Hidronefrózis

a vesemedence vizkórja, l. Vese.

Hidrooxigéngáz

l. Drummond-féle fény.

Hidropata

az az orvos, aki vizzel, illetőleg vizkúrával gyógyít; hidropatia a. m. vizkúra, l. Hidegvizkúra.

Hidroplasztia

az a művészet, mely különböző készülékek alkalmazásával sokféle alakot ad a szökőkutak fellövelő vizének. L. Szökőkút.

Hidropsz

l. Vizkórság.

Hidroszfera

a tengerek, a viz összessége a Földön. L. Viz.

Hidroszfigmográv

v. pletiszmográf, Mosso A.-nak olyan készüléke, melynek segedelmével valamely testrésznek, p. a karnak, az érlökéssel járó térfogatváltozásai megfigyelhetők. Az eszköz lényeges része egy, az egész kar befogadására szolgáló üveghenger. Az üveghenger széleitől a bevezetett karra menő kaucsukhártya az egészet légmentesen zárja. Az üveghengerből csőszerü nyilás vezet a mérőedénybe. Ha most az üveghengert vizzel megtöltjük, a mérőedényben a viz térfogata ugy változik meg, amint a kar térfogata a vértelítéstől függőleg nő vagy csökken.

Hidroszkópia

a viz alkatrészeinek kutatása; hidroszkóp, forrásfelfedező.

Hidrosztatika

a folyadékok egyensúlyával, különösen az egyensúlyban levő folyadékoknál fellépő nyomásokkal foglalkozik. A folyadékok jellemző sajátsága, hogy a térfogatváltozás ellenében renkivül nagy erőt fejtenek ki, ellenben az alakváltozás ellenében csak igen kicsinyt. Ennélfogva a folyadékra gyakorolt bármely külső nyomás abban mindenüvé egyaránt elterjed és mindenütt merőlegesen működik a lapra, melyre hat. Ha p. egy dugattyuval elzárt edény folyadékkal van megtöltve s a dugattyut 10 kg. súlyával egyenlő erővel iparkodunk befelé nyomni, akkor ugy a folyadék, minthogy benne a nyomás minden-s, Fenéknyomás, Közlekedő edények.

Hidrosztatikai mérleg

közönséges kétkaru és pedig egyenlőkaru mérleg, melynek egyik serpenyője rövidebben függ, mint a másik s azonkivül alul kis horoggal van ellátva, hogy rajta apróbb testek, edények felfüggeszthetők legyenek (l. ábra). Az ilyen mérleg igen alkalmas Archimedes törvényének igazolására, továbbá fajsúlymeghatározásokra. Az első célra ugy használható, hogy a horoggal ellátott serpenyőre üres rézhengert függesztenek s erre oly tömör rézhengert, mely az előbbibe szorosan beleillik. Ha a két hengert levegőn a másik serpenyőbe tett súlyokkal ellensúlyozzák s aztán a tömör hengert vizben egészeszen elmerülni engedik, a mérleg ezen oldalon fölemelkedik s az egyensúly csak akkor áll helyre, ha az üres hengert egészen megtöltik vizzel. Ennek súlya t. i. akkora, mint a viz felhajtó ereje. - Fajsúlymeghatározásoknál az eljárás lényege mindig az, hogy meghatározzák a kérdéses test általános súlyát (a levegőn) s azután a vele egyenlő térfogatu lepárolt 4 ° C-nyi viz súlyát. A két súly hányadosa adja a test fajsúlyát. Ezen mérleget szilárd és folyékony testekre egyaránt lehet alkalmazni, habár egyes esetekben gyorsabban lehet célt érni az areometerekkel vagy a Mohr-féle mérleggel. L. még Fenéknyomás.

[ÁBRA] Hidrosztatikai mérleg


Kezdőlap

˙