Hierotéka

a. m. ereklyetartó, v. valamely szentnek a koporsója v. sirja.

Hierotéta

a. m. az isteni tisztelet rendezője.

Hierotheus

szerzetest 950. táján Theophülaktos konstantinápolyi patriárka Turkia (Magyarország) püspökévé szentelte föl. A kegyességéről hires fériut Gyula vezér magával vitte Erdélybe, hol «a barbár tévelygésről sokakat kereszténységre térített». Működését csak egész általánosságban emlegetik Theophanes folytatója, Skülitzes, Kedrenos és Zonaras görög történetirók. A görög-keleti kereszténység azonban nem vert gyökeret a magyarok közt. Mindenesetre Magyarország első térítői közé tartozik H.; ha azonban működésének Erdélyben lett volna valami nagyobb eredménye s ha püspökséget csakugyan állíthat ottan, Ajtony bizonyosan Erdélyből, s nem Viddinből hozat görög papokat a Maros vidékére.

Hierro

a. m. Ferro (l. o.).

Hietográfia

azon tudomány, mely foglalkozik a csapadéknak földrajzi elosztásával, az egész földön vagy annak kisebb területén. Az egyenlő csapadékmennyiséggel biró helyeket izohietakkal szokás összekötni, l. Csapadék.

Hietometer

l. Esőmérő.

Hietzing

l890 óta Bécsbe kebelezett helység, annak 13-ik kerületéhez tartozik. Mivel H. a Schönbrunni parknak van tőszomszédságában, számos benne a szép nyaraló és kert. A plébánia temploma előtti téren van Ferdinánd Miksa főhercegnek (az egykori mexikói császárnak) ércszobra. Megtekintésre méltó a sok szép emlékben gazdag temető.

Hifa

a. m. gömbasejt, a gombák meg a zuzmók magvatlan, keményítőtelen és klorofillumtalan sejtje, mely fonalakká egydesül, s a vegetativ (tenyésző), vagyis nem szaporodó testöket ez az elemi szerv alkotja, l. Fonadék.

Hiféma

a szivárványhártyából eredő vérzés, mely a szivárványhártya és a szemhártya között levő elülső szemcsarnok alján gyülik meg. Némelykor önkéntes a vérzés, többnyire azonban ütés okozza, vagy pedig operálás, iridektomia után marad ott a vér. Ha nem sikerül eloszlatni, megszurjuk lándsával a szemhártya alsó részét (punctio) s kieresztik a vért.

Hifen

(hypen, a. m. egy alá, egybe), két szónak összetétele, egybenonása s az ilyenkor használt kötőjel.


Kezdőlap

˙