Hg

a kéneső v. higany (Hydrargyrum) kémiai jele.

Hhn.

természetrajzi nevek mellett a Hahn Károly Vilmos német zoologus nevének rövidítése, megh. 1817.; különösen az alsóbb rendü izeltlábuak tanulmányozásával foglalkozott.

Hi...

alatt nem talált szók Hy... alatt keresendők.

Hiádok

(Hyades), szórványos, de minden valószinüség szerint fizikai kapcsolatban levő csillagcsoport a bika csillagzatában, mely mintegy 21 csillagból áll és szabad szemmel is könnyen látható. Aldebaran (µ Tauri) keleti (bal) csúcsát képezi e csoportnak, de hozzá csak optikailag tartozik.

Hiador

Jámbor Pál (l. o.) irói neve.

Hialin

a. m. átlátszó, üvegszerü; a kémiában a kitinhez hasonló anyag, mely az echinoceccus-hólyagok falában fordul elő. A kitintől eltérően a hig kénsav a forraláskor feloldja. - A kőzettanban oly kőzet, melynek az alapanyaga, v. pedig az egész kőzet üveges kiképződésü. Ilyen p. az obszidián, a szurokkő, a gyöngykő, a riolit stb., melyek a trachitnek H. vagyis üveges módosulatai.

Hialit

az opál egyik félesége, amorf anyag, fürtös, szeder-, vese- és cseppköves alakokban v. kéreg bevonatokat képez idegen anyagokon; szintelen, fehér, kékes v. sárgás szinü, erősen üvegfényü.

Hialitisz

a szem üvegtestének gyuladása, többnyire az érhártya gyuladásából ered.

Hialofán

az adulár földpáthoz igen hasonló és nem egyéb mint baritot tartalmazó ortoklasz, vagyis az ortoklasznak és baritföldpátnak izomorf keveréke (K2Al2Si6O16 + BaAl2Si2O8). Dolomiton fennőve találni Svájcban: Binnenthal (Imfeld). A legnagyobb (vagy 5 cm. hosszu) eddig ismeretes kristály Münchenben van. Üveghez hasonló külseje miatt nevezte igy Sartorius v. Waltershausen.

Hialografia

maratott üveglapok készítése nyomtatás utján. Ez eljárás, melyet 1840 körül Böttger és Bromeis találtak föl, nem nyert nagyobb elterjedést, mivel nem alkalmas szabatos és erős lenyomatok előállítására, továbbá ez eljárásnál a választóvizzel való elbánás könnyen veszéllyel járhat. L. Üvegmaratás.


Kezdőlap

˙