Annerstedt

Claes, svéd történetiró, szül. 1839. Az upsalai egyetem dócense és később a könyvtár őre volt. Oszkár királynak fiait az ujabbkori történelemre tanította. Művei: «A svéd uralom megalapítása Livlandban» (1868); «Angolország története 1603-88» (1876); «Az upsalai egyetem története» (1877). Szerkesztette a «Nordisk Tidskrift» c. folyóiratot 1878-79-ben s része van a «Scriptores rerum Suecicarum medii aevi» kiadásában.

Annesley-öböl

v. Ansley-öböl (ejtsd: enszli), angol neve az Adulis- v. Szula-öbölnek.

Annex

(lat.) a. m. mint hozzátartozó, hozzácsatolva, összekötve.

Annexio

l. Annektálás.

Anni

(lat.), az annus szónak (év) második esete, összetételekben használatos, p. A. currentis, folyó évben; A. eiusdem, ugyanazon évben; A. futuri, jövő évben; A. praesentis, a jelen évben; A. praeteriti, mult évben.

Annia via

országút, mely Erdélyben a római uralom korában Apulumtól (ma Gyulafehérvár) Enyedig vitt; tőle vette nevét Enyed (a rómaiak korában Aegidiopolis, Colonia Annia; mások szerint Enild, Engeten).

Annihilál

(lat.) a. m. megsemmisít, semmisnek nyilvánít; annihiláció, megsemmisítés, semmisnek nyilvánítás.

Annikeris

Cirénéből, körülbelül a III. század végén Kr. e. működött Alexandriában, mint a cirénéi iskola hive. Világnézlete átmenet Aristippostól Epikuroshoz. Mint mestere, Epikuros szerint a kéj érzete az ő nézete szerint is minden törekvés célja, de mégis megszorítja, amennyiben a barátságnak, ragaszkodásnak, háladatosságnak, családi érzésnek, hazaszeretetnek oly nagy becset tulajdonít, hogy ezekért a bölcsnek áldozatoktól sem szabad visszariadnia.

Anniston

(ejtsd: ennisztn), Alabama északamerikai állam városa, 10,000 lak.

Annit

(ásv.) l. Lepidomelan.


Kezdőlap

˙