Heteroscii

l. Árnyéktalanok.

Heterosporeae

l. Felemás-spórásoak.

Heterosztilia

a. m. kétféle bibeszáluság, bizonyos növényeknek (kankalin, tüdőfű, len stb.) az a sajátsága, hogy a bibeszáluk nem minden virágban egyenlő hosszuságu. Egyik virágban hosszu (hosszu bibeszálas virág), a másikban kurta (kurta bibeszálas virág). Egy-egy individuumnak azonban egyfajta virágja szokott lenni, s az ilyen kétfajta növény egy termő helyen is nő. A kurta bibeszálas virág himje abban a magasságban van, ahová a hosszu bibeszálas virág bibéje ér, a hosszu bibeszálas virágban pedig a him lent van a kurta szálas bibéjének magasságában, vagyis az egymást termékenyítő részek megfelelő magasságban vannak. (l. az ábrát). L. még Dimorfizmus és Trimorfizmus.

[ÁBRA] A kankalin kétfajta virága hosszant metszve: a) a hosszu, b) kurta bibeszálas virág.

Heterotaxis

a növényszerveknek olyan helyen való fellépése, ahol rendes körülmények között megjelenni nem szoktak, p. a gyermekláncfű szárán a levelek.

Heteroterma

az olyan hévforrás, melynek hőfoka változó.

Heterotricha

az ázalékállatkák osztályának egyik rendje, különböző szerkezetü és nagyságu csillangókkal.

Heterotróp

a. m. anizotróp (l. o.) és Kettős törés.

Heteruzia

a. m. különbözőlényüség, melyet Árius tanított, szemben a többséggel, melynek hitvallásában an niceai zsinaton az mondatott ki, hogy Krisztus az Atyával egylényegü, homouzios. L. Árius. - Heteruziaszták, l. Aëtius.

Hetési nyelvjárás

a nyugati nyelvjárásterület egyik dialketusa (l. Nyelvjárások), Alsó-Lendva s a tőle nyugatra eső vendégség között. Legtöbb sajátsága az őrségi nyelvjáráséval, némelyik azonban a göcsejiével egyezik. Hangzórendszere egészen olyan, mint az őrségié s egyéb sajátságaikban is egyeznek. A göcsejihez szít abban, hogy i helyett ë-t ejt (ës,ësten, vërad), hogy használja az ily összevont igealakokat: ütte, gyógyította és hogy a birtokos személyragozás többet számu 3-ik személyének ragjai -ik: aptyik, szógáik, gyerökik. Csak két sajátsággal tünik ki ez a nyelvjárás, bár mindkettő megvan a göcsejiben s némileg az őrségiben is, csakhogyez tovább fejlesztette. Először is az, hogy a főnévi igenév ragja a mélyhanguaknál -nya, és pedig nemcsak i után, hanem máskor is: fáronnya, kaszánya, marannya, dógoznya. Másik sajátsága a szótagok feles szaporítása néhány középfokban s a több birtokot kifejező személyragos alakokban: többöbbet, legszöbbebebb, szöbbebben, könnyebbebb, gyobbabb, taniamak, tinaidak, disznainkak. V. ö. Balassa J., Magyar Nyelvjárások.

Hetevény

a Fiastyuk (l.o.) csillagképnek a német Siebengestirnre emlékeztető neve, melyet már Dugonics említ. A (régi) Tájszótár szerint a székelyeknél is megvan. E névvel jól megegyezik az a mondai adatunk, hogy a Fiastyuk csillagképe csakugyan hét csillagból áll, melyek legfényesebbike a tyúkot, többi hat pedig annak a csibéit képviseli.


Kezdőlap

˙