Herincse

(Herincsovo), kiksözség Mármaros vmegye huszti j.-ban, 1959 rutén és német lakossal.

Herincse-Monostor

kisközség Mármaros vármegye huszti j.-ban, 1051 rutén és német lakossal.

Hering

(Clupea Cuv.), a nyilthólyagu halak rendjébe tartozó halnem, oldalt összenyomott testtel, fogazott hassal, az alsónál rövidebb felső álkapoccsal, gyengén fogazott vagy fogatlan garatcsonttal, villás farkkal. Fajait a szerint, amint a garatcsontok fogasak, vagy fogatlanok, két csoportba osztják, az első csoport a Clupea Cuv., a második csoport az Alosa Cuv. (l. o.). A Clupea csoportból legismertesebbek a közönséges hering (C. harengus L.), mely 20-35 cm. nagyra nő, az É-i Atlanti-oceánban, az Északi- és Keleti-tengerben tenyészik, de egy része csak a nyilt tengeren, másrésze a partok közelében. A nyilt heringek Norvégország és Anglia körül a partoktól 4-600 km. távolságban élnek, a tenger szine közelében s a partokra határozott utakon csak ívás idején jönnek, ami egyrészüknél késő nyáron és ősszel, másrészüknél télen törétnik. A parton élők soha sem távoznak el messze a partoktól s ívásuk áprilisban, májusban esik meg a folyótorkolatok vizében. Miután a különböző H.-törzsek ívása különböző időben történik, halászatuk is különböző időre esik. Az angol keleti partokon a H.-halászat főideje a nyár dereka, amikor is csupán a skót halászok 1000 millió darabot is fognak ki. A norvég partokon a H.-halászat ideje a tavasz, a nyár és a tél. A Keleti-tengerben októbertől márciusig 1?-2? millió H.-et halásznak ki. - A kerskedésben négyféle H.-et különböztetnek meg: 1. friss v. zöld H.-et; 2. besózott vagy pökel H.-et; 3. bükkinge- vagy frissen megfüstölt H.-et és 4. marinozott H.-et, amelyet frissen megsütnek és ecetbe tesznek. De megkülönbeztetnek ezeken kivül szüz-, teljes- és üres H.-eket, melyek közül az elsők kétévesek, még nem ivarérettek, a következők az ivarérett, de még nem ívottak, az utolsók a már ívottak: Másik ismert faj a C. sprattus L., amely mint muszka, szárdina kerül a kereskedésbe, néha pedig a H.-gel keverve árulják

Hering

1. Eduárd, német állatorvosi iró, szül. Stuttgartban 1799 márc. 20., megh. u. o. 1881 márc. 28. 1822. a stuttgarti állatorvosi iskolán tanárrá, 1862. ez iskola igazgatójává neveztetett ki. Nagyszámu kisebb értekezésen és több nagyobb munkán kivül 1842. Részletes kór- és gyógytant, 1857. Sebészi műtéttant irt. 1839 óta a Repertorium der Thierheilkunde c. folyóiratot szerkesztette.

2. H. Ewald, német fiziologus, szül. Alt-Gersdorfban (Szászország) 1834 aug. 5. Tanulmányait végezvén, Lipcsében telepedett le, ahol 1862. az élettanból magántanári képesítést nyert. 1865-ben a bécsi orvos-sebészi József-akadémia élettani s orvos-fizikai tanszékének rendes tanára, majd hasonló minőségben prágai tanár lett. Sokat foglalkozott a szem fényérzékével, a kettős látással, a szem forgatásával, a horopterrel, a szem forgatása a látótengelyekben s az identikus látóvonalakkal. Művei: Zur Lehre vom Lichtsinne; Ueber Farbenblindheit; Muskelgeäusche des Auges; Ueber den Bau der Wirbelthierleber; Beiträge zur allgemeinen Nerven- und Muskel-Physiologie; Ueber den Einfluss der Athmung auf den Kreislauf; Beiträge zur Physiologie; Raumsinn des Auges, Augenbewegungen, stb.

3. H. Konstantin, német homeopata orvos és iró, szül. Oschatzban (Szászország) 1800 jan. 1., megh. Filadelfiában 1880 jul. 23. Lipcsében és Drezdában tanult orvostant, 1834-ben orvos lett Filadelfiában. Művei: Rise and progress of homeopathy (Filadelfia 1834); American drug provings (Lipcsen 1853); The domestic physician (6 kiad., Filadelfia 1856); Homöopathischer Hausarzt (14 kiad., Jena 1876).

Heringhal

l. Garda.

Heringkél

(Crambe L., tegeri kél v. káposzta), keresztesvirágu fű vagy félcsrje. Szára vastag, levele nagy, deres-zöld, szárnyasan szabdalt, virágzata fehér, fürtös v. ágasbogas, táskája bőrnemü, kéttagu, fel nem nyiló, de csak a felső cikkje termékeny és egymagu. Mintegy 20 faja (hazánkban 2) Európa és Ázsia mérsékelt, Afrika K-i tropikus védékein és Ny-i szigetein él. - A Crambe maritima L., többnyári, 3-6 dm. magas; tökéje többfejü, indát bocsát, levele húsos. Holstein és Mecklenburg partján, Nizza környékén és Angolországban terem. Fiatal és halvány hajtásait ugy eszik mint a spárgát s a becse annál nagyobb, mert már febr. és márc. is hasznavehető.

Heringsdorf

falu és látogatott tengeri fürdő Pommeránia porosz tartományban, Usedom szigetén, bükkerdők tövében a Keleti-tenger partján, 7 km.-nyire Swinemündétől, 800 lak., villaszerü házakkal. A fürdővendégek száma évenkint mitegy 7000. V. ö. Wallenstedt, Das Ostseebad H. (1879).

Herirud

(Herat-rűd), a régiek Arius-a, Közép-Ázsiának mintegy 800 km. hosszu folyója. Afganisztán É-i részében, a Hindukuh Ny-i lejtőjén, 2895 m. magasban ered. A Szefid-, majd a Ghorkoh D-i lábánál Ny-i rányban folyik, öntözi Herat környékét, azután ÉNy-nak, később pedig egyenesen É-nak fordul, áttör a Koh-i-Kaltu nevü hegyláncon, fölveszi a Kesfet és a turkomanok földjére ér. Itt a tekke-turkomanok oázisában elvész. Valószinü, hogy egykoron az Irant Transoxianával összekötő legjártabb utak egyikéül szolgált. Alsó folyásában Tedsen néven is nevezik.

Herisau

járási székhely Appenzell-Ausserroden svájci kantonban. 12 km.-nyire Appenzelltől, a Sitter és Brühlbach összefolyása közelében, vasut mellett, 777 m. magasban, 12,970 lak., jelentékeny fehérítőkkel és kelmefestőkkel. H.-t a német Svájc azon helységnek tekintik, amely először vette föl a kereszténységet. Templomát a VII. sz.-ban alapították. 2 km.-nyire van Heinrichsbad, kénes fürdő.

Hérrisson

1. Anna Károly, francia államférfiu, szül. Surgeyben 1831 okt. 12. Jogi tanulmányainak befejezése után az államtanácsban kapott hivatalt. 1870. (szept.) Páris VI. kerületének polgármesetere lett. A nemzetgyülésbe is beválasztották később, ahol Gambetta egyik legbuzgóbb párthive volt. Később a párisi községtanács tagja volt, mely elnökévé választotta. 1878. ujra képviselő lett s 1882 aug. 7. a nyilvános munkálatok minisztériumát vette át Duclerc kabinetjében, mely állást 1884. (okt.) megtartotta. Ekkor a legfelsőbb semmítőszékhez nevezték ki.

2. H. Móric, d' Irrison gróf, francia tiszt és iró, szül. Párisban 1840. A katonai pályára lépett és részt vett Montauban-Palikao alatt a Khina elleni expedicióban. Az 1870. német háboru kitörésekor a XII. hadtest táborkarához osztották be s azután Trochuhez került, ki alatt Páris ostroma idején mint szárnysegéd és tolmács működött. Utóbbi minőségben Favre Gyulát Versaillesbe kisérte Bismarckhoz és egyelátalában több nevezetes jelenetnek volt szemtanuja. A háboru után kilépett a hadseregből és élményeinek kidolgozásához fogott. Többrendbeli érdekes, bár irányzatos munkát adott ki ujabban; ilyen a Journal d' un officer d' ordonnance (1885); Étude sur la Chine contemporaine; L' esprit chinoise et l' esprit européen; La reforme des humanités; Description de l' ancien Bourbonnais; Relation d' une mission scientifique en tunisie; Campagne de Chine (1882, ezt azonban a kormány betiltotta); Journal d' un interprcte de Chine (1886); Le cabinet noir (1887, Morny herceg nyomán); La légende du Metz (1888, mely műben H. Bazaine tábornokot ártatlannak mondja); Journal de la campagne d' Italie (1889; Un drame royal (1890); Autour d' une révuloution 1870 sept. 4. (1880); Les girouettes politiques: I. série (1891); II. série: Un secrétaire de Napoleon I. (Páris 1893); La prince impérial (2 köt. 1894); 1815. La premicre restauration, le retour de l' Ile d' Elbe et les cent jours (Páris 1894).


Kezdőlap

˙