Heterolália

a. m. idegenszerü, vagy hibás, téves kiejtés.

Heterolepa

Frnzn. (Pseudotrucuncatulina Andreae). Kihalt foraminifera-nem. A héj szabad, határvonala kerek, a septa-felület (ahol a belső válaszfal a felületre jő) kivételével az egész felület likacsos, kúpidomu, a felső oldal közép része kevéssé, az alsó erősen domboru. A kamrák csigavonalban vannak elhelyezve. Felül 1,5, alul pedig csak 1 kanyarulat látható. A keskeny hasadékszerü nyilás a kanyarulat belső oldalán van. H. simplex Frnzn., H. costata Frnzn., H. Bulluta Frnzn. fiatal harmadkori alakok és eddig csak hazánkból ismeretesek, mig a H. Dutemplei d'Orb. (l. az ábrát) a Clavulina Szabói rétegekben is előfordul már.

[ÁBRA] Heteorolepa Dutemplei.

Heteromer

a. m. külöböző részekből álló H. a botanikában, l. Felemástagu virág.

Heteromorfit

nem egyéb mint jamesonit hajfinomságu kristálykák alakjában, melyek nemeznemü tömegekké, vagy pedig nyalábszerü halmazokká szövődtek össze. Hazánkban Nagybányán, Felsőbányán, Kapnikon, Selmecbányán és Nagyágon találni. Szinonim vele a plumosit.

Heteromorfizmus

a. m. különalakuság, kétalakuság, felemásalakuság. H. ásványtani szempontból, l. Polimorfizmus.

Heteronomia

a Kant-féle filozifia műszava, ellentéte az autonomiának. Amidőn a gyakorlati ész maga magának szab törvényt, erkölcsileg autonom; ha érzéki vágyak és indulatok uralkodnak rajta, ha tehát ezek szabnak neki törvényt, akkor idegen, más (heterosz) törvény alá kerül, heteronom.

Heteropátia

a. m. allopátia (l.o.).

Heteroplaszma

oly szöveti képződmény, mely nem felel meg azon szerv v. szövet sajátos ujképződményeinek, melyben fejlődött, p. ha egy emlőmirigy fejlődik a hónalj v. lágyéktájon v. háton, ahol normális körülmények közt nem szokott előfordulni. H. továbbá szoros értelemben valamely oly daganat is, amely azon a helyen nem szokott fejlődni, ahol éppen találjuk; igy p. ha a tüdőben egy nyákos rák-gócot találunk, mely rendesen bélfalzatban, illetve nyákhártyában v. petefészekben szokott fejlődni, ez a tüdőre nézve heteroplasztikus daganat. Ilyen H.-k rendesen tehát valamely más, elsődleges gócból származó áttételek, metasztázisok. Tágabb értelemben H. minden kóros ujképződménye a szövetnek, melyet különben neoplaszmának szoktunk nevezni. Ily értelemben minden heges szövet is, mely valahol képződik, H.

Heteropada

l. Haslábuak.

Heteroptera

a félfedeles szárnyu rovarok rendjének egyik alrendje, melynek fajainál a szárnyak különnemüek s innen magyarul másféle szárnyuaknak neveztetnek, p. földi poloskák. L. Félfedeles szárnyuak.


Kezdőlap

˙