Adányi

András, jezsuita, sz. Dormándon,: Hevesmegyében 1716 dec. 28., megh..Esztergomban 1795 okt. 13. A nagyszombati főiskolában a filozofia tanára, a szerzet föloszlatása után az Esztergomi gimn. igazgatója volt. Művei: «Philosophia naturalis pars prima seu physicae generaliso (Tyrnaviae 1755); «Pars recentioris physicaeo (Tyrna-. viae 1756).

Adaptáció

E kifejezés a mezőgazdaságban, különösen szőllőművelésben mint a talajhoz és klimához való alkalmazkodás szerepel. Az amerikai szőllők termelése arra a tapasztalatra vezetett, hogy az amerikai szőllőfajták a talajban, nagyon válogatósak, s hogy Európa klimája csupán néhány amerikai fajtának felel meg. Némelyik amerikai fajta a neki meg nem felelő talajban tönkre megy, anélkül, hogy a filloxera bántotta volna, más fajták pedig a nekik nem megfelelő talajban ellenálló képességüket vesztik el a filloxerával szemben. A mélyrétegü, laza, elegendő vasat tartalmazó talajokban majdnem valamennyi amerikai szőllőfajta szépen diszlik, mig a nehéz; kötött agyagtalajokban; továbbá a meszes és márgás talajokban csak sínlenek vagy tönkre mennek. Tekintve, hogy hazai régi hegyi szőllőink nagy része meszes márgás talajokon volt és van, a meszes talajokra alkalmas amerikai szőllők kérdésének eldöntése hazánkra nézve elsőrangu fontossággal bir. Mivel Franciaországban is igen sok szőllő van meszes hegyeken, a francia kormány Vialát, a montpellieri gazd. tanintézet tanárát 1887. kiküldte az Egyesült Államokba, hogy az Amerikában nagy mennyiségben található szőllőfajtákat tanulmányozva, azok között meszes talajokra való, a filloxerának ellentálló fajtákat keressen. Viala küldetésének eredményeként a Vitis Berlandierit, a Vitis monticolát, a Vitis cinereát és a Vitis cordifoliát ajánlotta meszes talajokra alkalmas alanyokul. A Viala által ajánlott fajoknak azonban nagy hátrányuk, hogy igen lassan fejlődnek s igy nehezen nevelhetők belőlük nemesítésre alkalmas venyigék, másrészt hibájuk, hogy dugványokról v. éppen nem, v. csak nehezen szaporíthatók. Tekintve, hogy a különféle amerikai szőllők különféle talajokat kivánnak, Franciaországban többen megkisérlették az. amerikai szőllőket talajigényeik szerint osztályozni, v. viszont, a különböző talajokat tartva szem előtt, csoportosítani ama szőllőfajokat, a melyek bizonyos talajnemben sikeresen tenyésznek. Ez osztályozások között legismertebbek a Planchon-féle - 4 osztállyal - és a Sahutféle - 10 osztállyal -; de ez osztályozásoknak csekély gyakorlati értékük van.

Adaptál

(lat.), az építészetben a. m. átalakít, hozzáilleszt, p. egy már kész házat iskolává A.-ni (átalakítani). Adaptáció, adaptálás a. m. átalakítás, hozzáillesztés. Növénytani értelemben a. m. Alkalmazkodás (l. o.).

Adar

1. a héberek tizenkettedik hónapja, ha a hónapokat a márciusi holdujságtól számítjuk. A szó talajdonképen annyit jelent: fény, pompa; s a tavaszi növényzetről, a virágok pompájáról nevezték így a tavaszi hónapot. A. séni-nak vagy ve-adar-nak nevezik a tizenharmadik hónapot, amelyet a zsidó időszámítás szerint minden 19 évben hétszer kell közbetoldani a nap- és holdév közötti különbözet kiegyenlítésére. Az A. név megfelel az asszír-babiloniai Addarunak. A hó tizenharmadik napján van az Eszter bőjtje, 14-én pedig a purim ünnepe. - 2. Adar, asszír hadisten, fia vagy szolgája Bélnek.

Ad arma

(lat.) a. m. fegyverre, dologra!

Adarme

régebben spanyol, Délamerikában még jelenleg is kereskedelmi arany- és ezüstsulymérték. 1 A. = 1,79 g.

Adás

(kohászat): az olvasztóba egyszerre feladott anyagok mennyisége; az anyagok különfélesége szerint van: érc-A., tüzelék-A., adalék-A. stb. Az A.- t az olvasztó torkába szórják, és ha az ércek, adalékok és tüzelék tárházai nem a torok magasságában állanak, akkor külön felhuzó gépek, adásemelők, szolgálnak az illető anyagokkal megtöltött szekérkék fölemelésére.

Adasevci

politikai község Szerémm. sidi j.-ban, (1891) 2224 horvát-szerb lakossal. Mint politikai községnek 5329 lakosa van (közte 54 magyar); határa 20734 hold.

Adások bukása

sülyedése (kohászat). Szabályos folyamatu olvasztásnál az adások egyenletesen és folytonosan sülyednek; nem szabályos az olvasztás, ha az adások koronkint megakadnak, és azután egyszerre nagyobb mélységre sülyednek; mert e jelenség azt tanusítja, hogy az olvasztó belső falára meg nem olvadt anyagok tapadtak; melyek az egyenletes sülyedést akadályozzák, és az olvadó övben zavarokat okoznak.

Adásvevési szerződés

l. Vétel.


Kezdőlap

˙