta: Nádai Pál. Dante könyvkiadó, Budapest. Csontváry Tivadar. A posztimpresszionista festés magyar előfutárja. Írta: Lehel Ferenc 1922. I. 221-223.p.

Márffy Ödön apokalypsis-rajzai. Szent János mennyei jelenésekről való könyve. Márffy Ödön kőrajzaival. Amicus kiadás, Budapest 1922. I. 223.p.

Kmetty János és Csorba Géza 1922. I. 297-298.p.

A "Helikon" avató kiállítása [Rippl-Rónai József, Vaszary János, Járitz Józsa.] 1922. I. 298-299.p.

Beck Ö. Fülöp újabb szobrai 1922. I. 364-265[365].p.

Cserna Andor. Beethoven-breviárium. Sacelláry kiadása 1922. I. 371-372.p.

Anthes [Anthes György operaénekes halálára.] 1922. I. 430.p.

A Kéve XIII. kiállítása [Mednyászky László, Konstantin Frida.] 1922. I. 431.p.

Goethe Itáliában. Az Italienische Reise "Nagy írók, nagy írások" sorozatban megjelenő fordítása elé 1922. I. 434-436.p.

Bornemissza Géza képei 1922. I. 495.p.

Nagy Balog János 1922. I. 561-562.p.

Walleshausen Zsigmond. Gábor István [A festő és a szobrász kiállításáról.] 1922. I. 562-563.p.

Képek, szobrok [Hatvany Ferenc, Czigány Dezső, Márffy Ödön, Vedres Márk, Kádár Béla, Cser Károly.] 1922. I. 771-772.p.

Bálint Elemér

Beke Manó [Hatvanadik születésnapja alkalmából.] 1922. I. 765-766.p.

Benedek Marcell

Király György temetésén 1922. I. 715-716.p.

Boross László József

Tersánszky J. Jenő: A Sámsonok 1922. I. 488-490.p.

Braun Róbert

James Bryce és a demokrácia. Modern Democracies. 2 vols. London: 1921. Magyarul az Americára vonatkozó rész: Az Am. Egy.- Áll. demokráciája. Ford. Braun Róbert 1922. I. 496-498.p.

Cholnoky László

Cholnoky Viktor emlékezete 1922. I. 764-765.p.

Dóczy Jenő

Egy másik végszó az Ady-anthológia ügyében [Válasz Király György írására 1922. I. 266[366]-368.p.] 1922. I. 432-433.p.

Elek Artúr

La Fiumanella [Egy új fiumei folyóiratról.] 1922. I. 152-153.p.

Giovanni Verga (1840-1922) [Az olasz író halálára.] 1922. I. 296-297.p.

Ferenczi Sándor

Pszichoanalízis és társadalompolitika 1922. I. 554-555.p.

Földessy Gyula

Néhány szó Király György végszavához az Ady-anthológia kérdésében [Válasz Király György írására 1922. I. 266[366]-368.p.] 1922. I. 433-434.p.

Új Ady-kiadások 1922. I. 769-770.p.

Földi Mihály

Schöpflin Aladár: Mossóczy Pál szép nyara. Regény. Franklin-társulat kiadása 1922. I. 139-140.p.

Don Juan leánya. Gellért Mária regénye. Pallas kiadása 1922. I. 146-147.p.

Gerlemadár. Kertész István novellái 1922. I. 217-218.p.

Dümov Oszip: A Vlasz gyerek 1922. I. 835-836.p.

Füst Milán

Lányi Sarolta versei 1922. I. 140-141.p.

Kosáryné Réz Lola: Ulrik inas 1922. I. 213-214.p.

Reichard Piroska: Őszi üdvözlet 1922. I. 218-219.p.

Heltai Jenő: A 111-es 1922. I. 292-293.p.

Görög Imre

Erdős Renée: Alkotók 1922. I. 141-142.p.

Hajnik Miklós

Kárpáti Aurél: Aquamanile. Regény Rogeriusról és Soror Juditról 1922. I. 832-834.p.

Halász Gyula

Pásztor Árpád: New York. Regény 1922. I. 145-146.p.

Hatvany Lajos

A német Ady-anthológia [Válasz Király György írására 1922. I. 136-138.p.] 1922. I. 368-370.p.

Hevesy Iván

Barta Sándor: Tisztelt Hullaház 1922. I. 147-148.p.

Bokros-Birman Dezső litográfiái 1922. I. 223-224.p.

Stephan Sinding [Emlékezés a norvég szobrászra.] 1922. I. 224.p.

Patkó Pál és Schönbauer Henrik kiállítása 1922. I. 370-371.p.

Bor Pál kőrajzai 1922. I. 371.p.

Walt Whitman magyarul [Gáspár Endre fordításáról.] 1922. I. 429.p.

Bernáth Aurél albuma 1922. I. 495-496.p.

Kárpáti Aurél

Zilahy Lajos: Halálos tavasz 1922. I. 487-488.p.

A fájdalom könyve. Várnai Zseni énekei az anyaságról, a fájdalomról, a hitvesi szeretetről, az élettel való viaskodásról és végül a halálról 1922. I. 563.p.

Kinszki Imre

Egyén és demokrácia [Kolnai Aurél Psychoanalyse und Soziologie című munkájáról.] 1922. I. 556-559.p.

Ottlik László: A marxizmus társadalomelmélete. Elméleti kritika és történelmi tanulságok. Budapest, Franklin-Társulat 1922. Kultúra és tudomány 1922. I. 560-561.p.

Király György

Két Ady-anthológia. Ady Endre válogatott versei. Pallas kiadása. Andreas Ady. Auf neuen Gewässern. Eine Auswahl. E. P. Tal Verlag, 1921 1922. I. 136-138.p.

Kiss József 1922. I. 156.p.

Végszó az Ady-anthológia ügyében [Válasz Dóczy Jenőnek a Magyarság 1922. február 12-i számában megjelent írására.] 1922. I. 266[366]-368.p.

Válasz [Hatvany Lajosnak a német Ady-antológia ügyében 1922. I. 368-370.p.] 1922. I. 370.p.

Móricz Zsigmond németül 1922. I. 423-424.p.

Egy új nyugatos költő [Boross Sándor Tánc című kötete.] 1922. I. 427.p.

Szilády Áron (1838-1922) [Az irodalomtudós halálára.] 1922. I. 485.p.

Kosztolányi Dezső

Fanny első színdarabja [George Bernard Shaw darabjáról.] 1922. I. 151.p.

Babits Mihályról [A Zeneakadémián tartott Babits-ünnep megnyitója.] 1922. I. 155-156.p.

Az öröm illan [Tóth Árpád kötetéről.] 1922. I. 212-213.p.

Tóth Eszter élete és halála [Beczássy Judit regénye.] 1922. I. 294-295.p.

Képtelen természetrajz [Nagy Lajos állatmeséiről.] 1922. I. 491-492.p.

A túláradó élet [Rupprecht Tibor első verseskötetéről.] 1922. I. 492-493.p.

Szavak. Egy Ady-ünnepély előtt 1922. I. 768-769.p.

Laczkó Géza

A Magyar Nyelvőr ötven éve 1922. I. 138-139.p.

Huysmans: A különc. À Rebours 1922. I. 150-151.p.

Szini Gyula új regénye [Marion.] 1922. I. 215.p.

Csalók és próféták [Vallásról, világnézetről.] 1922. I. 553-554.p.

Lengyel Géza

A Műbarát [Az Elek Artúr szerkesztésében megjelenő folyóiratról.] 1922. I. 430-431.p.

Móricz Zsigmond

Halvány fénykéve [Naplójegyzetek; témák: Babits Mihály: Laodameia, Tóth Árpád: Az öröm illan, Lányi Sarolta: Napjaim, Kemény Simon versei, William Shakespeare: Athéni Timon, Tersánszky Józsi Jenő darabja, Kertész István: Gerlemadár, Füst Milán: Aranytál, Kosztolányi Dezső: Néró, a véres költő, Ady Endre, Széchenyi István: Napló.] 1922. I. 133-135.p.

Nagy Lajos

Szabó Dezső: Ölj! 1922. I. 143-145.p.

Posch Jenő

Rousseau-ról [Jean-Jacques Rousseau.] 1922. I. 135-136.p.

Rab Gusztáv

Szép Ernő: Vőlegény 1922. I. 766.p.

Révay József

Geréb József: A görög szellem Európa kultúrájában. Kultúra és Tudomány. Franklin, 1921. 1922. I. 220-221.p.

A magasztosság az íróművészetben. Egy névtelen görög esztétikus elmélkedései. Fordította Kallós Ede. Modern Könyvtár 681-684. 1922 1922. I. 493-494.p.

Kemenes (Kempf) József (1854-1922) [A tanár és műfordító halálára.] 1922. I. 563-564.p.

Schöpflin Aladár

Mikszáth Kálmánné visszaemlékezései 1922. I. 220.p.

Mohács. Voinovich Géza ötfelvonásos tragédiája a Nemzeti Színházban 1922. I. 224-225.p.

A magyar regény története [Császár Elemér könyvéről.] 1922. I. 428-429.p.

Schützenberger Lajos

A kultúra nagyjai. Négy tanulmány. Dante. Tagore. Kálidásza. Zola. Fővárosi könyvkiadó kiadása [Honti Rezső, Baktay Ervin, Benedek Marcell, Schmidt József tanulmányairól.] 1922. I. 151-152.p.

Női arcképek. Lucrezia Borgia. Jehonala. Sophia Kovalevska. Sappho. Fővárosi Könyvkiadó kiadása [Strém István, Görög Imre, Beke Manó, Kallós Ede tanulmányairól.] 1922. I. 152.p.

Gustaf af Geijerstam 1922. I. 498-500.p.

Szabó Lőrinc

Hatvany Lilli: Ők. Kalandok és Kalandorok 1922. I. 142-143.p.

Bardócz Árpád: Japán versek 1922. I. 149.p.

Csanády György: Az évek 1922. I. 149.p.

Egy új Ady-plagizátor. Faludi Imre: Grál sereg-szemle 1922. I. 295-296.p.

Páll Rózsa: Örökmécs 1922. I. 834-835.p.

Kodolányi János: Üzenet enyéimnek 1922. I. 835.p.

Szedő Mihály

Bartók Béla zenéjéről 1922. I. 226-227.p.

Szerb Antal Kristóf

Szomory Dezső: II. Lajos király 1922. I. 291-292.p.

Szini Gyula

Henri Bataille [A francia színpadi szerző halálára.] 1922. I. 424-426.p.

Tersánszky J. Jenő [Tersánszky Józsi Jenő]

Jack London: A vadon szava 1922. I. 149-150.p.

Tóth Aladár

Új Bartók-művek [III. szvit, Nyolc zongoradarab.] 1922. I. 225-226.p.

Mahler 1922. I. 227-228.p.

Hangversenykrónika [Székely Zoltán hegedűművész, Engel Iván zongoraművész, Földessyné Hermann Lula zongoraművész hangversenyeiről és a legutóbbi filharmónikus hangversenyről.] 1922. I. 299-300.p.

Molnár Antal: Solfège 1922. I. 372.p.

Dohnányi Ernő operája [A Vajda tornya, Hans Heinz Ewers librettóját Lányi Viktor dolgozta át.] 1922. I. 485-487.p.

Bartók külföldi körútja 1922. I. 830-832.p.

Tóth Árpád

Lányi Sarolta [Felolvasás a szerzői esten.] 1922. I. 766-768.p.

Trócsányi Zoltán

Karinthy Frigyes: Capillária 1922. I. 490-491.p.Turcsányi Elek

Cholnoky László [Régi ismerős című regényéről.] 1922. I. 216-217.p.

Várnai Dániel

Bresztovszky Ernő 1922. I. 265[365]-266[366].p.

Zilahy Lajos

Jászai Mari és Márkus Emilia 1922. I. 208-209.p.

Krúdy Gyula: N. N. 1922. I. 363-364.p.

Majthényi György: Majális 1922. I. 493.p.

Zsadányi Henrik

A felolvasó asztal [Az író és a közönség személyes találkozásáról.] 1922. I. 153-154.p.


DISPUTA


Fehér Géza

Negatívumok a magyar hunmondák kérdésében [Megjegyzések Király György cikkéhez 1921. I. 645-658.p.] 1922. I. 709-713.p.

Király György

Negatívumok a magyar hunmondák kérdésében [Válasz Fehér Gézának 1922. I. 709-713.] 1922. I. 713-714.p.


MŰMELLÉKLETEK


[Szerző nélkül]

Az ifjú Király György [Fotó.] 1922. I. 628-629.p. között

Király György utolsó arcképe [Fotó.] 1922. I. 628-629.p. között


A NYUGAT HÍREI


1922. I. 300, 436, 500, 628, 716, 772, 836.p.


1922
TIZENÖTÖDIK ÉVFOLYAM

II. KÖTET (13-24.SZÁM)
FŐSZERKESZTŐ: IGNOTUS
SZERKESZTŐK: BABITS MIHÁLY, GELLÉRT OSZKÁR, OSVÁT ERNŐ
FŐMUNKATÁRSAK: ELEK ARTÚR, FENYŐ MIKSA, FÜST MILÁN,
KARINTHY FRIGYES, KOSZTOLÁNYI DEZSŐ, LACZKÓ GÉZA,
MÓRICZ ZSIGMOND, NAGY LAJOS, SCHÖPFLIN ALADÁR,
SZINI GYULA, TERSÁNSZKY J[ÓZSI]. JENŐ, TÓTH ÁRPÁD


TANULMÁNYOK, CIKKEK


Alkalay Ödön

"Anna". Hauptmann Gerhart falusi eposza 1922. II. 1000-1005.p.

Babits Mihály

Révész Béla Ady-könyve 1922. II. 869-870.p.

Kaposy Józsefről 1922. II. 1309-1311.p.

Braun Róbert

Világtörténelem Napóleon bukásától a világháború végéig [Eduard Fueter könyvéről.] 1922. II. 1005-1009.p.

Feleky Géza

Égi és földi szerelem [Molnár Ferenc drámai költeményéről.] 1922. II. 1297-1300.p.

Gáspár Kornél

Az eszme felé 1922. II. 1436-1445.p.

Giesswein Sándor

A zsidókérdés patológiája 1922. II. 1041-1045.p.

Gyulai Mária

A teljesedők. L. Róza emlékének 1922. II. 1360.p.

Halász Gyula

Béke a háborúban 1922. II. 1045-1051.p.

Stein Aurél. Hatvanadik születésnapja alkalmából 1922. II. 1322-1331.p.

Harsányi Zsolt

Török Gyula, fertálymágnás és költő 1922. II. 1181-1204.p.

Hevesy Iván

Uitz Béla 1922. II. 1205-1211.p.

Kaufmann Pál

A haladás útja 1922. II. 915-919.p.

Kosztolányi Dezső

A művészet agóniája és reinkarnációja [Hevesy Iván tanulmányáról.] 1922. II. 1072-1075.p.

Crommelynck bohózata [Fernand Crommelynck: Le cocu magnifique.] 1922. II. 1458-1463.p.

Krúdy Gyula

Révész Béla 1922. II. 1479-1480.p.

Kuncz Aladár

Révész Béla Adyról 1922. II. 871-875.p.

Laczkó Géza

A történelmi regény és Móricz Zsigmond 1922. II. 1255-1260.p.

Egyedül mindenkivel. Révész Béla könyve 1922. II. 1477-1478.p.

Lambrecht Kálmán

Magyar tudós sorstragédiája. Apáthy István emlékének 1922. II. 1248-1254.p.

Móricz Zsigmond

Gellért Oszkár 1922. II. 853-854.p.

Tersánszky 1922. II. 1369-1370.p.

Jókai. Jegyzetek a belső fejlődés történetéhez 1922. II. 1425-1435.p.

Reményi József

Edgar Lee Masters 1922. II. 1101-1105.p.

Schöpflin Aladár

Rákosi Viktor 1922. II. 1068-1071.p.

Gárdonyi Géza † 1922. II. 1245-1248.p.

Heinrich Gusztáv 1922. II. 1362-1364.p.

Kakuk Marci. Tersánszky J. Jenő új könyve 1922. II. 1370-1372.p.

Somlay Artúr

Ivánfi Jenő [A Nemzeti Színház tagjának halálára.] 1922. II. 1238-1239.p.

Szabó Endre

Képek az orosz irodalomról 1922. II. 942-967.p.

Szép Ernő

A Szinyeisták [A Szinyei Merse Pál Társaságról.] 1922. II. 1464-1468.p.

Zsadányi Henrik

"A zsidóság térfoglalása Magyarországon" [Kovács Lajos könyvéről.] 1922. II. 1400-1408.p.


REGÉNYEK, NOVELLÁK, ELBESZÉLÉSEK, SZÍNDARABOK


Bókay János

Két mese

Jánoska 1922. II. 920-923.p.

Álom 1922. II. 923-924.p.

Falu Tamás

Nyolcvanas évek 1922. II. 925-935, 1011-1020, 1091-1100, 1152-1159, 1220-1226, 1275-1283, 1332-1341, 1382-1391.p.

Füst Milán

Megint itt az éjszaka 1922. II. 1160-1168.p.

Kadosa Marcell

A királyváró pásztor 1922. II. 909-914.p.

Kodolányi János

Sötétség 1922. II. 1076-1090.p.

Merész Károly

Álmok halála 1922. II. 1469-1476.p.

Mihály Dezső

Sír és nevet 1922. II. 980-998.p.

Molnár Ferenc

Az "Égi és földi szerelem" első felvonása 1922. II. 1261-1274.p.

Moly Tamás

Az öreg és a fiatal 1922. II. 855-868.p.

Móricz Zsigmond

És akkor meghalt a mese 1922. II. 1037-1040.p.

Hány óra Zsuzsi?... 1922. II. 1169-1172.p.

Ház az erdőben 1922. II. 1312-1319.p.

Rab Gusztáv

Mocsárláz 1922. II. 837-852, 968-979, 1052-1067, 1135-1149, 1212-1219, 1284-1293, 1342-1356, 1393-1399, 1446-1457.p.

Révész Béla

Az iziglenek. Miniatűr 1922. II. 1320-1321.p.

Sándor Imre

Szomorúság 1922. II. 1227-1238.p.

Surányi Miklós

A kisasszony 1922. II. 1121-1134.p.

Szívós Zsigmond

Szerelmi dráma 1922. II. 876-900.p.

Torday Emil

Hogyan mentette meg egy rinocérosz az életemet 1922. II. 1022-1025.p.

Török Sophie

Nyári játék 1922. II. 1373-1381.p.


VERSEK


Álgya Zoltán

A boszorka-vártán 1922. II. 1301.p.

Babits Mihály

Régen elzengtek Sappho napjai... 1922. II. 941.p.

Bán Oszkár

A kietlen város 1922. II. 998-999.p.

Emberevők ünnepe 1922. II. 999.p.

Bányai Kornél

Álom 1922. II. 1365-1367.p.

A jónak és a rossznak éneke 1922. II. 1367-1368.p.

Déry Tibor

Keresztmetszet 1922. II. 1150-1151.p.

Feleségem 1922. II. 1151.p.

Erdélyi József

Csók 1922. II. 979.p.

Téli dal 1922. II. 1302.p.

A kísértet 1922. II. 1359.p.

Haljon a halál!... 1922. II. 1476.p.

Farkas Antal

Menekülés a hajón 1922. II. 1020-1021.p.

Féja Géza

Óda 1922. II. 1381.p.

Füst Milán

Lelkek kórusa 1922. II. 1321.p.

Gellért Oszkár

Lukács Ev. II., 25-32 1922. II. 1435.p.

Harsányi Zsolt

A lét nem az élet, a lét más 1922. II. 1300.p.

Juhász Gyula

Hannele költőjének 1922. II. 1408.p.

Örökké... 1922. II. 1445.p.

Komjáthy Aladár

Esti idegen 1922. II. 1361.p.

Kovács Mária

Ojtogató dal 1922. II. 1071.p.

Lányi Sarolta

Távolodó ének 1922. II. 967.p.

Marconnay Tibor

A természet ércdalai 1922. II. 1357-1359.p.

Nádass József

Vers 1922. II. 1159.p.

Rilke, Rainer Maria

Apollo arhaikus torzója (Kosztolányi Dezső fordítása) 1922. II. 1134.p.

Shelley, Percy Bysshe

Az érzékeny plánta (Babits Mihály fordítása) 1922. II. 1117-1120.p.

Szabó Lőrinc

Testvérsiratók 1922. II. 901-908.p.

Nem nyúlok hozzád, csak nézem, hogy alszol 1922. II. 1026.p.

Alszik... 1922. II. 1075.p.

Kacéran és ellenszegülve 1922. II. 1294.p.

És mikor újra megcsókoltalak 1922. II. 1294.p.

Tréfálkozó őszi levelekkel 1922. II. 1295.p.

Erdei lomb és széllengette bokor 1922. II. 1295.p.

Tihany partján a hegy alatt 1922. II. 1296.p.

Turcsányi Elek

Álom 1922. II. 1010.p.

Tass József

Anyám 1922. II. 1392.p.


FIGYELŐ


Alkalay Ödön

Beer-Hoffmann: Charolais gróf. A Burgtheater bemutatója 1922. II. 1418-1420.p.

Bálint Aladár

Szinyei-emlékkönyv 1922. II. 939-940.p.

A dekadens festő életrajza [Lehel Ferenc: Gulácsy Lajos dekadens festő.] 1922. II. 1108-1110.p.

Három új Kner-kiadvány. Gellért Oszkár: Testvérbánat csillaga. Ady Endre életéről, verseiről, jelleméről. Írta Révész Béla. Föld, erdő, isten. Szabó Lőrinc versei 1922. II. 1114-1115.p.

Két művész kiállítása [Aba Novák Vilmos, Scheiber Hugó.] 1922. II. 1243-1244.p.

Bortnyik Sándor rézkarcportréja 1922. II. 1244.p.

Boromisza Tibor és Medgyesy Ferenc kiállítása 1922. II. 1305.p.

Vidor Pál fametszetei és kőrajzai 1922. II. 1306.p.

Fáy Dezső grafikai művei 1922. II. 1413-1414.p.

Derkovics Gyula 1922. II. 1414.p.

Az Ernst-múzeum kiállítása [Székely Kovács Olga és Gara Arnold festményei, Reményi József érmei.] 1922. II. 1485-1486.p.

Bányai Kornél

Raith Tivadar: Szerelem harc hit. Küzdelem halál isten. Ölelés keresztje 1922. II. 1243.p.

Jaritz Józsa gyűjteményes kiállítása 1922. II. 1414-1415.p.

Braun Róbert

Könyv- és metszetkiállítás 1922. II. 1484-1485.p.

Cziffra Géza

Ady igaza 1922. II. 1490.p.

Dénes Lajos

Egy plágium-afférhez [Válasz Schöpflin Aladár írására 1922. II. 1362-1364.p.] 1922. II. 1487-1488.p.

Elek Artúr

Múzeumaink autonómiája 1922. II. 1110-1111.p.

Gulácsy Lajos. Az Ernst-múzeum kiállítása 1922. II. 1177-1178.p.

Magyar rézkarcok 1922. II. 1412-1413.p.

Fenyő Miksa

A kis cukrászda. Heltai Jenő háromfelvonásos vígjátéka 1922. II. 1481.p.

Halász Gyula

Lengyel Menyhért: Amerikai napló. Athenaeum, 1922 1922. II. 1029-1031.p.

Hevesy Iván

Néger antológia 1922. II. 940.p.

Perlrott Csaba Vilmos új képei 1922. II. 1034-1035.p.

Fehér Kálmán: A gótika kulcsa 1922. II. 1111-1113.p.

A jégkorszak festészete [Herbert Kuhn könyvéről.] 1922. II. 1178-1180.p.

A fáraó hitvese [Filmdráma Ernst Lubitsch rendezésében.] 1922. II. 1306-1308.p.

Kardos László

Ady: Rövid dalok. Amicus kiadása 1922. II. 1489-1490.p.

Kosáryné Réz Lola

Berendy Katalin: Amiről a kisleány hallgatott. Lélektani és társadalmi rajz 1922. II. 938.p.

Kosztolányi Dezső

Vargha Gyula 1922. II. 936.p.

Timár Virgil fia [Babits Mihály regényéről.] 1922. II. 1174-1175.p.

Írói arcképek. Szini Gyula tanulmánykötete 1922. II. 1175.p.

Az ember, aki járva jár [Endre Károly verseskötetéről.] 1922. II. 1175-1176.p.

A mosolygó asszony [Henri-Frédéric Amiel és André Obey drámájáról.] 1922. II. 1176-1177.p.

Szép Ernő négy könyve [Világ; Magyar könyv; Két felől angyal; Hetedikbe jártam.] 1922. II. 1303-1304.p.

Két bemutató. Három nővér. Az új rokon [Anton Pavlovics Csehov, Csathó Kálmán.] 1922. II. 1304-1305.p.

Csokonai [Csokonai Vitéz Mihály.] 1922. II. 1409-1411.p.

Kinszki Imre

H. G. Wells és a nyugati civilizáció [Herbert George Wells.] 1922. II. 1031-1033.p.

Kuncz Aladár

Révai Mór János: Írók, könyvek, kiadók. Egy magyar könyvkiadó emlékiratai 1922. II. 1027-1029.p.

Vajda János [Rubinyi Mózes könyve.] 1922. II. 1240-1242.p.

Laczkó Géza

Pierre Loti (1850-1922) 1922. II. 1240.p.

Lehel István

Kertész Manó: Szokásmondások. Nyelvünk művelődéstörténeti emlékei 1922. II. 1416.p.

Nagy Sándor

Az ismeretelmélet logikája [Mannheim Károly könyvéről.] 1922. II. 1033-1034.p.

Révay József

Az ideges gyermek. Vértes O. József könyve 1922. II. 938-939.p.

A magyarok eredete [Cserép József könyvéről.] 1922. II. 1115-1116.p.

Schöpflin Aladár

Jó éjszakát! Gyulai Pál elbeszélése 1922. II. 936-937.p.

Egy plágium-afférhez [Viszontválasz Dénes Lajosnak 1922. II. 1487-1488.p.] 1922. II. 1488-1489.p.

Szabó Lőrinc

Gellért Oszkár: Testvérbánat csillaga 1922. II. 1035-1036.p.

Öt új verseskönyvről [Márai Sándor: Emberi hang; Somló Lipót: Romok útján; F.L.: Építés orgonája; Szőke Jenő: Parlag; Laurisin Lajos: Akonyi mesék.] 1922. II. 1113-1114.p.

Monumenta Literarum II. sorozat 1922. II. 1482-1484.p.

Szép Ernő

Egynéhány friss magyar könyv felől. Krúdy. Piktor könyve. Álmok amelyeket elfeledtem. Vízió az arénában [Krúdy Gyula: N.N.; Lehel Ferenc: Gulácsy Lajos dekadens festő; Meitner-Kanitz Gabriella: Álmok amelyeket elfeledtem; Baló Elemér: Vízió az arénában.] 1922. II. 1106-1108.p.

Szini Gyula

Capus Alfréd [Halálára.] 1922. II. 1411-1412.p.

Deák Gyula: Berzsenyi estéje. A Színház megnyitó előadása 1922. II. 1482.p.

Shackleton: Az Antarktisz szívében 1922. II. 1486.p.

Gergely Sándor: Sivatag 1922. II. 1486-1487.p.

Szívós Zsigmond

Erdélyi Józsefről. Ibolyalevél című első verseskönyve alkalmából 1922. II. 1027.p.

Tóth Aladár

Szendy Árpád † [A zongoraművész halálára.] 1922. II. 1173-1174.p.

Valesca Gert [A táncművész méltatása.] 1922. II. 1417-1418.p.

Zilahy Lajos

Pataki József: A magyar színészet története. A Táltos kiadása 1922. II. 1178.p.

Zsadányi Henrik

Egy érdekes könyvről. [Lengyel Géza: Vámvédelem, ipari többtermelés.] 1922. II. 1416-1417.p.


A NYUGAT HÍREI


1922. II. 940, 1036, 1116, 1180, 1308, 1364, 1420, 1490.p.


1923
TIZENHATODIK ÉVFOLYAM

I. KÖTET (1-12.) SZÁM
FŐSZERKESZTŐ: IGNOTUS
SZERKESZTŐK: BABITS MIHÁLY, GELLÉRT OSZKÁR, OSVÁT ERNŐ


Lábjegyzet: Az 1923. évfolyamban hibásak az oldalszámok, tartalomjegyzékünk a Nyugat eredeti felosztását tartotta meg. Az I. kötet végén, a 880. oldal után a számozás 1889- től folytatódik 1952-ig. Az itt található írások a II. kötet tartalmaként vannak feltüntetve a tartalomjegyzékben, de az előbb említett oldalszámozással. Valószínűleg kötéshibáról van szó, a II. kötet első 64 oldala van így félrekötve, mivel a II. kötet oldalszámozása a 65. oldallal kezdődik.TANULMÁNYOK, CIKKEK


Alkalay Ödön

A megihlető és pátriárka [Osvát Ernőről.] 1923. I. 780.p.

Babits Mihály

Előszó egy új Madách-kiadáshoz. Az Athenaeum jubileumi Madách-könyve számára 1923. I. 170-172.p.

Könyvről könyvre

Magyar ritmus [Horváth János: Magyar ritmus, jövevény-versidom.] 1923. I. 63-67, 221-226.p.

Anthológia [Német nyelvű antológia Gragger Róbert szerkesztésében.] 1923. I. 394-399.p.

Műfordítások. Örök virágok. Próza [Tóth Árpád műfordításkötete: Örök virágok; August Strindberg önéletrajza Mikes Lajos fordításában.] 1923. I. 661-664.p.

Emlékezés. A költő beszéde az Osvát Ernő ünnepére 1923. I. 726-727.p.

Bálint Aladár

Emlékezés. Osvát Ernőnek 1923. I. 819-820.p.

Beczássy Judit

Indulásom [Osvát Ernőről.] 1923. I. 811.p.

Beöthy László

Osvát Ernőnek! 1923. I. 812.p.

Berkes Imre

Levél [Osvát Ernőről.] 1923. I. 821-822.p.

Braun Róbert

A detroiti Kossuth Lajos-egylet húszéves jubileuma 1923. I. 98-101.p.

Dóczy Jenő

Osvát Ernő titkaiból 1923. I. 758-760.p.

Dutka Ákos

"A műhelyben" Ady Endréje 1923. I. 619-622.p.

Elek Artúr

Perlrott Csaba Vilmos 1923. I. 82-84.p.

A konzervatív Osvát Ernő 1923. I. 738-740.p.

Emőd Tamás

Két Ady-kép [Ady Endréről készült fotók 1923. I. 435.p.] 1923. I. 434-437.p.

Feleky Géza

Nietzsche levelei. Bevezetés Nietzsche leveleinek legközelebb megjelenő magyar kiadásához [Friedrich Nietzsche.] 1923. I. 90-92.p.

Emlékezés Osvát Ernőről és a fiatalságra 1923. I. 761-764.p.

Fenyő Miksa

Elmúlt hetekből [Hatvany Lajos A magyar értelmiség katasztrófája című könyvéről.] 1923. I. 179-183.p.

Glória. Szomory Dezső háromfelvonásos drámája 1923. I. 227-230.p.

Emlékezés. Felolvastam Osvát Ernő huszonötéves írói jubileumán, 1923 május 27-dikén 1923. I. 729-733.p.

Földessy Gyula

Petőfi és Shakespeare. Részlet Horváth J. Petőfi-könyvének bírálatából 1923. I. 31-38.p.

Emlékezés egy régi tósztra [Osvát Ernőről.] 1923. I. 771-772.p.

Földi Mihály

Viaskodás egy arcképpel [Osvát Ernőről.] 1923. I. 765-770.p.

Füst Milán

Emlékezés kétféle nevelőmről [Madách Imre Az ember tragédiája című műve kapcsán.] 1923. I. 146-151.p.

Móricz Zsigmond két új könyve. Házasságtörés. Egy akol, egy pásztor 1923. I. 503-506.p.

Osvát Ernőről 1923. I. 857-861.p.

Gábor Ignác

Költő és metrikus. A magyar ritmus problémájához 1923. I. 67-72.p.

Gáspár Kornél

Madách és lelki rokonai [Madách Imre.] 1923. I. 124-134.p.

Osvát Ernőről 1923. I. 773.p.

Gellért Oszkár

Huszonegy éve [Osvát Ernőről.] 1923. I. 727.p.

Görög Imre

Levél [Osvát Ernőnek.] 1923. I. 810.p.

Gyergyai Albert

Marcel Proust 1923. I. 387-393.p.

Flaubert levelei [A Documenta Humana sorozatban megjelenő Gustave Flaubert-kötet bevezetése.] 1923. I. 576-581.p.

Ünnep a Vígszínházban [Osvát Ernő jubileumi ünnepségéről.] 1923. I. 865-867.p.

Halász Gyula

Osvát Ernő és a "Letűnt nemzedék" 1923. I. 750-751.p.

Harsányi Zsolt

Mozi 1923. I. 58-62.p.

Hatvany Lajos

Ady világa. Bevezetés Ady verseinek kommentárja elé 1923. I. 688-696.p.

Hevesy Iván

Levél [Osvát Ernőnek.] 1923. I. 809.p.

Ignotus

Osvát Ernő jubileumára 1923. I. 862-865.p.

Karinthy Frigyes

Madách [Madách Imre.] 1923. I. 113-123.p.

Füst Milán: Boldogtalanok. Levél a költőhöz 1923. I. 306-307.p.

Hatvany Lajos: Feleségek felesége 1923. I. 465-467.p.

Osvát Ernő... 1923. I. 853-854.p.

Kárpáti Aurél

Gondolat és írás. A legújabb Babits-könyvről 1923. I. 92-93.p.

Visszaemlékezések a halottak házából [Fjodor Mihajlovics Dosztojevszkij regényének bevezetője.] 1923. I. 629-634.p.

Kosáryné Réz Lola

Gül-Baba kertje. Osvát Ernőnek 1923. I. 779-780.p.

Kosztolányi Dezső

Régi, titkos éj [Petőfi Sándorról.] 1923. I. 4-7.p.

O. E. [Osvát Ernőről.] 1923. I. 855-856.p.

Krúdy Gyula

A szerelem dalnoka [Petőfi Sándorról.] 1923. I. 21-22.p.

A Himnusz bölcsőjénél. 1823 [Kölcsey Ferenc, Kazinczy Ferenc.] 1923. I. 217-220.p.

Osvát Ernő emlékkönyvébe 1923. I. 747-750.p.

Kóbor Tamás 1923. I. 459-464.p.

Osvát Ernő emlékkönyvébe 1923. I. 747.p.

Kuncz Aladár

Petőfi zsenije 1923. I. 9-20.p.

A mi Madáchunk [Madách Imre.] 1923. I. 139-142.p.

Osvát Ernő műve 1923. I. 752-757.p.

Kürti Pál

Wedekind, a formaadó [Frank Wedekind.] 1923. I. 94-97.p.

Laczkó Géza

A XIX. századi férfi tragédiája 1923. I. 135-139.p.

A fügefalevél. Tanulmányok és megjegyzések a női lélekről, testről s mindkettő díszeiről 1923. I. 266-269, 322-325, 401-403, 582-585, 625-628.p.

Osvát Ernő koszorújához szeretettel és csodálattal fűzöm e levelecskét 1923. I. 840-841.p.

Lakatos László

Kézikönyv. O. E-nek [Osvát Ernő.] 1923. I. 811.p.

Lányi Viktor

Levél [Osvát Ernőnek.] 1923. I. 810.p.

Lengyel Géza

Osvát Ernő kincse 1923. I. 816-817.p.

Lengyel Menyhért

Indulás [Osvát Ernőről.] 1923. I. 843-844.p.

Mann, Thomas

Willi, a médium (Gyergyai Albert fordítása) [Részlet az író Okkulte Erlebnisse című munkájából, egy szeánsz leírása.] 1923. I. 526-537.p.

Marczali Henrik

Gyulai Pál kiadatlan levelei. Gyulai Pál mint nevelő [Bevezető a levelekhez.] 1923. I. 515-516.p.

Merész Károly

A boríték. Emlékezés egy régmúlt délutánra [Osvát Ernőről.] 1923. I. 804-805.p.

Molnár Ferenc

Emlékezés Sebők Zsigmondról. Székfoglaló a Kisfaludy-Társaságban 1923. I. 51-52.p.

Tíz igen rövid tanulság a jubiláns huszonöt munkaévéből avagy: többek közt még mi mindenre tanítja meg az embert Osvát Ernő élete 1923. I. 740.p.

Moly Tamás

Ikszedik köszöntő. Osvát Ernőnek 1923. I. 848-850.p.

Móricz Zsigmond

Osvát Ernő, a Nyugat szerkesztője. Felolvasta az író, az Osvát Ernő tiszteletére rendezett vígszínházi irodalmi délutánon 1923. I. 721-725.p.

Nádas Sándor

O.E. emlékkönyvébe [Osvát Ernőnek.] 1923. I. 830.p.Nagy Endre

Conférence egy színdarab eleibe [Ady Endre: A műhelyben.] 1923. I. 617-619.p.

Conférence egy szigorú szerkesztőről. Elmondtam a vígszínházi ünnepen [Osvát Ernő jubileumi ünnepén.] 1923. I. 743-745.p.

Nagy Lajos

A tehetségtelen író [Osvát Ernőről.] 1923. I. 838-839.p.

Pásztor Árpád

A fiatal Osvát. Megemlékezés, mely a végén novella lesz, de akkor is igaz marad [Osvát Ernőről.] 1923. I. 774-778.p.

Pataki József

Petőfi a színpadon 1923. I. 29-30.p.

Egy kis színpadi elmélkedés [Madách Imre Az ember tragédiája című művének első, Paulay Ede rendezte előadásáról.] 1923. I. 177-178.p.

A lerombolt Nemzeti Színház 1923. I. 474-481, 643-647.p.

Pogány Béla, M.

Dosztojevszki. Karamazov testvérek [Fjodor Mihajlovics Dosztojevszkij.] 1923. I. 696-702.p.

Reményi József

Amerikai vallomás [Osvát Ernőről.] 1923. I. 812.p.

Réti Ödön

A Vilmos császár-úton [Osvát Ernőről.] 1923. I. 826.p.

Révay József

Az Ember Tragédiája álom-motívumának ősei [Madách Imre művéről.] 1923. I. 165-169.p.

A római társadalom a Satiricon tükrében [Részlet a szerző Petronius és kora című kötetéből.] 1923. I. 246-254.p.

Révész Béla

Titkos följegyzéseimből [Osvát Ernő jubileumára.] 1923. I. 741-742.p.

Schöpflin Aladár

Petőfi-szempontok [Petőfi Sándorról.] 1923. I. 43-45.p.

Az Ember Tragédiájának lírája [Madách Imre művéről.] 1923. I. 173-175.p.

Ady körül [Készülő könyvének egy fejezete.] 1923. I. 296-304.p.

A Sári bíró felújítása [Móricz Zsigmond színműve a Nemzeti Színházban.] 1923. I. 657-660.p.

Osvát Ernő ünnepére. Elmondtam a vígszínházi irodalmi délutánon 1923. I. 735-737.p.

Szabó Endre

Darmay Viktor (1850-1878) [A Felhők és csillagok és az Újabb költemények című köteteiről.] 1923. I. 53-57, 1850-1878.p.

Szekeres János

A születések csökkenésének oka 1923. I. 405-419.p.

Szenes Piroska

Levél egy nagyon gazdag emberhez, akinek a kincse el nem fogyhat, akinek semmi válság meg nem árthat és aki soha szegény nem lehet [Osvát Ernőnek.] 1923. I. 798-799.p.

Szép Ernő

Petőfi [Petőfi Sándor.] 1923. I. 29.p.

Osvát [Osvát Ernő.] 1923. I. 837-838.p.

Szilágyi Géza

Walt Whitman, az ember 1923. I. 242-245.p.

Torday Emil

Afrika [Részlet készülő könyvéből.] 1923. I. 455-458.p.

Tóth Aladár

Levél [Osvát Ernőnek.] 1923. I. 808.p.

Zsadányi Henrik

Carlyle Tamás. A "Hősökről" c. mű készülő új magyar kiadása elé 1923. I. 85-89.p.

"Az nem tesz semmit..." [Osvát Ernőről.] 1923. I. 817-818.p.


IRODALMI EMLÉKEK


Gyulai Pál

- - kiadatlan levelei 1923. I. 516-524, 635-641.p.


REGÉNYEK, NOVELLÁK, ELBESZÉLÉSEK, SZÍNDARABOK


Apor Dénes

Diána 1923. I. 326-338.p.

Balázs Sándor

A csúnya ember és a szép leány. Osvát Ernőnek ajánlom 1923. I. 796-797.p.

Bán Ferenc

Maradj a magad útján. Osvát Ernőnek. Mesteremnek 1923. I. 834-836.p.

Bókay János

Terhes adósság 1923. I. 682-687.p.

Deák Gyula

Charlotte ébredése és örök álomba indulása. A "Charlotte" című romantikus drámából, mely 1834-ben történt, s melynek itt 3. felvonásbeli első jelenetét adom, tanítványi szeretettel ajánlva Osvát Ernőnek 1923. I. 806-807.p.

Hajnik Miklós

Utcasarki ballada. Osvát Ernőnek ajánlom 1923. I. 788-789.p.

Harsányi Zsolt

A szerep 1923. I. 161-165.p.

Kárpáti Aurél

A sárga ház. Osvát Ernőnek szeretettel 1923. I. 824-825.p.

Kernách Ilona, F.

Találkozások. Osvát Ernőnek küldöm 1923. I. 800-803.p.

Kertész István

A szomszéd. Osvát Ernőnek! 1923. I. 785-787.p.

Kosáryné Réz Lola

Symposion 1923. I. 338-346.p.

Kosztolányi Dezső

Lucifer a katedrán 1923. I. 152-160.p.

Pacsirta 1923. I. 593-616, 665-681.p.

Krúdy Gyula

Aranyidő. Kis Mária kacérságai 1923. I. 361-375, 482-502, 547-575.p.

Kupcsay Felicián

A költő napja. Minden poétával megtörténhetik; Osvát Ernővel is 1923. I. 827-829.p.

Laczkó Géza

A huszonnégyágú csillag 1923. I. 23-28.p.

Ariel 1923. I. 451-454.p.

Fédra 1923. I. 841-843.p.

Molnár Ákos

Gyereknek lenni 1923. I. 233-241, 308-317.p.

Móricz Zsigmond

A fejedelem tánca 1923. I. 281-295.p.

Karácsonyi prezent 1923. I. 376-386.p.

Alvó oroszlán 1923. I. 438-447.p.

Rab Gusztáv

Idegenben. Osvát Ernőnek ajánlom, aki a "Mocsárláz"-at kikotorta a kéziratok halmazából 1923. I. 790-794.p.

Sándor Imre

Szedjetek szét, csillagok 1923. I. 468-473.p.

Szabó Lőrinc

A szökevény 1923. I. 39-42.p.

Szenes Piroska

Foglyok 1923. I. 260-265.p.

Szép Ernő

Homály 1923. I. 73-82.p.

Szomory Dezső

A "Glória" I. felvonása 1923. I. 184-214.p.

Tersánszky J. Jenő [Tersánszky Józsi Jenő]

Az öröm 1923. I. 255-259.p.

A bolond, meg a bélyeges 1923. I. 538-546.p.

Mese az álomvirágok őréről [Osvát Ernőről.] 1923. I. 851-852.p.

[Szerző nélkül]

Egy tigris-nő levele. Laczkó Gézának [Olvasói levél a nők védelmében.] 1923. I. 403-404.p.


VERSEK


Babits Mihály

Petőfi koszorúi 1923. I. 3.p.

Csonka Magyarország 1923. I. 433-434.p.

Könnyű dalt szeretnék írni a kedveshez... 1923. I. 525.p.

Bányai Kornél

A fáklyás ember 1923. I. 8.p.

Az ember tragédiája 1923. I. 172.p.

Hadifogság. Trilógia. II. Rész 1923. I. 226.p.

Vízió a város közepén. Trilógia. II. Rész 1923. I. 481.p.

Ének a mélyben munkáló erőkről. Osvát Ernőnek 1923. I. 815.p.

Debreczeny Lili

Csipkebokor 1923. I. 265.p.

Dutka Ákos

Deres harcos vallomása. Osvát Ernőnek küldöm 1923 tavaszán 1923. I. 781.p.

Erdélyi József

Küszöb 1923. I. 220.p.

Szegény ember... 1923. I. 304.p.

Szomorú, szomorú... 1923. I. 304.p.

Megáradt a Duna 1923. I. 305.p.

Álom 1923. I. 458.p.

Északi fény. Osvát Ernőnek 1923. I. 814.p.

Falu Tamás

Gyémánt. Osvát Ernőnek szeretettel 1923. I. 778.p.

Fóthy János

A magányossághoz. Osvát Ernőnek 1923. I. 797.p.

Füst Milán

Magyar könyörgés 1923. I. 634.p.

Gellért Oszkár

1848 1923. I. 46.p.

XXXX: fektesd a kezed a szívedre 1923. I. 102.p.

Mágia 1923. I. 102.p.

Ádám: 1923. I. 113.p.

Üdvözlő vers. Osvát Ernő jubileumára a Vígszínházban tartott ünnepen elmondta: Jászai Mari 1923. I. 728.p.

Hajdu Henrik

Fekete tengeren. Osvát Ernőnek, drága Mesteremnek 1923. I. 831.p.

Harsányi Zsolt

Poétika a klasszikus formáról és a magyar hangsúlyról. Osvát Ernőnek ajánlom 1923. I. 823.p.

Heltai Jenő

Asztalfiók. Osvát Ernőnek ajánlom 1923. I. 742.p.

József Attila

Névnapi dicséret 1923. I. 585.p.

Útrahívás 1923. I. 586.p.

Sacrilegium 1923. I. 586.p.

Juhász Gyula

Az Isten malmai 1923. I. 473.p.

Kemény Simon

Jubileumra [Osvát Ernő jubileumára.] 1923. I. 846.p.

Komjáthy Aladár

Ha boldog tudnék lenni... 1923. I. 317.p.

Testek folyója 1923. I. 318.p.

Akasztás 1923. I. 318-319.p.

Két vers a tavaszról 1923. I. 623.p.

Hanyatló nyár 1923. I. 624.p.

Öreg harcos távozása 1923. I. 624.p.

Titkok titka. Osvát Ernőnek 1923. I. 795.p.

Komor András

Testvéremnek. Osvát Ernőnek küldöm 1923. I. 784.p.

Kosztolányi Dezső

Két vers [A szegény kisgyermek panaszaiból.]

(Egy téli délben) 1923. I. 393.p.

(Fényképek) 1923. I. 393.p.

Kovács Mária

Virágos csapat 1923. I. 230.p.

A világosság arca előtt 1923. I. 231.p.

Halottak napja 1923. I. 231.p.

Ijesztő séta régjárt útsoron 1923. I. 232.p.

Kincs 1923. I. 232.p.

Vers. Osvát Ernőnek 1923. I. 814.p.

Ligethy Béla

Így volna jó 1923. I. 319.p.

Invokáció a lírikushoz. Babits Mihálynak 1923. I. 320-321.p.

Miklós Jenő

A határban. Falumból küldöm. Régi szeretettel [Osvát Ernőnek.] 1923. I. 820.p.

Nagy Zoltán

Zenét... 1923. I. 641.p.

Aludj... 1923. I. 642.p.

Vándorok. Osvát Ernőnek 1923. I. 845-846.p.

Pákozdy Ferenc

Mária

Mária megtudja, hogy gyermeke születik; hálát ad 1923. I. 447.p.

Öröm 1923. I. 447.p.

Bánat 1923. I. 448.p.

Mária megtalálja Jézust, de szíve csak szomorú marad 1923. I. 448.p.

Az esték 1923. I. 448.p.

Aggodalom 1923. I. 448.p.

Krisztus. Borús a lelkem mindhalálig

A műhely homályában 1923. I. 449.p.

Jézus Magdolnával 1923. I. 449.p.

Búcsú Máriától 1923. I. 449.p.

Egyedül 1923. I. 449.p.

Az Olajfák hegyén 1923. I. 450.p.

Jézust megostorozzák 1923. I. 450.p.

Elesik a kereszttel 1923. I. 450.p.

Találkozik Veronikával 1923. I. 450.p.

A kereszten 1923. I. 450.p.

A kedveshez. Osvát Ernőnek szeretettel ajánlom 1923. I. 815.p.

Peterdi István

Fáradt, mégis rapszódikus beszélgetés. Osvát Ernőnek ajánlom 1923. I. 833.p.

Poe, Edgar Allan

A holló (Tóth Árpád fordítása) 1923. I. 347-349.p.

Reichard Piroska

A mezőn. Osvát Ernőnek 1923. I. 772.p.

Rozványi Vilmos

Hallgatásban, vagy teremtésben. Verseim első sáfárjának [Osvát Ernőnek.] 1923. I. 836.p.

Sándor Imre

Szonett. Osvát Ernőnek 1923. I. 789.p.

Sárközi György

Bátorodó bánatos 1923. I. 813.p.

Somlyó Zoltán

Golyó. Osvát Ernőnek 1923. I. 832.p.

Sonkoly Béla

Osvát Ernőhöz 1923. I. 795.p.

Strém István

Termékenység 1923. I. 404.p.

Új tavasz 1923. I. 467.p.

A szépség. Osvát Ernőnek és a Szépség minden imádójának 1923. I. 783.p.

Szabó Endre

Osvát Ernő jubileumára 1923. I. 809.p.

Szabó Lőrinc

Isten 1923. I. 143-145.p.

Két testvér-dal 1923. I. 400.p.

Erdő 1923. I. 400.p.

Dal 1923. I. 400.p.

Éjszaka 1923. I. 400.p.

Csöndes esti ének. Osvát Ernőnek 1923. I. 813.p.

Szilágyi Géza

Mi várhat még? Osvát Ernőnek ajánlom 1923. I. 764.p.

Szini Gyula

Osvát Ernőnek 1923. I. 746.p.

Szomory Dezső

Görög-egyiptomi játék - felvonás közben. Osvát Ernőnek ajánlom 1923. I. 733-734.p.

Tass József

Dal 1923. I. 464.p.

Lajtorja. Osvát Ernőnek ajánlom 1923. I. 782.p.

Telekes Béla

Az ember tragédiája 1923. I. 175-176.p.

Osvát Ernőnek 1923. I. 770.p.

Térey Sándor

Osvát Ernőnek 1923. I. 781.p.

Tersánszky J. Jenő [Tersánszky Józsi Jenő]

Ó némber, vedd le rólam átkod 1923. I. 628.p.

Tóth Árpád

Levél Osvát Ernőhöz 1923. I. 847-848.p.

Vér Andor

Naplemente a tengeren 1923. I. 420.p.

Csillagbetűző. Osvát Ernőnek odaadó szeretettel 1923. I. 799.p.

Zilahy Lajos

A gondolat köszöntése. Osvát Ernőnek ajánlom 1923. I. 829.p.


FIGYELŐ


Alkalay Ödön

Lenormand: A névtelenek. Les Ratés. Reinhardt rendezői vendégszereplése a Deutsches Volkstheaterban 1923. I. 108-109.p.

Hans Müller: A vámpír. A Deutsches Volkstheater bemutatója 1923. I. 429-430.p.

Ibsen sorsproblémája. Deutsches Volkstheater [A Trónkövetelők bemutatója.] 1923. I. 590-591.p.

Andrejev Leonid: A gondolat 1923. I. 651-652.p.

Franz Werfel: Schweiger. Arnold Bronnen: Apagyilkosság [A prágai színtársulat vendégszereplése a bécsi Raimund színházban.] 1923. I. 706-708.p.

Babits Mihály

La Steppe Rouge [Joseph Élie Kessel könyve.] 1923. I. 273.p.

A magyar ritmus problémájához [Válasz Gábor Ignác azonos című cikkére 1923. I. 276-278.p.] 1923. I. 278-279, 353.p.

Király György síremlékénél 1923. I. 652.p.

Beszéd Osvát Ernő plakettjének átnyújtásakor 1923. I. 875.p.

Bálint Aladár

Perlrott-Csaba Vilmos képei 1923. I. 110-111.p.

Nagy Balogh János élete és művészete. Egy ismeretlenül élt festő emlékkönyve. Szerkesztette Elek Artúr. Amicus kiadása 1923. I. 271-272.p.

Fémes Beck Vilmos emlékkiállítása 1923. I. 423-424.p.

Hevesy Iván három új művészeti könyve. Az imresszionizmus művészete. A posztimpresszionizmus művészete. A futurizmus, expresszionizmus és kubizmus művészete. Írta Hevesy Iván. Kner Izidor Gyoma kiadása 1923. I. 425-426.p.

Héber költők. Patai József: Héber költők, 5 kötetben. Múlt és Jövő kiadása 1923. I. 428.p.

Iparművészet [Az Iparművészeti Társulat bemutatójáról.] 1923. I. 510.p.

Önarcképek 1923. I. 511.p.

Benedek Péter [A festő művészetéről.] 1923. I. 710-711.p.

Bolyai Pál

John Gabriel Borkman [Henrik Ibsen darabjáról.] 1923. I. 650-651.p.

Braun Róbert

Ballagi Aladár: XII. Károly és a svédek átvonulása Magyarországon 1709-15. Bp.: Magyar Tudományos Akadémia 1922 1923. I. 427-428.p.

Elek Artúr

Ikercsillag. Szini Gyula kínai színműve 1923. I. 103.p.

Egry József [Festői stílusáról.] 1923. I. 424-425.p.

Király György síremlékénél 1923. I. 653-654.p.

Bokros Dezső szobrász 1923. I. 709-710.p.

Földessy Gyula

Ady: Rövid dalok. Válasz Kardos László bírálatára [1922. II. 1489-1490.p.] 1923. I. 280.p.

Petőfi és a bor [Még egyszer Horváth János Petőfi-könyvéről.] 1923. I. 428-429.p.

Petőfi "Legendá"-ja 1923. I. 511-512.p.

Füst Milán

Levél a Boldogtalanokról és Forgács Rózsiról 1923. I. 350-352.p.

Gábor Ignác

A magyar ritmus problémájához [Válasz Babits Mihály cikkére 1923. I. 63-67, 221-226.p.] 1923. I. 276-278, 352.p.

Görög Imre

Angyal Dávid: Tanulmányok 1923. I. 508.p.

Gyergyai Albert

Berzsenyi estéje [Deák Gyula színművéről.] 1923. I. 105-106.p.

Ibsen a Vígszínházban [Henrik Ibsen: John Gabriel Borkman.] 1923. I. 705-706.p.

Hajdu Henrik

Keleti Márton: Szürke madarak 1923. I. 272-273.p.

Halász Gyula

Jó hinni. Reményi József regénye. A Magyar Írás kiadása, 1922 1923. I. 713-715.p.

Halmi Margit, T.

Käthe Dorsch [A német színésznő alakításairól.] 1923. I. 651.p.

Harsányi Zsolt

A kis Coogan [Jackie Coogan gyerek-filmszínészről.] 1923. I. 274-275.p.

Intolerance [David Wark Griffith filmje.] 1923. I. 275.p.

Letört bimbók [David Wark Griffith filmje.] 1923. I. 356-357.p.

Hauptmann neve filmen [Gerhardt Hauptmann művei alapján készült filmekről.] 1923. I. 357.p.

Sirokkó [Herczeg Ferenc színdarabja.] 1923. I. 509.p.

Májusfa [Tóth László egyfelvonásosa.] 1923. I. 509-510.p.

Karsavina [Karsavina Thámár táncestjeiről.] 1923. I. 708.p.

Beöthy László [A neves színházi szakemberről.] 1923. I. 879-880.p.

Heltai Jenő

Beszéd Osvát Ernőhöz 1923. I. 875.p.

Jászai Mari

Levél [Madách Imre Az Ember tragédiája című műve női főszerepének alakításáról.] 1923. I. 275.p.

Sarah? [Sarah Bernhard színésznőről.] 1923. I. 587.p.

Kosztolányi Dezső

Rákóczi. Bemutató a Nemzeti Színházban [Voinovich Géza színműve.] 1923. I. 106.p.

A Petőfi-vitához 1923. I. 111-112.p.

Költői hírnév [Petőfi Sándor évfordulójának külföldi visszhangjáról.] 1923. I. 270-271.p.

Az árnyék [Dario Nicodemi drámája.] 1923. I. 355.p.

Inger asszony [Henrik Ibsen szomorújátéka a Blaha Lujza színházban.] 1923. I. 355-356.p.

Ellák [Harsányi Kálmán politikai drámája.] 1923. I. 422-423.p.

Lányi Ernő [A karmester és zeneszerző halálára.] 1923. I. 587-588.p.

Krúdy Gyula

Arany János emlékezete. Egy nap Arany János életéből. Írta: Dóczy Jenő 1923. I. 507.p.

Várnai Dániel: Háború 1923. I. 589.p.

75 esztendős Kálnay László, vagyis a tabáni kocsmák pajkosa 1923. I. 711-713.p.

Kuncz Aladár

Sugár Károly Csokonai-alakítása 1923. I. 649.p.

Kürti Pál

Az orosz mesemadár [Egy orosz társulatbudapesti vendégjátékáról.] 1923. I. 107-108.p.

Laczkó Géza

Renan. Születése századik évfordulóján 1923. I. 421.p.

A költő sorsa és a magyar helikonok [Az Írók Bemutató Színházának előadásairól.] 1923. I. 648-649.p.

Lehel István

Molnár Antal: A zeneművészet könyve 1923. I. 273-274.p.

Hoffmann Mária: Riedl Frigyesről 1923. I. 589-590.p.

Király György síremlékénél 1923. I. 653.p.

Molnár Antal

A magyar ritmus problémájához II. Levél Babits Mihályhoz [Hozzászólás Babits Mihály és Gábor Ignác vitájához.] 1923. I. 352-353.p.

Osvát Ernő

Beszédek 1923. I. 875, 876, 877.p.

Rab Gusztáv

Kertész István: Fecskék. Bemutató előadás az Írók Színházában 1923. I. 704-705.p.

Gaál Andor: Lejtőn 1923. I. 715-717.p.

Reményi József

Sinclair Lewis [A Main Street és a Babbitt című regényeiről.] 1923. I. 358-360.p.

Sándor Imre

Nádass József: Szakadj ki szó! 1923. I. 717.p.

Schöpflin Aladár

A medve. Beczássy Judit regénye 1923. I. 109-110.p.

A kirándulás. Hajnik Miklós vígjátéka 1923. I. 270.p.

Magányos ember. Térey Sándor verseskönyve 1923. I. 353-354.p.

Váradi Antal (1854-1923) 1923. I. 422.p.

Fáról szakítottam. Debreczeny Lily versei 1923. I. 423.p.

Sey Tamás levelei. Laczkó Géza regénye 1923. I. 588-589.p.

Szidike. Tersánszky J. Jenő bohósága 1923. I. 703.p.

A hazajáró lélek. Zilahy Lajos színműve 1923. I. 703-704.p.

Beszéd Osvát Ernőhöz 1923. I. 876.p.

Székely Jenő

Osvát Kálmán: Levelek a fiamhoz. Főúr! 1923. I. 354-355.p.

Szini Gyula

Az "Ikercsillag"-ról [Vallomás saját színművéről.] 1923. I. 103-105.p.

Tersánszky J. Jenő [Tersánszky Józsi Jenő]

Krúdy: Aranyidők 1923. I. 649-650.p.

Tóth Aladár

Jegyzetek a filmharmonikusok idei műsorához 1923. I. 357-358.p.

Tóth Árpád

Juhász Gyula jubileumára 1923. I. 879.p.


ÁRKÁDIA...


[Szerző nélkül]

(Írói tiszteletdíjak) 1923. I. 718.p.

(Mikszáth Kálmán neve) [Mikszáth Kálmán fiának névhasználatáról.] 1923. I. 718.p.

(Önkritika) [Szabó Dezső saját regényéről, az Elsodort faluról.] 1923. I. 718-719.p.

("Európa négerei") [Az Ivan Goll francia költő által összeállított antológiáról, melyben Európa négereinek nevezi a kelet-európai költőket. Az antológiában Ady Endre, Barta Sándor és Kassák Lajos is szerepel.] 1923. I. 719.p.

(Lasciate ogni speranza) [Riedl Frigyes utódjául Császár Elemért terjesztette fel a minisztérium.] 1923. I. 719.p.

(Hasonló) [Courts Mahler műveinek kiadásáról.] 1923. I. 719.p.


MŰMELLÉKLETEK


Bartók Béla

Részlet a "Csodálatos Mandarin"-ból [Kotta.] 1923. I. 868-869.p.

Beck Ö. Fülöp

- - plakettje [A "Nyugat" Osvát Ernőnek felirattal, Osvát portréjával.] 1923. I. 720-721.p. között

Kodály Zoltán

Sappho szerelmes éneke [Kotta Ady Endre versére.] 1923. I. 870-874.p.

Lembert [Ede]

[Két fotó Ady Endréről.] 1923. I. 435.p.


PLAKETT-ÁTADÁS ÉS ÜNNEPI VACSORA


[Részletek az Osvát Ernő jubileumára a Vígszínházban rendezett ünnepélyen elhangzott beszédekből: Babits Mihály, Heltai Jenő, Schöpflin Aladár, Forbáth Sándor, Osvát Ernő.] 1923. I. 875-878.p.


KÖZGAZDASÁGI KÖZLEMÉNYEK


1923. I. 214, 431-432, 592, 656.p.


A NYUGAT HÍREI


1923. I. 46, 112, 214, 360, 430, 591-592, 720, 880.p.1923
TIZENHATODIK ÉVFOLYAM

II. KÖTET (13-24. SZÁM)
FŐSZERKESZTŐ: IGNOTUS
SZERKESZTŐK: BABITS MIHÁLY, GELLÉRT OSZKÁR, OSVÁT ERNŐ
FŐMUNKATÁRSAK: ELEK ARTÚR, FENYŐ MIKSA, FÜST MILÁN,
KARINTHY FRIGYES, KOSZTOLÁNYI DEZSŐ, LACZKÓ GÉZA,
MÓRICZ ZSIGMOND, NAGY LAJOS, NAGY ZOLTÁN, SCHÖPFLIN ALADÁR,
SZINI GYULA, TERSÁNSZKY J[ÓZSI]. JENŐ, TÓTH ÁRPÁD


Lábjegyzet: Az 1923. évfolyamban hibásak az oldalszámok, tartalomjegyzékünk a Nyugat eredeti felosztását tartotta meg. Az I. kötet végén, a 880. oldal után a számozás 1889- től folytatódik 1952-ig. Az itt található írások a II. kötet tartalmaként vannak feltüntetve a tartalomjegyzékben, de az előbb említett oldalszámozással. Valószínűleg kötéshibáról van szó, a II. kötet első 64 oldala van így félrekötve, mivel a II. kötet oldalszámozása a 65. oldallal kezdődik.


TANULMÁNYOK, CIKKEK, EMLÉKEZÉSEK, LEVELEK


Babits Mihály

Levél [Ady Endre ünnepére.] 1923. II. 541.p.

Könyvről-könyvre. Utolsó Ady könyv [Ady Endre: Az utolsó hajók] 1923. II. 638-642.p.

Benedek Marcell

Balzac [Honoré de Balzac levelei; a Documenta Humana sorozat V. kötetének előszava.] 1923. II. 366-374.p.

Elek Artúr

Dinkelsbühl 1923. II. 340-343.p.

Blaubeuren 1923. II. 425-428.p.

A Szépművészeti Múzeum antik gipszgyűjteménye 1923. II. 597-600.p.

Fenyő Miksa

Ady Endréről. Ady Lajos könyve 1923. II. 473-477.p.

Emlék. Felolvasás az Ady-ünnepen 1923. II. 545-549.p.

Földessy Gyula

Ady-élmények [Ady Endréről.] 1923. II. 125-140.p.

Földi Mihály

Egy nagy tehetség a csöndben. Kádár Endre 1923. II. 620-626.p.

Fülep Lajos

Lesznai Anna lírája. Az "Eltévedt litániák" alkalmából 1923. II. 282-290.p.

Füst Milán

Duse [Eleanora Duse színésznő firenzei fellépéséről.] 1923. II. 200-203.p.

Gáspár Kornél

Rapszódia a halálról 1923. II. 266-276.p.

Gellért Oszkár

Találkozások Vele. Felolvasás az Ady-ünnepen 1923. II. 542.p.

Gyulai Pál

- - kiadatlan levelei 1930-1938 [Oldalszámozási hiba.] 1923. II. 112-115.p.

Hatvany Lajos

Gárdonyi Géza utolsó regénye [Ki-ki a párjával.] 1923. II. 509-513.p.

Hevesy Iván

Máttis Teutsch János 1923. II. 1938-1943.p.

A dadaista világnézet 1923. II. 191-196.p.

Ignotus

Rákosi Viktor [Emlékezés.] 1923. II. 297-299.p.

Kosztolányi Dezső

"A csodaszarvas" elé. Bevezető a Renaissance Színház bemutatójára 1923. II. 346-348.p.

Krúdy Gyula

Lila ákác [Szép Ernő darabjáról.] 1923. II. 504-507.p.

Laczkó Géza

A fügefalevél. Tanulmányok és megjegyzések a női lélekről, testről s mindkettő díszeiről

Egy kis démonológia 1923. II. 108-111.p.

Hazugság és szépség-flastrom 1923. II. 384-387.p.

Magyar Shakespeare - magyar Baudelaire 1923. II. 121-124.p.

Jubileumra [Az író édesanyja, Laczkó Aranka színésznő 40 éves évfordulójára.] 1923. II. 660-662.p.

Lehel István

Jászai Mari. Ötvenéves jubileumára 1923. II. 375-378.p.

Lengyel Géza

Budapest 1923. II. 182-186.p.

Lengyel Menyhért

Lila ákác [Szép Ernő darabjáról.] 1923. II. 507-508.p.

Marsovszky Miklós

Mario Puccini [Az olasz író bemutatása.] 1923. II. 484-489.p.

Miklós Jenő

Emlékezés Kabos Edére 1923. II. 210-211.p.

Móricz Zsigmond

Shakspeare [William Shakespeare.]

Vízkereszt, vagy amit akartok. Hamlet, dán királyfi. A velencei kalmár. Lear király 1923. II. 1889-1904.p.

Macbeth. III. Richard. Rómeó és Júlia. Julius Caesar 1923. II. 250-262.p.

A vihar 1923. II. 478-482.p.

Szigethy István [A festőművész munkásságáról.] 1923. II. 527.p.

Adyról. Felolvasás az Ady-ünnepen 1923. II. 537-541.p.

Pataki József

A lerombolt Nemzeti Színház 1923. II. 1905-1911.p.

Tóth Józsefről. Születésének száz éves emlékére 1923. II. 84-86.p.

Pikler J. Gyula

A pénz vásárlóereje és az infláció 1923. II. 409-424.p.Pogány Béla, M.

Gustave le Bon. La Psychologie du Socialism 1923. II. 187-190.p.

Révész Béla

"Éli, Éli"... Felolvasás az Ady-ünnepen 1923. II. 550-452.p.

Rippl-Rónai József

Ady Endre szemei. Felolvasás az Ady-ünnepen 1923. II. 552.p.

Schöpflin Aladár

Első találkozásom Ady Endrével. Felolvasás az Ady-ünnepen 1923. II. 543-544.p.

Sós Aladár

Adam Smith (1729-1790) 1923. II. 87-89.p.

Strém István

Andrejev Leonid, a pesszimista 1923. II. 102-107.p.

Szini Gyula

A "Liliom" [Molnár Ferenc darabjáról.] 1923. II. 197-199.p.

Tóth Aladár

Modern zene Budapesten 1923. II. 593-596.p.

Kodály és Psalmus Hungaricusa [Kodály Zoltán.] 1923. II. 601-607.p.

Várkonyi Nándor

Huysmans [Joris-Karl Huysmans írói módszeréről és művészetéről.] 1923. II. 663-665.p.


REGÉNYEK, NOVELLÁK, MESÉK, SZÍNDARABOK, JELENETEK


Babits Mihály

Barackvirág 1923. II. 300-320.p.

Bíró Lajos

Ámor és Psziche 1923. II. 217-249, 321-339, 388-404, 454-464, 514-526, 553-583, 644-659.p.

Fehér Margit

Szombat este 1923. II. 378-382.p.

Havas András Károly

Szeretet 1923. II. 205-209.p.

Kosztolányi Dezső

Pacsirta 1912-1923 [Oldalszámozási hiba.] 1923. II. 65-83, 141-162.p.

Kürti Pál

A gyilkos menekül 1923. II. 94-101.p.

Laczkó Géza

Vera Yan 1923. II. 263-265.p.

Lengyel Menyhért

Seherezádé 1923. II. 608-619.p.

Molnár Ákos

Az elhibázott költő 1923. II. 1923-1929.p.

A csokoládé-angyal 1923. II. 587-590.p.

Molnár Ferenc

A vörös malom 1923. II. 353-365.p.

Nagy Márta

Szökik a grófkisasszony... 1923. II. 277-281.p.

Nagy Péter

"Fábián és Sebestyén" 1923. II. 490-502.p.

Nagy Zoltán

A disznó 1923. II. 163-181.p.

Schöpflin Aladár

Mariska halála 1923. II. 627-637.p.

Török Sophie

Augusztus 1923. II. 429-452.p.

Walleshausen Rolla

Láz 1923. II. 90-93.p.


VERSEK


Bányai Kornél

Erdőben. Trilógia. III. Rész 1923. II. 209.p.

Bródy László

Magányosság 1923. II. 503.p.

Dutka Ákos

Hegedül a Hold Nyugat kapuján 1923. II. 186.p.

Féja Géza

Hazafelé 1923. II. 265.p.

Koldus Bálint

Tükrök 1923. II. 489.p.

Komjáthy Aladár

Éjszaka 1923. II. 203.p.

Mikor csillag leszek 1923. II. 204.p.

Széjjeltépve 1923. II. 590-591.p.

Kosztolányi Dezső

Legenda 1923. II. 541.p.

Lassan, lefelé 1923. II. 607.p.

Lányi Viktor

Memento 1923. II. 344.p.

Lesznai Anna

Idegen testvéréhez szól Meluzina [Fülep Lajos cikkében 1923. II. 282-290.p.] 1923. II. 285-286.p.

Meluzina alázatos imája [Fülep Lajos cikkében 1923. II. 282-290.p.] 1923. II. 287-288.p.

A mozdulatlan Rajpoothoz [Fülep Lajos cikkében 1923. II. 282-290.p.] 1923. II. 288-290.p.

"Árdeli hold" 1923. II. 642-643.p.

Marconnay Tibor

Egy táncosnő portréja 1923. II. 592.p.

Jelenés a hómezőn 1923. II. 592.p.

Marschalkó Lia

Lírámhoz 1923. II. 502.p.

Monostori Haubert Kamilló

Régi mátkámnak megbékélve 1923. II. 483.p.

Nagy Zoltán

Déli hőség 1923. II. 583.p.

A varázslóhoz 1923. II. 584.p.

A dzsungel 1923. II. 585-586.p.

Peterdi István

Találkozás 1923. II. 199.p.

Régnier, Henri de

Perzsa tükör (Ungvári Elemér fordítása) 1923. II. 281.p.

Sárközi György

Önéletrajz 1923. II. 383.p.

Napkeltekor 1923. II. 383-384.p.

Somlyó Zoltán

A lusta nő 1923. II. 107.p.

Sonkoly Béla

Esik, esik 1923. II. 513.p.

Szabó Endre

A nap 1923. II. 1944.p.

Eltűnt ifjúság 1923. II. 344.p.

Szalai Imre

Hegytetőn 1923. II. 348.p.

Vágyódás 1923. II. 349.p.

A halottakról pedig nem szólunk többet... 1923. II. 349.p.

Szép Ernő

Homlokom lassan leáldoz 1923. II. 339.p.

Bizalmas 1923. II. 452-453.p.

Telekes Béla

Idill 1923. II. 345.p.


FIGYELŐ


Balassa József

Lehr Albert [Akadémiai taggá választása alkalmából.] 1923. II. 1945-1946.p.

Albertra? Albertre? [Hozzászólás Fenyő Miksa nyelvészeti megjegyzéséhez 1923. II. 1946.p.] 1923. II. 120.p.

Schumacher Sándor [Alexander Schumacher dán író és műfordító köszöntése 70. születésnapján.] 1923. II. 350.p.

Bálint Aladár

Molnár C. Pál, Bálint Rezső, Perlrottné Gráber Margit kiállításai 1923. II. 470-471.p.

Fényes Adolf [Új kiállításáról.] 1923. II. 668-669.p.

Bánóczi László

Forgács Rózsi [A színésznőről.] 1923. II. 212-213.p.

Binder Jenő

Egy Victor Hugo-vers magyarul [Hankiss János fordításáról.] 1923. II. 292-295.p.

Dettre János

Szavalás és vers [Babits Mihálynak e témában tartott előadásáról.] 1923. II. 118-119.p.

Elek Artúr

Umberto Norsa [Az olasz író Petőfi Sándorról szóló életrajzának megjelenése alkalmából.] 1923. II. 291-292.p.

Rippl-Rónai József új témái 1923. II. 468-470.p.

"Az olasz új írói nemzedék szelleme". Mario Puccini tanulmánya 1923. II. 531-532.p.

Fenyő Miksa

Lehr Albert [Hozzászólás Balassa József cikkéhez 1923. II. 1945-1946.p.] 1923. II. 1946.p.

Földi Mihály

A Jégcsap. Zilahy Lajos bohózata 1923. II. 350-351.p.

Csehov Ivanov-ja a Vígszínházban [Anton Pavlovics Csehov.] 1923. II. 406-407.p.

Gogoly: A vőlegény. Vitéz Miklós: Öregesen-rangosan [Nyikolaj Vasziljevics Gogol.] 1923. II. 407-408.p.

A vörös malom [Molnár Ferenc darabjáról.] 1923. II. 466-468.p.

Az orvos dilemmája [George Bernard Shaw darabjáról.] 1923. II. 528-329[529].p.

Reggeltől éjfélig [Georg Kaiser darabjáról.] 1923. II. 670-671.p.

Füst Milán

Varró Margit: Zongoratanítás és zenei nevelés 1923. II. 295-296.p.

Halász Gyula

Amundsen és a "Maud" [A híres utazóról és hajójáról.] 1923. II. 1948-1949.p.

Hevesy Iván

Korb Erzsébet képei 1923. II. 1947-1948.p.

Klausz Ernő képei 1923. II. 119-120.p.

Kárpáti Aurél

Dr. Balassa József: Helyes magyarság 1923. II. 534-536.p.

Kosztolányi Dezső

Tavasz ébredése [Frank Wedekind darabja a Belvárosi Színházban.] 1923. II. 351-352.p.

Nagy István [Képeinek gyűjteményes kiállítása.] 1923. II. 470.p.

Forgács Rózsi [A színésznő új társulatáról.] 1923. II. 329[529].p.

Igaz könyv [Zsolt Béla költészetéről.] 1923. II. 666.p.

Kürti Pál

Paul Neubauer versei 1923. II. 215-216.p.

Laczkó Géza

Pierre et Luce [Romain Rolland Viharvirág címmel fordított regényéről.] 1923. II. 471-472.p.

Lányi Viktor

Navarrai Margit. Fodor László vígjátéka a Magyar Színházban 1923. II. 351.p.

Lengyel Géza

Magyar útikalauzok 1923. II. 214-215.p.

Lengyel Menyhért

Borkman ébredése [Henrik Ibsen: John Gabriel Borkman.] 1923. II. 1946-1947.p.

Mann, Thomas

- - Kosztolányi Dezső regényéről [Előszó a Néró, a véres költő című regényének német kiadáásához. Fordította Stefan I. Klein.] 1923. II. 291.p.

Móricz Zsigmond

Gara Arnoldné [Egy művészfeleség halálára.] 1923. II. 212.p.

Reményi József

Floyd Dell [Az amerikai kritikus és irodalmár munkásságáról.] 1923. II. 532-534.p.

Révay József

Görög mitológia. Kallós Ede új könyve 1923. II. 116-118.p.

Documenta Humana. A Fővárosi Könyvkiadó sorozata 1923. II. 672-673.p.

Sárközi György

Emlékiratok a holtak házából [Fjodor Mihajlovics Dosztojevszkij regényéről.] 1923. II. 530-531.p.

Schöpflin Aladár

Posch Jenő [Halálára.] 1923. II. 116.p.

Meredith [George Meredith Az önző című regényéről.] 1923. II. 671-672.p.

Szini Gyula

Az első hajnal. Csergő Hugó drámája a Renaissance-ban 1923. II. 669-670.p.

Tersánszky J. Jenő [Tersánszky Józsi Jenő]

Paulini Béla, Gombócz Kelemen. Gyermekmesék 1923. II. 213-214.p.

Rozsnyai Kálmán, Cornélia Debrecenben 1923. II. 214.p.

Tóth Aladár

Karenina Anna [Hubay Jenő dalműve Lev Nyikolajevics Tolsztoj regénye alapján.] 1923. II. 529-530.p.

Basilidesz Mária [Az Operaház énekesnőjénak művészetéről.] 1923. II. 666-667.p.

A zongora Budapest hangversenyéletében 1923. II. 673-675.p.


ÁRKÁDIA...


[Szerző nélkül]

(A verkli) 1923. II. 1950-1951.p.

(Az élősdi növénynek...) [A színházakról.] 1923. II. 1951-1952.p.

(Napkelet) 1923. II. 405.p.

(Az irodalom története) 1923. II. 405.p.

(Az irodalom elmélete) [Tolnai Vilmos: Bevezetés az irodalomtudományba.] 1923. II. 405.p.

(Talajtalanság) [Sík Sándor véleménye Kiss Józsefről.] 1923. II. 405.p.

(Kisfaludy Sándor regéi) 1923. II. 465.p.

(Edény és irodalomtörténet) 1923. II. 465.p.


A NYUGAT HÍREI


1923. II. 1952 [Oldalszámozási hiba.] 352, 536, 600.p.


KÖZGAZDASÁGI KÖZLEMÉNYEK

677.p.1924
TIZENHETEDIK ÉVFOLYAM

I. KÖTET (1-11. SZÁM)
FŐSZERKESZTŐ IGNOTUS
SZERKESZTŐK: BABITS MIHÁLY, GELLÉRT OSZKÁR, OSVÁT ERNŐ
FŐMUNKATÁRSAK: ELEK ARTÚR, FENYŐ MIKSA, FÜST MILÁN, KARINTHY FRIGYES, KOSZTOLÁNYI DEZSŐ, LACZKÓ GÉZA, MÓRICZ ZSIGMOND,
NAGY LAJOS, NAGY ZOLTÁN, SCHÖPFLIN ALADÁR,
SZINI GYULA, TERSÁNSZKY J[ÓZSI]. JENŐ, TÓTH ÁRPÁD


TANULMÁNYOK, CIKKEK, LEVELEK, VALLOMÁSOK


Ady Endre

Korrobori 1924. I. 3-5.p.

Hét krajcár [Móricz Zsigmondról. Első közlése 1909. II. 169-171.p.] 1924. I. 233-235.p.

Babits Mihály

Könyvről könyvre

Nagy Zoltán: Elégiák 1924. I. 143-145.p.

Még egyszer Ady-dolgok 1924. I. 145-146.p.

Shakespeare-fordítás 1924. I. 159-160.p.

Fiatalok [Válasz Sárközi Györgynek 1924. I. 145-146.p.] 1924. I. 160-166.p.

Balassa [A Genius kiadásában megjelent, Dézsi Lajos szerkesztette Balassi Bálint-kötetről.] 1924. I. 591-606.p.

Örökkék ég a felhők mögött. Vallomás helyett hitvallás 1924. I. 491-493.p.

Balassa József

Babits Mihály nyelvéről 1924. I. 571-573.p.

Benedek Marcell

Babits lírája. Egy készülő népszerű, modern magyar irodalomtörténetből 1924. I. 568-570.p.

Berkes Imre

Kerek Ferkó [Móricz Zsigmond regényéről.] 1924. I. 261-262.p.

Bíró Lajos

A fáklya [Móricz Zsigmond regényéről.] 1924. I. 276.p.

Dienes Valéria

A filozófus [Babits Mihály filozófiájáról.] 1924. I. 564-567.p.

Dóczy Jenő

Nem élhetek muzsikaszó nélkül [Móricz Zsigmond regényéről.] 1924. I. 263-264.p.

Elek Artúr

Izsó Miklós kiadatlan levelei [Bevezető a levelekhez 1924. I. 168-173.p.] 1924. I. 167-168.p.

Móricz Zsigmond kezdőkora 1924. I. 229-232.p.

Babits Mihály és Dantéja [Az Isteni színjáték fordításáról.] 1924. I. 499-500.p.

Petrovics Elek, az író 1924. I. 607-610.p.

Bálint Aladár (1882-1924) 1924. I. 679-680.p.

Ernst, Paul

A modern dráma 1924. I. 79-86.p.

Falu Tamás

Harmatos rózsa [Móricz Zsigmond regényéről.] 1924. I. 242-243.p.

Féja Géza

A galamb papné [Móricz Zsigmond regényéről.] 1924. I. 241-242.p.

Fenyő Miksa

Elmúlt hetekből

Kölcsön és belpolitika 1924. I. 62-63.p.

Cholnoky Viktor 1924. I. 63.p.

A zenei Greguss-jutalom 1924. I. 64-65.p.

Belpolitika 1924. I. 149-150.p.

Milotay Szomory-cikke 1924. I. 150-152.p.

A vadkan [Móricz Zsigmond drámájáról.] 1924. I. 322-324.p.

Megnyitó beszéd a Nyugat verses-matinéján 1924. I. 332-334.p.

Strófák Babitsról 1924. I. 495-498.p.

Földessy Gyula

Ház az erdőben és még egy és más [Móricz Zsigmond műveiről.] 1924. I. 296-298.p.

Földi Mihály

Az isten háta mögött [Móricz Zsigmond regényéről.] 1924. I. 251-254.p.

A költő a regényíróban [Babits Mihályról.] 1924. I. 527-534.p.

Dosztojevszkij lélektana [Bevezető tanulmány A játékos című kötetehez.] 1924. I. 641-657.p.

Egy új magyar romantikus. Zilahy Lajos: Szépapám szerelme. Az ezüstszárnyú szélmalom 1924. I. 742-746.p.

Füst Milán

Sárarany [Móricz Zsigmond regényéről.] 1924. I. 247-249.p.

Nyílt levél Babits Mihályhoz 1924. I. 502-503.p.

Gál Vilmos

Egy új aetherelmélet kísérlete 1924. I. 92-101.p.

Gáspár Kornél

Örök megújhodás-e vagy világ vége? 1924. I. 336-345.p.

Gellért Oszkár

Fortunátus - és még valami [Móricz Zsigmond történelmi színműve kapcsán.] 1924. I. 279-280.p.

Gyulai Pál

- - kiadatlan levelei Gr. Nádasdy Lipóthoz és nejéhez, Gr. Forray Júliához 1924. I. 102-133.p.

Halász Gyula

Vérben, vasban [Móricz Zsigmond háborús írásairól.] 1924. I. 269-272.p.

Harsányi Zsolt

Légy jó mindhalálig [Móricz Zsigmond regényéről.] 1924. I. 282-283.p.

Hevesy Iván

Tragédia [Móricz Zsigmond novelláskötetéről.] 1924. I. 243-245.p.

Vakok a hídon [Babits Mihály költészetéről.] 1924. I. 549-550.p.

A filmjáték formája 1924. I. 708-720.p.

Horvát Henrik

Móricz Zsigmond írásainak fordításáról 1924. I. 326-327.p.

Ignotus

Vallomás 1924. I. 146-148.p.

Tündérkert [Móricz Zsigmond regényéről.] 1924. I. 290-292.p.

Izsó Miklós

- - kiadatlan levelei [Elek Artúr bevezetőjével 1924. I. 168-169.p.] 1924. I. 169-173.p.

Juhász Gyula

Babits Szegeden 1924. I. 511-512.p.

Kadosa Marcell

Szabó Endre [A költő, műfordító halálára.] 1924. I. 382-384.p.

Kallós Ede

A Laodameia költője [Babits Mihályról.] 1924. I. 552-555.p.

Karinthy Frigyes

Szegény emberek [Móricz Zsigmond novellájáról.] 1924. I. 274-275.p.

Széljegyzetek a "Gólyakalifa" olvasása közben. Csak azok számára, akik jól ismerik ezt a könyvet [Babits Mihály regényéről.] 1924. I. 504-505.p.

Kárpáti Aurél

Falu [Gárdonyi Géza, Tömörkény István, Móricz Zsigmond faluábrázolásáról.] 1924. I. 256-258.p.

A költő nosztalgiája [Babits Mihály költészetéről.] 1924. I. 550-551.p.

Király György

Kádár Kata balladája 1924. I. 48-60.p.

Babits Mihály, az örök nyugtalanság költője. Dialógus. Kiadatlan cikk Király György irodalmi hagyatékából 1924. I. 485-490.p.

Kodolányi János

A tűznek nem szabad kialudni [Móricz Zsigmond novelláiról.] 1924. I. 267-268.p.

Komjáthy Aladár

Babits tanár úr 1924. I. 561-563.p.

Kosáryné Réz Lola

A szerelmes levél [Móricz Zsigmond kisregényéről.] 1924. I. 280-281.p.

Kosztolányi Dezső

Kerr Alfréd útirajzai 1924. I. 66-69.p.

Maupassant (1850-1898) [Bevezető tanulmány Guy de Maupassant összes műveihez.] 1924. I. 174-176.p.

Árvalányok [Móricz Zsigmond regényéről.] 1924. I. 255-256.p.

Párbeszéd magammal [Babits Mihályról.] 1924. I. 483-484.p.

Krúdy Gyula

Éjszakai jegyzetek a legújabb Móricz-regényről és egyebekről [Kivilágos kivirradtig.] 1924. I. 304-[306]321.p.

Kuncz Aladár

Dosztojevszkij miszticizmusa [Előszó A félkegyelmű című regényhez.] 1924. I. 137-142.p.

A galamb papné [Móricz Zsigmond regényéről.] 1924. I. 238-240.p.

Kürti Pál

Az Ágoston-tanulmányról [Babits Mihály írásáról.] 1924. I. 545-546.p.

Laczkó Géza

Móricz Zsigmond helye köztünk és köztük 1924. I. 324-326.p.

Természet, halál, vallás és szerelem [Babits Mihály költészetéről.] 1924. I. 506-508.p.

Lányi Viktor

Házasságtörés [Móricz Zsigmond kisregényéről.] 1924. I. 292-293.p.

Lengyel Géza

Tündérkert [Móricz Zsigmond regényéről.] 1924. I. 286-289.p.

Lengyel Menyhért

Móricz Zsigmond, a drámaíró 1924. I. 301-303.p.

Marsovszky Miklós

Sárarany [Móricz Zsigmond regényéről.] 1924. I. 245-246.p.

Miklós Jenő

Szegény emberek [Móricz Zsigmond novelláskötetéről.] 1924. I. 273-274.p.

Milkó Izidor

Vadnay Károly és a Fővárosi Lapok 1924. I. 179-190.p.

Móricz Zsigmond

Vallomás és könny az élet csúcsán 1924. I. 226-228.p.

Babits Mihály 1924. I. 481-483.p.

Nagy Endre

Móricz Zsigmond arcképe 1924. I. 327-328.p.

Nagy Péter

Hamlet királykisasszony. Földi Mihály feljegyzései 1924. I. 442-444.p.

Nagy Zoltán

Légy jó mindhalálig [Móricz Zsigmond regényéről.] 1924. I. 283-286.p.

Babits költészetének első korszaka 1924. I. 513-516.p.

Posch Árpád

Posch Jenő (1859-1923) 1924. I. 747-752.p.

Reichard Piroska

Babits angol irodalmi tanulmányai 1924. I. 543-544.p.

Réti István

Nagybányai művészek. Két halott és két élő

(Kik voltak a nyagbányaiak?) 1924. I. 401-402.p.

I. Hollósy Simon (1857-1918) 1924. I. 401-412.p.

II. Ferenczy Károly (1862-1917) 1924. I. 611-623.p.

Réti Ödön

Karak szultán [Móricz Zsigmond kötetéről.] 1924. I. 265-267.p.

Révay József

Musarum sacerdos [Babits Mihály latin műveltségéről.] 1924. I. 556-560.p.

Révész Béla

Jó szerencsét! [Móricz Zsigmond regényéről.] 1924. I. 299-301.p.

Vallomás 1924. I. 589-590.p.

Sárközi György

Szabó Lőrinc: Kalibán! 1924. I. 380-381.p.

Schöpflin Aladár

Egy akol, egy pásztor [Móricz Zsigmond novelláskötetéről.] 1924. I. 294-295.p.

Mocsárláz. Rab Gusztáv regénye 1924. I. 413-416.p.

Kártyavár [Levél Babits Mihálynak.] 1924. I. 509-510.p.

A magyar irodalom a huszadik században [Maxim Gorkij felkérésére, külföldi olvasók számára készült írás.] 1924. I. 761-804.p.

Surányi Miklós

Mereskovszkij [Dmitrij Szergejevics Merezskovszkij orosz író munkásságáról.] 1924. I. 658-671.p.

Székely Artúr

Ady-emlékek [Ady Endréről.] 1924. I. 212-215.p.

Szép Ernő

A kicsi színdarabjai felől [Móricz Zsigmond egyfelvonásosairól.] 1924. I. 277-278.p.

Szilágyi Géza

A Boldog világ költőjéről [Móricz Zsigmondról.] 1924. I. 235-237.p.

Szini Gyula

Magyarok, - Csitt-csatt [Móricz Zsigmond novelláiról.] 1924. I. 250.p.

Tersánszky J. Jenő [Tersánszky Józsi Jenő]

Boross László! Meghalt 34. évében, május 17-én 1924. I. 754-755.p.

Kosztolányi Dezső: Pacsirta. Athenaeum-kiadás 1924. I. 817-819.p.

Tóth Aladár

Babits Mihály meséskönyve 1924. I. 517-526.p.

Helge Lindberg [A finn énekes Budapesten.] 1924. I. 672-678.p.

A Parsifal az Operaházban [Richard Wagner műve.] 1924. I. 821-823.p.

Tóth Árpád

A "formák virtuóza" [Babits Mihály verseiről.] 1924. I. 494-495.p.

Turóczi-Trostler József

Babits és a magyar essay 1924. I. 535-541.p.

Várkonyi Nándor

A katolikus lelkű költő [Babits Mihály.] 1924. I. 546-548.p.

Zilahy Lajos

Kerek Ferkó [Móricz Zsigmond regényéről.] 1924. I. 259-260.p.


REGÉNYEK, DRÁMÁK, NOVELLÁK, JELENETEK


Fehér Margit

Negyven év 1924. I. 736-741.p.

Gróh István

Clythe, mely első része annak a trilógiának, melyet a Balaton partján írtam, elgondolkodva az asszonyi ízlés állhatatosságán és a férfiúi vélemények változandóságán 1924. I. 192-211.p.

Hajnik Miklós

Az előszobában 1924. I. 728-733.p.

Havas András Károly

Árnyékok 1924. I. 349-379, 419-441.p.

Kassák Lajos

Egy ember élete. Önéletrajz 1924. I. 579-588, 697-707, 805-812.p.

Kosáryné Réz Lola

A fekete ember 1924. I. 133-136.p.

Kosztolányi Dezső

Kanári 1924. I. 448-458.p.

Kürti Pál

Az ephesusi özvegy. Némajáték 1924. I. 721-725.p.

Szívós Zsigmond

Bakony 1924. I. 624-640.p.

Tersánszky J. Jenő [Tersánszky Józsi Jenő]

A havasi selyemfiú 1924. I. 6-45.p.

Török Sophie

Történet Donna Ginevráról, mikép esék szerelembe egy fráterrel, hogyan szállta meg az ördög, s hogy juta messer Capretta két gyerekhez, melyik közül egyik sem az övé 1924. I. 460-474.p.


VERSEK


Ady Endre

Babits Mihály könyve. Kritika helyett vers [Első megjelenése: 1916. II. 138.p.] 1924. I. 490.p.

Babits Mihály

A gyémántszóró asszony. Móricz Zsigmondnak 1924. I. 225.p.

A vén kötéltáncos 1924. I. 329-330.p.

Pesti éj 1924. I. 330-331.p.

Örömről daloltok?... 1924. I. 331.p.

Naiv ballada [Fenyő Miksa Megnyitó beszéd a Nyugat verses-matinéján című írásában 1924. I. 332-334.p.] 1924. I. 333.p.

Két Babits-vers németül

Merceria (Horvát Henrik fordítása) 1924. I. 542.p.

Credo (Horvát Henrik fordítása) 1924. I. 542-543.p.

Bányai Kornél

Valami történt 1924. I. 61.p.

Idő sodrában 1924. I. 417.p.

Béky Zoltán

Királyok serlegével 1924. I. 45.p.

Az örök romlás szonettje 1924. I. 46.p.

Az érkező ősz szonettje 1924. I. 46.p.

Magammal 1924. I. 47.p.

Vasárnapi könyv 1924. I. 47.p.

Dutka Ákos

Babits Mihálynak 1924. I. 526.p.

Erdélyi József

Fészeksirató 1924. I. 418.p.

Hogy sír a mély folyó 1924. I. 418.p.

Teremve és teremtve. Babits Mihálynak 1924. I. 516.p.

Szem, a ravatalon 1924. I. 588.p.

Fenyő László

Erős reggel 1924. I. 725.p.

Füst Milán

A mélyen alvó 1924. I. 606.p.

Gellért Oszkár

Salaktalan bocsánatot adj 1924. I. 335.p.

Babits Mihály új verseire 1924. I. 493.p.

Imecs Béla

Felleg suhan az éjszakában 1924. I. 813.p.

Keserűség 1924. I. 813.p.

Kezdet és vég 1924. I. 814.p.

Hogy viseljem? 1924. I. 814.p.

Kísértetek 1924. I. 815.p.

Fohász a naphoz 1924. I. 815.p.

Múlt, jelen, jövő 1924. I. 816.p.

Mozaik 1924. I. 816.p.

Jakab Géza

Valamire emlékezem 1924. I. 824.p.

A hős kilép 1924. I. 825.p.

Őr a Hargitán 1924. I. 825.p.

József Attila

Hűség 1924. I. 445.p.

Juhász Gyula

Japánosan 1924. I. 346.p.

Kelecsényi Gabriella

Vendégköszöntő 1924. I. 819.p.

Őszi hozsanna 1924. I. 820.p.

A nagy fal alatt 1924. I. 820.p.

Komjáthy Aladár

Ábránd és valóság

I. Valóság 1924. I. 190-191.p.

II. Ábránd 1924. I. 191.p.

Elátkozott jegyesek 1924. I. 444.p.

Jó volna ... 1924. I. 444.p.

Tűzben, gyászban 1924. I. 735.p.

Mint az állatok 1924. I. 735.p.

Lányi Sarolta

Apám 1924. I. 416.p.

Marconnay Tibor

Őszi lázak látomása 1924. I. 446.p.

Monostori Kamilló

Csillagok példázata 1924. I. 720.p.

Móricz Zsigmond

A magyar asszony 1924. I. 1-2.p.

Nagy Zoltán

Álmomban zene 1924. I. 346-347.p.

Ha visszanézek 1924. I. 347-348.p.

Múlik a nap 1924. I. 348.p.

Ormos Iván

Leáldozó nap 1924. I. 752.p.

A kék hegyek földjén 1924. I. 753.p.

A villám 1924. I. 753.p.

Peterdi István

Hasonlat a tóról és a szoborról 1924. I. 65.p.

Rövid ima 1924. I. 211.p.

Pintér Ferenc

Lefeküdt a város. A város felkel 1924. I. 458-459.p.

Ostromolják a várost!!! 1924. I. 726-727.p.

Reichard Piroska

Palinódia 1924. I. 734.p.

Emlékek kínos útján 1924. I. 734.p.

Sárközi György

Harmat hull a mezőre... 1924. I. 60.p.

Mindhalálig 1924. I. 60.p.

Csonka torony és száradó repkény... 1924. I. 166.p.

Szenes Erzsi

Úton... 1924. I. 746.p.

Mint selyemgombolyag... 1924. I. 746.p.

Szép Ernő

Holdfényes nyírfát láttam. Babits Mihálynak 1924. I. 573.p.

Szilágyi Géza

Hideg költő? Babits Mihálynak 1924. I. 501.p.

Szolnoki István

Magambafeledkezés 1924. I. 474.p.

Tass József

Téli nap 1924. I. 447.p.

Gyerekek 1924. I. 447.p.

Tennyson, Alfred

Nappali álom (Babits Mihály fordítása) [A vers előtt a fordító bevezetője.] 1924. I. 87-91.p.

Terescsényi György

Harmincharmadik 1924. I. 177-178.p.

Tersánszky J. Jenő [Tersánszky Józsi Jenő]

Babits Mihálynak 1924. I. 508.p.


FIGYELŐ


Balassa József

Felsőfokú irodalomtörténet [Sík Sándor művéről.] 1924. I. 396-397.p.

Bíró Lajos

Disputa [Bizonyítékok arra, hogy nem Ady Endre írta azt a Nincsen, nincsen! című verset, melyet Az Est közölt.] 1924. I. 397-398.p.

Fenyő Miksa

Lehr Albert [Gimnáziumi tanár, nyelvész halálára.] 1924. I. 826-827.p.

Ferenczi Sándor

Altató és ébresztő tudomány. Levél Karinthy Frigyeshez [Karinthy Macbeth-jóslások című, a Világban megjelent cikkéről.] 1924. I. 72-73.p.

Földessy Gyula

Harsányi Kálmán: Utolsó fölgyúlás 1924. I. 828-829.p.

Földi Mihály

Georg Kaiser-divat és a "Tűz az Operaház"-ban [A Tűzvész az Operában című darabról.] 1924. I. 71-72.p.

A vén gazember [Harsányi Zsolt darabjáról.] 1924. I. 153.p.

Réti Ödön: Zorka 1924. I. 385-386.p.

ifj. Bókay János: Mi férfiak 1924. I. 387-388.p.

Kaiser Georg: Asszonyáldozat [A Renaissance Színház előadása.] 1924. I. 682-683.p.

Bergner [Elisabeth Bergner színésznőről.] 1924. I. 759-760.p.

Füst Milán

Bálint Aladár temetésén [A Nyugat nevében mondott búcsúztató.] 1924. I. 695-696.p.

Gonda Károly

Goethe-könyv [Friedrich Georg Gundolf monográfiája.] 1924. I. 220-221.p.

Harsányi Zsolt

Garborg [Arne Garborg norvég író halálára.] 1924. I. 218.p.

Kipling új könyve [Land and Sea Tales.] 1924. I. 218-219.p.

Zilahy Lajos: Süt a nap 1924. I. 682.p.

Duse [Eleanora Duse színésznő halálára.] 1924. I. 684-686.p.

Lakatos László: Nehéz idők 1924. I. 827-828.p.

Bródy Miksa [A költő halálára.] 1924. I. 832.p.

Hevesy Iván

Forbáth Imre: Vándordal. 1923 1924. I. 153-154.p.

Morris Rosenfeld: A nyomor dalaiból 1924. I. 154.p.

A velencei kalmár filmen [Paul Fellner filmje William Shakespeare színdarabjából.] 1924. I. 221-222.p.

Boromisza Tibor kiállítása 1924. I. 391-392.p.

Krishna isten csókja [Film Rodolfo Valentino főszereplésével.] 1924. I. 392-393.p.

Szenes András kiállítása 1924. I. 692-693.p.

Volkmann Artúr tanítványai [Festőművészek, kiemelve: Kollarits Ferenc, Sugár Andor, Neuberger Sándor, Mihalkovics József, Faragó Endre, Huber István.] 1924. I. 693.p.

Zilzer Gyula: Kaleidoszkóp [A 18 litográfiát tartalmazó albumról.] 1924. I. 693-694.p.

George Grosz [A német művész grafikáiról.] 1924. I. 831-832.p.

Karinthy Frigyes

Altató és ébresztő tudomány. Válasz Ferenczi Sándornak [Ferenczi Sándor azonos című cikkére 1924. I. 72-73.p.] 1924. I. 155-156.p.

Kosztolányi Dezső

Dal és halál. Megnyitó egy Ady-ünnepély előtt 1924. I. 216.p.

König György

Petrovics Elek [A Szépművészeti Múzeum igazgatójáról.] 1924. I. 690-691.p.

Kürti Pál

Niddy Impekoven [A táncosnő méltatása.] 1924. I. 392.p.

Kettős bemutató a Vígszínházban [Carlo Goldoni: Locandiera, George Bernard Shaw: Nagy Katalin.] 1924. I. 684.p.

Surányi Miklós új történelmi regényéről [A nápolyi asszony.] 1924. I. 686-687.p.

Lányi Viktor

Mézeskalács. Emőd - Szirmai daljátéka a Király-színházban 1924. I. 70-71.p.

Lengyel Géza

"Ars Una" [Az új művészeti szemléről.] 1924. I. 876[476].p.

Lengyel Menyhért

Boris [Boris László grafikus halálára.] 1924. I. 694.p.

Lóránt Mihály

Ejnar Mikkelsen: A jégmezők fia 1924. I. 219-220.p.

Marconnay Tibor

Gajdos Alfréd: Csillagok alatt 1924. I. 395.p.

Marsovszky Miklós

Széljegyzetek az Ernszt-múzeum kiállításához [Az Új Társaság az Ernst Múzeumban.] 1924. I. 691-692.p.

A Műcsarnok tavaszi kiállítása 1924. I. 827.p.

Molnár Ákos

Benedek Elek: Édes anyaföldem! 1924. I. 687-688.p.

Pogány Béla, M.

Rabevel [Lucien Fabre Goncourt-díjas könyve.] 1924. I. 756-759.p.

Révay József

A római irodalom kis tükre. Sebestyén Károly könyve 1924. I. 393-395.p.

Schöpflin Aladár

Simonyi Mária [Móricz Zsigmond Búzakalász című darabjában nyújtott alakításáról.] 1924. I. 217-218.p.

Antónia. Lengyel Menyhért vígjátéka a Vígszínházban 1924. I. 681.p.

Szép Ernő

Bródy László, poéta 1924. I. 687.p.

Szirmai Albert

Kacsóh Pongrác 1924. I. 70.p.

Tersánszky J. Jenő [Tersánszky Józsi Jenő]

Szomory Dezső: Szabóky Zsigmond Rafael 1924. I. 386-387.p.

Irodalmi változatok 1924. I. 398-400.p.

Benedek Péter, festőművész 1924. I. 689-690.p.

Völgyesi doktor könyvei [Völgyesi Ferenc orvos, pszichiáter műveiről és módszeréről.] 1924. I. 829.p.

Coué doktor [Émile Coué az autoszuggesztióról.] 1924. I. 829-831.p.

Torday Emil

Néhány szó az afrikai népmeséről. Előszó helyett egy készülő könyvhöz 1924. I. 395-396.p.

Tóth Aladár

Farsangi lakodalom [Poldini Ede operája.] 1924. I. 388-390.p.

Szatmári Tibor Schumann-játéka 1924. I. 390-391.p.

Bálint Aladár, a zenekritikus 1924. I. 695.p.

Török Sophie

Réti Ödön: Zorka 1924. I. 386.p.

Turóczi-Trostler József

Kosztolányi "Véres költője" németül [Desider Kosztolányi: Der Blutige Dichter, Stefan I. Klein fordítása.] 1924. I. 375.p.

A magyar Nietzsche [Friedreich Nietzsche válogatott munkái, sajtó alá rendezte Varró István.] 1924. I. 688-689.p.


MŰMELLÉKLETEK


Beck Ö. Fülöp

Móricz Zsigmond mellszobra 1924. I. 224-225.p. között

Rippl-Rónai József

Babits Mihály [Festmény.] 1924. I. 480-481.p. között


A NYUGAT HÍREI


1924. I. 156. 696.p.


KÖZGAZDASÁGI KÖZLEMÉNYEK


1924. I. 400, 477, 577.p.


1924
TIZENHETEDIK ÉVFOLYAM

II. KÖTET (12-24.SZÁM)
FŐSZERKESZTŐ: IGNOTUS
SZERKESZTŐK: BABITS MIHÁLY, GELLÉRT OSZKÁR, OSVÁT ERNŐ
FŐMUNKATÁRSAK: ELEK ARTÚR, FENYŐ MIKSA, FÜST MILÁN, KARINTHY FRIGYES, KOSZTOLÁNYI DEZSŐ, LACZKÓ GÉZA, MÓRICZ ZSIGMOND,
NAGY LAJOS, NAGY ZOLTÁN, SCHÖPFLIN ALADÁR, SZINI GYULA,
TERSÁNSZKY J[ÓZSI]. JENŐ, TÓTH ÁRPÁD


TANULMÁNYOK, CIKKEK, LEVELEK


Babits Mihály

Ignotusról 1924. II. 661.p.

Benedek Marcell

Halotti beszéd Anatole France fölött 1924. II. 485-488.p.

Dénes Lajos

Alexander Bernát: Filozófia 1924. II. 411-415.p.

Dienes Valéria

Bergsonizmus az iskolában 1924. II. 346-350.p.

Dóczy Jenő

Ignotus irodalomtörténeti szerepe és jelentősége. Ceruzajegyzetek egy kritikus arcképéhez 1924. II. 672-696.p.

Elek Artúr

Ignotus Rómában 1924. II. 712-713.p.

Feleky Géza

Ignotus és az élet 1924. II. 710-711.p.

Fenyő Miksa

Schöpflin cikke [A magyar irodalom a huszadik században 1924. I. 761-804.p.] 1924. II. 169-176.p.

Ignotus 1924. II. 669-671.p.

Ferenczi Sándor

Ignotus - a megértő 1924. II. 713-714.p.

Földi Mihály

Ignotus, - élet és eredmény 1924. II. 703-710.p.

Az üvegcipő [Molnár Ferenc darabjáról.] 1924. II. 719-721.p.

Fülep Lajos

Pethes Imre [A színész halálára.] 1924. II. 722-727.p.

Füst Milán

Andreas Haukland: Ol Jörgen [A regény magyar kiadásának előszava.] 1924. II. 192-198.p.

Olaszországi levél 1924. II. 770-776.p.

Gergely István

Szamosi Elza. Egy művész-tragédia [Az operaénekesnő halálára.] 1924. II. 176-180.p.

Burrian Károly † [Az operaénekes halálára.] 1924. II. 477-481.p.

Gyergyai Albert

Schöpflin Aladár 1924. II. 219-227.p.

Harsányi Zsolt

Heltai Jenő versei 1924. II. 69-73.p.

Ignotus

Bródy Sándor. Levél egy elköltözött barátom után [A 180. oldal után befűzve, megkülönböztető oldalszámozással.] 1924. II. 180a-180d.p.

A szempillantásról [Bevezetés Pikler Gyula A szempillantásról című írásához.] 1924. II. 392.p

A kritika lélektanához 1924. II. 666-667.p.

Karinthy Frigyes

Ignotus 1924. II. 697-698.p.

Komor András

René Boylesve [A francia író regényeiről.] 1924. II. 796-798.p.

Kosáryné Réz Lola

Wilhelm Hauff [Előszó a német író meséinek magyar kiadásához.] 1924. II. 272-276.p.

Kosztolányi Dezső

Párbeszéd magammal [Ignotusról.] 1924. II. 699-700.p.

Laczkó Géza

Johanna vagy a tetszés és nemtetszés logikája 1924. II. 473-475.p.

Lengyel Géza

Keleti szőnyegek kiállítása [Az Iparművészeti Múzeum gyűjteményéből.] 1924. II. 418-421.p.

Lengyel Menyhért

Eugene O'Neill [Előszó az Anna Christie című színmű fordításához.] 1924. II. 153-154.p.

Marsovszky Miklós

Új művészet: a film 1924. II. 111-122.p.

Nagy Lajos

Karinthy Frigyes 1924. II. 448-457.p.

Pikler Gyula

A szempillantásról [Ignotus bevezetőjével.] 1924. II. 393-397.p.

Néhány szó [Ignotusról.] 1924. II. 668-669.p.

Posch Jenő

Az erkölcsi érzület egysége 1924. II. 497-528.p.

Réti István

Nagybányai művészek. Két halott és két élő

Thorma János 1924. II. 51-54.p.

Grünwald (Iványi) Béla [Iványi Grünwald Béla.] 1924. II. 54-64.p.

Schöpflin Aladár

A vadkan [Móricz Zsigmond darabjáról.] 1924. II. 530-533.p.

Ignotus sorsa 1924. II. 662-665.p.

Két új francia színdarab. Paul Geraldy: Szeretni (Aimer) a Renaissance-Színházban. Jules Romains: Knock a Magyar Színházban 1924. II. 777-781.p.

Somlay Artúr

Gyenes László [A Nemzeti Színház művészének halálára.] 1924. II. 587-588.p.

Pethes Imre [A színész halálára.] 1924. II. 727-729.p.

Steier Lajos

Görgei és Kossuth ismeretlen levelei [Görgey Artúr és Kossuth Lajos; levelek összekötő megjegyzésekkel.] 1924. II. 635-650.p.

Szép Ernő

Krúdynknak [Krúdy Gyula írói működésének 25. jubileuma alkalmából.] 1924. II. 446-447.p.

Szomory Dezső

Levelek egy barátnőmhöz 1924. II. 181-189, 293-303, 400-407, 535-547.p.

Tardos Krenner Viktor

Emlékezésem Palágyi Menyhértre 1924. II. 337-345.p.

Tersánszky J. Jenő [Tersánszky Józsi Jenő]

Ignotus 1924. II. 700-702.p.

Tóth Aladár

Erdélyi József 1924. II. 623-629.p.

Zeneéletünk krónikája 1924. II. 800-806.p.

Tóth Árpád

Mámorosak. Földi Mihály regénye. Genius kiadás 1924. II. 482-483.p.

Trócsányi Zoltán

Szily Kálmán (1838-1924) 1924. II. 277-280.p.


REGÉNYEK, ELBESZÉLÉSEK, NOVELLÁK, SZÍNMŰVEK


Déry Tibor

Alkonyodik, a bárányok elvéreznek 1924. II. 361-391, 460-472, 551-562, 596-622, 783-793.p.

Hajnik Miklós

Seneca 1924. II. 307-336.p.

Kassák Lajos

Egy ember élete. Önéletrajz 1924. II. 36-44,123-137, 229-268.p.

Kosáryné Réz Lola

Anna 1924. II. 548-550.p.

Laczkó Géza

Laczkó Giza régi szerelme Trianonban 1924. II. 408-410.p.

Molnár Ferenc

Az üvegcipő első felvonása 1924. II. 565-586.p.

Móricz Zsigmond

A vadkan második felvonása 1924. II. 429-445.p.

Az elhagyott Psyche. "Ámor és Psyche" öt felvonásos mesejáték negyedik felvonásából 1924. II. 715-718.p.

Pogány Béla, M.

Az izomember viadala az estélyen 1924. II. 212-218.p.

Nagy Lajos

Mikor a pénz megjelenik 1924. II. 199-211.p.

O'Neill, Eugene Gladstone

Anna Christie (Lengyel Menyhért fordítása) [A fordító bevezetőjével.] 1924. II. 154-168.p.

Sophokles [Szophoklész]

Oedipus király (Babits Mihály fordítása) 1924. II. 1-35.p.

Szenes Piroska

A tüzi-manó 1924. II. 631-634.p.

Tersánszky J. Jenő [Tersánszky Józsi Jenő]

A/B. Kakuk Marci újabb kalandja 1924. II. 45-48.p.

A céda és a szűz 1924. II. 74-110.p.

Novella egy novelláról 1924. II. 592-593.p.

A medál. Kakuk Marci kalandjai 1924. II. 743-769.p.

Ungvári Nagy Márta

Fehér karnevál 1924. II. 138-150.p.


VERSEK


Bányai Kornél

Örök arc. Trilógia

Örök arc 1924. II. 351.p.

Éjjel a városban 1924. II. 351-352.p.

Erdőben 1924. II. 352-353.p.

Új apokalipszis 1924. II. 353.p.

Város lányai 1924. II. 354.p.

Bókay János

Egy orosz író novellájához 1924. II. 475-476.p.

Boross Elemér

Agnoszkálás 1924. II. 481.p.

Bródy László

Szomorúfűz 1924. II. 417.p.

Ibolyás március 1924. II. 417.p.

Féja Géza

Kenyér 1924. II. 417.p.

Füst Milán

Üres templom [Az Olaszországi levél című műben.] 1924. II. 771-772.p.

Gellért Oszkár

Fürdő nő a part homokján 1924. II. 191.p.

Dal, régi húron 1924. II. 191.p.

Bimbózó béke 1924. II. 304.p.

Illat, illat 1924. II. 304-305.p.

Végrendelet 1924. II. 305-306.p.

A fenyőfa álma 1924. II. 306.p.

Oktató vers egy hölgyhöz. Akit hiúságában sértett egy másik vers 1924. II. 398.p.

Szálló kar után 1924. II. 398-399.p.

Szabadság, gyilkos öröm 1924. II. 399.p.

Barátaim... 1924. II. 458.p.

Hűség 1924. II. 459.p.

Johanán-fej 1924. II. 589.p.

Szabad-e? 1924. II. 590.p.

Óh csúnya szók... 1924. II. 590.p.

Cyklopsz 1924. II. 591.p.

Komáromy József

Nyár után - ősz előtt 1924. II. 416.p.

Violás ismerősöm 1924. II. 416.p.

Komjáthy Aladár

Hetéra 1924. II. 629.p.

Hajón 1924. II. 630.p.

Aggok Walpurgis-éje 1924. II. 630.p.

Kosztolányi Dezső

Tizenhárom új vers

Vigyázz 1924. II. 735-736.p.

Szegények 1924. II. 736.p.

Csöndes viszontlátás 1924. II. 736-737.p.

Vidék, nappal, éjszaka 1924. II. 737-738.p.

Krúdy Gyula 1924. II. 738.p.

Szerelem 1924. II. 738.p.

Régi dajkánk egyetlen öröme 1924. II. 739.p.

Beteg 1924. II. 739-740.p.

Lankadt ibolya... 1924. II. 740.p.

Özvegy a villamosban 1924. II. 740-741.p.

Egy rossz költő mily megindító 1924. II. 741.p.

Gépírókisasszony 1924. II. 741-742.p.

Utolsó kiáltás 1924. II. 742.p.

Kovács Mária

Éjszakák 1-7. 1924. II. 150-152.p.

Éjszakák I-II. 1924. II. 594.p.

Feddő ének 1924. II. 595.p.

Egy ölelésből 1924. II. 595.p.

Lányi Sarolta

Lábnyom 1924. II. 269.p.

Ifjakhoz - idősen 1924. II. 269.p.

Ajándékos évek tűntén 1924. II. 270.p.

Hajnali elégia 1924. II. 270-271.p.

Este a város határában 1924. II. 271.p.

Marconnay Tibor

Tavasz előtt 1924. II. 799.p.

Világ páncélja lenni! 1924. II. 799.p.

Marschalkó Lia

Kínok 1924. II. 533.p.

Menj bujaság... 1924. II. 534.p.

Tavaszi hír 1924. II. 534.p.

Mollináry Gizella

Elalvás előtt 1924. II. 415.p.

Alázatos áhítat Ádám előtt 1924. II. 415.p.

Pfeifer István

Karácsonyi ének 1924. II. 794-795.p.

Pogonyi Antal

Rabszolgák 1924. II. 529.p.

A halál ekevasán 1924. II. 529.p.

Sárközi György

Hajnali tájon 1924. II. 49.p.

Boldog ébredés 1924. II. 49.p.

Példa a bodzabokorról 1924. II. 50.p.

A csillagok fiai 1924. II. 50.p.

Magyar árnyak 1924. II. 345.p.

Somlyó Zoltán

A bánat: férfi... 1924. II. 336.p.

Őszi síp 1924. II. 336.p.

Szép Ernő

Meztelen 1924. II. 483-484.p.

Török Sophie

Emlékezet játékai 1924. II. 228.p.

Betegágynál 1924. II. 781-782.p.


FIGYELŐ


Alkálay Ödön [Alkalay Ödön]

Van-e még Schillernek hatása? Maria Stuart a Deutsches Volkstheaterben [Friedrich Schiller darabjának előadásáról.] 1924. II. 810-811.p.

Babits Mihály

Egy olasz verseskönyv [Mario Carrera kötetéről.] 1924. II. 284-285.p.

Ostromolják a várost. Pintér Ferenc könyve 1924. II. 422-423.p.

Bókay János

Lányi Viktor Nibelung fordítása. Richard Wagner: A Nibelung gyűrűje. Genius kiadás 1924. II. 282.p.

Elek Artúr

Tizenkét Ady-litográfia [Baja Benedek: Vér és arany. Tizenkét litográfia.] 1924. II. 287-288.p.

Mario Puccini elbeszélései [Jellemek; Tavaszkori kalandok és arcképek.] 1924. II. 655-657.p.

Földessy Gyula

N. Tessitori Nóra [Az előadóművész Ady Endre verseiből szerkesztett műsoráról.] 1924. II. 290.p.

Földi Mihály

A cseresnyéskert. Csehov színműve a Vígszínházban 1924. II. 355.p.

Haláltánc [August Strindberg drámájáról.] 1924. II. 423-424.p.

Kísértetek. Ibsen a Renaissance-Színházban [Henrik Ibsen darabjának előadáásáról.] 1924. II. 564.p.

Görög Imre

Knut Hamsun: Az utolsó fejezet 1924. II. 657.p.

Gyergyai Albert

Varsányi [Varsányi Irén szerepeiről.] 1924. II. 425-426.p.

Halász Gyula

Kanadától Panamáig. Pásztor Árpád új könyve 1924. II. 809-810.p.

Harsányi Zsolt

Térey Sándor Verlaine-versei 1924. II. 284.p.

Hevesy Iván

Péri: Linoleumschnitte (1922-1923) [Péri László konstruktivista művész 13 linóleummetszetét tartalmazó albumról.] 1924. II. 66-67.p.

Gallé Tibor [A festőművész munkái új kiállítása előtt.] 1924. II. 288.p.

Madame Dubarry és Mindent egy asszonyért [Ernst Lubitsch és Ivan Mazsukin filmjeiről.] 1924. II. 288-289.p.

Isten hozta! [Roscoe Arbuckle Hospitality (Isten hozta!) című filmjéről; főszereplő: Buster Keaton.] 1924. II. 356.p.

Zoro és Huru [A filmvígjátékokról, részletesen a dán Zoro és Huru-filmekről.] 1924. II. 356-357.p.

Bor Pál szobrai és képei [Kiállítása az Ernst Múzeumban.] 1924. II. 427.p.

Palasowsky Ödön: Reorganizáció 1924. II. 491-492.p.

A lámpagyújtó énekel [Kosztolányi Dezső költeményének színpadi adaptációja a Blaha Lujza Színházban.] 1924. II. 492-493.p.

Abel Gance [A francia rendező filmjeiről.] 1924. II. 493-494.p.

Mazsukin tánca [Ivan Mazsukin és Alekszander Volkov Finita la commedia című filmjéről.] 1924. II. 494.p.

Kozma Lajos díszletei [Móricz Zsigmond Vadkan című művéhez.] 1924. II. 657-658.p.

Polikuska [Szovjet film Lev Nyikolajevics Tolsztoj egyik novellából.] 1924. II. 658-659.p.

Kvittek vagyunk [Vígjáték Ernst Lubitsch rendezésében.] 1924. II. 659-660.p.

Ignotus

Apponyi és Rákosi [Apponyi Albertről és Rákosi Jenőről.] 1924. II. 67-68.p.

Kadosa Marcell

Szabóné Nogáll Janka [Szabó Endre felesége, író halálára.] 1924. II. 651-652.p.

Kárpáti Aurél

A Karamazov testvérek. A Nemzeti Színház bemutatója [Fjodor Mihajlovics Dosztojevszij művének színpadi adaptációja.] 1924. II. 424-425.p.

Darvas Lili. Sasfiók [Darvas Lili Edmond Rostand darabjában nyújtott alakításáról.] 1924. II. 426-427.p.

Lányi Viktor

Feruccio Busoni [A német zongoraművész halálára.] 1924. II. 286-287.p.

Burrian Károly, a művész [Az operaénekes halálára.] 1924. II. 427-428.p.

Lehel István

Pasteiner Gyula [A művészettörténész halálára.] 1924. II. 808-809.p.

Lengyel Menyhért

Orska [Maria Orska német színésznőről.] 1924. II. 65-66.p.

Ady világa. Isten könyve. I. Találkozás Istennel. II. Viadal Istennel. Írta: Hatvany Lajos. Pegazus kiadás 1924. II. 282-284.p.

Szent Johanna. Shaw drámája a Magyar Színházban [George Bernard Shaw darabja.] 1924. II. 489-490.p.

Marsovszky Miklós

Két kiállítás. A Szépművészeti Múzeum új szerzeményei. A Belvedere kiállítása [Kiemelve: Fónagy Béla.] 1924. II. 490-491.p.

Nagy Lajos

H. G. Wells: A világ története [Herbert George Wells.] 1924. II. 653-655.p.

Reményi József

Vachel Lindsay [Az amerikai írónő költészetéről.] 1924. II. 285-286.p.

Schöpflin Aladár

A Solness építőmester a Kamara-Színházban [Henrik Ibsen darabja.] 1924. II. 490.p.

Ady-Múzeum. Szerkesztették Dóczy Jenő és Földessy Gyula 1924. II. 563.p.

Afrikai emlékek. Tordai Emil könyve 1924. II. 809.p.

Szerdahelyi Sándor

Herman Heijermans [A holland drámaíró halálára.] 1924. II. 807-808.p.

Tersánszky J. Jenő [Tersánszky Józsi Jenő]

Szép Ernő: Bűneim 1924. II. 65.p.

Babits Mihály: Irodalmi problémák 1924. II. 281-282.p.

Heltai Jenő. A masamód röpríze 1924. II. 652-653.p.


MŰMELLÉKLETEK


[Szerző nélkül]

Ignotus [1924-ben Bécsben készült, aláírt fotó.] 1924. II. 660-661.p. között


KÖZGAZDASÁGI HÍREK


1924. II. 292, 358, 495, 660.p.


A NYUGAT HÍREI


1924. II. 291-292, 495, 660, 811.p.Hátra Kezdőlap Előre